Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές."

Transcript

1 Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς σημασίας για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη, κατά έναν βιώσιμο μακροπρόθεσμα τρόπο αποτελεί την μεγάλη πρόκληση για όλους, κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις και απλούς πολίτες. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι παγκοσμίως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα όταν γίνεται λόγος για τα προβλήματα που πλήττουν το περιβάλλον και ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες οικονομικά κοινωνίες. Η σύγχρονη αντίληψη για τη περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση τους στηρίζεται στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών, την ανακύκλωση των απορριμμάτων και σε άλλες μεθόδους ανάκτησης πρώτων υλών και ενέργειας με στόχο σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος η περιβαλλοντικά φιλική διάθεση των υπολειμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να έχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος. Οι ηγέτες των κρατών μελών έχουν αντιληφτεί την σημασία ενός υγιούς και βιώσιμου περιβάλλοντος στην ευημερία των πολιτών τους αλλά και τη σημασία της οικολογικής καινοτομίας και των οικολογικών τεχνολογιών στην αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες έχουν εκδοθεί (2006/12/ΕE, 1999/31/EE, 2000/76/EE, 2004/12/ΕΕ, 2000/53/ΕΕ, 2002/96/ΕΕ κτλ.) και συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών σύμφωνα με την ΚΥΑ 9268/469/07, η οποία εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία 2004/12/ΕΕ, επιβάλει μέχρι το τέλος του 2011 να ανακυκλώνονται το % των απορριμμάτων συσκευασίας, και τουλάχιστον το 60% των απορριμμάτων συσκευασίας χαρτιού και γυαλιού, το 50% των απορριμμάτων συσκευασίας μετάλλων, το 22,5 % των απορριμμάτων συσκευασίας πλαστικού και το 15% των απορριμμάτων συσκευασίας ξύλου. Για τα βιοαπoικοδομήσιμα αστικά απορρίμματα (ΒΒΑ) η ΚΥΑ 29407/3508, η οποία εναρμονίζει την κοινοτική οδηγία 1999/31/EE επιβάλλει μέχρι τα μέσα του 2010 τα ΒΒΑ που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής να μειωθούν στο 75% κ.β σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότητες του 1995, ενώ το 2013 στο 50% και το 2020 στο 35%. Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου,

2 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να έχουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. Η ελληνική νομοθεσία βάση τις διατάξεις του Νόμου 2939/01 και συγκεκριμένα το άρθρο 8 αυτού, επιβάλλει στους ΟΤΑ να μεριμνούν για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι προσπάθειες των δήμων και των δημάρχων για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι προϊόν επιβολής από την νομοθεσία, πρέπει να είναι βασική πολιτική τους προτεραιότητα. Η πολιτική ηγεσία του Δήμου Αθηναίων και ο Δήμαρχος κ. Κακλαμάνης από την μεριά τους έχουν θέσει την προστασία του περιβάλλοντος ως βασική συνιστώσα της πολιτικής τους. Το μεγάλο στοίχημα για την δημοτική αρχή είναι η Αθήνα να γίνει μια πόλη περιβαλλοντικά φιλική και οι Αθηναίοι δημότες να είναι περιβαλλοντικά ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι. Από την αρχή της θητείας μελετήθηκε προσεκτικά και δρομολογήθηκε η εφαρμογή ενός πλάνου δράσης για το περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται σε πρωτοβουλίες που δε στοχεύουν μόνο στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και στην υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων και προγραμμάτων για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος στην Αθήνα. Η προώθηση της ανακύκλωσης ήταν και παραμένει ο μεγάλος στόχος για τη δημοτική αρχή. Η Πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχει κατανείμει γεωγραφικά τους εθνικούς ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης. Σε πρώτη φάση και δεδομένου ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Δήμο Αθηναίων στις αρχές του 2007 όπου ανέλαβε η δημοτική αρχή ήταν σε πιλοτική εφαρμογή, τέθηκε ο μεσοπρόθεσμος ποσοτικός στόχος της διαλογής στη πηγή 1 κιλού ανακυκλώσιμου υλικού ανά κάτοικο εβδομαδιαίως μέχρι τα τέλη του 2008 αλλά και η χωρική εξάπλωση του συστήματος ανακύκλωσης ώστε όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ανακύκλωσης σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα. Σε επόμενο στάδιο μέχρι το τέλος του 2011 στα πλαίσια μιας λογικής κατανομής, ο Δήμος Αθηναίων επιθυμεί να επιτύχει τα ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης των εθνικών στόχων για την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται εντός των ορίων του. Οι ποσότητες των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων ανέρχονται σε 1400 τόνους ημερησίως. Βάση την εκτιμώμενη σύνθεση των αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα (Σχήμα 1) οι ποσότητες στόχοι μέχρι το τέλος του 2008 και το τέλος του 2011 φαίνονται στο Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου,

3 Σχήμα 2. Οι τιμές στόχοι για κάθε υλικό ξεχωριστά μέχρι το τέλος του 2011 φαίνονται στο Σχήμα 3. Για την επίτευξη των παραπάνω ποσοτικών στόχων ο Δήμος Αθηναίων έχει αναπτύξει ένα ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών αλλά και άλλων ειδικών απορριμμάτων. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Αθηναίων απαρτίζεται από 4 συστήματα που έχουν εξαπλωθεί σε 2500 σημεία του Δήμου Αθηναίων. Τα συστήματα αυτά είναι: α) Μπλε κάδοι ανακύκλωσης. β) Ανοξείδωτοι κάδοι ανακύκλωσης τριών ρευμάτων γ) Ολοκληρωμένα κέντρα ανακύκλωσης πέντε ρευμάτων δ) Καμπάνες συλλογής έντυπού χαρτιού. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ανακύκλωσης για το 2007 ήταν άκρως ικανοποιητικά. Το 2007 συνολικά συλλέχτηκαν τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού Στο Σχήμα 4 φαίνεται η κατακόρυφη αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων το Η αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων δεν είναι τυχαία και οφείλεται σε συγκεκριμένες δράσεις του Δήμου. Καταρχήν σε σχέση με τις αρχές του 2007 διπλασιάστηκαν οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης αλλά και συγχρόνως αυξήθηκαν κατά 430 % τα δρομολόγια αποκομιδής των μπλε κάδων ανακύκλωσης ώστε η αποκομιδή τους να γίνεται κάθε 1-2 ημέρες. Σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ η αποκομιδή γίνεται 2 με 3 φορές την βδομάδα. Από τις υπόλοιπες ποσότητες των αστικών απορριμμάτων του δήμου Αθηναίων μόνο το 30% οδηγείται στο χώρο υγειονομικής ταφής στα Άνω Λιόσια. Το 70% αυτών δηλαδή περίπου 900 τόνοι οδηγούνται στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης. Από το εργοστάσιο ανά 1000 τόνους απορριμμάτων, παράγονται 450 τόνοι στερεό καύσιμο, 120 τόνοι οργανικό λίπασμα, 800 κιλά μετάλλων όπως αργίλιο και σίδηρος καθώς και 250 τόνοι υπόλειμμα. Επιπρόσθετα με σκοπό την ανακύκλωση των ειδικών απορριμμάτων ο Δήμος Αθηναίων μεριμνά για: Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού Ανακύκλωση παλαιών αυτοκινήτων Ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου,

4 Τα αποτελέσματα του προγράμματος ανακύκλωσης των παλαιών οχημάτων είναι πολύ ικανοποιητικά αφού το 2007 συνολικά περισυλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν 3600 οχήματα αριθμός αυξημένος κατά 240 % σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό οχημάτων που περισυλλέχθηκε το Όσον αναφορά την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού οι συλλεγόμενες ποσότητες το 2007 ανήλθαν στους 33 τόνους. Τα λιπαντικά έλαια που συλλέχτηκαν το 2007 ανήλθαν στους 30 τόνους. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων επεκτείνεται συνέχεια με σκοπό της εξάπλωση του σε 6000 σημεία. Η εξάπλωση αυτή έχει προγραμματιστεί και υλοποιείται σταδιακά και αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι για το τέλος του 2008 αλλά και σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι μέχρι το τέλος του Επιπρόσθετα με την εξάπλωση των υπαρχόντων συστημάτων προγραμματίζεται και ο προγραμματισμός νέων δράσεων για την συλλογή ανακυκλώσιμου υλικού ώστε να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι μέχρι το τέλος του Για παράδειγμα προγραμματίζεται η συλλογή του εμπορικού χαρτιού, χαρτονίων και πλαστικού από το εμπορικό τρίγωνο της πόλης με την μέθοδο πόρτα-πόρτα που αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 75 τόνους ανακυκλώσιμου υλικού ημερησίως. Τέλος προγραμματίζεται η ευρεία εξάπλωση και του συστήματος συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού εφόσον έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση κάδων για την συλλογή μικρών οικιακών συσκευών σε όλα τα δημοτικά κτήρια. Η δημοτική αρχή παράλληλα με τις δράσεις για την επέκταση του συστήματος ανακύκλωση επενδύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα για την πόλη και να διαμορφώσει μια περιβαλλοντικά φιλική κουλτούρα στους δημότες της. Για το σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης των δημοτών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους μαθητές, στους αυριανούς δημότες της πόλης. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος έχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανακύκλωση στα σχολεία. Υποστηρίζει πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης σε 30 σχολειά ενώ τοποθετεί σταδιακά μπλε κάδους ανακύκλωσης έξω από το σύνολο των σχολείων του Δήμου. Επίσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε το «Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στα Σχολεία» με την τοποθέτηση κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε Δημοτικό Σχολείο του Δήμου και με σκοπό το πρόγραμμα να επεκταθεί σε σημαντικό αριθμό σχολείων. Ακόμα διοργανώνει Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου,

5 διάφορες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών της. Για παράδειγμα η Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης που έλαβε μέρος στην πλατεία Συντάγματος το διάστημα 22/3-6/4 έτυχε μεγάλης επιτυχίας καθώς εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου επισκέφτηκαν τα περίπτερα και ενημερώθηκαν για θέματα ανακύκλωσης και εξ αυτών ανακύκλωσαν συσκευασίες στα ολοκληρωμένα κέντρα ανακύκλωσης που είχαν τοποθετηθεί στην πλατεία. Η εκδήλωση αυτή είχε βασικούς αποδέκτες του μαθητές και για το λόγο αυτό δόθηκαν δώρα στους μαθητές σχολείων που ανακύκλωσαν τις περισσότερες συσκευασίες κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων. Τέλος ο δήμος στηρίζει και συνδράμει με κάθε τρόπο σε εκδηλώσεις διαφόρων φορέων που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Στο Δήμο Αθηναίων πιστεύουμε στην ανακύκλωση και μαζί η δημοτική αρχή και οι δημότες σκοπεύουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί. Μαζί με όλες τις άλλες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος που υλοποιούνται προστατεύουμε το περιβάλλον και διασφαλίζουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Σχήμα 1. Σύνθεση αστικών αποβλήτων. Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου,

6 Αστικά Στερεά Απόβλητα Τόνοι Συλλεγόμενες ποσότητες στο τέλος του 2007 Στόχοι στο τέλος του 2008 Στόχοι το τέλος του 2011 Ημερήσιες ποσότητες Σχήμα 2. Παραγόμενες ποσότητες αστικών απορριμμάτων, συλλεγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμού υλικού και οι τιμές στόχοι. 300 χαρτί πλαστικό γυαλί Τόνοι 150 μέταλλο Τιμές στόχοι ανα υλικό στο τέλος του Σχήμα 3. Τιμές στόχοι ανά ανακυκλώσιμο υλικό το τέλος του Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου,

7 Συλλεγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμου υλικού Δεκέμβριος 2006 Ιανουάριος 2007 τόνοι/ημέρα Φεβρουάριος 2007 Μάρτιος 2007 Απρίλιος 2007 Μάιος 2007 Ιουνίος 2007 Ιούλιος 2007 Αύγουστος 2007 Σεπτέμβριος 2007 Οκτώβριος 2007 Νοέβριος 2007 Δεκέμβριος 2007 Σχήμα 4. Απεικόνιση των ημερήσιων συλλεγόμενων ποσοτήτων ανακυκλώσιμου υλικού. Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Αξίζει να σημειωθε ί ότι, το 2008, λόγω της ανάγκης άμεσης Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των αποβλήτων αναm ύχθηκε τα τελευταία είκοσι έτη και επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 1. Για τη διαδικασία Το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ: Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 Χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του ΕΟΑΝ, ο οποίος και νομοθετικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ετήσιαέκθεση2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Προέδρου 5 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7 Οι Δράσεις μας το 2014 8 Που στοχεύουμε το 2015 12 Σημαντικές Εξελίξεις 14 Αποτελέσματα Ανακύκλωσης vs Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό Tα νέα από τα έργα του Συστήματος Οι οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κύπρο το 2012 και συνεχίστηκαν και το 2013 με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008 1 2007-2008 Περιεχόμενα 4 Μήνυμα του Προέδρου 6 Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 10 Το παρόν και το μέλλον 14 Θεσμικό Πλαίσιο 18 Οι στόχοι μας με μια ματιά 20 Που στοχεύουμε το 2010 22 Προσωπικό Green Dot

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα