Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις δυο επόµενες ενότητες αναφέρονται συνοπτικά οι οδηγίες για την ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση δισδιάστατων αντικειµένων, όπως και γενικότερες οδηγίες οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ψηφιοποίηση αντικειµένων διαφόρων ειδών. Συγκεκριµένα στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις (ελάχιστη ανάλυση, χρωµατικό βάθος) για το ψηφιακό υποκατάστατο, στους τύπους αρχείων των ψηφιακών εικόνων για κάθε ψηφιοποιηµένο αντικείµενο, στην τεκµηρίωση και σε κάποιες γενικότερες υποδείξεις σχετικά µε τη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στον απαιτούµενο εξοπλισµό: σαρωτές, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, λογισµικό, υπολογιστικό σύστηµα και αποθηκευτικά µέσα. Οι οδηγίες διακρίνονται σε συστάσεις οι οποίες πρέπει να εφαρµόζονται από όλα τα έργα και υποδείξεις των οποίων η εφαρµογή είναι µεν προαιρετική, ωστόσο καλό θα ήταν και συµφέρει τους φορείς να τις ακολουθήσουν. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ανάλυση και χρωµατικό βάθος Σ.1 Η ψηφιακή αποτύπωση (µε σαρωτή ή µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή) συνιστάται να γίνεται στη µέγιστη ανάλυση που θεωρείται ικανοποιητική για το συγκεκριµένο αντικείµενο. Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας µε τις επιθυµητές ελάχιστες απαιτήσεις σε ανάλυση και χρωµατικό βάθος για το ψηφιακό υποκατάστατο, σύµφωνα µε τις κρατούσες συνθήκες σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και αλλού. Πρωτότυπο αντικείµενο Ελάχιστη ανάλυση Χρωµατικό βάθος Φωτοτυπηµένο υλικό 200 dpi 8 bit γκρι (ασπρόµαυρο) Έντυπο υλικό (ασπρόµαυρο) 400 dpi 8 bit γκρι Έντυπο υλικό (έγχρωµο) 400 dpi 24 bit Φωτογραφίες (ασπρόµαυρες) 600 dpi 8 bit γκρι Φωτογραφίες (έγχρωµες) 600 dpi 24 bit Έργα τέχνης (ασπρόµαυρα) 600 dpi 8 bit γκρι Έργα τέχνης, υφάσµατα 600 dpi 24 bit (έγχρωµα) 35mm slides, αρνητικά κλπ 2400 dpi 8 bit γκρι (ασπρόµαυρα) 35mm slides, αρνητικά κλπ 2400 dpi 24 bit (έγχρωµα) 6cm X 6cm slides (ασπρόµαυρα) 2400 dpi 8 bit γκρι

3 6cm X 6cm slides (έγχρωµα) 2400 dpi 24 bit Slides ή πλάκες από γυαλί 600 dpi 8 bit γκρι (ασπρόµαυρα) Τύποι αρχείων Σ.2 Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά αντίγραφα συνιστάται να βασίζονται σε πρότυπα συµβατά µε όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρµες και µε ευρεία αποδοχή κατά προτίµηση ανοικτά, π.χ. TIFF, JPEG κλπ Επίσης, πέρα από το ψηφιακό υποκατάστατο προτείνεται να δηµιουργούνται τουλάχιστον άλλες δυο εκδοχές του: µια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το ιαδίκτυο και µια εικόνα σε σµίκρυνση για προεπισκόπηση. Σ.3 Το ψηφιακό υποκατάστατο συνιστάται να αποθηκεύεται σε µορφή TIFF χωρίς συµπίεση, οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το ιαδίκτυο σε JPEG ή PNG και οι σµικρύνσεις σε JPEG ή GIF, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων. Μεταχείριση πρωτοτύπων Σ.4 Πριν τη µεταφορά και την ψηφιοποίηση οποιουδήποτε αντικειµένου συνιστάται να ζητείται η γνώµη του ειδικού που είναι υπεύθυνος για το περιεχόµενο. Επεξεργασία ψηφιακών αντικειµένων Η επεξεργασία των ψηφιακών αντικειµένων µε τη βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού, για παράδειγµα διόρθωση χρώµατος, µείωση του µεγέθους για προβολή στο ιαδίκτυο κ.ά. εξαρτάται από τους στόχους του έργου. Σ.5 Η επεξεργασία στο ψηφιακό υποκατάστατο πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή. Τεκµηρίωση Σ.6 Για την τεκµηρίωση των αντικειµένων συνιστάται να ακολουθούνται ανοικτά και ευρέως χρησιµοποιούµενα πρότυπα µεταδεδοµένων, όπως Dublin Core, EAD, MARC, TEI. Σε περίπτωση που το έργο χρησιµοποιήσει κλειστό πρότυπο είναι σκόπιµο να αναπτυχθεί αντιστοίχηση (απεικόνιση) του συγκεκριµένου µοντέλου µε ένα ανοικτό και δηµοφιλές πρότυπο µεταδεδοµένων. Έλεγχος ποιότητας Υ.1 Η διαδικασία της ψηφιοποίησης καλό είναι να ακολουθείται από έλεγχο της ποιότητας των ψηφιακών αντικειµένων και των µεταδεδοµένων τους.

4 Ανθρώπινο δυναµικό Σ.7 Το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης θα πρέπει να έχει είτε σηµαντική εµπειρία σε παρόµοια έργα είτε να έχει καταρτιστεί κατάλληλα. Σ.8 Συνιστάται να υπάρχει ένας «πυρήνας» προσωπικού µε αποκλειστική απασχόληση στο έργο. Υ.2 Σε σχέση µε το χειρισµό των πρωτοτύπων αντικειµένων η κατάρτιση του προσωπικού προτείνεται να γίνει από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα συγκεκριµένα αντικείµενα στον οργανισµό όπου φυλάγονται. Ανάθεση εργασιών σε τρίτους Υ.3 Σε περίπτωση που κάποιες από τις εργασίες στο πλαίσιο του έργου έχουν ανατεθεί σε τρίτο φορέα, καλό είναι ο φορέας αυτός να ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την τήρηση των οδηγιών και λεπτοµερειών που έχουν συµφωνηθεί, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνιση µε τους στόχους του έργου. Εξοπλισµός Για την επιλογή του απαιτούµενου εξοπλισµού από ένα φορέα σκόπιµο είναι να συνεκτιµηθούν διάφοροι παράγοντες, όπως κόστος, προσωπικό και χρόνος. Για παράδειγµα µπορεί να είναι πιο σύµφορο να ανατεθεί η σάρωση µέρους του υλικού σε τρίτους. Σ.9 Θα πρέπει να ζητηθεί από τον προµηθευτή του εξοπλισµού να γίνει εγκατάσταση και επίδειξη της λειτουργίας του, καθώς και έλεγχος της λειτουργίας από το φορέα, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφιοποίησης. Σαρωτές Υ.4 Στο πλαίσιο του έργου καλό είναι να αποκτηθεί ο σαρωτής µε τις περισσότερες δυνατότητες που επιτρέπει ο προϋπολογισµός του έργου, ο οποίος ιδανικά θα πρέπει να έχει µέγεθος επιφάνειας σάρωσης τουλάχιστον όσο το µεγαλύτερο αντικείµενο της προς ψηφιοποίηση συλλογής. Υ.5 Για τα περισσότερα έργα ψηφιοποίησης καλό είναι να αποκτηθεί ένας επίπεδος (flatbed) σαρωτής για αντικείµενα τα οποία δεν αναµένεται να επηρεαστούν από την πίεση σε επίπεδη επιφάνεια (για παράδειγµα άδετο έντυπο υλικό και χειρόγραφα). Αν υπάρχουν ανάλογες απαιτήσεις από το έργο, καλό είναι ο σαρωτής να διαθέτει αυτόµατη τροφοδοτική διάταξη για έγγραφα και ειδικά πλαίσια για σάρωση slides. Υ.6 Αν πρόκειται να ψηφιοποιηθούν µεγάλες ποσότητες slides, καλό είναι να γίνει προµήθεια ενός ειδικού σαρωτή µε αυτόµατες τροφοδοτικές διατάξεις για slides

5 Υ.7 Ένας σαρωτής µε ειδικό πλαίσιο για βιβλία είναι συνήθως κατάλληλος για τα περισσότερα βιβλιοδετηµένα αντικείµενα, εφόσον το µέγεθός τους δεν ξεπερνά το όριο του σαρωτή. Σ.10 Όσοι φορείς πρόκειται να αγοράσουν εξοπλισµό πρέπει να επιλέξουν το σαρωτή µε βάση την επιθυµητή οπτική ανάλυση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του πίνακα της προηγούµενης ενότητας και όχι την ανάλυση παρεµβολής. Άλλος εξοπλισµός Οι απαιτήσεις κάποιων έργων ψηφιοποίησης µπορεί να καταστήσουν αναγκαία την προµήθεια και λειτουργία άλλου εξοπλισµού για την ψηφιοποίηση αντικειµένων που δεν µπορούν να τοποθετηθούν ούτε σε επίπεδο σαρωτή ούτε σε σαρωτή για βιβλία. Συνηθισµένη περίπτωση είναι η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. Σ.11 Συνιστάται να αποκτηθεί η πιο ισχυρή ψηφιακή φωτογραφική µηχανή που επιτρέπει ο προϋπολογισµός του έργου και θα πρέπει να συνοδεύεται µε τον απαραίτητο εξοπλισµό (τρίποδα, φίλτρα και ειδικός φωτισµός). Υ.8 Θα ήταν σκόπιµο να ζητηθεί η συνδροµή έµπειρου φωτογράφου που έχει ασχοληθεί µε έργα ψηφιοποίησης στο παρελθόν. Λογισµικό Οι οδηγίες για το λογισµικό επεξεργασίας των ψηφιακών εικόνων, που συνιστούν το αποτέλεσµα της διαδικασίας ψηφιοποίησης, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τους στόχους του έργου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι: ιαχείριση και επεξεργασία πολύ µεγάλων αρχείων εικόνας Αλλαγή της ανάλυσης και του χρωµατικού βάθους Αποθήκευση διαφορετικών εκδοχών της ίδιας εικόνας σε αρχεία διαφορετικού µεγέθους Επιλογή, αντιγραφή και αποθήκευση σε ξεχωριστό αρχείο τµήµατος της εικόνας Εξαγωγή εικόνων σε διαφορετικούς τύπους, όπως PNG, JPEG και GIF Αυτόµατη επεξεργασία συνόλων εικόνων Υ.11 Ανάλογα µε τον προϋπολογισµό, καλό είναι να αποκτηθεί το πιο κατάλληλο και µε τις περισσότερες δυνατότητες λογισµικό. Σ.12 Αν οι στόχοι του έργου απαιτούν λογισµικό OCR (οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων) καλό είναι να αποκτηθεί το πακέτο µε τις περισσότερες δυνατότητες, ώστε να αυτοµατοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό η σχετική διαδικασία. Υ.12 Τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που προτείνεται να διαθέτει ένα πακέτο λογισµικού OCR είναι η επισκόπηση και επεξεργασία στην ίδια οθόνη, η διόρθωση ορθογραφικών λαθών, οι υποδείξεις για διόρθωση λέξεων που έχουν αναγνωριστεί λανθασµένα, η υποστήριξη κειµένου δοµηµένου σε περισσότερες από µία στήλες (δοµή εφηµερίδων) κλπ.

6 Για την αποθήκευση και τη διαχείριση του ψηφιοποιηµένου υλικού είναι απαραίτητη η προµήθεια κατάλληλου λογισµικού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης τόσο των ψηφιακών αντικειµένων όσο και των µεταδεδοµένων τους. Σ.13 Συνιστάται να υποστηρίζεται η εξαγωγή δεδοµένων σε XML, web services κλπ µε βάση τα πρότυπα διαλειτουργικότητας. Υπολογιστικό σύστηµα Σ.14 Το υπολογιστικό σύστηµα που απαιτείται κατά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από ένα σταθµό εργασίας µε ικανοποιητική υπολογιστική ισχύ και επεξεργαστή βελτιστοποιηµένο για επεξεργασία εικόνων, ισχυρή µνήµη, µεγάλο χώρο αποθήκευσης, και µεγάλης ταχύτητας συνδέσεις. Συγκεκριµένα οι απαιτήσεις για το σταθµό εργασίας είναι: Επεξεργαστής 3.0 Ghz Pentium IV (ή συµβατός) τουλάχιστον Τουλάχιστον 512 MB µνήµη RAM Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 120 GB Οθόνη τουλάχιστον 19 ιντσών υγρών κρυστάλλων η 21 ιντσών καθοδικού σωλήνα Συνδέσεις USB 2.0 ή Firewire µε τους σαρωτές Τοπικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων για τη µεταφορά των ψηφιακών υποκατάστατων Αποθηκευτικά µέσα Πολύ µεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των αποθηκευτικών µέσων για τις ψηφιακές εικόνες. Αν στο πλαίσιο του έργου εκτελείται ψηφιοποίηση περιορισµένου αριθµού αντικειµένων, η αποθήκευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οπτικά µέσα αποθήκευσης (προτιµότερα τα DVD). Για µεγαλύτερους όγκους δεδοµένων, άλλα µέσα για την αποθήκευση των ψηφιακών εικόνων είναι οι συστοιχίες δίσκων RAID και η δικτυακή αποθήκευση (SAN, NAS). Υ.13 Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να λαµβάνονται αντίγραφα ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήµατα, να υπάρχουν συγκεκριµένες πολιτικές και διαδικασίες για αποκατάσταση µετά από καταστροφή και συγκεκριµένο σχέδιο για τη µετάβαση σε νέα αποθηκευτικά µέσα, όταν η σύγχρονη τεχνολογία καταστεί απαρχαιωµένη.

Οδηγός Καλών Πρακτικών

Οδηγός Καλών Πρακτικών Οδηγός Καλών Πρακτικών Έκδοση 1.3 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών Πρακτικών και Κέντρων Αριστείας 3 Μαρτίου 2004 Minerva Οδηγός Καλών Πρακτικών 1 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ιατήρηση. ebooks4greeks.gr

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ιατήρηση. ebooks4greeks.gr 2 ebooks4greeks.gr Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ιατήρηση Πολιτιστικού Περιεχοµένου Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες Έκδοση 1.0 Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα 1.1 Στοιχεία του Φορέα... 3 1.2 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΥΞ ΔΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΦΙΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΕΙΡΟΥ» «ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Προκήρυξη Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ. : Τηλ.: 2810 392213 FAX : 2810 542080 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.

Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ. : Τηλ.: 2810 392213 FAX : 2810 542080 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/1/12 για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΦΙΑΚ ΠΕΡΙΓΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΣ ΤΡΙΠΟΛΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή Αναθέτουσα Αρχή: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» Προϋπολογισμός: 411.382,12 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκμηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή με το ηλεκτρονικό μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ ΑΔΑΜ: 13PROC001766525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 7186 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα