Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο» Φάκελος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο» Φάκελος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο» Φάκελος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Αθήνα,

2 Περιεχόμενα Α. Στοχευµένο περιεχόµενο... 3 Το νέο πρόγραµµα σπουδών για τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία στην υποχρεωτική εκπαίδευση... 4 Το πλαίσιο µάθησης διδασκαλίας... 5 Φυσικά Δηµοτικού - Μελέτη του Περιβάλλοντος (διάσταση Φυσικών Επιστηµών)... 5 Χαρακτηριστικά του περιεχοµένου του νέου Προγράµµατος Σπουδών... 9 Β. Ωρολόγιο Πρόγραµµα Γ. Μεθοδολογία επιµόρφωσης Δ. Επιµορφωτικό υλικό Ε. Dvd Επιµορφωτικού υλικού (Χορηγείται ένα αντίγραφο ανά τµήµα επιµορφούµενων)

3 Α. Στοχευμένο περιεχόμενο Τα αντικείµενα επιµόρφωσης θα διαπραγµατευτούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο µε εισηγήσεις, προσοµοιώσεις δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στα προτεινόµενα σενάρια διδασκαλίας, εργασία σε οµάδες, συνδιαµόρφωση προτάσεων. Το νέο πρόγραµµα σπουδών για τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία στην υποχρεωτική εκπαίδευση Η καινοτοµική προσέγγιση στα Προγράµµατα Σπουδών Η έρευνα και τα Προγράµµατα Σπουδών Η συγκρότηση επιστηµονικής επιχειρηµατολογίας και η ανάπτυξη διαλόγου Οι διαθεµατικές εργασίες στο νέο Προγράµµατα Σπουδών Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία Α - ΣΤ τάξη Το σκεπτικό Το πλαίσιο µάθησης - διδασκαλίας Η ενσυνείδητη εµπλοκή σε διαδικασίες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας Η διαφορετικότητα στην εµπλοκή των διαδικασιών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας Ιστορική αίσθηση και αισθητική θεώρηση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας Η πρόταση: Η αίσθηση της «ηχητικής οµορφιάς» του φυσικού και τεχνολογικού κόσµου Οδηγός του εκπαιδευτικού Χαρακτηριστικά του περιεχοµένου του νέου Προγράµµατος Σπουδών Το νέο Πρόγραµµα Σπουδών και τα Σχολικά Εγχειρίδια (Φυσικές Επιστήµες, Βιολογία, Χηµεία) Βιωµατική διδασκαλία Θεµατικές ενότητες Πλοκή περιεχοµένου Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Ο ρόλος και το προφίλ του/της εκπαιδευτικού 3

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΠΣ Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία στην υποχρεωτική εκπαίδευση Η επιτροπή εµπειρογνωµόνων στη σύνταξη του Προγράµµατος σπουδών για τις Φυσικές Επιστήµες στην υποχρεωτική εκπαίδευση καταθέτει ένα καινοτοµικό πλαίσιο, µε στόχο να συνδέσει την επιστήµη µε την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισµό. Επιδιώκει, να προωθήσει µία αβίαστη και λογική διαδικασία µάθησης ως τρόπο ανατροφής του παιδιού από το Νηπιαγωγείο µέχρι το Λύκειο. Αποσκοπεί στη διαµόρφωση του σύγχρονου πολίτη, που θα συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη, στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κανόνων ηθικής και θα προωθεί την ειρήνη, καθώς και τη διεθνή κατανόηση. Ως εκ τούτου, τo νέο Πρόγραµµα Σπουδών στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου θέτει ως προτεραιότητες: - το σεβασµό της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και της ισότητας των φύλων - την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής καταξίωσης - τη δραστηριοποίηση του µαθητή στη δηµοκρατική και πολιτειακή συµµετοχή. Η καινοτοµία του νέου Προγράµµατος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήµες κλιµακώνεται σε πολλαπλά επίπεδα: - στη δικτύωση των εννοιών - στην ολοκλήρωση των δικτύων µε την έννοια της ενέργειας ως υπερκείµενης και ενοποιητικής, στο πλαίσιο της αειφορίας - στην προσπάθεια δηµιουργίας αυθεντικών περιβαλλόντων µάθησης - στην προσπάθεια καλλιέργειας της γλώσσας και ιδιαίτερα του επιχειρήµατος - στην εγκόλπωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως αναπόσπαστο τµήµα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών - στο άνοιγµα της επιστήµης στην κοινωνία και τον πολιτισµό - στην καλλιέργεια στοιχείων από τη φύση των Φυσικών Επιστηµών - στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον κόσµο των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας και το µετασχηµατισµό τους σε ικανότητες για το σύγχρονο πολίτη. Ειδικότερα, η επιστήµη ενσωµατώνεται σταδιακά στην πολιτισµική παράδοση και κουλτούρα των µαθητών (Aikenhead, Ogawa, 2007). Κατ αυτόν τον τρόπο, ενισχύονται οι αλληλεπιδράσεις των µαθητών και των εκπαιδευτικών µε το αντικείµενο στόχο. Ταυτόχρονα ενεργοποιούνται τα κίνητρα για µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες µέσα από την έρευνα, τη λήψη αποφάσεων και τη δράση. Κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες, µαθητές και εκπαιδευτικοί συµµετέχουν σε κριτικούς διαλόγους, αλληλεπιδρούν µε νοητικά και χειραπτικά εργαλεία (θεωρίες, γλωσσικοί κώδικες και πειραµατικό υλικό), συγκροτούν µαθησιακές κοινότητες στην τάξη και στον τόπο τους, συνδιαµορφώνουν κανόνες ενώ ανταλλάσσουν ρόλους και ευθύνες. 4

5 Οι συντάκτες του Προγράµµατος Σπουδών επιδιώκουν µια µαθητοκεντρική και οµαδοσυνεργατική διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, που θα έχει νόηµα για τους µαθητές και θα απολήγει σε όφελος της κοινότητάς τους. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουν το έλλειµµα σε κάθε διδασκαλία, που είναι αγκιστρωµένη στο σχολικό εγχειρίδιο και χρησιµοποιεί ελάχιστα τις «minds on» και «hands on» προσεγγίσεις. Φιλοδοξία του παρόντος Προγράµµατος Σπουδών, σε συνάρτηση µε τον οδηγό του εκπαιδευτικού, είναι να τους βοηθήσει να σχεδιάζουν αποτελεσµατικά µαθησιακά περιβάλλοντα και ενεργές κοινότητες µάθησης για τις Φυσικές Επιστήµες και όχι να παρέχουν απλώς πληροφορίες. Το πλαίσιο μάθησης διδασκαλίας Φυσικά Δημοτικού - Μελέτη του Περιβάλλοντος (διάσταση Φυσικών Επιστημών) Σχολική Επιστήμη και Σχολική Τεχνολογία Η αµοιβαία και γόνιµη σχέση ανάµεσα στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος µάθησης στο συγκεκριµένο Πρόγραµµα Σπουδών. Η «συνεργασία» των Φυσικών Επιστηµών µε την Τεχνολογία ξεκινά από την Α Δηµοτικού και απαντάται σε όλες τις τάξεις. Ως εκ τούτου, αναζητείται ένα κοινό πλαίσιο για την υλοποίηση τόσο επιστηµονικών όσο και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, οι οποίες να είναι επικεντρωµένες σε θέµατα χρήσιµης επιστήµης και τεχνολογίας. Επί του διδακτικού πρακτέου αυτό µεταφράζεται σε δραστηριότητες, που ενθαρρύνουν τους µαθητές και τις µαθήτριες να αναπτύξουν επιστηµονικές, καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να νιώθουν αυτοπεποίθηση ότι µπορούν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, για να αντιµετωπίζουν τις απαιτήσεις της καθηµερινής τους ζωής µε ασφάλεια. Η έξοδος στην Κοινωνία και στο Φυσικό Περιβάλλον: Σχολική Τάξη και Κοινότητες Μάθησης Η αλληλεπίδραση µαθητών και µαθητριών µεταξύ τους, εντός της σχολικής τάξης, καθώς και αυτή µε άλλες κοινότητες µάθησης, όπως οµάδες επιστηµόνων και επαγγελµατιών, που κινούνται εκτός ορίων του σχολικού περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία να συντελείται σε ποικίλα πλαίσια µάθησης, για την ανάπτυξη του επιστηµονικού και τεχνολογικού τους γραµµατισµού. Σ αυτό το πλαίσιο προτείνονται δραστηριότητες ενταγµένες στο φυσικό περιβάλλον (τοπικά οικοσυστήµατα, βουνά, λίµνες, δάση κ.λπ.), στο ανθρωπογενές περιβάλλον (βοτανικοί κήποι, πάρκα, αγροκτήµατα, αγροκτήµατα βιοκαλλιέργειας κ.λπ.), στο τεχνολογικά κατασκευασµένο περιβάλλον (χώροι τεχνο-επιστήµης, φράγµατα, λιµάνια, εργαστήρια ερευνητικών κέντρων κ.λπ.), στη βιοµηχανία και στο εµπόριο (σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, φωτοβολταϊκά πάρκα, κ.λπ.). 5

6 Παράλληλα προτάσσονται δραστηριότητες µε έµφαση στην αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, καθώς και προσωπική - επιτόπια επαφή µε επαγγελµατίες και επιστήµονες. Οι µαθητές και οι µαθήτριες συνιστάται να εµπλέκονται σε συζητήσεις τόσο στη σχολική τάξη όσο και σε ευρύτερες κοινότητες µάθησης, για τη λήψη κοινών αποφάσεων για κοινωνικά θέµατα, που έχουν σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες, την Τεχνολογία και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικές προτάσεις ανά θεµατική ενότητα υπάρχουν σε όλες τις τάξεις του Δηµοτικού. Για παράδειγµα στη Β τάξη, οι µαθητές και οι µαθήτριες αλληλεπιδρούν µε ειδικούς φορείς, για να συγκεντρώσουν πληροφορίες, σχετικά µε τον τρόπο συλλογής και µεταφοράς του νερού. Στην Δ τάξη, επισκέπτονται χώρους-σταθµούς παραγωγής ενέργειας και στην Ε τάξη διεξάγουν έρευνα µεταξύ µαθητών και γονέων, σχετικά µε τις καθηµερινές τους συνήθειες και αναφορικά µε τη χρήση ενέργειας. Η ενσυνείδητη εμπλοκή σε διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Η ενσυνείδητη εµπλοκή µαθητών και µαθητριών σε διαδικασίες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του επιστηµονικού και τεχνολογικού τους γραµµατισµού. Υπό αυτή την οπτική, οι δραστηριότητες που προτείνονται αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα: (α) Σε πρώτο επίπεδο και στις µικρές τάξεις του Δηµοτικού, οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται να υλοποιήσουν απλές διαδικασίες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας (παρατήρηση, σύγκριση, ταξινόµηση, κατασκευή απλών µηχανών, κ.λπ.) και πιο σύνθετες, στις µεγάλες τάξεις (έλεγχος µεταβλητών, σχεδιασµός των βηµάτων πορείας ενός προβλήµατος, ερµηνεία δεδοµένων, κ.λπ.). (β) Σε δεύτερο επίπεδο, οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται να αποκτήσουν επίγνωση των υποθέσεων και των ιδεών που εκφράζουν καθώς και να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πορεία της µάθησής τους (π.χ. να αντιλαµβάνονται τις διαφορετικές ιδέες που έχουν µεταξύ τους για τη λύση ενός τεχνολογικού προβλήµατος, να αξιολογούν τα επιµέρους βήµατα-λύσεις του σχεδίου που προτείνουν, να κατανοούν πότε κάνουν λάθη σε µια πειραµατική δραστηριότητα κ.λπ.). Η διαφορετικότητα στην εμπλοκή των διαδικασιών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Οι µαθητές και οι µαθήτριες αναγνωρίζονται ως άτοµα µε ξεχωριστές µαθησιακές δυνατότητες, εµπειρίες, προτιµήσεις και έξεις. Ως εκ τούτου ο επιστηµονικός και τεχνολογικός τους γραµµατισµός αναπτύσσεται µε πολλαπλούς τρόπους. Με γνώµονα την παραπάνω παραδοχή, το συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών επιδιώκει την εµπλοκή των µαθητών και µαθητριών σε διαφορετικές µορφές και ρυθµούς µάθησης, καθώς και σε διαφορετικούς βαθµούς πολυπλοκότητας. Η 6

7 συνεργατική µέθοδος παζλ (jigsaw), το παιχνίδι ρόλων, ο καταιγισµός ιδεών (brainstorming), τα σχέδια δράσης (projects), η υποστηρικτική µάθηση (scaffolding learning), η φθίνουσα καθοδήγηση των µαθητών και µαθητριών από µέρους του/της εκπαιδευτικού στις διαδικασίες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, η οργάνωση εκθέσεων στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον αποτελούν αντιπροσωπευτικές εκδοχές µιας διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η µελέτη και η γραφή από µέρους των µαθητών και µαθητριών ποικίλων ή/και διαφορετικών κειµένων µονοτροπικών ή πολυτροπικών, όπως η µελέτη του ηµερολογίου ενός/µιας επιστήµονα, η ανάλυση των «επιστηµονικών λαθών» σε τηλεοπτικά προγράµµατα και ταινίες, η γραφή ενός «επιστηµονικού ποιήµατος», η δηµιουργία ενός σκετς, µιας αφίσας ή µιας διαφήµισης ενός προϊόντος κ.λπ. Ιστορική αίσθηση και αισθητική θεώρηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας Οι Φυσικές Επιστήµες και η Τεχνολογία αποτελούν σηµαντικές συνιστώσες της πνευµατικής και πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Η «συνοµιλία» του ανθρώπου µε τη φύση, οι ερµηνείες δηλαδή που δίνει για το φυσικό κόσµο αλλά και οι αλλαγές, που του προκαλεί, είναι µια µακροχρόνια εµπειρία δηµιουργικής δραστηριότητας, που µπορεί να κινείται από τη σφαίρα της πειθαρχηµένης λογικής ως τη σφαίρα της δεισιδαιµονίας και των περιβαλλοντικών καταστροφών. Παράλληλα αυτή η δυνατότητα «διαλόγου» µε τη φύση µπορεί να του προσφέρει αισθητική συγκίνηση, διότι του επιτρέπει να εκφραστεί συναισθηµατικά για την οµορφιά, την ποικιλία, την απλότητα αλλά και την πολυπλοκότητα, που την χαρακτηρίζει. Υπό το πρίσµα αυτό, στο συγκεκριµένο Πρόγραµµα Σπουδών, η ανάπτυξη του επιστηµονικού και τεχνολογικού γραµµατισµού των µαθητών και µαθητριών στηρίζεται πάνω στη διδασκαλία ενός «µίγµατος» επιστηµονικών εννοιών, νόµων, µοντέλων, καθώς και στοιχείων της ιστορίας των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας. Δίνεται έµφαση στην ανησυχία των επιστηµόνων και στην κρίση των ιδεών τους για το πώς είναι ο κόσµος και πώς µπορούµε να τον αλλάξουµε. Έτσι, προτείνονται δραστηριότητες για τους µαθητές και τις µαθήτριες που θα προαγάγουν τον προβληµατισµό τους για την ευκολία λάθους στην ερµηνεία ενός φαινοµένου ή στις λύσεις ενός τεχνολογικού προβλήµατος. Η εξέλιξη των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας αναγνωρίζεται ως προϊόν συνεργασίας πολλών διαφορετικών επιστηµόνων από διαφορετικές κουλτούρες και σε διαφορετικές χρονικές στιγµές της ιστορίας. Επιπλέον, η ιστορική αίσθηση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας «συναντάται» µε την αισθητική τους θεώρηση. Μέσω του πολυδιάστατου ρόλου της τέχνης, οι µαθητές και οι µαθήτριες ενθαρρύνονται να εκφράσουν και να συµβολίσουν τα συναισθήµατά τους για τη µουσική, τους ήχους και τα χρώµατα της φύσης, για τα επιστηµονικά και τεχνολογικά συµβάντα και επιτεύγµατα και παράλληλα να συνδέσουν τα συναισθήµατά τους µε τις σκέψεις και τις απορίες τους. Η εµπλοκή των µαθητών και των µαθητριών σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες συµβάλλει σε µια αίσθηση «κοσµικής οµορφιάς», που χαρακτηρίζει το φυσικό και ενίοτε τεχνολογικά κατασκευασµένο περιβάλλον. 7

8 8

9 Σχολικό εγχειρίδιο, έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, περιβάλλον: μια τριπολική διαλεκτική σχέση Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Σπουδών σχεδιάστηκε µε αφετηρία την ανάπτυξη µιας διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα σε τρεις «πόλους µάθησης», τα σχολικά εγχειρίδια, τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές και το περιβάλλον (φυσικό, τεχνολογικό, κοινωνικό). Με βάση τη δοµή και το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων του Δηµοτικού σχολείου (Μελέτη Περιβάλλοντος Α έως Δ τάξη, Ερευνώ και Ανακαλύπτω Ε και Στ τάξη) αποσκοπεί να δηµιουργήσει ένα διαφορετικό πλαίσιο µάθησης για τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία, δίνοντας έµφαση στα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν ανωτέρω. Έτσι, το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί έναν από τους τρεις «πόλους µάθησης», µε τον οποίο οι µαθητές και οι µαθήτριες θα οικοδοµήσουν την επιστηµονική και τεχνολογική τους γνώση. Χαρακτηριστικά του περιεχομένου του νέου Προγράμματος Σπουδών Θεματικές ενότητες Το νέο Πρόγραµµα Σπουδών δοµείται πάνω σε εννέα θεµατικές ενότητες, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνέχεια και τη συνοχή του από το Νηπιαγωγείο µέχρι το Λύκειο. Στο Δηµοτικό οι εννέα θεµατικές ενότητες αναπτύσσονται οριζόντια και κάθετα ως εξής: σε όλες τις τάξεις του Δηµοτικού απαντάται η ενότητα «Η ζωή γύρω µας» σε πέντε διδάσκονται η «Ενέργεια», τα «Ηλεκτρικά και µαγνητικά φαινόµενα» καθώς και τα «Ηχητικά φαινόµενα» σε τέσσερις αναπτύσσονται οι «Μηχανές και δυναµικές αλληλεπιδράσεις» καθώς και οι «Ιδιότητες των υλικών» σε τρεις διδάσκονται τα «Θερµικά φαινόµενα» σε δύο τα «Φωτεινά φαινόµενα» τα «Χηµικά φαινόµενα» προσεγγίζονται στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δηµοτικού σχολείου. Βασικό χαρακτηριστικό των εννέα θεµατικών ενοτήτων είναι η πλοκή του περιεχοµένου των Φυσικών Επιστηµών µε αυτό της Τεχνολογίας (Layton, 2004), (σχήµα 1). Τα φυσικά, βιολογικά και χηµικά φαινόµενα, καθώς και τα υλικά, τα αντικείµενα και οι τεχνολογικές καινοτοµίες συνιστούν τους δύο «πόλους» του περιεχοµένου των ενοτήτων (Νέο Πρόγραµµα Σπουδών, σελ ). 9

10 Σχήµα 1: Πλοκή περιεχοµένου Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται να µελετήσουν τον κόσµο γύρω τους, δηλαδή έννοιες, νόµους και µοντέλα των Φυσικών Επιστηµών. Παράλληλα µελετούν ιδιότητες των υλικών και τεχνολογικών αντικειµένων, που χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους ζωή ή έστω ακούν, ενώ κάποια από αυτά πρόκειται να τα χρησιµοποιήσουν στο µέλλον, όπως είναι: παραδοσιακά και µοντέρνα υλικά και αντικείµενα (ξύλο, γυαλί, πλαστικό, οξέα, βάσεις, άλατα, ανθρακόνηµα, πήλινες στάµνες, θερµός, στολές πυροσβέστη) ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (λάµπα, φακός, πρίζα, MP3 Player, τηλέφωνο, ακουστικά βαρηκοΐας, βοµβητής) απλά εργαλεία (κατσαβίδι, γρανάζι, µοχλός, κεκλιµένο επίπεδο, τροχαλία, τροχός) όργανα και συσκευές του εργαστηρίου των Φυσικών Επιστηµών (µπαταρία, καλώδια, διακόπτης, λάµπα, πυξίδα, ηλεκτροκινητήρας, θερµόµετρο, ελατήριο) µηχανές και συσκευές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακός φούρνος, ηλιακός θερµοσίφωνας, ανεµογεννήτρια, ηλεκτρικό αυτοκίνητο). Όλες οι θεµατικές αναπτύσσονται παράλληλα και συνδέονται µεταξύ τους από την Α έως τη Στ τάξη. Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά το σκεπτικό της κάθε θεµατικής ενότητας. 10

11 Β. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΚΙΤΣΗ Επίκουρος καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Συντονίστρια του ΠΣ Συµµετοχή: συντάκτες του ΠΣ/επιµορφωτές ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΤΟΥ, ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΙΖΑΚΗ, ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 09:00 09:10 Αλληλογνωριµία διαµόρφωση οµάδας 09:10 10:10 Το νέο Πρόγραµµα Σπουδών στις Φυσικές Επιστήµες (Παρουσίαση ppt και εξοικείωση µε το νέο ΠΣ) Παρουσίαση θεµατικών ενοτήτων για όλες τις τάξεις του Δηµοτικού (Παρουσίαση ppt) Σε κάθε θεµατική ενότητα εξειδικεύονται: (Εισήγηση συζήτηση σε µικρές οµάδες, κάθε οµάδα αναλαµβάνει µία θεµατική ενότητα) Ποιες έννοιες των Φ.Ε. διδάσκονται µε το Νέο Π.Σ.; Πώς αναπτύσσεται η διδασκαλία των εννοιών; Ποια µεθοδολογία προτείνεται για τη διδασκαλία επιλεγµένων εννοιών; (παραδείγµατα) Ποιες είναι οι αντιστοιχίες των θεµατικών ενοτήτων στα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια και στο ΝΠΣ; 10:10 10:50 Εξοικείωση - ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών στις καινοτοµικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και µάθηση των θεµατικών ενοτήτων του ΝΠΣ µε βάση ένα προτεινόµενο σενάριο Διδασκαλίας. (Εισήγηση σε ένα σενάριο Εργασία σε Η/Υ για την ανάκληση του σεναρίου Προτάσεις για εµπλουτισµό του σεναρίου). (Εισήγηση εργασία σε µικρές οµάδες) : Συζήτηση προτάσεων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και εµπλουτισµός του σεναρίου. 11

12 Διάλειµµα Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΚΙΤΣΗ Επίκουρος καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Συντονίστρια του ΠΣ Συµµετοχή: συντάκτες του ΠΣ/επιµορφωτές ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΤΟΥ, ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΙΖΑΚΗ, ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 11:30-11:50 Παρουσίαση του συνόλου του επιµορφωτικού υλικού για τα Φυσικά Δηµοτικού και τις Φυσικές Επιστήµες στη Μελέτη του Περιβάλλοντος µε τα συνοδευτικά λογισµικά. Ο ρόλος των συνθετικών εργασιών. Η µαθησιακή δραστηριότητα στις Φυσικές Επιστήµες υπό το πρίσµα της κοινωνικοπολιτισµικής θεωρίας. Καινοτόµες τεχνικές (jigsaw, διαγράµµατα Sankey). (Σύντοµες εισηγήσεις) 11:50-12:50 Εξοικείωση - ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών στις καινοτοµικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και µάθηση των θεµατικών ενοτήτων του ΝΠΣ µε βάση το σύνολο του επιµορφωτικού υλικού. (Εργασία σε µικρές οµάδες επιλογή ενός θέµατος - Εργασία σε Η/Υ για την ανάκληση του επιµορφωτικού υλικού Δηµιουργία και παρουσίαση σχεδίου µαθήµατος ή σεναρίου ή συνθετικής εργασίας - Εργασία σε δοσµένο template). 12:50 13:30 Αλληλεπίδραση για την ανάπτυξη πλατφόρµας υποστήριξης πιλοτικής εφαρµογής και αµφίδροµης επικοινωνίας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών. Συζήτηση πιθανές δυσκολίες και ερωτήµατα των εκπαιδευτικών και πώς αυτά απαντώνται. (Σύντοµη παρουσίαση - Εργασία σε µικρές οµάδες). 12

13 Γ. Μεθοδολογία επιμόρφωσης Η µεθοδολογία επιµόρφωσης είναι εργαστηριακού τύπου µε τη συµµετοχή των εκπαιδευτών εκπαιδευτικών σε κριτικούς διαλόγους και πειραµατικές δραστηριότητες σε εµπράγµατο και εικονικό περιβάλλον. Τα αντικείµενα επιµόρφωσης θα διαπραγµατευτούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο µε εισηγήσεις, παρουσιάσεις σεναρίων διδασκαλίας, συζήτηση, εργασία σε οµάδες, συνδιαµόρφωση προτάσεων. Καθοριστική είναι η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Με την αξιοποίηση του Ψηφιακού Σχολείου και εγκεκριµένων από το ΥΠΔΒΜΘ ολοκληρωµένων εκπαιδευτικών πακέτων και λογισµικών. Δ. Επιμορφωτικό υλικό Περιέχεται στον ψηφιακό βιντεοδίσκο (dvd). Χορηγείται ένα αντίγραφο ανά τμήμα επιμορφούμενων. 1. Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., Σταµούλης, Ε., (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο». Διαθέσιµο στο Ψηφιακό Σχολείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE %AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA %CE%AC%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA %CE%BF%CF%8D.pdf (ανακτήθηκε ) Αναλυτική περιγραφή των προσδοκώµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων, των βασικών θεµάτων, των προτεινόµενων δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού. 2. Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., Σταµούλης, Ε., (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτης του Περιβάλλοντος Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο». Διαθέσιµο στο Ψηφιακό Σχολείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE %AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84 %CE%B7%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB% CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf Αναλυτική περιγραφή των προσδοκώµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων, των βασικών θεµάτων, των προτεινόµενων δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού. 3. Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., Σταµούλης, Ε., (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο 13

14 Σχολείο». ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Διαθέσιµος στο Ψηφιακό Σχολείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE %AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C %CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B 9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9 %CE%BA%CE%BF%CF%8D.pdf (ανακτήθηκε ) Ειδικότερα, περιέχονται σενάρια διδασκαλίας και οι αλλαγές του ΝΠΣ σε συνάρτηση µε τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια. 4. Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., Σταµούλης, Ε., (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτης του Περιβάλλοντος για το «Νέο Σχολείο». ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Διαθέσιµος στο Ψηφιακό Σχολείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE %AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C %CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE% AD%CF%84%CE%B7%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%A C%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%94 %CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.pdf 5. Λογισμικό ΥΠΔΒΜΘ ΠΙ για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος από Α Δ Δημοτικού Διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 6. Πλακίτση, Κ., Καλδρυµίδου, Μ., Παγγέ, Π., Κολιός, Ν., Ραπανάκης, Π. (2008) «Περιβάλλον η προστασία του δάσους» (κωδ. 62/2065), Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Έργο του ΥΠΔΒΜΘ, ΠΛΕΙΑΔΕΣ «Ανάπτυξη Εκπ/κού λογισµκού και ολοκληρωµένων Εκπ/κών Πακέτων για τα ελληνικά σχολεία της Π.Ε. και Δ.Ε. & διάθεση προϊόντων εκπ/κού λογισµικού στα σχολεία» ιδιαίτερα στην ενότητα «ΝΗΡΗΙΔΕΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων» με τίτλο υποέργου «Περιβάλλον η προστασία του δάσους». 7. Materials Science Project (2011). University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties. Διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 14

15 8. Materials Science Project (2010). Η πυκνότητα των υλικών στα φαινόµενα πλεύσης/βύθισης: πειραµατικές διαδικασίες και µοντελοποίηση. Διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας και 9. Σπύρτου, Α. (2011) (επιστηµονική επιµέλεια). Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπαιδευτική ταινία. Διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (ανακτήθηκε ) 10. Tα αρχεία power point των εισηγήσεων της επιμόρφωσης. Διαθέσιµα κατά τα επιµορφωτικά τριήµερα. 11. Φύλλα εργασίας για την ανάπτυξη θεµατικών ενοτήτων από την Α έως την ΣΤ τάξη και για την εµβάθυνση στο γνωστικό αντικείµενο και τις µεθοδολογίες διδασκαλίας. 12. Φάκελος επιλεγμένων άρθρων για τα καινοτοµικά στοιχεία του ΝΠΣ. 13. Χρήσιμες ιστοσελίδες για σχολικά εγχειρίδια, συνέδρια και περιοδικά. Ε. Dvd Επιμορφωτικού υλικού (Χορηγείται ένα αντίγραφο ανά τμήμα επιμορφούμενων). 15

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;»

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» 9 10 Μαρτίου 2013 Θεσσαλονίκη Οργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2014 1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Βορεάδου Κατερίνα, Ομάδα Εκπαίδευσης Μουσείου Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρακτικά του Συνεδρίου Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1. Εισαγωγή 2 Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα