ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"

Transcript

1 Β. ΚΑΝOΝΙΣΜOΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών ραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. O καταρτιζόμενος «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» πρέπει να διακρίνεται για την άρτια κατάρτισή του γύρω από τη σύγχρονη τεχνολογία και τις δημιουργικές της εφαρμογές στον κλάδο των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων. O χώρος της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης επικοινωνιακού υλικού αποτελεί τον κατ εξοχήν τομέα των δραστηριοτήτων του. Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί προσχέδια χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, να διεκπεραιώνει γραφιστική εργασία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή και να παρακολουθεί την παραγωγή της εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη. Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και εξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και εξιοτήτων Γνωρίζει να χειρίζεται με ασφάλεια τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και να απευθύνεται και να επικοινωνεί με διαύγεια με προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες. Παράλληλα, έχει αποκτήσει τις βασικές οικονομο-τεχνικές γνώσεις για να κοστολογήσει μια συναφή επαγγελματική εργασία. Επιπλέον, γνωρίζει τις βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, που απορρέουν από αυτή. Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και εξιοτήτων. A. Aναλαμβάνει να εκτελεί - υλοποιεί γραφιστική εργασία με βάση τα προσχέδια του καλλιτεχνικού επιμελητή. B. Yλοποιεί τη μακέτα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές σχεδιασμού και στηριζόμενος στη γνώση του χειρισμού ηλεκτρονικών προγραμμάτων των H/Y δημιουργεί τα τελικά ψηφιακά αρχεία. Γ. Eπιβλέπει την εργασία σε όλα τα στάδια της παραγωγής της (διαχωρισμοί, δοκίμια, εκτύπωση, βιβλιοδεσία εφαρμογή ιστοσελίδας παραγωγή/λειτουργία CD-ROM). Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Nα γνωρίζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων Nα γνωρίζει τα στάδια παραγωγής εντύπων και πολυμέσων Nα διαβάζει και να εκτελεί προσχέδια Nα γνωρίζει τα λειτουργικά συστήματα Macintosh/PC Windows Nα χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης (εκτυπωτή, ψηφιακό σαρωτή, modem κ.λπ.) Nα δημιουργεί πρότυπες σελίδες με τον H/Y Nα εισαγάγει κείμενα και εικόνες/σχέδια μέσα στη σελίδα Nα διαχειρίζεται τυπογραφικά τα κείμενα και τις εικόνες/σχέδια μέσα στη σελίδα Nα επεμβαίνει ψηφιακά στις εικόνες Nα σχεδιάζει με ψηφιακά εργαλεία Nα γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής Nα συγκροτεί ένα βασικό κοστολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Σελίδα από 41 LOT 1 /

3 Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Για Aποφοίτους ΓEΛ - 4 εξάμηνα κατάρτισης και 1 εξάμηνο προαιρετικής πρακτικής ά- σκησης. Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. XPΩMA ΓPAΦIKΩN TEXNΩN & ΠOΛYMEΣΩN ΣXE IO XPΩMA ΣYNΘEΣH 1 TYΠOΓPAΦIKOΣ ΣXE IAΣMOΣ ENTYΠΩN & EΦAPMOΓΩN ΠOΛYMEΣΩN EIΣAΓΩΓH ΣTHN TEXNOΛOΓIA ΠOΛYMEΣΩN AΓΓΛIKA HΛEKTPONIKOI YΠOΛOΓIΣTEΣ TEXNH KAI AIΣΘHTIKH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-EΠIXEIPHMATIKOTHTA HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA EIKONAΣ 1 Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. ΣXE IO XPΩMA ΣYNΘEΣH 2 HΛEKTP. EΠEΞ. MAKETAΣ HΛEKTP. EΠEΞ. ΣEΛI AΣ HΛEKTP. EΠEΞ. EIKONAΣ 2 ΣXE IAΣMOΣ KAI ANAΠTYΞH IΣTOΣEΛI ΩN EΦAPMOΓEΣ ΨHΦIAKΩN MEΣΩN ΓPAΦIΣTIKH ΓIA TA ΠOΛYMEΣA 1 & 2 ΓPAΦIΣTIKH 1 ΓPAΦIΣTIKH 2 ΓPAΦIΣTIKH ME H/Y IΣTOPIA THΣ TEXNHΣ Σελίδα από 41 LOT 1 /

4 Α/Α ΩΡOΛOΓΙO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ: «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» Α ΕΞΑΜΗΝO Β ΕΞΑΜΗΝO Γ ΕΞΑΜΗΝO ΕΞΑΜΗΝO ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. AΓΓΛIKA HΛEKTP.YΠOΛ EIΣAΓΩΓH ΣTHN 3. TEXNOΛOΓIA ΠOΛYMEΣΩN 4. EΠIXEIPHM/THTA TEXNH KAI AIΣΘHTIKH IΣTOPIA THΣ TEXNHΣ XPΩMA ΓPAΦIKΩN TEXNΩN & 2 2 ΠOΛYMEΣΩN 8. ΣXE IO XPΩMA ΣΥΝΘΕΣΗ TYΠOΓPAΦIKOΣ ΣXE IAΣMOΣ EN- TYΠΩN & EΦAPMOΓΩN ΠOΛYMEΣΩN TEXNOΛOΓIA 10. EKTYΠΩΣEΩN & ANAΠAPAΓΩΓHΣ ΠOΛYMEΣΩN 11. ΓPAΦIΣTIKH ΓPAΦIΣTIKH HΛEKTPONIKH EΠEΞ.MAKETTAΣ HΛEKTP. EΠEΞ. ΣEΛI AΣ HΛEKTP. EΠEΞ. EIKONAΣ ΣXE IAΣMOΣ KAI 16. ANAΠTYΞH IΣTOΣEΛI ΩN 1 & ΓPAΦIΣTIKH ΓIA TA ΠOΛYMEΣA 1 & EΦAPMOΓEΣ ΨHΦIAKΩN MEΣΩN ΓPAΦIΣTIKH ME H/Y 3 3 Σ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝOΛO ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ Σελίδα από 41 LOT 1 /

5 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. Oι θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσει ο καταρτιζόμενος «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» είναι απαραίτητες για την επιτυχή του επαγγελματική ενασχόληση. Tο πρόγραμμα σκοπεύει να συνδυάσει γενικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αντιλαμβάνεται τη θέση της ειδικότητάς του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του τομέα των Γραφικών Tεχνών, όσο και εξειδικευμένες πληροφορίες για την αφομοίωση συγκεκριμένων ιστορικών, αισθητικών και τεχνολογικών δεδομένων. Eπιπλέον, το σύνολο των θεωρητικών γνώσεων που προσφέρονται ε- πιτρέπουν τη δυνατότητα εύκολης μετάβασης σε παράλληλα συναφή προγράμματα. Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος. H κατάρτιση στην ειδικότητα «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» απαιτεί εξάσκηση σε τεχνολογίες αιχμής, αλλά και προϋποθέτει μια σημαντική τριβή του καταρτιζόμενου σε πρακτικές διαδικασίες για την καλλιτεχνική έκφραση και υλοποίηση των ιδεών του. Σ αυτό το πλαίσιο αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική εξάσκηση και στην εξοικείωσή του με μια ποικιλία τεχνικών, υλικών και μέσων, αλλά και στην εξάσκησή του στην εκμάθηση της ηλεκτρονικής τεχνογνωσίας. Σελίδα από 41 LOT 1 /

6 Β Τα αναλυτικά προγράμματα. Α ΕΞΑΜΗΝO ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: AΓΓΛIKA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. 2. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKOI YΠOΛOΓIΣTEΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. (Κοινό μάθημα όλων των ειδικοτήτων εκτός Πληροφορικής) Σελίδα από 41 LOT 1 /

7 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΣXE IO-XPΩMA-ΣYNΘEΣH ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό ΣKOΠOΣ Nα γνωρίζει τις βασικές αρχές του σχεδίου και να είναι σε θέση να σχεδιάζει με ευχέρεια τόσο εκ του φυσικού όσο και από φωτογραφία ως πρωτότυπο. Nα γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες χρωμάτων θεωρητική κατάρτιση που εμπεριέχεται στις ώρες εργαστηρίου. Eφαρμογές χρώματος σε έργα γραφιστικής. ΣXE IO Eισαγωγή - έννοια ελευθέρου σχεδίου - χρησιμότητα - υλικά Mελέτη αναλογιών - φωτεινότητα Σύνθεση απλών γεωμετρικών σχημάτων με μολύβι Mελέτη αξόνων - κλίσεων - τονικότητας Σχεδίαση και συνθέσεις με πιο σύνθετα γεωμετρικά σχήματα Eύρεση και μελέτη χαρακτηριστικών στοιχείων Συνθέσεις με πλαστικές φόρμες με βάθος (μολύβι - κάρβουνο) Mελέτη αντιγράφων μουσείων (μολύβι - κάρβουνο) Eλεύθερη σχεδίαση από φωτογραφία (μεγέθυνση - σμίκρυνση) Mετατροπή τονικής φωτογραφίας σε σχέδιο γραμμικής μορφής XPΩMA Bασικά - συμπληρωματικά χρώματα Θερμά - ψυχρά χρώματα Xρωματικές ιδιότητες Xρωματικές συνθέσεις (τέμπερα, παστέλ, μαρκαδόροι) Kολάζ Σελίδα από 41 LOT 1 /

8 4. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H μελέτη και εφαρμογή αρχών σύνθεσης για την υλοποίηση εικαστικών λύσεων σε επαγγελματικές εφαρμογές. AΣKHΣH: Aρμονία - Aντίθεση (χρωματική - σχηματική) EΦAPMOΓH: Σύνθεση ματιέρας με αρμονία χρωμάτων. AΣKHΣH: Aρχές σύνθεσης (Σημείο - γραμμή - ευθεία -βασικά γεωέτηση των λέξεων ώστε να έχουμε ενδιαφέρούσα σύνθεση. EΦAPMOΓH: Σύνθεση διακοσμητικής μπορντούρας με τη χρήση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων. AΣKHΣH: Aπλοποίηση - σχηματοποίηση (Στυλιζάρισμα). Σημειωτική (σύμβολα). EΦAPMOΓH: Oνοματοθεσία - οπτικοποίηση του ονόματος (λογότυπο), σήμα. Συνδιασμός σήματος - λογοτύπου. AΣKHΣH: Σύνθεση σελίδας (layout). Συμμετρική, ασύμμετρη, κάναβος. EΦAPMOΓH: Kαταχώρηση (προσαρμογή σε περιοδικό και σε εφημερίδα) AΣKHΣH: Eπαγγελματικές εφαρμογές EΦAPMOΓEΣ: α) Kάρτα - Φάκελος - Eπιστολόχαρτο (Eταιρική ταυτότητα) β) Πρόσκληση γ) Folder (με κοπτικό, με ράχη και αυτιά) δ) Συσκευασία προϊόντος ( κουτί, ανάπτυγμα και τρισδιάστατο) ε) Eξώφυλλο βιβλίου σε ανάπτυγμα (κουβερτούρα) Σελίδα από 41 LOT 1 /

9 5. ΜΑΘΗΜΑ: TEXNH KAI AIΣΘHTIKH ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ:Να γνωρίζει ο καταρτιζόμενος τη φιλοσοφική θεώρηση της ιστορίας της τέχνης μέσα από τον τομέα των αισθητικών κατηγοριών. Επίσης να έχει την ικανότητα να συνδέει την Ιστορία της Τέχνης άμεσα με την αισθητική, για όλα τα έργα της Τέχνης ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία αισθητικής ανήκουν, υπακούουν σε ορισμένους κανόνες, που κατά την «κοινωνική» αισθητική είναι αναγκαίοι για την σύνθεση οποιουδήποτε έργου. 1. Η τέχνη μέσα στο χρόνο Η θεωρία του Βέλφιλν Οι βασικές έννοιες Οι βοηθητικές έννοιες 2. Η αισθητική θεώρηση της Ιστορίας της Τέχνης 3. Η περιοδική εναλλαγή του Ωραίου και του Υψηλού στην Τέχνη Η τέχνη σε περίοδο θεοκρατίας και ανθρωποκρατίας Οι αντικειμενικές βοηθητικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης Οι υποκειμενικές βοηθητικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης Γένεση, ακμή και παρακμή μιας περιόδου τέχνης Η αλληλεξάρτηση των αισθητικών κατηγοριών 4. Η ιστορική δράση των αισθητικών κατηγοριών Το Ωραίο και το Υψηλό στην τέχνη Το Τραγικό και το Κωμικό στην τέχνη Η Χάρη και το Άσχημο στην τέχνη Σελίδα από 41 LOT 1 /

10 6. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA MAKETTAΣ 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την HEM σε περιβάλλον PC και Macintosh. Περιοχή εργασίας: παράμετροι Σχεδιασμός απλών σχήματων Eφαρμογή χρώματος Tο εργαλείο της πένας ουλεύοντας με πινέλα Mετασχηματισμοί αντικειμένων ουλεύοντας με κείμενο Σελίδα από 41 LOT 1 /

11 7. ΜΑΘΗΜΑ: TYΠOΓPAΦIKOΣ ΣXE IAΣMOΣ ENTYΠΩN & EΦAPMOΓΩN ΠOΛYMEΣΩN ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ:Μεικτό (2Θ + 3 Ε) ΣKOΠOΣ: Σχεδιασμός εντύπων και Hλεκτρονικών πολυμέσων Γραμματοσειρές Xαρακτηριστικά (Type 1, TueType, Unicode κ.ά.) Σχεδιασμός σελίδας εντύπων και πολυμέσων Σχεδιασμός σελίδας. Aισθητική Aναλογίες Mονάδες μέτρησης σελίδων οθονών. Xωροθέτηση εικόνων δεδομένων Ψηφιακά formats (GIF, TIFF κ.λπ.) PostScript, καλωδίωση, δίκτυα Eξοπλισμός και λογισμικό Σελίδα από 41 LOT 1 /

12 Β ΕΞΑΜΗΝO ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8. ΜΑΘΗΜΑ: AΓΓΛIKA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. 9. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKOI YΠOΛOΓIΣTEΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. (Κοινό μάθημα όλων των ειδικοτήτων εκτός Πληροφορικής) Σελίδα από 41 LOT 1 /

13 10. ΜΑΘΗΜΑ: IΣTOPIA THΣ TEXNHΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Nα γνωρίζει τα στοιχεία εκείνα της Iστορίας της Tέχνης που επέδρασαν στη διαμόρφωση της αισθητικής που καθορίζει τη σημερινή μορφή των έργων των γραφικών τεχνών. Θεωρητική εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης με παράλληλη αισθητική εκτίμηση των έργων τέχνης της κάθε περιόδου. Παλαιολιθική τέχνη (παραστάσεις, σύμβολα, ζωγραφική σπηλαίων κ.λπ.). Nεολιθική τέχνη Tέχνη της Mεσοποταμίας και της Aιγύπτου Mινωική τέχνη Mυκηναϊκή τέχνη Γεωμετρική περίοδος Aρχαϊκή περίοδος Kλασική τέχνη Eλληνιστική τέχνη Pωμαϊκή τέχνη Mεσαιωνική ευρωπαϊκή τέχνη (ρωμανική, γοτθική κ.λπ.) Bυζαντινή τέχνη Aναγέννηση (Iταλία -. Eυρώπη) Mπαρόκ-ροκοκό Kλασικισμός και νεοκλασικισμός Pομαντισμός, ρεαλισμός, νατουραλισμός Iμπρεσιονισμός Tέλη 19ου αιώνα (προ-pαφαηλίτες, μετα-ιμπρεσιονισμός, μνημιακή ζωγραφική κ.λπ.) Kυβισμός Φοβισμός Eξπρεσιονισμός Φουτουρισμός Nταντά - σουρεαλισμός Bauhaus, ρωσική πρωτοπορία Aφηρημένη ζωγραφική Mοντερνισμός Aφηρημένος εξπρεσιονισμός Pop art Mεταμοντερνισμός Σελίδα από 41 LOT 1 /

14 11. ΜΑΘΗΜΑ: EIΣAΓΩΓH ΣTHN TEXNOΛOΓIA TΩN ΠOΛYMEΣΩN ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μεικτό (1Θ + 1 Ε) ΣKOΠOΣ: H ενημέρωση των καταρτιζομένων και η απόκτηση εκ μέρους τους μιας γενικής άντίληψης της τεχνολογίας των πολυμέσων και των εφαρμογών της. ιαδραστικά Πολυμέσα (Interactive Multimedia) Bασικές έννοιες και ορισμοί ιαφορές από τις κλασσικές εφαρμογές πληροφορικής ιαφορές από άλλα μέσα επικοινωνίας Eίδη εφαρμογών ιαδραστικών Πολυμέσων Oπτικοακουστικές παρουσιάσεις και πολυθεάματα Eφαρμογές Πολυμέσων σε CD-ROM Eφαρμογές ιαδικτύου (Internet) Άλλες τεχνολογίες αιχμής (DVD, Interactive/WEB TV κ.λπ.) Στοιχεία Πολυμέσων Kείμενο Eικόνα ιανυσματικά Γραφικά Flash movies Ήχος Video Kινούμενη εικόνα (2-3 διαστάσεων) Eικονική πραγματικότητα (VRML, QVR κ.λπ.) ιαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων Στοχοθεσία Προγραμματισμός Oργάνωση ομή του περιεχομένου (Information design) Σύστημα διάδρασης (Interaction design) Ύφος και αισθητική (Presentation design) Eφαρμογές πολυμέσων και ιαδικτύου Παρουσίαση διαφόρων εφαρμογών, κατά την οποία γίνεται συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση κάθε προϊόντος σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν προαναφερθεί, π.χ.: Eπιλεγμένες ιστοσελίδες, κατάλογος προϊόντων CD-ROM, εκπαιδευτικό πακέτο CD- ROM, μουσικό CD πολυμέσων τεχνολογίας CD-EXTRA κ.ά. Σελίδα από 41 LOT 1 /

15 12. ΜΑΘΗΜΑ: XPΩMA ΓPAΦIKΩN TEXNΩN KAI ΠOΛYMEΣΩN ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Θεωρία χρώματος. Aντίληψη χρώματος, φάσμα, φωτεινές πηγές Xρωματικά συστήματα: RGB, CMYK, χρωματικός χώρος CIE ιαχείριση χρώματος Tο χρώμα στην εκτύπωση Tο χρώμα στην οθόνη H/Y Σελίδα από 41 LOT 1 /

16 13. ΜΑΘΗΜΑ: TEXNOΛOΓIA EKTYΠΩΣEΩN & ANAΠAPAΓΩΓHΣ ΨHΦIAKΩN MEΣΩN ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μεικτό (1Θ + 2 Ε) ΣKOΠOΣ: Παραδοσιακές εκτυπωτικές μέθοδοι Λιθογραφία Όφσετ Yψιτυπία-τυπογραφία Bαθυτυπία Φλεξογραφία Mεταξοτυπία κ.ά. Ψηφιακή εκτύπωση εκτυπώσεις μεγάλων επιφανειών Ploters εκτυπωτές ink jet και laser εκτυπωτές τήξης χρωστικής ηλεκτροστατική έγχρωμη ασπρόμαυρη Eκτυπώσεις για πολυμέσα αναπαραγωγή CD-ROM Mήτρες (Mastering) Σελίδα από 41 LOT 1 /

17 14. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H μελέτη και εφαρμογή αρχών σύνθεσης για την υλοποίηση εικαστικών λύσεων σε επαγγελματικές εφαρμογές. AΣKHΣH: Leaflet EΦAPMOΓH: Tρίπτυχο ή τετράπτυχο, διάστασης A4, με ελεύθερο θέμα. AΣKHΣH: Aφίσα κινηματογράφου EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος, σχεδιασμός γραμμάτων ανάλογα με το ύφος της ταινίας AΣKHΣH: O ρόλος του σλόγκαν στη διαφήμιση EΦAPMOΓH: Aφίσα δρόμου ή καταχώρηση όπου μελετάται ο τρόπος γραφής, η σωστή τοποθέτηση στο χώρο και η τοποθέτηση των λέξεων ώστε να έχουμε ενδιαφέρούσα σύνθεση. AΣKHΣH: Γραφιστική κινηματογράφου (story board) EΦAPMOΓH: Eικονογραφημένο σενάριο για τηλεοπτική εκπομπή ή εισαγωγή σε κινηματογραφική ταινία. AΣKHΣH: Σχεδιασμός εικονογραμμάτων (pictograms) EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος. AΣKHΣH: Συσκευασία προϊόντος EΦAPMOΓH: Eτικέτα φιάλης κρασιού, ποτού ή αναψυκτικού (λαιμού και τετράγωνη). AΣKHΣH: Eξώφυλλο CD EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος για audio cd ή cd-rom. Σελίδα από 41 LOT 1 /

18 15. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA MAKETTAΣ 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την HEM σε περιβάλλον PC και Macintosh. Συνδυασμός σχημάτων και χρωμάτων ημιουργία σύνθετων σχημάτων (pathfinder) H διαχείριση επιστρώσεων (layers) Σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων ιαχωρισμοί χρωμάτων Συνδυασμός γραφικών με εικόνες Σελίδα από 41 LOT 1 /

19 16. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA ΕΙΚΟΝΑΣ (PhotoShop) ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μεικτό (1Θ + 2 Ε) ΣKOΠOΣ: 1. Εισαγωγή 2. Περιοχή Εργασίας 3. Επιλογές και Εργαλεία 4. Εισαγωγή εικόνας από Σάρωση 5. Χρήση και αξιοποίηση Επιπέδων 6. Εφαρμογή και επεξεργασία Χρώματος 7. Μάσκες και Κανάλια 8. Επεξεργασία (Ρετούς) Εικόνων 9. Χρήση του Εργαλείου Πένας 10. Ειδικά Εφέ (Special Effects) 11. Εισαγωγή και εξαγωγή Γραφικών 12. ημοσίευση εικόνων στο διαδίκτυο (WWW) 13. Ακρίβής εκτύπωση χρωμάτων 14. Επεξεργασία Εικόνων για Εκτυπώσεις Τριχρωμίας - Τετραχρωμίας Σελίδα από 41 LOT 1 /

20 Γ ΕΞΑΜΗΝO ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 17. ΜΑΘΗΜΑ: AΓΓΛIKA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. Σελίδα από 41 LOT 1 /

21 18. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - EΠIXEIPHMATIKOTHTA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 14/εξάμηνο, 1/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Α ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η έννοια της επικοινωνίας. 2. Επικοινωνία και λήψη αποφάσεων. 3. Μοντέλα επικοινωνίας. 4. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας. 5. Ατομική, διαπροσωπική, ομαδική, μαζική επικοινωνία. 6. Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία και τρόποι αντιμετώπισής τους. 7. Τα κανάλια επικοινωνίας στην επιχείρηση. 8. Άτυπη ή ανεπίσημη επικοινωνία και διαδόσεις. 9. Επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. Βασικές αρχές της ψυχολογίας του ατόμου και της ομάδας. 2. Η συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε μία ομάδα. 3. εξιότητες ομαδικής εργασίας:συμπεριφορά, συνεργασία, συγκρούσεις, συντονισμός. 4. εξιότητες διαπραγμάτευσης:στρατηγικές και τακτικές διαπραγμάτευσης. 5. Προσωπικές δεξιότητες: χαρακτηριστικά προσωπικότητας- επαγγελματικές ικανότητες- επιλογή, ανάπτυξη, οργάνωση και παρουσίαση μηνύματος. 6. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑ ΜΕΣΑ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1. Ιστορική εξέλιξη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 2. Προφορικός λόγος (ζωντανός λόγος-μηχανικός λόγος). 3. Γραπτός λόγος (τύπος, έννοια, διακρίσεις, σημασία, λειτουργίες, εξέλιξη, προβλήματα, προστασία από το κράτος, νομοθεσία κ.τ.λ.). 4. Οπτικοακουστικά (ραδοφωνία, τηλεόραση, κινηματογράφος, φιλμ, στριπς, κοινωνιολογική θεώρηση των μέσων, νομικό καθεστώς) 5. Άλλα μέσα (σύνθημα, σύμβολα, τέχνη, εικόνα, φωτογραφία, αφίσα). Β ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Γνωρίσματα της επιχείρησης. 2. Κατηγορίες και μέγεθος επιχειρήσεων. 3. Επιχειρηματικός Προγραμματισμός (Business planning). Σελίδα από 41 LOT 1 /

22 4. Σύγχρονα και μελλοντικά προβλήματα της επιχείρησης: παραγωγή, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Η λειτουργία του προγραμματισμού: καθορισμός σκοπών, διαμόρφωση πολιτικής, ανάπτυξη σχεδίων, καθορισμός διαδικασιών. 2. Λειτουργία της οργάνωσης: ενότητα ιοίκησης, μορφές οργάνωσης (κάθετη, γραμμική, διοικητική και οριζόντια). 3. Στοχοθέτηση. 3.1Στόχοι και υποκίνηση. 3.2Προσδιορισμός στόχων για ένα τμήμα. Προσδιορισμός ατομικών στόχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ MARKETING. 1. Ανταγωνισμός. 2. Ανάλυση περιβάλλοντος. 3. Συστήματα πληροφοριών marketing. 4. Τμηματοποίηση της αγοράς. 5. Συσκευασία και σηματοποίηση του προϊόντος. 6. ιαφήμιση (έννοια, στοιχεία, σημασία, πρόγραμμα, στελέχη, κώδικες). 7. Προσωπικές πωλήσεις. 8. Προώθηση πωλήσεων. Σελίδα από 41 LOT 1 /

23 19. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA ΣEΛI AΣ 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την HEΣ σε περιβάλλον PC και Macintosh. Tο περιβάλλον του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου: η οθόνη ως σελίδα μέγεθος, περιθώρια, κλίμακες μέτρησης κ.ά. Tο περιβάλλον του προγράμματος επεξεργασίας σελίδας: επιπλέον δυνατότητες H δομή της σελίδας: πλαίσιο κειμένου-εικόνας, η ροή του κειμένου, η διαμόρφωση/αλλαγή του πλαισίου, η σχετική θέση του πλαισίου στο χώρο, η διαχείριση γραμμών H δομή ενός πολυσέλιδου εγγράφου: πρότυπες σελίδες, εισαγωγή και αφαίρεση σελίδων, η ροή κειμένου κ.ά. Xαρακτηριστικά της πρότυπης σελίδας: συνήθη μεγέθη σελίδας 14 21, 17 24, A4 κ.ά. Bοηθητικές υπηρεσίες του προγράμματος: βιβλιοθήκες, διαχείριση γραμματοσειρών/εικόνων ημιουργία σύνθετης σελιδοποίησης με κείμενο, γραφικά σχέδια και εικόνες Mοντάζ σε H/Y: παράμετροι όψης, είδη μοντάζ, περιθώρια σελίδας ανάλογα με το είδος κ.ά. Eκτύπωση αρχείων, δημιουργία αρχείων PostScript Bοηθητικά προγράμματα: μαθηματικό και χημικό τυπολόγιο, μουσικές παρτιτούρες, επεξεργαστής πλαισίων Σελίδα από 41 LOT 1 /

24 20. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA EIKONAΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την ΨEE σε περιβάλλον PC και Macintosh. Eισαγωγή στα προγράμματα ΨEE. Mενού και εργαλεία. Eργαλεία επιλογής τμήματος εικόνας, μετακίνησης και περιστροφής Eργαλεία σχεδίασης: πινέλο, αερογράφος κ.ά. Aλλαγή χρωματικών μοντέλων: indexed, RGB, CMYK κ.ά. Mετρήσεις: χάρακες, canvas size, image size κ.ά. Xρωματικός έλεγχος: ισορροπία, χρωματικές καμπύλες ιόρθωση εικόνας (ρετούς): Mελέτη βασικών φίλτρων (unsharp mask, blur κ.ά.) H χρήση επιστρώσεων (layers), κατασκευή μάσκας, ξεγύρισμα κ.ά. Mελέτη φίλτρων για ειδικά εφέ. Σύνθεση εικόνας από διάφορα πρωτότυπα Προγράμματα ΨEE: ομοιότητες και διαφορές Σελίδα από 41 LOT 1 /

25 21. ΜΑΘΗΜΑ: ΣXE IAΣMOΣ KAI ANAΠTYΞH IΣTOΣEΛI ΩN 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ:Μεικτό (1Θ + 4 Ε) ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίζει ο καταρτιζόμενος να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ιστοσελίδες. 1. Εισαγωγή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιήγηση σε υ- πάρχουσες ιστοσελίδες και μελέτη της δομής τους). 2. Συλλογή πληροφοριακού υλικού για την πραγματοποίηση ενός δικτυακού τόπου. 3. Επιλογή υλικού που θα παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα. Εισαγωγή του υλικού και μετατροπή του σε ψηφιακή μορφή χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα προγράμματα Η/Υ. 4. Σχεδιασμός του πάνου της ιστοσελίδας. 5. Σχεδιασμός του διαγράμματος ροής της ιστοσελίδας (γραμμική οργάνωση). 6. Επεξεργασία κειμένων ώστε να αποκτήσουν μορφή τέτοια που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της ιστοσελίδας. 7. Επεξεργασία εικόνων ώστε να μπορούν να εισαχθούν στην ιστοσελίδα. 8. Επεξεργασία ήχων ώστε να αποκτήσουν τέτοια μορφή που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της ιστοσελίδας. 9. Επεξεργασία βίντεο ώστε να αποκτήσουν μορφή που να χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα. 10. ημιουργία και επεξεργασία γραφικών, πλαισίων και φόρμας. 11. Υλοποίηση του προγράμματος ροής χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο πρόγραμμα ημιουργία της εισαγωγικής ιστοσελίδας μέσα από κατάλληλο πρόγραμμα. 13. ημιουργία των υπόλοιπων ιστοσελίδων. 14. Αποθήκευση όλων των επιμέρους ιστοσελίδων. Προτείνεται η δημιουργία ιστοσελίδας του Ι.Ε.Κ., η οποία θα περιλαμβάνει τους τομείς και τα τμήματα του Ι.Ε.Κ., καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες (χαρακτηριστικά ειδικοτήτων, προγράμματα μαθημάτων, βιογραφικά καθηγητών και καταρτιζομένων κ.ά.) Σελίδα από 41 LOT 1 /

26 22. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH ΓIA TA ΠOΛYMEΣA 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μικτό Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με βασικά εργαλεία και τεχνικές απαραίτητα για την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, όπως λογισμικό για ήχο, κινούμενη εικόνα-βίντεο και παραγωγής πολυμέσων (π.χ Cool Edit Pro, Adobe Premiere, Microsoft Gif Animator, Director ή Toolbook). Βασικές αρχές σχεδιασμού οθόνης (screen design) Βασικές αρχές για την αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή (Human Computer Interaction) Εργαλεία και τεχνικές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών Εκμάθηση προγράμματος επεξεργασίας ήχου (Cool Edit Pro) Εκμάθηση προγράμματος ανάπτυξης κινούμενης εικόνας δύο διαστάσεων (Microsoft Gif Animator) Εκμάθηση προγράμματος ανάπτυξης βίντεο (Adobe Premiere) Εισαγωγή στην εκμάθηση προγράμματος παραγωγής πολυμέσων (Toolbook ή Director) Σελίδα από 41 LOT 1 /

27 ΕΞΑΜΗΝO ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 23. ΜΑΘΗΜΑ: AΓΓΛIKA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. Σελίδα από 41 LOT 1 /

28 24. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH ME H/Y ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H μελέτη και εφαρμογή αρχών σύγχρονου καλλιτεχνικού σχεδιασμού για την υλοποίηση εικαστικών λύσεων σε επαγγελματικές εφαρμογές μέσω H/Y. AΣKHΣH: Πρωτοσέλιδο εφημερίδας EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος σε σχήμα ταμπλόϊντ εξάστηλο. AΣKHΣH: Πολύπτυχο (μπροσούρα) EΦAPMOΓH: Oκτασέλιδο για τουριστικό γραφείο. AΣKHΣH: Σαλόνι περιοδικού EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος από τη σύγχρονη επικαιρότητα ή οικολογικού πειεχομένου, (ένθεση κειμένου μέσα σε εικόνα, εικόνας μέσα σε εικόνα). AΣKHΣH: Hμερολόγιο EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος (εξώφυλλο και δύο μήνες) AΣKHΣH: Eξώφυλλο δίσκου EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος (εικαστικές παρεμβάσεις με χρήση φίλτρων και πολλαπλών ενθέσεων μέσω προγράμματος επεξ. εικόνας). AΣKHΣH: Eικονογράφηση. EΦAPMOΓH: Eικονογράφηση παιδικού βιβλίου σε σχεδιαστικό πρόγραμμα. Σελίδα από 41 LOT 1 /

29 25. ΜΑΘΗΜΑ: ΣXE IAΣMOΣ KAI ANAΠTYΞH IΣTOΣEΛI ΩN 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ:Μεικτό (1Θ + 4 Ε) ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίζει ο καταριζόμενος να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ιστοσελίδες, καθώς επίσης να μπορεί να βελτιώνει και να τελειοποιεί ι- στοσελίδες. Το μάθημα αυτό βασίζεται και ολοκληρώνει το αντίστοιχο του προηγούμενου εξαμήνου («Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων 1»). 1. Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων. Μελέτη των αποθηκευμένων ιστοσελίδων από το μάθημα του προηγούμενου εξαμήνου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων 1». 2. Έλεγχος του πληροφοριακού υλικού που έχει αποθηκευτεί ώστε οι ιστοσελίδες να είναι πλούσιες σε πληροφορίες και επαρκείς σε ενημέρωση. 3. Εισαγωγή εικόνων και κειμένων μέσα από ειδικό πρόγραμμα στις ιστοσελίδες. Εισαγωγή φόντου. 4. Εισαγωγή ήχου και βίντεο στις ιστοσελίδες. 5. Τροποποίηση της εισαγωγικής σελίδας με την εισαγωγή πλαισίου. 6. ημιουργία υπερσυνδέσμων (στην ίδια σελίδα, σε άλλες σελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.τ.λ.) Τροποποίηση ιστοσελίδων με την εισαγωγή πινάκων, κινούμενων εικόνων κ.τ.λ. 7. Εγκατάσταση ιστοσελίδας, μεταφορά και κοινοποίηση. Άνοιγμα και έλεγχος. 8. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας με περισσότερο πληροφοριακό υλικό ακολουθώντας τα στάδια του αντίστοιχου μαθήματος του προηγούμενου εξαμήνου. Η οργάνωση της σελίδας θα πρέπει να είναι ιεραρχικής οργάνωσης και δικτυωτής. Προτείνεται η δημιουργία ιστοσελίδας διαφημιστικής εταιρείας, που να ασχολείται με προώθηση προϊόντων σε έντυπη και οπτικοακουστική μορφή. Σελίδα από 41 LOT 1 /

30 26. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH ΓIA TA ΠOΛYMEΣA 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μεικτό (1Θ + 4 Ε) Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με βασικά εργαλεία και τεχνικές απαραίτητα για την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, όπως λογισμικό για ήχο, κινούμενη ειόνα-βίντεο και παραγωγής πολυμέσων (π.χ Cool Edit Pro, Adobe Premiere, Microsoft Gif Animator, Director ή Toolbook). Εκμάθηση προγράμματος παραγωγής πολυμέσων (Toolbook ή Director) Ενσωμάτωση ήχου, εικόνας στατικής και κινούμενης, βίντεο και κειμένου σε ένα ενιαίο αρχείο Ανάπτυξη και αξιολόγηση πολυμεσικής εφαρμογής Καταχώρηση πολυμεσικής εφαρμογής στο ιαδίκτυο (Shockwave) Σελίδα από 41 LOT 1 /

31 27. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA ΣEΛI AΣ 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την HEΣ σε περιβάλλον PC και Macintosh. Tο περιβάλλον του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου: η οθόνη ως σελίδα μέγεθος, περιθώρια, κλίμακες μέτρησης κ.ά. Tο περιβάλλον του προγράμματος επεξεργασίας σελίδας: επιπλέον δυνατότητες H δομή της σελίδας: πλαίσιο κειμένου-εικόνας, η ροή του κειμένου, η διαμόρφωση/αλλαγή του πλαισίου, η σχετική θέση του πλαισίου στο χώρο, η διαχείριση γραμμών H δομή ενός πολυσέλιδου εγγράφου: πρότυπες σελίδες, εισαγωγή και αφαίρεση σελίδων, η ροή κειμένου κ.ά. Xαρακτηριστικά της πρότυπης σελίδας: συνήθη μεγέθη σελίδας 14 21, 17 24, A4 κ.ά. Bοηθητικές υπηρεσίες του προγράμματος: βιβλιοθήκες, διαχείριση γραμματοσειρών/εικόνων ημιουργία σύνθετης σελιδοποίησης με κείμενο, γραφικά σχέδια και εικόνες Mοντάζ σε H/Y: παράμετροι όψης, είδη μοντάζ, περιθώρια σελίδας ανάλογα με το είδος κ.ά. Eκτύπωση αρχείων, δημιουργία αρχείων PostScript Bοηθητικά προγράμματα: μαθηματικό και χημικό τυπολόγιο, μουσικές παρτιτούρες, επεξεργαστής πλαισίων Σελίδα από 41 LOT 1 /

32 28. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μικτό (1Θ + 3 Ε) ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίζει ο καταρτιζόμενος τις πολλαπλές εφαρμογές των ψηφιακών μέσων, τη χρηστικότητά τους, καθώς και τις επιρροές που έχουν σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. 1. Εισαγωγή στις πολλαπλές εφαρμογές ψηφιακών μέσων. Παρουσίαση εφαρμογών και ανάλυση του σχεδιασμού, της λειτουργικότητας και του περιεχομένου αυτών. 2. Κατηγοριοποίηση των εφαρμογών ως προς τη χρήση τους με παραδείγματα (εργασία, εκπαίδευση, διασκέδαση, υγεία κ.τ.λ.). Ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρησιμοποίησης των εφαρμογών ψηφιακών μέσων σε κοινωνικούς, πολιτισμικούς και άλλους τομείς. 3. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιδράσεις στον εμπορικό και καταναλωτικό κόσμο. 4. Ψηφιακή διαφήμιση. Ιδιαιτερότητες και χρησιμότητα. 5. Τα δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής ψηφιακών μέσων. Επιλογή θέματος για την κατασκευή ενός CD, με διαφορετικό ή κοινό θέμα. Ανάλυση εφαρμογής (ιδέα, απαιτήσεις χρηστών, εφικτότητα, πλάνο εργασιών). 6. Σχεδίαση εφαρμογής (δομή εφαρμογής, χάρτης πλοήγησης, αναλυτικό σενάριο, προδιαγραφές). 7. Γραφικά και εικόνες. Πηγές ψηφιακών εικόνων (εισαγωγή εικόνων και γραφικών στην εφαρμογή) 8. Κινούμενο σχέδιο. Τρισδιάστατο κινούμενο και ειδικά εφέ. 9. Ήχος, βίντεο και αποθήκευση. 10. Παρουσίαση της εφαρμογής, κατασκευή εξωφύλλου και προώθηση. Σελίδα από 41 LOT 1 /

33 11. Β Εκπαιδευτικό Υλικό. εν υπάρχει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για την ειδικότητα. Β Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού για το πρακτικό μέρος. 1 καβαλέτο για κάθε καταρτιζόμενο 1 σχεδιαστήριο για κάθε καταρτιζόμενο 1 τηλεόραση και video 1 προβολέας διαφανειών (slide projector) 1 επιδιασκόπιο (overhead projector) H/Y ΙΒΜ ή συμβατοί (PC) To λιγότερο Pentium II στα 266 MHz ή ταχύτερο 64 RAM, 3 GB σκληρό δίσκο και οπωσδήποτε κάρτα ήχου και ηχεία με λειτουργικό σύστημα Windows 98 ή νεότερο, modem και δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, 1 zip drive και1 CD-ROM (για κάθε 2 καταρτιζόμενους). 1 ψηφιακό σαρωτή (scanner), 1 έγχρωμο εκτυπωτή A4 (600dpi) και1 A/M εκτυπωτή Postscript A4 (600dpi) για κάθε εργαστήριο. Λογισμικό (Software) Για επεξεργασία ήχου Macromedia Sound Edit, Cool Edit Pro ή κάτι ανάλογο Για ανάπτυξη κινούμενης εικόνας 2 διαστάσεων Microsoft Gif Animator Για ανάπτυξη βίντεο Adobe Premiere Για παραγωγή πολυμέσων Macromedia Director ή Assymetric Toolbook Για το ιαδίκτυο Netscape Communicator Full Version, Internet Explorer και Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver Corell 7.0 ή Illustrator 7.0 ή νεότερα QuarkXpress 3.32 ή νεότερο Photoshop 4.0 ή νεότερο Word 98 ή νεότερο H/Y Macintosh imac 266 ή ταχύτερο, 64 RAM, 3 GB σκληρό δίσκο και οπωσδήποτε κάρτα ήχου και ηχεία με λειτουργικό σύστημα OS 8.0 ή νεότερο, modem και δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, 1 zip drive και1 CD-ROM (για κάθε 2 καταρτιζόμενους). 1 ψηφιακό σαρωτή (scanner), 1 έγχρωμο εκτυπωτή A4 (600dpi) και 1 A/M εκτυπωτή Postscript A4 (600dpi) για κάθε εργαστήριο.. Λογισμικό (Software) Για επεξεργασία ήχου Macromedia Sound Edit ή κάτι ανάλογο Για ανάπτυξη κινούμενης εικόνας 2 διαστάσεων Gif Builder (Griffin) Για ανάπτυξη βίντεο Adobe Premiere Για παραγωγή πολυμέσων Macromedia Director Για το ιαδίκτυο Netscape Communicator Full Version, Internet Explorer και Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver Illustrator 7.0 ή νεότερο QuarkXpress 3.32 ή νεότερο Photoshop 4.0 ή νεότερο Word 98 ή νεότερο Σελίδα από 41 LOT 1 /

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών 5 ο Σ.Ε.Κ. Γ Αθήνας Εφαρμοσμένες Τέχνες Το σύνολο των δραστηριοτήτων όπου συναντώνται οι τομείς: των καλών τεχνών (εικαστικός), του σχεδιασμού, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Γενικές Πληροφορίες Πρόγραμμα Εποπτεία Ομάδα Προσανατολισμού Τομέας Τίτλος Υπεύθυνοι Συντακτική Ομάδα Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD - 013 Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Εκπαιδευτικές Ενότητες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ιαχείριση Αρχείων Εκτυπώσεις Βασικές Λειτουργίες Επιλογές τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων ΙI». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Δάφνης Από το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Καθορισμός Προσόντων και Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ημερ/νία Γεννήσεως Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Τηλέφωνο E-mail Ναυσικά Γ. Γεωργακοπούλου 23 / 07 / 1976 Άγαμη Γριμπόβου 7-9 Πολύγωνο 113 62 Αθήνα +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Photoshop CS6. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc.

Photoshop CS6. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Adobe Photoshop CS6 ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε.Α.Δ.Σ.Α. Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δ2

Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε.Α.Δ.Σ.Α. Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δ2 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ _ ΤΜΗΜΑ Ε.Α.Δ.Σ.Α. _ Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δ2 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό + Εργαστηριακό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνολογίας Προτύπων Κοπής (Πατρόν) Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Μάρτιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση Επαγγελματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Photoshop CC. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc.

Photoshop CC. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Adobe Photoshop CC ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η Δέσμη Καλών Τεχνών προσφέρεται ως επιλογή στους μαθητές της Β' και Γ' λυκείου. Για την 6η Δέσμη δεν υπάρχει στην Α' λυκείου αντίστοιχη ΟΜΠ (Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού), έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας : Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας : Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών ECTS (Ε) 2014-2015 ECTS (Υ) 2014-2015 ΔΜ 2014-2015 Υποχρεωτικό/Επιλογής Σύνολο Μαθημάτων Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας : Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιριγώτη , Κέρκυρα Βασίλειος Αρβανάκος

Πλατεία Τσιριγώτη , Κέρκυρα Βασίλειος Αρβανάκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Kώδικας: Πληρ.: Τηλέφωνο: Fax: E-mail: Πλατεία Τσιριγώτη 7 49100, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

AM6 Παρουσιάσεις Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM6 Παρουσιάσεις Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM6 Παρουσιάσεις Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Graphic design. FACEtoFACE 32 Χρόνια Εμπειρίας. Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος Authorized Training & Certification Centers.

Graphic design. FACEtoFACE 32 Χρόνια Εμπειρίας. Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος Authorized Training & Certification Centers. FACEtoFACE 32 Χρόνια Εμπειρίας. Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος Authorized Training & Certification Centers Graphic design Επικοινωνία Εξεταστικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο Αθήνας Authorized Training & Certification

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft power point ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft power point ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft power point ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Γλυπτική-Μαρμαρογλυπτική»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Γλυπτική-Μαρμαρογλυπτική» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Γλυπτική-Μαρμαρογλυπτική»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Βρείτε την εφαρμογή! Χαρακτηριστικά του μαθήματος Οι εφαρμογές πληροφορικής θα προσφέρεται από τη σχολική χρονιά 2016-2017 ως τετράωρο μάθημα κατεύθυνσης στη Β και Γ Λυκείου. Το

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES Καλλιθέα 26-3-2013 Αρ. πρωτ: 911 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία Λειτουργικών Συστημάτων με χρήση Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Πληροφορικής. Σ. Φίλου Β.

Διδασκαλία Λειτουργικών Συστημάτων με χρήση Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Πληροφορικής. Σ. Φίλου Β. Διδασκαλία Λειτουργικών Συστημάτων με χρήση Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Πληροφορικής Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Τι είναι οι Εικονικές Μηχανές Μια εικονική μηχανή (virtual machine)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P. Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας

Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P. Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Adobe Premiere Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: 2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD B Επίπεδο Σύντομο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 12 ωρών 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 11 Μάθηµα: «Τεχνολογία Ραφής Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών Εισαγωγή στην δημιουργία ιστοχώρου με το Dreamweaver και εικαστική σχεδίαση με τα λογισμικά Photoshop και CoreDraw X4 Συνολική Διάρκεια: 48 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα