ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 748 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ο αυξανόμενος κίνδυνος της μικροβιακής αντοχής (AMR) Από την ανακάλυψη της πενικιλίνης τη δεκαετία του 1940 τα αντιμικροβιακά φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, απέκτησαν ουσιώδη σημασία για τη θεραπεία πολλών μικροβιακών λοιμώξεων σε ανθρώπους και ζώα. Επιπλέον της θεραπείας λοιμωδών ασθενειών (π.χ. πνευμονίας, φυματίωσης, ελονοσίας, HIV/AIDS) και ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων [(π.χ. ανθεκτικός στη μεθικιλίνη Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA)], τα αντιμικροβιακά φάρμακα έχουν ζωτική σημασία για τη μείωση του κινδύνου επιπλοκών σε περιπτώσεις πολύπλοκων ιατρικών επεμβάσεων, όπως αντικατάσταση ισχίου, μεταμοσχεύσεις οργάνων, χημειοθεραπεία καρκίνου και φροντίδα πρόωρων νεογνών. Επιπρόσθετα, τα αντιμικροβιακά φάρμακα χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική καθώς και για μη θεραπευτικούς σκοπούς (π.χ. σε απολυμαντικά, συντηρητικά και ουσίες προσθήκης τροφίμων και ζωοτροφών). Εβδομήντα έτη μετά, οι εφαρμογές αυτές τίθενται σοβαρά σε κίνδυνο εξαιτίας της εμφάνισης και διάδοσης μικροβίων που είναι ανθεκτικά σε οικονομικά προσιτά και αποτελεσματικά πρώτης επιλογής ή «πρώτης γραμμής» φάρμακα, καθιστώντας τα σχετικά φάρμακα αναποτελεσματικά για τη θεραπεία της λοίμωξης. Η εν λόγω αντοχή αποτελεί φυσικό βιολογικό φαινόμενο αλλά διογκώνεται από ποικιλία παραγόντων. Η μη ενδεδειγμένη χρήση θεραπευτικών αντιμικροβιακών ουσιών στην ανθρώπινη ιατρική και στην κτηνιατρική, η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών για μη θεραπευτικούς σκοπούς καθώς και η ρύπανση του περιβάλλοντος από αντιμικροβιακές ουσίες επιταχύνει την εμφάνιση και τη διάδοση ανθεκτικών μικροοργανισμών. Οι συνέπειες είναι σοβαρές: Ένα υποσύνολο ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηριδίων είναι υπεύθυνο για περίπου θανάτους ανθρώπων ετησίως. Επιπλέον των δυνάμενων να αποφευχθούν θανάτων, αυτό μεταφράζεται επίσης σε πρόσθετο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και απώλειες παραγωγικότητας τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ 1. Στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, η μικροβιακή αντοχή (AMR) αντιπροσωπεύει ειδικότερα μια απειλή που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, ήτοι λοιμώξεις που μεταδίδονται από έκθεση σε νοσοκομείο ή μονάδα υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης. Εκτιμάται ότι περίπου 4 εκατ. ασθενείς ετησίως προσβάλλονται από λοίμωξη συνδεόμενη με την υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ. Κοινά βακτηρίδια που προκαλούν π.χ. διάρροια ή λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος σε διάφορα είδη ζώων έχουν καταστεί ανθεκτικότερα σε συνήθως χρησιμοποιούμενα κτηνιατρικά αντιμικροβιακά φάρμακα προκαλώντας αυξημένη ταλαιπωρία και θνησιμότητα σε ζώα και, κατά συνέπεια, απώλειες παραγωγής και επιπλέον δαπάνες καθώς επίσης και επαγγελματικούς κινδύνους για τους κτηνοτρόφους. 1 ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ECDC/EMEA «The bacterial challenge: time to react». Διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο : : EL 2 EL

3 Η ανάπτυξη της αντοχής, η πίεση για μείωση της χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών καθώς επίσης και τα ασθενή κίνητρα της αγοράς και η αύξηση των δυσχερειών και του κόστους για την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών αντιβιοτικών, έχουν αποθαρρύνει τις επενδύσεις στον εν λόγω τομέα, με συνέπεια να βρίσκονται τη στιγμή αυτή υπό ανάπτυξη, μόνο λίγα νέα αντιβιοτικά. Οι αυξανόμενες παγκόσμιες ανταλλαγές και τα ταξίδια ευνοούν τη διάδοση της μικροβιακής αντοχής μεταξύ των χωρών και ηπείρων. Επομένως, η μικροβιακή αντοχή αποτελεί πηγή παγκόσμιας ανησυχίας για τη δημόσια υγεία Οι τρέχουσες προσπάθειες δεν επαρκούν Το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής (AMR) είναι ήδη γνωστό από πολλών ετών και έχει αναγνωριστεί τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Tο Συμβούλιο ενέκρινε στις 10 Ιουνίου 2008 Συμπεράσματα σχετικά με την μικροβιακή αντοχή (AMR) καλώντας την Επιτροπή, σύμφωνα με την προσέγγιση «η υγεία σε όλες τις πολιτικές», να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των οργανισμών και των κρατών μελών κατά της μικροβιακής αντοχής (AMR) και την 1η Δεκεμβρίου 2009, Συμπεράσματα σχετικά με καινοτόμα κίνητρα για αποτελεσματικά αντιβιοτικά, καλώντας την Επιτροπή να αναπτύξει ένα συνολικό σχέδιο δράσης σχετικά με τα κίνητρα για ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων τρόπων διασφάλισης της ορθολογικής τους χρήσης. Στις 12 Μαΐου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε μη νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά, όπου τονίζει ότι η μικροβιακή αντοχή (AMR) έχει καταστεί τεράστιο ζήτημα κατά τα πρόσφατα έτη. Για την αντιμετώπιση του διογκούμενου αυτού προβλήματος και των επακόλουθων προβλημάτων στις θεραπείες, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σχέδιο που θα καλύπτει το σύνολο της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής (AMR). Η Επιτροπή ανέλαβε ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες: Στον τομέα της ιατρικής, η Κοινοτική Στρατηγική 2001 κατά της μικροβιακής αντοχής (AMR) 2 καλούσε για ανάληψη δράσης από την ΕΕ κατά της AMR στους τομείς της επιτήρησης, έρευνας, πρόληψης και διεθνούς συνεργασίας. Αυτό οδήγησε στην έκδοση συστάσεων και κατευθυντήριων γραμμών για το σύνολο της ΕΕ κατά της AMR. Στην ζωοτεχνία, η απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης των ζώων θεσπίστηκε το Η Επιτροπή ανέπτυξε νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο της σαλμονέλας σε όλα τα κατάλληλα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής ώστε να μειωθεί η έκθεση των ανθρώπων σε δυνητικά ανθεκτική σαλμονέλα. 2 COM/2001/0333 τελικό Τόμος I. EL 3 EL

4 Στον τομέα της κτηνιατρικής, δόθηκε έμφαση στην παρακολούθηση της ζωονοσογόνου μικροβιακής αντοχής (AMR) (ήτοι αντοχής μεταδιδόμενης μεταξύ ζώων και ανθρώπων) και στη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε ζώα. Οι απαιτήσεις έγκρισης φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και άλλων προϊόντων, όπως ένζυμα τροφίμων, προβιοτικά και απολυμαντικά, με πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής (AMR) επίσης αποτέλεσαν τομείς εστίασης της προσοχής. Η μικροβιακή αντοχή (AMR) αποτελεί αντικείμενο έρευνας χρηματοδοτούμενης από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) και την Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα (ΠΚΦ). Η AMR αποτελεί αντικείμενο μιας προτεινόμενης Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ), που αποσκοπεί στο συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ 3. Τη βάση για τον σχεδιασμό πολιτικής αποτέλεσαν επιστημονικές γνώμες σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή (AMR) που διατυπώθηκαν από φορείς εκτίμησης κινδύνου της ΕΕ ήτοι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων (EFSA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), η επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ), π.χ., ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών και η παρακολούθηση της AMR και της χρήσης των αντιμικροβιακών. Ομοίως, αναλήφθηκε κάποια δράση σε διεθνές επίπεδο π.χ. από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τον Codex Alimentarius Η ανάγκη για ουσιαστική ενισχυμένη δράση και νέες αποφασιστικές πρωτοβουλίες Αν και οι μέχρι τούδε αναληφθείσες ενέργειες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν κατόρθωσαν να περιορίσουν τον ανερχόμενο κίνδυνο από την μικροβιακή αντοχή (AMR). Επομένως απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση των θεσπισθέντων μέτρων μαζί με ένα νέο σύνολο αυστηρών μέτρων ώστε να μειωθεί η πίεση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών και να προληφθεί η περαιτέρω διάδοση της ανθεκτικότητας και να διαφυλαχθεί η ικανότητα καταπολέμησης μικροβιακών λοιμώξεων. Για να επιτευχθούν αυτά, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση. Η AMR αποτελεί μείζον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα, στο οποίο εμπλέκονται πολλοί και διάφοροι τομείς όπως η ιατρική, η κτηνιατρική, η κτηνοτροφία, η γεωργία, το περιβάλλον και το εμπόριο. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί επιτυχώς μέσω μεμονωμένων, τομεακών προσπαθειών. Τα τρόφιμα και η άμεση επαφή με ζώα δύνανται να χρησιμεύσουν ως μέσον μεταφοράς της μικροβιακής αντοχής (AMR) από τα ζώα στον άνθρωπο, πράγμα που τονίζει τον σύνδεσμο μεταξύ ανθρώπινης ιατρικής και κτηνιατρικής σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Μία υγεία» 4. Το γεγονός ότι η μικροβιακή αντοχή δύναται να διαδοθεί από χώρα σε EL 4 EL

5 χώρα, όταν άνθρωποι και ζώα μετακινούνται ή όταν γίνεται εμπορική ανταλλαγή τροφίμων, ζωοτροφών και άλλων πιθανών μέσων μεταφοράς της AMR, τονίζει την ανάγκη για συντονισμένες διασυνοριακές προσπάθειες. Με βάση την εν λόγω ολιστική προσέγγιση, οι νέες ενέργειες που προωθούνται από το παρόν σχέδιο δράσης έχουν στόχο: 1. Να μετριάσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης AMR στον άνθρωπο μέσω της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα εξασφαλίζοντας αποτελεσματικά την ενδεδειγμένη χρήση τους ανά την ΕΕ, και προωθώντας τη μικροβιολογική διάγνωση ως το μέσον προσδιορισμού, στο μέτρο του δυνατού, της ανάγκης προσφυγής σε αντιμικροβιακές ουσίες. 2. Να θεσπίσουν αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης μικροβιακών λοιμώξεων και της διάδοσής τους. 3. Να αναπτύξουν αποτελεσματικές αντιμικροβιακές ουσίες ή εναλλακτικά φάρμακα για τη θεραπεία ανθρώπινων και ζωικών λοιμώξεων. 4. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους με διεθνείς εταίρους για τον περιορισμό των κινδύνων διάδοσης της AMR μέσω του διεθνούς εμπορίου και των ταξιδιών και μέσω του περιβάλλοντος. 5. Να ενισχύσουν την έρευνα για την ανάπτυξη της επιστημονικής βάσης και καινοτόμων μέσων για την καταπολέμηση της AMR. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (AMR) 2.1. Ενδεδειγμένη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών Η ενδεδειγμένη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών είναι ουσιώδης για τη μείωση και την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής (AMR) και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ κατά της AMR, τόσο στα ανθρώπινα όσο και στα κτηνιατρικά φάρμακα. Οι αντιμικροβιακές ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητες και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική Η μικροβιακή αντοχή (AMR) συνδέεται άμεσα με τον τρόπο κατά τον οποίο οι ασθενείς και οι συνταγογραφούντες χρησιμοποιούν τους αντιμικροβιακούς παράγοντες. Η μη ενδεδειγμένη χρήση των εν λόγω παραγόντων (π.χ. η λήψη αντιμικροβιακών ουσιών για λανθασμένες λόγους ή με λανθασμένο τρόπο) αυξάνει την εμφάνιση και την επιλογή μικροβίων ανθεκτικών στα φάρμακα. Η προαγωγή της ενδεδειγμένης ή σωστής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών από τον γιατρό και τον φαρμακοποιό μέχρι τον ασθενή αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την αναχαίτηση των αυξανόμενων ρυθμών της AMR. EL 5 EL

6 Η σύσταση του Συμβουλίου του 2002 για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική 5 ορίζει συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη και την Ένωση με σκοπό τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής (AMR) (π.χ. θέσπιση συστημάτων επιτήρησης, εφαρμογή μέτρων ελέγχου όπως η πρόσβαση σε αντιβιοτικά μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής, προαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ.). Ενώ εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή κατά το 2005 και το 2010 τόνιζαν τη σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της εν λόγω σύστασης, υφίστανται ακόμη πολυάριθμοι τομείς όπου έχει επιτευχθεί μόνο περιορισμένη βελτίωση. Δράση 1: Ενίσχυση της προαγωγής της ενδεδειγμένης χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών σε όλα τα κράτη μέλη. Σε συνεργασία με το ECDC, η Επιτροπή θα στοχεύσει στην διασφάλιση ότι όλα τα προβλεπόμενα στη σύσταση του Συμβουλίου του 2002 σχετικά με τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική, να εφαρμόζονται αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: Βελτίωση της βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων επιτήρησης σχετικά με την μικροβιακή αντοχή (AMR) και πρόσβαση στα στοιχεία επιτήρησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Βελτίωση της επιβολής από όλα τα κράτη μέλη των απαιτήσεων για χορήγηση των αντιμικροβιακών ουσιών μόνο βάσει ιατρικής συνταγής. Βελτίωση της εφαρμογής μέτρων ελέγχου κατά της AMR σε οίκους ευγηρίας και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας. Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης για εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη αναφορικά με όλες τις πτυχές της AMR. Καλύτερη αξιολόγηση και επιτήρηση σε εθνικό επίπεδο της εφαρμογής και επάρκειας των εθνικών στρατηγικών και των μέτρων ελέγχου. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μέχρι το 2015 το αργότερο, νέα έκθεση, όπου θα αναφέρεται η επιτευχθείσα πρόοδος και οι παραλείψεις στην προώθηση της συνετής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ και αξιολόγηση κατά πόσον θα πρέπει να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ για την προώθηση της συνετής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών. Συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνιατρική Η μη βέλτιστη χρήση των θεραπευτικών αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα, ειδικότερα η ανεπαρκής δόση, δύναται να ενισχύσει την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής (AMR). Αναλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση χορήγησης των φαρμάκων στα ζώα μόνο σε ορθό θεραπευτικό επίπεδο κατά την επιβολή της 5 Η σύσταση του Συμβουλίου 2002/77/ΕΚ, της 15ης Νοεμβρίου 2001, για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική, ΕΕ L 34 της , σ EL 6 EL

7 εφαρμογής των τρεχόντων κανόνων σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές, αλλά επίσης στο περιθώριο της συνεχούς αναθεώρησης των εν λόγω νομοθετικών πράξεων. Στον κτηνιατρικό τομέα έχει εγκαθιδρυθεί συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγόντων (κλάδος ζωικής υγείας, κτηνίατροι και κτηνοτρόφοι) για την προώθηση της συνετής χρήσης. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί κατευθυντήριες γραμμές από διεθνείς οργανισμούς, κτηνιατρικές ενώσεις καθώς και από κράτη μέλη, αναφορικά με τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης θεσπίσει διάφορα μέτρα, νομοθετικά και άλλα, για την προαγωγή της ενδεδειγμένης χρήσης. Εντούτοις, μεταξύ κρατών μελών υφίστανται σημαντικές διαφορές στις πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών, οι οποίες δεν δύνανται να εξηγηθούν από τις κτηνοτροφικές πρακτικές. Επιπλέον, υφίσταται αυξανόμενη ανησυχία ως προς τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στον κτηνιατρικό τομέα που έχουν κρίσιμη σημασία για τους ανθρώπους. Παραδείγματα: Οι κεφαλοσπορίνες 3ης και 4ης γενιάς είναι αντιβιοτικά που έχουν ταξινομηθεί από τον ΠΟΥ ως αντιβιοτικά με καίρια σημασία για τους ανθρώπους. Ο EMA ανέφερε σε ένα έγγραφο προβληματισμού το ότι για όλες σχεδόν τις ενδείξεις συστημικής χρήσης των εν λόγω φαρμάκων για τη θεραπεία ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, υπάρχουν διαθέσιμες ισοδύναμες ή καλύτερες εναλλακτικές λύσεις. Σε γνώμη της του 2011, η ΕΑΑΤ 7 «θεωρεί ότι μια επιλογή ελέγχου υψηλής αποτελεσματικότητας για ορισμένους τύπους AMR θα ήταν η διακοπή όλων των χρήσεων κεφαλοσπορινών/συστημικά ενεργών κεφαλοσπορινών 3ης/4ης γενιάς ή ο περιορισμός της χρήσης τους (να επιτρέπεται η χρήση μόνο κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις)» Επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από βακτηριακά στελέχη που παράγουν ευρέος φάσματος β-λακταμάσες και/ή AmpC β-λακταμάσες στα τρόφιμα και τα ζώα παραγωγής τροφίμων. Δελτίο EFSA 2011; 9(8):2322. [95 σ.]. Διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο: EL 7 EL

8 Ο MRSA (ανθεκτικός στη μεθικιλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος) αποτελεί σημαντική αιτία ανθεκτικών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Σε μια βασική έρευνα του 2008 που συντόνισε η ΕΑΑΤ, αποδείχθηκε ότι οι χοίροι αποτελούν σημαντική δεξαμενή ενός νεοεμφανιζόμενου τύπου MRSA. Μια κοινή επιστημονική έκθεση του ΕΚΠΕΝ/ της ΕΑΑΤ/ του EMA που δημοσιεύτηκε το καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η εκτεταμένη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για την πρόληψη ασθενειών φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη διάδοση του MRSA». Δράση 2: Ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών: μέσω της δέσμης αναθεώρησης που προβλέπεται για το 2013, ειδικότερα: Για την εξασφάλιση των κατάλληλων προειδοποιήσεων και της κατάλληλης καθοδήγησης στις ετικέτες των κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών. Για την εξέταση της θέσπισης περιορισμών της κανονικής ή της μη προβλεπόμενης χρήσης ορισμένων νέων ή καίριας σημασίας για τον άνθρωπο αντιμικροβιακών ουσιών στον κτηνιατρικό τομέα. Για την εξέταση τροποποίηση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών. Για την επανεξέταση των απαιτήσεων χορήγησης έγκρισης ώστε να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι κίνδυνοι και τα οφέλη των αντιμικροβιακών φαρμάκων. Δράση 3: Θέσπιση συστάσεων για συνετή χρήση στην κτηνιατρική, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση όπως στην σύσταση του Συμβουλίου 2002 για τη συνετή χρήση τον αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική Πρόληψη των μικροβιακών λοιμώξεων και της διάδοσής τους Η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης Η επιβάρυνση που προκαλείται από λοιμώξεις εκδηλούμενες σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης καλούμενες «λοιμώξεις συνδεόμενες με την υγειονομική περίθαλψη» είναι μεγάλη ανά την ΕΕ και συνδέεται στενά με το ζήτημα της AMR. Η τελευταία εμφανίστηκε σε, πρακτικά, όλες τις συνδεόμενες με την υγειονομική περίθαλψη παθογένειες και η πλειονότητα των νέων ανθεκτικών παραγόντων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία που αναφέρουν ότι περίπου 20-30% 8 Κοινή επιστημονική έκθεση του ΕΚΠΕΝ/ της ΕΑΑΤ/ του EMA για τον ανθεκτικό στη μεθικιλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο aureus (MRSA) στα ζώντα ζώα τα στα ζώα συντροφιάς και τρόφιμα. EFSA-Q (EFSA Επιστημονική έκθεση (2009) 301, 1-10) και EMEA/CVMP/SAGAM/62464/2009. Διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο EL 8 EL

9 όλων των συνδεομένων με την υγειονομική περίθαλψη λοιμώξεων, δύναται να προληφθεί μέσω εντατικών προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου, η σύσταση του Συμβουλίου του 2009 περί ασφάλειας των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη 9 περιλαμβάνει συστάσεις για ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Δράση 4: Ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης Εκπόνηση και δημοσίευση μέχρι το 2012 έκθεσης που θα προσδιορίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη καθώς και τα κενά στην υλοποίηση των συστάσεων του Συμβουλίου του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης και του ελέγχου των συνδεόμενων με την υγειονομική περίθαλψη λοιμώξεων, με ειδική έμφαση στην εξακρίβωση κατά πόσον: έχει αναπτυχθεί καθοδήγηση αναφορικά με την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων, έχει ενισχυθεί η επιτήρηση των συνδεόμενων με την υγειονομική περίθαλψη λοιμώξεων και έχει οργανωθεί κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων σε ζώα εκτροφής Τα βελτιωμένα μέτρα ζωικής υγείας και βιοασφάλειας καθώς και η προαγωγή των Ορθών Γεωργικών Πρακτικών αποτρέπουν τις λοιμώξεις και, επομένως, συμβάλλουν στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας («η πρόληψη είναι προτιμότερη της θεραπείας») και κατά συνέπεια περιορίζουν τις πιθανότητες ανάπτυξης AMR σε ζωικά παθογόνα και ζωονοσογόνους παράγοντες. Εκτός των υπό εξέλιξη προγραμμάτων ελέγχου της σαλμονέλας στα πουλερικά, εκτελούνται τη στιγμή αυτή αναλύσεις κόστους/οφέλους σχετικά με τον έλεγχο της σαλμονέλας σε χοίρους, δεύτερη κατά σειρά πηγή της ανθρώπινης σαλμονέλωσης, ενόψει του προσδιορισμού ενός στόχου για (δυνητικά ανθεκτικές) λοιμώξεις. Δράση 5: Εισαγωγή της νέας νομοθεσίας περί υγείας των ζώων, η οποία θα εστιάζει στην πρόληψη ασθενειών, μειώνοντας τη χρήση των αντιβιοτικών και αντικαθιστώντας τις ισχύουσες διατάξεις περί υγείας των ζώων με βάση τον έλεγχο των νόσων. 9 Σύσταση του Συμβουλίου 2009/C 151/01, της 9ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, ΕΕ C 151 της , σ 1 6. EL 9 EL

10 2.3. Ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών αντιμικροβιακών ουσιών ή εναλλακτικών μέσων θεραπείας Ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών για τον άνθρωπο Μια έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2009, «Η βακτηριδιακή πρόκληση: ώρα για αντίδραση» 10, τονίζει το κενό που υφίσταται μεταξύ των αυξανόμενων προβλημάτων που σχετίζονται με τα βακτηρίδια πολλαπλής αντοχής στην ΕΕ και της πιεστικής ανάγκης για ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών για την ανταπόκριση στις ιατρικές ανάγκες. Η εν λόγω μελέτη κάνει έκκληση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αντιμετωπίσει τον κενό αυτό. Η έκθεση ενισχύθηκε περαιτέρω με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τα κίνητρα για αποτελεσματικά αντιβιοτικά όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. 2 παραπάνω. Πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που στοχεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης αντιμικροβιακών ουσιών χρηματοδοτούνται μέσω του ΠΠ7 11, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για κλινικές δοκιμές σε αντιβιοτικά μη κατοχυρωμένα από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Πάντως, τη στιγμή αυτή και από πολλών ετών υφίσταται έλλειψη βιομηχανικών επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών και μόνο ελάχιστα προϊόντα που θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν ανθεκτικά στελέχη βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης. Ελλείψει νέων αποτελεσματικών αντιμικροβιακών ουσιών υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ανάπτυξης αντοχής και ορισμένες λοιμώξεις δεν θα είναι πλέον δυνατό να θεραπευτούν αποτελεσματικά. Υπάρχουν διάφορες αιτίες για την έλλειψη βιομηχανικών επενδύσεων σε νέα αντιβιοτικά. Η ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών και ασφαλών αντιβιοτικών είναι όλο και περισσότερο δυσχερής από επιστημονική άποψη και δαπανηρή. Οι περιορισμοί στη χρήση των αντιβιοτικών αποτρέπουν τις επενδύσεις. Η τιμολογιακή δομή δεν ανταμείβει τη χρησιμότητα. Η πλειονότητα των αντιβιοτικών χορηγείται για σύντομες περιόδους. Τα γενόσημα καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αντιβιοτικών. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αυξημένη έρευνα και ανάπτυξη και για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τα αντιβιοτικά. 10 ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ECDC/EMEA «The bacterial challenge: time to react». Διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο : : 11 EL 10 EL

11 Δράση 6: Προαγωγή, στο πλαίσιο μιας σταδιακής προσέγγισης, πρωτοφανούς ερευνητικής συνεργασίας και αναπτυξιακών προσπαθειών, άνευ προηγουμένου, ώστε να προσφερθούν νέα αντιβιοτικά στους ασθενείς μέσω: Δρομολόγησης συντόμως μαζί με την EFPIA 12, στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης ΠΚΦ ενός προγράμματος έρευνας για νέα αντιβιοτικά με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της έρευνας και ανάπτυξης νέων αντιβιοτικών μέσω ενός πρωτοφανούς ανοικτού συμμερισμού της γνώσης που δεν θα έχει προηγούμενο. Θέσπισης μιας γενικότερης συμφωνίας πλαισίου με τη βιομηχανία, προσδιορίζοντας στόχους, δεσμεύσεις, προτεραιότητες, αρχές και τρόπους δράσης για μια συνεργασία του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Μέσω κινητοποίησης ικανοποιητικών πόρων, στο πλαίσιο της IMI ειδικότερα (και του πιθανού διαδόχου της), του ΠΠ7 και, σε περισσότερο μακροπρόθεσμη βάση, του προσεχούς προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (Horizon 2020), ώστε να υποστηριχθεί η εργασία έρευνας και ανάπτυξης, με βάση κριτήρια και μεθόδους προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες και προκλήσεις της ανάπτυξης αντιβιοτικών. Χρήση της ευελιξίας στην τρέχουσα φαρμακευτική νομοθεσία ώστε να δοθεί ταχεία έγκριση κυκλοφορίας σε νέα αντιβιοτικά και συνεργασία με ενδιαφερόμενους παράγοντες και τις αρχές των κρατών μελών για την εγκαθίδρυση ικανοποιητικών συνθηκών στην αγορά και την τιμολόγηση όσον αφορά τα νέα αντιβιοτικά. Διασφάλισης προϋποθέσεων και εφαρμογής ταχύρρυθμων διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά νέων αντιμικροβιακών ουσιών. Η ενέργεια αυτή θα συμπληρωθεί με την ενισχυμένη ενέργεια για την εξασφάλιση συνετής χρήσης καθώς και τη διεθνή συνεργασία με στόχο την καταπολέμηση της μετάδοσης της αντοχής. Ανάπτυξη κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών Η ανάπτυξη αντιμικροβιακών ουσιών για δυνητική χρήση σε ζώα έχει αντιμετωπίσει προβλήματα, ειδικά ενόψει της αβεβαιότητας σχετικά με το κατά πόσον στις νέες αντιμικροβιακές ουσίες ή ακόμη σε νέες ενδείξεις για αυτές τις δραστικές ουσίες θα πρέπει να χορηγηθεί έγκριση άδειας κυκλοφορίας για τον κτηνιατρικό τομέα. 12 Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων 13 EL 11 EL

12 Ανάπτυξη διαγνωστικών εργαλείων στην ιατρική και την κτηνιατρική Τα διαγνωστικά εργαλεία που περιλαμβάνουν δοκιμασίες για ταχεία και ακριβή ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών και/ή για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας τους στις αντιμικροβιακές ουσίες, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καταπολέμηση των μικροβιακών λοιμώξεων. Η έρευνα αναφορικά με την ανάπτυξη των εν λόγω εργαλείων καθώς και η εφαρμογή τους στην γενική περίθαλψη χρηματοδοτείται από το ΠΠ7 και πρόσθετες προσπάθειες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του προσεχούς προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (Horizon 2020). Ανάπτυξη εμβολίων και άλλων προληπτικών μέτρων Τα εμβόλια και άλλα προληπτικά μέτρα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση της διάδοσης λοιμώξεων και, με τον τρόπο αυτό, της ανάγκης για θεραπεία. Επομένως, η έρευνα και καινοτομία στον τομέα αυτό θα πρέπει να υποστηριχθούν. Δράση 7: Προώθηση προσπαθειών για την ανάλυση της ανάγκης για νέα αντιβιοτικά στην κτηνιατρική Υποβολή αιτήματος για επιστημονικές συμβουλές ώστε να διευκρινισθεί ειδικότερα κατά πόσον η ανάπτυξη νέων κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών θα μπορούσε να μειώσει την AMR. αξιολόγηση της ανάγκης και πιθανή θέσπιση κινήτρων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη στην κτηνιατρική φαρμάκων που θα αυξήσουν την πιθανότητα ένταξης των καινοτομιών στην αγορά στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων περί κτηνιατρικών φαρμάκων που προβλέπεται για το Συνένωση δυνάμεων με διεθνείς εταίρους για τον περιορισμό των κινδύνων διάδοσης της AMR μέσω των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και των ταξιδιών και μέσω του περιβάλλοντος. Ενώπιον του παγκόσμιου χαρακτήρα της AMR, η EΕ έχει ήδη εργασθεί δραστήρια σε διάφορα διεθνή συνέδρια, τα οποία στοχεύουν στην επέκταση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης και στη λήψη κοινών μέτρων. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την εργασία αυτή, π.χ. να ενθαρρύνει άλλες περιφέρειες του ΠΟΥ να λάβουν υπόψη την προσέγγιση της ευρωπαϊκής περιφέρειας του ΠΟΥ, να εξασφαλίζει διαρκή συνέπεια με την εργασία της συμβουλευτικής ομάδας του ΠΟΥ για την ολοκληρωμένη επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής, να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη των Κωδίκων Υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων (OIE), να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον Codex Alimentarius και να εξακολουθεί να ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους να εξετάζουν τα μέτρα τους κατά της AMR. Επιπλέον, η ΕΕ στοχεύει στην ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας κατά της AMR. Η ΕΕ άρχισε διμερή συνεργασία με τις ΗΠΑ σχετικά με την AMR όπως ζητήθηκε κατά την διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του Το 2011 η διατλαντική ειδική ομάδα δράσης ΕΕ-ΗΠΑ (TATFAR) αναγνώρισε 17 βασικές συστάσεις για ενισχυμένη συνεργασία σε τρεις βασικούς τομείς: 1) ενδεδειγμένη θεραπευτική EL 12 EL

13 χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική και την κτηνιατρική, 2) πρόληψη ανθεκτικών στα φάρμακα λοιμώξεων και 3) Στρατηγικές για τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής νέων αντιβιοτικών. Οι συστάσεις της TAFTAR για συγκεκριμένη μελλοντική συνεργασία σε αυτούς τους βασικούς τομείς, είναι συνεπείς με τις προτεραιότητες του παρόντος σχεδίου δράσης. Δράση 8: Ανάπτυξη και/ή ενίσχυση πολυμερών και διμερών δεσμεύσεων για την πρόληψη και τον έλεγχο της AMR σε όλους τους τομείς. Πολυμερής συνεργασία Συνεργασία με ΠΟΥ Ευρώπης για την υλοποίηση των νέων περιφερειακών στρατηγικών κατά AMR και της ανθεκτικής σε πολλά φάρμακα φυματίωσης ανά την περιφέρεια ΠΟΥ Ευρώπη. Συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη των Κωδίκων Υγείας του OIE και προαγωγή της εφαρμογής των διεθνών προτύπων του Codex Alimentarius σχετικά με την AMR Δρομολόγηση συνεργασίας για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα αντιμικροβιακά φάρμακα ιδιαίτερα από τις εγκαταστάσεις παραγωγής. Διμερής συνεργασία Προσπάθειες για διατήρηση και εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας κατά της AMR μέσω ενεργού συμμετοχής στην TATFAR και η υλοποίηση των συστάσεων της. Εκπόνηση και εφαρμογή μέσω μιας σταδιακής προσέγγισης σχεδίου για την υλοποίηση των 17 συστάσεων της TATFAR. 3. ΑΛΛΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Πέραν των προαναφερθεισών βασικών ενεργειών, θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, της έρευνας, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης/κατάρτισης Εποπτεία και επιτήρηση Η επιτήρηση της AMR και της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική Συστήματα επιτήρησης της EΕ έχουν αναπτυχθεί για να εποπτεύουν την AMR (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εποπτείας Μικροβιακής Αντοχής) και την κατανάλωση αντιμικροβιακών (Ευρωπαϊκή Εποπτεία Κατανάλωσης Αντιμικροβιακών Ουσιών ESAC). Τα εν λόγω συστήματα παρέχουν βασικές πληροφορίες και στοιχεία που υποστηρίζουν την πρόληψη και τον έλεγχο της AMR. Επιπλέον, ενώ τα μικρά παιδιά είναι οι κυριότεροι αποδέκτες αντιβιοτικών στην ΕΕ, υπάρχουν τη στιγμή αυτή μόνο πολύ περιορισμένα στοιχεία εποπτείας όσον αφορά την κατανάλωση αντιμικροβιακών και την αντοχή στα αντιβιοτικά για παιδιά στην Ευρώπη. EL 13 EL

14 Δράση 9: Ενίσχυση των συστημάτων εποπτείας αναφορικά με την AMR και την κατανάλωση αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική Με την υποστήριξη του ΕΚΠΕΝ, αξιολόγηση τρόπων βελτίωσης της πρόσβασης σε στοιχεία σχετικά με την AMR σε όλα τα επίπεδα (περιφερειακό, τοπικό και νοσοκομεία). Εξασφάλιση της ικανοποιητικής μεταφοράς του σχεδίου στο ΕΚΠΕΝ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου. Με την υποστήριξη του ΕΚΠΕΝ, υποστήριξη και εποπτεία της επιτυχούς ανάπτυξης του νέου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου επιτήρησης ARPEC Αντοχή στα Αντιβιοτικά και Συνταγογράφηση στα Παιδιά της Ευρώπης Επιτήρηση της AMR και της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα Η παρακολούθηση της AMR είναι υποχρεωτική για τα περισσότερα ζωονοσογόνα βακτηρίδια στα ζώα παραγωγής τροφίμων. Τα εν λόγω βακτηρίδια (π.χ. Salmonella, E. coli) δύνανται να μολύνουν τον άνθρωπο άμεσα ή μέσω της κατανάλωσης τροφίμων και να θέσουν σε κίνδυνο την αντιμικροβιακή θεραπεία στον άνθρωπο. Με βάση πρόσφατες συστάσεις της EFSA, η Επιτροπή θα προτείνει επικαιροποίηση των απαιτήσεων παρακολούθησης. Χρειάζονται στοιχεία σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του κινδύνου, την αξιολόγηση του κινδύνου και για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και για τον καθορισμό των στόχων διαχείρισης κινδύνων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Η εναρμόνιση της παρακολούθησης της αντοχής των βακτηριδίων που συναντώνται στον άνθρωπο, στα ζώα, στο περιβάλλον και στα τρόφιμα ευνοεί τη συγκρισιμότητα να των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και κατά συνέπεια παρέχει καλύτερα στοιχεία για την εκτίμηση επικινδυνότητας και τις δραστηριότητες διαχείρισης του κινδύνου. Επιπλέον, η πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την AMR και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών θα πρέπει να καταστεί δυνατή και να βελτιωθεί για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους επαγγελματίες και το κοινό. EL 14 EL

15 Δράση 10: Ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης της AMR και της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνιατρική Συμπερίληψη μιας νομικής βάσης για την παρακολούθηση της AMR σε ζωικές παθογένειες στην προσεχή πρότασή της για έναν νέο νόμο περί υγείας των ζώων. Προαγωγή και επέκταση της Ευρωπαϊκής Επιτήρησης της Κατανάλωσης Αντιμικροβιακών Ουσιών στην Κτηνιατρική (ESVAC) με τη συνεργασία της EMA για την επίτευξη εναρμονισμένων στοιχείων αναφορικά με την χρήση ανά ζωικό είδος και κατηγορία παραγωγής καθώς επίσης και για διάφορες ενδείξεις από όλα τα κράτη μέλη. Επισκόπηση της παρακολούθηση της AMR σε ζωονοσογόνα βακτηρίδια και/ή δείκτες. Με την υποστήριξη των αντίστοιχων οργανισμών της EΕ, καθιέρωση εναρμόνισης μεταξύ επιτήρησης ιατρικού και κτηνιατρικού τομέα ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των στοιχείων Πρόσθετη έρευνα και καινοτομία Η επιστημονική έρευνα και η καινοτομία χρησιμεύουν ως βάση για μια πολιτική στηριγμένη στην επιστήμη και για τη λήψη νομικών μέτρων για την καταπολέμηση της AMR και δύνανται να προσφέρουν νέα εργαλεία για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Τα διαγνωστικά εργαλεία που συμπεριλαμβάνουν δοκιμασίες για ταχεία και ακριβή αναγνώριση των παθογόνων μικροοργανισμών και/ή για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας τους στις αντιμικροβιακές ουσίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον αγώνα κατά των μικροβιακών λοιμώξεων. Τα εμβόλια και τα λοιπά προληπτικά μέτρα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον περιορισμό της διάδοσης των λοιμώξεων και, κατά συνέπεια, της ανάγκης για θεραπεία. Επομένως, η έρευνα και η καινοτομία στους εν λόγω τομείς θα πρέπει να υποστηριχθεί. Το ΠΠ7 χρηματοδοτεί μεγάλο αριθμό ερευνητικών σχεδίων συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των μηχανισμών αντοχής, καθώς επίσης και σχεδίων που προτρέπουν τον πανεπιστημιακό κόσμο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν με στόχο νέες καινοτόμες λύσεις όσον αφορά τις διαγνωστικές δοκιμασίες και την καταπολέμηση της διάδοσης της AMR. EL 15 EL

16 Δράση 11: Ενίσχυση και συντονισμός ερευνητικών προσπαθειών, συγκεκριμένα: Προώθηση περαιτέρω έρευνας με στόχο την καλύτερη κατανόηση της αντιμικροβιακής αντοχής και των αλληλεπιδράσεων των παθογόνων ξενιστών. Προώθηση περαιτέρω έρευνας για την ανάπτυξη διαγνωστικών εργαλείων εμβολίων και άλλων προληπτικών μέτρων. Υποστήριξη της δρομολόγησης μιας πρωτοβουλίας κοινού προγραμματισμού 13 με στόχο τον συντονισμό εθνικών δραστηριοτήτων έρευνας σχετικών με την AMR. Υποστήριξη της ανάλυσης των λόγων μεγάλης χρήσης αντιμικροβιακών σε χώρες με την υψηλότερη εμφάνιση AMR στον ανθρώπινο τομέα. Συμβολή σε μια παγκόσμια χαρτογράφηση της αντοχής στα φάρμακα Επικοινωνία, εκπαίδευση και κατάρτιση Δεδομένου ότι πάνω από το 50% των πολιτών της ΕΕ συνεχίζουν να πιστεύουν ότι τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά κατά των ιών, χρειάζεται να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και κατανόηση του κοινού γενικά καθώς και των επαγγελματιών του υγειονομικού τομέα, του κτηνιατρικού τομέα και άλλων επαγγελματιών σχετικά με την AMR και τη σημασία της ενδεδειγμένης χρήσης μέσω εκπαιδευτικών εκστρατειών ανά την ΕΕ και καθιστώντας την EΕ σε μεγαλύτερο βαθμό αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων εκπαίδευσης το επαγγελματικών ομάδων του υγειονομικού και κτηνιατρικού τομέα. Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά» (EAAD) ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δημόσιας υγείας που λαμβάνει χώρα στις 18 Νοεμβρίου για να ευαισθητοποιεί το κοινό αναφορικά με την απειλή που αποτελεί για τη δημόσια υγεία η αντοχή στα αντιβιοτικά και σχετικά με τη συνετή χρήση των αντιβιοτικών προσφέρει ένα μοναδικό βήμα για την υποστήριξη της διάδοσης πληροφοριών και βασικών μηνυμάτων ως προς το εν λόγω θέμα. Με περισσότερα από 35 κράτη μέλη και διεθνείς εταίρους να έχουν αναπτύξει εκστρατείες και εκδηλώσεις κατά το 2011 ως μέρος της EAAD, η εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Η επικοινωνιακή προσπάθεια θα πρέπει να υποστηριχθεί από έρευνα αποτελεσματικότητας ώστε να βελτιωθεί και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των εν λόγω εκστρατειών μεταξύ των γιατρών και του γενικού κοινού. 13 EL 16 EL

17 Δράση 12: Έρευνα και συγκριτική έρευνα αποτελεσματικότητας Στηριζόμενη στα αποτελέσματα της έρευνας Ευρωβαρόμετρου 2010 σχετικά με την AMR, η Επιτροπή θα διεξαγάγει πριν από το 2015 μια νέα έρευνα σε ολόκληρη την ΕΕ: Για την αξιολόγηση του εκστρατειών ευαισθητοποίησης που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο εθνικό και ΕΕ αναφορικά με την AMR συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεικτών. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης συμπεριφοράς του γενικού κοινού αναφορικά με την AMR και την ενδεδειγμένη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών. Για την υποστήριξη της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των εν λόγω εκστρατειών μεταξύ άλλων μέσω του προσδιορισμού ομάδων στόχων και των αποτελεσματικότερων επικοινωνιακών πρακτικών και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. 4. ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των τάσεων, ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων και των επιτευχθέντων στόχων από την υλοποίηση του πενταετούς σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της AMR, η Επιτροπή θα εποπτεύει τη χρήση αντιβιοτικών και την αντοχή στις αντιμικροβιακές ουσίες και, όπου χρειάζεται, θα ζητά εκθέσεις παρακολούθησης όσον αφορά την εφαρμογή και τις δράσεις που αναλήφθηκαν σε εθνικό επίπεδο. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αυξημένη αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα αντιπροσωπεύει έναν από σημαντικότερους νεοεμφανιζόμενους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Για την αντιμετώπιση του ενλόγω κινδύνου, υπογραμμίζεται ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Μιά υγεία». Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός πενταετούς προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση της AMR με βάση δώδεκα βασικές ενέργειες: Δράση 1: Ενίσχυση της προαγωγής της ενδεδειγμένης χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών σε όλα τα κράτη μέλη. Δράση 2: Ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Δράση 3: Θέσπιση συστάσεων για τη συνετή χρήση στην κτηνιατρική, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων παρακολούθησης. Δράση 4: Ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. EL 17 EL

18 Δράση 5: Θέσπιση ενός νομικού εργαλείου για τη βελτίωση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων στα ζώα I στον νέο νόμο περί υγείας των ζώων. Δράση 6: Προαγωγή, με μια σταδιακή προσέγγιση, πρωτοφανούς ερευνητικής συνεργασίας και προσπαθειών ανάπτυξης για την προσφορά νέων αντιμικροβιακών ουσιών στους ασθενείς. Δράση 7: Προαγωγή των προσπαθειών για την ανάλυση και την ανάγκη για νέα αντιβιοτικά στην κτηνιατρική. Δράση 8: Ανάπτυξη και/ή ενίσχυση πολυμερών και διμερών δεσμεύσεων για την πρόληψη και τον έλεγχο της AMR σε όλους τους τομείς. Δράση 9: Ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης της AMR και της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική. Δράση 10: Ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης της AMR και της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνιατρική. Δράση 11: Ενίσχυση και συντονισμός ερευνητικών προσπαθειών. Δράση 12: Δημοσκόπηση και συγκριτική έρευνα αποτελεσματικότητας. Διάφορα κράτη μέλη υπήρξαν προνοητικά και προχώρησαν σε ενέργειες ανάλογες με εκείνες που εξετάζονται σε επίπεδο ΕΕ. Οι εν λόγω ενέργειες σε εθνικό επίπεδο και η εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την πρακτική ανάπτυξη και την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου δράσης. EL 18 EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/2207(INI) 4.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις Περίληψη 1. Ιστορικό και σκοπός της ερευνητικής στρατηγικής Οι Νευροεκφυλιστικές Νόσοι (ND) είναι σε μεγάλο βαθμό ανίατες καταστάσεις που εξασθενούν τον ασθενή και συνδέονται στενά με την ηλικία. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία. Νομική βάση. Στόχοι

Δημόσια υγεία. Νομική βάση. Στόχοι Δημόσια υγεία Η Συνθήκη της Λισσαβόνας έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική την πολιτική στον τομέα της υγείας, προβλέποντας ότι, «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τα κτηνιατρικά φάρμακα. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τα κτηνιατρικά φάρμακα. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 COM(2014) 558 final 2014/0257 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα κτηνιατρικά φάρμακα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Διονυσία Κουτραφούρη Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Τα αντιβιοτικά είναι φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών και δρουν εναντίον άλλων μικροοργανισμών (αντιβιοτικά).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΟΚΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: για τη λήψη άμεσων μέτρων Χρ. Παπανικολάου Διοικητής Β Υ.Π.Ε Πειραιά κ Αιγαίου Βιοπαθολόγος Πειραιάς 19-10-2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Παράρτημα Α ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συμφωνία Πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2012 COM(2012) 658 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου (2009/C 151/01)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0257 (COD) 13289/14 AGRILEG 185 VETER 87 PHARM 70 MI 665 CODEC 1838 IA 2 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 134/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 82(Ι)/2015 82(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις πρόκειται να ενσωματωθούν στην έγκυρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η σιγκέλλωση; Η σιγκέλλωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από μια ομάδα βακτηρίων με το

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών

Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών Γυμνάσιο Κερατέας Κόλλια Γεωργία Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών 1 Τι είναι το αντιβιοτικό; Αρχικά, ως Αντιβιοτικά ορίστηκαν τα Χημειοθεραπευτικά φάρμακα που παράγονται με βιοσυνθετική μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΗ (Biosimilars) ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: «ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ».

ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΗ (Biosimilars) ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: «ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ». Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΗ (Biosimilars) ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: «ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ». ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα φάρμακα μετά από ένα χρονικό διάστημα 10-15 ετών χάνουν την «πατέντα» τους, δηλαδή η δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Σάββατο 07 Μάρ 2009 Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Παραδοσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης των επαγγελματιών της υγείας αναγνωρίζεται ευρέως. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και η δια βίου μάθηση βοηθούν να διασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογραφίας: Τι είναι τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογραφίας (ΘΠΣ) Ως ΘΠΣ θεσπίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ GREEK SOCIETY FOR INFECTION CONTROL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ GREEK SOCIETY FOR INFECTION CONTROL 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων 4-6 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα «Πολεμάμε τις λοιμώξεις βελτιώνοντας τη συμμόρφωση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Ε.Ε.Ε.Λ.) Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 Η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα