ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν ἀλλήλους τε καὶ ἀδικῶνται καὶ ἀμφοτέρων γεύωνται, τοῖς μὴ δυναμένοις τὸ μὲν ἐκφεύγειν τὸ δὲ αἱρεῖν δοκεῖ λυσιτελεῖν ξυνθέσθαι ἀλλήλοις μήτ ἀδικεῖν μήτ ἀδικεῖσθαι καὶ ἐντεῦθεν δὴ ἄρξασθαι νόμους τίθεσθαι καὶ ξυνθήκας αὐτῶν, καὶ ὀνομάσαι τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου ἐπίταγμα νόμιμόν τε καὶ δίκαιον, και εἶναι δὴ διδῷ δίκην, τοῦ δὲ κακίστου, ἐάν ἀδικούμενος τιμωρεῖσθαι ἀδύνατος ᾖ, τὸ δὲ δίκαιον ἐν μέσῳ ὄν τούτων ἀμφοτέρων ἀγαπᾶσθαι οὐχ ὡς ἀγαθόν, ἀλλ ὡς ἀρρωστίᾳ τοῦ ἀδικεῖν τιμώμενον ἐπεὶ τὸν δυνάμενον αὐτὸ ποιεῖν καὶ ὡς ἀληθῶς ἄνδρα οὐδ ἄν ἑνί ποτε ξυνθἐσθαι τὸ μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι μαίνεσθαι γὰρ ἄν. ἡ μὲν οὖν δὴ φύσις δικαιοσύνης, ὦ Σώκρατες αὕτη τε καὶ τοιαύτη, καὶ ἐξ ὧν πέφυκε τοιαῦτα, ὡς ὁ λόγος. Πλάτωνα Πολιτεία Β 358e 359b Β. Παρατηρήσεις 1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα. 2. Να γράψετε τους παρακάτω γραμματικούς τύπους: ᾖ: γ ενικό οριστικής μέλλοντα λυσιτελεῖν: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ἄρξασθαι: απαρέμφατο παρακείμενου μέσης φωνής μαίνεσθαι: απαρέμφατο μέλλοντα πέφυκεν: απαρέμφατο αόριστου β γένεσιν: δοτική πληθυντικού ἀληθῶς: επίρρημα στον υπερθετικό ἐπίταγμα: δοτική ενικού αὕτη: γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος ἄνδρα: κλητική ενικού 3. α) «ἐπεὶ τὸν δυνάμενον αὐτὸ ποιεῖν καὶ ὡς ἀληθῶς ἄνδρα οὐδ ἄν ἑνί ποτε ξυνθἐσθαι τὸ μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι (φασί)»: Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ β) «τοῖς μὴ δυναμένοις»: Να αναλυθεί η μετοχή σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ισχυρίζονται, δηλαδή, ότι το να αδικεί κανείς έχει γίνει από τη φύση του καλό, ενώ το να αδικείται κακό, και το να αδικείται κάποιος υπερτερεί ως προς το περισσότερο κακό παρά από το να αδικεί ως προς το αγαθό επομένως, όταν τυχόν και αδικούν ο ένας τον άλλον και αδικούνται και δοκιμάζουν και τα δύο, φαίνεται καλό σ αυτούς που τυχόν δεν μπορούν αφενός το ένα να αποφύγουν αφετέρου το άλλο να διαλέξουν, ότι ωφελεί να συμφωνήσουν μεταξύ τους μήτε να αδικούν μήτε να αδικούνται και από αυτό το σημείο, λοιπόν, ισχυρίζονται ότι άρχισαν να θεσπίζουν νόμους και συμφωνίες γι αυτούς, και ότι ονόμασαν αυτό που διατάζει ο νόμος και νόμιμο και δίκαιο, και ότι είναι, μάλιστα, αυτή και η γέννηση και η ουσία της δικαιοσύνης, η οποία είναι ανάμεσα από τη μία σ αυτό που

2 είναι άριστο, εάν τιμωρείται κάποιος, αν και αδικεί, από την άλλη σ αυτό που είναι το χειρότερο, εάν δεν τιμωρείται κάποιος, αν και αδικεί, και ότι το δίκαιο το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σ αυτά τα δύο αγαπιέται όχι σαν να ήταν αγαθό, αλλά επειδή τάχα εκτιμάται σαν να ήταν αδυναμία του να αδικεί κάποιος επειδή αυτός που μπορεί να κάνει το ίδιο και πράγματι είναι άνδρας, ισχυρίζονται ότι δε θα συμφωνούσε ποτέ με κανέναν μήτε στο να αδικεί μήτε στο να αδικείται γιατί θα μπορούσε να τρελαθεί. Η φύση, λοιπόν, της δικαιοσύνης, Σωκράτη, είναι και αυτή και τέτοιου είδους, και αυτά, από τα οποία έχει γεννηθεί, είναι τέτοια, όπως λένε. 2. ᾖ: ἔσται λυσιτελεῖν: λυσιτέλει ἄρξασθαι: ἦρχθαι μαίνεσθαι: μανεῖσθαι πέφυκεν: φῦναι γένεσιν: γενέσεσι(ν) ἀληθῶς: ἀληθέστατον ἐπίταγμα: ἐπιτάγματι αὕτη: τούτων ἄνδρα: ἄνερ 3. α) ἐπεὶ ὁ δυνάμενος αὐτὸ ποιεῖν καὶ ὡς ἀληθῶς ἀνὴρ οὐδ ἄν ἑνί ποτε ξυνέθετο τὸ μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι. β) (τούτοις) οἵ ἄν μὴ δύνωνται ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους, Πολιτικά Γ1, 1-4 / 6 / 12 Παρατηρήσεις Α. Από τα κείμενα που σας δίνονται να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των αποσπασμάτων: «Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης», «Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν» Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: Β1. Ο Αριστοτέλης στην προσπάθειά του να εξετάσει το περιεχόμενο της έννοιας «πολιτεία» θεωρεί απαραίτητο να μεταβεί αρχικά στη διερεύνηση της έννοιας «πόλις». Για ποιους λόγους το κάνει αυτό; Β2. Ποιο σχήμα λόγου χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης στο δεύτερο απόσπασμα («Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν») προκειμένου να διερευνήσει την έννοια του «πολίτη»; Ποια στοιχεία θεωρεί ότι είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκή για τον χαρακτηρισμό κάποιου ως «πολίτη»; Β3. Πώς ορίζουν οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι Ηράκλειτος και Δημόκριτος την ευδαιμονία; Πώς επηρέασαν οι ορισμοί αυτοί τον Αριστοτέλη και τι ορίζει ο τελευταίος ως «ευδαιμονία»; Β4. Να εντοπίσετε στα κείμενα που σας δόθηκαν μία λέξη με την οποία να σχετίζεται ετυμολογικά η καθεμία από τις ακόλουθες: συστατικό, παρακαταθήκη, σκεπτικιστής, τάγμα, οπή, άποικος, εμβόλιο, αρχείο, πολεομορφία, σχήμα.

3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. «Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε ποιον πρέπει να ονομάζουμε πολίτη και ποιος είναι ο πολίτης. Γιατί για το περιεχόμενο της λέξης πολίτης διατυπώνονται πολλές φορές διαφορετικές μεταξύ τους γνώμες δεν υπάρχει δηλαδή μια γενική συμφωνία για το περιεχόμενο της λέξης πολίτης με άλλα λόγια κάποιος, ενώ είναι πολίτης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, συχνά δεν είναι πολίτης σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα.» «Ο πολίτης δεν είναι πολίτης με κριτήριο το ότι είναι εγκατεστημένος σε έναν συγκεκριμένο τόπο (γιατί και μέτοικοι και δούλοι μοιράζονται (με τους πολίτες) έναν κοινό τόπο), ούτε (είναι πολίτες) αυτοί που (από όλα τα πολιτικά δικαιώματα) έχουν μόνο το δικαίωμα να εμφανίζονται στο δικαστήριο και ως εναγόμενοι και ως ενάγοντες (γιατί το δικαίωμα αυτό το έχουν και όσοι μοιράζονται (έναν τόπο) χάρη σε ειδικές συμφωνίες) Με την ακριβέστερη σημασία της λέξης με τίποτε άλλο δεν ορίζεται τόσο ο πολίτης παρά με τη συμμετοχή του στις δικαστικές λειτουργίες και στα αξιώματα. Τι είναι λοιπόν ο πολίτης, από αυτά γίνεται φανερό σε όποιον δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα να μετέχει στην πολιτική και δικαστική εξουσία λέμε ότι είναι πια πολίτης της συγκεκριμένης πόλης και πόλη από την άλλη είναι, για να το πούμε γενικά, το σύνολο από τέτοια άτομα, που είναι αρκετό για την εξασφάλιση της αυτάρκειας στη ζωή τους.» Β1. Όπως είναι γνωστό, ο Αριστοτέλης στα δύο πρώτα βιβλία των «Πολιτικῶν» του παρουσίασε θέματα σχετικά με την οικονομία, την οργάνωση της οικογένειας και εξέτασε κριτικά πολιτειακές μορφές θεωρητικών (του Πλάτωνα για παράδειγμα) και ιστορικών (π.χ. Σπάρτης, Κρήτης, Καρχηδόνας). Έρχεται τώρα στο Γ βιβλίο να παρουσιάσει βασικές έννοιες όπως «πολίτης», «πόλη» και να καταλήξει (1288 α ) λέγοντας: «ἐπεὶ δὲ τρεῖς φαμὲν εἶναι τὰς ὀρθὰς πολιτείας, τούτων δ ἀν τῶν ἀρίστων (πολιτῶν) ἀναγκαῖον ἀρίστην εἶναι ὑπὸ οἰκονομουμένων». Όλα, λοιπόν, τα θεμελιώδη στοιχεία της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη απαντώνται στο Γ βιβλίο, όπως άλλωστε σημειώνει και ο W. Kullmann: «Στο βιβλίο αυτό διερευνώνται οι βασικές έννοιες του πολίτη, της πόλης, της πολιτικής αρετής και του τεχνίτη και εξετάζονται τα κυριότερα πολιτεύματα» (W. Kullmann, Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη). Ωστόσο, ο Αριστοτέλης για να διερευνήσει την έννοια «πολιτεία» κρίνει επιβεβλημένο, διατυπώνοντας ένα αφετηριακό ερώτημα, να εξετάσει πρωταρχικά την έννοια της «πόλεως», τόσο ως προς το γένος («τις ἑκάστη»), όσο και ως προς το είδος («ποία τις»). Οι λόγοι αυτοί παρατίθενται από τον ίδιο το φιλόσοφο. Αρχικά, όπως ο ίδιος εξηγεί, υπάρχουν διαφορετικές γνώμες σχετικά με την ευθύνη στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων («Νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἤ τὸν τύραννον»). Οι αμφισβητήσεις αυτές οφείλονταν στον γόνιμο και δημιουργικό προβληματισμό που αναπτυσσόταν στην αρχαία Ελλάδα, κυριότερα στην Αθήνα του Περικλή, σχετικά με την οργάνωση και την καλή λειτουργία της πόλης. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των πολιτών, καθώς υπήρχε ριζωμένη η αντίληψη ότι η πόλη είναι αυτή που δύναται να εξασφαλίσει στον άνθρωπο την απόλυτη ευδαιμονία και αυτάρκεια. Όπως, λοιπόν, επισημαίνει ο Σταγειρίτης, υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στην πόλη έχει το κράτος («οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν» ), δηλαδή όλοι οι πολίτες. Άλλοι, πάλι, υποστηρίζουν ότι η ευθύνη πρέπει να αποδίδεται στους εκάστοτε φορείς της εξουσίας, είτε μιλάμε για ολιγαρχικό πολίτευμα είτε για τυραννικό («οἱ δ ού τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἤ τὸν τύραννον»). Ο Αριστοτέλης, εκφράζοντας αυτές τις απόψεις, σίγουρα θα είχε στον νου του το ιστορικό παράδειγμα της διένεξης Πλαταιών και Θηβαίων που καταγράφεται στο τρίτο βιβλίο των «Ἰστοριῶν» του Θουκυδίδη (ΙΙΙ 62). Εκεί, μιλώντας ο ιστορικός για μία συγκεκριμένη διένεξη των Πλαταιών και των Θηβαίων, παρουσιάζει τους

4 πρώτους να κατηγορούν τους δεύτερους για «μηδισμό» κατά τους Περσικούς πολέμους και τους δεύτερους να απαντούν στη βαριά αυτή κατηγορία με τη φράση ( 62): «δεν ήταν η ξύμπασα πόλις που ἔπραξε τοῦτο, ἀλλά ἡ δυναστεία ὀλίγων ἀνδρῶν που τότε εἶχε τὰ πράγματα (= που τότε είχε την εξουσία στην πόλη)». Η «αμφισβήτηση» γίνεται ακόμα πιο έντονη και απτή όταν κάποια στιγμή αλλάζει σε ένα τόπο το καθεστώς: σε τέτοιες περιστάσεις δεν είναι καθόλου σπάνιο το νέο καθεστώς να μην αναγνωρίζει ούτε τις συμφωνίες που είχε συνάψει το προηγούμενο καθεστώς. Η δικαιολογία εξήγηση που προβάλλεται τότε είναι ότι «τις συμφωνίες δεν τις έκανε η πόλις εμείς θα λέγαμε το κράτος-, αλλά ο συγκεκριμένος, κατά τη συγκεκριμένη εκείνη εποχή, φορέας της εξουσίας». Το ιστορικό αυτό παράδειγμα αποδεικνύει περίτρανα τη διαχρονική νοοτροπία των πολιτών να επιρρίπτουν συνολικά και συλλογικά ευθύνες σε αυτούς που κατέχουν την εξουσία, για πράξεις συχνά δικής τους ευθύνης. Σίγουρα η νοοτροπία αυτή οξύνει το πρόβλημα, δημιουργεί εντάσεις και οπωσδήποτε δεν προωθεί λύσεις αλλά διαιώνιση των προβλημάτων. Ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί πρωταρχικά η λέξη «πόλις», είναι η σύνδεση αυτής με τον τρόπο δράσης των πολιτικών και των νομοθετών («τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν»). Είναι, άλλωστε, απόλυτα λογικό και αναμενόμενο κάθε πολιτικός και νομοθέτης να στοχεύει στο «εὖ ζῆν» του συνόλου των πολιτών, στο ολικό συμφέρον της οργανωμένης κοινωνίας. Μόνο όταν ευημερεί το σύνολο μπορούμε να μιλάμε και για ατομική ευημερία. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος εντυπώνεται στη φράση «ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστί τάξις τις». Πολίτευμα δεν είναι παρά ο τρόπος που οι πολίτες κατοικούν σε μία πόλη. Είναι, δηλαδή, ένα οργανωτικό σύστημα που ρυθμίζει τις σχέσεις των κατοίκων. Όσον αφορά τη λέξη «τάξις», είναι φανερό ότι λέγεται κυρίως σε σχέση με την κατανομή της πολιτικής δύναμης. Αν, επομένως, θέλουμε να καταλάβουμε το συγκεκριμένο κάθε φορά τρόπο οργάνωσης των πολιτών, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι είναι η «πόλις» πιο συγκεκριμένα, να καταλάβουμε τι είναι η «πόλις», το κράτος, ανάλογα με το καθεστώς, τον τρόπο διακυβέρνησης που επικρατεί κάθε φορά. Β2. Προκειμένου να διερευνήσει την έννοια του «πολίτη», ο Αριστοτέλης ξεκινά το δεύτερο απόσπασμα χρησιμοποιώντας το σχήμα «άρσης θέσης». Αρχικά, τονίζει τα στοιχεία εκείνα που δεν επαρκούν για τον χαρακτηρισμό κάποιου ως «πολίτη» και έπειτα παρουσιάζει το ασφαλές στοιχείο προσδιορισμού του. Δύο, λοιπόν, είναι τα στοιχεία που σύμφωνα με το φιλόσοφο είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκή. Το πρώτο αφορά στον τόπο κατοικίας («ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστί»). Η θέση τού Αριστοτέλη είναι σαφής: δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος «πολίτης» μόνο και μόνο επειδή μοιράζεται με άλλους έναν τόπο κατοικίας. Άλλωστε, στον ίδιο τόπο ενδέχεται να κατοικούν και άλλοι άνθρωποι που αποκλείονται, όμως, από το χαρακτηρισμό του «πολίτη», όπως ήταν οι μέτοικοι και οι δούλοι. «Μέτοικοι» ονομάζονταν οι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Αθήνα ξένοι. Δεν είχαν περισσότερα πολιτικά δικαιώματα από τους άλλους ξένους, αλλά γίνονταν αποδεκτοί ως μέλη της κοινότητας. Πλήρωναν έναν ειδικό φόρο, το μετοίκιον (12 δραχμές οι άνδρες και 6 οι γυναίκες), διατρέχοντας τον κίνδυνο να γίνουν δούλοι, αν δεν ήταν συνεπείς σε αυτήν την υποχρέωσή τους. Ακόμη, πλήρωναν την «εισφορά», όπως, άλλωστε, και οι πλούσιοι Αθηναίοι πολίτες και, ενδεχομένως, ένα τέλος αγοράς, όταν ήθελαν να ασκήσουν κάποια εμπορική δραστηριότητα. Οι μέτοικοι τελούσαν υπό την εγγύηση κάποιου γνήσιου Αθηναίου πολίτη και ήταν πολυάριθμοι. Ασχολούνταν με τις πιο αποδοτικές επιχειρήσεις, αλλά αποκλείονταν από την ιδιοκτησία ακινήτων και την εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου. Μπορούσαν, όμως, να εργαστούν ως μισθωτοί, ως κεφαλαιούχοι εργοδότες και να πλουτίσουν ανεμπόδιστα. Βέβαια, δεν ανέρχονταν σε αξιώματα. Από την άλλη μεριά, οι δούλοι, επίσης, δεν ήταν «πολίτες». Θεωρούνταν μορφή ιδιοκτησίας («res»). Ήταν «ἔμψυχον κτῆμα», όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αριστοτέλης σε άλλο σημείο των «Πολιτικῶν» του (Πολιτικά, 1253b 32), για να τεθούν σε ενέργεια τα άψυχα εργαλεία. Αποτελούσαν την πλειονότητα του αθηναϊκού πληθυσμού και εργάζονταν ως υπηρέτες σε αθηναϊκά σπίτια ή σε αγρούς, σε κρατικές υπηρεσίες ως δεσμοφύλακες, λογιστές, αστυνομικοί ή εργάτες. Οι μορφωμένοι δούλοι εργάζονταν ως παιδαγωγοί σε σπίτια πλουσίων Αθηναίων.

5 Το δεύτερο στοιχείο σχετίζεται με τη δυνατότητα κάποιου να εμφανίζεται στο δικαστήριο ως ενάγων ή εναγόμενος («οὐδ οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε και δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι»). Όπως λέει χαρακτηριστικά, κριτήριο προσδιορισμού κάποιου ως «πολίτη» δεν είναι η δυνατότητα που έχει να παρουσιάζεται κάποιος σε ένα δικαστήριο, είτε ως κατήγορος είτε ως κατηγορούμενος. Άλλωστε, όπως προσθέτει, μπορεί κάποιος να αποκτήσει αυτήν τη δυνατότητα μετά από κάποια ειδική συμφωνία ή νομοθετική τροποποίηση. Σε άλλο κεφάλαιο, ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για τα «σύμβολα», λέγοντας: «καὶ γὰρ ἄν Τυρρηνοὶ καὶ Καρχηδόνιοι, καὶ πάντες οἷς ἔστι σύμβολα πρὸς ἀλλήλους, ὡς μιᾶς ἄν πολῖται τάξεως ἦσαν εἰσὶ γοῦν αὐτοῖς συνθῆκαι περὶ τῶν εἰσαγωγίμων καὶ σύμβολα περὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ γραφαὶ περὶ συμμαχίας» (Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, 1280a). Οι Τυρρηνοί, δηλαδή, και οι Καρχηδόνιοι ενώνονται με συμφωνίες εμπορικές και στρατιωτικές, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ίδια πολιτική κοινωνία. Όμως, η νομοθεσία προστατεύει τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες, οι οποίες έχουν συναφθεί ανάμεσα σε πόλεις και επιτρέπουν σε κάποιον να παρουσιαστεί, αν χρειαστεί, ως διάδικος στο δικαστήριο, αν και δεν είναι πολίτης της συγκεκριμένης πόλης. Β3. Σχολικό βιβλίο, σελ. 152 «Είμαστε από την άλλη σε θέση με τους κανόνες της τέλειας αρετής» Β4. συστατικό: παρακαταθήκη: σκεπτικιστής: τάγμα: οπή: άποικος: εμβόλιο: αρχείο: πολεομορφία: σχήμα: συνεστώτων νομοθέτου σκεπτέον τάξις ἰδεῖν οἰκεῖν συμβόλων ἀρχῆς πόλεως μετέχοντες

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο Κείµενο Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν, Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Eισαγωγή Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Β. ** Στις σύγχρονες κοινωνίες η ιδιότητα του πολίτη είναι ένας όρος αδιευκρίνιστος.

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Εισαγωγή Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Κένεντι είπε: «Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, να ρωτάτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας». Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ε. Ρετσίλα Συντονίστρια Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή Ερευνητική Ομάδα: Κ. Αρβανίτης Γλ. Βλαχογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 76 86, 2014 Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Νικόλαος Π. Μητρόπουλος nmitro.pconstan@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Περίληψη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ασταυρίδης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Περίληψη: Στα πλαίσια του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών της θεωρητικής κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα