Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας. Innovation & Consistency. since 1910

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας. Innovation & Consistency. since 1910"

Transcript

1 Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας Innovation & Consistency since 1910

2 Τεχνολογία και Συστήματα Sika για Επιστρώσεις Δαπέδων & Βαφές Προστασίας Ως ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες στον κατασκευαστικό κλάδο, η Sika διαθέτει σαφή προσανατολισμό στα συστήματα δαπέδων και βαφών, καθώς και στις εφαρμογές τους. Η Sika παρέχει μεγάλο εύρος λύσεων στον τομέα αυτό, με σκοπό την ικανοποίηση κάθε νέας απαίτησης και τη συμμόρφωση με όλα τα σχετικά πρότυπα του κατασκευαστικού κλάδου. Για να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε το συνεργάτη μας να επιλέξει το κατάλληλο σύστημα που ταιριάζει στις απαιτήσεις του έργου του, προχωρήσαμε στην έκδοση αυτού του φυλλαδίου επιλογής. Σ αυτό το έντυπο θα βρείτε πληθώρα προϊόντων που εγγυώνται λύσεις βέλτιστης απόδοσης. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες ειδικές λύσεις στον τομέα των εφαρμογών δαπέδων και βαφών, που δεν περιλαμβάνονται σ αυτό το φυλλάδιο. Οι λύσεις αυτές αναφέρονται σε εξειδικευμένες μπροσούρες, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα Εκτός από τα συστήματα δαπέδων και βαφών, η Sika διαθέτει ολοκληρωμένο εύρος λύσεων για την κατασκευή. Μέσω της προσέγγισης «Από τα Θεμέλια έως την Οροφή», η Sika γίνεται η μοναδική εταιρεία που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ενός έργου. Για να ενημερωθείτε για την υποστήριξη της Sika στην περιοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Περιεχόμενα Προϊόντα και Λύσεις Sika στον Τομέα των Βιομηχανικών Δαπέδων 4 Συστήματα Sikafloor για Αποθηκευτικούς Χώρους και Περιοχές Διακίνησης Προϊόντων 6 Συστήματα Sikafloor για Χώρους Παραγωγής και Επεξεργασίας 14 Συστήματα Sikafloor και Sikagard για Χώρους Υψηλής Υγιεινής Clean room Areas 20 Συστήματα Sikafloor για Αγώγιμα / Αντιστατικά Δάπεδα 22 Συστήματα Sikafloor για Πολυώροφους και Υπόγειους Χώρους Στάθμευσης 26 Συστήματα Sikafloor για Εμπορικά και Δημόσια Κτίρια 30 Συστήματα Sikafloor και Sikagard για Επενδύσεις Δεξαμενών 36 Συστήματα Sika Asplit για Υψηλή Προστασία Έναντι Οξέων 38 Συστήματα Sikagard για Τοιχοποιία και Οροφές 40 Μελέτη και Κατασκευή με Συστήματα Sikafloor 41 Διάρκεια Ζωής και Ποιότητα των Συστημάτων 42 Λεπτομέρειες Συστημάτων και Σχεδιασμός Αρμών για Συστήματα Sikafloor 43 Απαιτήσεις Απόδοσης Βιομηχανικών Δαπέδων 44 Τεχνολογία EpoCem - Συντόμευση της διάρκειας αναμονής σε Νέες και Υφιστάμενες Κατασκευές 47 Διαδικασία Εφαρμογής Συστημάτων Sikafloor 48 Προτάσεις και Λύσεις με Συστήματα Sika από το Δάπεδο έως την Οροφή 51 2 I 3

3 Προϊόντα και Λύσεις Sika στον Τομέα των Βιομηχανικών Δαπέδων Συστήματα Sikafloor για Αποθηκευτικούς Χώρους και Περιοχές Διακίνησης Προϊόντων Σελίδα 6 Συστήματα Sikafloor για Εμπορικά Κτίρια και Δημόσια Κτίρια Σελίδα 30 Συστήματα Sikafloor για Χώρους Παραγωγής και Επεξεργασίας Σελίδα 14 Συστήματα Sikafloor και Sikagard για Επενδύσεις Δεξαμενών Σελίδα 36 Συστήματα για Υψηλή Προστασία Έναντι Διάβρωσης Σελίδα 38 Συστήματα Sikafloor και Sikagard για Χώρους Υψηλής Αποστείρωσης Clean Rooms Σελίδα 20 Συστήματα Sikafloor για Αγώγιμα / Αντιστατικά Δάπεδα Σελίδα 22 Συστήματα Sikafloor για Υπόγειους Χώρους Στάθμευσης / Εσωτερικά καταστρώματα Σελίδα 26 Συστήματα Sikagard για Τοιχοποιία και Οροφές Σελίδα 40 Λεπτομέρειες Συστημάτων και Σχεδιασμός Αρμών για Συστήματα Sikafloor Σελίδα 42 Ένας χρήσιμος οδηγός επιλογής είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο στην διεύθυνση Εμπορικά κτίρια, Γραφεία και Εκθεσιακοί Χώροι Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης / Κέντρα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Χώροι Παραγωγής και Επεξεργασίας Αποθηκευτικοί Χώροι και Περιοχές Διακίνησης Προϊόντων 4I5

4 Συστήματα Sikafloor για Αποθηκευτικούς Χώρους και Περιοχές Διακίνησης Προϊόντων Εισαγωγή Νέα Κτίρια Ανακαινίσεις Περιοχές έντονης Καταπόνησης Χώροι αποθήκευσης χαμηλών θερμοκρασιών Για να εξασφαλιστεί μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα στους χώρους παραγωγής, είναι απαραίτητο να παραχθούν μεγάλες ποσότητες προϊόντων γρήγορα και έγκαιρα. Στις εγκαταστάσεις που τα προϊόντα αυτά παράγονται, διαχειρίζονται και αποθηκεύονται, θα πρέπει όλες οι γραμμές παραγωγής, οι αποθηκευτικοί χώροι, οι χώροι φόρτωσης, κ.τ.λ. να διαθέτουν δάπεδα σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι οι καταπονήσεις που δέχεται το δάπεδο δεν είναι υψηλότερες από την αντοχή του συστήματος επίστρωσης δαπέδου. Συνεπώς, η πλήρης κατανόηση των εργασιών που εκτελούνται σε κάθε χώρο, καθώς και οι απαιτήσεις της απόδοσης του συστήματος επίστρωσης δαπέδου είναι ύψιστης σημασίας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της μηχανικής και χημικής αντοχής του συστήματος, της ευκολίας καθαρισμού, της αποφυγής δημιουργίας σκόνης, κ.α. Οι πλάκες σκυροδέματος με χρήση ρευστοποιητών τεχνολογίας Sikament και Sika Viscocrete SCC για παραγωγή δαπέδων από σκυρόδεμα, αποτελούν εγγύηση για παραγωγή σταθερού υποστρώματος χωρίς αστοχίες. Οι επιφανειακοί σκληρυντές ξηρής μορφής Sikafloor εφαρμόζονται απευθείας στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος και ενσωματώνονται σε αυτή με ελικόπτερο. Τα ειδικά συστατικά δεσμεύουν την πλεονάζουσα υγρασία του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα τη σκλήρυνσή του με πολύ χαμηλό λόγο νερού/ τσιμέντου. Έτσι έχουμε δημιουργία ενός μονολιθικού και ιδιαίτερα ανθεκτικού δαπέδου. Επιφανειακοί σκληρυντές σκυροδέματος, προϊόντα ωρίμανσης και επιφανειακής σφράγισης σκυροδέματος συμπληρώνουν την σειρά προϊόντων Sikafloor. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία Sika EpoCem μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νωπό σκυρόδεμα σαν προσωρινό φράγμα υγρασίας προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής για την τελική κλειστόπορη στρώση φινιρίσματος. Τα τσιμεντοειδή αυτοεπιπεδούμενα αντλήσιμα κονιάματα SikaLevel, τα οποία εφαρμόζονται σε πάχος από 5-25mm, εξασφαλίζουν την παραγωγή ομοιόμορφης και επίπεδης επιφάνειας. Τα κονιάματα της σειράς αυτής είναι υδρατμοπερατά και ταχύπηκτα και αποτελούν μία ιδιαίτερα οικονομική λύση Η τεχνολογία Sika EpoCem χρησιμοποιείται συχνά σε έργα ανακαινίσεων ή σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως, όταν το υφιστάμενο δάπεδο παρουσιάζει φαινόμενα ανοδικής υγρασίας ή μεγάλο περιεχόμενο υγρασίας, αλλά πρέπει να επικαλυφθεί. Οι λύσεις με συστήματα Sikafloor προσφέρουν ευρεία δυνατότητα χρωματικών επιλογών, μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά πάχη και δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ποικίλων τελικών επιφανειών. Είναι μη πορώδη συστήματα χωρίς αρμούς, που δεν παράγουν σκόνη και έχουν καλή χημική αντοχή. Οι ιδιότητες αυτές δημιουργούν δάπεδα υψηλής υγιεινής, εύκολα στον καθαρισμό, υψηλής σκληρότητας και ανθεκτικότητας. Επομένως, είναι ιδανικά για περιοχές έντονης καταπόνησης. Τα συστήματα Sikafloor προσφέρουν προτάσεις και λύσεις για χώρους αποθήκευσης σε περιοχές που επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες μηχανικής, χημικής και θερμικής καταπόνησης. 6 I 7

5 Συστήματα Sikafloor για Αποθηκευτικούς Χώρους και Περιοχές Διακίνησης Προϊόντων Απαιτήσεις Σχεδιασμός/ Ανάπτυγμα Απόδοση Συστήματος Sika Πλάκα Σκυροδέματος Δύο Στρώσεων Για Ακρίβεια Ύψους και Κλίσεων Διευθέτηση Επιπεδότητας Πλάκα σκυροδέματος με χρήση τεχνολογίας Sikament ή Sika ViscoCrete SCC. Γέφυρα πρόσφυσης (Sikadur 32). Στρώση εξομάλυνσης με κονίαμα Sika Μονολιθικό Φινίρισμα Επιφάνειας Οικονομικός σκληρυντής Καλή αντοχή σε απότριψη Καλή αντοχή σε κρούση Μονολιθική πλάκα σκυροδέματος βασισμένη στην τεχνολογία Sikament ή Sika ViscoCrete SCC. Εφαρμογή επιφανειακού σκληρυντή δαπέδου Chapdur Premix επί του νωπού σκυροδέματος της πλάκας πριν τη διαδικασία ελικοπτέρωσης. Επιφανειακή ωρίμανση και σταθεροποίηση έναντι σκόνης με Sikafloor Proseal -22 No Osmosis Προσωρινό Φράγμα Υγρασίας Σε Αυτοεπιπεδούμενο Νωπό Σκυρόδεμα Για τσιμεντοειδή υποστρώματα στα οποία η μεμβράνη στεγανοποίησης έχει υποστεί φθορά ή δεν υφίσταται Μείωση του χρόνου αναμονής επικάλυψης σε νωπό σκυρόδεμα Χωρίς φυσαλίδες κατά την εφαρμογή σε νωπό σκυρόδεμα Αστάρι: Sikafloor -155 WN Κονίαμα εξομάλυνσης: Sikafloor -81 EpoCem Πάχος Στρώσης: 2 3 mm ή Sikafloor -82 EpoCem Πάχος Στρώσης: 4 7 mm Και τα δύο είναι 3 συστατικών, αυτοεπιπεδούμενα. τσιμεντοειδούς βάσης κονιάματα, τροποποιημένα με εποξειδικές ρητίνες. Σφράγιση: Ρητίνη Sikafloor, ανάλογα με τις απαιτήσεις No Osmosis Ανθεκτικό, Μονολιθικό Φινίρισμα Επιφάνειας Σκληρό και ανθεκτικό Πολύ καλή αντοχή σε απότριψη Πολύ καλή αντοχή σε κρούση Μονολιθική πλάκα σκυροδέματος βασισμένη στην τεχνολογία Sikament ή Sika ViscoCrete SCC. Εφαρμογή επιφανειακού σκληρυντή δαπέδου Sikafloor -2 SynTop επί του νωπού σκυροδέματος της πλάκας πριν την διαδικασία ελικοπτέρωσης. Επιφανειακή ωρίμανση και σταθεροποίηση έναντι σκόνης με Sikafloor Proseal-22. Προσωρινό Φράγμα Υγρασίας Σε Νωπό Σκυρόδεμα Για τσιμεντοειδή υποστρώματα στα οποία η μεμβράνη στεγανοποίησης έχει υποστεί φθορά ή δεν υφίσταται Χωρίς χρόνους αναμονής σε νωπό σκυρόδεμα Χωρίς φυσαλίδες στην επιφάνεια κατά την εφαρμογή σε νωπό σκυρόδεμα Πλάκα σκυροδέματος βασισμένη στην τεχνολογία προσμίκτων της Sika. Αστάρι: SikaTop -Armatec -110 EpoCem Κονίαμα εξομάλυνσης: Sikafloor -83 EpoCem, Πάχος στρώσης: > 8 mm Χρήση ως προσωρινό φράγμα υγρασίας για επακόλουθες στρώσεις Sikafloor No Osmosis Υψηλής Αντοχής Μονολιθικό Φινίρισμα Επιφάνειας Εξαιρετική αντοχή σε απότριψη Εξαιρετική αντοχή σε κρούση Μέγιστη ανθεκτικότητα Αγώγιμο Μονολιθική πλάκα σκυροδέματος βασισμένη στην τεχνολογία Sikament ή Sika ViscoCrete SCC. Εφαρμογή επιφανειακού σκληρυντή δαπέδου Sikafloor -1 MetalTop επί του νωπού σκυροδέματος της πλάκας πριν την διαδικασία ελικοπτέρωσης. Επιφανειακή ωρίμανση και σταθεροποίηση έναντι σκόνης με Sikafloor -ProSeal -22. * Σημείωση: 1) Τα τρισδιάστατα γραφικά που παρουσιάζονται σε αυτή τη μπροσούρα είναι συμβολικά και δεν απεικονίζουν τα ακριβή μεγέθη και την ακριβή αναλογία του αναπτύγματος. 2) Οι σχετικές απαιτήσεις απόδοσης του έργου, όπως αναφέρονται στις σελίδες 44 έως 46 No Osmosis 8 I 9

6 Συστήματα Sikafloor για Αποθηκευτικούς Χώρους και Περιοχές Διακίνησης Προϊόντων Απαιτήσεις Σχεδιασμός / Ανάπτυγμα Απόδοση Συστήματος Sika Επιφανειακή Σκλήρυνση Σκυροδέματος Οικονομική σκλήρυνση επιφάνειας Καλή αντοχή σε απότριψη Σταθεροποίηση έναντι σκόνης 1 2 x Sikafloor -CureHard-24 Υγρός σκληρυντής πυριτικού άλατος νατρίου, που εφαρμόζεται στο υπόστρωμα με ψεκασμό και βούρτσα. No Osmosis Αυτοεπιπεδούμενο Τσιμεντοειδές Κονίαμα Εξομάλυνσης για πάχη 4-25 mm (Διαπερατό από Υδρατμούς) Λεία, επίπεδη επιφάνεια Ταχείας ξήρανσης Διαπερατό από υδρατμούς Μικρού - μεσαίου πάχους στρώσης Αστάρι: Sikafloor -156 / 161 με επίπαση χαλαζιακής άμμου Κονίαμα Εξομάλυνσης: Sikafloor -Level 30 Ενός συστατικού αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πολυμερή Σφράγιση: Sikafloor W Έγχρωμη, υδατοδιαλυτή διαπερατή από υδρατμούς βαφή Ωρίμανση και Σφράγιση Σκυροδέματος, με Υλικό Βάσεως Διαλύτη Ωρίμανση σύμφωνα με ASTM C-309 Σφράγιση και σκλήρυνση Ταχεία δημιουργία φίλμ Sikafloor -Proseal-22 Ενός συστατικού, διάφανο, πολυμερές διάλυμα ακρυλικής ρητίνης με διαλύτες. No Osmosis Αυτοεπιπεδούμενο Τσιμεντοειδές Κονίαμα Εξομάλυνσης για πάχη 4-25 mm Λεία, επίπεδη επιφάνεια Ταχείας ξήρανσης Μεσαίου πάχους Αστάρι: Sikafloor -156 / 161 με επίπαση χαλαζιακής Κονίαμα Εξομάλυνσης: Sikafloor -Level 30 Ενός συστατικού αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πολυμερή Επίστρωση: Ρητίνη Sikafloor ανάλογα με τη χρήση Προσωρινό Φράγμα Υγρασίας Σε Αυτοεπιπεδούμενο Νωπό Σκυρόδεμα Για τσιμεντοειδή υποστρώματα στα οποία η μεμβράνη στεγανοποίησης έχει υποστεί φθορά ή δεν υφίσταται Χωρίς χρόνους αναμονής σε νωπό σκυρόδεμα Χωρίς φυσαλίδες στην επιφάνεια κατά την εφαρμογή σε νωπό σκυρόδεμα Αστάρι: Sikafloor -155 W Στρώση εξομάλυνσης: Sikafloor - 81 EpoCem Πάχος στρώσης: 2-3 mm ή Sikafloor - 82 EpoCem Πάχος στρώσης: 4-7 mm Και τα δύο είναι 3 συστατικών, αυτοεπιπεδούμενα. τσιμεντοειδούς βάσεως κονιάματα τροποποιημένα με εποξειδικές ρητίνες. Επίστρωση : Ρητίνη Sikafloor ανάλογα με τη χρήση No Osmosis 10 I 11

7 Συστήματα Sikafloor για Αποθηκευτικούς Χώρους και Περιοχές Διακίνησης Προϊόντων Υδατοδιαλυτή Έγχρωμη Επίστρωση Εφαρμογής με Ρολό Μικρή έως μεσαία μηχανική αντοχή Σταθεροποίηση επιφάνειας Σταθεροποίηση έναντι σκόνης 2 x Sikafloor W 2 συστατικών έγχρωμη, υδατοδιαλυτή βαφή εποξειδικής ρητίνης Συνολικό πάχος στρώσης: mm Ψυγεία ( > -10 o C ) Έγχρωμο Κονίαμα με Επίπαση Μέτρια μηχανική αντοχή Μέτρια αντοχή σε θερμικό σοκ Αντιολισθηρό Αστάρι: Sikafloor W Βασική στρώση Sikafloor - 81 EpoCem Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση: Sikafloor Συνολικό πάχος στρώσης: 2-4 mm No Osmosis Ανάγλυφη Έγχρωμη Επίστρωση Ρολού Καλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε απότριψη Αντιολισθηρή Αστάρι:Sikafloor -156/-161 Επίστρωση: Sikafloor -264 Thixo 2-συστατικών ανάγλυφη επίστρωση εποξειδικής ρητίνης χωρίς διαλύτες Συνολικό πάχος στρώσης: mm Ψυγεία ( > -10 o C) Έγχρωμο Κονίαμα με Επίπαση Μέτρια αντοχή σε θερμικό σοκ Αντιολισθηρό Κατάψυξη/ Απότομη ψύξη ( > -20 o C) Λείο Σκληρό- Ελαστικό Κονίαμα Αντοχή σε θερμικό σοκ στρώση: Sikafloor -263SL 2- συστατικών, υψηλού περιεχομένου σε στερεά, έγχρωμη αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση. Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση με Sikafloor Συνολικό πάχος στρώσης: 2-4 mm Βασική Στρώση:1 x Sikafloor -325 Υψηλού περιεχομένου σε στερεά, έγχρωμη, πολυουρεθανική επίστρωση χωρίς διαλύτες για ελαστοπλαστικές αυτοεπιπεδούμενες επιστρώσεις που απορροφούν τα θερμικά σοκ. Συνολικό πάχος στρώσης: 2-3 mm Έγχρωμη Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση και αντοχή σε απότριψη Καλή αντοχή σε κρούση Μέτρια θερμική αντοχή Βασική στρώση: Sikafloor -263SL 2- συστατικών, αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση βάσης εποξειδικής ρητίνης. Συνολικό πάχος στρώσης: 2-3 mm Κατάψυξη/Απότομη ψύξη ( > -40 o C) Κονίαμα Υψηλών Αντοχών Αντοχή σε θερμικό σοκ Αντιολισθηρό Αστάρι: Γενικά δεν απαιτείται. Αν κριθεί απαραίτητο χρησιμοποιείστε Sikafloor -156/-161 με επίπαση χαλαζιακής άμμου μέχρι κορεσμού. Βασική Στρώση: Sikafloor - 20N PurCem Εύκολη στο χειρισμό, υψηλής απόδοσης, πολυουρεθανική στρώση 3 συστατικών Συνολικό πάχος στρώσης: 6-9 mm For Food 12 I 13

8 Συστήματα Sikafloor για Χώρους Παραγωγής και Επεξεργασίας Εισαγωγή Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα επιστρώσεων δαπέδων στον κατασκευαστικό τομέα είναι γενικά οι περιοχές παραγωγής. Το δάπεδο θα πρέπει όχι μόνο να ανθίσταται σε έντονες καταπονήσεις, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών, χημικών και θερμικών καταπονήσεων, αλλά πρέπει να έχει και το σωστό βαθμό αντιολισθηρότητας για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας της εργασίας. Τα συστήματα Sikafloor που εφαρμόζονται σε περιοχές παραγωγής βασίζονται κυρίως σε Τεχνολογίες Τσιμεντοειδούς, Εποξειδικής και Πολυουρεθανικής βάσης. Για εξειδικευμένες απαιτήσεις, συνδυάζονται διαφορετικά συστήματα, όπως π.χ. η σειρά των προϊόντων Sikafloor PurCem, που είναι τσιμεντοειδούς και πολυουρεθανικής βάσης για εφαρμογές σε υψηλή θερμοκρασία και χημική αντοχή σε υγρές συνθήκες. Έργα αναφοράς 30 ετών καθιστούν τη Sika τον πιο αξιόπιστο προμηθευτή συστημάτων επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους παραγωγής. Για Υγρές και Ξηρές Περιοχές Οι περισσότεροι χώροι παραγωγής διαχωρίζονται σε υγρούς και ξηρούς. Τα συστήματα επιστρώσεων δαπέδων στις υγρές περιοχές απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό αντιολισθηρότητας, ευκολία καθαρισμού και αντοχή κατά την έκθεση σε νερό και χημικά. Ιδιαίτερα σε περιοχές παραγωγής τροφίμων, ένα καθαρό δάπεδο έχει ουσιώδη σημασία. Οι ξηρές περιοχές επεξεργασίας συχνά απαιτούν ταυτοχρόνως ευκολία καθαριότητας και αντιολισθηρότητα για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας της εργασίας. Ακραίες Συνθήκες Έκθεσης (Συνδυασμός Υγρών, Χημικών, Θερμότητας και Τριβής) Η Sika διαθέτει μεγάλο εύρος συστημάτων για βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν αντοχή υπό ακραίες συνθήκες χρήσης. Οι συνθήκες αυτές ποικίλλουν από οξεία χημική επίθεση και θερμική έκθεση στη βιομηχανία τροφίμων, μέχρι καταπόνηση από σημειακά φορτία και απότριψη στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το εύρος της σειράς προϊόντων Sikafloor PurCem μπορεί να προσφέρει αποδοτικές λύσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες και να ικανοποιήσει όλες τις επί μέρους απαιτήσεις με τις ευέλικτες σχεδιαστικές δυνατότητες που προσφέρει. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις αντιολισθηρότητας. Ελάχιστος Χρόνος Διακοπής Εργασιών Κάθε μέρα διακοπής εργασιών στον τομέα της παραγωγής κοστίζει ακριβά, είτε αναφερόμαστε σε νέες κατασκευές, είτε σε ανακαινίσεις. Είναι απαραίτητο η εργασία κατασκευής να ολοκληρωθεί στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα ταχείας ωρίμανσης της σειράς Sikafloor Pronto, για έργα ανακινήσεων, μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο διακοπής εργασιών στο ελάχιστο δυνατό. Τα συστήματα αυτά μπορούν να σχεδιαστούν για να αντέχουν σε ακραίες συνθήκες με διαφορετικό βαθμό αντιολισθηρότητας και με τελικές επιστρώσεις που προσφέρουν ευκολία καθαρισμού. 14 I 15

9 Συστήματα Sikafloor για Χώρους Παραγωγής και Επεξεργασίας Ξηρές Παραγωγικές Διαδικασίες Συστήματα Sikafloor για Χώρους Παραγωγής και Επεξεργασίας Υγρές Παραγωγικές Διαδικασίες Έγχρωμη επίστρωση εφαρμογής με ρολό Καλή μηχανική αντοχή Καλή αντοχή σε απότριψη 2 x Sikafloor συστατικών, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, οικονομική, έγχρωμη επίστρωση εποξειδικής ρητίνης Συνολικό πάχος στρώσης: 0,6-0,8 mm Ανάγλυφη Έγχρωμη Επίστρωση Ρολού Καλή μηχανική αντοχή Καλή αντοχή σε απότριψη Αντιολισθηρή Χρωματικές Επιλογές Επίστρωση: 2 x Sikafloor -264 Thixo 2 συστατικών, υψηλού περιεχομένου σε στερεά, έγχρωμη, ανάγλυφη επίστρωση εποξειδικής ρητίνης Συνολικό πάχος στρώσης: 0,6-0,8 mm Ανάγλυφη Έγχρωμη Επίστρωση Ρολού Καλή μηχανική αντοχή Καλή αντοχή σε απότριψη Αντιολισθηρή Βαφή :2 x Sikafloor -264 Τhixo 2-συστατικών, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, οικονομική, έγχρωμη επίστρωση εποξειδικής ρητίνης Συνολικό πάχος στρώσης: 0,6-0,8 mm Διακοσμητικό Κονίαμα με Επίπαση Μέτρια αντοχή σε θερμικό σοκ Αντιολισθηρό Αστάρι : Sikafloor -156/-161 Βασική στρώση: Sikafloor - 263SL 2- συστατικών, υψηλού περιεχομένου σε στερεά, έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση βάσης εποξειδικής ρητίνης Eπίπαση με έγχρωμη χαλαζιακή άμμο. Σφράγιση : Sikafloor -162 N, διάφανη εποξειδική ρητίνη Συνολικό πάχος στρώσης: 1,5-3 mm Λεία, Έγχρωμη, Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση Υψηλή αντοχή σε απότριψη Μέτρια θερμική αντοχή Αστάρι: Sikafloor -161 Βασική στρώση: 1 x Sikafloor -263SL 2- συστατικών, έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση βάσης εποξειδικής ρητίνης. Συνολικό πάχος στρώσης: 2-3 mm Έγχρωμη Επίστρωση με Επίπαση Μέτρια αντοχή σε θερμικό σοκ Αντιολισθηρή Βασική στρώση: Sikafloor -263SL 2- συστατικών, υψηλού περιεχομένου σε στερεά, έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση βάσης εποξειδικής ρητίνης Eπίπαση με έγχρωμη χαλαζιακή άμμο. Σφράγιση : Sikafloor -264 Συνολικό πάχος στρώσης: 2-4 mm * Σημείωση: 1) Τα τρισδιάστατα γραφικά που παρουσιάζονται σε αυτή τη μπροσούρα είναι συμβολικά και δεν απεικονίζουν τα ακριβή μεγέθη και την ακριβή αναλογία του αναπτύγματος. 2) Οι σχετικές απαιτήσεις απόδοσης του έργου, όπως αναφέρονται στις σελίδες 44 έως I 17

10 Χώροι Παραγωγής και Επεξεργασίας Ακραίες Συνθήκες (Συνδυασμός Υγρών, Χημικών, Θερμότητας και Τριβής) Χώροι Παραγωγής και Επεξεργασίας Ελάχιστος Χρόνος Διακοπής Εργασιών Κονίαμα Πολύ Υψηλών Αντοχών Υψηλή χημική αντοχή Υψηλή αντοχή σε θερμικό σοκ Αντιολισθηρό Άοσμο Υψηλών απαιτήσεων υγιεινής (και με ατμό) Χρωματικές Επιλογές Αστάρι: Γενικά δεν απαιτείται. Αν είναι απαραίτητο χρησιμοποιείστε Sikafloor -156 /-161 με επίπαση χαλαζιακής άμμου. Βασική στρώση: Sikafloor -20Ν PurCem Εύκολη στο χειρισμό, υψηλής απόδοσης, πολυουρεθανική στρώση 3 συστατικών Συνολικό πάχος στρώσης: 6-9 mm For Food Ταχείας Ωρίμανσης Έγχρωμο Κονίαμα με Επίπαση Μέτρια χημική αντοχή Ταχεία ωρίμανση Αντιολισθηρό Αστάρι: Sikafloor -10/-13 Pronto Βασική Στρώση: Sikafloor -14 Pronto 3-συστατικών επίστρωση βάσεως PMMA. Επίπαση με έγχρωμη ή φυσικής απόχρωσης χαλαζιακή άμμο. Σφράγιση: Sikafloor -16 Pronto (προαιρετικά: Χρωστικές Sikafloor -Pronto) Συνολικό πάχος στρώσης: 2-4 mm Κονίαμα Υψηλών Αντοχών Υψηλή χημική αντοχή Μέτρια αντοχή σε θερμικό σοκ Αντιολισθηρό Άοσμο Υψηλών απαιτήσεων υγιεινής (και με ατμό) Αστάρι: Σφραγιστική στρώση Sikafloor -21 Ν PurCem ή Sikafloor -156 /-161 με επίπαση χαλαζιακής άμμου Βασική στρώση:sikafloor -21Ν PurCem 3 συστατικών, υψηλής αντοχής, αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική επίστρωση υψηλών απαιτήσεων. Συνολικό πάχος στρώσης: 4,5-6mm Ταχείας Ωρίμανσης Αυτοεπιπεδούμενο Διακοσμητικό Κονίαμα Μέτρια μηχανική αντοχή Μέτρια χημική αντοχή Διακοσμητικό Ταχείας ωρίμανσης Αστάρι: Sikafloor -10/-13 Pronto Βασική Στρώση: Sikafloor -14 Pronto 3-συστατικών αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση βάσεως PMMA. Eπίπαση με έγχρωμες φολίδες Σφράγιση: Sikafloor -16 Pronto Συνολικό πάχος στρώσης: 2-4 mm Κονίαμα Υψηλών Αντοχών με Επίπαση Υψηλή χημική αντοχή Αντιολισθηρή Μέτρια αντοχή σε θερμικό σοκ Υψηλών απαιτήσεων υγιεινής Αστάρι: Γενικά δεν απαιτείται Βασική στρώση: Sikafloor -22Ν PurCem 3 συστατικών, υδατικής βάσης, αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική επίστρωση, υψηλών απαιτήσεων με αντιολισθηρές ιδιότητες. Επίπαση με έγχρωμη ή φυσικής απόχρωσης χαλαζιακή άμμο. Σφράγιση:1-2 x Sikafloor -31Ν PurCem Συνολικό πάχος στρώσης: 4,5-6mm Ταχείας Ωρίμανσης Έγχρωμο Ελαστομερές Κονίαμα Μέτρια μηχανική αντοχή Μέτρια χημική αντοχή Μέτρια αντοχή σε θερμικό σοκ Αντιολισθηρό Ταχείας ωρίμανσης Διακοσμητικό Αστάρι: Sikafloor -10/-13 Pronto Βασική στρώση: Sikafloor -15 Pronto 3 συστατικών ελαστική επίστρωση, βάσεως PMMA,για συστήματα με επίπαση Επίπαση με έγχρωμη ή φυσικής απόχρωσης χαλαζιακή άμμο Σφράγιση: Sikafloor -17 Pronto (προαιρετικά:χρωστικές Sikafloor -Pronto) Συνολικό πάχος στρώσης: 2-4 mm For Food 18 I 19

11 Συστήματα Sikafloor και Sikagard για Χώρους Υψηλής Υγιεινής Απαιτήσεις Σχεδιασμός / Ανάπτυγμα Απόδοση Συστήματος Sika Εισαγωγή Οι παραγωγικές διαδικασίες σε χώρους υψηλού βαθμού υγιεινής και αποστείρωσης έχουν αρχίσει να γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένες στις μέρες μας. Οι απαιτήσεις σε έναν τέτοιο παραγωγικό χώρο εντοπίζονται όχι μόνο στις εκπομπές Πτητικών Ουσιών/ Αερομεταφερόμενων Ρυπαντών (Volatile Organic Compounds/ Airborne Molecular Contaminants), αλλά και στις εκπομπές σωματιδίων. Ο αριθμός των προϊόντων που παράγονται υπό τέτοιες συνθήκες είναι ιδιαίτερα μεγάλος και καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογών, στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, φαρμάκων, τροφίμων, ποτών και καλλυντικών. Τα προϊόντα της σειράς Sikafloor -CR και Sikagard -CR αποτελούν καινοτόμα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και βρίσκουν εφαρμογή σε συστήματα δαπέδων, τοιχοποιίας και οροφών σε χώρους υψηλής υγιεινής. Πλεονεκτήματα εφαρμογής Εύκολη εφαρμογή χωρίς περιορισμούς συγκριτικά με εποξειδικά συστήματα Ευελιξία στο σχεδιασμό των συστημάτων για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων Πολύ χαμηλή οσμή Πλεονεκτήματα απόδοσης Τα προϊόντα Sikafloor και Sikagard που χρησιμοποιούνται σε χώρους υψηλής υγιεινής, έχουν ελεγχθεί για εκπομπές σωματιδίων, έτσι ώστε τα διαφορετικά συστήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις, να μπορούν να καταταχθούν σε κατηγορίες καθαρότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14644-Μέρος 1. Επιπλέον, τα προϊόντα Sikafloor και Sikagard που χρησιμοποιούνται σε χώρους υψηλής υγιεινής έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί για να πληρούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις για καθαρό περιβάλλον, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14644-Μέρος 8. Εξειδικευμένες Δυνατότητες Σχεδιασμού Τα προϊόντα Sikafloor και Sikagard είναι κατάλληλα για: Όλους τους χώρους υψηλής υγιεινής με περιορισμένο επίπεδο ρύπανσης, όπως ελάχιστες εκπομπές σωματιδίων και οργανικών πτητικών ουσιών. Όλους τους χώρους παραγωγικών διαδικασιών που υπάρχει απαίτηση υψηλής υγιεινής και αποστείρωσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο καθαρότητας, όπως σε βιομηχανίες παραγωγής ημιαγωγών, νοσοκομεία, στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, οπτικών, φαρμάκων, τροφίμων, ποτών και σε ιατρικές εφαρμογές. Industrial Alliance Cleanroom Suitable Materials CSM (Βιομηχανική Συμμαχία για την Καταλληλότητα Προϊόντων για Χώρους Υψηλής Υγιεινής) To ινστιτούτο Fraunhofer IPA ίδρυσε τη Βιομηχανική Συμμαχία CSM, οργανώνει και συντονίζει τα κύρια θέματα και την απαιτούμενη έρευνα, συμπεριλαμβάνοντας τις καταχωρήσεις και τις αναλύσεων των δεδομένων. Ο σκοπός ίδρυσης της Βιομηχανικής Συμμαχίας Cleanroom Suitable Materials ήταν να διαμορφώσει μια επιστημονική βάση για να εκτιμήσει την καταλληλότητα των υλικών αυτών και για να καθορίσει τα κριτήρια επιλογής υλικών σε χώρους υψηλής υγιεινής. Test Bench Material Inspec Χαμηλής Εκπομπής Πτητικών, Επίστρωση με Ρολό Χαμηλές εκπομπές VOC/AMC Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων Μέτρια μηχανική αντοχή Μέτρια χημική αντοχή Πιστοποίηση IPA «Cleanroom Suitable Materials» Λεία Eπίστρωση Χαμηλών Εκπομπών Πτητικών Χαμηλές εκπομπές VOC/AMC Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων Πιστοποίηση IPA «Cleanroom Suitable Materials» Λεία, Αγώγιμη Eπίστρωση Xαμηλών Εκπομπών Πτητικών Χαμηλές εκπομπές VOC/AMC Χαμηλές εκπομπές σωματιδίων Αγώγιμη Πιστοποίηση IPA «Cleanroom Suitable Materials» * Σημείωση: 1) Τα τρισδιάστατα γραφικά που παρουσιάζονται σε αυτή τη μπροσούρα είναι συμβολικά και δεν απεικονίζουν τα ακριβή μεγέθη και την ακριβή αναλογία του αναπτύγματος. 2) Οι σχετικές απαιτήσεις απόδοσης του έργου, όπως αναφέρονται στις σελίδες 44 έως 46 2 x Sikagard -183W CR Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική επίστρωση, για επιστρώσεις σε δάπεδα και τοιχοποιία Συνολικό πάχος στρώσης: 0,3-0,5 mm Αστάρι: Sikafloor -156/-161 Στρώση τριβής: Sikafloor -266 CR 2 συστατικών, έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση χαμηλών εκπομπών VOC Συνολικό πάχος στρώσης: 2 3 mm Αγώγιμη στρώση: Sikafloor -220 W Conductive Στρώση τριβής: Sikafloor -266 ECF CR 2-συστατικών έγχρωμη, υψηλού περιεχομένου σε στερεά, ηλεκτροστατικά αγώγιμη, χαμηλών εκπομπών, έγχρωμη αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση. Συνολικό πάχος στρώσης: 2 mm 20 I 21

12 Συστήματα Sikafloor για Αγώγιμα / Αντιστατικά Δάπεδα Εισαγωγή Σε βιομηχανικούς χώρους που υπάρχουν ηλεκτρονικά στοιχεία ή οργανικά πτητικά, ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και τραυματισμούς και συνεπώς οικονομικές απώλειες. Όλα τα ενεργά ηλεκτρονικά στοιχεία και ο εξοπλισμός, π.χ. microchips, κυκλώματα και μηχανολογικά μέρη, είναι ευαίσθητα σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις. Τα συστήματα Sikafloor ESD (αντιστατικά) και ECF (αγώγιμα) χρησιμοποιούνται είτε για να αποτρέψουν ηλεκτρικές παρεμβολές σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, είτε για να μη δημιουργούνται εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθήρες με κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Τα συστήματα Sikafloor παρέχουν πλήρη σειρά αγώγιμων και αντιστατικών δαπέδων που ανταποκρίνονται σε κάθε ειδική απαίτηση. Τιμές Αντίστασης σύμφωνα με IEC ESD-protection Το προσωπικό personnel προστατεύεται is groundet φορώντας by περικάρπιο a wrist γείωσης strap resistance Αντίσταση γείωσης to ground (ηλεκτρόδιο) (electrode) 9 Rg <10 Ohm Rg <10 9 Οhm ESD Προστασία protection ESD Αντίσταση resistance ατόμου/ of the υπόδησης/ person/footwear/flooring δαπέδου system R< 35* 10 6 R <35 9 Οhm x 10 Ohm Προστασία ESD-protection ESD με σύστημα επίστρωσης flooring δαπέδου is used for grounding personnel Εναλλακτικά alternative Αντίσταση resistance ανθρώπου/ of the person/footwear/flooring υπόδησης/ δαπέδου system Rg< 10 9 Rg 9 Οhm <10 Ohm Τάση σώματος < 100V body voltage <100V Εύρος εφαρμογών και απαιτήσεις 1 conductive αγώγιμο αντιστατικό dissipative μονωτικό insulating Requirement Απαιτήσεις for the αντίστασης resistance γείωσης to ground according σύμφωνα με IEC IEC <10 < Συστήματα Sikafloor Sikafloor ECF and ECF ESD και Systems ESD Τι είναι το Φαινόμενο της Ηλεκτροστατικής Εκκένωσης; Ηλεκτροστατική εκκένωση, (ESD) καλείται η δίοδος του ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου του αέρα που συνοδεύεται από τη δημιουργία φωτεινού σπινθήρα. Η ταχύτατη μεταφορά του σπινθήρα από τη μία αγώγιμη επιφάνεια στην άλλη μπορεί να προκαλέσει φωτιά, εκρήξεις, αύξηση θερμοκρασίας, ακόμα και ήχους. Αυτό το φαινόμενο, που δεν μπορεί να γίνει εύκολα αισθητό ή να ακουστεί (καλείται «μικροκεραυνός») θα πρέπει να ελεγχθεί και να προβλεφθεί διότι δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Διάταξη Ηλεκτροστατικά Προστατευόμενης Περιοχής Γειωμένη ρόδα 2. Γειωμένη επιφάνεια 3. Περικάρπιο και καλώδιο γείωσης 4. Πέλμα 5. Περικάρπιο και καλώδιο γείωσης 6. Καλώδιο γείωσης 7. Γείωση 8. Σημείο γείωσης) 9. Σημείο γείωσης του τροχοφόρου Υποδήματα 11. Ιονιστής 12. Αντιστατικές επιφάνειες 13. Καρέκλες με γειωμένες ρόδες 14. Σύστημα Sikafloor ESD ή αγώγιμο σύστημα 15. Ενδύματα 16. Ράφια με γειωμένες επιφάνειες 17. Γειωμένα ράφια 18. Ένδειξη EPA 19. Μηχάνημα Sikafloor 262 AS Thixo Sikafloor 262 AS Sikafloor 235 ESD Sikafloor 381 AS Sikafloor 390 AS Sikafloor -1 Metaltop Προδιαγραφή IEC ANSI/ESD S ASTM F 150* BetrSichV BGR 132 (ZH/200) BS 2050 Καμία από τις ειδικές τιμές αγωγιμότητας ή ηλεκτρικής αντίστασης που αναφέρονται στους διεθνείς ή εθνικούς κανονισμούς του παραπάνω πίνακα δεν είναι υποχρεωτικές. Οι τιμές αγωγιμότητας και ηλεκτρικής αντίστασης προσαρμόζονται ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις από τις υπεύθυνες αρχές. Πριν την εφαρμογή ενός αγώγιμου ή αντιστατικού δαπέδου, η Sika πάντα συνιστά λεπτομερή αποτίμηση ακόλουθων παραμέτρων και ακολούθως συμφωνία όλων των εμπλεκομένων σε ό,τι αφορά: Τα όρια της ηλεκτρικής αντίστασης και τάσης σώματος Τις Μεθόδους Μέτρησης Τον εξοπλισμό Μέτρησης Τα πρότυπα και τους κανονισμους 22 I 23

13 Αγώγιμα / Αντιστατικά Δάπεδα Ανάγλυφη Αγώγιμη Επίστρωση Καλή μηχανική αντοχή Καλή αντοχή σε απότριψη Αντιολισθηρή Αγώγιμη στρώση: Sikafloor -220 W Conductive Αντιστατική στρώση: Sikafloor -262 AS Ν Thixo Δύο συστατικών, έγχρωμη, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση, εποξειδικής βάσης, ανάγλυφης υφής Συνολικό πάχος στρώσης: 0,6 0,8 mm Αυτοεπιπεδούμενη Αγώγιμη Επίστρωση Υψηλής Χημικής αντοχής Υψηλή αντοχή σε απότριψη Αγώγιμη στρώση: Sikafloor -220 W Conductive Αντιστατική στρώση: Sikafloor -381 AS 2 συστατικών, έγχρωμη, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση, υψηλής χημικής αντοχής, εποξειδικής βάσης Συνολικό πάχος στρώσης: 2 mm Αυτοεπιπεδούμενη Αγώγιμη Επίστρωση Υψηλή αντοχή σε απότριψη Αγώγιμη στρώση: Sikafloor -220 W Conductive Αντιστατική στρώση: Sikafloor -262 AS Ν Δύο συστατικών, έγχρωμη, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, αυτοεπιπεδούμενη ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση, εποξειδικής βάσης Συνολικό πάχος στρώσης: 2 mm Ελαστική Αυτοεπιπεδούμενη Αγώγιμη Επίστρωση Υψηλής Χημικής αντοχής Υψηλή αντοχή σε απότριψη Αγώγιμη στρώση: Sikafloor -220 W Conductive Αντιστατική στρώση: Sikafloor -390 AS 2 συστατικών, έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση, εποξειδικής βάσης, υψηλής χημικής αντοχής, με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Συνολικό πάχος στρώσης: 2 mm Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση ESD Υψηλή αντοχή σε απότριψη * Σημείωση: 1) Τα τρισδιάστατα γραφικά που παρουσιάζονται σε αυτή τη μπροσούρα είναι συμβολικά και δεν απεικονίζουν τα ακριβή μεγέθη και την ακριβή αναλογία του αναπτύγματος. 2) Οι σχετικές απαιτήσεις απόδοσης του έργου, όπως αναφέρονται στις σελίδες 44 έως 46 Αγώγιμη στρώση: Sikafloor -220 W Conductive Αντιστατική στρώση: Sikafloor -235 ESD 2 συστατικών, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση, εποξειδικής βάσης, χωρίς διαλύτες Συνολικό πάχος στρώσης: 2 mm Βαριάς Χρήσης Μονολιθική Σκλήρυνση Επιφάνειας Εξαιρετική αντοχή σε απότριψη Εξαιρετική αντοχή σε κρούση Εξαιρετική ανθεκτικότητα Αγώγιμες Ιδιότητες Μονολιθική πλάκα σκυροδέματος βασισμένη στην τεχνολογία Sikament ή Sika ViscoCrete. Εφαρμογή επιφανειακού σκληρυντή δαπέδου Sikafloor -1 MetalTop, επί του νωπού σκυροδέματος της πλάκας πριν τη διαδικασία ελικοπτέρωσης. Επιφανειακή ωρίμανση και σταθεροποίηση έναντι σκόνης με Sikafloor - ProSeal-22 No Osmosis 24 I 25

14 Συστήματα Sikafloor για Υπόγειους Χώρους Στάθμευσης / Εσωτερικά καταστρώματα Πολυώροφοι και Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Πλάκες επί εδάφους Επιφανειακή Σκλήρυνση Σκυροδέματος Οικονομική λύση Καλή αντοχή σε απότριψη Καλή αντοχή σε κρούση Μονολιθική πλάκα σκυροδέματος βασισμένη στην τεχνολογία Sikament ή Sika ViscoCrete. Εφαρμογή επιφανειακού σκληρυντή δαπέδου Chapdur Premix ή Sikafloor -3 QuartzTop, επί του νωπού σκυροδέματος της πλάκας πριν τη διαδικασία ελικοπτέρωσης. Επιφανειακή ωρίμανση και σταθεροποίηση έναντι σκόνης με Sikafloor -ProSeal 22 No Osmosis Χώροι Στάθμευσης Οι χώροι στάθμευσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου τρόπου ζωής, ειδικά σε μητροπόλεις με αεροδρόμια που αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει συνεχή ανάγκη για νέους χώρους στάθμευσης, που μπορεί να ικανοποιηθεί είτε χτίζοντας καινούργιους, είτε επεκτείνοντας και ανακαινίζοντας τους ήδη υφιστάμενους. Που Θα Θέλατε να σταθμεύσετε; Οι επιτυχημένες κατασκευές χώρων στάθμευσης έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις, δίνοντας την αίσθηση στον οδηγό ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, αλλά και ότι το αυτοκίνητό του είναι ασφαλώς σταθμευμένο. Δεδομένου ότι έχουν τη δυνατότητα επιλογής, οι οδηγοί συνήθως παρκάρουν σε φωτεινούς χώρους στάθμευσης, καθώς με αυτόν τον τρόπο αισθάνονται ότι η περιουσία τους φυλάσσεται και προστατεύεται κατάλληλα. Έρευνα και Επισκόπηση των Υφιστάμενων Χώρων Στάθμευσης Πολυώροφοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης υπόκεινται σε πολλές διαφορετικές καταπονήσεις. Για να προσδιορίσουμε τις αιτίες καταπόνησης και φθοράς είναι χρήσιμο να διεξάγουμε έρευνα και αποτίμηση των συνθηκών. Είναι σημαντικό προφανώς να αντισταθμίσουμε το κόστος της έρευνας με το όφελος των πληροφοριών που προκύπτουν από αυτή. Σε κάθε περίπτωση, μια σωστή εκτίμηση είναι το κλειδί για επιτυχημένη συντήρηση και επιμήκυνση του χρόνου σωστής λειτουργίας των χώρων στάθμευσης. Νέες Κατασκευές Οι μοντέρνοι χώροι στάθμευσης είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία μιας πόλης και θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής της. Συχνά κατασκευάζονται με γρήγορους ρυθμούς, για να μειώσουν τη διατάραξη της κοινής ησυχίας και το θόρυβο μέσα στις πόλεις. Προκατασκευασμένα μεταλλικά πλαίσια και πλάκες σκυροδέματος συχνά συνδυάζονται για να συνθέσουν κατασκευές για νέους χώρους στάθμευσης. Η κατάλληλη προστασία των τμημάτων των νέων χώρων στάθμευσης αποτρέπει μια αρκετά ακριβή ανακαίνιση στο μέλλον. Ανακαίνιση Οι περισσότεροι χώροι στάθμευσης στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει να χτίζονται από το 1940 και αποτελούνται στην πλειονότητά τους από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ πολλοί έχουν ιστορικό πρόωρης φθοράς λόγω κατασκευαστικών λαθών και ελλείψεων. Αυτό οφείλεται στον ελλιπή σχεδιασμό, στην ανεπαρκή κατασκευή, στα χαμηλά επίπεδα συντήρησης και επισκευής ή σε συνδυασμό τους. Οι συνθήκες έκθεσής τους είναι όμοιες σε μεγάλο βαθμό με αυτές των γεφυρών και ως εκ τούτου η φθορά και ειδικά η ισχυρή διάβρωση λόγω της επίδρασης των παγολυτικών αλάτων έχει μεγάλη επίπτωση στην αντοχή τους. Το κλείσιμο πολλών περιοχών ακόμα και ολόκληρων των χώρων στάθμευσης για δαπανηρές επισκευές και επανατοποθετήσεις είναι πλέον απαραίτητο. Βάσει αυτών των δεδομένων, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για βελτιωμένο σχεδιασμό, για πιο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλη επιλογή υλικών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η απόδοση των νέων και υφιστάμενων χώρων στάθμευσης. Έγχρωμο Κονίαμα ECC Με Επίπαση Μέτρια μηχανική αντοχή Μέτρια αντοχή σε θερμικό σοκ Αντιολισθηρό Έγχρωμο Σύστημα Με Επίπαση Υψηλή αντοχή σε απότριψη Στεγανοποίηση Χρωματικές Επιλογές Αντοχή σε κρούση Γερμανικά Πρότυπα (OS 8) * Σημείωση: 1) Τα τρισδιάστατα γραφικά που παρουσιάζονται σε αυτή τη μπροσούρα είναι συμβολικά και δεν απεικονίζουν τα ακριβή μεγέθη και την ακριβή αναλογία του αναπτύγματος. 2) Οι σχετικές απαιτήσεις απόδοσης του έργου, όπως αναφέρονται στις σελίδες 44 έως 46 Αστάρι: Sikafloor -155 W Βασική στρώση: Sikafloor -81 EpoCem Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση με Sikafloor -264 Συνολικό πάχος στρώσης: 2-4 mm No Osmosis Βασική στρώση: Sikafloor -263SL Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση με Sikafloor συστατικών οικονομική, έγχρωμη επίστρωση εποξειδικής ρητίνης Συνολικό πάχος στρώσης: 1-3 mm 26 I 27

15 Πολυώροφοι και Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Εσωτερικά Καταστρώματα Πολυώροφοι και Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Κατάστρωμα οροφής και εκτεθειμένες περιοχές Υψηλής Απόδοσης Σύστημα Με Επίπαση Υψηλή αντοχή σε απότριψη Στεγανοποίηση Αντοχή σε κρούση Γερμανικά Πρότυπα (OS 8) (προαιρετικό) Βασική Στρώση: Sikafloor -263SL Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση με Sikafloor -264 Έγχρωμη, υψηλού περιεχομένου σε στερεά, αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση με αντοχή σε τριβή και φθορά Συνολικό πάχος στρώσης: 1-3 mm Έγχρωμο, εύκαμπτο Σύστημα Με Επίπαση Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών έως και -10 C Στεγανοποίηση Αντοχή σε τριβή Βασική στρώση: Sikafloor -375 Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση με Sikafloor -358/-359Ν 2 συστατικών εύκαμπτη επίστρωση, πολυουρεθανικής βάσης για στεγανοποίηση και σφράγιση σε καταστρώματα χώρων στάθμευσης Συνολικό πάχος στρώσης: 2-3 mm Εύκαμπτο Σύστημα Με Επίπαση Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών έως και -10 C Στεγανό Αντοχή σε τριβή Βασική στρώση: Sikafloor -375 Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση με Sikafloor -358/-359Ν 2 συστατικών εύκαμπτη επίστρωση, υψηλού περιεχομένου σε στερεά, πολυουρεθανικής βάσης για στεγανοποίηση και σφράγιση σε καταστρώματα χώρων στάθμευσης Συνολικό πάχος στρώσης: 2-3 mm Υψηλής Απόδοσης Σύστημα Με Δυνατότητα Γεφύρωσης Ρωγμών Ικανότητα Γεφύρωσης στατικών και δυναμικών ρωγμών έως και -20 C Στεγανοποίηση Αντοχή σε απότριψη Γερμανικά Πρότυπα (OS-11b) Βασική στρώση: Sikafloor -350 Ν Elastic Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση με Sikafloor -358/-359 Ν 2 συστατικών εύκαμπτη επίστρωση, πολυουρεθανικής βάσης για στεγανοποίηση και σφράγιση σε καταστρώματα χώρων στάθμευσης Συνολικό πάχος στρώσης: 3-4 mm Ταχύπηκτο Σύστημα Με Επίπαση Αντοχή σε Απότριψη Χρωματικές Επιλογές Στεγανό Ταχείας ωρίμανσης Αστάρι: Sikafloor -13 Pronto Βασική Στρώση: Sikafloor -14 Pronto Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση με Sikafloor -18 Pronto Υψηλού περιεχομένου σε στερεά, έγχρωμη, ταχύπηκτη, προστατευτική στρώση στεγανοποίησης και αντοχής σε τριβή για καταστρώματα χώρων στάθμευσης βάσεως PMMA Συνολικό πάχος στρώσης: 3-4 mm Υψηλής Απόδοσης Ταχύπηκτο Σύστημα Με Δυνατότητα Γεφύρωσης Ρωγμών Δυνατότητα Γεφύρωσης ρωγμών Αντοχή σε Απότριψη Χρωματικές Επιλογές Στεγανοποίηση Ταχείας Πήξης Αστάρι: Sikafloor -10/13 Pronto Βασική Στρώση: Sikafloor -15 Pronto Επίπαση χαλαζιακής άμμου Σφράγιση με Sikafloor -18 Pronto Έγχρωμη, υψηλού περιεχομένου σε στερεά, ταχύπηκτη στρώση στεγανοποίησης και σφράγισης σε καταστρώματα χώρων στάθμευσης βάσεως PMMA Συνολικό πάχος στρώσης: 2-4 mm 28 I 29

16 Συστήματα Sιkafloor για Εμπορικά και Δημόσια κτίρια Εισαγωγή Η Sika έχει σχεδιάσει ειδικά συστήματα για χώρους σε σχολεία, μουσεία, γραφεία, καταστήματα, εμπορικούς χώρους και άλλα δημόσια κτίρια. Αυτή η σειρά των προϊόντων της Sika συνδυάζει άνεση και ασφάλεια, συμπεριλαμβάνοντας χαμηλότερες εκπομπές VOC και παράγει δάπεδα με μοναδική αίσθηση. Σχεδιασμός Η σειρά Sika -Decorative Floor ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μοναδικά και αισθητικά υψηλού επιπέδου σχέδια σε εμπορικούς χώρους, καταστήματα, χώρους έκθεσης καλλιτεχνημάτων, κατοικίες, χρησιμοποιώντας έγχρωμες φολίδες και άλλα διακοσμητικά υλικά. Tα συστήματα Sika -ComfortFloor είναι διαθέσιμα σε πολλές χρωματικές επιλογές ανάλογα με την απαίτηση για τελική εμφάνιση της επιφάνειας. Άνεση και Φροντίδα Τα συστήματα Sika -ComfortFloor είναι αρκετά μαλακά για να παρέχουν άνεση στους χώρους όπου υπάρχει κίνηση πεζών για μεγάλη διάρκεια. Αυτά τα εύκαμπτα συστήματα όχι μόνο μειώνουν τον κτυπογενή θόρυβο των βημάτων και την οριζόντια μετάδοσή του, αλλά επιπλέον αντέχουν στη δημιουργία εκδορών μέσω παραμόρφωσης και ανάκτησης των αρχικών τους διαστάσεων. Συστήματα Sika ComfortFloor Χαμηλές εκπομπές VOC (ΑgBB) Ηχοαπορροφητικά Καλή ηχομόνωση από κτυπογενείς θορύβους Υψηλής άνεσης Καλή μηχανική αντοχή Καλή αντοχή σε κρούση Γεφύρωση ρωγμών Υψηλής αισθητικής 30 I 31

17 Εμπορικά κέντρα και δημόσια κτίρια Συστήματα Επιστρώσεων Με Υψηλή Αισθητική Εμπορικά κέντρα και δημόσια κτίρια Διακοσμητικά συστήματα επιστρώσεων Υδατοδιαλυτή Έγχρωμη Επίστρωση Εφαρμογή με Ρολό Μικρή έως μεσαία μηχανική αντοχή Σταθεροποίηση επιφάνειας Σταθεροποίηση έναντι σκόνης 2 x Sikafloor W 2 συστατικών έγχρωμη, υδατοδιαλυτή βαφή εποξειδικής ρητίνης Συνολικό πάχος στρώσης: mm Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση Χαμηλών Εκπομπών VOC Με Ελαστικές Ιδιότητες Χαμηλές εκπομπές VOC Καλή μηχανική αντοχή Καλή αντοχή σε κρούση Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Sika -ComfortFloor Αστάρι : Sikafloor -156-/161 Βασική στρώση: Sikafloor -330 Σφράγιση: Sikafloor -305 W Συνολικό πάχος στρώσης: 2-3 mm Διακοσμητική Έγχρωμη Επίστρωση Εφαρμογή με Ρολό Μηχανική Αντοχή Εύκολος καθαρισμός Αισθητικό αποτέλεσμα 2 x Sikafloor συστατικών, έγχρωμη επίστρωση εποξειδικής ρητίνης χωρίς διαλύτες με επίπαση έγχρωμων φολίδων Σφράγιση: Sikafloor -304W Διάφανη, υδατοδιαλυτή, ματ πολυουρεθανική επίστρωση σφράγισης Συνολικό πάχος στρώσης: 0,6-0,8 mm Λεία, Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση Χαμηλών Εκπομπών VOC με Ηχοαπορροφητικές Ιδιότητες Χαμηλές εκπομπές VOC Ηχοαπορροφητική Ηχομονωτική Υψηλής άνεσης Καλή μηχανική αντοχή Καλή αντοχή σε κρούση Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Sika -ComfortFloor Pro Συγκολλητική στρώση: Sikafloor - Comfort Adhesive Ελαστικό καουτσούκ: Sikafloor Comfort Regupol-6015 H Σφράγιση πορώδους: Sikafloor -Comfort Porefiller Βασική στρώση: Sikafloor -330 Σφράγιση: Sikafloor -305 W Συνολικό πάχος στρώσης: 6-8 mm Έγχρωμη Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση Με Διακοσμητικές Ιδιότητες Καλή μηχανική αντοχή Εύκολος καθαρισμός Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα * Σημείωση: 1) Τα τρισδιάστατα γραφικά που παρουσιάζονται σε αυτή τη μπροσούρα είναι συμβολικά και δεν απεικονίζουν τα ακριβή μεγέθη και την ακριβή αναλογία του αναπτύγματος. 2) Οι σχετικές απαιτήσεις απόδοσης του έργου, όπως αναφέρονται στις σελίδες 44 έως 46 Αστάρι : Sikafloor -156 /-161 Βασική Στρώση: Sikafloor -263 SL 2 συστατικών, αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση βάσης εποξειδικής ρητίνης με επίπαση έγχρωμων φολίδων Σφράγιση: Sikafloor -304 W Διάφανη, υδατοδιαλυτή, ματ πολυουρεθανική επίστρωση σφράγισης Συνολικό πάχος στρώσης: 1-2 mm Λεία, αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση Χαμηλών Εκπομπών VOC με Διακοσμητικές Ιδιότητες Χαμηλές εκπομπές VOC Καλή μηχανική αντοχή Καλή αντοχή σε κρούση Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Λεία, Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση Χαμηλών Εκπομπών VOC Με Ηχοαπορροφητικές Ιδιότητες Χαμηλές εκπομπές VOC Ηχοαπορροφητική Ηχομονωτική Υψηλής άνεσης Καλή μηχανική αντοχή Καλή αντοχή σε κρούση Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Sika -ComfortFloor-Decorative Αστάρι: Sikafloor -156-/161 Βασική στρώση: Sikafloor -300N Επίπαση με έγχρωμες φολίδες (προαιρετικά) Σφράγιση: SIkafloor -304 W Συνολικό πάχος στρώσης: 2-3 mm Sika -ComfortFloor -Decorative Pro Συγκολλητική στρώση: Sikafloor - Comfort Adhesive Ελαστικό καουτσούκ: Sikafloor Comfort Regular-4580 Σφράγιση πορώδους: Sikafloor -Comfort Porefiller Βασική στρώση: Sikafloor -300N Επίπαση με έγχρωμες φολίδες (προαιρετικά) Σφράγιση: SIkafloor -304 W Συνολικό πάχος στρώσης: 6-8 mm 32 I 33

18 Εμπορικά καταστήματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Συγκροτήματα Κατοικιών Μπαλκόνια και Κλιμακοστάσια Εμπορικά και Δημόσια Κτίρια Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις Απαιτήσεις Σχεδιασμός / Ανάπτυγμα Απόδοση Συστήματος Sika Επίστρωση ανθεκτική σε Καιρικές Συνθήκες Ελαφριά μηχανική αντοχή Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Σταθερότητα σε UV ακτινοβολία Αστάρι: Sikafloor -400 N Elastic +10% Sika Thinner C Τελική επίστρωση: Sikafloor -400 N Elastic Ενός συστατικού, έγχρωμη, υψηλής ελαστικότητας πολυουρεθάνη που ωριμάζει με την υγρασία Συνολικό πάχος στρώσης: 0,3-0,5 mm Τσιμεντοειδές Κονίαμα Εξομάλυνσης Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές Ταχείας σκλήρυνσης Γρήγορη εφαρμογή Εύκολη τοποθέτηση Μειωμένη συρρίκνωση Καλή ωρίμανση Καλή σκληρότητα επιφάνειας Αστάρι : Δεν απαιτείται, κορεσμένη και επιφανειακά στεγνή επιφάνεια ή Sika -Level 01-Primer Bασική Στρώση: Sika Level-100 Τελική Στρώση: Ξύλινα δάπεδα, πλακάκια, μοκέτα. Συνολικό πάχος στρώσης: 1-10 mm Λεία διακοσμητική επίστρωση με Δυνατότητα Γεφύρωσης Ρωγμών Μέτρια μηχανική αντοχή Υψηλή δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Σταθερότητα σε UV ακτινοβολία Ταχείας ωρίμανσης Βασική Στρώση: Sikafloor N Elastic Ενός συστατικού, έγχρωμη υψηλής ελαστικότητας πολυουρεθάνη που ωριμάζει με την υγρασία (προαιρετικά επίπαση φολίδων Sikafloor Colourchips) Σφράγιση: Sikafloor Πολυουρεθανική ματ σφράγιση που ωριμάζει με την υγρασία Συνολικό πάχος στρώσης: 1-2 mm Υψηλών Προδιαγραφών Τσιμεντοειδής Επίστρωση Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές Γρήγορη εφαρμογή Λεία και χωρίς πόρους επιφάνεια Εύκολη τοποθέτηση Χαμηλή συρρίκνωση Γρήγορη ωρίμανση Πολύ καλή εμφάνιση και επιφανειακή σκληρότητα Χαμηλές εκπομπές-εc1 Αστάρι: Sika -Level 01- Primer Bασική Στρώση: Sika Level-300 Τελική Στρώση : Ξύλινα δάπεδα, πλακάκια, μοκέτα. Συνολικό πάχος στρώσης: mm Ταχείας ωρίμανσης επίστρωση με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Μέτρια μηχανική αντοχή Μέτρια χημική αντοχή Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Ταχείας ωρίμανσης Αντιολισθηρότητα Αισθητικό αποτέλεσμα Αστάρι: Sikafloor -10/-13 Pronto Βασική Στρώση: Sikafloor - 15 Pronto Ελαστομερής, έγχρωμη επίστρωση 3-συστατικών βάσεως PMMA. Επίπαση με έγχρωμη ή φυσικής απόχρωσης χαλαζιακή άμμο. Σφράγιση με Sikafloor -18 Pronto (προαιρετικά : χρωστικές Sikafloor -Pronto) Συνολικό πάχος στρώσης: 2-4 mm Υψηλής απόδοσης Τσιμεντοειδές Κονίαμα Εξομάλυνσης Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές Ταχείας εφαρμογής Πολύ λεία επιφάνεια και χωρίς πόρους Εύκολης τοποθέτησης Χαμηλής συρρίκνωσης Ταχείας πήξης και ξήρανσης Πολύ καλή εμφάνιση και σκληρότητα επιφάνειας Πολύ χαμηλών εκπομπών EC1 Αστάρι: Sika Level 01- Primer ή Sikafloor -156/-161 με επίπαση χαλαζιακής άμμου Κονίαμα Εξομάλυνσης: Sikafloor -Level 30. Ενός συστατικού αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πολυμερή Τελική στρώση: Εποξειδικές πολυουρεθανικές ρητίνες, πλακάκια, ξύλινα δάπεδα Συνολικό πάχος στρώσης: 4-25 mm 34 I 35

19 Συστήματα Sikafloor και Sikagard για επενδύσεις Δεξαμενών και Φραγμάτων Λεία, Εύκαμπτη Αυτοεπιπεδούμενη, Χημικά Ανθεκτική Επίστρωση Υψηλή αντοχή σε απότριψη Υψηλή χημική αντοχή Στεγανή Αστάρωμα: Sikafloor -156/-161 Βασική στρώση: Sikafloor συστατικών έγχρωμη, υψηλής χημικής αντοχής αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Συνολικό πάχος στρώσης: 2 mm Λεία, Χημικά Ανθεκτική Επίστρωση Υψηλή χημική αντοχή Στεγανή Εφαρμογή με ψεκασμό ή ρολό Αστάρωμα: Sikafloor -155 WN Βασική στρώση: Sikagard -720 EpoCem Τελική στρώση : Sikagard - 63 N 2 συστατικών εποξειδική επίστρωση, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, υψηλής χημικής αντοχής. Συνολικό πάχος στρώσης: 2-3 mm Δευτερεύοντες χώροι Συγκέντρωσης Λυμάτων Η προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από βιολογικά λύματα παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση βάσει των νομοθεσιών της κάθε χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος. Με βάση την εμπειρία μας στο χειρισμό διαφόρων ειδών χημικών όπως οξέα, βάσεις και διαλύτες, γνωρίζουμε πολύ καλά την ανάγκη ανάπτυξης ειδικών εποξειδικών συστημάτων που να μπορούν να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα, οι επιστρώσεις αυτές έχουν ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και η χημική τους αντίσταση θα πρέπει να ελέγχεται έναντι συγκεκριμένων χημικών. Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Οι κατασκευές από σκυρόδεμα και μέταλλο σε περιοχές επεξεργασίας λυμάτων εκτίθενται σε διάφορες καταπονήσεις. Τα απόβλητα περνούν διάφορες φάσεις καθαρισμού, αρχίζοντας από το μηχανικό καθαρισμό και την ιζηματαπόθεση, στη συνέχεια τη βιολογική υποβάθμιση και τέλος το χημικό καθαρισμό. Οι χημικές καταπονήσεις οφείλονται στα απόβλητα, στο ισχυρά διαβρωτικό θειικό οξύ και στα χημικά που προστίθενται για τις διάφορες χημικές διεργασίες. Οι μηχανικές καταπονήσεις οφείλονται στην απότομη ροή και στο γέμισμα των δεξαμενών, από την τριβή των επιφανειών λόγω αδρανών που μεταφέρονται με το νερό, κ.α. Ανάλογα με την περιοχή που θα προστατευθεί και την καταπόνηση που υφίστανται, θα πρέπει να επιλέγεται και το κατάλληλο σύστημα προστασίας. Εγκαταστάσεις Ποσίμου Νερού Η εσωτερική επένδυση των δεξαμενών και των αγωγών σε εγκαταστάσεις ποσίμου νερού, αποτελεί ιδιαίτερη εφαρμογή. Σχεδόν όλες οι χώρες στον κόσμο έχουν τη δική τους νομοθεσία και διαδικασία πιστοποίησης που πρέπει να ακολουθήσουν. Κύριος στόχος της εφαρμογής των βαφών προστασίας είναι να παραμείνει το αποθηκευμένο νερό πόσιμο. Υψηλής Απόδοσης Επίστρωση Για Εσωτερική Επένδυση Δεξαμενών Πιστοποίηση για επαφή με πόσιμο νερό Αντοχή σε διάφορα χημικά Εύκολος καθαρισμός * Σημείωση: 1) Τα τρισδιάστατα γραφικά που παρουσιάζονται σε αυτή τη μπροσούρα είναι συμβολικά και δεν απεικονίζουν τα ακριβή μεγέθη και την ακριβή αναλογία του αναπτύγματος. 2) Οι σχετικές απαιτήσεις απόδοσης του έργου, όπως αναφέρονται στις σελίδες 44 έως 46 Σφράγιση πορώδους: Sikagard -720 EpoCem Κονίαμα Εξομάλυνσης: Sikagard -720 EpoCem Σφράγιση: Sikagard -136 DW 2 συστατικών εποξειδική, έγχρωμη επίστρωση, υψηλού περιεχομένου σε στερεά, για εσωτερική επένδυση δεξαμενών Συνολικό πάχος στρώσης: 3-4 mm For Food 36 I 37

20 Συστήματα Sika Asplit για Υψηλή Προστασία Έναντι Διάβρωσης Εύκαμπτο Πολυστρωματικό Σύστημα Βαφής Οπλισμένο Με Υαλοπίλημα, Υψηλής Χημικής Αντοχής Υψηλή αντοχή σε απότριψη Υψηλή χημική αντοχή Στεγανοποίηση Ενίσχυση με υαλοπίλημα Κονίαμα εξομάλυνσης: Sika Asplit VEL Βασική στρώση: Sika Asplit VE + υαλοπίλημα 2 συστατικών σύστημα βαφής και επικάλυψης βινυλεστερικής ρητίνης, οπλισμένο με υαλοπίλημα. Συνολικό πάχος στρώσης: 3 mm Δευτερεύοντες χώροι Συγκέντρωσης Λυμάτων Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από βιολογικά λύματα παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση βάσει των νομοθεσιών της κάθε χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Sika έχοντας ηγετική θέση σε αυτό τον τομέα, διαθέτει υλικά επιστρώσεων με υψηλή χημική αντοχή, εύκολα στην εφαρμογή, που μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε απαίτηση. Νέες Κατασκευές Η κατασκευή και η οργάνωση χημικών εργοστασίων παραγωγής αποτελούν τεράστια επένδυση. Έχουν σχεδιαστεί με χρόνο ζωής πάνω από 20 χρόνια κι έτσι η ανθεκτικότητα του συστήματος προστασίας τους είναι υψίστης σημασίας. Κάθε μη προγραμματισμένη διακοπή για επισκευή ή συντήρηση συνεπάγεται σοβαρή οικονομική απώλεια για τη μονάδα παραγωγής. Για να αποφευχθεί αυτή η απώλεια, η Sika παρέχει συστήματα προστασίας και επένδυσης υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών, τα οποία εξασφαλίζουν ότι ο χρόνος αποκατάστασης μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο. Ανακαίνιση Οι ήδη υπάρχουσες βιομηχανίες παραγωγής χημικών χρειάζονται περιοδική συντήρηση και ανακαίνιση για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαδικασιών παραγωγής, η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια των εργαζομένων. Η Sika έχει στη γκάμα της ευρεία ποικιλία προϊόντων, ικανή να παρέχει όλα τα απαραίτητα προϊόντα για τη συντήρηση οποιουδήποτε τομέα της παραγωγικής μονάδας, π.χ. κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης για την επισκευή του σκυροδέματος, καθώς και ειδικές βαφές προστασίας για μεταλλικές κατασκευές και προϊόντα επένδυσης για προστασία του εξοπλισμού. Διερεύνηση και Αποτίμηση των Περιοχών που πρόκειται να προστατευτούν Οι κατασκευές και ο εξοπλισμός παραγωγής στη χημική βιομηχανία υπόκεινται σε πολλές και διαφορετικού τύπου καταπονήσεις. Προκειμένου να προσδιορίσουμε τις αιτίες και το εύρος της φθοράς και αποσύνθεσης, είναι απαραίτητο να διεξάγουμε έρευνα και αποτίμηση, αντισταθμίζοντας το κόστος της έρευνας με τα πλεονεκτήματα που θα αποφέρει. Η κατάλληλη έρευνα είναι συχνά το κλειδί για επιτυχημένη παράταση χρόνου ζωής του συστήματος προστασίας. Για να διασφαλιστεί ότι έχετε λάβει υπόψη όλες τις παράμερους για να γίνει σωστή πρόταση ανακαίνισης, η Sika παρέχει έντυπο προδιαγραφών έργου που δίνει σαφείς και χρήσιμες οδηγίες με τα κατάλληλα συστήματα επίστρωσης και τους περιορισμούς κατά την εφαρμογή. Κονίαμα Αρμολόγησης Και Διάστρωσης Οξύμαχων Πλακιδίων Υψηλή χημική αντοχή Εύκολος καθαρισμός Καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα και πλακάκι Κονίαμα Υψηλής Θερμικής Αντοχής Υψηλότατη αντοχή σε οξέα Υψηλή αντοχή σε οξείδωση Θερμική αντοχή έως και 900 C Καλή πρόσφυση σε οξύμαχα πλακίδια * Σημείωση: 1) Τα τρισδιάστατα γραφικά που παρουσιάζονται σε αυτή τη μπροσούρα είναι συμβολικά και δεν απεικονίζουν τα ακριβή μεγέθη και την ακριβή αναλογία του αναπτύγματος. 2) Οι σχετικές απαιτήσεις απόδοσης του έργου, όπως αναφέρονται στις σελίδες 44 έως 46 Αστάρι: Sika Asplit ET Κονίαμα διάστρωσης: Sika Asplit ΕΤ Αρμολόγηση: Sika Asplit ET 2 συστατικών κονίαμα διάστρωσης και αρμολόγησης εποξειδικής ρητίνης για συγκόλληση πλακιδίων σε χημικές, φαρμακευτικές βιομηχανίες και σε βιομηχανίες τροφίμων Συνολικό πάχος στρώσης: εξαρτάται από το πάχος των πλακιδίων Κονίαμα αρμολόγησης και διάστρωσης : Sika Asplit HB Κονίαμα πυριτικού νατρίου για την εσωτερική επένδυση καπνοδόχων Συνολικό πάχος στρώσης: Εξαρτάται από τις διαστάσεις των οξύμαχων πλακιδίων 38 I 39

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 14/03/2014 Κωδικός: 11.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803010080000022 EN 1504-3:2005 EN 13813:2002 13 1139 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Construction Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Η νέα Τεχνολογία για Δάπεδα με μόνιμα Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ξύλινα δάπεδα δεν τοποθετούνται μόνο καρφωτά,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Περιεχόμενα Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα 4. Σκυροδέτηση 4. Πρόσμικτα σκυροδέματος 6. Ειδικά πρόσθετα σκυροδέτησης 8. Ρυθμιστικά πρόσθετα κονιαμάτων τσιμέντου 11. Στεγανοποίηση 11. Τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008 2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Επικοινωνία με το συγγραφέα Κακαβά Παναγιώτη Τηλ: 2610 313778 E-mail: kakavas@teipat.gr Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Π Ρ Ο Φ Ι Λ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Η ΠΟΛΑΤ Α.Ε. αποτελεί εδώ και 40 χρόνια μια εταιρία με ισχυρή παρουσία στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών, τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST 2 0 1 5 ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Πάνω από Σαράντα έτη καινοτομιών και ανάπτυξης τεχνολογιών σε εποξειδικά προϊόντα Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Εγχειρίδιο χρήσης προϊόντων WEST SYSTEM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ELOT EN ISO 2001:2008

ELOT EN ISO 2001:2008 ELOT EN ISO 2001:2008 πεδία εφαρμογής application fields Sintecno Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

GeoLite : το πρώτο γεωκονίαμα για τη μονολιθική αποκατάσταση του σκυροδέματος

GeoLite : το πρώτο γεωκονίαμα για τη μονολιθική αποκατάσταση του σκυροδέματος Απόλυτη καινοτομία! Από σήμερα υπάρχει το GeoLite GeoLite : το πρώτο γεωκονίαμα για τη μονολιθική αποκατάσταση του σκυροδέματος Παγκόσμια Καινοτομία Οι τεχνικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί των επιδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά κτιρίων εκπαίδευσης. Αναβάθμιση και ανακαίνιση 04/2012

Νέα γενιά κτιρίων εκπαίδευσης. Αναβάθμιση και ανακαίνιση 04/2012 Νέα γενιά κτιρίων εκπαίδευσης Αναβάθμιση και ανακαίνιση 04/2012 Knauf: Ο πολύτιμος συνεργάτης σας Κτιριακό κέλυφος Εξωτερικός τοίχος Εξωτερική μόνωση 6 Εσωτερική μόνωση 8 Στέγη 10 Ακουστική Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικές σελίδες. Προϊόντα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικές σελίδες. Προϊόντα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σελίδες Για κάθε χρήση...υπάρχει λύση... 4 Εταιρικό προφίλ... 6 ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ Προϊόντα 1. Προϊόντα πλακιδίων & μαρμάρων 1.1 Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών... 14 1.2 Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Τεχνικό Φυλλάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Altuglas, γενικές ιδιότητες, γκάμα προϊόντων, εφαρμογές 4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ALTUGLAS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γενικές, μηχανικές, οπτικές, ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα