Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α."

Transcript

1 Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

2 Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή Περιλαµβάνει από απλές µορφές ρυθµού-κίνησης µε τη χρήση ήχου έως σύνθετες κινητικές δηµιουργίες και είδη χορού µε συνοδεία µουσικής/τραγουδιού. Στη σχολική Φυσική Αγωγή αυτό σηµαίνει ενοποίηση της µουσικοκινητικής αγωγής, της γυµναστικής µε µουσική, των µουσικοκινητικών δηµιουργιών, τωνπαραδοσιακώνχορών, καθώς και άλλων ειδών χορού. Στο πρόγραµµα σπουδών των δηµοτικών σχολείων που λειτουργούν µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (τάξεις Α έως ) έχουν ενοποιηθεί στη θεµατική ενότητα «χοροί» η µουσικοκινητική αγωγή και οι παραδοσιακοί χοροί του Α.Π.Σ. και έχουν προστεθεί: οι λαϊκοί χοροί και παιχνίδια από άλλες χώρες (π.χ. κοινωνικοί χοροί, latin, dancesport dances, κ.α.) οι σύγχρονες µορφές χορευτικής έκφρασης (π.χ. hip-hop, RnΒ, Break dance, funky jazz, κ.α.) και οι εκδηλώσεις παραστάσεις

3 Σκοπός της διδασκαλίας της θεµατικής ενότητας Σκοπός της διδακτικής ενότητας «ρυθµόςκίνηση-χορός» είναι η ολόπλευρη ψυχοκινητική ανάπτυξη των µαθητών µε έµφαση στη δηµιουργική, εκφραστική και αισθητική κίνησή τους, η βελτίωση της κοινωνικής συµπεριφοράς και γενικότερα της προσωπικότητάς τους.

4 Βασικές έννοιες και χρήση τους στη θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» Ρυθµός Μέτρο Ήχος (οξύτητα, διάρκεια, ένταση, χροιά) Ρυθµικές αξίες (ολόκληρο, ήµισυ, τέταρτο, όγδοο, παρεστηγµένοόγδοοήδέκατοέκτο) Λόγος τραγούδι Μουσικά όργανα Μουσική

5 Στόχοι της µουσικοκινητικής αγωγής Στόχοι ψυχοκινητικού τοµέα: Καλλιέργεια στοιχείων ρυθµού και κίνησης Ανάπτυξη της µη λεκτικής επικοινωνίας (εκφραστική και δηµιουργική κίνηση) Στόχοι συναισθηµατικού τοµέα: Αίσθηση χαράς και ψυχαγωγία µέσα από την κίνηση και τη µουσική Έκφραση συναισθηµάτων µέσα από την κίνηση και τη µουσική Στόχοι γνωστικού τοµέα: Κατανόηση των εννοιών του ρυθµού και της κίνησης Κατανόηση των συνδυασµών κίνησης µε ήχο, τραγούδι και µουσική

6 Επιδιώξεις της µουσικοκινητικής αγωγής στο δηµοτικό σχολείο Επιδιώκεται οι µαθητές: Να αναπτύξουν τις αντιληπτικοκινητικές τους ικανότητες Να αναπτύξουν τις µουσικοκινητικές τους ικανότητες Να καλλιεργήσουν το ρυθµό στηνκίνηση Να αναπτύξουν τις συντονιστικές τους ικανότητες Να καλλιεργήσουν την εκφραστικότητα και τη δηµιουργικότητα Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και συντονισµού οµάδας Να αυτενεργήσουν και να αναπτύξουν τη φαντασία τους Να κατανοήσουν τις έννοιες της οξύτητας, της διάρκειας, της έντασης και της χροιάς του ήχου, καθώς και των ρυθµικών αξιών. Να κατανοήσουν τις έννοιες του χρόνου, της ροής, του διαστήµατος και της δύναµης της κίνησης

7 Ενδεικτικές δραστηριότητες της µουσικοκινητικής αγωγής στην Α και Β τάξη του δηµοτικού Ρυθµικές κινήσεις µεσυνοδείαήχων Μικρά τραγούδια µε ρυθµική ποικιλία (παλαµάκια ή χτύπηµα ποδιώνστο πάτωµα σεκάθετονιζόµενη συλλαβή του στίχου) Εναλλαγές κινήσεων στο χώρο, σε κατευθύνσεις, σε σωµατικά σχήµατα, σε επίπεδα χώρου, σε πορείες, σε θέσεις, σε ταχύτητα, σε δυναµική, κλπ µε τη διαφοροποίηση του ήχου Μικρά, απλά τραγούδια µε κινητική απόδοση του περιεχοµένου των στίχων Μικρά τραγούδια µε κινητική απόδοση της έντασης του ήχου (το «µαλακά» και το «δυνατά») Απλές κινητικές επενδύσεις σε γνωστά τραγούδια (όλοι µαζί ή κατά οµάδες µε εναλλαγές) Κινητικοί αυτοσχεδιασµοί σε επιλεγµένες µουσικές (µεφανταστικάθέµατα ήχωρίςθέµα) Παιχνίδια µε µιµήσεις των κινήσεων ζώων, πουλιών ή εντόµων µε διάφορα ρυθµικά µοτίβα

8 Ενδεικτικές δραστηριότητες της µουσικοκινητικής αγωγής στην Γ και τάξη του δηµοτικού Τραγούδια µε κίνηση και συνοδεία µικρών κρουστών Εναλλαγές κινήσεων στο χώρο, σε κατευθύνσεις, σε σωµατικά σχήµατα, σε επίπεδα χώρου, σε πορείες, σε θέσεις, σε ταχύτητα, σε δυναµική, κλπ µε διαφοροποίηση της οξύτητας, της διάρκειας, της έντασης ή της χροιάς του ήχου Τραγούδια µε κινητική απόδοση του περιεχοµένου των στίχων Απλές κινητικές επενδύσεις σε γνωστά τραγούδια (όλοι µαζί ή κατά οµάδες µε εναλλαγές) Κινητικοί αυτοσχεδιασµοί σε επιλεγµένες µουσικές (µε φανταστικάθέµατα ή χωρίς θέµα) Εναλλαγές ρυθµικών κινήσεων σε πορείες ευθείες-καµπύλες, σε κατευθύνσεις, κλπ µε εναλλαγές µέτρων 3/4, 2/4 Παιχνίδια µε διάφορες κινήσεις στη συνοδεία µουσικής και επιλογή κάποιας θέσης ή στάσης στη διακοπή (π.χ. µουσικές καρέκλες ή άλλες παραλλαγές)

9 Επέκταση στο χορό

10 ηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ιδακτική ενότητα «ΧΟΡΟΙ» Σκοπός Στόχοι Η ψυχοκινητική ανάπτυξη µε έµφαση στην αισθητική, δηµιουργική και εκφραστική κίνηση, η βελτίωση της κοινωνικής συµπεριφοράς και της προσωπικότητας των µαθητών Ψυχοκινητικός τοµέας: Ανάπτυξη της µη λεκτικής επικοινωνίας (εκφραστική, δηµιουργική και αισθητική κίνηση), του ρυθµού και της σύνδεσης µουσικής, λόγου κίνησης. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων χορών και ιδιαίτερα των παραδοσιακών χορών. Συναισθηµατικός τοµέας: Έκφραση συναισθηµάτων µέσω της κίνησης, προαγωγή της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας και της αυτοπεποίθησης. Γνωστικός τοµέας: Απόκτηση γνώσεων γύρω από το χορό τη µουσική και το τραγούδι, κατανόηση στοιχείων της λαϊκής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας και άλλων λαών, κατανόηση των αισθητικών στοιχείων της κίνησης και του ρυθµού, κατανόηση της σύγχρονης κινητικής έκφρασης και ρυθµού των νέων

11 Βασικοί άξονες περιεχοµένου ιδασκαλία και επέκταση των θεµατικών ενοτήτων: Μουσικοκινητική αγωγή Παραδοσιακοί χοροί Λαϊκοί χοροί και παιχνίδια από άλλες χώρες (π.χ. κοινωνικοί χοροί, latin, dancesport dances, παιχνίδια του κόσµου, κ.α.) Σύγχρονες µορφές χορευτικής έκφρασης (π.χ. hiphop, RnΒ, Break dance, funky jazz, κ.α.) Προετοιµασία εκδηλώσεων παραστάσεων

12 Μουσικοκινητική αγωγή & Παραδοσιακοί χοροί Για τη διδασκαλία των θεµατικών ενοτήτων (βλέπε βιβλία εκπαιδευτικού Α -Β & Γ - ) Ενοποίηση των θεµατικών ενοτήτων: η διδασκαλία του Παραδοσιακού χορού προετοιµάζεται µέσα από δραστηριότητες της Μουσικοκινητικής αγωγής και η Μουσικοκινητική αγωγή χρησιµοποιεί υλικό από την ελληνική παράδοση Για την επέκταση-ενοποίηση των θεµατικών ενοτήτων χρησιµοποιούνται: παραδοσιακά παιχνιδοτράγουδα παραδοσιακά µουσικοκινητικά δρώµενα τοπικοί παραδοσιακοί χοροί δηµιουργική αξιοποίηση της ελληνικής µουσικής παράδοσης

13 Λαϊκοί χοροί και παιχνίδια από άλλες χώρες Στη ενότητα αυτή διδάσκονται παιχνίδια και χοροί από άλλες χώρες. Αξιοποιούνται ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και προτιµήσεις των εκπαιδευτικών (αναζήτηση υλικού από τους ίδιους) Αξιοποιούνται εµπειρίες παιδιών από διαφορετικά περιβάλλοντα Το περιεχόµενο µπορεί ν αποτελέσουν κοινωνικοί χοροί της Ευρώπης, latin, dancesport dances, παραδοσιακοί χοροί άλλων χορών, παιχνίδια του κόσµου, κ.α.

14 Σύγχρονες µορφές χορευτικής έκφρασης Στην ενότητα αυτή αξιοποιούνται δηµιουργικά οι υπάρχουσες εµπειρίες των µαθητών, οι οποίες αποτελούν δηµοφιλή µορφή έκφρασης των νέων. Προτείνονται: ηµιουργικός χορός, κινητικός αυτοσχεδιασµός και δηµιουργία µουσικοκινητικών συνθέσεων (κυρίως στις τάξεις Α και Β ) ηµοφιλές µορφές έκφρασης των νέων, όπως hip-hop, RnΒ, Break dance, funky jazz, κ.α. (κυρίως στις τάξεις Γ και )

15 Ενδεικτική κατανοµή ωρών ανά θεµατική ενότητα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α και Β τάξη Γ και τάξη Μουσικοκινητική Αγωγή 10 ώρες 7 ώρες Παραδοσιακοί Χοροί Λαϊκοί χοροί και παιχνίδια άλλων χωρών Σύγχρονες µορφές χορευτικής έκφρασης Προετοιµασία εκδήλωσης - παράστασης 10 ώρες 4-6 ώρες 4-6 ώρες µέχρι 4 ώρες 10 ώρες 5-8 ώρες 5-7 ώρες µέχρι 5 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΧΟΡΩΝ 32

16 ιδασκαλία οργάνωση µαθήµατος Για τη «µουσικοκινητική αγωγή» και τους «παραδοσιακούς χορούς» αξιοποιούνται τα βιβλία εκπαιδευτικού Α - Β και Γ - δηµοτικού Για τους «λαϊκούς χορούς και παιχνίδια από άλλες χώρες» αξιοποιούνται εµπειρίες των παιδιών από άλλα περιβάλλοντα, ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και προτιµήσεις των εκπαιδευτικών Για τις «σύγχρονες µορφές χορευτικής έκφρασης» προτείνεται ο αυτοσχεδιασµός από τους µαθητές, ηαµοιβαία διδασκαλία µεταξύ τους και η οµαδοσυνεργατική εργασία Ηεκδήλωση παράσταση αποτελεί µέρος της σχολικής ζωής, µπορεί να πλαισιώνει τις σχολικές γιορτές ή να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σχεδίου εργασίας Για την οργάνωση του µαθήµατος προτείνεται η δοµή των ενδεικτικών διδασκαλιών που υπάρχουν στα βιβλία εκπαιδευτικού Α - Β και Γ - δηµοτικού, τα στιλ αµοιβαίας διδασκαλίας, αυτοελέγχου, µη αποκλεισµού, καθοδηγούµενης και συγκλίνουσας εφευρετικότητας, αποκλίνουσας παραγωγικότητας, καθώς και του αυτοσχεδιασµού, της πρωτοβουλίας και αυτοδιδασκαλίας

17 Εκδηλώσεις - Παραστάσεις

18 «Ρυθµός-κίνηση-χορός» στις µεγαλύτερες ηλικίες των µαθητών και µαθητριών Σύνδεση µε τα διδακτικά αντικείµενα Γυµναστική (ρυθµική γυµναστική) Παραδοσιακοί χοροί Επιλογή θεµάτων µε τη µορφή σχεδίων εργασίας (projects) Προετοιµασία σχολικής εκδήλωσης - παράστασης

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συµβάλει κατά προτεραιότητα στη σωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Το διδακτικό περιεχόµενο και η ευρύτερη χρήση της γυµναστικής στη σχολική Φυσική Αγωγή

Το διδακτικό περιεχόµενο και η ευρύτερη χρήση της γυµναστικής στη σχολική Φυσική Αγωγή Το διδακτικό περιεχόµενο και η ευρύτερη χρήση της γυµναστικής στη σχολική Φυσική Αγωγή Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. ΗΓυµναστική στη σχολική Φυσική Αγωγή διδασκαλία Συντάξεις µετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι 1 1. Εισαγωγή 2 Η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε κουλτούρας και εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες της καθημερινότητας. Ως μια μοναδική μορφή μη λεκτικής

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Φυσική Αγωγή 1. Εισαγωγή Η Φυσική Αγωγή συμβάλλει στη δημιουργία αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα αγαπήσουν την άσκηση και θα την κάνουν καθημερινό τρόπο ζωής. Η βασική επιδίωξη του μαθήματος εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου στο ηµοτικό και το Γυµνάσιο * είναι να ενθαρρυνθούν οι µαθητές ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5.1. ΔΕΠΠΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5.1.1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος Ο σκοπός της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες - Πολιτισμός Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο: Μουσική αγωγή

Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες - Πολιτισμός Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο: Μουσική αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης

Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης Τασούλη Γ. Κωνστάντω, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθύντρια 17ου Δ. Σχ. Αγρινίου Περίληψη: Μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες Πολιτισμός Διδακτικό Μαθησιακό Μουσική αγωγή

Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες Πολιτισμός Διδακτικό Μαθησιακό Μουσική αγωγή ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. 2. Άξονες, γενικοί στόχοι, θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης. Προσχολική Αγωγή ηµοτικό σχολείο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. 2. Άξονες, γενικοί στόχοι, θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης. Προσχολική Αγωγή ηµοτικό σχολείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ 1. Σκοπός του προγράµµατος, αρχές και βασικοί άξονες Η Ολυµπιακή Παιδεία είναι ένα παιδαγωγικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του οποίου προωθούνται αξίες και αποκτώνται γνώσεις, εµπειρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου Γενικός σκοπός Σκοπός του νηπιαγωγείου μας είναι η ολόπλευρη, διαπλεκόμενη και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών (ψυχοκινητική, κοινωνικοσυναισθηματική και νοητική ανάπτυξη)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών

Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης: Συνάντηση 2 η : Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης Oμάδα Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ. Ιδιότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ. Ιδιότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Στο πλαίσιο διαµόρφωσης του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.) εντάσσεται και η καινοτοµία, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

γ. Emile Jacques- Dalcroze...20

γ. Emile Jacques- Dalcroze...20 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2011 2.1.3. και 3.1.3. Πρόγραμμα Σπουδών για τη Μουσική Παιδεία [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Αγωγής για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΣΤΗ ΔΙAΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ ΝEΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

H ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΣΤΗ ΔΙAΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ ΝEΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ H ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΣΤΗ ΔΙAΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ ΝEΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή Αγνή Μαρκαντωνάτου Σωτηρία Σαμπάνη Σκοπός της εισήγησής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα