ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"

Transcript

1 Β. ΚΑΝOΝΙΣΜOΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών ραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. O καταρτιζόμενος «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» πρέπει να διακρίνεται για την άρτια κατάρτισή του γύρω από τη σύγχρονη τεχνολογία και τις δημιουργικές της εφαρμογές στον κλάδο των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων. O χώρος της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης επικοινωνιακού υλικού αποτελεί τον κατ εξοχήν τομέα των δραστηριοτήτων του. Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί προσχέδια χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, να διεκπεραιώνει γραφιστική εργασία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή και να παρακολουθεί την παραγωγή της εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη. Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και εξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και εξιοτήτων Γνωρίζει να χειρίζεται με ασφάλεια τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και να απευθύνεται και να επικοινωνεί με διαύγεια με προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες. Παράλληλα, έχει αποκτήσει τις βασικές οικονομο-τεχνικές γνώσεις για να κοστολογήσει μια συναφή επαγγελματική εργασία. Επιπλέον, γνωρίζει τις βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, που απορρέουν από αυτή. Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και εξιοτήτων. A. Aναλαμβάνει να εκτελεί - υλοποιεί γραφιστική εργασία με βάση τα προσχέδια του καλλιτεχνικού επιμελητή. B. Yλοποιεί τη μακέτα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές σχεδιασμού και στηριζόμενος στη γνώση του χειρισμού ηλεκτρονικών προγραμμάτων των H/Y δημιουργεί τα τελικά ψηφιακά αρχεία. Γ. Eπιβλέπει την εργασία σε όλα τα στάδια της παραγωγής της (διαχωρισμοί, δοκίμια, εκτύπωση, βιβλιοδεσία εφαρμογή ιστοσελίδας παραγωγή/λειτουργία CD-ROM). Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Nα γνωρίζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων Nα γνωρίζει τα στάδια παραγωγής εντύπων και πολυμέσων Nα διαβάζει και να εκτελεί προσχέδια Nα γνωρίζει τα λειτουργικά συστήματα Macintosh/PC Windows Nα χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης (εκτυπωτή, ψηφιακό σαρωτή, modem κ.λπ.) Nα δημιουργεί πρότυπες σελίδες με τον H/Y Nα εισαγάγει κείμενα και εικόνες/σχέδια μέσα στη σελίδα Nα διαχειρίζεται τυπογραφικά τα κείμενα και τις εικόνες/σχέδια μέσα στη σελίδα Nα επεμβαίνει ψηφιακά στις εικόνες Nα σχεδιάζει με ψηφιακά εργαλεία Nα γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής Nα συγκροτεί ένα βασικό κοστολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Σελίδα από 41 LOT 1 /

3 Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Για Aποφοίτους ΓEΛ - 4 εξάμηνα κατάρτισης και 1 εξάμηνο προαιρετικής πρακτικής ά- σκησης. Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. XPΩMA ΓPAΦIKΩN TEXNΩN & ΠOΛYMEΣΩN ΣXE IO XPΩMA ΣYNΘEΣH 1 TYΠOΓPAΦIKOΣ ΣXE IAΣMOΣ ENTYΠΩN & EΦAPMOΓΩN ΠOΛYMEΣΩN EIΣAΓΩΓH ΣTHN TEXNOΛOΓIA ΠOΛYMEΣΩN AΓΓΛIKA HΛEKTPONIKOI YΠOΛOΓIΣTEΣ TEXNH KAI AIΣΘHTIKH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-EΠIXEIPHMATIKOTHTA HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA EIKONAΣ 1 Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. ΣXE IO XPΩMA ΣYNΘEΣH 2 HΛEKTP. EΠEΞ. MAKETAΣ HΛEKTP. EΠEΞ. ΣEΛI AΣ HΛEKTP. EΠEΞ. EIKONAΣ 2 ΣXE IAΣMOΣ KAI ANAΠTYΞH IΣTOΣEΛI ΩN EΦAPMOΓEΣ ΨHΦIAKΩN MEΣΩN ΓPAΦIΣTIKH ΓIA TA ΠOΛYMEΣA 1 & 2 ΓPAΦIΣTIKH 1 ΓPAΦIΣTIKH 2 ΓPAΦIΣTIKH ME H/Y IΣTOPIA THΣ TEXNHΣ Σελίδα από 41 LOT 1 /

4 Α/Α ΩΡOΛOΓΙO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ: «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» Α ΕΞΑΜΗΝO Β ΕΞΑΜΗΝO Γ ΕΞΑΜΗΝO ΕΞΑΜΗΝO ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. AΓΓΛIKA HΛEKTP.YΠOΛ EIΣAΓΩΓH ΣTHN 3. TEXNOΛOΓIA ΠOΛYMEΣΩN 4. EΠIXEIPHM/THTA TEXNH KAI AIΣΘHTIKH IΣTOPIA THΣ TEXNHΣ XPΩMA ΓPAΦIKΩN TEXNΩN & 2 2 ΠOΛYMEΣΩN 8. ΣXE IO XPΩMA ΣΥΝΘΕΣΗ TYΠOΓPAΦIKOΣ ΣXE IAΣMOΣ EN- TYΠΩN & EΦAPMOΓΩN ΠOΛYMEΣΩN TEXNOΛOΓIA 10. EKTYΠΩΣEΩN & ANAΠAPAΓΩΓHΣ ΠOΛYMEΣΩN 11. ΓPAΦIΣTIKH ΓPAΦIΣTIKH HΛEKTPONIKH EΠEΞ.MAKETTAΣ HΛEKTP. EΠEΞ. ΣEΛI AΣ HΛEKTP. EΠEΞ. EIKONAΣ ΣXE IAΣMOΣ KAI 16. ANAΠTYΞH IΣTOΣEΛI ΩN 1 & ΓPAΦIΣTIKH ΓIA TA ΠOΛYMEΣA 1 & EΦAPMOΓEΣ ΨHΦIAKΩN MEΣΩN ΓPAΦIΣTIKH ME H/Y 3 3 Σ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝOΛO ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ Σελίδα από 41 LOT 1 /

5 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. Oι θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσει ο καταρτιζόμενος «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» είναι απαραίτητες για την επιτυχή του επαγγελματική ενασχόληση. Tο πρόγραμμα σκοπεύει να συνδυάσει γενικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αντιλαμβάνεται τη θέση της ειδικότητάς του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του τομέα των Γραφικών Tεχνών, όσο και εξειδικευμένες πληροφορίες για την αφομοίωση συγκεκριμένων ιστορικών, αισθητικών και τεχνολογικών δεδομένων. Eπιπλέον, το σύνολο των θεωρητικών γνώσεων που προσφέρονται ε- πιτρέπουν τη δυνατότητα εύκολης μετάβασης σε παράλληλα συναφή προγράμματα. Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος. H κατάρτιση στην ειδικότητα «Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων» απαιτεί εξάσκηση σε τεχνολογίες αιχμής, αλλά και προϋποθέτει μια σημαντική τριβή του καταρτιζόμενου σε πρακτικές διαδικασίες για την καλλιτεχνική έκφραση και υλοποίηση των ιδεών του. Σ αυτό το πλαίσιο αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική εξάσκηση και στην εξοικείωσή του με μια ποικιλία τεχνικών, υλικών και μέσων, αλλά και στην εξάσκησή του στην εκμάθηση της ηλεκτρονικής τεχνογνωσίας. Σελίδα από 41 LOT 1 /

6 Β Τα αναλυτικά προγράμματα. Α ΕΞΑΜΗΝO ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: AΓΓΛIKA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. 2. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKOI YΠOΛOΓIΣTEΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. (Κοινό μάθημα όλων των ειδικοτήτων εκτός Πληροφορικής) Σελίδα από 41 LOT 1 /

7 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΣXE IO-XPΩMA-ΣYNΘEΣH ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό ΣKOΠOΣ Nα γνωρίζει τις βασικές αρχές του σχεδίου και να είναι σε θέση να σχεδιάζει με ευχέρεια τόσο εκ του φυσικού όσο και από φωτογραφία ως πρωτότυπο. Nα γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες χρωμάτων θεωρητική κατάρτιση που εμπεριέχεται στις ώρες εργαστηρίου. Eφαρμογές χρώματος σε έργα γραφιστικής. ΣXE IO Eισαγωγή - έννοια ελευθέρου σχεδίου - χρησιμότητα - υλικά Mελέτη αναλογιών - φωτεινότητα Σύνθεση απλών γεωμετρικών σχημάτων με μολύβι Mελέτη αξόνων - κλίσεων - τονικότητας Σχεδίαση και συνθέσεις με πιο σύνθετα γεωμετρικά σχήματα Eύρεση και μελέτη χαρακτηριστικών στοιχείων Συνθέσεις με πλαστικές φόρμες με βάθος (μολύβι - κάρβουνο) Mελέτη αντιγράφων μουσείων (μολύβι - κάρβουνο) Eλεύθερη σχεδίαση από φωτογραφία (μεγέθυνση - σμίκρυνση) Mετατροπή τονικής φωτογραφίας σε σχέδιο γραμμικής μορφής XPΩMA Bασικά - συμπληρωματικά χρώματα Θερμά - ψυχρά χρώματα Xρωματικές ιδιότητες Xρωματικές συνθέσεις (τέμπερα, παστέλ, μαρκαδόροι) Kολάζ Σελίδα από 41 LOT 1 /

8 4. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H μελέτη και εφαρμογή αρχών σύνθεσης για την υλοποίηση εικαστικών λύσεων σε επαγγελματικές εφαρμογές. AΣKHΣH: Aρμονία - Aντίθεση (χρωματική - σχηματική) EΦAPMOΓH: Σύνθεση ματιέρας με αρμονία χρωμάτων. AΣKHΣH: Aρχές σύνθεσης (Σημείο - γραμμή - ευθεία -βασικά γεωέτηση των λέξεων ώστε να έχουμε ενδιαφέρούσα σύνθεση. EΦAPMOΓH: Σύνθεση διακοσμητικής μπορντούρας με τη χρήση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων. AΣKHΣH: Aπλοποίηση - σχηματοποίηση (Στυλιζάρισμα). Σημειωτική (σύμβολα). EΦAPMOΓH: Oνοματοθεσία - οπτικοποίηση του ονόματος (λογότυπο), σήμα. Συνδιασμός σήματος - λογοτύπου. AΣKHΣH: Σύνθεση σελίδας (layout). Συμμετρική, ασύμμετρη, κάναβος. EΦAPMOΓH: Kαταχώρηση (προσαρμογή σε περιοδικό και σε εφημερίδα) AΣKHΣH: Eπαγγελματικές εφαρμογές EΦAPMOΓEΣ: α) Kάρτα - Φάκελος - Eπιστολόχαρτο (Eταιρική ταυτότητα) β) Πρόσκληση γ) Folder (με κοπτικό, με ράχη και αυτιά) δ) Συσκευασία προϊόντος ( κουτί, ανάπτυγμα και τρισδιάστατο) ε) Eξώφυλλο βιβλίου σε ανάπτυγμα (κουβερτούρα) Σελίδα από 41 LOT 1 /

9 5. ΜΑΘΗΜΑ: TEXNH KAI AIΣΘHTIKH ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ:Να γνωρίζει ο καταρτιζόμενος τη φιλοσοφική θεώρηση της ιστορίας της τέχνης μέσα από τον τομέα των αισθητικών κατηγοριών. Επίσης να έχει την ικανότητα να συνδέει την Ιστορία της Τέχνης άμεσα με την αισθητική, για όλα τα έργα της Τέχνης ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία αισθητικής ανήκουν, υπακούουν σε ορισμένους κανόνες, που κατά την «κοινωνική» αισθητική είναι αναγκαίοι για την σύνθεση οποιουδήποτε έργου. 1. Η τέχνη μέσα στο χρόνο Η θεωρία του Βέλφιλν Οι βασικές έννοιες Οι βοηθητικές έννοιες 2. Η αισθητική θεώρηση της Ιστορίας της Τέχνης 3. Η περιοδική εναλλαγή του Ωραίου και του Υψηλού στην Τέχνη Η τέχνη σε περίοδο θεοκρατίας και ανθρωποκρατίας Οι αντικειμενικές βοηθητικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης Οι υποκειμενικές βοηθητικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης Γένεση, ακμή και παρακμή μιας περιόδου τέχνης Η αλληλεξάρτηση των αισθητικών κατηγοριών 4. Η ιστορική δράση των αισθητικών κατηγοριών Το Ωραίο και το Υψηλό στην τέχνη Το Τραγικό και το Κωμικό στην τέχνη Η Χάρη και το Άσχημο στην τέχνη Σελίδα από 41 LOT 1 /

10 6. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA MAKETTAΣ 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την HEM σε περιβάλλον PC και Macintosh. Περιοχή εργασίας: παράμετροι Σχεδιασμός απλών σχήματων Eφαρμογή χρώματος Tο εργαλείο της πένας ουλεύοντας με πινέλα Mετασχηματισμοί αντικειμένων ουλεύοντας με κείμενο Σελίδα από 41 LOT 1 /

11 7. ΜΑΘΗΜΑ: TYΠOΓPAΦIKOΣ ΣXE IAΣMOΣ ENTYΠΩN & EΦAPMOΓΩN ΠOΛYMEΣΩN ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ:Μεικτό (2Θ + 3 Ε) ΣKOΠOΣ: Σχεδιασμός εντύπων και Hλεκτρονικών πολυμέσων Γραμματοσειρές Xαρακτηριστικά (Type 1, TueType, Unicode κ.ά.) Σχεδιασμός σελίδας εντύπων και πολυμέσων Σχεδιασμός σελίδας. Aισθητική Aναλογίες Mονάδες μέτρησης σελίδων οθονών. Xωροθέτηση εικόνων δεδομένων Ψηφιακά formats (GIF, TIFF κ.λπ.) PostScript, καλωδίωση, δίκτυα Eξοπλισμός και λογισμικό Σελίδα από 41 LOT 1 /

12 Β ΕΞΑΜΗΝO ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8. ΜΑΘΗΜΑ: AΓΓΛIKA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. 9. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKOI YΠOΛOΓIΣTEΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. (Κοινό μάθημα όλων των ειδικοτήτων εκτός Πληροφορικής) Σελίδα από 41 LOT 1 /

13 10. ΜΑΘΗΜΑ: IΣTOPIA THΣ TEXNHΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Nα γνωρίζει τα στοιχεία εκείνα της Iστορίας της Tέχνης που επέδρασαν στη διαμόρφωση της αισθητικής που καθορίζει τη σημερινή μορφή των έργων των γραφικών τεχνών. Θεωρητική εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης με παράλληλη αισθητική εκτίμηση των έργων τέχνης της κάθε περιόδου. Παλαιολιθική τέχνη (παραστάσεις, σύμβολα, ζωγραφική σπηλαίων κ.λπ.). Nεολιθική τέχνη Tέχνη της Mεσοποταμίας και της Aιγύπτου Mινωική τέχνη Mυκηναϊκή τέχνη Γεωμετρική περίοδος Aρχαϊκή περίοδος Kλασική τέχνη Eλληνιστική τέχνη Pωμαϊκή τέχνη Mεσαιωνική ευρωπαϊκή τέχνη (ρωμανική, γοτθική κ.λπ.) Bυζαντινή τέχνη Aναγέννηση (Iταλία -. Eυρώπη) Mπαρόκ-ροκοκό Kλασικισμός και νεοκλασικισμός Pομαντισμός, ρεαλισμός, νατουραλισμός Iμπρεσιονισμός Tέλη 19ου αιώνα (προ-pαφαηλίτες, μετα-ιμπρεσιονισμός, μνημιακή ζωγραφική κ.λπ.) Kυβισμός Φοβισμός Eξπρεσιονισμός Φουτουρισμός Nταντά - σουρεαλισμός Bauhaus, ρωσική πρωτοπορία Aφηρημένη ζωγραφική Mοντερνισμός Aφηρημένος εξπρεσιονισμός Pop art Mεταμοντερνισμός Σελίδα από 41 LOT 1 /

14 11. ΜΑΘΗΜΑ: EIΣAΓΩΓH ΣTHN TEXNOΛOΓIA TΩN ΠOΛYMEΣΩN ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μεικτό (1Θ + 1 Ε) ΣKOΠOΣ: H ενημέρωση των καταρτιζομένων και η απόκτηση εκ μέρους τους μιας γενικής άντίληψης της τεχνολογίας των πολυμέσων και των εφαρμογών της. ιαδραστικά Πολυμέσα (Interactive Multimedia) Bασικές έννοιες και ορισμοί ιαφορές από τις κλασσικές εφαρμογές πληροφορικής ιαφορές από άλλα μέσα επικοινωνίας Eίδη εφαρμογών ιαδραστικών Πολυμέσων Oπτικοακουστικές παρουσιάσεις και πολυθεάματα Eφαρμογές Πολυμέσων σε CD-ROM Eφαρμογές ιαδικτύου (Internet) Άλλες τεχνολογίες αιχμής (DVD, Interactive/WEB TV κ.λπ.) Στοιχεία Πολυμέσων Kείμενο Eικόνα ιανυσματικά Γραφικά Flash movies Ήχος Video Kινούμενη εικόνα (2-3 διαστάσεων) Eικονική πραγματικότητα (VRML, QVR κ.λπ.) ιαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων Στοχοθεσία Προγραμματισμός Oργάνωση ομή του περιεχομένου (Information design) Σύστημα διάδρασης (Interaction design) Ύφος και αισθητική (Presentation design) Eφαρμογές πολυμέσων και ιαδικτύου Παρουσίαση διαφόρων εφαρμογών, κατά την οποία γίνεται συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση κάθε προϊόντος σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν προαναφερθεί, π.χ.: Eπιλεγμένες ιστοσελίδες, κατάλογος προϊόντων CD-ROM, εκπαιδευτικό πακέτο CD- ROM, μουσικό CD πολυμέσων τεχνολογίας CD-EXTRA κ.ά. Σελίδα από 41 LOT 1 /

15 12. ΜΑΘΗΜΑ: XPΩMA ΓPAΦIKΩN TEXNΩN KAI ΠOΛYMEΣΩN ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Θεωρία χρώματος. Aντίληψη χρώματος, φάσμα, φωτεινές πηγές Xρωματικά συστήματα: RGB, CMYK, χρωματικός χώρος CIE ιαχείριση χρώματος Tο χρώμα στην εκτύπωση Tο χρώμα στην οθόνη H/Y Σελίδα από 41 LOT 1 /

16 13. ΜΑΘΗΜΑ: TEXNOΛOΓIA EKTYΠΩΣEΩN & ANAΠAPAΓΩΓHΣ ΨHΦIAKΩN MEΣΩN ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μεικτό (1Θ + 2 Ε) ΣKOΠOΣ: Παραδοσιακές εκτυπωτικές μέθοδοι Λιθογραφία Όφσετ Yψιτυπία-τυπογραφία Bαθυτυπία Φλεξογραφία Mεταξοτυπία κ.ά. Ψηφιακή εκτύπωση εκτυπώσεις μεγάλων επιφανειών Ploters εκτυπωτές ink jet και laser εκτυπωτές τήξης χρωστικής ηλεκτροστατική έγχρωμη ασπρόμαυρη Eκτυπώσεις για πολυμέσα αναπαραγωγή CD-ROM Mήτρες (Mastering) Σελίδα από 41 LOT 1 /

17 14. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H μελέτη και εφαρμογή αρχών σύνθεσης για την υλοποίηση εικαστικών λύσεων σε επαγγελματικές εφαρμογές. AΣKHΣH: Leaflet EΦAPMOΓH: Tρίπτυχο ή τετράπτυχο, διάστασης A4, με ελεύθερο θέμα. AΣKHΣH: Aφίσα κινηματογράφου EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος, σχεδιασμός γραμμάτων ανάλογα με το ύφος της ταινίας AΣKHΣH: O ρόλος του σλόγκαν στη διαφήμιση EΦAPMOΓH: Aφίσα δρόμου ή καταχώρηση όπου μελετάται ο τρόπος γραφής, η σωστή τοποθέτηση στο χώρο και η τοποθέτηση των λέξεων ώστε να έχουμε ενδιαφέρούσα σύνθεση. AΣKHΣH: Γραφιστική κινηματογράφου (story board) EΦAPMOΓH: Eικονογραφημένο σενάριο για τηλεοπτική εκπομπή ή εισαγωγή σε κινηματογραφική ταινία. AΣKHΣH: Σχεδιασμός εικονογραμμάτων (pictograms) EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος. AΣKHΣH: Συσκευασία προϊόντος EΦAPMOΓH: Eτικέτα φιάλης κρασιού, ποτού ή αναψυκτικού (λαιμού και τετράγωνη). AΣKHΣH: Eξώφυλλο CD EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος για audio cd ή cd-rom. Σελίδα από 41 LOT 1 /

18 15. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA MAKETTAΣ 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την HEM σε περιβάλλον PC και Macintosh. Συνδυασμός σχημάτων και χρωμάτων ημιουργία σύνθετων σχημάτων (pathfinder) H διαχείριση επιστρώσεων (layers) Σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων ιαχωρισμοί χρωμάτων Συνδυασμός γραφικών με εικόνες Σελίδα από 41 LOT 1 /

19 16. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA ΕΙΚΟΝΑΣ (PhotoShop) ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μεικτό (1Θ + 2 Ε) ΣKOΠOΣ: 1. Εισαγωγή 2. Περιοχή Εργασίας 3. Επιλογές και Εργαλεία 4. Εισαγωγή εικόνας από Σάρωση 5. Χρήση και αξιοποίηση Επιπέδων 6. Εφαρμογή και επεξεργασία Χρώματος 7. Μάσκες και Κανάλια 8. Επεξεργασία (Ρετούς) Εικόνων 9. Χρήση του Εργαλείου Πένας 10. Ειδικά Εφέ (Special Effects) 11. Εισαγωγή και εξαγωγή Γραφικών 12. ημοσίευση εικόνων στο διαδίκτυο (WWW) 13. Ακρίβής εκτύπωση χρωμάτων 14. Επεξεργασία Εικόνων για Εκτυπώσεις Τριχρωμίας - Τετραχρωμίας Σελίδα από 41 LOT 1 /

20 Γ ΕΞΑΜΗΝO ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 17. ΜΑΘΗΜΑ: AΓΓΛIKA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. Σελίδα από 41 LOT 1 /

21 18. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - EΠIXEIPHMATIKOTHTA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 14/εξάμηνο, 1/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Α ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η έννοια της επικοινωνίας. 2. Επικοινωνία και λήψη αποφάσεων. 3. Μοντέλα επικοινωνίας. 4. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας. 5. Ατομική, διαπροσωπική, ομαδική, μαζική επικοινωνία. 6. Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία και τρόποι αντιμετώπισής τους. 7. Τα κανάλια επικοινωνίας στην επιχείρηση. 8. Άτυπη ή ανεπίσημη επικοινωνία και διαδόσεις. 9. Επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. Βασικές αρχές της ψυχολογίας του ατόμου και της ομάδας. 2. Η συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε μία ομάδα. 3. εξιότητες ομαδικής εργασίας:συμπεριφορά, συνεργασία, συγκρούσεις, συντονισμός. 4. εξιότητες διαπραγμάτευσης:στρατηγικές και τακτικές διαπραγμάτευσης. 5. Προσωπικές δεξιότητες: χαρακτηριστικά προσωπικότητας- επαγγελματικές ικανότητες- επιλογή, ανάπτυξη, οργάνωση και παρουσίαση μηνύματος. 6. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑ ΜΕΣΑ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1. Ιστορική εξέλιξη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 2. Προφορικός λόγος (ζωντανός λόγος-μηχανικός λόγος). 3. Γραπτός λόγος (τύπος, έννοια, διακρίσεις, σημασία, λειτουργίες, εξέλιξη, προβλήματα, προστασία από το κράτος, νομοθεσία κ.τ.λ.). 4. Οπτικοακουστικά (ραδοφωνία, τηλεόραση, κινηματογράφος, φιλμ, στριπς, κοινωνιολογική θεώρηση των μέσων, νομικό καθεστώς) 5. Άλλα μέσα (σύνθημα, σύμβολα, τέχνη, εικόνα, φωτογραφία, αφίσα). Β ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Γνωρίσματα της επιχείρησης. 2. Κατηγορίες και μέγεθος επιχειρήσεων. 3. Επιχειρηματικός Προγραμματισμός (Business planning). Σελίδα από 41 LOT 1 /

22 4. Σύγχρονα και μελλοντικά προβλήματα της επιχείρησης: παραγωγή, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Η λειτουργία του προγραμματισμού: καθορισμός σκοπών, διαμόρφωση πολιτικής, ανάπτυξη σχεδίων, καθορισμός διαδικασιών. 2. Λειτουργία της οργάνωσης: ενότητα ιοίκησης, μορφές οργάνωσης (κάθετη, γραμμική, διοικητική και οριζόντια). 3. Στοχοθέτηση. 3.1Στόχοι και υποκίνηση. 3.2Προσδιορισμός στόχων για ένα τμήμα. Προσδιορισμός ατομικών στόχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ MARKETING. 1. Ανταγωνισμός. 2. Ανάλυση περιβάλλοντος. 3. Συστήματα πληροφοριών marketing. 4. Τμηματοποίηση της αγοράς. 5. Συσκευασία και σηματοποίηση του προϊόντος. 6. ιαφήμιση (έννοια, στοιχεία, σημασία, πρόγραμμα, στελέχη, κώδικες). 7. Προσωπικές πωλήσεις. 8. Προώθηση πωλήσεων. Σελίδα από 41 LOT 1 /

23 19. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA ΣEΛI AΣ 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την HEΣ σε περιβάλλον PC και Macintosh. Tο περιβάλλον του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου: η οθόνη ως σελίδα μέγεθος, περιθώρια, κλίμακες μέτρησης κ.ά. Tο περιβάλλον του προγράμματος επεξεργασίας σελίδας: επιπλέον δυνατότητες H δομή της σελίδας: πλαίσιο κειμένου-εικόνας, η ροή του κειμένου, η διαμόρφωση/αλλαγή του πλαισίου, η σχετική θέση του πλαισίου στο χώρο, η διαχείριση γραμμών H δομή ενός πολυσέλιδου εγγράφου: πρότυπες σελίδες, εισαγωγή και αφαίρεση σελίδων, η ροή κειμένου κ.ά. Xαρακτηριστικά της πρότυπης σελίδας: συνήθη μεγέθη σελίδας 14 21, 17 24, A4 κ.ά. Bοηθητικές υπηρεσίες του προγράμματος: βιβλιοθήκες, διαχείριση γραμματοσειρών/εικόνων ημιουργία σύνθετης σελιδοποίησης με κείμενο, γραφικά σχέδια και εικόνες Mοντάζ σε H/Y: παράμετροι όψης, είδη μοντάζ, περιθώρια σελίδας ανάλογα με το είδος κ.ά. Eκτύπωση αρχείων, δημιουργία αρχείων PostScript Bοηθητικά προγράμματα: μαθηματικό και χημικό τυπολόγιο, μουσικές παρτιτούρες, επεξεργαστής πλαισίων Σελίδα από 41 LOT 1 /

24 20. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA EIKONAΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την ΨEE σε περιβάλλον PC και Macintosh. Eισαγωγή στα προγράμματα ΨEE. Mενού και εργαλεία. Eργαλεία επιλογής τμήματος εικόνας, μετακίνησης και περιστροφής Eργαλεία σχεδίασης: πινέλο, αερογράφος κ.ά. Aλλαγή χρωματικών μοντέλων: indexed, RGB, CMYK κ.ά. Mετρήσεις: χάρακες, canvas size, image size κ.ά. Xρωματικός έλεγχος: ισορροπία, χρωματικές καμπύλες ιόρθωση εικόνας (ρετούς): Mελέτη βασικών φίλτρων (unsharp mask, blur κ.ά.) H χρήση επιστρώσεων (layers), κατασκευή μάσκας, ξεγύρισμα κ.ά. Mελέτη φίλτρων για ειδικά εφέ. Σύνθεση εικόνας από διάφορα πρωτότυπα Προγράμματα ΨEE: ομοιότητες και διαφορές Σελίδα από 41 LOT 1 /

25 21. ΜΑΘΗΜΑ: ΣXE IAΣMOΣ KAI ANAΠTYΞH IΣTOΣEΛI ΩN 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ:Μεικτό (1Θ + 4 Ε) ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίζει ο καταρτιζόμενος να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ιστοσελίδες. 1. Εισαγωγή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιήγηση σε υ- πάρχουσες ιστοσελίδες και μελέτη της δομής τους). 2. Συλλογή πληροφοριακού υλικού για την πραγματοποίηση ενός δικτυακού τόπου. 3. Επιλογή υλικού που θα παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα. Εισαγωγή του υλικού και μετατροπή του σε ψηφιακή μορφή χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα προγράμματα Η/Υ. 4. Σχεδιασμός του πάνου της ιστοσελίδας. 5. Σχεδιασμός του διαγράμματος ροής της ιστοσελίδας (γραμμική οργάνωση). 6. Επεξεργασία κειμένων ώστε να αποκτήσουν μορφή τέτοια που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της ιστοσελίδας. 7. Επεξεργασία εικόνων ώστε να μπορούν να εισαχθούν στην ιστοσελίδα. 8. Επεξεργασία ήχων ώστε να αποκτήσουν τέτοια μορφή που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της ιστοσελίδας. 9. Επεξεργασία βίντεο ώστε να αποκτήσουν μορφή που να χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα. 10. ημιουργία και επεξεργασία γραφικών, πλαισίων και φόρμας. 11. Υλοποίηση του προγράμματος ροής χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο πρόγραμμα ημιουργία της εισαγωγικής ιστοσελίδας μέσα από κατάλληλο πρόγραμμα. 13. ημιουργία των υπόλοιπων ιστοσελίδων. 14. Αποθήκευση όλων των επιμέρους ιστοσελίδων. Προτείνεται η δημιουργία ιστοσελίδας του Ι.Ε.Κ., η οποία θα περιλαμβάνει τους τομείς και τα τμήματα του Ι.Ε.Κ., καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες (χαρακτηριστικά ειδικοτήτων, προγράμματα μαθημάτων, βιογραφικά καθηγητών και καταρτιζομένων κ.ά.) Σελίδα από 41 LOT 1 /

26 22. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH ΓIA TA ΠOΛYMEΣA 1 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μικτό Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με βασικά εργαλεία και τεχνικές απαραίτητα για την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, όπως λογισμικό για ήχο, κινούμενη εικόνα-βίντεο και παραγωγής πολυμέσων (π.χ Cool Edit Pro, Adobe Premiere, Microsoft Gif Animator, Director ή Toolbook). Βασικές αρχές σχεδιασμού οθόνης (screen design) Βασικές αρχές για την αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή (Human Computer Interaction) Εργαλεία και τεχνικές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών Εκμάθηση προγράμματος επεξεργασίας ήχου (Cool Edit Pro) Εκμάθηση προγράμματος ανάπτυξης κινούμενης εικόνας δύο διαστάσεων (Microsoft Gif Animator) Εκμάθηση προγράμματος ανάπτυξης βίντεο (Adobe Premiere) Εισαγωγή στην εκμάθηση προγράμματος παραγωγής πολυμέσων (Toolbook ή Director) Σελίδα από 41 LOT 1 /

27 ΕΞΑΜΗΝO ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 23. ΜΑΘΗΜΑ: AΓΓΛIKA ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Θεωρητικό ΣKOΠOΣ: Βλέπε οδηγίες Ο.Ε.Ε.Κ. Σελίδα από 41 LOT 1 /

28 24. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH ME H/Y ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Eργαστηριακό ΣKOΠOΣ: H μελέτη και εφαρμογή αρχών σύγχρονου καλλιτεχνικού σχεδιασμού για την υλοποίηση εικαστικών λύσεων σε επαγγελματικές εφαρμογές μέσω H/Y. AΣKHΣH: Πρωτοσέλιδο εφημερίδας EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος σε σχήμα ταμπλόϊντ εξάστηλο. AΣKHΣH: Πολύπτυχο (μπροσούρα) EΦAPMOΓH: Oκτασέλιδο για τουριστικό γραφείο. AΣKHΣH: Σαλόνι περιοδικού EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος από τη σύγχρονη επικαιρότητα ή οικολογικού πειεχομένου, (ένθεση κειμένου μέσα σε εικόνα, εικόνας μέσα σε εικόνα). AΣKHΣH: Hμερολόγιο EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος (εξώφυλλο και δύο μήνες) AΣKHΣH: Eξώφυλλο δίσκου EΦAPMOΓH: Eλεύθερη επιλογή θέματος (εικαστικές παρεμβάσεις με χρήση φίλτρων και πολλαπλών ενθέσεων μέσω προγράμματος επεξ. εικόνας). AΣKHΣH: Eικονογράφηση. EΦAPMOΓH: Eικονογράφηση παιδικού βιβλίου σε σχεδιαστικό πρόγραμμα. Σελίδα από 41 LOT 1 /

29 25. ΜΑΘΗΜΑ: ΣXE IAΣMOΣ KAI ANAΠTYΞH IΣTOΣEΛI ΩN 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ:Μεικτό (1Θ + 4 Ε) ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίζει ο καταριζόμενος να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ιστοσελίδες, καθώς επίσης να μπορεί να βελτιώνει και να τελειοποιεί ι- στοσελίδες. Το μάθημα αυτό βασίζεται και ολοκληρώνει το αντίστοιχο του προηγούμενου εξαμήνου («Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων 1»). 1. Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων. Μελέτη των αποθηκευμένων ιστοσελίδων από το μάθημα του προηγούμενου εξαμήνου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων 1». 2. Έλεγχος του πληροφοριακού υλικού που έχει αποθηκευτεί ώστε οι ιστοσελίδες να είναι πλούσιες σε πληροφορίες και επαρκείς σε ενημέρωση. 3. Εισαγωγή εικόνων και κειμένων μέσα από ειδικό πρόγραμμα στις ιστοσελίδες. Εισαγωγή φόντου. 4. Εισαγωγή ήχου και βίντεο στις ιστοσελίδες. 5. Τροποποίηση της εισαγωγικής σελίδας με την εισαγωγή πλαισίου. 6. ημιουργία υπερσυνδέσμων (στην ίδια σελίδα, σε άλλες σελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.τ.λ.) Τροποποίηση ιστοσελίδων με την εισαγωγή πινάκων, κινούμενων εικόνων κ.τ.λ. 7. Εγκατάσταση ιστοσελίδας, μεταφορά και κοινοποίηση. Άνοιγμα και έλεγχος. 8. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας με περισσότερο πληροφοριακό υλικό ακολουθώντας τα στάδια του αντίστοιχου μαθήματος του προηγούμενου εξαμήνου. Η οργάνωση της σελίδας θα πρέπει να είναι ιεραρχικής οργάνωσης και δικτυωτής. Προτείνεται η δημιουργία ιστοσελίδας διαφημιστικής εταιρείας, που να ασχολείται με προώθηση προϊόντων σε έντυπη και οπτικοακουστική μορφή. Σελίδα από 41 LOT 1 /

30 26. ΜΑΘΗΜΑ: ΓPAΦIΣTIKH ΓIA TA ΠOΛYMEΣA 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μεικτό (1Θ + 4 Ε) Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με βασικά εργαλεία και τεχνικές απαραίτητα για την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, όπως λογισμικό για ήχο, κινούμενη ειόνα-βίντεο και παραγωγής πολυμέσων (π.χ Cool Edit Pro, Adobe Premiere, Microsoft Gif Animator, Director ή Toolbook). Εκμάθηση προγράμματος παραγωγής πολυμέσων (Toolbook ή Director) Ενσωμάτωση ήχου, εικόνας στατικής και κινούμενης, βίντεο και κειμένου σε ένα ενιαίο αρχείο Ανάπτυξη και αξιολόγηση πολυμεσικής εφαρμογής Καταχώρηση πολυμεσικής εφαρμογής στο ιαδίκτυο (Shockwave) Σελίδα από 41 LOT 1 /

31 27. ΜΑΘΗΜΑ: HΛEKTPONIKH EΠEΞEPΓAΣIA ΣEΛI AΣ 2 ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 70/εξάμηνο, 5/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Εργαστηριακό H εξοικείωση και γνώση του καταρτιζόμενου με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την HEΣ σε περιβάλλον PC και Macintosh. Tο περιβάλλον του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου: η οθόνη ως σελίδα μέγεθος, περιθώρια, κλίμακες μέτρησης κ.ά. Tο περιβάλλον του προγράμματος επεξεργασίας σελίδας: επιπλέον δυνατότητες H δομή της σελίδας: πλαίσιο κειμένου-εικόνας, η ροή του κειμένου, η διαμόρφωση/αλλαγή του πλαισίου, η σχετική θέση του πλαισίου στο χώρο, η διαχείριση γραμμών H δομή ενός πολυσέλιδου εγγράφου: πρότυπες σελίδες, εισαγωγή και αφαίρεση σελίδων, η ροή κειμένου κ.ά. Xαρακτηριστικά της πρότυπης σελίδας: συνήθη μεγέθη σελίδας 14 21, 17 24, A4 κ.ά. Bοηθητικές υπηρεσίες του προγράμματος: βιβλιοθήκες, διαχείριση γραμματοσειρών/εικόνων ημιουργία σύνθετης σελιδοποίησης με κείμενο, γραφικά σχέδια και εικόνες Mοντάζ σε H/Y: παράμετροι όψης, είδη μοντάζ, περιθώρια σελίδας ανάλογα με το είδος κ.ά. Eκτύπωση αρχείων, δημιουργία αρχείων PostScript Bοηθητικά προγράμματα: μαθηματικό και χημικό τυπολόγιο, μουσικές παρτιτούρες, επεξεργαστής πλαισίων Σελίδα από 41 LOT 1 /

32 28. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙ OΣ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ: Μικτό (1Θ + 3 Ε) ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίζει ο καταρτιζόμενος τις πολλαπλές εφαρμογές των ψηφιακών μέσων, τη χρηστικότητά τους, καθώς και τις επιρροές που έχουν σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. 1. Εισαγωγή στις πολλαπλές εφαρμογές ψηφιακών μέσων. Παρουσίαση εφαρμογών και ανάλυση του σχεδιασμού, της λειτουργικότητας και του περιεχομένου αυτών. 2. Κατηγοριοποίηση των εφαρμογών ως προς τη χρήση τους με παραδείγματα (εργασία, εκπαίδευση, διασκέδαση, υγεία κ.τ.λ.). Ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρησιμοποίησης των εφαρμογών ψηφιακών μέσων σε κοινωνικούς, πολιτισμικούς και άλλους τομείς. 3. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιδράσεις στον εμπορικό και καταναλωτικό κόσμο. 4. Ψηφιακή διαφήμιση. Ιδιαιτερότητες και χρησιμότητα. 5. Τα δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής ψηφιακών μέσων. Επιλογή θέματος για την κατασκευή ενός CD, με διαφορετικό ή κοινό θέμα. Ανάλυση εφαρμογής (ιδέα, απαιτήσεις χρηστών, εφικτότητα, πλάνο εργασιών). 6. Σχεδίαση εφαρμογής (δομή εφαρμογής, χάρτης πλοήγησης, αναλυτικό σενάριο, προδιαγραφές). 7. Γραφικά και εικόνες. Πηγές ψηφιακών εικόνων (εισαγωγή εικόνων και γραφικών στην εφαρμογή) 8. Κινούμενο σχέδιο. Τρισδιάστατο κινούμενο και ειδικά εφέ. 9. Ήχος, βίντεο και αποθήκευση. 10. Παρουσίαση της εφαρμογής, κατασκευή εξωφύλλου και προώθηση. Σελίδα από 41 LOT 1 /

33 11. Β Εκπαιδευτικό Υλικό. εν υπάρχει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για την ειδικότητα. Β Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού για το πρακτικό μέρος. 1 καβαλέτο για κάθε καταρτιζόμενο 1 σχεδιαστήριο για κάθε καταρτιζόμενο 1 τηλεόραση και video 1 προβολέας διαφανειών (slide projector) 1 επιδιασκόπιο (overhead projector) H/Y ΙΒΜ ή συμβατοί (PC) To λιγότερο Pentium II στα 266 MHz ή ταχύτερο 64 RAM, 3 GB σκληρό δίσκο και οπωσδήποτε κάρτα ήχου και ηχεία με λειτουργικό σύστημα Windows 98 ή νεότερο, modem και δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, 1 zip drive και1 CD-ROM (για κάθε 2 καταρτιζόμενους). 1 ψηφιακό σαρωτή (scanner), 1 έγχρωμο εκτυπωτή A4 (600dpi) και1 A/M εκτυπωτή Postscript A4 (600dpi) για κάθε εργαστήριο. Λογισμικό (Software) Για επεξεργασία ήχου Macromedia Sound Edit, Cool Edit Pro ή κάτι ανάλογο Για ανάπτυξη κινούμενης εικόνας 2 διαστάσεων Microsoft Gif Animator Για ανάπτυξη βίντεο Adobe Premiere Για παραγωγή πολυμέσων Macromedia Director ή Assymetric Toolbook Για το ιαδίκτυο Netscape Communicator Full Version, Internet Explorer και Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver Corell 7.0 ή Illustrator 7.0 ή νεότερα QuarkXpress 3.32 ή νεότερο Photoshop 4.0 ή νεότερο Word 98 ή νεότερο H/Y Macintosh imac 266 ή ταχύτερο, 64 RAM, 3 GB σκληρό δίσκο και οπωσδήποτε κάρτα ήχου και ηχεία με λειτουργικό σύστημα OS 8.0 ή νεότερο, modem και δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, 1 zip drive και1 CD-ROM (για κάθε 2 καταρτιζόμενους). 1 ψηφιακό σαρωτή (scanner), 1 έγχρωμο εκτυπωτή A4 (600dpi) και 1 A/M εκτυπωτή Postscript A4 (600dpi) για κάθε εργαστήριο.. Λογισμικό (Software) Για επεξεργασία ήχου Macromedia Sound Edit ή κάτι ανάλογο Για ανάπτυξη κινούμενης εικόνας 2 διαστάσεων Gif Builder (Griffin) Για ανάπτυξη βίντεο Adobe Premiere Για παραγωγή πολυμέσων Macromedia Director Για το ιαδίκτυο Netscape Communicator Full Version, Internet Explorer και Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver Illustrator 7.0 ή νεότερο QuarkXpress 3.32 ή νεότερο Photoshop 4.0 ή νεότερο Word 98 ή νεότερο Σελίδα από 41 LOT 1 /

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, 94 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 212 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 22.186 Τ.Μ.

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, 94 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 212 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 22.186 Τ.Μ. a r t & design ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, 94 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 212 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 22.186 Τ.Μ. a r t & design ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με 40 χρόνια εμπειρίας, συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

2. Επαγγελματικός τομέας στον οποίο ανήκει η ειδικότητα: Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών.

2. Επαγγελματικός τομέας στον οποίο ανήκει η ειδικότητα: Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. Ονομασία ειδικότητας: Εικονογράφος - σκιτσογράφος (illustrator/cartoonist) 2. Επαγγελματικός τομέας στον οποίο ανήκει η ειδικότητα: Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών. 3. Τίτλος αποφοίτησης για εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ παγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ 0 Η τελευταία δεκαετία του αιώνα που πέρασε βρήκε την Ελλάδα οργανικά ενσωματωμένη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 22000044 Β.. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 35 B.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Το αντικείμενο εργασίας του Τουριστικού Συνοδού (Tour Leader), ανάγεται βασικά

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. δηγός πουδών

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. δηγός πουδών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ δηγός πουδών Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκη 2010 2 Πίνακας περιεχομένων Ο..5

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2567 18 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29169 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα από 80 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Oι απόφοιτοι της Ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, θα πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα από 45 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Ο κλάδος της αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής είναι ένας από τους δυναμικότερους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Λογισμικό Microworlds Pro. και ζωγραφίζω και ελέγχω και προγραμματίζω»):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Λογισμικό Microworlds Pro. και ζωγραφίζω και ελέγχω και προγραμματίζω»): ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1.1. Το Λογισμικό Microworlds Pro Το λογισμικό Microworlds Pro εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο του έργου ΚΙΡΚΗ (Β ΚΠΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα