Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:"

Transcript

1 Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12% είναι η εξής: Μέταλλα:4% Γυαλί: 3% Υπόλοιπα: 12% Οι 5 πρώτες κατηγορίες, αν δεν αναµειχθούν, µπορούν να αξιοποιηθούν µειώνοντας το κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών µας, χωρίς να µολύνουν το περιβάλλον. Συµπέρασµα: Ζυµώσιµα Κοµποστοποίηση, Λιπασµατοποίηση Χαρτί Ανακύκλωση Πλαστικά Ανακύκλωση Μέταλλα Επαναχρησιµοποίηση, Ανακύκλωση Γυαλί Ανακύκλωση Το 88% των Αστικών Στερεών Αποβλήτων µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούνανακυκλωθούν κοµποστοποιηθούν. Αν γίνει αυτό θα µείνει ΜΟΝΟ το 12% για το οποίο θα πρέπει να βρούµε πώς να διαχειριστούµε οικονοµικότερα και µε τις µικρότερες δυσµενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον!!! Αττική 2011: κάτοικοι Εµείς Ο κάθε ένας από εµάς παράγει 585 κιλά σκουπίδια το χρόνο. Όλοι µαζί παράγουµε τόνους αστικά στερεά απόβλητα το χρόνο. Από αυτά ανακυκλώνεται µόνο το 8%. Πρόβλεψη: το 2015 αύξηση των παραγόµενων σκουπιδιών κατά 11% και το 2020 κατά 20% Το πρόβληµα Ανακυκλώνουµε κάθε χρόνο MONO το 8% του συνόλου των απορριµµάτων που παράγουµε. Τα υπόλοιπα αναµιγνύονται και οδηγούνται σε ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων) ή σε Χωµατερές.

2 Η Ελλάδα απειλείται µε πρόστιµα της τάξης των ευρώ ηµερησίως για κάθε ενεργή χωµατερή (ΧΑ Α) και πρόστιµο εφάπαξ από το Πρόσφατα ο αρµόδιος Επίτροπος της ΕΕ ανέστειλε την επιβολή των προστίµων, µε την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί µε τον ίδιο ρυθµό το κλείσιµό τους. Στην Αττική λειτουργούν 33 Χώροι Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.), εκ των οποίων οι 6 έχουν αποκατασταθεί, οι 8 παραµένουν σε λειτουργία και οι 19 είναι σε διαδικασία άµεσης αποκατάστασης. Η πρόσµιξη των απορριµµάτων, επειδή το κάθε υλικό έχει τις δικές του φυσικοµηχανικές ιδιότητες, έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας τοξικής µάζας η οποία προκαλεί: Mόλυνση του εδάφους µε καρκινογόνες ουσίες και µικροβιακούς οργανισµούς, Μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών Μόλυνση της τρόφικής αλυσίδας Μόλυνση του αέρα και αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, από τις οσµές και την έκλυση µεθανίου Σύµφωνα µε τον καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Λέκκα, τα «µαύρα» νερά των αποστραγγισµάτων των σκουπιδιών, από τη χωµατερή Άνω Λιοσίων (η οποία δε λειτουργεί πια), διαπέρασαν και µόλυναν την περιοχή από τα Λιόσια και τη Φυλή µέχρι την Ελευσίνα. Επιπλέον κινδυνεύει ο Σαρωνικός, διότι βρέθηκαν τοξικά και βαρέα µέταλλα λίγα µέτρα κάτω από τον πυθµένα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Αν αυτά ανέβουν προς τα πάνω, λόγω της διαπερατότητας του εδάφους, τότε κινδυνεύει όλος ο κόλπος. Η κατάσταση είναι τόσο επιβαρυµένη, που ακόµα και τώρα που δεν εναποτίθενται σκουπίδια στον «παλαιό» ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων) των Άνω Λιοσίων, η µόλυνση στο υπέδαφος θα υπάρχει για άλλα χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι ρίποι θα είχαν εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο και προς τα ανατολικά, µολύνοντας το υπέδαφος ολόκληρου του Λεκανοπεδίου, εάν δεν υπήρχε το Ποικίλο Όρος (Αιγάλεω)! Υφιστάµενη κατάσταση Στην Αττική λειτουργεί ένας Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο οποίος βρίσκεται στα Λιόσια και είναι ο µεγαλύτερος χώρος ταφής στην Ελλάδα.

3 Επίσης λειτουργούν 33 Χώροι Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.), εκ των οποίων οι 6 έχουν αποκατασταθεί, οι 8 παραµένουν σε λειτουργία και οι 19 είναι σε διαδικασία άµεσης αποκατάστασης. Από αυτούς τους 19, οι 11 είναι µε άδεια αποκατάστασης (10 υψηλής και µέσης επικινδυνότητας και 1 χαµηλής επικινδυνότητας) και οι 8 δεν έχουν άδεια αποκατάστασης. Στον παλαιό Χώρο ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ..Α.) στα Άνω Λιόσια λειτουργεί µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από την αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται από τα απορρίµµατα. Επιπρόσθετα, στα Άνω Λιόσια λειτουργεί µία µονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης, η οποία δέχεται ηµερησίως 1200 τόνους οικιακών απορριµµάτων, 300 τόνους ιλύος από τη βιολογική επεξεργασία λυµάτων της Ψυτάλλειας και 130 τόνους κλαδιών και φυτικών υπολειµµάτων. Υποχρεώσεις της Ελλάδας Έως την το αργότερο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 9268/469 ΦΕΚ 286 η οποία αφορά τις συσκευασίες, θα πρέπει να ανακυκλώνεται στην Ελλάδα ποσοστό µεταξύ 55% τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας. Επίσης έως την το αργότερο, επιδιώκεται η επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας: 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί, 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και το χαρτόνι, 50 %, κατά βάρος, για τα µέταλλα, 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο. 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαµβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά Στη χώρα µας από τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, µέταλλα, γυαλί και πλαστικό) ένα ποσοστό περίπου 21% ανακυκλώνεται, ενώ το υπόλοιπο 79% διατίθεται σε ΧΥΤΑ ή χωµατερές. Έως την 12/12/2013, οδηγία 2008/98/ΕΚ, πρέπει να εκπονηθεί πρόγραµµα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων. Ανά 3ετία θα ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος. Από το 2015, οδηγία 2008/98/ΕΚ, πρέπει να γίνεται διαλογή στην πηγή όλων των οργανικών αποβλήτων (οικιακή κοµποστοποίηση λιπασµατοποίηση, ανακύκλωση). Το ποσοστό κοµποστοποίησης στην Ελλάδα είναι περίπου 12%, ενώ ο µέσος όρος στην Ευρώπη έχει φτάσει στο 18%. Αν δεν επιταχύνουµε, σε λίγα χρόνια θα αρχίσουµε να πληρώνουµε πρόστιµα και γι αυτή την οδηγία.

4 Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α Σκρά 10, Ηλιούπολη Σύµφωνα πάντα µε την κοινοτική οδηγία 2008/98/ΕΚ για την πολιτική διαχείρισης των απορριµµάτων, η οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία, ισχύει η εξής ιεράρχηση στόχων: (α) πρόληψηαποτροπή δηµιουργίας απορριµµάτων (προτιµώµενη επιλογή) (β) επαναχρησιµοποίηση (γ) ανακύκλωση (δ) ανάκτηση (συµπεριλαµβανοµένης και της ενεργειακής ανάκτησης) (ε) ασφαλής εναπόθεση (ως ύστατο µέτρο) Οι Λύσεις που προτείνουµε Λαµβάνοντας υπ όψιν: Α) Τα τεράστια προβλήµατα που έχει προκαλέσει η µέχρι τώρα διαχείριση των απορριµµάτων εις βάρος της υγείας, του περιβάλλοντος και της οικονοµίας µας. Β) Την τελευταία Οδηγία της ΕΕ, 98/2008/ΕΚ, βάσει της οποίας η Πρόληψη, η Επαναχρησιµοποίηση και η Ανακύκλωση είναι οι Προτεραιότητες για το 2015 και το Γ) Τους στόχους της τελευταίας Οδηγίας 98/2008/ΕΚ, προκειµένου να αποφύγουµε την καταβολή νέων προστίµων στο µέλλον, προτείνουµε: 1. Πολιτικές προς την κατεύθυνση της πρόληψηςελαχιστοποίησης παραγωγής απορριµµάτων. Παραδείγµατα: Kαλύτερη χρήση του χαρτιού σε γραφεία, σχολεία κλπ Χρήση ανακυκλωµένων προϊόντων και όχι νέων Χρήση µη τοξικών υλικών και ανανεώσιµων πρώτων υλών στην παραγωγή προιόντων Σχεδιασµός προϊόντων εύκολα επισκευάσιµων Μέτρα για την εξοικονόµηση νερού κλπ. 2. ιαλογή στην πηγή των απορριµµάτων Τα ανακυκλώσιµα υλικά διαχωρίζονται στο νοικοκυριό και συλλέγονται από χωριστό δίκτυο συλλογής. Μεταφέρονται σε βιοµηχανική µονάδα (Κέντρο ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών) και στη συνέχεια πωλούνται στο εµπόριο πρώτων υλών. Η λύση αυτή εξασφαλίζει, επιπλέον, πολλές νέες θέσεις εργασίας.

5 3. Οικιακή Κοµποστοποίηση Κοµποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά, τσόφλια αυγών, κατακάθια καφέτσαγιού, φύλλα, κλαδέµατα κ.ά.) µετατρέπονται σε κοµπόστ, το οποίο είναι ένα πλούσιο οργανικό µίγµα που λειτουργεί σαν λίπασµα και εδαφοβελτιωτικό. 4. ηµιουργία µικρών αποκεντρωµένων µονάδων µηχανικής διαλογής των απορριµµάτων, για την εξυπηρέτηση όµορων δήµων. Στις µονάδες αυτές γίνεται προδιαλογή µε µηχανικό τρόπο όσων απορριµµάτων έµειναν, µετά την εφαρµογή των τριών προηγούµενων µεθόδων, παράγεται κοµπόστ και ανακτώνται υλικά, οπότε η ποσότητα των σκουπιδιών που αποµένει για µεταφορά σε ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων) είναι περίπου το 12% της συνολικής παραγωγής. Είµαστε αντίθετοι µε την καύση των απορριµµάτων και των προϊόντων επεξεργασίας τους, διότι: προκαλεί τοξικά αέρια και στάχτη, µε τεράστια προβλήµατα στην ασφαλή ταφή της, εκλύονται στην ατµόσφαιρα ιοξίνες και Φουράνια, ουσίες που προκαλούν ΚΑΡΚΙΝΟ, ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ και ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΕΙΣ και είναι πολύ ακριβότερη.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων

Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Διαχείριση αποβλήτων απορριμμάτων Αέρια απόβλητα Επεξεργασία αέριων αποβλήτων Υγρά απόβλητα Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Αξίζει να σημειωθε ί ότι, το 2008, λόγω της ανάγκης άμεσης Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των αποβλήτων αναm ύχθηκε τα τελευταία είκοσι έτη και επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΟΝΔΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Δευτέρα 23

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση: Η αναγκαιότητα της στη σημερινή εποχή και ο τρόπος αντιμετώπισης της από την τοπική κοινωνία

Ανακύκλωση: Η αναγκαιότητα της στη σημερινή εποχή και ο τρόπος αντιμετώπισης της από την τοπική κοινωνία Ανακύκλωση: Η αναγκαιότητα της στη σημερινή εποχή και ο τρόπος αντιμετώπισης της από την τοπική κοινωνία GREEN FUTURE RECYCLE BOYS CRAZY RECYCLERS Γιώργος Σμαραγδάκης Κωστής Μαρκάκης Ιωάννα Κοντουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΝΕΟΣ Ο ΗΓΟΣ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στρατηγική του προγράµµατος αυτού είναι: Να αναπτυχθούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Δημοτών της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ : ΠΕ 09 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ : ΠΕ04 02

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση http://wasptool.hua.gr www.envitech.org Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την τοπική αυτοδιοίκηση Το έργο LIFE10 ENV/GR/622

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα