Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα:"

Transcript

1 Ηµερίδα από ΠΕ /ΠΚΜ και Ε.Ε.Α.Α. «Ανακύκλωσης συσκευασιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προκλήσεις και Προοπτικές» Θεσσαλονίκη - ευτέρα 25/2/2013, 11.00π.µ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Στο ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης λαµβάνει χώρα ένα πολύπλευρο και πολυσχιδές πρόγραµµα ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριµένα, ανακυκλώνονται οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και οι λαµπτήρες σε συνεργασία µε την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., τα ελαστικά των οχηµάτων και µηχανηµάτων σε συνεργασία µε την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECO ELASTICA, τα λιπαντικά και έλαια των οχηµάτων και µηχανηµάτων σε συνεργασία µε την αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής και µεταφοράς Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, οι µπαταρίες των οχηµάτων σε συνεργασία µε την εταιρεία TRIAS ECO ΑΕΒΕ και οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές µέσω του δικτύου ΑΦΗΣ. Το 2009 ο πρώην ήµος Αµπελοκήπων ήλθε σε επαφή και ξεκίνησε έναν κύκλο συνοµιλιών µε την Ε.Ε.Α.Α. Ανταποκρινόµενοι στην υποχρέωση του ήµου, που προκύπτει από τη σχετική Νοµοθεσία (Ν.2939/01), για εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας και σε συνεργασία µε την Ε.Ε.Α.Α. (Υπογραφή Πρώτης Σύµβασης 26/03/09) ξεκίνησε η εφαρµογή του προγράµµατος ανακύκλωσης των συσκευασιών. Η όλη προσπάθεια ήταν συλλογική, σωστά οργανωµένη και γρήγορα έφερε τα πρώτα επιθυµητά 1

2 αποτελέσµατα. Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής: Με κύριο κριτήριο των αριθµό των κατοίκων αλλά και µε γνώµονα τις ιδιαιτερότητες του ήµου αναπτύχθηκε ένα δίκτυο 530 µπλε κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών στα όρια της.κ.αµπελοκήπων. Παραχωρήθηκαν δύο καινούρια απορριµµατοφόρα φορτηγά, από την Ε.Ε.Α.Α. στο ήµο, για την αποκοµιδή των κάδων και τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας. Πραγµατοποιήθηκε µία καλά σχεδιασµένη και οργανωµένη προσπάθεια ενηµέρωσης των κατοίκων. Σε αυτήν την προσπάθεια ήταν ενεργός η συµµετοχή αιρετών και υπευθύνων στελεχών του ήµου, οι οποίοι σε συνεργασία µε το συνεργαζόµενο µε την Ε.Ε.Α.Α. διαφηµιστικό γραφείο µοιράσανε την επαναχρησιµοποιούµενη σακούλα ανακύκλωσης, το σχετικό ενηµερωτικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα γινόταν και προφορική ενηµέρωση των κατοίκων. Αυτό το στάδιο στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη µέριµνα και προσοχή, ώστε να µη µείνει κανένας ανενηµέρωτος, υπήρξε πολύ σηµαντικό. Πραγµατικά χτυπήσαµε όλες τις πόρτες του ήµου και µιλήσαµε µε τους κατοίκους αποκοµίζοντας έτσι και µια σαφή εικόνα για την πρόθεση του κόσµου να συµµετέχει σε αυτό το εγχείρηµα, αλλά και για τη γνώµη και τη γνώση του πάνω στον συγκεκριµένο τοµέα της ανακύκλωσης. Αυτή την προσπάθεια τη στηρίξαµε και µε τη συνεχή υπενθύµιση µε τη βοήθεια ηχητικών αλλά και γραπτών µηνυµάτων στις ηλεκτρονικές ενηµερωτικές πινακίδες του ήµου. Ξεκίνησε έτσι η σύµµικτη ανακύκλωση των συσκευασιών. Στην πορεία έλαβε χώρα και µία ενηµερωτική εκστρατεία στα σχολεία του ήµου µε ευθύνη της Ε.Ε.Α.Α. και πάντα σε άµεση συνεργασία µε το ήµο. 2

3 Μετά την εφαρµογή του Καλλικράτη και την συνένωση των ήµων απευθυνθήκαµε στην Ε.Ε.Α.Α. για επέκταση της δράσης και στη.κ. Μενεµένης. Υπήρξε µία σχετική αλληλογραφία η οποία λόγω της γενικότερης κατάστασης της χώρας δεν απέδωσε καρπούς. Παρόλα αυτά βρέθηκε τελικά ένας εναλλακτικός τρόπος επέκτασης του συστήµατος και στη.κ. Μενεµένης. Αγοράστηκαν λοιπόν περίπου 250 µπλε κάδοι ανακύκλωσης από την Ε.Ε.Α.Α., από τους οποίους 190 τοποθετήθηκαν εντός του αστικού ιστού της.κ. Μενεµένης και οι υπόλοιποι διανεµήθηκαν σε µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται εντός των νέων διοικητικών ορίων του ήµου. Με βάση τις µηνιαίες εκθέσεις αναφοράς προκύπτουν τα ακόλουθα δεδοµένα: 2009 π. ήµος Αµπελοκήπων Συλλεγόµενες ποσότητες (τόνοι) = 231,00 Επιστροφή Υπολείµµατος (τόνοι) = 8, π. ήµος Αµπελοκήπων Συλλεγόµενες ποσότητες (τόνοι) = 1.711, ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης Συλλεγόµενες ποσότητες (τόνοι) = 1.755, ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης Συλλεγόµενες ποσότητες (τόνοι) = 2.029,66 Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα: 3

4 Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι η ρίψη στους κάδους ανακύκλωσης µη ανακυκλώσιµων απορριµµάτων µε αποτέλεσµα να λερώνονται οι κάδοι και να επιβαρύνεται ο ήµος µε όλα τα έξοδα παραλαβής και αποκοµιδής του υπολείµµατος από τους χώρους διαλογής και µεταφόρτωσης. Αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω ενηµέρωση των πολιτών, µε διάφορους τρόπους. Η συνεχής, µε ευρεία δηµοσιότητα (π.χ. τηλεοπτικά διαφηµιστικά σποτ) και µε διάφορους τρόπους (ηµερίδες, διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων κ.α.) ενηµέρωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή του προγράµµατος της ανακύκλωσης µε στόχο την αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης και τη µείωση του υπολείµµατος. Ενηµερωτικές εκστρατείες στα σχολεία αλλά και δράσεις εκπαιδευτικές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες µε έξυπνες νέες και καινοτόµες προτάσεις. Άµεση εµπλοκή του ήµου και της Ε.Ε.Α.Α. στα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Είναι µια προοπτική που πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µε διάρκεια σε βάθος χρόνου. Επίσης, η ανταποδοτική ανακύκλωση µπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Μια οικονοµοτεχνική µελέτη θα µπορούσε να δώσει απαντήσεις στο ερώτηµα εάν το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλει η Ε.Ε.Α.Α. στους ήµους, ανάλογο µε την ποσότητα των ανακυκλώσιµων υλικών που προσφέρουν, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή ενός συστήµατος ανταποδοτικής ανακύκλωσης µε στόχο να µηδενιστεί σχεδόν η φύρα και να δοθεί ένα πραγµατικό κίνητρο στους δηµότες για ευρύτερη συµµετοχή στην ανακύκλωση και αύξηση των συλλεγοµένων ποσοτήτων. 4

5 Επιπρόσθετα, σηµειώνουµε ότι για έναν ήµο, όπως ο ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης, απαιτούνται τρία και όχι δύο απορριµµατοφόρα οχήµατα για την αποκοµιδή των µπλε κάδων ανακύκλωσης. Τέλος, όσον αναφορά το ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης επειδή παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα της ύπαρξης µεγάλων επιχειρήσεων, θα πρέπει να µελετηθεί χωριστά η ανάπτυξη ενός δικτύου συλλογής και µεταφοράς για τις επιχειρήσεις. Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία µας διαπιστώνουµε ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις ανακυκλώνουν σωστά (δηλαδή χωρίς υπόλειµµα) και µάλιστα σε µεγάλες ποσότητες. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι και η κεντρική Λαχαναγορά και Κρεαταγορά, για τις οποίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή µνεία και θα πρέπει να αντιµετωπιστούν χωριστά. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες βελτίωσης στον τοµέα της ανακύκλωσης των συσκευασιών, µε γνώµονα πάντα την εθνική επιταγή να ανακυκλώνουµε περισσότερο και καλύτερα. Η Ε.Ε.Α.Α. πρέπει να πρωτοστατήσει µε µελέτες και νέες προτάσεις σ αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία µε τους δήµους. Λάζαρος Κυρίζογλου ήµαρχος Αµπελοκήπων-Μενεµένης Μέλος.Σ. ΠΕ /ΠΚΜ Μέλος.Σ. Κ.Ε..Ε. 5

Ο προγραµµατισµός δράσης στα ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριµµάτων του ήµου Καλαµάτας, για το 2010, κατευθύνεται στους εξής άξονες:

Ο προγραµµατισµός δράσης στα ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριµµάτων του ήµου Καλαµάτας, για το 2010, κατευθύνεται στους εξής άξονες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαµάτα 01/03/2010 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Πληρ.: Παπαδόπουλος Γιάννης Αρ.πρωτ.: ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Οκτώβριος 2015 Δήμος Αλίμου Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 Κεφάλαιο Α: Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σοφάδων - 2 - Ομάδα έργου

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σοφάδων - 2 - Ομάδα έργου ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ ΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σοφάδων - 2 - Ομάδα έργου Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Καλογήρου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤ/ΠΟΛΗΣ 2 Πίνακας περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 17/2/2012 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 17/2/2012 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 17/2/2012 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ Αθήνα, 3 Απριλίου 2012 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιµέλεια Οµάδα εργασίας Σταύρος Γιαννόπουλος, Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 1. Για τη διαδικασία Το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ: Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 Χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του ΕΟΑΝ, ο οποίος και νομοθετικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εναλλακτικών Σεναρίων ιαχείρισης Απορριµµάτων Νοµού Χανίων Ιωάννης Βιτουλαδίτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Χανιά 25 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 9 1 ΓΕΝΙΚΑ... 10 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ευτύχιος Σαρτζετάκης Χαρίσης Τζαναβάρας και Βένος Καρατζόγλου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα