Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη"

Transcript

1 Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION

2 Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα έκκληση και προτείνουμε ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη. Παρατηρούμε ολοένα και αυξανόμενες ανισότητες, μια όξυνση της φτώχειας και του αποκλεισμού, μια έκρηξη της ανεργίας, μια εργασιακή ανασφάλεια που πλήττει κυρίως τους νέους και μια εντεινόμενη απογοήτευση όσον αφορά το ευρωπαϊκό όραμα. Διαπιστώνουμε μια ανησυχητική άνοδο του εθνικισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Αυτή η τάση που εντείνεται από τον ανταγωνισμό βασιζόμενο σε χαμηλούς μισθούς ενδέχεται να προκαλέσει μια απόρριψη του ευρωπαϊκού οράματος το οποίο η ΣΕΣ υποστήριζε πάντοτε. Διαπιστώνουμε ότι η οικονομική και κοινωνική συμφωνία του Μεταπολέμου που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου κινδυνεύει. Αυτό το μοναδικό κοινωνικό πρότυπο απέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα στους πολίτες και τους εργαζόμενους και μας επέτρεψε να υπερβούμε την κρίση και να εδραιώσουμε την ευημερία. Υποστηρίζουμε ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα έναντι των οικονομικών ελευθεριών. Αυτό συνιστά το πνεύμα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας και πρέπει να τονιστεί σε ένα Πρωτόκολλο Κοινωνικής Προόδου που πρέπει να επισυναφθεί στις Συνθήκες. Πιστεύουμε ότι η νομισματική ένωση πρέπει να συμβάλει στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που βασίζεται στις αρχές της ειρήνης, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης καθώς και σε μια οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα μέλλον για τους πολίτες σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Υπενθυμίζουμε ότι ο δεδηλωμένος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η οικονομική και κοινωνική πρόοδος. Η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 απαιτεί την ύπαρξη σταθερών από κοινωνική άποψη κοινωνιών, μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα βρίσκονται στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας. Θεωρούμε ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι το μέσο που θα μας επιτρέψει να βρούμε δίκαιες και αποτελεσματικές λύσεις ώστε να καταπολεμήσουμε τη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζει η Ένωση. Και όμως, διαπιστώνουμε, δυστυχώς, ότι η άσκηση της δημοκρατίας και ο κοινωνικός διάλογος συχνά παραμελούνται, αποδυναμώνονται ή αποτελούν αντικείμενο επιθέσεων. Απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσει την προσοχή της σε πολιτικές που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και εξασφαλίζουν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, δίκαιες αμοιβές, ισότητα μεταχείρισης, έναν πραγματικό κοινωνικό διάλογο, τα συνδικαλιστικά και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας και την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων δίκαιων και βιώσιμων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδοτικών καθεστώτων και επιπλέον, να εφαρμόσει μια βιομηχανική πολιτική που ευνοεί μια δίκαιη μετάβαση προς ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Παρόμοιες πολιτικές θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κοινό τους μέλλον. Απορρίπτουμε όλες τις πολιτικές που οδηγούν σε έναν ανταγωνισμό για χαμηλότερα πρότυπα, είτε πρόκειται για τα εργασιακά δικαιώματα, είτε για τους μισθούς, το χρόνο εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, τους φόρους ή το περιβάλλον. Υποστηρίζουμε τις συντονισμένες οικονομικές πολιτικές όπως και το στόχο εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών, αλλά αποδοκιμάζουμε τα μέτρα για την οικονομική διακυβέρνηση που έχουν καθιερωθεί, τα οποία απειλούν τα κοινωνικά κεκτημένα των τελευταίων δεκαετιών, καταπνίγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ανόρθωση και την απασχόληση και

3 καταστρέφουν τις δημόσιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Εκφράζουμε επίσης την ανησυχία μας για τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των στόχων της ΣΣΣΔ, καθώς έχει αποκλειστεί κάθε σοβαρή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών. Εμμένουμε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να σέβονται αυστηρά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πράξεις όπως οι συμβάσεις της ΔΟΕ, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσχωρήσει όπως και στο Πρωτόκολλό του, στο οποίο προβλέπεται ένα σύστημα συλλογικών προσφυγών (1995). Για όλους αυτούς τους λόγους, απαιτούμε ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη, το περιεχόμενο του οποίου προτείνουμε να συζητηθεί και καθοριστεί στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού τριμερούς διαλόγου. Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων εκτιμά ότι τα εξής σημεία πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το κοινωνικό σύμφωνο: Συλλογικές διαπραγματεύσεις και κοινωνικός διάλογος: Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο κοινωνικός διάλογος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και πρέπει να διασφαλίζονται στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίσει τα σχετικά απαραίτητα μέτρα υποστήριξης. Η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και ο ρόλος και η θέση τους πρέπει να τηρούνται. Δεν μπορεί να υπάρχει μονομερής παρέμβαση των δημοσίων αρχών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις ή στις υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις και η κάλυψη των εργαζομένων βάσει των συλλογικών συμβάσεων πρέπει να επεκταθεί όσο το δυνατό περισσότερο. Η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και στα εθνικά σχέδια μεταρρυθμίσεων είναι απαραίτητη ήδη από το στάδιο της διάγνωσης. Το βάρος των ενδεχόμενων προσπαθειών προσαρμογής στις νέες καταστάσεις πρέπει να κατανεμηθεί ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός και να μην το επωμιστούν μόνο οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους. Οικονομική διακυβέρνηση για μια βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση: Πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα για τον τερματισμό της κρίσης χρέους και την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) του ρόλου του δανειστή εσχάτης ανάγκης, καθιστώντας έτσι δυνατή την έκδοση ευρωομολόγων. Τα προσαρμοσμένα σε κάθε χώρα προγράμματα ανάπτυξης πρέπει να εξετάζονται, να εγκρίνονται και να ελέγχονται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν ευρωπαϊκές βιομηχανικές και επενδυτικές πολιτικές που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην τεχνολογία του κλίματος και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι σχετικές επενδύσεις δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των δημοσίων ελλειμμάτων. Πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την εξασφάλιση ενός ρυθμισμένου, υγιούς και διαφανούς χρηματοπιστωτικού τομέα που θα είναι στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας.

4 Πρόσθετοι πόροι που θα προκύψουν από μια ορθότερη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), την έκδοση ομολόγων για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και μια ορθή φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρέπει να διατεθούν για κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς. Πρέπει να τεθεί ένα τέλος στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φιλελευθεροποίηση των δημοσίων υπηρεσιών που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα. Πρέπει να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς μισθοί για όλους ώστε να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η εσωτερική ζήτηση. Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί μια εγγύηση για τη νεολαία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή θέση εργασίας ή σε κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης μέσα σε μια περίοδο τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που δηλώνουν άνεργοι ή αποχωρούν από το σχολείο. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, και να αντιμετωπιστούν οι καταχρήσεις που συνδέονται με τις συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, τις προσωρινές συμβάσεις εργασίας ή τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενεργών πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας που θα περιλαμβάνουν και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη ατόμων με καμία ή περιορισμένη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη: Πρέπει να καθιερωθεί ένας αναδιανεμητικός και προοδευτικός φόρος εισοδήματος και περιουσίας και να καταργηθούν οι φορολογικοί παράδεισοι, η φοροδιαφυγή η διαφθορά και η αδήλωτη εργασία. Είναι απαραίτητη η ανάληψη αποφασιστικής δράσης εναντίον της κερδοσκοπίας. Πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν σε όλους τους εργαζόμενους ισότητα αμοιβών και ισότητα δικαιωμάτων για ίση εργασία οι συλλογικές συμβάσεις και η ισότητα αμοιβών πρέπει να ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους οποιοσδήποτε και αν είναι ο τύπος της σύμβασής τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον ίδιο χώρο εργασίας. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή πολιτικών για την εξάλειψη της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο καθορισμός μισθών πρέπει να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα και να γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και συστήματα εργασιακών σχέσεων. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο κατάλληλο επίπεδο αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για τη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών και συνθηκών εργασίας οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί, στις χώρες στις οποίες τα συνδικάτα τους θεωρούν αναγκαίους, πρέπει να αυξηθούν σημαντικά. Οπωσδήποτε, όλα τα νόμιμα κατώτατα όρια μισθών πρέπει να τηρούν τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις δίκαιες αμοιβές. Είναι απαραίτητη η εναρμόνιση της βάσης του φόρου εταιρειών και των κατώτατων συντελεστών για τη φορολογία εταιρειών, ενδεχομένως μέσω της καθιέρωσης ενός κατώτατου συντελεστή της τάξεως του 25% που αποτελεί το μέσο φορολογικό συντελεστή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Απευθύνουμε έκκληση στις ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις εθνικές κυβερνήσεις και στις ευμενώς διακείμενες οργανώσεις να ξεκινήσουν συζήτηση για την παρούσα πρωτοβουλία της ΣΕΣ για ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη. European Trade Union Confederation Boulevard du Roi Albert II, B Bruxelles Tél: Courriel : www. etuc.org 06 / 2012

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Αγαπητή αναγνώστρια Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα πολλά προβλήματα που βιώνουν οι άνθρωποι σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα 4/09/2014 Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα χρόνια του Μνημονίων Οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στους μισθούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ Με την όξυνση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, κλονίστηκε η πίστη ως προς το κατά πόσο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ. Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα