Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός"

Transcript

1 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου

2 Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί ερευνητικό επιδεικτικό έργο, στο οποίο θα εφαρμοστούν τεχνολογικά ώριμες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Η καινοτομία του έργου αφορά κυρίως στη μεγάλη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΑΠΕ στο αυτόνομο ασθενές δίκτυο της νήσου του Αγ. Ευστρατίου.

3 Γιατί επελέγη ο Αϊ Στράτης Είναι μικρό νησί, (~ 250 κατοίκους) και αυτό βοηθάει στην εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό υφισταμένων τεχνολογιών οι οποίες θα προσαρμοσθούν στις τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις. Έχει ελεγχόμενες ενεργειακές ανάγκες (Ετήσια ζήτηση ενέργειας 1073 MWh, μέγιστη ζήτηση ισχύος 360kW, μέση ημερήσια κατανάλωση 4MWh) Ο Αϊ Στράτης είναι τόπος με μνήμες και συμβολισμούς. Συνδέεται με μια ταραγμένη περίοδο της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Θέλουμε να συμβολίζει πλέον και το πέρασμα της χώρας σε μια νέα εποχή. Μια εποχή προόδου, καινοτομίας, σεβασμού στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στο περιβάλλον.

4 Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα ,57. ΑΔΑ: Β499Φ 61Π Ένταξη της Πράξης "Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών Πράσινο Νησί" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", 04/05/ Π ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Ηλεκτροπαραγωγή Προμήθεια (Κωδ. 3) ,00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2. Σταθμοί παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης Προμήθεια (Κωδ. 3) ,00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ υδρογόνου 3. Επιδεικτικές σταθερές εφαρμογές Προμήθεια (Κωδ. 3) ,00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 4. Οχήματα υδρογόνου Προμήθεια (Κωδ. 3) ,00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 5. Μελέτη ασφαλείας και κανονιστικών Εργολαβία (Κωδ. 2) ,00 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ Π/ΥΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ διατάξεων 6. Ηλεκτρικά οχήματα Προμήθεια (Κωδ. 3) ,00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 7. Φωτοβολταϊκός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών Προμήθεια (Κωδ. 3) ,00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ οχημάτων 8. Κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων και Προμήθεια (Κωδ. 3) ,56 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα με χρήση ΑΠΕ 9. Ερευνητική εργασία Επιχορήγηση για εκτέλεση πράξης με ιδία μέσα (Κωδ.15) 10. Μίσθωση γηπέδων για την εγκατάσταση του Απαλλοτρίωση Αγορά εδαφικών τεχνικού εξοπλισμού εκτάσεων (Κωδ.5) ,72 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ,00 ΑΛΛΟ

5 Περιγραφή του έργου Στο νησί προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων στους τομείς: 1) ηλεκτροπαραγωγής, 2) μεταφορών, 3) αυτόνομων σταθερών εφαρμογών, 4) στηνκάλυψηθερμικώνκαιψυκτικώνφορτίωνστονκτιριακότομέαμεχρήση τεχνολογιών ΑΠΕ και 5) εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με κύριο στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

6 Τομέας 1 Ηλεκτροπαραγωγή Το προβλεπόμενο σύστημα ηλεκτροδότησης του νησιού θα αποτελείται από τον ήδη εγκατεστημένο θερμικό σταθμό παραγωγής, με τη σημερινή του σύνθεση, τοφορτίοτουνησιού και το υβριδικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.

7 Τομέας 1 Ηλεκτροπαραγωγή Το υβριδικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής θα περιλαμβάνει: Δύο ανεμογεννήτριες (Α/Γ) συνολικής ισχύος kw Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) σταθμό συνολικής ισχύος kwp Κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές συνολικής ενέργειας kwh Σύστημα αποθήκευσης με συσσωρευτές στη θέση του Φ/Β σταθμού Κεντρικός αμφίδρομος αντιστροφέας ισχύος περίπου 600 kva Μονάδα ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή υδρογόνου ονομαστικής ισχύος της τάξης των 100 kw Δεξαμενή αποθήκευσης υδρογόνου σε αέρια μορφή υπό πίεση χωρητικότητας 200 kg. 2 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) υδρογόνου ισχύος 75 kw έκαστο Κεντρικό σύστημα εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης του συστήματος ηλεκτροδότησης του νησιού Πρόσθετα συστήματα και διατάξεις ρύθμισης και ελέγχου

8 Ο βασικός στόχος της χρήσης υδρογόνου στον τομέα των μεταφορών στον Αϊ Στράτη είναι η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για έναν ολοκληρωμένο σταθμό πλήρωσης οχημάτων με υδρογόνο, ο οποίος θα μπορεί να καλύπτει και μελλοντικά την εκτεταμένη χρήση οχημάτων υδρογόνου στο νησί. Η υλοποίηση του σταθμού πλήρωσης οχημάτων με υδρογόνο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα εξοπλισμού: Σύστημα αντλιών για παροχή υδρογόνου (υδρογονάδικο) Περονοφόρο με κυψέλη καυσίμου 2 δίτροχα υδρογόνου Τομέας 2 Μεταφορές (Οχήματα Υδρογόνου)

9 Τομέας 2 Μεταφορές (Ηλεκτρικά Οχήματα) 3 εμπορικά ηλεκτρικά οχημάτα (εκτωνοποίωντοέναθα είναι λεωφορείο) για χρήση της κοινότητας και των υπηρεσιών της 5 ηλεκτρικά σκούτερ τα οποία θα διατίθενται προς ενοικίαση στους επισκέπτες του νησιού Για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και των σκούτερ θα κατασκευασθεί σταθμός φόρτισης, στο χώρο του οποίου προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (Φ/Β) επί στεγάστρου, διαστάσεων 6 μ. επί 10 μ., σε κεντρικό κοινοτικό χώρο εύκολα προσβάσιμο από το κοινό. Η ονομαστική ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος θα ανέρχεται στα 10 kwp. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού φόρτισης των 3 οχημάτων και των 5 σκούτερ υπολογίζεται σε 25 kw. Η ζήτηση των 25 kw, αφορά στη φόρτιση συγχρόνως όλων των ηλεκτρικών οχημάτων και σκούτερ κάτι που δεν αναμένεται να συμβαίνει συχνά, ενώ η ισχύς φόρτισης των οχημάτων θα ρυθμίζεται από τον φορτιστή και θα μειώνεται κατά την διάρκεια μιας φόρτισης.

10 Τομέας 3 Επιδεικτικές σταθερές εφαρμογές Στο τομέα των επιδεικτικών σταθερών εφαρμογών προβλέπονται οι εξής εφαρμογές: Επιδεικτική εφαρμογή κυψέλης καυσίμου: Τέσσερεις μονάδες κυψελών καυσίμου τύπου ΡΕΜ, ονομαστικής ισχύος 5 kw με χρήση καθαρού υδρογόνου ως καύσιμο, οι οποίες θα εγκατασταθούν στα κτίρια της κοινότητας του Αγίου Ευστρατίου προκειμένου να εξυπηρετήσει τα ηλεκτρικά φορτία εξωτερικού φωτισμού των συγκεκριμένων κτιρίων. Ηλεκτρικό ψυγείο: Μια μονάδα κυψέλης καυσίμου η οποία θα φορτίζει τη μπαταρία ηλεκτρικού ψυγείου. Το σύστημα θα είναι ισχύος 300 W και θα χρησιμοποιηθεί σε κτίριο της κοινότητας.

11 Τομέας 3 Επιδεικτικές σταθερές εφαρμογές

12 Τομέας 4 Κάλυψη φορτίων και ΖΝΧ στα κτίρια Ο στόχος του έργου είναι η παροχή θέρμανσης, ψύξης και Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στα παρακάτω κτίρια : 1. Δημοτικό κτίριο Δημαρχείο ΚΕΠ ΕΛΤΑ 2. Σχολείο Αγίου Ευστρατίου

13 Τομέας 4 Κάλυψη φορτίων και ΖΝΧ στα κτίρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δημοτικό Κτίριο Σχολείο Ανοιχτό κύκλωμα όπου αντλείται νερό από την παραγωγική γεώτρηση και μέσω του κεντρικού εναλλάκτη θερμότητας (Κ.Ε.Θ.), αποδίδει τη θερμότητά του στις ΓΑΘ οι οποίες βρίσκονται στα δυο κτίρια. Η μεταφορά της θερμότητας από τον Κ.Ε.Θ. στις ΓΑΘ του κάθε κτιρίου θα γίνεται μέσω ενός δικτύου το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του οικισμού. Μετά την χρήση της θερμότητας του νερού αυτό θα επανεισάγεται στο έδαφος μέσω της γεώτρησης επανεισαγωγής. Το σύστημα θέρμανσης/ψύξης/ζνχ του σχολείου θα περιλαμβάνει εκτός της ΓΑΘ τα παρακάτω: Θερμικόηλιακόσύστημα(ηλιακούς συλλέκτες) Yπεδαφική αποθήκευση ενέργειας (UTES) Δεξαμενή ζεολίθων αποθήκευσης ενέργειας Δεξαμενή αποθήκευσης Ζεστού Νερού

14 Τομέας 5 Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια ΣΤΟΧΟΣ: H ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και η μείωση του φορτίου ζήτησης Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης...για τη δημιουργία μιας πρότυπης και ολοκληρωμένης προσέγγισης ανάπλασης σε κλίμακα οικισμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: διαμόρφωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης επιλεγμένων δημόσιων κτιρίων και συγκεκριμένα του σχολικού συγκροτήματος και του κτιρίου της Μαρασλείου διαμόρφωση του περιβάλλοντος / αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος με βιοκλιματικά κριτήρια Η συνολική προσέγγιση ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων περιλαμβάνει και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών για θέρμανση και ψύξη από ΓΑΘ

15 Τομέας 5 Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας Εσωτερική θερμομόνωση οροφής Αντικατάσταση κουφωμάτων από μονά τζάμια με ξύλινα κουφώματα σε διπλά με κουφώματα αλουμινίου Αντικατάσταση εξωτερικών θυρών Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής για δροσισμό Κατάλληλη διαμόρφωση αύλειου και περιβάλλοντος χώρου

16 Αϊ Στράτης τo ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1.Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα σήμερα Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της εφαρμογής του Τοπιικού Σχεδίίου Δράσης γιια την Κλιιματιική Αλλαγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επικαιροποιημένη Μελέτη του έργου: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείου εξοικονόμηση ενέργειας Επιβλέπων : Στέρπης Νικόλαος

Εργασία Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείου εξοικονόμηση ενέργειας Επιβλέπων : Στέρπης Νικόλαος Εσπερινό Γυμνάσιο Ελευσίνας με Λυκειακές τάξεις Εργασία Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείου εξοικονόμηση ενέργειας Επιβλέπων : Στέρπης Νικόλαος Ελευσίνα, 20 / 4 / 2015 Εσπερινό Γυμνάσιο και ΛΤ Ελευσίνας Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συκιές Ιούλιος 2009 Περιεχόµενα Συνοπτικά στοιχεία του έργου.. 4 Εισαγωγή.... 4 Κατανάλωση ενέργειας και δραστηριότητες των ΟΤΑ. 7 Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα