ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παγκόσμια Οικονομία-Μακροοικονομικές Υποθέσεις Η Ελληνική οικονομία το Η Ελληνική Οικονομία το ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Στρατηγική Οικονομικής Πολιτικής Τρέχουσες Δημοσιονομικές Εξελίξεις και ο Μεσοπρόθεσμος Στόχος Διαρθρωτικά Ελλείμματα Δημοσιονομική Πολιτική Εξελίξεις στο δημόσιο χρέος ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Εναλλακτικό Σενάριο Ανάλυση Ευαισθησίας των Δημοσιονομικών Προβλέψεων Σύγκριση του ΠΣΑ 2007 με το ΠΣΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εξελίξεις στην πλευρά των δαπανών Εξελίξεις στην πλευρά των εσόδων Διαρθρωτικές αλλαγές στις δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα Ποιότητα των Δημοσιονομικών Στατιστικών ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση Μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας Αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της παραγωγικότητας

3 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Το παρόν επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι το πρώτο μετά την έξοδο της χώρας μας από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η άρση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών ήταν η αναγνώριση της επιτυχίας της ελληνικής κυβέρνησης να περιορίσει το έλλειμμα σε επίπεδα κάτω του 3% του ΑΕΠ με αξιόπιστο και βιώσιμο τρόπο, όπως επίσης και της μεγάλης βελτίωσης που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στη διαφάνεια των δημοσιονομικών στοιχείων και στη δυναμική των προσαρμογών ελλείμματος χρέους. Η βασική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το Πρόγραμμα, είναι η συνέχιση της μείωσης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κατά 0,5% του ΑΕΠ, σε διαρθρωτικούς όρους, μέχρι να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος στόχος, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεύτερη επιδίωξη είναι η επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού μέχρι το Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη με υψηλούς ρυθμούς διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας των δημοσιονομικών στατιστικών συνεχίζεται σύμφωνα με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι ο ένας από τους άξονες του προγράμματος οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την επιτάχυνση της αύξησης της παραγωγικότητας. Μέρος αυτής της προσαρμογής αναδιανέμεται ως κοινωνικό μέρισμα με την μορφή στοχευμένων δαπανών για πιο δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων και για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ο δεύτερος άξονας του προγράμματος αφορά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, τόνωση των παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Έμφαση δίνεται επίσης και στην τόνωση της εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας μέσω δράσεων προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και της επέκτασης των εμπορικών σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο. 3

4 Η γήρανση του πληθυσμού προβλέπεται να έχει έντονο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για ταχύτατη επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου συμβάλλει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, όμως, σίγουρα αποτελεί τμήμα αυτής της προσπάθειας. Η κυβέρνηση προετοιμάζει μια σημαντική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος το επόμενο έτος. Στόχος είναι να γίνει το σύστημα πιο δίκαιο, βιώσιμο και αποτελεσματικό. Το υπόλοιπο του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης και τις προβλέψεις για την περίοδο Η στρατηγική που ακολουθείται στην οικονομική πολιτική, οι στόχοι για το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και το χρέος, καθώς και το πλαίσιο των οικονομικών και δημοσιονομικών προοπτικών παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία ανάλυση ευαισθησίας και συγκρίνεται το παρόν επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης με το προηγούμενο. Στο πέμπτο κεφάλαιο, ανακεφαλαιώνονται οι εξελίξεις στα δημόσια οικονομικά, από την πλευρά τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο επικεντρώνεται συνοπτικά στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2.1 Παγκόσμια Οικονομία-Μακροοικονομικές Υποθέσεις Για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχουν υιοθετηθεί οι κοινές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εξωτερικό περιβάλλον του Φθινοπώρου Οι βασικές μακροοικονομικές υποθέσεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα. 4

5 Πίνακας 1: Βασικές υποθέσεις για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (ετήσιος μέσος) 3,1 4,3 4,3 4,3 4,3 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (ετήσιος μέσος) 3,8 4,3 4,4 4,5 4,5 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ / $ ΗΠΑ (ετήσιος μέσος) 1,26 1,36 1,42 1,42 1,42 ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, εξαιρ. Ε.Ε. 0,6 0,7 0,2 0,0 0,0 6,0 5,6 5,3 5,4 5,5 ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ε. 3,0 2,9 2,4 2,4 2,5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9,8 8,0 7,5 7,1 7,5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, εξαιρ. ΕΕ 8,0 7,8 7,1 7,7 7,7 ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ($ ΗΠΑ/ βαρέλι) 66,2 70,6 78,8 76,0 75, Κυκλικές εξελίξεις και τρέχουσες προοπτικές Η Ελληνική οικονομία το 2006 Η ελληνική οικονομία σημείωσε έναν ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4,2% το 2006, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το μέσο ρυθμό μεγέθυνσης των χωρών της Ευρωζώνης (2,8%). Η εγχώρια ζήτηση είχε θετική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,65 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το εξωτερικό ισοζύγιο είχε αρνητική συμβολή κατά 1,97 ποσοστιαίες μονάδες. Παρ όλα αυτά, η συμβολή των εξαγωγών αγαθών, κατά 1,13 ποσοστιαίες μονάδες, ήταν σημαντική με βάση τα ιστορικά δεδομένα. Η ουσιαστική συμβολή των επενδύσεων στην ανάπτυξη είναι επίσης εμφανής, καθώς οι επενδύσεις σημείωσαν αύξηση κατά 14,8% (σε σταθερές τιμές). Οι εισροές από άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν επίσης σημαντικά το 2006, ανερχόμενες σε 4.275,4 εκατομμύρια., ή $ εκατομμύρια, σε σύγκριση με ένα μέσο ετήσιο ποσό της τάξης των $ εκατομμυρίων καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90. Η αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 5% (αποπληθωρισμένο με τον ΔΤΚ) ήταν ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,2% σε σταθερές τιμές. Η συνολική πιστωτική επέκταση στον ιδιωτικό τομέα συνέχισε να αυξάνεται το 2006 κατά 5

6 περισσότερο από 20%, δίνοντας ώθηση τόσο στις επενδύσεις όσο και στην ιδιωτική κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα, η πιστωτική επέκταση στις επιχειρήσεις επιταχύνθηκε στο 16,6%, έναντι 14,7% το 2005, ενώ τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 25,8% έναντι 33,5% το 2005 και η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε κατά 23,9% έναντι 28,7% το Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 11,5% (σε πραγματικούς όρους), συμμετέχοντας κατά 26,8% στο ρυθμό ανάπτυξης. Το ποσοστό αύξησης των αγορών εξωτερικού έφτασε στο 9,8%, συμβάλλοντας κατά συνέπεια στην επιτάχυνση του ποσοστού αύξησης των εξαγωγών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών σε σταθερούς όρους παρέμειναν στα επίπεδα του Η επέκταση της εγχώριας ζήτησης, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, οδήγησαν στην αύξηση των εισαγωγών αγαθών κατά 14.5% σε τρέχουσες τιμές και των εισαγωγών των υπηρεσιών κατά 8.7%. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών (σε εθνικολογιστική βάση) αυξήθηκε στο 14.4% του ΑΕΠ από 13.4% το Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος των συνολικών εισαγωγών αποτελείται από παραγωγικό εξοπλισμό, ενισχύοντας κατά συνέπεια το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας. Παρά τη σημαντική αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, ο πληθωρισμός παρέμεινε σε πτωτική πορεία. Ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 3,2% κατά μέσο όρο έναντι του 3,5% το Ο πυρήνας του πληθωρισμού μειώθηκε στο 2,7%, από 3,1% το Το ποσοστό απασχόλησης, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, αυξήθηκε στο 61%, από 59,4% το 2004 και 56% το Η Ελληνική Οικονομία το 2007 Η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών τριμήνων του Το ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, αυξήθηκε κατά 4,1%, υπερβαίνοντας κατά συνέπεια την πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης του Δεκεμβρίου του 2006 (3,9%). 6

7 Οι εξαγωγές και οι επενδύσεις παραμένουν οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξη το Το ποσοστό αύξησης των επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των αποθεμάτων) ήταν 9,3% κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών τριμήνων του έτους, σε σύγκριση με 12,4% την αντίστοιχη περίοδο του Επιπλέον, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αυξήθηκαν κατά 6,3% σε τρέχουσες τιμές την περίοδο Ιανουαρίου Οκτωβρίου. Αντίθετα, ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με τις άδειες οικοδομών), μειώθηκε κατά 5,5% (περίοδος Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου) έναντι αύξησης 4,6%, την αντίστοιχη περίοδο του Η συνολική τελική κατανάλωση (δημόσια και ιδιωτική) αυξήθηκε κατά 3,0% κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών τριμήνων του Το ποσοστό αύξησης του όγκου των λιανικών πωλήσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου παρέμεινε υψηλό (2,8%), ενώ τα νέα ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 5,3% έπειτα από τη στασιμότητα που σημείωσαν το 2006 (τρίμηνα 1-3). Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν, σε σταθερές τιμές, κατά 7,2% τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους σε σύγκριση με 4,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2006, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,3% (8,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2006). Με βάση αυτές τις εξελίξεις, η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 4,1% για ολόκληρο το έτος. Αυτή η εκτίμηση υπερβαίνει τις προβλέψεις του προηγούμενου ΠΣΑ κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες. Ο πραγματικός μέσος μισθός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 3,2% και το πραγματικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα κατά 4,1% (αποπληθωρισμένο με τον ΔΤΚ) συμβάλλοντας στην εύρωστη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία αναμένεται στο 3,2%. Οι συνολικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 8,9% συμβάλλοντας 2,4 ποσοστιαίες μονάδες στο ρυθμό ανάπτυξης. Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για κατοικίες) κατά 13,7% είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι συμβάλλει κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες στο ρυθμό ανάπτυξης. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 8%, συμβάλλοντας 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ οι εισαγωγές, λόγω των υψηλών επενδύσεων σε 7

8 παραγωγικό εξοπλισμό και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,4%. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε πτωτική τροχιά από το 1 ο τρίμηνο του 2004 όταν έφθασε το 11,3% (στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού). Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 7,9% το 3 ο τρίμηνο του Το ποσοστό των μακροχρονίως ανέργων μειώθηκε από 5,7% το 2004 (πρώτο τρίμηνο) σε 4,3% το 2007 (τρίτο τρίμηνο). Για το 2007, η συνολική απασχόληση εκτιμάται να αυξηθεί κατά 1,8% και το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να φθάσει το 7,6% σε εθνικολογιστική βάση. Η επίδραση της ανάπτυξης στην απασχόληση στην Ελληνική οικονομία έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια: η ελαστικότητα της απασχόλησης ως προς τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ ανέρχεται στο 0,5, πλησιάζοντας την αντίστοιχη ελαστικότητα των χωρών της Ε.Ε. Ο πληθωρισμός (ΔΤΚ) μέχρι το Σεπτέμβριο επιβραδύνθηκε στο 2,7% από 3,3% κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου του Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,1% και 3,9% αντίστοιχα, λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών του πετρελαίου σε ευρώ (κατά 20,4% τον Οκτώβριο και 37,9% το Νοέμβριο). Την ίδια περίοδο το ποσοστό πληθωρισμού στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 2,6% και 3,1% αντίστοιχα. Παρά την αύξηση αυτή, ο μέσος όρος ανόδου του ΔΤΚ στο11-μήνο (Ιανουάριος-Νοέμβριος) παρέμεινε κάτω από 3%, φθάνοντας το 2,8%. Η διαφορά πληθωρισμού μεταξύ της Ελλάδας και Ευρωζώνης (που μετριέται από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή), μειώνεται βαθμιαία από 1,3 εκατοστιαίες μονάδες το 2005 σε 1,1 εκατοστιαίες μονάδες το 2006 και σε 0,8 εκατοστιαίες μονάδες το Νοέμβριο του Συνολικά για το 2007, το ποσοστό αύξησης του αποπληθωριστή ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να μειωθεί στο 2,7%, από 3,5% το 2006, δηλαδή 0,3 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από την πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους (Νοέμβριος 2006). Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλλει σημαντικά στην πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ των 27, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε μονάδες σταθερής αγοραστικής δύναμης) να φθάνει στο 98,4% το 2007, από 92,4% το

9 2.3 Μεσοπρόθεσμο σενάριο Το βασικό σενάριο στηρίζεται στις υποθέσεις ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα σταθεροποιηθεί και ότι τα αποτελέσματα της αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν θα διαχυθούν ευρέως. Ειδικότερα, γίνεται η υπόθεση ότι τα αρνητικά αποτελέσματα στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ θα είναι περιορισμένα. Το πραγματικό ΑΕΠ, μετά από ένα μέσο ποσοστό αύξησης 4% κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών ετών, εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται με το ρυθμό του δυνητικού ΑΕΠ, 4%, κατά τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. Παρά τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και την διαρκή ενίσχυση του ευρώ έναντι του Αμερικανικού δολαρίου, η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης υποστηρίζεται από μια σειρά παραγόντων, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών του εισοδήματος φυσικών προσώπων, η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με βάση το νέο πλαίσιο του νόμου για τα επενδυτικά κίνητρα και τις ΣΔΙΤ, καθώς και από τη συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών. Η Ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να απολαμβάνει τα οφέλη της πλήρους εφαρμογής του πρώτου κύματος των διαρθρωτικών αλλαγών, ενώ περισσότερες μεταρρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συνεχίσει την ισχυρή αύξηση της (3,4% κατά μέσο όρο στη προβλεπόμενη περίοδο), που προκύπτει από τη σημαντική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος (3,6%) και την αύξηση των πραγματικών αμοιβών της τάξης του 2,4%. Η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος στηρίζεται στη σημαντική αύξηση της απασχόλησης, στη χαμηλότερη ανεργία, καθώς επίσης και στα στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος και τις ελαφρύνσεις στο φόρο εισοδήματος. 9

10 Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος προβλέπεται σημαντική αύξηση της απασχόλησης (κατά μέσο όρο στο 1,8%), ωθούμενη από την ισχυρή οικονομική δραστηριότητα,. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 6% το Η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα, εκτός κατοικιών, στηρίζεται στους υγιείς ισολογισμούς των επιχειρήσεων, στην αυξημένη απόδοση του κεφαλαίου, την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του Γ ΚΠΣ και στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί ήδη στα πλαίσια του επενδυτικού νόμου. Όσον αφορά το εξωτερικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένονται να παραμείνουν δυναμικές. Παράγοντες που ενισχύουν τις εξαγωγές είναι οι θετικές εξελίξεις στις γειτονικές αγορές, η αύξηση της παραγωγικότητας, η θετική προοπτική για τις ευρωπαϊκές χώρες, τα υψηλά έσοδα από τον τουρισμό και τα μεγαλύτερα έσοδα από τη ναυτιλία ως αποτέλεσμα της επέκτασης του Ελληνικού ναυτικού στόλου. Οι εισαγωγές αναμένονται να συμβαδίσουν με την εγχώρια ζήτηση. Με βάση αυτές τις εξελίξεις, καθ όλη την περίοδο του προγράμματος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα μειωθεί ελαφρώς ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στα επόμενα έτη ο πληθωρισμός προβλέπεται να είναι συγκρατημένος παρά τις τρέχουσες εξελίξεις των τιμών των αγαθών διεθνώς. Η πρόβλεψη αυτή είναι συνεπής με το σταδιακά μειούμενο ρυθμό αύξησης του κατά μονάδα ονομαστικού κόστους εργασίας (από 3,7% το 2007 σε 2,6% το 2010). 10

11 Πίνακας 1α. Μακροοικονομικές Προοπτικές Κωδικός ESA δις ευρώ % Μεταβολή 1. Πραγματικό ΑΕΠ B1*g ,2 4,1 4,0 4,0 4,0 2. Ονομαστικό ΑΕΠ B1*g ,7 7,2 7,0 6,7 6,8 Συνιστώσες του πραγματικού ΑΕΠ 3. Ιδιωτική κατανάλωση P ,2 3,2 3,5 3,4 3,4 4. Δημόσια κατανάλωση P ,7 4,2 0,7 1,0 1,2 5. Ακαθ. επενδύσεις παγίου κεφαλαίου P ,8 8,9 10,5 7,3 7,5 6. Μεταβολή αποθεμάτων (% του ΑΕΠ) P.52 + P.53-0,4-0,2-0,1-0,4-0,1 0,0 7. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών P ,1 8,0 7,3 7,6 7,7 8. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών P ,7 8,4 7,8 7,2 7,0 Συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ 9. Εγχώρια τελική ζήτηση - 6,65 5,39 5,63 4,79 4, Μεταβολή αποθεμάτων P.52 + P ,49 0,07-0,24 0,31 0, Εξωτερικό Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών B ,97-1,36-1,35-1,10-1,02 Πίνακας 1β. Οι εξελίξεις στις τιμές =1 % Μεταβολή 1. Αποπληθωριστής ΑΕΠ ,4 3,0 2,8 2,8 2,7 2. Αποπληθωριστής Ιδιωτ. Κατανάλωσης ,5 2,7 2,8 2,7 2,6 3. ΕνΔΤΚ 3,3 2,9 2,8 2,7 2,6 4. Αποπληθωριστής Δημόσιας Κατανάλωσης ,4 3,5 3,7 3,6 3,6 5. Αποπληθωριστής Επενδύσεων ,2 2,9 2,3 2,1 2,0 6. Αποπληθωριστής Εξαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών 7. Αποπληθωριστής Εισαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών ,4 2,2 2,1 1,9 1, ,5 1,6 1,7 1,7 1,7 Πίνακας 1γ. Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κωδικός ESA Επίπεδο % Μεταβολή 1. Απασχόληση, άτομα (000) ,5 1,8 1,9 1,7 1,6 2. Απασχόληση, ώρες εργασίας (εκατ.) ,8 1,1 1,1 1,0 0,9 3. Ποσοστό ανεργίας (%), (000) 434,5 8,6 7,6 6,8 6,3 6,0 4. Παραγωγικότητα, απασχολούμενοι 1,7 2,3 2,2 2,3 2,4 5. Παραγωγικότητα, ώρες εργασίας 2,4 3,0 2,9 3,0 3,1 6. Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας (δις ευρώ) D ,3 8,6 7,9 7,6 7,6 7. Κατά κεφαλή αμοιβές (χιλ. Ευρώ)) ,3 6,1 5,3 5,0 5,0 11

12 Πίνακας 1δ. Ισοζύγια Τομέων % ΑΕΠ Κωδικός ESA Καθαρός δανεισμός από την αλλοδαπή B.9-12,3-12,8-12,7-12,5-12,2 εκ των οποίων: -Ισοζύγιο αγαθών και Υπηρεσιών -12,6-12,9-13,2-13,3-13,4 -Ισοζύγιο Εισοδημάτων και Μεταβιβάσεων -1,9-1,7-1,2-0,8-0,5 - Καθαρές κεφαλαιακές συναλλαγές 2,1 1,8 1,7 1,7 1,7 2. Καθαρές Δανειακές Ανάγκες του Ιδιωτικού Τομέα B.9-9,6-9,9-10,8-11,4-12,0 3. Καθαρές Δανειακές Ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης EDP B.9-2,5-2,7-1,6-0,8 0,0 4. Στατιστικές Διαφορές -0,2-0,2-0,3-0,3-0,2 3 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3.1 Η Στρατηγική Οικονομικής Πολιτικής Τον Ιούνιο του 2007, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) προχώρησε στον τερματισμό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Ελλάδα επικροτώντας τη σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή των τελευταίων τριών χρόνων. Η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα συνεχίζει να επικεντρώνεται στη δημοσιονομική εξυγίανση και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο. Το δημόσιο έλλειμμα παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από το όριο που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας στο 3% του ΑΕΠ για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο, παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν αναπόφευκτα αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία. Η μείωση του ελλείμματος τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντική αν αναλογιστεί κανείς ότι το έλλειμμα ήταν 7.3% του ΑΕΠ το Η κυβέρνηση προχωρεί στη δεύτερη φάση της δημοσιονομικής προσαρμογής και του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος,, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού μέχρι το 2010, με ετήσια μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος τουλάχιστον 0.5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 3.2 Τρέχουσες Δημοσιονομικές Εξελίξεις και ο Μεσοπρόθεσμος Στόχος Ο προϋπολογισμός του 2008 θέτει ως στόχο για το δημόσιο έλλειμμα το 1,6% του ΑΕΠ. Το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής από το 2007 είναι σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ. Ο στόχος για το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης είναι 3,4% του ΑΕΠ με βάση τον προϋπολογισμό. 12

13 Το 2007 το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4,1% του ΑΕΠ με βάση τον προϋπολογισμό. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2,2% του ΑΕΠ που είχε τεθεί ως στόχος στον προϋπολογισμό του Η συγκεκριμένη απόκλιση οφείλεται σε απρόβλεπτα, μη-επαναλαμβανόμενα γεγονότα με αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Αυτά τα γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η κυβερνητική δαπάνη κατά 0,5% του ΑΕΠ και ήταν: οι μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού που είχαν ως αποτέλεσμα την έκτατη οικονομική αρωγή των πυρόπληκτων, η διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, και η τακτοποίηση του χρέους προς την Ολυμπιακή Αεροπορία με βάση τις δικαστικές αποφάσεις. Επιπρόσθετα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007 συμπεριέλαβε δαπάνη της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ ως έκτακτη καταβολή στον κοινοτικό προϋπολογισμό ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αναθεώρησης του ΑΕΠ, καθώς επίσης και της διευθέτησης θεμάτων που αφορούσαν την προηγούμενη αναθεώρηση του ΑΕΠ που έγινε το Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές οι δαπάνες είναι έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα και προκλήθηκαν από γεγονότα πέρα από την επιρροή της κυβέρνησης. Επιπρόσθετα (βλέπε Πίνακα 2), τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν από 39,5% του ΑΕΠ το 2006 σε 39.9% του ΑΕΠ το Υπήρξε μια σημαντική αύξηση στα έσοδα από την έμμεση φορολογία. Αυτή οφείλεται πρώτον, στα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που άρχισαν να αποδίδουν υψηλότερα έσοδα ΦΠΑ, και δεύτερον στα υψηλότερα έσοδα ειδικού φόρου κατανάλωσης σε προϊόντα καπνού και καυσίμων. Παράλληλα, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με την σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων έχει αφήσει τα σχετικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αμετάβλητα. Συγκεκριμένα, η καλή απόδοση στα φορολογικά έσοδα αιτιολογείται από: την αναπροσαρμογή των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα πετρελαιοειδή προϊόντα, λόγω προσαρμογής του εθνικού δικαίου στην Κοινοτική Οδηγία 2003/96/ΕΚ από 1/1/2007, 13

14 την πλήρη απόδοση των μέτρων της αναπροσαρμογής του ελάχιστου ΕΦΚ στα τσιγάρα από 27/7/2006 και της αύξησης του τέλους κινητής τηλεφωνίας από 1/11/2006, την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από 1/3/2007, την αποτελεσματικότητα των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και των λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών. 14

15 Πίνακας 2. Δημοσιονομικές Προοπτικές της Γενικής Κυβέρνησης Κωδικός ESA δις ευρώ Καθαρές Δανειακές Ανάγκες ανά υποτομέα (EDP B.9) % ΑΕΠ 1, Γενική Κυβέρνηση S, ,5-2,7-1,6-0,8 0,0 2, Κεντρική κυβέρνηση S, ,9-4,4-4,4-2,3-1,6 3, ΟΤΑ S, ,1 0,0 0,6 0,0 0,0 4, Κοινωνική Ασφάλιση S, ,5 1,7 2,2 1,6 1,7 Γενική Κυβέρνηση (S13) 5, Συνολικά έσοδα TR ,5 39,9 41,1 41,7 42,3 6, Συνολικές δαπάνες TE ,0 42,6 42,7 42,5 42,3 7, Καθαρές δανειακές ανάγκες EDP B, ,5-2,7-1,6-0,8 0,0 8,Τόκοι EDP D, ,1 3,9 4,0 3,9 3,8 9, Πρωτογενές αποτέλεσμα 3.5 1,6 1,2 2,4 3,1 3,8 10, Έκτακτα μέτρα και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες / έσοδα Επιλεγμένα στοιχεία Εσόδων ,4 0,3-0,1 11, Σύνολο φόρων ,9 20,3 21,5 22,0 22,6 11α, Έμμεσοι φόροι D, ,9 12,3 13,2 13,6 14,1 11β, Άμεσοι φόροι D, ,9 7,9 8,2 8,3 8,4 11γ, Φόρος κεφαλαίου D, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12, Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης D, ,2 13,3 13,5 13,6 13,8 13, Εισόδημα από περιουσία D, ,9 0,9 0,9 0,9 0,9 14, Λοιποί ,5 5,4 5,2 5,2 5,0 15, Συνολικά έσοδα TR ,5 39,9 41,1 41,7 42,3 16, Φορολογικό Βάρος ,1 31,5 32,8 33,4 34,2 Επιλεγμένα στοιχεία Δαπανών 17, Αμοιβές εργαζομένων +Ενδιάμεση κατανάλωση D,1+P, ,4 15,5 15,3 15,1 14,8 17α, Αμοιβές εργαζομένων D, ,8 10,8 11,,0 11,0 10,9 17β, Ενδιάμεση κατανάλωση P, ,6 4,7 4,3 4,1 3,9 18, Κοινωνικές μεταβιβάσεις ,6 17,2 17,8 18,0 18,3 18α, Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος D,6311, D,63121, D, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18β, Κοινωνικές μεταβιβάσεις εκτός από αυτές σε D, ,6 17,2 17,8 18,0 18,3 είδος 19, Τόκοι EDP 8.9 4,1 3,9 4,0 3,9 3,8 D,41 20, Επιδοτήσεις D, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 21, Ακαθ, επενδύσεις παγίου κεφαλαίου P, ,1 3,1 3,1 3,1 3,0 22, Λοιπές 5.5 2,7 2,8 2,4 2,3 2,3 23, Συνολικές δαπάνες TE ,0 42,6 42,7 42,5 42,3 Δημόσια κατανάλωση (τρέχουσες τιμές) P, ,8 15,9 15,5 15,2 14,9 15

16 Όσον αφορά τους στόχους που θέτει ο προϋπολογισμός του 2008, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω στο 1,6% του ΑΕΠ. Η συγκεκριμένη δημοσιονομική προσαρμογή είναι πολύ σημαντική και ως μέγεθος, ενώ είναι και ποιοτική. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα προβλέπεται ότι θα αυξηθούν από το 39,9% του ΑΕΠ το 2007 στο 41,1% του ΑΕΠ το Αυτή η βελτίωση οφείλεται σε μέτρα που έχουν νομοθετηθεί το Επιπλέον, η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα έχει θετική επίπτωση στην βελτίωση των συνολικών εσόδων. Όσον αφορά την πλευρά των δαπανών, η κυβέρνηση παραμένει πιστή στην δέσμευση της για συνετή πολιτική το 2008, με δεδομένο ότι οι δαπάνες παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2007 ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται οριακή αύξηση στο σύνολο των δαπανών της γενικής κυβέρνησης της τάξης του 0,1% του ΑΕΠ. Επιπρόσθετα, η προσπάθεια της κυβέρνησης για περιορισμό της συνολικής δαπάνης το 2008 ενισχύεται με νέα νομοθετική πρωτοβουλία δημιουργίας ελεγκτικών μηχανισμών. Μέχρι τώρα, οι έλεγχοι αναφέρονταν μόνο στη νομιμότητα και την κανονικότητα της δημόσιας δαπάνης όπως περιγράφεται στον εκάστοτε προϋπολογισμό. Τέλος, ο μεσοπρόθεσμος στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής είναι η επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού μέχρι το 2010, με ετήσια μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος τουλάχιστον κατά 0,5% του ΑΕΠ. 3.3 Διαρθρωτικά Ελλείμματα Δημοσιονομική Πολιτική Η εκτίμηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης είναι περίπου στο 4,0% για την περίοδο (βλέπε Πίνακα 3). Με βάση αυτή την εκτίμηση, το διαρθρωτικά προσαρμοσμένο έλλειμμα το 2008 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,6% του ΑΕΠ από 3,2% το 2007 και 3,7% το Στα επόμενα χρόνια, το διαρθρωτικό έλλειμμα μειώνεται περαιτέρω προσεγγίζοντας το 0,8% το Η βελτίωση στο διαρθρωτικό 16

17 έλλειμμα είναι πολύ σημαντική: 0,5 ποσοστιαίες μονάδες (π,μ,) του ΑΕΠ το 2007, 0,6 π,μ, του ΑΕΠ το 2008, 1,0 π,μ, το 2009 και 0,8 π,μ, το % του ΑΕΠ Πίνακας 3, Κυκλικά Προσαρμοσμένο Έλλειμμα Κωδικός ESA , Μεταβολή ΑΕΠ, σταθ, τιμές (%) 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 2, Καθαρές Δανειακές Ανάγκες Γεν, Κυβέρνησης EDP B,9-2,5-2,7-1,6-0,8 0,0 3, Τόκοι EDP D,41 4,1 3,9 4,0 3,9 3,8 4, Έκτακτα μέτρα και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες / έσοδα -0,4 0,3-0,1 5, Ρυθμός μεταβολής Δυνητικού ΑΕΠ (%) 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 Συμβολή: - Εργασίας 1,5 1,1 1,2 1,1 1,0 - Κεφαλαίου 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 - Συνολική παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής 0,8 1,1 0,9 1,0 1,0 6, Παραγωγικό κενό 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 7, Κυκλική συνιστώσα 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 8, Κυκλικά προσαρμοσμένο έλλειμμα -3,3-3,5-2,5-1,6-0,8 9, Κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο 0,8 0,4 1,5 2,3 3,0 10, Διαρθρωτικό ισοζύγιο (8-4) -3,7-3,2-2,6-1,6-0, Εξελίξεις στο δημόσιο χρέος Το μίγμα οικονομικής πολιτικής αποδίδει καρπούς, όχι μόνο όσον αφορά στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αλλά και ως προς το δημόσιο χρέος. Το 2007, το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα είναι χαμηλότερο κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2004, ενώ αναμένεται να φθάσει το 82,9% του ΑΕΠ το Οι παράγοντες που συντελούν σε αυτήν την εξέλιξη είναι τα αυξανόμενα πρωτογενή αποτελέσματα (από έλλειμμα 2,4% το 2004 σε πλεόνασμα 1,2% το 2007 που φθάνει το 3,8% το 2010), ο περαιτέρω περιορισμός των προσαρμογών ελλείμματος χρέους, τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις και η ταχεία αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Παράλληλα, η διαχείριση του χρέους υποστηρίζεται από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση κινδύνου, την ακριβή αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων και εργαλείων καθώς και συγκρίσεις μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, το χαρτοφυλάκιο του χρέους προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις συνθήκες της αγοράς, με αύξηση της προβλεψιμότητας του κόστους εξυπηρέτησης και έλεγχο του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, οι πληρωμές τόκων για το χρέος ελαχιστοποιούνται. 17

18 Το 2007, η πολιτική έκδοσης τίτλων ορισμένων χωρών επηρεάστηκε από την κρίση στις χρηματαγορές που ξεκίνησε από την αγορά δανείων χαμηλής εξασφάλισης στις Η.Π.Α.. Αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα, όπου η χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών επιτεύχθηκε χωρίς προβλήματα, με μεσοσταθμικό κόστος 4,44% για μέση διάρκεια 15,1 ετών (για νέο δανεισμό) και με λόγο υπερκάλυψης 3,83. Για το 2008 και τα υπόλοιπα χρόνια που καλύπτει το πρόγραμμα, η στρατηγική διαχείρισης του χρέους αναμένεται να εστιάσει: Στη διατήρηση της διακύμανσης της χρηματοοικονομικής διάρκειας εντός του εύρους των 4,3 4,5 ετών. Στη διατήρηση της σχέσης χρέους σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου σε αναλογία 80% - 20% αντίστοιχα. Στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για τη μέτρηση και εκτίμηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Στη διατήρηση του ποσοστού του χρέους που αναχρηματοδοτείται ή ανατιμολογείται εντός των επόμενων 12 μηνών κάτω από το 35% του συνολικού χρέους. Στη διατήρηση του ποσοστού λήξης του χρέους για το διάστημα των επόμενων 5 χρόνων κάτω από το 55% του συνολικού χαρτοφυλακίου. % του ΑΕΠ Πίνακας 4, Χρέος Γενικής Κυβέρνησης Κωδικός ESA , Ακαθ, Χρέος 95,3 93,4 91,0 87,3 82,9 2, Μεταβολή ποσοστού Χρέους -2,7-1,9-2,4-3,7-4,4 Συμβολή στη μεταβολή του χρέους 3, Πρωτογενές πλεόνασμα 1,6 1,2 2,4 3,1 3,8 4, Τόκοι EDP 4,1 3,9 4,0 3,9 3,8 D,41 5, Παράγοντες προσαρμογής 1,9 1,8 2,0 1,4 1,2 6, Προκύπτον επιτόκιο 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 18

19 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 4.1 Εναλλακτικό Σενάριο Ανάλυση Ευαισθησίας των Δημοσιονομικών Προβλέψεων Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια ανάλυση ευαισθησίας των δημοσιονομικών προβλέψεων για την περίοδο Παρουσιάζεται ένα πιο απαισιόδοξο σενάριο για το ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και οι προβλέψεις αυτού του σεναρίου συγκρίνονται με εκείνες του βασικού σεναρίου. Στο εναλλακτικό σενάριο εξετάζεται η υπόθεση ότι θα υπάρξει μια επιδείνωση στην αγορά κατοικιών στις ΗΠΑ, γεγονός που θα επιφέρει μια ανώμαλη προσγείωση της Αμερικάνικης οικονομίας, επιτείνοντας έτσι την αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η συμπίεση της πιστωτικής επέκτασης παγκοσμίως μπορεί να έχει αρνητική επίδραση τόσο στις οικονομίες των χωρών της Ε.Ε. όσο και στην Ελληνική οικονομία, με πιθανή αρνητική επιρροή στους ρυθμούς μεταβολής των εξαγωγών, της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Στο εναλλακτικό σενάριο προβλέπεται μικρότερος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με το βασικό σενάριο. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ σε αυτό το σενάριο προβλέπεται να είναι 3,8% το 2008, 3,5% το 2009 και 3,7% το Ο ρυθμός αύξησης της εγχώριας ζήτησης είναι χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν του βασικού σεναρίου και έτσι η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό είναι επίσης ελαφρά χαμηλότερη. Μικρότερος είναι και ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης, ενώ τα ποσοστά ανεργίας είναι αντίστοιχα υψηλότερα. Ο στόχος για μηδενικό δημοσιονομικό έλλειμμα το 2010 δεν επιτυγχάνεται σε αυτό το σενάριο. 19

20 Πίνακας 5, Σύγκριση του βασικού με το εναλλακτικό σενάριο Βασικό Σενάριο Εναλλακτικό Σενάριο Ρυθμός ανάπτυξης 4,0 4,0 4,0 3,8 3,5 3,7 Αποπληθωριστής ΑΕΠ (% μεταβολή) 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης, % του ΑΕΠ 1,6 0,8 0,0 1,7 1,1 0,4 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, % του ΑΕΠ 91,0 87,3 82,9 91,2 88,3 84,6 4.2 Σύγκριση του ΠΣΑ 2007 με το ΠΣΑ 2006 Οι αποκλίσεις των στοιχείων του τρέχοντος προγράμματος από εκείνα του ΠΣΑ του 2006, για την περίοδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Οι προβλεπόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης του τρέχοντος ΠΣΑ για την περίοδο , είναι παρόμοιοι με αυτούς του προηγούμενου προγράμματος. Ο ρυθμός ανάπτυξης του 2007 εκτιμάται στο 4,1%, υψηλότερος από αυτόν που προβλεπόταν στο προηγούμενο ΠΣΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Τα στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαφέρουν μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο επικαιροποιήσεων, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η ΕΣΥΕ έχει αναθεωρήσει τα στοιχεία του ΑΕΠ κατά 9,6% σε σχέση με τα στοιχεία του ΑΕΠ που περιλαμβάνονταν στο ΠΣΑ του Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2007 είναι επίσης αυξημένο σε σχέση με το ΠΣΑ-2006 κατά 0,5% του ΑΕΠ, λόγω κυρίως της έκτακτης απόδοσης στην Ε.Ε. του ποσού των 1110 εκατ, ευρώ από την αναθεώρηση του ΑΕΠ. 20

Δεκέμβριος Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

Δεκέμβριος Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: ΕΠΙΙΚΑΙΙΡΟΠΟΙΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006--2009 Δεκέμβριος 2006 Το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008-2011 Ιανουάριος 2009 Το Επικαιροποιημένο Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Δήλωση του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος Το πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

Δεκέμβριος Το πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ ΕΠΙΙΚΑΙΙΡΟΠΟΙΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2005--2008 Δεκέμβριος 2005 Το επικαιροποιημένο Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

Το πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ ΕΠΙΙΚΑΙΙΡΟΠΟΙΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2004--2007 ((ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)) Η επικαιροποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1. Ο στόχος για το 2003 αναφέρεται σε πληθωρισμό 3,1% και ανάπτυξη 4,15%. Είναι εφικτά τα νούμερα δεδομένου ότι πρόσφατα το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Αθήνα, 14.05.2013 1 ον. Η Ελληνική οικονομία έχει πληγεί από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΣΧΕΔΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΣΧΕΔΙΟ Αθήνα, Ιανουάριος 2010 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9250/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 187 ECOFIN 392 SOC 355 COMPET 267 ENV 349 EDUC 173 RECH

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς και τους Αρχηγούς των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο Η χώρα βαδίζει σε εθνικές εκλογές για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος. Στο διάστημα που μεσολάβησε η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα