ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση «ηµιουργία οδηγού διδασκαλίας για την Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου στα πλαίσια της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) µε αξιοποίηση τεχνολογίας» Αρέτου Γεωργία Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Οκτώβριος 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη... 3 Ευχαριστίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών Η ανάγκη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα των φιλολόγων στη χρήση της τεχνολογίας Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ιδασκαλία και Μάθηση Η θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση Βασικά στοιχεία παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην παρούσα διπλωµατική εργασία Ο Ο ΗΓΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ - ΈΚΘΕΣΗΣ Η ανάγκη δηµιουργίας του οδηγού διδασκαλίας Σε ποιους απευθύνεται ο οδηγός διδασκαλίας Οι στόχοι του οδηγού διδασκαλίας Το περιεχόµενο του οδηγού Τα εκπαιδευτικά σενάρια του οδηγού διδασκαλίας Το υποστηρικτικό υλικό του οδηγού διδασκαλίας Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η φιλοσοφία της αξιολόγησης του οδηγού Η ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση Η µελέτη αξιολόγησης Αποτελέσµατα της έρευνας Επίλογος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 - Ο ΗΓΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3 Περίληψη Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο τη «ηµιουργία οδηγού διδασκαλίας για την Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου στα πλαίσια της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) µε αξιοποίηση τεχνολογίας» ο οποίος θα απευθύνεται στους καθηγητές φιλολογίας της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα κυρίως, αλλά και άλλα γνωστικά αντικείµενα. Αφορµή για τη δηµιουργία του οδηγού διδασκαλίας αποτέλεσε το γεγονός ότι έχουµε εντοπίσει ορισµένα προβλήµατα, που αφορούν όχι µόνο στη διδασκαλία του µαθήµατος της Έκφρασης-Έκθεσης Β Ενιαίου Λυκείου, αλλά και γενικότερα της γλωσσικής διδασκαλίας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και τα οποία µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αξιοποίηση της τεχνολογίας. Επίσης, το µάθηµα της Έκθεσης προσφέρεται πολύ για δηµιουργία δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων που επιτρέπουν τη βιωµατική µάθηση και την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που αναµένεται να κάνει τη διδασκαλία του εν λόγω µαθήµατος πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Εκτός από αυτά, ο οδηγός διδασκαλίας συνοδεύεται από επιπρόσθετο υπερµεσικό υλικό, το οποίο εµπλουτίζει και συµπληρώνει το σχολικό εγχειρίδιο και θεωρείται απαραίτητο βοήθηµα για τον καθηγητή στην πραγµατοποίηση της διδασκαλίας. Τέλος, για τη διερεύνηση και την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του «οδηγού διδασκαλίας» µε τις προτεινόµενες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια στην εκπαιδευτική πράξη διεξήχθη ποιοτική έρευνα, η οποία στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις µε καθηγητές/τριες φιλολογίας που διδάσκουν το µάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης. Η έρευνα εστιάστηκε στο να δείξει πόσο ο «οδηγός διδασκαλίας» πληροί συγκεκριµένα ποιοτικά κριτήρια και συµβάλλει αποτελεσµατικά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, προκειµένου η εκπαιδευτική διαδικασία και η διδασκαλία του µαθήµατος «Έκφραση - Έκθεση» να βελτιωθεί ουσιαστικά. 3

4 Ευχαριστίες Θερµές ευχαριστίες εκφράζω στη Λέκτορα κα Παρασκευά Φωτεινή για την επίβλεψη και τη βοήθεια που µου παρείχε για την ολοκλήρωση της διπλωµατικής µου. Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στους συνεξεταστές, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κύριο Σγούρο Νικήτα και τον Επίκουρο Καθηγητή κύριο Ευθύµογλου Γεώργιο. Επιπλέον, ευχαριστίες οφείλονται στους κκ καθηγητές, που δίδαξαν στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «ιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων» µε κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» και από τη διδασκαλία των οποίων συνέλεξα και περιέλαβα πολλά πράγµατα στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους /τις εκπαιδευτικούς, που είχαν την ευγενή καλοσύνη να αφιερώσουν χρόνο τόσο για τη µελέτη του οδηγού διδασκαλίας, όσο και για την παραχώρηση των συνεντεύξεων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους συµφοιτητές µου, που υπήρξαν πολύτιµοι συνοδοιπόροι στη δύσβατη αρκετές φορές πορεία προς την ολοκλήρωση των σπουδών. Τέλος εκφράζω την ευγνωµοσύνη µου στους γονείς µου και τον αδελφό µου που µε υποστήριξαν και µε βοήθησαν σε όλη τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών µου. 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Το µάθηµα των Νέων Ελληνικών στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, τη γλωσσική διδασκαλία και τα κείµενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η ενσωµάτωση και των δύο αυτών κλάδων στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποτελεί αδήριτη ανάγκη, καθώς η σπουδαιότητά τους και η µορφωτική τους αξία κρίνεται ανυπέρβλητη (Τζιόβας, 1987; Φλουρής & Gagne, 1980). Αυτό γίνεται εµφανές, αν µελετήσει κανείς τους σκοπούς και το πλαίσιο διδασκαλίας τόσο της Νεοελληνικής Γλώσσας, όσο και των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ξεκινώντας από τη γλωσσική διδασκαλία και το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας (για το Γυµνάσιο) ή της Έκφρασης Έκθεσης για το Ενιαίο Λύκειο, η σηµαντικότητά του καταφαίνεται από το ίδιο το αντικείµενο διδασκαλίας, δηλαδή τη γλώσσα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το «Ενιαίο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο» (ΥΠΕΠΘ, 1998): Η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν: εκπορεύεται από την κοινωνία, υπηρετεί την κοινωνία και επιστρέφει σ αυτήν. Η γλώσσα είναι επικοινωνιακό προϊόν: γεννήθηκε κατά την ανθρώπινη επικοινωνία και αυτήν θεραπεύει και εξελίσσει. Η γλώσσα είναι ενέργεια: Είναι πνευµατική, ψυχική και σωµατική ενέργεια η γλώσσα, ενέργεια η οποία παράγεται και αναπαράγεται, σχηµατίζεται και ανασχηµατίζεται, δοµείται και αναδοµείται, χρωµατίζεται και µεταχρωµατίζεται διαρκώς κατά τις περιστάσεις / συνθήκες επικοινωνίας. 5

6 Η γλώσσα είναι κοινωνική ενέργεια, αφού παράγεται από τα µέλη της ανθρώπινης κοινότητας, από τα οποία εκπορεύεται, στα οποία απευθύνεται και τα οποία υπηρετεί. Η γλώσσα είναι κοινωνική αλληλενέργεια: µε τη γλώσσα τα µέλη µιας γλωσσικής κοινότητας δέχονται και ασκούν επιδράσεις. Η γλώσσα είναι πολιτιστικό προϊόν. Η γλώσσα είναι πολιτισµός. Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισµού και παιδείας. Αυτό σηµαίνει ότι έχει ενσωµατωµένες τις πολιτιστικές κληρονοµιές των Ελλήνων, οι οποίες µέσα από τη γλώσσα και µε τη γλώσσα φτάνουν έως εµάς. Η γλώσσα δένεται στενά µε τη σκέψη. Η εννοηµατωµένη λέξη είναι ο µικρόκοσµος της ανθρώπινης σκέψης και της ανθρώπινης συνείδησης. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της γλώσσας, όπως και της σκέψης, είναι η διαφορότητα. Κανένα γλωσσικό στοιχείο, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, δεν είναι το ίδιο µε κάποιο άλλο. Το καθετί στη γλώσσα είναι µοναδικό. Και όµως όλα πειθαρχούν στους νόµους του λόγου, από όπου αναδύεται η δηµοκρατία και η αρµονία του λόγου. Αν θέλουµε µάλιστα να διερευνήσουµε περισσότερο τη σηµασία της γλώσσας για τον άνθρωπο, θα διαπιστώσουµε ότι αυτή είναι πολύ µεγάλη, αφού η γλώσσα αποτελεί ένα όργανο επικοινωνίας το οποίο καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου σε όλους τους τοµείς (Ριζά et al., 2000; Λούλος & Μπατζίνας, 1998). Ειδικότερα στον: Κοινωνικό τοµέα: συντελεί στην κοινωνικοποίηση του ανθρώπου µε την: - ανάπτυξη διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. 6

7 - διευκόλυνση της συνεργασίας, της συνεννόησης και του καλύτερου συντονισµού στον εργασιακό χώρο, για ποιοτική βελτίωση του παραγόµενου έργου. - διεύρυνση της ατοµικότητας και την απόδοση κοινωνικού περιεχοµένου στα ατοµικά επιτεύγµατα και τις εµπειρίες. - σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάπτυξη δεσµών φιλίας και αγάπης των ανθρώπων. Πολιτικό τοµέα: αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για ην ανάπτυξη πολιτικής συνείδησης, αφού: - ο διάλογος αποτελεί την πεµπτουσία της δηµοκρατίας. - µε την εξασφάλιση της παρρησίας διατυπώνονται ελεύθερα οι απόψεις και οι ιδέες τόσο των µεµονωµένων ατόµων όσο και των οργανωµένων φορέων (συνδικαλιστικές οργανώσεις, κόµµατα κ.λ.π.). - οι πολίτες καθίστανται υποκείµενα στις πολιτικές εξελίξεις και όχι παθητικοί δέκτες. - περιορίζεται η αυθαιρεσία και τα φαινόµενα πολιτικού αµοραλισµού. Έτσι, πρυτανεύει το δηµοκρατικό πολίτευµα, που είναι το λιγότερο ανήθικο πολίτευµα. Πνευµατικό τοµέα: η γλώσσα συµβάλλει στην πνευµατική ανάπτυξη, γιατί: - διαφυλάσσει την αποκτηµένη γνώση και την µεταλαµπαδεύει στους µεταγενέστερους, συντελώντας στη γρήγορη εξέλιξη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. - η ανάπτυξη των Επιστηµών, των Γραµµάτων, και των Τεχνών βασίστηκε στις λέξεις, γιατί η αισθητοποίηση των οραµάτων, των ιδεών και των αξιών εκφράζεται µε το λόγο. Η γλώσσα, δηλαδή, δεν είναι µόνο κώδικας οµιλίας αλλά και κώδικας σκέψης. - στη διαδικασία της επικοινωνίας εντάσσεται η διάδοση πληροφοριών και γνώσεων. - είναι το µέσο για την αυτογνωσία και, γενικότερα, την ανθρωπογνωσία. - αποτελεί όργανο τεράστιας παιδαγωγικής δύναµης, αφού µπορεί να διδάσκει, να επαινεί και να ψέγει. 7

8 Ψυχολογικό τοµέα: - αποτελεί µέσο έκφρασης των συναισθηµάτων και του εσωτερικού κόσµου του ανθρώπου. - µε την έκφραση των σκέψεων και των προβληµάτων του καταπολεµά την εσωστρέφεια και τη µοναξιά. - µε το διάλογο µετριάζονται τα συναισθήµατα και αποφεύγονται ακραίες εκδηλώσεις. - ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους και συντελεί στον ψυχικό συµπλησιασµό τους. Ηθικό τοµέα: - µε το λόγο προσεγγίζονται, αναλύονται και διαµορφώνονται ηθικές αξίες, ιδανικά και πρότυπα. - η ηθική διαπαιδαγώγηση είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα. Εθνικό - είναι ο φορέας µετάδοσης και διατήρησης της εθνικής κληρονοµιάς και συνείδησης. - η ίδια η γλώσσα αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο προσδιορισµού της ταυτότητας ενός λαού. Τέλος, η γλώσσα συµβάλλει στη δηµιουργία µιας παγκόσµιας κοινωνίας, στην οποία εδραιώνεται η ειρήνη, η φιλία και η συνεργασία των λαών. Στην κοίτη του Νεοελληνικού λόγου χύνεται όλος ο γλωσσικός θησαυρός που κατεβαίνει από το παρελθόν και από τις ελληνικές διαλέκτους και τα ιδιώµατα. Όλος αυτός ο θησαυρός, ενεργός και ανενεργός, είναι αξιοποιήσιµος µέσα από τη διδασκαλία της νεοελληνικής δοµής της γλώσσας µας. Έτσι, η νεοελληνική γλώσσα, από τη µια µεριά, µε την πλαστικότητά της αντλεί από τη βαθιά γλωσσική της παράδοση και από την άλλη, δεν διασπάται από την πολυµορφία των επιπέδων της διαχρονίας της, αλλά ανταποκρίνεται στα κοινωνικοπολιτικά και πολιτιστικά κελεύσµατα της κάθε εποχής. 8

9 Ειδική χρήση της γλώσσας, δηµιουργική και γι αυτό µορφωτική αποτελεί η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία εµπεριέχει τα στοιχεία εκείνα (ποιότητες, στάσεις, αξίες) που ενισχύουν και διευρύνουν το αίτηµα της ανθρωπιστικής παιδείας. Επιπλέον, η χώρα µας διαθέτει (και παράγει) υψηλής ποιότητας και µε παγκόσµια αναγνώριση λογοτεχνία. Επιλεγµένα κείµενα της παραγωγής αυτής, συµβατά µε τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και µε την ηλικία των µαθητών κατά τάξη µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµο µορφωτικό αγαθό. Αυτό το µορφωτικό αγαθό επιβάλλεται να αξιοποιηθεί διδακτικά µε συστηµατικό και µεθοδικό τρόπο. Κατάλληλη διδασκαλία θεωρείται αυτή που γίνεται µε µέθοδο και ήθος και που στοχεύει στην ουσιαστική επικοινωνία του µαθητή µε το κείµενο ανιχνεύοντας τη µορφή και το περιεχόµενο του κειµένου, σε συνάρτηση µε την τεχνική και την τέχνη του λόγου, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γλωσσικού ύφους, που συνιστούν τη λογοτεχνικότητα του κειµένου. Καταδεικνύεται εποµένως η αδιάρρηκτη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη γλωσσική διδασκαλία και στη διδασκαλία κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η γλωσσική διδασκαλία και η διδασκαλία των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραµµα για τέσσερις ώρες την εβδοµάδα σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου και του Ενιαίου Λυκείου. Συγκεκριµένα, η Νεοελληνική Γλώσσα ή Έκφραση Έκθεση (τοµέας γλωσσικής διδασκαλίας) διδάσκεται δύο ώρες την εβδοµάδα, συνήθως συνεχόµενες, αφού οι µαθητές σε τακτά διαστήµατα καλούνται να γράψουν εκθέσεις, κριτικά δοκίµια, περιλήψεις κλπ, άρα χρειάζονται αρκετό χρόνο. Το µάθηµα των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας διδάσκεται επίσης δύο ώρες την εβδοµάδα, όχι κατ ανάγκη συνεχόµενες. Οι σκοποί της γλωσσικής διδασκαλίας είναι πολύπλευροι και προσδίδουν στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας µία δυναµικότητα, γεγονός που το καθιστά πιο ενδιαφέρον και κατά βάση ουσιαστικό και απαραίτητο. Συγκεκριµένα, µε τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας επιδιώκεται: Να αναγνωρίσουν και να εκτιµήσουν οι µαθητές/τριες τη µακρόχρονη πορεία της ελληνικής γλώσσας και τον πλούτο των διαλεκτικών της µορφών. 9

10 Να αναγνωρίζουν και να αιτιολογούν οι µαθητές τις επιδράσεις άλλων γλωσσών στη νεοελληνική γλώσσα. Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου δεν περιορίζεται µόνο στο µάθηµα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά εκτείνεται σε όλα τα µαθήµατα και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της σχολικής και εξωσχολικής ζωής. Να ασκηθούν οι µαθητές/τριες στο να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν µε επιτυχία το ανάλογο επίπεδο λόγου σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Να αναγνωρίζουν οι µαθητές/τριες τις διάφορες µορφές λόγου, π.χ. ηµερολόγιο, βιογραφικό σηµείωµα, επιστολή, άρθρο κτλ. και να τα χρησιµοποιούν µε το πιο κατάλληλο για την περίπτωση επίπεδο λόγου. Να εκτιµήσουν την αξία του διαλόγου και να ασκηθούν στο είδος αυτό του λόγου - βασικού στοιχείου του δηµοκρατικού πολιτεύµατος- καθώς και στην κριτική αντιµετώπιση των διαφόρων απόψεων. εδοµένου ότι οι λέξεις είναι φορείς εννοιών επιδιώκεται η διεύρυνση του λεξιλογίου των µαθητών. Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τους χώρους των βιβλιοθηκών και γενικά των κέντρων πληροφόρησης και τεκµηρίωσης, από όπου µπορούν να αντλούν τις απαραίτητες για κάθε περίπτωση πληροφορίες. Να καθιερωθούν οι ερευνητικές εργασίες στη γλωσσική διδασκαλία, ώστε να εξοικειωθούν οι µαθητές/τριες στην άντληση και συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και στην παραγωγή λόγου τεκµηριωµένου και σύνθετου. Να αναπτυχθεί µε τις ερευνητικές εργασίες πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας στη σχολική και εξωσχολική ζωή. 10

11 Να µπορούν οι µαθητές να συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες από διάφορες πηγές (γραπτές ή προφορικές), να τις επεξεργάζονται και τέλος να συνθέτουν µια εργασία στην οποία να εκφράζουν και να τεκµηριώνουν τις δικές τους απόψεις και ιδέες. Να εξοικειωθούν οι µαθητές/τριες µε την τεχνολογία της πληροφορικής, ώστε να µπορούν να διαβάζουν και να γράφουν κείµενα µέσω των Η/Υ και να επικοινωνούν µέσω των Η/Υ ως ποµποί ή δέκτες. Να συνδεθεί η παραγωγή λόγου µε τη δραµατοποίηση, ώστε οι µαθητές/τριες να εξοικειώνονται µε τη χρήση της γλώσσας σε ποικίλους ρόλους και καταστάσεις της ζωής. Τον ίδιο χαρακτήρα, της βιωµατικότητας και της δυναµικότητας (Κουκουλοµµάτης, 1990) έχουν και οι σκοποί της διδασκαλίας των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, που είναι: Να διεγερθεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τη λογοτεχνία, ώστε µέσα από µεθοδική, σταδιακή άσκηση να οδηγούνται σε δηµιουργική ανάγνωση, ερµηνεία και κριτική των κειµένων και διερεύνηση της προσωπικής εµπειρίας τους. Να αποκοµίζουν οι µαθητές ποικίλες πληροφορίες για σηµαντικά ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και άλλα θέµατα που θίγονται στα λογοτεχνικά έργα, να σχολιάζουν τις διάφορες σκέψεις που εκτίθενται σε αυτά, να εκφράζουν τεκµηριωµένα τις δικές τους θέσεις και να ευαισθητοποιούνται από τα διατυπούµενα ζητήµατα. Να κατανοήσουν καλύτερα και να απολαύσουν βαθύτερα οι µαθητές το κείµενο µέσα από την παρατήρηση, την επεξεργασία, τη διερεύνηση, την ανταλλαγή αναγνωστικής ευαισθησίας και πείρας. Να ασκηθούν οι µαθητές στην ανάγνωση κειµένων, ώστε να καταστούν κατά το δυνατόν επαρκείς και µε κριτική συνείδηση αναγνώστες µε την έφεση να εκφράζουν και οι ίδιοι τις δηµιουργικές ή κριτικές δυνατότητές τους. 11

12 Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές σε καίρια θέµατα-προβλήµατα του ανθρώπου και της κοινωνικής ζωής του. Να αποκτήσουν οι µαθητές ανάλογα µε την ηλικία τους ορισµένες γνώσεις αναφορικά µε τα λογοτεχνικά γένη και είδη, την εξέλιξή τους, την ειδική χρήση του λόγου και την τεχνική, κατά περίπτωση και σε σχέση µε το είδος του κειµένου, το συγγραφέα, την εποχή, τα ρεύµατα. Να αντιληφθούν οι µαθητές το φαινόµενο της λογοτεχνικότητας σε σχέση µε τη χρήση της γλώσσας. Να είναι σε θέση οι µαθητές να εκφράζουν, προφορικά ή γραπτά την αναγνωστική τους πρόσληψη, να σχολιάζουν και να αξιολογούν τεκµηριώνοντας στο κείµενο την άποψή τους. Από την παραπάνω παράθεση των στόχων φαίνεται ότι υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στη γλωσσική διδασκαλία και τη διδασκαλία των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ασφαλώς, η διδασκαλία κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δεν υπηρετεί στενά γλωσσικούς στόχους και ούτε προβάλλει τη λογοτεχνικότητα ενός κειµένου ως γλωσσικό πρότυπο. Επειδή όµως το κείµενο είναι τελικά µια γλωσσική µορφή, µια γλωσσική δοµή στην οποία δίνει λογοτεχνική αξία η ποιότητα του λόγου και ο ιδιαίτερος τρόπος της γλωσσοτεχνικής σύνθεσης (ύφος), γίνεται σαφές ότι η γλώσσα του κειµένου και οι εκφραστικοί τρόποι µε τους οποίους αυτή προβάλλει τα νοήµατα και τις ιδέες του κειµένου, ασκούν άµεσα γλωσσική αγωγή στο µαθητή διότι µε την παρατήρηση της γλωσσικής µορφής του το κείµενο γίνεται περισσότερο εναργές και η ερµηνευτική του προσέγγιση περισσότερο τεκµηριωµένη. Άλλωστε, στη λογοτεχνία το «πώς» προβάλλεται ένα νόηµα ή µήνυµα είναι πιο σηµαντικό από το ίδιο το νόηµα, το οποίο µπορεί να ειπωθεί και µε πολλούς άλλους (και µη λογοτεχνικούς) τρόπους. Η συγκεκριµένη γλωσσική στιγµή όµως είναι αυτή που µετατρέπει ένα περιεχόµενο σε µοναδικό λογοτεχνικό κείµενο. Αυτή ακριβώς η σύνθεση µορφής και περιεχοµένου αναλύεται κατά τη διδασκαλία µε την παρατήρηση της γλώσσας του κειµένου, που συνιστά τον «κορµό» του και που είναι, ως κορµός, άµεσα ορατός και παρατηρήσιµος (Καραδήµας, 1993). 12

13 Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι µπορεί η γλωσσική διδασκαλία και τα κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας να είναι δύο ανεξάρτητοι και αυτοτελείς κλάδοι µαθηµάτων, δεν παύουν όµως να έχουν κοινή βάση, τα Νέα Ελληνικά και, ως εκ τούτου, να είναι άρρηκτα δεµένοι µεταξύ τους κυρίως ως προς τους στόχους που επιδιώκουν. Ορµώµενοι από αυτή την σύνδεση και µε αφετηρία τη στοχοθεσία και των δύο µαθηµάτων, προσπαθούµε στην παρούσα διπλωµατική εργασία να δείξουµε διδακτικές εφαρµογές και εκπαιδευτικά σενάρια, µέσα από την υλοποίηση των οποίων θα επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών. Τα σενάρια προάγουν τη βιωµατικότητα και τη διαθεµατικότητα, ενισχύουν την αλληλεπίδραση των µαθητών µε διαφορετικά είδη κειµένων και πηγών γενικότερα, οξύνουν την κριτική τους σκέψη και τον προβληµατισµό τους γύρω από θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα τους κινητοποιούν στη σύνθεση δηµιουργικών εργασιών και στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Οι διδακτικές αυτές εφαρµογές και τα εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση και ανάγκη αυτές οι τεχνολογίες να ενσωµατώνονται στην εκπαιδευτική πράξη, η οποία έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, αποτελεσµατική και ελκυστική. 1.2 Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση της τεχνολογίας σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας εγκαινιάζει µία νέα εποχή µε κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισµού της πληροφορίας και την ανανέωση της γνώσης µε ταχείς ρυθµούς. ηµιουργούνται έτσι αυξηµένες απαιτήσεις διαρκούς ενηµέρωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού. Το εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να αντιµετωπίσει την πρόκληση αυτή, προετοιµάζοντας τους αυριανούς πολίτες οι οποίοι θα κληθούν να ζήσουν σε µία κοινωνία διαρκούς ανανέωσης της γνώσης. Κύριο µέληµά του η διασφάλιση της ισότιµης και επαρκούς συµµετοχής όλων των πολιτών στη διαµορφούµενη Κοινωνία της Πληροφορίας (http://www.government.gr/). Οι συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται να 13

14 απαντήσουν θετικά στο καινούργιο δίνοντας στην τεχνολογία τη θέση που της αρµόζει στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία. Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις του Γ. Μπαµπινιώτη, που δηµοσιεύτηκαν το εκέµβριο του 2000, επί του θέµατος αυτού: «Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως η πληροφορική µε το τεράστιο πλήθος των σύγχρονων εφαρµογών, έχει σχεδόν ταυτισθεί µε ό,τι χαρακτηρίζουµε ως ανάπτυξη. Κάθε χώρα που προσβλέπει στην ανάπτυξη (οικονοµική, τεχνολογική κ.λπ.) έχει κυριολεκτικά «γαντζωθεί» από τις νέες τεχνολογίες: τις έχει εισαγάγει στην Εκπαίδευση, ενισχύει την έρευνά τους, χρηµατοδοτεί τις εφαρµογές τους, προωθεί µε κάθε τρόπο ό,τι έχει σχέση µ' αυτές, ιδιαίτερα µε την τεχνολογία των Η/Υ. Εκείνο που δεν έχει ίσως βαθύτερα συνειδητοποιηθεί, ιδίως στην Ελλάδα, είναι η σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών για µια ποιοτική παιδεία που αποτελεί και την προϋπόθεση για κάθε µορφής ανάπτυξη µιας χώρας. Ο χώρος αυτός στις πραγµατικές διαστάσεις, προεκτάσεις και εφαρµογές του άρχισε να µελετάται πολύ πρόσφατα, και για χώρες όπως η Ελλάδα θα µπορούσε να πει κανείς ότι βρίσκεται ακόµη σε προκαταρκτικό στάδιο. Και όµως η πραγµατικότητα είναι µία: χωρίς τις νέες τεχνολογίες, χωρίς την πληροφορική και τις ποικίλες εφαρµογές της στην «κοινωνία των πληροφοριών» όπου ζούµε, στην κοινωνία ιδίως τού 21ου αιώνα, δεν µπορεί να νοηθεί ανάπτυξη τής παιδείας. Ήδη έχουν αρχίσει να εισάγονται σταδιακά, µε αργούς ακόµη ρυθµούς και µεγάλη καθυστέρηση, οι νέες τεχνολογίες στην ελληνική Εκπαίδευση» (Μπαµπινιώτης, 2000). Είναι γεγονός ότι οι πρώτες οργανωµένες προσπάθειες για την εισαγωγή της Πληροφορικής στα Ελληνικά σχολεία, σε στοιχειώδη και µέση εκπαίδευση, ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 και αυτές από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) γίνεται στα ελληνικά σχολεία µε καθυστέρηση, ιδιαίτερα αν αναλογιστούµε πως στο εξωτερικό τα πρώτα πιλοτικά προγράµµατα είχαν ξεκινήσει από το 1968 (ειδικότερα µε τις εργασίες του Papert στο MIT αλλά και πολλών άλλων ερευνητών σε χώρες όπως η ΗΠΑ, η Αγγλία, η Γαλλία κλπ) (Κωτσάνης, 2005). Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ειδικά στη χώρα µας, συνδέεται µε την ανάγκη ανανέωσης των µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης και είναι µια διαδικασία στενά συνδεδεµένη µε το γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασµό και την εκπόνηση των Προγραµµάτων Σπουδών (Π.Σ.). Αυτό που επιδιώκεται είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 14

15 που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τη δηµιουργία ενός πλούσιου, ελκυστικού και προκλητικού µαθησιακού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη διερευνητική, την ενεργητική και τη δηµιουργική µάθηση. Επιδιώκεται δηλαδή, η τεχνολογία να αποτελέσει ένα επιπλέον µέσο για την επίτευξη των στόχων που θέτουν τα Π.Σ. και για την ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης. Έτσι αναµένεται να συµβάλει: στη φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης στη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης στην ενεργοποίηση του µαθητή µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες, πειραµατισµό και διερεύνηση στη συµπύκνωση πολλών µακροσκελών κειµένων σε οπτικοακουστικά µηνύµατα µε µεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας στη µείωση του χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής και του κόπου που καταβάλλει για την αφοµοίωση της ύλης-περιεχοµένου στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατοµικευµένης µάθησης (οι µαθητές στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων µαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά και ο κάθε µαθητής ξεχωριστά µπορεί να ακολουθήσει τους δικούς του ρυθµούς µάθησης) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998). Όλα αυτά, λοιπόν, δε θα µπορούσαν να µην είναι αξιοποιήσιµα στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών, τόσο της Νεοελληνικής Γλώσσας όσο και των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η τεχνολογία έχει εισαγάγει αρκετές καινοτοµίες στις ανθρωπιστικές σπουδές µε κυριότερη ίσως την ανάπτυξη του υπερκειµένου και του πολυτροπικού κειµένου. Η έννοια του υπερκειµένου συνίσταται στο ότι το κείµενο δεν παρουσιάζεται γραµµικά, αλλά πολυεπίπεδα. Από την άλλη, πολυτροπικό είναι το κείµενο που δεν προβάλλει τα νοήµατα και τις ιδέες από µόνο του, αλλά αξιοποιεί και την εικόνα και τον ήχο. Σε µία εποχή που 15

16 βοµβαρδιζόµαστε από την εικόνα, ένα ξερό κείµενο µπορεί να είναι βαρετό έως και απωθητικό. Το κείµενο µετεξελίσσεται στην εποχή µας λόγω των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας, ενσωµατώνοντας οπτικο-ακουστικά ερεθίσµατα (Γιακουµάτου, 2003).Ο συνδυασµός κειµένου - εικόνας - ήχου µας επιτρέπει να µη βλέπουµε πια το λογοτεχνικό έργο ως ένα άκαµπτο και ανελαστικό κείµενο. Η τεχνολογία των πολυµέσων και υπερµέσων δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στους µαθητές να προσεγγίσουν και να αναλύσουν ένα κείµενο ποικιλοτρόπως. Ο µαθητής παύει να είναι ο παθητικός δέκτης της µονολογικής ανάλυσης που µπορεί να γίνεται από τον καθηγητή στην τάξη και γίνεται ενεργητικός δηµιουργός της γνώσης του. Έτσι, όταν µελετά ένα λογοτεχνικό κείµενο, µπορεί µέσω της τεχνολογίας να παίρνει πληροφορίες για το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής, που γράφτηκε το έργο, µε εικόνα, µε ήχο και φυσικά µε κείµενο. Επίσης, η τεχνολογία διευκολύνει τη σύγκριση του εξεταζόµενου λογοτεχνικού έργου µε ένα άλλο ή µε άλλα κείµενα που µπορούν να εξεταστούν παράλληλα. Τη δυνατότητα αυτή το έντυπο κείµενο δεν την παρέχει, καθώς στο σχολικό βιβλίο δεν περιλαµβάνεται στο τέλος κάθε κειµένου, άλλο προς σύγκριση κείµενο. Αντίθετα, η τεχνολογία παρέχει στους ίδιους τους µαθητές τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε συγκεκριµένους ιστοτόπους και να βρουν κείµενα σχετικά µε αυτό που µελετούν, ώστε να προβούν στις ανάλογες συγκρίσεις και κριτικές τοποθετήσεις. Γενικότερα, κανείς δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι το έντυπο κείµενο αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και νοηµάτων, αλλά πολλές φορές η λογοτεχνία κρύβει νοήµατα και εγείρει ερωτήµατα που δεν µπορούν να απαντηθούν χωρίς εξωτερικά βοηθήµατα, πηγές και εργαλεία. Σε αυτό το σηµείο η τεχνολογία µπορεί να προσφέρει και τις πηγές και τα εργαλεία για ανεύρεση πληροφοριών και για εµπλουτισµό και ενίσχυση της αναγνωστικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ένα µάθηµα που ίσως εξ αρχής φαίνεται βαρετό µπορεί να παρουσιαστεί µε νέους ελκυστικούς, ανανεωµένους και ουσιαστικούς τρόπους, µε αποτέλεσµα να γίνει ενδιαφέρον και να θεωρηθεί αναπόσπαστο κοµµάτι του προγράµµατος σπουδών. Από την άλλη, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας ή Έκφρασης - Έκθεσης φαίνεται να έχει επίσης αρκετά πλεονεκτήµατα. Κατ αρχάς, ενισχύεται η ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία, καθώς αυτός εµπλέκεται σε δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσω της διερεύνησης, 16

17 της ανακάλυψης και της συνεργασίας. Σε αυτό βοηθά το διαδίκτυο και οι πηγές του, στις οποίες µε τη σωστή καθοδήγηση από το διδάσκοντα ο µαθητής ανατρέχει, προκειµένου να συλλέξει πληροφορίες και να πραγµατώσει τις ανατιθέµενες εργασίες. Επιπλέον, οι µαθητές ανταλλάσσουν απόψεις, υλικό και πληροφορίες πάνω σε θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος (που σχετίζονται όµως µε τις εργασίες τους, π.χ. ρατσισµός) µέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, ενός forum ή ενός chat, συνεργαζόµενοι έτσι για την παραγωγή κειµένων. Εκτός από αυτό, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η ανάπτυξη θεµάτων από τους µαθητές τίθεται σε επικοινωνιακό πλαίσιο, η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν επικοινωνιακές δραστηριότητες. Για παράδειγµα, οι µαθητές γίνονται δηµοσιογράφοι και αρθρογραφούν στη «διαδικτυακή» εφηµερίδα του σχολείου τους, στην οποία µπορεί να παραθέσουν την κριτική τους ως κριτικοί έργου τέχνης ή συµµετέχουν σε ένα «debate», όπου εκθέτουν τις απόψεις τους γύρω από ένα θέµα. Πέρα όµως από τα παιδαγωγικού χαρακτήρα πλεονεκτήµατα, η τεχνολογία µπορεί να συµβάλλει και στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων των µαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής λόγου. Παύει πλέον να ενδιαφέρει µόνο η τελική εργασία του µαθητή στην παραδοτέα της µορφή και αρχίζουµε να δίνουµε σηµασία και στη διαδικασία συγγραφής. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε το µετασχηµατισµό ενός κειµένου µέσα από την επαναδιατύπωσή του, όπως και να προχωρήσουµε σε µια αξιολόγηση από τους συµµαθητές. Η ανασκόπηση είναι µια διαδικασία που λαµβάνει χώρα καθ όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Το κείµενο είναι ρευστό, οπότε µπορεί κάποιος να πειραµατίζεται και να προβαίνει σε διορθώσεις χωρίς κανένα κόστος. Αυτή η ελευθερία στη συγγραφή και στις αλλαγές απελευθερώνει το µαθητή, ο οποίος αποστασιοποιείται από το κείµενό του (Κουτσογιάννης, 2000) και µπορεί πια να ασχοληθεί µε την ουσία του γραπτού του (Daiute, 1985). Tέλος, τα ηλεκτρονικά µέσα παραγωγής γραπτού λόγου, όπως ο επεξεργαστής κειµένου, το λογισµικό παρουσίασης και δηµιουργίας ιστοσελίδων, παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάγνωσης, γραφής οµιλίας και κατανόησης του προφορικού λόγου. Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι, παρά τις όποιες δυσκολίες που µπορεί να υπάρξουν, η ενσωµάτωση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αδήριτη ανάγκη σε ένα παγκόσµιο επικοινωνιακό και διαδικτυακό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η δηµιουργία ενός σχολείου σύγχρονου και ελκυστικού για τους µαθητές. Η τεχνολογία µπορεί να συµβάλλει στην ποιοτική βελτίωση και στον επαναπροσανατολισµό 17

18 της διαδικασίας της µάθησης, µετατρέποντας το σχολείο σε χώρο αναζήτησης και ανακάλυψης της γνώσης, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, καθώς και δηµιουργικής απασχόλησης. Κύριο µέληµα αποτελεί οι µαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα να εξερευνούν, να αναζητούν, να ανακαλύπτουν, να συλλέγουν και να παράγουν πληροφορία. Να µπορούν να διαχειρίζονται την πληροφορία, να την επεξεργάζονται µε κριτική σκέψη και µεθοδικότητα, να την παρουσιάζουν σε κατάλληλη µορφή και να την διανέµουν. Να µάθουν να συνεργάζονται αναπτύσσοντας οµαδικό πνεύµα και κοινωνική συµπεριφορά, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις κλίσεις και το ταλέντο τους. Να µάθουν να µαθαίνουν, προσαρµοζόµενοι σε µία κοινωνία όπου βασικό της χαρακτηριστικό και απαίτηση είναι η δια βίου κατάρτιση και εκπαίδευση (Κελεσίδης, 1998). Ασφαλώς, το ζήτηµα της ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη δεν είναι κάτι απλό. Αρκετοί εκπαιδευτικοί, ειδικά στην αρχή της προσπάθειας αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ταλανίζονταν από το ερώτηµα «γιατί ο υπολογιστής στην εκπαίδευση;» και το φόβο ότι «ο υπολογιστής θα αντικαταστήσει το δάσκαλο» (Fisher, C. et al., 1996; Collins, J. et al. 1997). Έτσι, πολλοί καθηγητές αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό την όλη αυτή προσπάθεια, καθώς µάλιστα παραδέχονται ότι τους είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν τη διδακτική πρακτική τους. Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν αλλάζουν εύκολα τον τρόπο διδασκαλίας ούτε τις παιδαγωγικές τους συνήθειες. Και, αν υπάρξουν αλλαγές, αυτές χρειάζονται πολύ χρόνο, απαιτείται δηλαδή οι εκπαιδευτικοί να δουν και να εφαρµόσουν στην πράξη έναν καινούργιο τρόπο διδασκαλίας και να πειστούν για την ορθότητα και την αποτελεσµατικότητά του. Από αυτό το σκεπτικό λοιπόν, πηγάζει η ανάγκη για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και εν προκειµένω των φιλολόγων, οι οποίοι φαίνεται να αποτελούν τον κλάδο που αντιµετωπίζει µε µεγαλύτερο φόβο από τους άλλους την τεχνολογία. 1.3 Η ανάγκη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα των φιλολόγων στη χρήση της τεχνολογίας Οι ραγδαίες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες, ξεκινώντας από το 18

19 νηπιαγωγείο και φθάνοντας ως το πανεπιστήµιο (Laurillard et al., 2000). Επιβάλλεται να αναθεωρηθεί παράλληλα ο ρόλος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς είναι αναγκαία η προσαρµογή κάθε ατόµου στις νέες εξελίξεις. Μέσα σ αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όπου η τεχνολογία πλέον έχει κατακλύσει όλους τους τοµείς της ζωής µας, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να διαδραµατίσει ένα νέο δυναµικό ρόλο και να αξιοποιήσει στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου της ειδικότητας του τα πλεονεκτήµατα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Ο/η εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον αυτός που απλώς µεταδίδει γνώσεις στους µαθητές. Γίνεται πια ο εκπαιδευτής που αναλαµβάνει το κύριο βάρος της καθοδήγησης, συµβουλευτικής, παρακολούθησης, επίλυσης αποριών και αξιολόγησης της επίδοσης των συµµετεχόντων σε ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Γίνεται «αυτός που διευκολύνει» τους εκπαιδευόµενους, και ο ρόλος του είναι σηµαντικός στη διαµόρφωση του αρχικού κλίµατος της ηλεκτρονικής τάξης. Θα πρέπει να δηµιουργεί καταστάσεις αλληλεπίδρασης, να προσπαθεί να δώσει στους µαθητές καθοδήγηση στον τρόπο µάθησης, ανατροφοδότηση ως προς την ατοµική µαθησιακή πορεία, καθώς και πρόσβαση σε ποικιλία µορφωτικών πηγών (Kirschner et al., 2004). Προκειµένου, όµως, να µπορέσει ο εκπαιδευτικός να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και εκπαίδευσης, πρέπει να διαθέτει και τις ανάλογες δεξιότητες. ιαπιστώνουµε ωστόσο ότι τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο (Leung et al., 2005) οι εκπαιδευτικοί είναι καθόλου έως ελάχιστα εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. Συνακόλουθα, παρατηρείται µικρή χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ενώ τα αναλυτικά προγράµµατα δεν προβλέπουν ενσωµάτωση της τεχνολογίας στα διδασκόµενα µαθήµατα. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για την «ηλεκτρονική µάθηση» και τα οφέλη που αυτή προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν ψάξουµε στη βιβλιογραφία, θα βρούµε πολλούς διαφορετικούς ορισµούς για τον όρο «ηλεκτρονική µάθηση». Ένας από αυτούς είναι και ο ακόλουθος: «Ως ηλεκτρονική µάθηση µπορεί να οριστεί γενικά οποιαδήποτε χρήση του Παγκόσµιου Ιστού και του ιαδικτύου για τη δηµιουργία µαθησιακών εµπειριών» (Horton & Horton, 2003). Πολλά άρθρα προτείνουν την επιµόρφωση, προκειµένου να αυξηθεί η χρήση της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς (Cooper, 1998; Mathews et al., 1996). Ωστόσο, η 19

20 έλλειψη σχετικής εκπαίδευσης σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών (Wetzel et al,1996) και επιµόρφωσης, κατά το χρόνο που οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν την εκπαίδευση (Ertmer & Hruskocy, 1999) είναι δύο λόγοι, για τους οποίους οι καθηγητές δεν αξιοποιούν την τεχνολογία και τις δυνατότητές της στη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον, πολλοί εκπαιδευτικοί δε µορφώθηκαν µέσα σε ένα τεχνολογικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και συνήθως δεν έχουν προσωπική εµπειρία των ευεργετικών επιδράσεων της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Hsiung, 2001). Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη ξεκινήσει σε παγκόσµιο επίπεδο οι διαδικασίες επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Χώρες, όπως η Αυστραλία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Αµερική και άλλες, αναπτύσσουν πολιτική που θα εξασφαλίζει ότι: α) οι σχολικές τάξεις έχουν υπολογιστές µε κατάλληλα πακέτα εκπαιδευτικού λογισµικού και σύνδεση στο ιαδίκτυο, β) η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ενσωµατώνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα, γ) οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών µέσα στην τάξη (Leu, 2000b; Leu & Kinzer, 2000). Κάποιες χώρες έχουν δηµιουργήσει ιστοσελίδες, για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στο αναλυτικό πρόγραµµα (π.χ. το Scoilnet της Ιρλανδίας [http://www.scoilnet.ie/], το EdNa της Αυστραλίας [http://www.edna.edu.au/edna/], το SchoolNet/Rescol του Καναδά [http://www.schoolnet.ca/home/], το National Grid for Learning της Αγγλίας [http://www.ngfl.gov.uk/index.html], και το Te Kete Ipurangi της Νέας Ζηλανδίας [http://www.tki.org.nz/]). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει το σηµαντικό πρόγραµµα European SchoolNet (http://www.eun.org), όπου συµµετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στα πλαίσια του έργου «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ ΚΠΣ). Το έργο αυτό αφορά στην επιµόρφωση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση (Επίπεδο Α, ). Το πρόγραµµα σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της Πληροφορικής και βασικά στοιχεία 20

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το παρόν πλαίσιο προγράμματος σπουδών επιδιώκει: α) να συνδέσει τους σκοπούς, τους στόχους και τους τρόπους (μεθόδους, μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 194 ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Δ ΑΣΚΑΛΟ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ άνοιξε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτοµόρφωση περιγράφουµε µία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεµελιώδης κινητήρια δύναµη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη

Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 319 Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα