ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, χαρακτηρίζεται από έλλειψη χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό η εργασία αυτή στοχεύει στην παρουσίαση μιας ενιαίας διδακτικής πρότασης με ολοκληρωμένο οδηγό ενεργειών και υλικού για κάθε εκπαιδευτικό που θα επιθυμούσε να υλοποιήσει τη διδασκαλία της ενότητας «Βιομόρια και άλλα μόρια» της Χημείας Β λυκείου γενικής παιδείας με χρήση Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η πρόταση διδασκαλίας εμπεριέχει συγκεκριμένες διδακτικές στρατηγικές και προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στη Χημεία: Ομαδοσυνεργατική μάθηση Βασική ιδέα όλων αυτών των ομαδο-δυναμικών διαδικασιών είναι το γεγονός ότι τα πρόσωπα ομαδοποιούνται για να μάθουν από τις αλληλεπιδράσεις, οι οποίες συμβαίνουν εκεί και στις οποίες εννοείται ότι συμμετέχουν όλα. Επιδιώκεται η απόκτηση της ικανότητας να οδηγηθούν τα πρόσωπα, μέσα από τα «εδώ και τώρα διαδραματιζόμενα, συμβαίνοντα» σε συνειδητή μάθηση. Η δυναμική της ομάδας, ασφαλώς, δεν προκύπτει από μόνη της, αλλά συνπροσδιορίζεται από τη σύνδραση και συνεπίδραση διαφόρων παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η ποιότητα, η έκταση και ο βαθμός επικοινωνίας μεταξύ των μελών και ασφαλώς η επιτυχία της εκάστοτε συγκεκριμένης ομαδικής εργασίας. [1] Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) Ο καταιγισμός των ιδεών αποσκοπεί στο να θεμελιώσει τη γνώση που θα παραχθεί σ εκείνη που ήδη υπάρχει, να αποκαλύψει τις σχετικές κρυμμένες διαστάσεις της και να προκαλέσει τη διασταύρωση των απόψεων. Ο διδάσκων θέτει το θέμα με τη μορφή μιας κεντρικής ερώτησης και στη συνέχεια διευκολύνει τους μαθητές με άλλες ερωτήσεις να καταθέσουν τις απόψεις τους έως ότου το θέμα πάρει οριστική μορφή. Τα όσα καταθέτουν οι μαθητές καταγράφονται στον πίνακα και μπορούν να πάρουν τη μορφή ενός εννοιολογικού χάρτη. Οι ιδέες ομαδοποιούνται, σχολιάζονται και κυρίως λειτουργούν ως υπόβαθρο για σχετικές συζητήσεις και για την οικοδόμηση της νέας γνώσης. [2] Διεπιστημονική και διαθεματική εξακτίνωση του θέματος Διεπιστημονικές καλούνται οι διαστάσεις που εμπλέκουν τις κατεξοχήν αρμόδιες επιστήμες και αφορούν την ίδια τη φύση του θέματος. Αντίθετα, οι διαστάσεις που δεν αφορούν τη φύση του εξεταζόμενου θέματος, αλλά αναφέρονται στη σχέση του με τα άλλα θέματα και στην επέκτασή του σε άλλους χώρους της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας, είναι διαστάσεις διαθεματικές. [3] Κοινότητες μάθησης (learning communities) Το κριτήριο το οποίο αποδίδει σε μία κοινότητα μάθησης ένα νόημα που θα τη διαφοροποιεί από την έννοια της σχολικής τάξης είναι ακριβώς: η αλληλεξάρτηση μέσα σε ομαδικές δραστηριότητες, η συμμετοχή σε συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων, και η συγκρότηση της αντίληψης, της γνώσης και του νοήματος μέσω των αλληλεπιδράσεων. Μία ομάδα συμμετεχόντων (μαθητών) γίνεται κοινότητα μάθησης μέσω της διάδρασης και ιδιαίτερα μέσω των κοινών εμπειριών και της βίωσης κοινών πραγμάτων. [2] Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.) Οι Τ.Π.Ε ή Νέες Τεχνολογίες έχουν ως κέντρο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος, σήμερα, είναι εμπλουτισμένος με δυνατότητες πολυμέσων, που επιτρέπουν την καταγραφή, επεξεργασία και αποθήκευση κειμένου, ήχου, κινούμενης εικόνας και βίντεο (και το μεταξύ τους συνδυασμό) και δυνατότητες υπερμέσων, δηλαδή τη μη γραμμική διασύνδεση του υπερκειμένου και των πολυμέσων μέσω συνδέσμων (links) σε αλληλεπίδραση με το χρήστη. Από την άλλη πλευρά, παρέχονται δυνατότητες τηλεπικοινωνίας μεταξύ

2 ανθρώπων και συσκευών και συσκευών μεταξύ τους, όσο και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, τράπεζες πληροφοριών, ανάπτυξη και χρήση δικτύων υπολογιστών. [4] Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης (virual learning communities) Πρόκειται για εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα, στα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να συναντιούνται, να συνεργάζονται και να αντλούν και να παράγουν γνώση μέσα από διαδικασίες διάδρασης και αλληλεπίδρασης, χρησιμοποιώντας τις νέες ΤΠΕ. [5] Μέθοδος project Ένα project αρχίζει με την υιοθέτηση μιας πρότασης που γίνεται από κάποιο μέλος της ομάδας ή από τον ίδιο το δάσκαλο και ακολουθεί συζήτηση, αυτοοργάνωση, προσδιορίζονται οι στόχοι, τίθεται χρονοδιάγραμμα, επινοούνται μέθοδοι επίλυσης, ανταλλάσσονται πληροφορίες και δίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι στόχοι να επιτευχθούν. Σημαντικό επίσης στην πορεία ενός project είναι να παρεμβάλλονται διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης. [6] Ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον: Moodle Το Moodle είναι ίσως το πιο γνωστό και πιο διαδεδομένο δωρεάν λογισμικό Ηλεκτρονικού Μαθησιακού περιβάλλοντος. Βασικός σκοπός του είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν κύκλους μαθημάτων, οι οποίοι περιέχουν ευκαιρίες για έντονη αλληλεπίδραση, μιας και η φιλοσοφία του Moodle περιλαμβάνει μια εποικοδομητική προσέγγιση του κοινωνικού παράγοντα στην εκπαίδευση, η οποία δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι (και όχι μόνο οι εκπαιδευτές) μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με πολλούς τρόπους. [5] ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Το ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον Moodle αποτελεί ένα εργαλείο χρήσιμο για το «νέο» και διαδραστικό σχολείο. Εύχρηστη για τον εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευόμενο, η πλατφόρμα είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της σύγχρονης μάθησης. Απευθύνεται τόσο στον εκπαιδευόμενο όσο και στον εκπαιδευτικό, γι αυτό και υπάρχουν δύο ταυτόχρονα περιβάλλοντα μάθησης και για τις δύο ομάδες χρηστών. Ακόμα, χρησιμοποιούνται πολυτροπικά κείμενα και διαδραστικά μέσα μάθησης. Ο διαδικτυακός σύνδεσμος στον οποίο η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη είναι ο παρακάτω: Για την πλοήγηση πρέπει να τοποθετηθεί ως «Όνομα χρήστη» το: guestchem και ως «Κωδικός πρόσβασης» το: guest. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η διδασκαλία που θα ακολουθήσει έχει σχεδιαστεί για να έχει διάρκεια 8 (οκτώ) διδακτικές ώρες. Μέσα σε αυτές τις διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται τρία μαθήματα μέσα στη σχολική αίθουσα (τρεις διδακτικές ώρες), τα οποία είναι τα εξής: «Υδατάνθρακες», «Λίπη και έλαια, σαπούνια, απορρυπαντική δράση» και «Πρωτεΐνες». Ακόμα ενδιάμεσα παρεμβάλλονται τέσσερις διδακτικές εργαστηριακές ώρες, οι οποίες είναι οι εξής: «Ανίχνευση υδατανθράκων», «Παρασκευή σαπουνιού», «Προσδιορισμός οξύτητας ελαίου» και η «Αντίδραση διουρίας». Γενικά, σε διδακτική ώρα, οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τεσσάρων (περίπου) ατόμων στα πλαίσια της διαθεματικής εξακτίνωσης του θέματος και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Οι διαθεματικές επεκτάσεις του εκάστοτε μαθήματος είναι οι εξής: Ιστορία, Ιατρική, Διατροφή, Βιολογία, Βιομηχανία, Περιβάλλον. Σε κάθε διδακτική ώρα οι ομάδες αλλάζουν θέμα μελέτης έτσι ώστε στο τέλος των οκτώ διδακτικών ωρών να έχουν ασχοληθεί με περισσότερα από ένα θέματα. Συνήθως, η διδασκαλία θα αρχίσει με μία αφόρμηση. Για παράδειγμα, την πρώτη διδακτική ώρα που μελετώνται οι υδατάνθρακες, υπάρχει στην έδρα ένας δίσκος με τρόφιμα και ζητάμε από τους μαθητές να τα συσχετίσουν με το κεφάλαιο που ακολουθεί. Ακόμα, χρησιμοποιείται η τεχνική του brainstorming για να προσελκυστεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Για παράδειγμα, γράφουμε τη λέξη «Βιομόρια» στον πίνακα και ζητάμε να πουν οι μαθητές τις ιδέες τους σχετικά με αυτό. Στο τέλος, αναρτούμε την εικόνα στην πλατφόρμα Moodle, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

3 Εικόνα 1: Καταιγισμός ιδεών από τους μαθητές Κάθε μάθημα επίσης, στο Moodle, έχει μία συγκεκριμένη μορφή. Αρχικά, παρουσιάζονται οι διδακτικοί στόχοι, εκπεφρασμένοι ως προς τον εκπαιδευτικό και ως προς τον εκπαιδευόμενο. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα λεξιλόγιο όρων όπου επεξηγείται η ορολογία του κάθε μαθήματος. Ακολουθεί, η παρουσίαση του μαθήματος που υπάρχει σε μορφή Power point διαδραστικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, υπάρχει μία πληθώρα από δραστηριότητες διαφορετικές κάθε φορά. Ενδεικτικά, αναφέρονται η έρευνα που γίνεται μέσα στην τάξη για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών ανάλογα με το φύλο, τα κριτήρια αξιολόγησης σύντομης απάντησης, οι εργασίες κατ οίκον και η ενότητα «Τροφή για σκέψη», οι οποίες είναι δραστηριότητες οι οποίες παραδίδονται από τους μαθητές συνολικά στο τέλος των οκτώ ωρών διδασκαλίας. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί κάθε φορά η διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος, όπου δίνονται στους εκπαιδευόμενους οι ακριβείς πηγές και τα κείμενα που θα πρέπει να προσανατολιστούν για να δημιουργήσουν την «εργασία της ομάδας» τους κάθε φορά στο τέλος του μαθήματος. Εικόνα 2: Απεικόνιση του αρχείου «Τροφή για σκέψη» της ενότητας «Λίπη-έλαια-σαπούνια-απορρυπαντική δράση»

4 Εικόνα 3: Διαθεματική προσέγγιση υδατανθράκων Σχετικά, με τις εργαστηριακές ώρες έχουν προστεθεί δύο επιπλέον πειράματα (εκτός αυτών που αναφέρει ως υποχρεωτικά το σχολικό βιβλίο), τα οποία είναι η αντίδραση διουρίας και ο προσδιορισμός οξύτητας ελαίου. Γενικά, οι εργαστηριακές ώρες έχουν καθορισμένη μορφή, δηλαδή περιγράφονται οι στόχοι (για τον εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευόμενο χωριστά), γίνεται μία παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, των οργάνων ή σκευών και των χημικών αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και της πειραματικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, ανάλογα με το πείραμα υπάρχουν δραστηριότητες, όπως ερωτήσεις σύντομης απάντησης, υπολογισμός απόδοσης αντίδρασης, βίντεο από το διαδίκτυο, βίντεο πρωτότυπα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τα επιπλέον πειράματα και φυσικά εργασίες για το σπίτι. Εικόνα 4: Μέρος από την παρουσίαση των οργάνων του εργαστηρίου

5 Εικόνα 5: Μέρος από κουίζ που ανατίθεται για κατ οίκον εργασία Εικόνα 6: Βίντεο με την εκτέλεση του πειράματος «Αντίδραση διουρίας» από το εργαστήριο Γενικής Χημείας της σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Εικόνα 7: Δραστηριότητα μέσα στην σχολική τάξη για το πείραμα «Προσδιορισμός οξύτητας σε έλαια» Την τελευταία διδακτική ώρα υπεισέρχεται το κομμάτι της αξιολόγησης των μαθητών. Το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών εξετάζεται με ένα ατομικό κριτήριο αξιολόγησης, ενώ η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας Moodle αξιολογείται από τα δελτία αυτοαξιολόγησης της ομάδας και της πλατφόρμας αντίστοιχα. Τέλος, υπεισέρχεται και η αυτοαξιολόγηση του κάθε μαθητή χωριστά. Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι εργασίες ή τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν δημιουργηθεί για να είναι εύχρηστα και στις δύο ομάδες χρηστών της πλατφόρμας (εκπαιδευτικός και εκπαιδευόμενος), για αυτό το λόγο

6 δίνονται όλες οι υποδειγματικές απαντήσεις των κατ οίκον εργασίων, οι απαντήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης και έχει γίνει καταχώριση των αποτελεσμάτων / ανατροφοδότησης (feedback) που θα εμφανίζει η πλατφόρμα σε περίπτωση που δοθεί μία λάθος ή μία σωστή απάντηση. Εικόνα 8: Μέρος του δελτίου αυτοαξιολόγησης για τη λειτουργία της ομάδας κατά την τελευταία διδακτική ώρα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τα συμπεράσματα από την παραπάνω μελέτη μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Τα τεχνολογικά μέσα που είναι σήμερα διαθέσιμα μπορούν να δώσουν μία άλλη διάσταση στο θέμα της διδακτικής της Χημείας και των Φυσικών Επιστημών γενικότερα. Ο τρόπος που έχει διαμορφωθεί η πλατφόρμα: o δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας ελκύοντας το ενδιαφέρον τους. o βοηθά τον εκπαιδευτικό να την εφαρμόσει άμεσα, καθώς είναι «έτοιμη προς χρήση» και η εκπαιδευτική διαδικασία περιγράφεται λεπτομερώς. o συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο με επιπλέον εργαστηριακά πειράματα και πρωτοποριακές δραστηριότητες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Ρέλλος Ν., «Η δυναμική της ομάδας», (2003), σελ [2] Φρυδάκη Ε., «Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης», (2009), σελ. 349 [3] Ματσαγγούρας Η., «Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση», (2003), σελ [4] Σύνοψη της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ένωσης (ΕΕ), από τη σελίδα του διαδικτύου: [5] Αποστολάκης Ι., Βαρλάμης Η., Παπαδοπούλου Α., «Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης», (2008), σελ και [6] Frey K., «Η «Μέθοδος Project». Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη», (1986), σελ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Χρήση Λογισμικών για την διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα