perilipseis.indd 1 09/06/15 10:19 π.μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "perilipseis.indd 1 09/06/15 10:19 π.μ."

Transcript

1 perilipseis.indd 1

2 perilipseis.indd 2

3 perilipseis.indd 3

4 2 Το «Χρηστικό λεξικό όρων εκπαιδευτικής αξιολόγησης»: μεθοδολογία κατασκευής και χαρακτηριστικά Νιόβη Αντωνοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Αντώνης Τσοπάνογλου Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ Η παρούσα εργασία αφορά το πρόγραμμα κατασκευής του Χρηστικού λεξικού όρων εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Πρόκειται για λεξικό στο οποίο περιλαμβάνονται οι κυριότεροι αγγλικοί όροι του επιστημονικού πεδίου της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Οι όροι αποδίδονται στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποδόσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ελληνικά επιστημονικά δημοσιεύματα. Ο κάθε όρος συνοδεύεται από περιγραφή της σημασίας του, με τρόπο που να επιτρέπει την κατανόησή του και από αναγνώστες χωρίς ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και των συναφών επιστημών. Η παραγωγή του στηρίχθηκε σε corpus 410 όρων στην αγγλική γλώσσα, από τους οποίους, μετά από επεξεργασία, προέκυψαν τα 252 λήμματα που συμπεριλήφθηκαν στο λεξικό. Οι συνολικά 678 αντίστοιχες αποδόσεις που εντοπίστηκαν μετά από βιβλιογραφική έρευνα αξιολογήθηκαν από τους ερευνητές της ομάδας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιλογής μίας για κάθε αγγλικό λήμμα. Η τελική μορφή του λεξικού είναι ηλεκτρονική-διαδικτυακή (http://www.greek-language.gr/certification/ research/lexicon/index.html) και έντυπη. perilipseis.indd 4

5 3 Dialog-ος: μια ψηφιακή κοινότητα για διδάσκοντες και σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας στην Κωνσταντινούπολη Σταυρούλα Αντωνοπούλου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Υπ. Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Η τάξη στην οποία διδάσκεται μια ξένη γλώσσα δεν αποτελεί μόνο μια τάξη γλωσσομάθειας αλλά μια κοινότητα προβληματισμού για τη γλώσσα-στόχο και τον πολιτισμό της. Αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από ένα μοναδικό διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά μέσα από ποικίλους μαθησιακούς πόρους που επιλέγει ο διδάσκων, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών. Από την άλλη, είναι αναμφίβολο πως η χρήση της γλώσσας εκτός της τάξης για πραγματικούς επικοινωνιακούς σκοπούς βοηθά ιδιαίτερα στην κατάκτησή της. Πάνω στα παραπάνω επιχειρήματα δομήθηκε και το ψηφιακό περιβάλλον Dialog-oς για διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στην Κωνσταντινούπολη αλλά και για τους σπουδαστές τους. Πρόκειται για ένα εγχείρημα συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με το Σισμανόγλειο Μέγαρο Κωνσταντινούπολης με στόχο την προώθηση και προβολή της ελληνικής γλώσσας. Το περιβάλλον αποτελείται από δύο ειδών κοινότητες. Η πρώτη αφορά τους διδάσκοντες και στοχεύει στην εξ αποστάσεως συνεργασία για ανταλλαγή διδακτικού υλικού, που δημιούργησαν οι ίδιοι με βάση τις ιδιαιτερότητες των ενήλικων τουρκόφωνων μαθητών τους. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τη δημιουργία πέντε διαφορετικών «Ομάδων Ενδιαφερόντων Σπουδαστών», δηλαδή κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχουν σπουδαστές με στόχο να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα για να μιλήσουν για κάποιο από τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. γαστρονομία, ελληνικός κινηματογράφος κ.ά), ανεξάρτητα από το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους. Η παραπάνω προσπάθεια, μέσα σε λιγότερο από ένα έτος, έχει ήδη αναδείξει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και, πιο σημαντικά, έναν νέο τρόπο εκμάθησης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας έξω από τη συμβατική τάξη. perilipseis.indd 5

6 4 Διαπολιτισμική εκπαίδευση: από τη θεωρία στη διδακτική πράξη Ελευθερία Ζάγκα Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρούλα Τσοκαλίδου Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου Φιλόλογος στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Χριστίνα Μαλιγκούδη Διδάσκουσα στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας» σχεδιάστηκε και διδάχτηκε η ενότητα «Όταν οι πολιτισμοί συνομιλούν στο σχολείο: Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης». Οι πολύχρωμες τάξεις με τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση ποικίλων γλωσσών αποτελεί μια δεδομένη πραγματικότητα την τελευταία δεκαετία σε όλη την Ελλάδα. Η γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα εκλαμβάνεται ως η τρέχουσα συνθήκη για το μαθητικό πληθυσμό (Σκούρτου 2011: 73). Το γεγονός αυτό καθιστά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ετερότητα αναγκαία. Στην ανακοίνωση αρχικά θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του θεωρητικού μέρους της διδαχθείσας ενότητας: βασικές έννοιες της θεωρίας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ζητήματα διαπολιτισμικότητας (π.χ. η έννοια της ταυτότητας, του πολιτισμού), η ανάγκη για διαπολιτισμικότητα στο σχολείο, ζητήματα διγλωσσίας (π.χ. μεταναστευτική διγλωσσία), εκπαιδευτικές προτάσεις για την προαγωγή της ενσυναίσθησης στη διδακτική πράξη, βασικές δεξιότητες και ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα και, τέλος, διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη βασικών διαπροσωπικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικές προτάσεις για την ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας στη διδακτική πράξη, όπως αυτές σχεδιάστηκαν από τους/ τις επιμορφούμενους/ επιμορφούμενες της συγκεκριμένης ενότητας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές αυτές προτάσεις έχουν ως βασικά θέματα το τραγούδι, τη διατροφή και τους πρόσφυγες στον 20ο/ 21ο αιώνα και μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για εφαρμογή στη διδακτική πράξη. perilipseis.indd 6

7 5 H έννοια της διαβάθμισης στην κατασκευή ΑΠ για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2 Μαρία Ιακώβου Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ Επ ευκαιρία του σχεδιασμού και της υλοποίησης καινούριων μοντέλων ΑΠ για την Ελληνική ως Γ2 υπό την επιστημονική καθοδήγηση του ΚΕΓ και τη συμμετοχή αρκετών Ελλήνων ερευνητών, η ομιλία αυτή θα επιχειρήσει να καταδείξει τις θεωρητικές αρχές που διέπουν την κατανομή/ διαδοχή του υλικού (grading and sequencing) σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, τα ειδικά χαρακτηριστικά της γλώσσας-στόχου (Ελληνική ως Γ2: γραμματική-λεξιλόγιο-προφορά) και τις συγκεκριμένες ανάγκες των ομάδων-στόχων (παιδιά - ενήλικες, διαπροσωπική/ βασική επικοινωνιακή ικανότητα ακαδημαϊκή/ γνωστική επικοινωνιακή επάρκεια). Στόχος είναι να καταφανεί πώς η επιλογή ενός ενιαίου θεματικού πλαισίου (στην προκειμένη περίπτωση θα δοθούν γλωσσικά δείγματα από την περιοχή «Στοιχεία ταυτότητας») μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τη διαβάθμιση του υλικού από το πρώτο (Α1) στο τελευταίο (Γ2) επίπεδο ελληνομάθειας, ούτως ώστε διδάσκοντες και μαθητές να έχουν διαρκή πρόσβαση σε δραστηριότητες (tasks), λειτουργίες και δεξιότητες κατάλληλες προς τις ανάγκες και τις γνώσεις τους. perilipseis.indd 7

8 6 Δημιουργώντας μια «Πύλη» για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα: αποτελέσματα, πρακτικές και προοπτικές Ιωάννης Καζάζης Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Άννα Κοκκινίδου Επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΕΓ, υπεύθυνη έργου για τις δράσεις Β και Γ Δρ. Θωμαΐς Ρουσουλιώτη Επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΕΓ, υπεύθυνη έργου για τις δράσεις Α και Δ Στο πλαίσιο της Πράξης ΕΣΠΑ «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», που αποτελεί το θέμα της ημερίδας, έχουν σχεδιαστεί, οργανωθεί και εκπονηθεί, υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή Ιωάννη Καζάζη, ποικίλες δράσεις για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα με βάση τέσσερις σημαντικούς πυλώνες: (α) την πιστοποίηση της ελληνομάθειας και την ηλεκτρονική της εξυπηρέτηση, (β) την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, κατάρτιση και στήριξη των διδασκόντων την ελληνική ως Γ2, (γ) τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της ελληνικής για ΑμεΑ ή/και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και (δ) το ερευνητικό και επιστημονικό υπόβαθρο που συνιστά τη βάση όλων των παραπάνω. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι η συνολική παρουσίαση των παραδοτέων έργων και των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων που οδηγούν, ουσιαστικά, στην οργάνωση μιας πύλης για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Η συγκεκριμένη πύλη (portal) περιλαμβάνει ψηφιακούς πόρους, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του κοινού-στόχου, βιντεοπαρουσιάσεις, βιντεομαθήματα και ηλεκτρονικά βιβλία αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια μακρόχρονη προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης του συστήματος ελληνομάθειας σύμφωνα με την καταστατική αποστολή του ΚΕΓ στο προκείμενο πεδίο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως τη βασική δομή του προγράμματος αποτέλεσαν 22 διακριτά παραδοτέα έργα στο πλαίσιο του φυσικού αντικειμένου για τα οποία συνεργάστηκαν σε ομάδες εργασίας περίπου 400 συνεργάτες - ειδικοί επιστήμονες. Η συγκεκριμένη παρουσίαση στοχεύει στην καλύτερη δυνατή παρουσίαση (α) ενός πλούσιου και σημαντικού έργου για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, (β) των πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί, και (γ) των προοπτικών που διανοίγονται με την ολοκλήρωσή του έργου. perilipseis.indd 8

9 7 Σχεδιασμός γλωσσικού μαθήματος: μια σύγχρονη και διαχρονική προσέγγιση Βασιλική Μάρκου Καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, εξωτερική συνεργάτιδα ΚΕΓ Επίκεντρο αυτής της εισήγησης είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται ένα γλωσσικό μάθημα. Ο υπότιτλος «μια σύγχρονη και διαχρονική προσέγγιση» υποδεικνύει ότι θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν τόσο οι διαχρονικές βασικές αρχές που διέπουν τον τρόπο εκμάθησης και διδασκαλίας της γλώσσας, όσο και οι σύγχρονες τάσεις ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Αναλυτικότερα, θα γίνει αναφορά στις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενός γλωσσικού μαθήματος (μεταξύ άλλων στοχοθεσία, επίπεδο, χρόνος, διάταξη και δυναμικό τάξης) και στις φάσεις της διδασκαλίας. Επιπλέον, θα συσχετιστεί το γλωσσικό μάθημα με το αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας, καθώς το περιεχόμενο και οι στόχοι της γλωσσικής διδασκαλίας συνδέονται άμεσα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας και συγκεκριμένα της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Θα διερευνηθεί, επίσης, ο τρόπος που μπορεί να εμπλουτιστεί το γλωσσικό μάθημα με νέες τεχνολογίες. Τέλος, θα υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στην τράπεζα κειμένων του ΚΕΓ και θα παρουσιαστούν τρόποι χρήσης της για την δημιουργία ενός γλωσσικού μαθήματος. Η εισήγηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα, ειδικότερα την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, αλλά και σε εκπαιδευτικούς άλλων γλωσσών. perilipseis.indd 9

10 8 Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς Μαρίνα Ματθαιουδάκη Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Κατερίνα Νικολαΐδου Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Η παρουσίαση εστιάζει στη συνδυαστική διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς μέσα σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο διδασκαλίας. Προτείνει μία νέα προσέγγιση η οποία δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να αξιοποιήσει γλωσσικά στοιχεία τα οποία συχνά παρουσιάζονται μεμονωμένα στην τάξη σε ένα συνδυαστικό πλαίσιο με στόχο την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από τους μαθητές καθώς και την ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη κάλυψη των γλωσσικών στοιχείων. Παρουσιάζονται οι αρχές της μεθόδου καθώς και παραδείγματα διδακτικών προτάσεων. Το υπόβαθρο έχει αναπτυχθεί πλήρως στην ενότητα «η Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς» και έχει προσαρμοστεί κατάλληλα για τις διαφορετικές Διαδρομές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο, η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει συγκεκριμένα νεωτεριστικά παιδαγωγικά στοιχεία, όπως τον «βοηθό διδασκαλίας» με συνεχή ερωτήματα που δίνουν την ευκαιρία για αναστοχασμό και εμπέδωση της γνώσης καθώς και την διαδικασία αξιολόγησης της ενότητας η οποία βασίζεται στη συνεργατικότητα μέσω της δημιουργίας ομάδων. Επιπλέον, η ενότητα πλαισιώνεται με περαιτέρω κεφάλαια τα οποία εμβαθύνουν σε θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία όπως η δραστηριοκεντρική μέθοδος, η συνδυαστική διδασκαλία γλώσσας και περιεχομένου, η διδασκαλία του προφορικού λόγου, καθώς και διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της γραμματικής του λεξιλογίου και της προφοράς, κτλ. Τέλος, η παρουσίαση θα εξετάσει τα αποτελέσματα τρέχουσας έρευνας τα οποία τροφοδοτούν τη διδασκαλία των γλωσσικών αυτών στοιχείων όπως το CLIL και η δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων για τη διδασκαλία της προφοράς. perilipseis.indd 10

11 9 H διδασκαλία και η πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες: προφίλ των μαθητών, διδακτική προσέγγιση και ειδικές εξεταστικές συνθήκες Κατερίνα Όλκα Ψυχολόγος/Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΚΕΓ Η παρουσίαση αναφέρεται σε ζητήματα διδασκαλίας, εκμάθησης και πιστοποίησης της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας σε άτομα με αναπηρίες και ειδικότερα σε εκπαιδευόμενους με προβλήματα μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, θα περιγραφεί το έργο που έχει ήδη γίνει από το 2011 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Πράξης 54, στα παραδοτέα έργα που αφορούν την πιστοποίηση και τη διδασκαλία της ελληνικής σε άτομα με αναπηρία ή/και μαθησιακές δυσκολίες, όσον αφορά τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ). Αναλυτικά αναφορά θα γίνει στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε να ταιριάζει στο συγκεκριμένο κοινό στόχο, στη δημιουργία κατάλληλων διδακτικών προτάσεων και σεναρίων για κάθε επίπεδο ελληνομάθειας, καθώς και την ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου με τις βασικές αρχές διδασκαλίας που οφείλουν να ακολουθούν οι εκπαιδευτές των εκπαιδευομένων με μαθησιακά προβλήματα. Θα δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα και θα αναλυθούν σύγχρονες πρακτικές που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες και αποτελεσματικές σε άτομα με ΕΜΔ που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη αλλά και ως μητρική/πρώτη γλώσσα. Παράλληλα, σε σχέση με την πιστοποίηση της ελληνομάθειας θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τους τύπους των ειδικών προδιαγραφών που πρέπει να προβλέπονται και για ποιες κατηγορίες ΜΔ, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογούνται τα αιτήματα για ειδικές εξεταστικές συνθήκες και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν οι υποψήφιοι. Τέλος, θα συζητηθεί πώς πρέπει να διεξάγονται οι εξετάσεις, πώς πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση της κάθε δοκιμασίας και ποια είναι η ιδανική στάση των αξιολογητών, ώστε η εξέταση να είναι έγκυρη και αξιόπιστη. perilipseis.indd 11

12 10 Διδάσκοντας την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα σε παιδιά: αποτίμηση σχεδίων μαθημάτων Αρετή-Μαρία Σουγάρη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Απώτερος στόχος των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η κατάρτιση όσων συμμετέχουν, ώστε κατά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσής τους να μπορούν να εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους νέες τεχνικές που ενσωματώνουν τη θεωρητική γνώση αλλά και διδακτικές πρακτικές που έχουν προταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Με ανάλογο τρόπο, η ενότητα «Γλωσσική Διδασκαλία σε Παιδιά» στο πλαίσιο του προγράμματος: «Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/ εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», δίνει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους να δοκιμάσουν διδακτικές πρακτικές που θεωρούνται απαραίτητες για τη διδασκαλία σε παιδιά. Στην παρούσα ανακοίνωση αναλύεται η βασική δομή της συγκεκριμένης ενότητας και εξετάζονται σχέδια διδασκαλίας που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ποσοτική αποτίμηση με βάση την αξιολόγηση σχεδίων μαθημάτων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ενότητας του προγράμματος. Τα σχέδια διδασκαλίας μελετώνται σε συνάρτηση με τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στις εργασίες των επιμορφούμενων, αλλά και να κατανοηθεί η πηγή προέλευσης των συγκεκριμένων αδυναμιών. Η όλη διερεύνηση οδηγεί σε στοχευμένες βελτιώσεις της επιμορφωτικής διαδικασίας αλλά και σε υιοθέτηση νέων πρακτικών, μεθόδων και τεχνικών από μέρους των επιμορφούμενων με τελικό ζητούμενο τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. perilipseis.indd 12

13 11 «Αγορά και εύρεση εργασίας»: μια ολιστική πρόταση διδασκαλίας για το επίπεδο ανεξάρτητου χρήστη (Β2) Χριστίνα Τακούδα Μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ. Η θεματική της αγοράς εργασίας είναι βαρύνουσας σημασίας στα μέσα και τα προχωρημένα επίπεδα ελληνομάθειας, καθώς οι γραμματισμοί και το λεξιλόγιο που σχετίζονται με την επαγγελματική απασχόληση στη γλώσσα-στόχο αποτελούν μέρος του πολιτισμικού κεφαλαίου στο οποίο «επενδύουν» σε μεγάλο βαθμό (Norton 2013) οι ενήλικοι μαθητές της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Για τον λόγο αυτό, ενότητες με θέμα την αναζήτηση και εύρεση εργασίας, τις εργασιακές συνθήκες και το κοινωνικό φαινόμενο της ανεργίας είναι παρούσες σε όλα σχεδόν τα διδακτικά εγχειρίδια που στοχεύουν από τη στοιχειώδη μέχρι την άριστη γνώση της ελληνικής ως ξένης. Η συμβολή της παρούσας πρότασης διδασκαλίας είναι η ολιστική προσέγγιση των γλωσσικών δεξιοτήτων και η ενσωμάτωση σε αυτή στοιχείων από ποικίλους γλωσσοδιδακτικούς λόγους (Ivanič 2004), όπως είναι ο λόγος του κειμενοκεντρισμού, των πολυγραμματισμών, αλλά και το ευρέως δοκιμασμένο δομολειτουργικό μοντέλο στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Στη διαλογικότητα της παρούσας πρότασης (Fairclough 2003) συνετέλεσε η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής της από δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους ερευνήτριες που αντλούν από διαφορετικές παραδόσεις διδασκαλίας: από την συμπλήρωση παραδοσιακών δοκιμασιών ανοιχτού ή κλειστού τύπου που συνηθίζονται σε εξεταστικά περιβάλλοντα όπως αυτό του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας μέχρι την πολυτροπική και συγκριτική ανάλυση διαδικτυακών ιστότοπων για την τοπική και τη διεθνή αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, οι διδασκόμενοι την ελληνική σε επίπεδο Β2 έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν ολιστικά τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να καλλιεργήσουν γραμματισμούς που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια θέση στην πολιτισμική και επαγγελματική κοινότητα της γλώσσας στόχου. Το τελευταίο είναι ένας από τους βασικούς στόχους εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας από ενηλίκους σπουδαστές, κοινό στο οποίο απευθύνεται η παρούσα πρόταση διδασκαλίας. Βιβλιογραφικές αναφορές: Fairclough, N Analysing discourse: Textual analysis for social research. London: Routledge. Ivanič, R Discourses of writing and learning to write. Language and Education, 18: Νorton, B (2nd ed.) Identity and language learning: Extending the conversation. Bristol: Multilingual Matters. perilipseis.indd 13

14 12 Γραμματικές της ελληνικής και γραμματικές της ελληνικής ως Γ2 Αναστάσιος Τσαγγαλίδης Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Είναι μάλλον εύκολο να αποδειχθεί ότι, ιστορικά, η περιγραφή της ελληνικής οφείλει πολλά στις προσεγγίσεις της ελληνικής ως Γ2. Είναι κοινός τόπος πως η παραδοσιακή γραμματική είναι συχνά προβληματική, αφενός γιατί εμμένει στη διατήρηση αναλύσεων που έχουν περάσει στην ιστορία και αφετέρου γιατί παραλείπει την αναφορά σε αρκετά γλωσσικά φαινόμενα, καθώς προϋποθέτει γνώσεις που είναι ήδη κατακτημένες από τον μέσο φυσικό ομιλητή. Η ανακοίνωση εστιάζει στην περιγραφή του ρηματικού συστήματος και στοχεύει στην ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εγχειριδίων της ελληνικής ως Γ2 (καθώς και των προδιαγραφών των επιπέδων ελληνομάθειας), που εισάγουν ή/και προϋποθέτουν πρωτοποριακές αναλύσεις. Σε σύγκριση με (μεγάλες και μικρές) περιγραφές που απευθύνονται σε φυσικούς ομιλητές της ελληνικής, οι αναλύσεις της ελληνικής ως Γ2 συχνά χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ακρίβεια (καθώς δεν προσκολλώνται σε παραδοσιακές παραδοχές), πληρότητα και επιμονή στη λεπτομέρεια (καθώς δεν μπορούν να αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα ή κενά), σαφήνεια και λογική συνέπεια (καθώς απευθύνονται σε ποικίλα ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων εγγράμματων ενηλίκων, που σίγουρα έχουν ήδη γνώση κάποιας ακόμα γλώσσας). Με άλλα λόγια, είναι προφανές ότι ειδικές μελέτες για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2, όπως αυτές που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης 54, είναι χρήσιμες για τη διδασκαλία της ως Γ2. Επιπλέον, όμως, υποστηρίζεται ότι είναι αδιαμφισβήτητα ευεργετική και η συμβολή τους στην περιγραφή της ελληνικής συνολικά. perilipseis.indd 14

15 perilipseis.indd 15

16 perilipseis.indd 16

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μίχα Γεωργία Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα