Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή"

Transcript

1 Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

2 Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ

3 εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ειδικών χημικών υλικών. Η Sika πρωτοπορεί παγκόσμια στους τομείς της σφράγισης, της συγκόλλησης, της στεγανοποίησης, της ενίσχυσης και της προστασίας σε φέρουσες κατασκευές, στην κατασκευή και στη βιομηχανία. Οι ομάδες προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται η εταιρία περιλαμβάνουν πρόσμικτα σκυροδέματος, ειδικά κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά στεγανοποίησης και ενίσχυσης, συστήματα δομητικών ενισχύσεων, βιομηχανικά δάπεδα, ταινίες σφράγισης, μεμβράνες κλπ. Τα συγκολλητικά συστήματα της εταιρίας αντικαθιστούν τεχνολογίες εφαρμογής όπως βίδες και πιρτσίνια ενώ παρέχουν δυνατότητες χρήσης καινοτόμων λύσεων. Ο στόχος της εταιρίας είναι να βοηθά τους συνεργάτες της να παράγουν προστιθέμενη αξία στις εφαρμογές τους με διαρκώς αναπτυσσόμενες καινοτομίες. Η Sika έχει στο ενεργητικό της θυγατρικές εταιρίες σε 71 χώρες παγκοσμίως και περισσότερους από εργαζόμενους. Στόχος όλων είναι η επιτυχία των συνεργατών στα πλαίσια υγιούς και καινοτόμου ανάπτυξης. 2 I 3

4 Περισσότερα Πλεονεκτήματα για τους Συνεργάτες μας μέσω νέων λύσεων Στις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές προϊόντων, η καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο επιτυχίας και γι αυτό η Sika παραμένει σε στενή επαφή με τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των συνεργατών της. Ο αριθμός των προϊόντων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Sika συνεχώς αυξάνεται. Οι δράσεις μας στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης επικεντρώνονται στην ανεύρεση νέων λύσεων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον με ταυτόχρονη ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων της υγιεινής, της ασφάλειας και βέβαια με την απαιτούμενη παροχή προστιθέμενης αξίας για τους συνεργάτες μας.

5 Έρευνα και Ανάπτυξη Έρευνα και Ανάπτυξη Η Sika έχει ακολουθήσει επιτυχημένες στρατηγικές στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης κινούμενη σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος βασίζεται στην κεντρικά οργανωμένη έρευνα. Οι βασικές λειτουργίες του περιλαμβάνουν τα μακροπρόθεσμα προγράμματα, τις αναλυτικές υπηρεσίες και τη διαχείριση της Έρευνας και Ανάπτυξης όλου του ομίλου της Sika. Οι κυριότεροι στόχοι αυτών των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων είναι για παράδειγμα η ανάλυση, η αποσαφήνιση και η βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφορετικών συστατικών του σκυροδέματος και των προσμίκτων της Sika. Αυτή η μέθοδος εργασίας αποτέλεσε τη βάση της προόδου μας στην παραγωγή των προσμίκτων και στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος ως τελικό προϊόν. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για σφραγιστικά, συγκολλητικά και για άλλες βασικές τεχνολογίες υλικών. Στους τομείς αυτούς για παράδειγμα δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη νέων συνδετικών υλικών και προσθέτων για βελτίωση της απόδοσης και της διαδικασίας της εφαρμογής τους. Σεβασμός στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον Η Sika δεσμεύεται κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων της στην περιβαλλοντικά φιλική και αειφόρο ανάπτυξη. Εφαρμόζονται αποδοτικά βελτιστοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες και επιπλέον αυξάνεται η ποιότητα και η ανθεκτικότητα των κατασκευών στις οποίες χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της. Η Sika θέτει φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και την ασφάλεια των παραγωγικών της διαδικασιών και διατηρεί υψηλές ηθικές αρχές. Ήδη έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα στη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και τους υδάτινους πόρους. Επίσης έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέες πρωτοβουλίες για τη χρησιμοποιούμενη ενέργεια και την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων για να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα, συμπεριλαμβάνοντας την πρακτική εφαρμογή τους στο έργο. Η δράση αυτή πραγματοποιείται περιφερειακά στα 8 Κέντρα Τεχνολογίας της Sika παγκοσμίως, σε συνεργασία με τα τοπικά τμήματα Τεχνικής Υποστήριξης της κάθε Sika που επίσης δραστηριοποιούνται στην περαιτέρω προσαρμογή προϊόντων και συστημάτων στις τοπικές συνθήκες και στις ποικίλες μεμονωμένες απαιτήσεις των συνεργατών μας. 24 I 35

6 Τεχν Τεχνολογία Σκυροδέματος Πρόσμικτα: Βασικό στοιχείο της τεχνολογίας σκυροδέματος Στις μέρες μας η οργάνωση παίζει σημαντικό βασικό ρόλο στον κατασκευαστικό τομέα. Ως αποτέλεσμα μακρόχρονων διαδικασιών κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης, τα κατασκευαστικά έργα πρέπει συχνά να ολοκληρώνονται ταχύτατα. Κατά συνέπεια, τα στενά χρονικά περιθώρια που τίθενται αυξάνουν τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα υλικά στην κατασκευή. Μερικά χρόνια πριν οι κυριότερες απαιτήσεις για το σκυρόδεμα ως κατασκευαστικό υλικό ήταν η αντοχή και η ανθεκτικότητά του. Οι σημερινές απαιτήσεις εστιάζουν επιπλέον στο χρόνο εργασιμότητας, στην ανάπτυξη των πρώιμων αντοχών και στις διαδικασίες και τις μεθόδους σκυροδέτησης. Για να επιτευχθούν όλες αυτές οι απαιτήσεις σε έναν κύκλο παραγωγής, είναι βασική η καινοτομία και η υπεροχή στην τεχνολογία των προσμίκτων σκυροδέματος

7 ολογία Σκυροδέματος το εργοταξιακό μέχρι το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα. Η Sika μπορεί να παράγει «προστιθέμενη αξία» για τους συνεργάτες της και να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές προοπτικές. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις των ιδιοτήτων του σκυροδέματος στη νωπή και τη σκληρυμένη φάση, η Sika είναι σε θέση μέσω ενός ευρέως φάσματος προϊόντων υψηλής ποιότητας υπερρευστοποιητές και βοηθητικά υλικά σκυροδέτησης όπως επιταχυντές, επιβραδυντές, αποκαλουπωτικά λάδια, βοηθητικά ωρίμανσης σκυροδέματος και πολλά άλλα να εκπληρώνει τις ανάγκες των συνεργατών της με εύκολο, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αποδεδειγμένη Τεχνογνωσία στην τεχνολογία τσιμέντου, ξηρών κονιαμάτων και σκυροδέματος Τα τσιμεντοειδή προϊόντα αποτελούν βασικό πυρήνα της τεχνογνωσίας της Sika. Το ευρύ φάσμα των εφαρμογών των προϊόντων της Sika στους τομείς αυτούς εκτείνεται από την παραγωγή τσιμέντου μέχρι τη βιομηχανοποιημένη παραγωγή ξηρών κονιαμάτων και από Εξειδικευμένες λύσεις για το σκυρόδεμα σε παγκόσμιο επίπεδο Οι ειδικοί της Sika παρέχουν εκτεταμένη υποστήριξη σε ιδιοκτήτες κατασκευών και μηχανικούς στη φάση του προγραμματισμού των εργασιών και της μελέτης. Τα συστήματα και τα προϊόντα της Sika για παραγωγή σκυροδέματος προδιαγράφονται σε έργα παγκοσμίως. Χρησιμοποιούνται σε σήραγγες, γέφυρες, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους αποθήκευσης, κτιριακές κατασκευές, δηλαδή σε όλους τους τύπους των κατασκευών. Η Sika προσφέρει υπηρεσίες στη βιομηχανία παραγωγής σκυροδέματος σε παγκόσμιο επίπεδο κι έχει τη δυνατότητα να είναι κοντά στις ανάγκες των συνεργατών της και να κατανοεί τις εκάστοτε απαιτήσεις τους. 26 I 37

8 Στεγανοποίηση σ Στεγανοποίηση σε Υπόγειες Κατασκευές Υπόγειες κατασκευές με διαρροή - ίσως η πιο κοινή αιτία κτιριακών βλαβών Η στεγανοποίηση των υπόγειων κατασκευών αποτελεί πρόκληση. Στεγανές κατασκευές μπορούν να επιτευχθούν μόνο κατόπιν πολύ προσεκτικού σχεδιασμού, σωστής επιλογής προϊόντων και υλοποίησης της σχεδιαστικής μεθόδου σε συνδυασμό με επαγγελματικό συνεργείο εφαρμογής και ποιοτικό έλεγχο επί τόπου στο έργο. Τότε μόνο μπορούν να αποφευχθούν αστοχίες και δαπάνες επισκευών.

9 ε Υπόγειες Κατασκευές Η στεγανοποίηση αποτελεί βασικό τομέα δραστηριοποίησης της Sika Η δημιουργία ενός στεγανού κονιάματος από τον Kaspar Winkler το 1910 έθεσε τα θεμέλια της επιτυχούς πορείας της Sika στον τομέα της στεγανοποίησης παγκοσμίως. Είναι σχεδόν απίθανο να βρείτε άλλον συνεργάτη που να διαθέτει τόσο ολοκληρωμένο εύρος συστημάτων στεγανοποίησης και προϊόντων, τεχνική κατάρτιση και πραγματικά παγκόσμια εμπειρία. Τα πάντα από έναν μόνο προμηθευτή, τη Sika Ο συνδυασμός της παραγωγής στεγανού σκυροδέματος και στεγανοποιητικών συστημάτων που κατ ουσία ταιριάζουν στην εκάστοτε προδιαγραφή προσφέρει αξιόπιστες και τεχνοοικονομικά επικερδείς λύσεις. Ό,τι απαιτείται παρέχεται από το φάσμα προϊόντων της Sika. 28 I 39

10 Δάπεδα και προστατευτικά Συστήματα Επικαλύψεων H τεχνογνωσία της Sika ξεκινά με την κατασκευή της πλάκας σκυροδέματος Τα δάπεδα αποτελούν τα τμήματα εκείνα της κατασκευής που είναι περισσότερο εκτεθειμένα και υφίστανται τις εντονότερες καταπονήσεις. Πρέπει να διαθέτουν υψηλή ανθεκτικότητα σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις χωρίς να επιβαρύνονται άλλα χαρακτηριστικά της λειτουργικής τους απόδοσης και της εμφάνισής τους. Η Sika μπορεί να προσφέρει τη σωστή λύση για όλες τις διαφορετικές απαιτήσεις. Οι μονολιθικές κατασκευές σκυροδέματος με συνήθη οπλισμό από χάλυβα ή ίνες αποτελούν πλέον τη συνήθη κατασκευαστική μέθοδο. Διαθέτουμε όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, πλήρως συμβατά πρόσμικτα και τα απαιτούμενα συστήματα ωρίμανσης σκυροδέματος. Το σύστημα ολοκληρώνεται με χρήση επιφανειακών σκληρυντών Sikafloor οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετική σχέση τιμής:απόδοσης.

11 Προστασία Δαπέδων Βελτιώνοντας το σκυρόδεμα δαπέδου Όταν πρέπει να βελτιωθεί η πρόσφυση της τελικής στρώσης, να αυξηθεί η αντοχή σε τριβή, να επιταχυνθεί ο χρόνος ωρίμανσης ή να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των συστημάτων, οι επιφανειακοί σκληρυντές της Sika και η ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων επιφανειακής προστασίας Sikafloor αποτελούν την ιδανική πρόταση αντιμετώπισης κάθε απαίτησης. Προστασία από τριβή και φθορά με συστήματα επιφανειακών σκληρυντών Sikafloor Η επιφάνεια ενός δαπέδου σκυροδέματος είναι το εντονότερα καταπονούμενο και κατά συνέπεια το περισσότερο επιβαρυμένο τμήμα μιας κτιριακής κατασκευής. Με τα συστήματα επιφανειακών σκληρυντών Sikafloor αυξάνονται εντυπωσιακά οι μηχανικές ιδιότητες των δαπέδων και η αντίστασή τους σε φθορά. Sikafloor ρητινούχα συστήματα τελικής στρώσης για πολύ υψηλές απαιτήσεις Σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για χημική και μηχανική καταπόνηση, υγιεινή και αισθητική υψηλών απαιτήσεων, η σειρά ρητινούχων δαπέδων Sikafloor αποτελεί πάντα τη σωστή λύση. 102 I 11 3

12 Προστασία Μετάλλ Προστασία Μετάλλου και Πυροπροστασία Ανθεκτικότητα με προϊόντα προστασίας μετάλλου προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες Η πλειονότητα των βλαβών από διάβρωση σε μεταλλικές κατασκευές μπορεί να αποτραπεί με εφαρμογή προστατευτικών στρώσεων. Με τα συστήματα λύσεων της Sika μπορείτε να προστατέψετε το δομικό χάλυβα αποτελεσματικά και οικονομικά ενάντια στη διάβρωση ανάλογα με την αναμενόμενη έκθεση και τη σχεδιαζόμενη περίοδο προστασίας. Πυροπροστασία Οι βαφές και οι επικαλύψεις πυροπροστασίας υποβάλλονται σε αυστηρούς εσωτερικούς και ανεξάρτητους ποιοτικούς ελέγχους. Όλα τα προϊόντα της Sika ελέγχονται πλήρως και είναι εγκεκριμένα για να προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια και βέλτιστη μακροπρόσθεσμη αποδοτικότητα. Η Sika προσφέρει εγκεκριμένα συστήματα πυροπροστασίας με συνδυασμό ολοκληρωμένων λύσεων για δομικό χάλυβα, μεταλλικά πλαίσια υποστήριξης και πολλές άλλες εφαρμογές από χάλυβα που απαιτούν πυροπροστασία. Τα προϊόντα της Sika εκτός από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν σε βασικό λειτουργικό επίπεδο, είναι επίσης σχεδιασμένα έτσι ώστε η εμφάνιση των συστημάτων πυροπροστασίας να είναι σε συμφωνία με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αισθητική της κατασκευής.

13 ου και Πυροπροστασία 122 I 13 3

14 Προστασία, Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Σκυροδέματος και δομητική Ενίσχυση Μακροπρόθεσμη προστασία της αξίας της κατασκευής σας Τα τελευταία 100 χρόνια έχει κατασκευαστεί μεγάλος όγκος έργων υποδομής και κτιριακών κατασκευών. Η διαρκής οικονομική αξία και λειτουργικότητα των κατασκευών πρέπει να εξασφαλίζεται με κατάλληλη συντήρησή, επισκευή και προστασία τους. Τα προϊόντα και τα συστήματα της Sika συνεισφέρουν σημαντικά στην επιμήκυνση της ζωής των κατασκευών σας. Στατικές ενισχύσεις Τα αυξημένα φορτία με τα οποία επιβαρύνονται οι κατασκευές λόγω βαρύτερων οχημάτων, οι πιο αυστηρές νομοθεσίες και πρότυπα που πρέπει να τηρούνται και οι συχνές αλλαγές στη χρήση των κατασκευών είναι μόνο μερικά παραδείγματα του γιατί η χρήση συστημάτων στατικής ενίσχυσης είναι όλο και περισσότερο επιβεβλημένη. Με τα ελάσματα Sika CarboDur ή τα υφάσματα SikaWrap όλες αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να καλυφθούν γρήγορα, εύκολα και αποδοτικά. Ανακαίνιση τοιχοποιίας Η υφιστάμενη τοιχοποιία μπορεί να προστατευθεί ενάντια σε διείσδυση υγρασίας και διογκούμενα άλατα με στεγανοποιητικά συστήματα επισκευών σειράς SikaMur.

15 Επισκευή και Ενίσχυση Επισκευή σκυροδέματος Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις, η επίδραση των παγολυτικών αλάτων, τα λάθη στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των εργασιών στις κατασκευές μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο σκυρόδεμα και τον οπλισμό του. Η Sika παρέχει ένα εκτεταμένο εύρος συστημάτων και προϊόντων για την σωστή επισκευή αυτών των βλαβών. Προστασία σκυροδέματος Το σκυρόδεμα μπορεί να προστατευθεί έναντι υγρασίας και επιβλαβών διεισδύσεων με τις ειδικά σχεδιασμένες βαφές εμποτισμού και τα άλλα συστήματα επικαλύψεων και προστασίας επιφάνειας που διαθέτει η Sika. Επιπλέον της σημαντικής συνεισφοράς τους στη συντήρηση της αξίας και της λειτουργικότητας της κατασκευής, τα προϊόντα αυτά μειώνουν τη συσσώρευση ρύπων και αποτρέπουν το σχηματισμό άλγεων. Το εμφανές σκυρόδεμα μπορεί κατά συνέπεια να διατηρήσει την καλή του εμφάνιση. Η επιφανειακή προστασία μπορεί να είναι άχρωμη, διαφανής ή έγχρωμη ανάλογα με τον ειδικό σχεδιασμό του έργου. 142 I 15 3

16 Σφράγιση και Συγκόλ Σφράγιση και Συγκόλληση Προσόψεων Κτιρίων Σφράγιση και Συγκόλληση για μεγάλο χρόνο λειτουργίας Οι προσόψεις εκτίθενται σε πολύ έντονες καταπονήσεις λόγω ανέμων, διάβρωσης, θερμοκρασιακών διακυμάνσεων. Επομένως τα συγκολλητικά και τα σφραγιστικά που χρησιμοποιούνται για τις προσόψεις και τις υαλοκατασκευές επιβάλλεται να πληρούν πολύ υψηλές προδιαγραφές. Η Sika έχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και διαθέτει στη γκάμα της τα κατάλληλα προϊόντα και συστήματα που έχουν ελεγχθεί και χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα σε όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί της Sika μπορούν να κάνουν επίδειξη των πολλών διαφορετικών δυνατοτήτων και των καινοτόμων δυνατοτήτων σχεδιασμού που μπορούν να επιτευχθούν με αυτά τα επαγγελματικά συστήματα. Συγκόλληση, η πρώτη επιλογή Η Sika είναι ένας από τους βασικότερους προμηθευτές υψηλής ποιότητας σιλικόνης, πολυουρεθάνης και ακρυλικών ρητινών. Η Sika επίσης παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για συγκόλληση και σφράγιση προσόψεων και υαλοκατασκευών, μιας τεχνικής που προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα και αξιοσημείωτες δυνατότητες έναντι των παραδοσιακών μεθόδων. Με τα συστήματα συγκολλητικών και σφραγιστικών της Sika μπορείτε να βελτιώσετε δραστικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής σας.

17 ληση Προσόψεων Κτιρίων Καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις σφράγισης-στεγανοποίησης Η στεγανότητα των κατασκευών είναι κάτι που γενικώς λαμβάνεται ως δεδομένο από τους πελάτες και τους σχεδιαστές. Στην πράξη όμως είναι πάντα μία πραγματική πρόκληση να επιτευχθεί αυτή η απαίτηση. Οι πολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί υλικών, οι σημαντικές μετακινήσεις λόγω θερμικών φορτίων και άλλων παραγόντων και τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και κατασκευής πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε φάση. Για να εκπληρωθούν αυτές οι διαφορετικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις, το μεγάλο φάσμα των προϊόντων της Sika περιλαμβάνει ελαστικά στεγανοποιητικά σφραγιστικά διαφορετικών χημικών βάσεων, σε συνδυασμό με διαφορετικές ελαστικές μεμβράνες και στεγανοποιητικές ταινίες. 162 I 17 3

18 Σφράγιση και Συγκόλληση σε Εσωτερικούς Χώρους Τα πάντα για τη σφράγιση και τη συγκόλληση εσωτερικών χώρων Η Sika μπορεί να παρέχει τις βέλτιστες λύσεις για σφράγιση και συγκόλληση σε εσωτερικούς χώρους, οι οποίες να πληρούν όλες τις απαιτήσεις σχεδιασμού και απόδοσης. Συνεργαζόμαστε στενά με αρχιτέκτονες, μηχανικούς και ειδικούς εργολάβους για να το επιτύχουμε, γνωρίζοντας ότι η ελαστική συγκόλληση είναι πολύ συχνά πολύ καλύτερη εναλλακτική επιλογή από την παραδοσιακή τεχνική καρφώματος και βιδώματος για πολλούς λόγους. Με το εκτεταμένο εύρος προϊόντων της Sika, υπάρχει πάντα η σωστή λύση για κάθε τύπο εφαρμογής.

19 Εσωτερικοί Χώροι SikaBond - Τεχνολογία αιχμής για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων Όλοι οι τύποι ξύλινων δαπέδων μπορούν να συγκολληθούν στο υπόστρωμα με ασφάλεια και μειωμένη δημιουργία τάσεων χρησιμοποιώντας συγκολλητικά SikaBond. Με σωστή χρήση των προϊόντων αυτών οι ανεπιθύμητες ρωγμές και τα κενά μπορούν να αποφευχθούν και τα δάπεδα να παραμείνουν σε καλή λειτουργική κατάσταση για πολλά χρόνια. Sikaflex - Κάθε ένα στη σωστή χρήση Η Sika είναι ηγέτης στην προμήθεια υψηλής ποιότητας σφραγιστικών για αρμούς. Οποιασδήποτε μορφής σφράγιση και να απαιτείται, η Sika έχει το κατάλληλο σφραγιστικό. Sika Ceram προϊόντα συγκόλλησης κεραμικών πλακιδίων Για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων η Sika διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προϊόντων για τις εργασίες που περιλαμβάνει επιπέδωση, συγκόλληση, σφράγιση και συντήρησή τους. 182 I 19 3

20 Στεγανοποίηση σε Υπό Στεγανοποίηση σε Υπόγεια έργα και σε Οροφές Πολυμερείς μεμβράνες στεγανοποίησης υψηλής ποιότητας Η βάση για οποιοδήποτε οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό επίπεδης οροφής είναι η αποδεδειγμένη μέθοδος στεγανοποίησης οροφών της Sika. H Sika διαθέτει τα πλέον σύγχρονα κέντρα παραγωγής στην Ευρώπη (στο Sarnen, στο Düdingen, στο Pfäffikon) για παραγωγή πολυμερών μεμβρανών. Τα προϊόντα που παράγονται πληρούν τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές και αυτό είναι που κάνει τη Sika τον παγκόσμιο ηγέτη στις πολυμερείς μεμβράνες στεγανοποίησης.

21 γεια έργα και σε Οροφές Οι υψηλής ποιότητας μεμβράνες στεγανοποίησης μπορούν να δώσουν λύσεις σε πολλά διαφορετικά προβλήματα στεγανοποίησης και σφράγισης. Η Sika έχει αναπτύξει κορυφαίας ποιότητας καινοτόμες λύσεις για τις ακόλουθες εφαρμογές: Όλους τους τύπους τις υπόγειες κατασκευές Οδοποιία και σιδηροδρομικές σήραγγες Γέφυρες και πολυόροφους χώρους στάθμευσης Πισίνες Δεξαμενές ποσίμου νερού Τεχνητές λίμνες και δεξαμενές αποθήκευσης νερού Προστασία από υπόγεια ύδατα 202 I 21 3

22 Επικεντρων Εργαζόμαστε για εσάς Συνεργαζόμαστε για τα καλύτερα αποτελέσματα Τα προϊόντα της Sika αποτελούν βασικό στοιχείο της βέλτιστης λύσης για κάθε τύπο κατασκευής και τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν αυτά προδιαγράφονται και χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες. Προσπαθούμε διαρκώς να κάνουμε πιο λεπτομερή το σχεδιασμό και ευκολότερες και πιο αξιόπιστες τις μεθόδους τοποθέτησης των προϊόντων μας. Μεταδίδουμε την εξειδικευμένη τεχνική μας γνώση στους μελετητές και τους εφαρμοστές και καθοδηγούμε και εκπαιδεύουμε τους εργολάβους με τακτικά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και επιδείξεις. Η στενή συνεργασία κατά την εφαρμογή επί τόπου στο έργο αξιοποιείται συνεχώς για βελτιώσεις υφιστάμενων ή δημιουργία νέων προϊόντων.

23 όμαστε στον Άνθρωπο Το Περιβάλλον και η Υγιεινή και Ασφάλεια αποτελούν βασικό μέλημά μας Θέτουμε φιλόδοξους στόχους κατά τη φάση παραγωγής των προϊόντων μας για την προστασία του περιβάλλοντος και πάντα τηρούμε υψηλά ηθικά πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση οπουδήποτε προωθούμε συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον και όπου αυτό είναι δυνατόν παράγουμε προϊόντα χαμηλών εκπομπών και χωρίς διαλύτες, τα οποία είναι ασφαλέστερα για χρήση. Η Sika δραστηριοποιείται ενεργά στο παγκόσμιο πρόγραμμα των Χημικών Βιομηχανιών «Responsible Care» ήδη από το Η Sika Hellas είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001/2000 και ISO I 23 3

24 Sika Ο αξιόπιστος Συνεργάτης σας. Προστιθέμενη αξία: Από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Τεχνολογία Παραγωγής Σκυροδέματος Στεγανοποίηση σε Υπόγεια Έργα Δάπεδα Προστασία μεταλλικών κατασκευών Πυροπροστασία Σφράγιση και Συγκόλληση Προσόψεων Κτιρίων Σφράγιση και Συγκόλληση Εσωτερικών Χώρων Επισκευή και Προστασία Σκυροδέματος Δομητικές Ενισχύσεις Οροφές Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς Κρυονέρι Αττική-Ελλάδα Τηλ Fax Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν από κάθε χρήση. 108/HD_50/05.08 Rev. 01 Sika Hellas ABEE

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV!

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Intelligent Ιούνιος 2011 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε τρέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd.

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. Νέο βερνίκι. Permasolid HS Speed Clear Coat 8800. Για εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα. MyTraining. Το νέο online πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Clarity and Opportunity Βασικό στοιχείο μας είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας. Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T.

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.11 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TÜV AUSTRIA HELLAS Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 Ι 153 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ&ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ Κ.Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Οι ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν και εξαρτώνται απόλυτα από τα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα του πλανήτη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, ΑΝΠ, σχεδιασμός προϊόντων, μέθοδος stage-gate

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, ΑΝΠ, σχεδιασμός προϊόντων, μέθοδος stage-gate Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, ΑΝΠ, σχεδιασμός προϊόντων, μέθοδος stage-gate Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά μία διαδικασία για την πιο αποτελεσματική διαχείριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας - Πως δηµιουργήθηκε η ΕΚΕΠΥ και ποιους στόχους εξυπηρετεί; Η δηµιουργία της ΕΚΕΠΥ εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα