Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Ρουμανία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Ρουμανία"

Transcript

1 Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Ρουμανία

2 Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος αμοιβαίας πληροφόρησης για την κοινωνική προστασία (MISSOC). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο MISSOC παρέχονται στη διεύθυνση: Ο παρών οδηγός παρέχει μια γενική περιγραφή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στις αντίστοιχες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω άλλων δημοσιεύσεων του δικτύου MISSOC, οι οποίες διατίθενται μέσω του παραπάνω συνδέσμου. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της δεν φέρουν καμία ευθύνη κατ οιονδήποτε τρόπο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα δημοσίευση. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ιούλιος

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο Ι: Εισαγωγή, οργάνωση και χρηματοδότηση... 4 Εισαγωγή... 4 Οργάνωση της κοινωνικής προστασίας... 4 Χρηματοδότηση... 5 Κεφάλαιο II: H υγειονομική περίθαλψη... 8 Πότε δικαιούστε υγειονομική περίθαλψη;... 8 Τι καλύπτεται;... 8 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη;... 8 Κεφάλαιο ΙΙΙ: Παροχές ασθενείας σε χρήμα... 9 Πότε δικαιούστε παροχές ασθενείας σε χρήμα;... 9 Τι καλύπτεται;... 9 Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές ασθενείας σε χρήμα;...10 Κεφάλαιο IV: Παροχές μητρότητας και πατρότητας...12 Πότε δικαιούστε παροχές μητρότητας και πατρότητας;...12 Τι καλύπτεται;...12 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές μητρότητας;...12 Κεφάλαιο V: Παροχές αναπηρίας...13 Πότε δικαιούστε παροχές αναπηρίας;...13 Τι καλύπτεται;...13 Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές αναπηρίας;...15 Κεφάλαιο VI: Συντάξεις και παροχές γήρατος...16 Πότε δικαιούστε παροχές γήρατος;...16 Τι καλύπτεται;...17 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές γήρατος;...18 Κεφάλαιο VII: Παροχές επιζώντων...19 Πότε δικαιούστε παροχές επιζώντων;...19 Τι καλύπτεται;...20 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές επιζώντων;...21 Κεφάλαιο VIII: Παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών...22 Πότε δικαιούστε παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών;..22 Τι καλύπτεται;...23 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών;...24 Κεφάλαιο IX: Οικογενειακά επιδόματα...25 Πότε δικαιούστε οικογενειακά επιδόματα;...25 Τι καλύπτεται;...25 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στα οικογενειακά επιδόματα;...26 Κεφάλαιο X: Ανεργία...27 Πότε δικαιούστε παροχές ανεργίας;...27 Τι καλύπτεται;...27 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές ανεργίας;...28 Κεφάλαιο ΧΙ: Ελάχιστοι πόροι...29 Πότε δικαιούστε επίδομα λόγω ελάχιστων πόρων;...29 Τι καλύπτεται;...29 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στα επιδόματα λόγω ελάχιστων πόρων;...29 Κεφάλαιο ΧΙΙ: Μακροχρόνια φροντίδα...30 Πότε δικαιούστε μακροχρόνια φροντίδα;...30 Τι καλύπτεται;...30 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στη μακροχρόνια φροντίδα;...31 Παράρτημα: Χρήσιμες διευθύνσεις και χρήσιμοι δικτυακοί τόποι...32 Ιούλιος

4 Κεφάλαιο Ι: Εισαγωγή, οργάνωση και χρηματοδότηση Εισαγωγή Η κοινωνική προστασία στη Ρουμανία παρέχεται από δημόσιους φορείς σε στενή συνεργασία με ιδιωτικούς. Οι δημόσιοι φορείς κοινωνικής προστασίας διευθύνουν διάφορα καθεστώτα ασφάλισης σε επίπεδο τόσο κεντρικής όσο και τοπικής διοίκησης. Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, τα υπουργεία, εθνικοί οργανισμοί ή εθνικοί φορείς παρέχουν προστασία στους πολίτες σε περιπτώσεις ασθένειας/υγειονομικής περίθαλψης, μητρότητας, αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων, εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, οικογενειακής/παιδικής μέριμνας και ανεργίας. Σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, τα γραφεία των δημάρχων και οι γενικές διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας και παιδικής προστασίας των κομητειών καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών με βάση τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης. Οι σημαντικότεροι ιδιωτικοί φορείς κοινωνικής προστασίας είναι οι εταιρείες συνταξιοδότησης. Πρόκειται για νέους φορείς που ξεκίνησαν να λειτουργούν μόλις πρόσφατα και είναι αρμόδιοι για τις συντάξεις αναπηρίας, γήρατος και επιζώντων. Οι ιδιωτικοί πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών, από την πλευρά τους, καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των πολιτών για μακροχρόνια φροντίδα. Οργάνωση της κοινωνικής προστασίας Κεντρική δημόσια διοίκηση Το υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας (Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale) εφαρμόζει τις πολιτικές και στρατηγικές της κυβέρνησης στους τομείς της εργασίας, της οικογένειας, των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής προστασίας. Το υπουργείο Υγείας (Ministerul Sănătăţii) καταρτίζει πολιτικές, στρατηγικές και προγράμματα δράσης για τον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα. Επομένως, συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή των πολιτικών, των στρατηγικών και των προγραμμάτων δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το υπουργείο Υγείας είναι αρμόδιο για τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας: οργανώνει, συντονίζει και καθοδηγεί τις δράσεις που διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία και προλαμβάνει ή καταπολεμά πρακτικές που τη βλάπτουν. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministerul Apararii Nationale), το υπουργείο Διοίκησης και Εσωτερικών (Ministerul Administratiei si Internelor) και η Ρουμανική Υπηρεσία Πληροφοριών (Serviciul Român de Informaţii) διαχειρίζονται και διευθύνουν, μέσω των επιμέρους συνταξιοδοτικών φορέων, το δημόσιο σύστημα συντάξεων και, απευθείας, τα καθεστώτα ασφάλισης που αφορούν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, Ιούλιος

5 παροχές ασθενείας σε χρήμα, παροχές μητρότητας/πατρότητας και οικογενειακές παροχές, για τους υπηρετούντες στους τομείς της άμυνας, της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας. Ο εθνικός φορέας δημοσίων συντάξεων (Casa Nationala de Pensii Publice) είναι ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας. Διαχειρίζεται και διευθύνει το δημόσιο σύστημα συντάξεων, καθώς και το καθεστώς ασφάλισης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Ο εθνικός οργανισμός απασχόλησης εργατικού δυναμικού (Agentia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) είναι ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος διαχειρίζεται και διευθύνει το σύστημα ασφάλισης ανεργίας. Ο εθνικός φορέας ασφάλισης υγείας (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) είναι ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος διαχειρίζεται και διευθύνει το σύστημα ασφάλισης υγείας υπό τον συντονισμό του υπουργείου Υγείας. Τοπική δημόσια διοίκηση Τα γραφεία των δημάρχων και οι γενικές διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας και παιδικής προστασίας των κομητειών είναι αρμόδιες για την κοινωνική πρόνοια. Οι γενικές διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας και παιδικής προστασίας των κομητειών υπάγονται στα συμβούλια των κομητειών. Ιδιωτικοί φορείς Ο φορέας ασφάλισης δικηγόρων (Casa de Asigurari a Avocatilor) διαχειρίζεται και διευθύνει το μοναδικό, ειδικό και αυτόνομο σύστημα συντάξεων και άλλων παροχών κοινωνικής ασφάλισης για δικηγόρους. Οι εταιρείες συνταξιοδότησης (societati de pensii) διαχειρίζονται τα συνταξιοδοτικά ταμεία στο πλαίσιο του συστήματος των ιδιωτικά διαχειριζόμενων συνταξιοδοτικών καθεστώτων (δεύτερος πυλώνας) και στο πλαίσιο των προαιρετικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων (τρίτος πυλώνας). Οι ιδιωτικοί πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών οργανώνονται υπό μορφή ιδιωτικών κέντρων, π.χ. κέντρων ημέρας, κέντρων φροντίδας πλήρους περίθαλψης κ.λπ. Χρηματοδότηση Η κοινωνική προστασία χρηματοδοτείται από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, από τοπικούς προϋπολογισμούς και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι οικογενειακές παροχές και η κοινωνική πρόνοια χρηματοδοτούνται από τη φορολογία. Οι υπόλοιποι κλάδοι χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τις εισφορές, ως εξής: Γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων Μισθωτός: Πρώτος πυλώνας: 10,50% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς 3,5% για τον δεύτερο πυλώνα). Προβλέπεται ανώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού, το οποίο ορίζεται στο πενταπλάσιο του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών, ανά πηγή εισοδήματος. Ιούλιος

6 Δεύτερος πυλώνας: ποσοστό 3,5% αφαιρείται από την εισφορά για τον πρώτο πυλώνα. Το ποσοστό της εισφοράς στον δεύτερο πυλώνα αυξάνεται κατά 0,5% ετησίως μέχρι να φτάσει στο 6%. Προβλέπεται ανώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού, το οποίο ορίζεται στο πενταπλάσιο του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών, ανά πηγή εισοδήματος. Εργοδότης: Πρώτος πυλώνας: Το ποσοστό της εισφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες εργασίας: 20,80% για κανονικές συνθήκες εργασίας, 25,80% για δύσκολες συνθήκες εργασίας και 30,80% για ειδικές συνθήκες εργασίας. Προβλέπεται ανώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού, το οποίο ορίζεται στο πενταπλάσιο του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών πολλαπλασιαζόμενο με τον μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων. Δεύτερος πυλώνας: Δεν προβλέπεται υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη. Αυτοαπασχολούμενος: Πρώτος πυλώνας: 31,10% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς 3,5% για τον δεύτερο πυλώνα). Προβλέπεται κατώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού, το οποίο ορίζεται στο 35% του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών, καθώς και ανώτατο όριο, στο πενταπλάσιο του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών. Δεύτερος πυλώνας: ποσοστό 3,5% αφαιρείται από την εισφορά για τον πρώτο πυλώνα. Το ποσοστό της εισφοράς στον δεύτερο πυλώνα αυξάνεται κατά 0,5% ετησίως μέχρι να φτάσει στο 6%. Προβλέπεται κατώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού, το οποίο ορίζεται στο 35% του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών, καθώς και ανώτατο όριο, στο πενταπλάσιο του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών. Ασθενείας και μητρότητας Μισθωτός: Το ποσοστό της εισφοράς για παροχές σε είδος είναι 5,5%. Δεν προβλέπεται εισφορά για παροχές σε χρήμα ούτε και ανώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού. Εργοδότης: Το ποσοστό της εισφοράς είναι 5,2% για παροχές σε είδος και 0,85% για παροχές σε χρήμα. Όσον αφορά τις εισφορές για παροχές σε χρήμα, το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τη βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο 12πλάσιο των ελάχιστων ακαθάριστων αποδοχών για κάθε εργαζόμενο. Αυτοαπασχολούμενος: Το ποσοστό της εισφοράς είναι 5,5% για παροχές σε είδος και 0,85% για παροχές σε χρήμα. Όσον αφορά τις εισφορές για παροχές σε είδος, το κατώτατο όριο που προβλέπεται για τη βάση υπολογισμού ισοδυναμεί με τις ελάχιστες ακαθάριστες αποδοχές. Όσον αφορά τις εισφορές για παροχές σε χρήμα, το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τη βάση υπολογισμού ισοδυναμεί με το 12πλάσιο των ελάχιστων ακαθάριστων αποδοχών. Συνταξιούχοι: Το ποσοστό της εισφοράς για παροχές σε είδος είναι 5,5%. Δεν προβλέπεται εισφορά για παροχές σε χρήμα. Η εισφορά για παροχές σε είδος δεν μπορεί να μειώνει τη σύνταξη σε ποσό χαμηλότερο των 740 RON (166 ευρώ). Ιούλιος

7 Ανεργίας Μισθωτός: Το ποσοστό της εισφοράς είναι 0,5%. Προβλέπεται ανώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού, το οποίο ορίζεται στο πενταπλάσιο του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών, ανά πηγή εισοδήματος. Εργοδότης: Το ποσοστό της εισφοράς είναι 0,5%. Δεν προβλέπεται ανώτατο όριο για τη βάση υπολογισμού. Αυτοαπασχολούμενος: Προαιρετική ασφάλιση. Το ποσοστό της εισφοράς είναι 1%. Προβλέπεται κατώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού, το οποίο ισοδυναμεί με τις ελάχιστες ακαθάριστες αποδοχές και ανώτατο όριο, το οποίο ορίζεται στο πενταπλάσιο του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών. Εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών Μισθωτός: Δεν προβλέπεται υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον μισθωτό. Εργοδότης: Το ποσοστό της εισφοράς κυμαίνεται μεταξύ 0,15% και 0,85% αναλόγως των κατηγοριών κινδύνου. Δεν προβλέπεται ανώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού. Αυτοαπασχολούμενος: Προαιρετική ασφάλιση. Το ποσοστό της εισφοράς είναι 1%. Προβλέπεται κατώτατο όριο όσον αφορά τη βάση υπολογισμού, το οποίο ορίζεται στο 35% του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών, καθώς και ανώτατο όριο, στο πενταπλάσιο του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών. Ιούλιος

8 Κεφάλαιο II: H υγειονομική περίθαλψη Πότε δικαιούστε υγειονομική περίθαλψη; Όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στη Ρουμανία καλύπτονται από το εθνικό ταμείο ασφάλισης υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών του διαμένουν μόνιμα στη χώρα. Για να μπορεί ο ασφαλισμένος και οι εξαρτώμενοι από αυτόν να λαμβάνουν παροχές υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να έχουν καταβληθεί εισφορές για τουλάχιστον 6 μήνες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 ημερολογιακών μηνών. Σε περίπτωση έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, φυματίωσης, AIDS ή άλλων μολυσματικών ασθενειών δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος ασφάλισης. Υγειονομική περίθαλψη παρέχεται επίσης στους πανεπιστημιακούς φοιτητές, στους στρατευμένους και στους έγκλειστους σε φυλακές. Η δυνατότητα προαιρετικής κάλυψης παρέχεται στους προσωρινά διαμένοντες και στους διαπιστευμένους στη χώρα διπλωμάτες. Τι καλύπτεται; Η ασφάλιση υγείας καλύπτει μια δέσμη βασικών ιατρικών υπηρεσιών, η οποία ενημερώνεται τακτικά από το υπουργείο Υγείας (βλ. για τον κατάλογο των σχετικών υπηρεσιών). Η δέσμη των βασικών ιατρικών υπηρεσιών παρέχεται δωρεάν, αλλά ο ασθενής επιβαρύνεται με το κόστος των φαρμάκων (περίθαλψη εξωτερικών ασθενών), και των οδοντιατρικών και οφθαλμολογικών υπηρεσιών. Υπάρχει κατάλογος φαρμάκων που παρέχονται με έκπτωση για ορισμένες κατηγορίες ατόμων (κυρίως συνταξιούχους). Παρακαλώ σημειώστε ότι η σχετική νομοθεσία αυτή την περίοδο αναθεωρείται. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη; Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από τοπικά ταμεία ασφάλισης υγείας και περιλαμβάνουν περίθαλψη από γενικούς και ειδικούς ιατρούς, περίθαλψη εξωτερικών ασθενών, νοσοκομειακή περίθαλψη, φάρμακα, συσκευές, αποκατάσταση, προληπτική ιατρική βοήθεια, περίθαλψη μητρότητας, μεταφορά και άλλες υπηρεσίες. Ο ασφαλισμένος πρέπει να επιλέγει έναν οικογενειακό ιατρό (γενικό παθολόγο) για τις ιατρικές υπηρεσίες γενικής φύσης. Η επιλογή αυτή γίνεται από κάθε ασφαλισμένο και με βάση προσωπικά κριτήρια (εγγύτητα στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας, λιγότεροι ασθενείς, υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού κ.λπ.). Οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στους ειδικούς ιατρούς μόνο για επείγοντα θέματα στα τοπικά ιατρεία. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, πρέπει να διαθέτουν παραπεμπτικό από τον οικογενειακό ιατρό τους. Ιούλιος

9 Κεφάλαιο ΙΙΙ: Παροχές ασθενείας σε χρήμα Πότε δικαιούστε παροχές ασθενείας σε χρήμα; Οι παροχές ασθενείας σε χρήμα παρέχονται στους απασχολούμενους που διαμένουν στη Ρουμανία (μισθωτοί με ατομική σύμβαση, δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστές, προσωπικό διπλωματικών και προξενικών αρχών, ορισμένοι αξιωματούχοι στις εκτελεστικές, νομοθετικές και διοικητικές αρχές, μέλη συντεχνιών, άτομα που λαμβάνουν παροχές ανεργίας, αυτοαπασχολούμενοι). Παροχές ανεργίας σε χρήμα για προσωρινή ανικανότητα προς εργασία Οι παροχές αυτές καταβάλλονται ως αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος λόγω ασθένειας. Για να δικαιούστε τέτοιες παροχές, πρέπει να έχετε καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 6 μήνες κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών, πριν από την εμφάνιση της ανικανότητας. Σε περίπτωση έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, φυματίωσης, AIDS ή άλλων μολυσματικών ασθενειών δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος ασφάλισης. Η κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει για ορισμένες άλλες περιόδους, όπως τα διαστήματα κατά τα οποία καταβάλλονται παροχές κοινωνικής ασφάλισης και τις περιόδους πανεπιστημιακής φοίτησης, στρατιωτικής θητείας ή φυλάκισης. Επίδομα πρόληψης ασθενείας και αποκατάστασης για επιστροφή στην εργασία Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε άτομα που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες αποκατάστασης μέσω της απασχόλησής τους σε εναλλακτική θέση εργασίας. Επίδομα παιδικής μέριμνας Ο ασφαλισμένος δικαιούται να διακόπτει τη δραστηριότητά του και να λαμβάνει αποζημιώσεις ασθενείας σε περίπτωση που το παιδί του (ηλικίας έως 7 ετών ή έως 18 ετών εάν το παιδί πάσχει από αναπηρία) προσβληθεί από ασθένεια. Ιατρικές παροχές Οι παροχές αυτές χορηγούνται σε όσους έχουν καταβάλει τουλάχιστον 1 μήνα εισφορών κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Σε περίπτωση έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, φυματίωσης, AIDS ή άλλων μολυσματικών ασθενειών δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος ασφάλισης για ορισμένες κατηγορίες μόνιμων κατοίκων. Ο ισχύων μηχανισμός χορήγησης παροχών ασθενείας τελεί υπό αναθεώρηση από το υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας. Όσον αφορά τις προσωρινές παροχές ή τη συνταξιοδότηση, αναμένεται να θεσπιστούν αυστηρότερες προϋποθέσεις. Τι καλύπτεται; Παροχές ανεργίας σε χρήμα για προσωρινή ανικανότητα προς εργασία Ιούλιος

10 Οι παροχές ανεργίας σε χρήμα για προσωρινή ανικανότητα προς εργασία αντιπροσωπεύουν το 75% των μέσων μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (100% για περιπτώσεις έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, φυματίωσης, AIDS ή άλλων μολυσματικών ασθενειών). Ο ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση ασθενείας για το συνολικό διάστημα της ανικανότητας προς εργασία, έως 183 ημέρες ανά έτος για κάθε ασθένεια. Το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται υπό προϋποθέσεις. Σε περίπτωση φυματίωσης και άλλων ειδικών ασθενειών, η αποζημίωση καταβάλλεται για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για έξι ακόμα μήνες. Εάν ο δικαιούχος δεν έχει αποθεραπευτεί μετά την περίοδο κατά την οποία δικαιούται παροχές, ο ιατρός μπορεί να προτείνει προσωρινή ή μόνιμη αποχώρηση από την εργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιατρός μπορεί να προτείνει μειωμένο ωράριο εργασίας, οπότε και η παροχή προς τον δικαιούχο προσαρμόζεται ανάλογα. Όταν απαιτείται οπωσδήποτε αποκατάσταση, ο ασφαλισμένος δικαιούται επίσης λουτροθεραπεία. Επίδομα πρόληψης ασθενείας και αποκατάστασης για επιστροφή στην εργασία Η εν λόγω παροχή προβλέπει την προσωρινή αποκατάσταση του ασφαλισμένου μέσω της τοποθέτησής του σε εναλλακτική θέση εργασίας και της χορήγησης χρηματικού επιδόματος προς μερική αποζημίωση της απώλειας εισοδήματος λόγω του περιορισμένου ωραρίου εργασίας. Το ύψος κάθε επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των μέσων μηναίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την εμφάνιση της ανικανότητας. Οι παροχές καταβάλλονται για 90 ημέρες κατ ανώτατο όριο ετησίως. Επίδομα ίσο προς το 75 % των μέσων μηναίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την εμφάνιση της ανικανότητας χορηγείται σε όσους τοποθετούνται σε απομόνωση (καραντίνα). Επίδομα παιδικής μέριμνας Επίδομα ίσο προς το 85 % των μέσων μηναίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για μέγιστο διάστημα 45 ημερών ανά ημερολογιακό έτος (και μπορεί να παρατείνεται υπό προϋποθέσεις) για παιδί ηλικίας κάτω των 7 ετών, ή των 18 ετών σε περίπτωση παιδιού με αναπηρία. Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές ασθενείας σε χρήμα; Ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώνει τον εργοδότη του και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά εντός προθεσμίας 5 ημερών από την εμφάνιση της ανικανότητας. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αποφασίζει εάν ένας εργαζόμενος είναι ή όχι σε θέση να εργαστεί, αλλά σε περιπτώσεις όπου εγείρονται αμφιβολίες, μπορεί να ζητά ιατρική Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές ισούνται με τις μέσες αποδοχές των τελευταίων 6 μηνών πριν από την εμφάνιση της ανικανότητας. Οι μέγιστες μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό των παροχών ισούνται με το 12πλάσιο του εθνικού ελάχιστου μικτού μηνιαίου μισθού. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές ισούνται με τις μέσες αποδοχές των τελευταίων 6 μηνών πριν από την εμφάνιση της ανικανότητας. Οι μέγιστες μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό των παροχών ισούνται με το 12πλάσιο του εθνικού ελάχιστου μικτού μηνιαίου μισθού. Ιούλιος

11 γνωμάτευση που να επιβεβαιώνει την ανικανότητα. Τα τοπικά παραρτήματα του εθνικού φορέα ασφάλισης υγείας μπορούν επίσης να ζητούν επαλήθευση της ανικανότητας του ασφαλισμένου προς εργασία, ακόμη και όταν αυτός διαθέτει ιατρική γνωμάτευση που πιστοποιεί την πάθησή του. Ιούλιος

12 Κεφάλαιο IV: Παροχές μητρότητας και πατρότητας Πότε δικαιούστε παροχές μητρότητας και πατρότητας; Στη Ρουμανία προβλέπεται: αποζημίωση μητρότητας, που χορηγείται στη μητέρα. Η αποζημίωση αυτή χορηγείται σε Ρουμάνους πολίτες που διαμένουν στη χώρα και σε αλλοδαπούς που έχουν απολέσει την ιθαγένειά τους και διαμένουν νόμιμα στη Ρουμανία. Και στις δύο περιπτώσεις, ο γονέας πρέπει να ζει μαζί με το παιδί για το οποίο ζητά την παροχή. Αποζημίωση μητρότητας Για να δικαιούται παροχές μητρότητας, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 1 μήνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Επίδομα κινδύνου μητρότητας καταβάλλεται στις έγκυες εργαζόμενες ή στις εργαζόμενες μητέρες για την προστασία της υγείας των ιδίων και των παιδιών τους. Τι καλύπτεται; Αποζημίωση μητρότητας Η αποζημίωση μητρότητας καταβάλλεται στην ασφαλισμένη μητέρα για διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών (63 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά τον τοκετό). Από τον Ιανουάριο του 2009, η μητέρα λαμβάνει για τη συνολική περίοδο το 85% του μέσου μηνιαίου μισθού με βάση τους 6 προηγούμενους μήνες, αλλά όχι λιγότερα από 600 RON (135 ευρώ) και όχι περισσότερα από RON (899 ευρώ) ανά μήνα. Οι μέγιστες μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό των παροχών ισούνται με το 12 πλάσιο του εθνικού ελάχιστου μικτού μηνιαίου μισθού. Η αποζημίωση καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που του παιδί γεννιέται νεκρό. Η αποζημίωση χορηγείται από τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Επίδομα κινδύνου μητρότητας Καταβάλλεται το 75 % των μέσων μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου για διάστημα έως 120 ημερών. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές μητρότητας; Η αποζημίωση μητρότητας καταβάλλεται σε τακτική βάση, απευθείας από τον εργοδότη. Τα επίδομα τοκετού και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας καταβάλλονται σε μετρητά από τις τοπικές δημοτικές αρχές. Ιούλιος

13 Κεφάλαιο V: Παροχές αναπηρίας Πότε δικαιούστε παροχές αναπηρίας; Συντάξεις αναπηρίας (πρώτος πυλώνας) Κάθε ασφαλισμένος στο δημόσιο σύστημα συντάξεων (πρώτος πυλώνας) δικαιούται σύνταξη αναπηρίας (pensie de invaliditate) σε περίπτωση απώλειας του 50% τουλάχιστον της ικανότητάς του προς εργασία ως αποτέλεσμα ατυχήματος ή ασθένειας (συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών). Επί του παρόντος ισχύουν τρεις κατηγορίες αναπηρίας: η κατηγορία Ι αντιστοιχεί σε ανικανότητα προς οποιαδήποτε εργασία με ανάγκη συνεχούς φροντίδας, η κατηγορία ΙΙ αφορά ανικανότητα προς οποιαδήποτε εργασία αλλά χωρίς ανάγκη συνεχούς φροντίδας ενώ η κατηγορία ΙΙΙ συνεπάγεται απώλεια τουλάχιστον του 50 % της ικανότητας προς εργασία, αλλά με διατήρηση της δυνατότητας του αναπήρου να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα. Η προϋπόθεση της περιόδου εισφορών εξαρτάται από την ηλικία του ενδιαφερόμενου κατά τη στιγμή της έκδοσης της ιατρικής απόφασης σχετικά με την ανικανότητα προς εργασία. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει όταν η αναπηρία είναι αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος, επαγγελματικής ασθένειας, σχιζοφρένειας, νεοπλασίας, AIDS, ή εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει προϋπόθεση που να ορίζει ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία εκδήλωσης της αναπηρίας. Κατά τον υπολογισμό της περιόδου εισφορών λαμβάνονται υπόψη τυχόν περίοδοι άνευ εισφορών, όπως περίοδοι χορήγησης συντάξεων αναπηρίας ή αποζημιώσεων προσωρινής ανικανότητας προς εργασία, περίοδοι παρακολούθησης πανεπιστημιακών σπουδών με προϋπόθεση αποφοίτησης κ.λπ. Συντάξεις αναπηρίας (δεύτερος πυλώνας) Οι συμμετέχοντες στο σύστημα των ιδιωτικά διαχειριζόμενων συνταξιοδοτικών καθεστώτων (δεύτερος πυλώνας) δικαιούνται εφάπαξ πληρωμή σε περίπτωση που δικαιούνται επίσης σύνταξη αναπηρίας κατηγορίας Ι ή ΙΙ από τον πρώτο πυλώνα, και εφόσον η αναπηρία είναι μη αναστρέψιμη. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν προσωρινά. Εκκρεμεί η ψήφιση νόμου σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών των ιδιωτικών συντάξεων. Τι καλύπτεται; Συντάξεις αναπηρίας (πρώτος πυλώνας) Η σύνταξη αναπηρίας του πρώτου πυλώνα υπολογίζεται και καταβάλλεται σε μηναία βάση μέσω συστήματος μοριοδότησης. Ιούλιος

14 Η σύνταξη καθορίζεται από τη διάρκεια της περιόδου εισφορών, το ύψος των αποδοχών και την κατηγορία αναπηρίας (στοιχεία μεταβλητά για κάθε ενδιαφερόμενο), καθώς και από την αξία του μορίου σύνταξης (που είναι σταθερή για όλους τους συνταξιούχους). Το μηναίο ποσό ισούται με εκείνο των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών του ενδιαφερόμενου διαιρεμένο με το αντίστοιχο των μέσων ακαθάριστων αποδοχών. Το ετήσιο ποσό ισούται με το άθροισμα των μηνιαίων ποσών ενός έτους διαιρεμένο με το δώδεκα. Ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει επίσης πλασματικά ετήσια ποσά για περιόδους άνευ εισφορών. Συγκεντρώνει επίσης ετήσια ποσά για δυνητικές περιόδους εισφορών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε κατηγορία αναπηρίας. Μια δυνητική περίοδος εισφορών αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της πλήρους περιόδου εισφορών και της περιόδου εισφορών που συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος μέχρι την ημερομηνία χορήγησης σύνταξης αναπηρίας κατηγορίας Ι ή ΙΙ. Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την περίοδο εισφορών που θα μπορούσε δυνητικά να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος από την ημερομηνία χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας κατηγορίας Ι ή ΙΙ μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης. Το ετήσιο μέσο ποσό ισούται με το άθροισμα των επιμέρους ετήσιων ποσών διαιρεμένο με τον αριθμό που αντιστοιχεί στην πλήρη περίοδο εισφορών. Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας υπολογίζεται ως το ετήσιο μέσο ποσό πολλαπλασιαζόμενο με την αξία του μορίου σύνταξης. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, η αξία του μορίου σύνταξης αναπροσαρμόζεται ετησίως ώστε να αντιστοιχεί στο 100% του ποσοστού του πληθωρισμού συν το 50% της πραγματικής αύξησης των μέσων ακαθάριστων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος. Την 1η Ιουλίου 2012 η αξία του μορίου σύνταξης είναι RON (165 ευρώ). Ο ενδιαφερόμενος για τον οποίο διαπιστώνεται αναπηρία κατηγορίας Ι, δικαιούται επίσης αποζημίωση φροντιστή. Η αποζημίωση φροντιστή αντιστοιχεί στο 80% της αξίας των μορίων σύνταξης. Οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας κατηγορίας ΙΙΙ και οι δικαιούχοι σύνταξης τυφλού μπορούν να διαθέτουν και εισοδήματα από εργασία. Ωστόσο ο χρόνος απασχόλησης δικαιούχου σύνταξης κατηγορίας ΙΙΙ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του πλήρους ωραρίου απασχόλησης για συγκεκριμένη εργασία. Οι συνταξιούχοι οποιασδήποτε κατηγορίας αναπηρίας μπορούν να διαθέτουν εισοδήματα από εργασία ως δημοτικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι κομητείας. Στην τυπική ηλικία συνταξιοδότησης η σύνταξη αναπηρίας μετατρέπεται αυτόματα σε σύνταξη γήρατος και στον συνταξιούχο χορηγείται το πλέον συμφέρον ποσό. Η αποζημίωση φροντιστή εξακολουθεί να καταβάλλεται. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί μια νέα περίοδος καταβολής εισφορών, ο συνταξιούχος αναπηρίας μπορεί να κάνει αίτηση επανυπολογισμού της σύνταξης, εφόσον έχει μετατραπεί σε δικαιούχο σύνταξης γήρατος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας πληροί τα κριτήρια, μπορεί να επιλέξει την ευνοϊκότερη από αυτές. Η σύνταξη αναπηρίας μείον τις νόμιμες κρατήσεις υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Ιούλιος

15 Συντάξεις αναπηρίας (δεύτερος πυλώνας) Το εφάπαξ ποσό που υπολογίζεται και καταβάλλεται υπό τον δεύτερο πυλώνα ισούται με το καθαρό προσωπικό ποσό που συσσωρεύεται στον ατομικό λογαριασμό που είχε ανοίξει ο συμμετέχων στο συνταξιοδοτικό ταμείο. Ο συμμετέχων δικαιούται το ποσό των εισφορών που έχει καταβάλει, μειωμένο κατά το ποσό των επιβαρύνσεων μεταβίβασης και των νόμιμων τελών. Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές αναπηρίας; Συντάξεις αναπηρίας (πρώτος πυλώνας) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας στα κατά τόπους γραφεία συντάξεων των κομητειών. Τα γραφεία συντάξεων των κομητειών υπάγονται στον εθνικό φορέα δημοσίων συντάξεων. Οι υπηρετούντες στον τομέα της άμυνας, της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας υποβάλλουν αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας στους αντίστοιχους επιμέρους συνταξιοδοτικούς φορείς. Εξετάζεται στη συνέχεια η κατηγορία αναπηρίας, η οποία και πιστοποιείται από ιατρό, ειδικό σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, του ίδιου γραφείου συντάξεων της κομητείας ή από την αρμόδια ιατρική επιτροπή για τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Προβλέπεται επίσης περιοδική αξιολόγηση της εξέλιξης της υγείας του δικαιούχου της σύνταξης και της ενδεχόμενης ανάγκης αλλαγής της κατηγορίας αναπηρίας. Ανάλογα με τον τύπο της πάθησης, ο έλεγχος αυτός γίνεται κάθε ένα έως τρία έτη, έως ότου ο δικαιούχος να φτάσει στην κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. Οι δικαιούχοι σύνταξης για μη αναστρέψιμη αναπηρία, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ηλικία απέχει λιγότερο από πέντε χρόνια από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης και συμπληρώνουν πλήρη περίοδο εισφορών εξαιρούνται από την υποχρέωση του περιοδικού ελέγχου. Η αξιολόγηση μπορεί επίσης να γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί ή επιδεινωθεί. Η πρόσβαση στην αποζημίωση φροντιστή γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τη σύνταξη αναπηρίας. Η σύνταξη αναπηρίας καταβάλλεται μέσω ταχυδρομείου ή τραπεζικώς. Συντάξεις αναπηρίας (δεύτερος πυλώνας) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητούν καταβολή του εφάπαξ ποσού από την εταιρεία συνταξιοδότησης που διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό ταμείο όπου έχουν ανοίξει τον ατομικό λογαριασμό τους. Τα εφάπαξ ποσό καταβάλλεται μέσω ταχυδρομείου ή τραπεζικώς. Ιούλιος

16 Κεφάλαιο VI: Συντάξεις και παροχές γήρατος Πότε δικαιούστε παροχές γήρατος; Συντάξεις γήρατος (πρώτος πυλώνας) Κάθε ασφαλισμένος στο δημόσιο σύστημα συνταξιοδοτικών καθεστώτων (πρώτος πυλώνας) δικαιούται σύνταξη αναπηρίας (pensie pentru limită de vârstă), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις τόσο της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και της ελάχιστης περιόδου εισφορών. Η διαφορά των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών διατηρείται: για τους άνδρες 64 έτη και τέσσερις μήνες την 1η Ιουλίου 2012, με αύξηση στα 65 έτη την 1η Ιανουαρίου 2015, ενώ για τις γυναίκες 59 έτη και τέσσερις μήνες την 1η Ιουλίου 2012, με αύξηση στα 63 έτη την 1 Ιανουαρίου Ωστόσο, η ελάχιστη περίοδος εισφορών είναι η ίδια για άνδρες και γυναίκες, δηλαδή 13 έτη και 8 μήνες την 1η Ιουλίου 2012, με αύξηση στα 15 έτη την 1 Ιανουαρίου Κατά τον υπολογισμό της περιόδου εισφορών λαμβάνονται υπόψη τυχόν περίοδοι άνευ εισφορών, όπως περίοδοι χορήγησης συντάξεων αναπηρίας ή αποζημιώσεων προσωρινής ανικανότητας προς εργασία, περίοδοι παρακολούθησης πανεπιστημιακών σπουδών με προϋπόθεση αποφοίτησης κ.λπ. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται πλήρη σύνταξη γήρατος (pensie pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις τόσο της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και της πλήρους περιόδου εισφορών. Η διαφορά της πλήρους περιόδου εισφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών διατηρείται επίσης: για τους άνδρες - 33 έτη και 8 μήνες την 1η Ιουλίου 2012, με αύξηση στα 35 έτη την 1η Ιανουαρίου 2015, ενώ για τις γυναίκες - 28 έτη και 8 μήνες την 1η Ιουλίου 2012, με αύξηση στα 35 έτη την 1η Ιανουαρίου Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για ειδικές κατηγορίες ατόμων, όπως: όσοι έχουν καταβάλει εισφορές για βαρέα ή ανθυγιεινά επαγγέλματα όσοι είχαν αναπηρία προτού να αποκτήσουν καθεστώς ασφαλισμένου όσοι υπέστησαν πολιτικές διώξεις από το καθεστώς μετά την 6η Μαρτίου 1945, απελάθηκαν στο εξωτερικό ή υπήρξαν αιχμάλωτοι πολέμου. Εφόσον πληρούνται οι ειδικές αυτές προϋποθέσεις, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται σύνταξη γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας (pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare). Ο ενδιαφερόμενος με τουλάχιστον 8 χρόνια επιπλέον της πλήρους περιόδου εισφορών δικαιούται πρόωρη συνταξιοδότηση (pensie anticipată), την οποία μπορεί να λάβει έως και 5 χρόνια νωρίτερα από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. Ο ενδιαφερόμενος με έως 8 χρόνια επιπλέον της πλήρους περιόδου εισφορών δικαιούται μερική πρόωρη συνταξιοδότηση (pensie anticipată parţială), την οποία μπορεί να λάβει έως και 5 χρόνια νωρίτερα από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. Ιούλιος

17 Συντάξεις γήρατος (δεύτερος πυλώνας) Ο συμμετέχων στο σύστημα των ιδιωτικά διαχειριζόμενων συνταξιοδοτικών καθεστώτων (δεύτερος πυλώνας) δικαιούται εφάπαξ πληρωμή, εάν δικαιούται σύνταξη γήρατος υπό τον πρώτο πυλώνα. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν προσωρινά. Εκκρεμεί η ψήφιση νόμου σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών των ιδιωτικών συντάξεων. Τι καλύπτεται; Συντάξεις γήρατος (πρώτος πυλώνας) Η σύνταξη γήρατος του πρώτου πυλώνα υπολογίζεται και καταβάλλεται σε μηναία βάση μέσω συστήματος μοριοδότησης. Η σύνταξη καθορίζεται από τη διάρκεια της περιόδου εισφορών και από το ύψος των αποδοχών (στοιχεία μεταβλητά για κάθε ενδιαφερόμενο), καθώς και από την αξία του μορίου σύνταξης (που είναι σταθερή για όλους τους συνταξιούχους). Το μηναίο ποσό ισούται με εκείνο των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών του ενδιαφερόμενου διαιρεμένο με το αντίστοιχο των μέσων ακαθάριστων αποδοχών. Το ετήσιο ποσό ισούται με το άθροισμα των μηνιαίων ποσών ενός έτους διαιρεμένο με το δώδεκα. Ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει επίσης πλασματικά ετήσια ποσά για περιόδους άνευ εισφορών. Το ετήσιο μέσο ποσό ισούται με το άθροισμα των επιμέρους ετήσιων ποσών διαιρεμένο με τον αριθμό που αντιστοιχεί στην πλήρη περίοδο εισφορών. Το ποσό της σύνταξης γήρατος υπολογίζεται ως το ετήσιο μέσο ποσό πολλαπλασιαζόμενο με την αξία του μορίου σύνταξης. Η σύνταξη γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας, η πρόωρη συνταξιοδότηση και η μερική πρόωρη συνταξιοδότηση υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και η σύνταξη γήρατος. Ωστόσο, οι περίοδοι άνευ εισφορών δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης και της μερικής πρόωρης συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση της μερικής πρόωρης συνταξιοδότησης, το ποσό μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Οι δικαιούχοι σύνταξης γήρατος και σύνταξης γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας μπορούν να διαθέτουν εισοδήματα από εργασία. Οι δικαιούχοι πρόωρης συνταξιοδότησης και μερικής πρόωρης συνταξιοδότησης δεν μπορούν να διαθέτουν εισοδήματα από εργασία, με εξαίρεση όσα προέρχονται από τη θέση του δημοτικού συμβούλου ή του συμβούλου της κομητείας. Ο συνταξιούχος μπορεί να ζητά εκ νέου υπολογισμό της σύνταξής του κάθε φορά που συμπληρώνει νέα περίοδο εισφορών. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, η αξία του μορίου σύνταξης αναπροσαρμόζεται ετησίως ώστε να αντιστοιχεί στο 100% του ποσοστού του πληθωρισμού συν το 50% της Ιούλιος

18 πραγματικής αύξησης των μέσων ακαθάριστων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος. Την 1η Ιουλίου 2012 η αξία του μορίου σύνταξης είναι RON (165 ευρώ). Η σύνταξη γήρατος, η σύνταξη γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας, η πρόωρη συνταξιοδότηση και η μερική πρόωρη συνταξιοδότηση μείον τις νόμιμες κρατήσεις υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος. Συντάξεις γήρατος (δεύτερος πυλώνας) Το εφάπαξ ποσό που υπολογίζεται και καταβάλλεται υπό τον δεύτερο πυλώνα ισούται με το καθαρό προσωπικό ποσό που συσσωρεύεται στον ατομικό λογαριασμό που είχε ανοίξει ο συμμετέχων στο συνταξιοδοτικό ταμείο. Ο συμμετέχων δικαιούται το ποσό των εισφορών που έχει καταβάλει, μειωμένο κατά το ποσό των επιβαρύνσεων μεταβίβασης και των νόμιμων τελών. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές γήρατος; Συντάξεις γήρατος (πρώτος πυλώνας) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για σύνταξη γήρατος στα κατά τόπους γραφεία συντάξεων των κομητειών. Τα γραφεία συντάξεων των κομητειών υπάγονται στον εθνικό φορέα δημοσίων συντάξεων. Οι υπηρετούντες στον τομέα της άμυνας, της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας υποβάλλουν αιτήσεις για σύνταξη γήρατος στους αντίστοιχους επιμέρους συνταξιοδοτικούς φορείς. Η πρόσβαση στη σύνταξη γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας, στην πρόωρη συνταξιοδότηση και στη μερική πρόωρη συνταξιοδότηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τη σύνταξη γήρατος. Η σύνταξη γήρατος καταβάλλεται μέσω ταχυδρομείου ή τραπεζικώς. Συντάξεις γήρατος (δεύτερος πυλώνας) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητούν καταβολή του εφάπαξ ποσού από την εταιρία συνταξιοδότησης που διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό ταμείο όπου έχουν ανοίξει τον ατομικό λογαριασμό τους. Τα εφάπαξ ποσό καταβάλλεται μέσω ταχυδρομείου ή τραπεζικώς. Ιούλιος

19 Κεφάλαιο VII: Παροχές επιζώντων Πότε δικαιούστε παροχές επιζώντων; Συντάξεις επιζώντων (πρώτος πυλώνας) Σύνταξη επιζώντος (pensie de urmaş) δικαιούται όποιος είναι επιζών/ώσα σύζυγος ή τέκνο αποθανόντος, ο οποίος αποθανών, κατά τη στιγμή του θανάτου, ήταν συνταξιούχος ή δικαιούταν σύνταξη από το δημόσιο σύστημα συντάξεων (πρώτος πυλώνας). Για να μπορεί να λάβει σύνταξη επιζώντος, ο επιζών ή η επιζώσα σύζυγος πρέπει να έχει φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης και ο γάμος του/της με τον αποθανόντα να διήρκησε τουλάχιστον δέκα χρόνια. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ο/η επιζών/ώσα σύζυγος δικαιούται σύνταξη επιζώντος εάν πάσχει από αναπηρία κατηγορίας Ι ή ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι ο γάμος διήρκεσε τουλάχιστον έναν χρόνο. Ο/η επιζών/ώσα σύζυγος, ανεξαρτήτως ηλικίας, δικαιούται επίσης σύνταξη επιζώντος, εάν το εισόδημά του/της είναι χαμηλότερο από το 35% του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών του αποθανόντος και ανατρέφει τέκνο ηλικίας μέχρι 7 ετών. Εάν ο θάνατος έχει προέλθει από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, ο/η επιζών/ώσα σύζυγος δικαιούται σύνταξη επιζώντος, εάν το εισόδημά του/της είναι χαμηλότερο από το 35% του υπολογιζόμενου μέσου όρου των ακαθάριστων αποδοχών του αποθανόντος. Το τέκνο του αποθανόντος λαμβάνει σύνταξη επιζώντος εάν είναι ηλικίας έως 16 ετών (ή μέχρι τη μέγιστη ηλικία αποφοίτησης από εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά όχι άνω των 26 ετών) ή εάν πάσχει από αναπηρία οποιασδήποτε κατηγορίας και η αναπηρία αυτή έχει εκδηλωθεί μέχρι εντός των προαναφερθέντων ορίων ηλικίας. Η διάρκεια χορήγησης της σύνταξης επιζώντος διαφέρει, είτε πρόκειται για μόνιμη είτε για προσωρινή σύνταξη, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληρούνται. Συντάξεις επιζώντων (δεύτερος πυλώνας) Ο δικαιούχος που είναι επιζών συμμετέχοντος στο σύστημα των ιδιωτικά διαχειριζόμενων συνταξιοδοτικών καθεστώτων (δεύτερος πυλώνας) δικαιούται εφάπαξ ποσό εάν δεν είναι από μόνος του συμμετέχων στον δεύτερο πυλώνα. Ο δικαιούχος δικαιούται να συσσωρεύει προσωπικά ποσά σε έναν ατομικό λογαριασμό εάν συμμετέχει επιπλέον στον δεύτερο πυλώνα. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει σύνταξη (γήρατος ή αναπηρίας) πριν από τον θάνατο του συμμετέχοντος. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν προσωρινά. Εκκρεμεί η ψήφιση νόμου σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών των ιδιωτικών συντάξεων. Ιούλιος

20 Αποζημίωση εξόδων κηδείας (πρώτος πυλώνας) Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, το άτομο που επιβαρύνεται με τα έξοδα κηδείας μπορεί να λαμβάνει αποζημίωση εξόδων κηδείας (ajutor de deces). Επίσης, ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται αποζημίωση εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου εξαρτώμενου μέλους της οικογένειάς του, το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο. Τι καλύπτεται; Συντάξεις επιζώντων (πρώτος πυλώνας) Η σύνταξη επιζώντος υπολογίζεται και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση ως ποσοστό της σύνταξης γήρατος ή της σύνταξης γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας που καταβάλλεται στον αποθανόντα. Ωστόσο, εάν ο αποθανών λάμβανε σύνταξη αναπηρίας, πρόωρη σύνταξη ή μερική πρόωρη σύνταξη ή εάν δικαιούταν οποιαδήποτε από αυτές, η σύνταξη επιζώντος υπολογίζεται ως ποσοστό της σύνταξης αναπηρίας κατηγορίας Ι. Το ποσοστό αυτό ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των επιζώντων που δικαιούνται παροχές: 50% για έναν επιζώντα, 75% για δύο επιζώντες και 100% για τρεις ή περισσότερους επιζώντες. Για τα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς, η σύνταξη επιζώντος υπολογίζεται για κάθε γονέα και στη συνέχεια αθροίζεται. Όταν πληροί τα κριτήρια και για άλλον τύπο σύνταξης, ο συνταξιούχος επιζών σύζυγος μπορεί να επιλέξει την ευνοϊκότερη σύνταξη. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, η αξία του μορίου σύνταξης αναπροσαρμόζεται ετησίως ώστε να αντιστοιχεί στο 100% του ποσοστού του πληθωρισμού συν το 50% της πραγματικής αύξησης των μέσων ακαθάριστων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος. Την 1η Ιουλίου 2012 η αξία του μορίου σύνταξης είναι RON (165 ευρώ). Η σύνταξη γήρατος μείον τις νόμιμες κρατήσεις υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Συντάξεις επιζώντων (δεύτερος πυλώνας) Το εφάπαξ ποσό που υπολογίζεται και καταβάλλεται υπό τον δεύτερο πυλώνα ισούται με το κληρονομούμενο μερίδιο του καθαρού προσωπικού ποσού που συσσωρεύεται στον ατομικό λογαριασμό που είχε ανοίξει ο αποθανών στο συνταξιοδοτικό ταμείο. Το ίδιο κληρονομούμενο μερίδιο μεταβιβάζεται από τον ατομικό λογαριασμό του αποθανόντος στον ατομικό λογαριασμό του δικαιούχου όπου αυτός συσσωρεύει τα προσωπικά του ποσά. Ο δικαιούχος δικαιούται το κληρονομούμενο μερίδιο του συνολικού ποσού των καταβληθεισών εισφορών, μειωμένο κατά το ποσό των επιβαρύνσεων μεταβίβασης και των νόμιμων τελών. Ιούλιος

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Ρουμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Εσθονία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Εσθονία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Εσθονία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Εσθονία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στο Λιχτενστάιν Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Μάλτα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Μάλτα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Μάλτα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος αμοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Βουλγαρία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Βουλγαρία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Βουλγαρία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Νορβηγία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Νορβηγία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Νορβηγία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελβετία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελβετία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελβετία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Νορβηγία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λιχτενστάιν

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λιχτενστάιν Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στο Λιχτενστάιν Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Αυστρία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Αυστρία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Αυστρία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Σλοβακία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Σλοβακία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Σλοβακία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Πολωνία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Πολωνία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Πολωνία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβενία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Βουλγαρία 1/40 Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Ελβετία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβακία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Φινλανδία Ccomm Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Σουηδία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Σουηδία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Σουηδία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστρία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Ιρλανδία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Δανία

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Δανία Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Δανία 1 Δεκέμβριος 2010 Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Χ. Τσαμπανάκη Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ (για ασφαλισμένους πριν το 1993) ΑΠΟ 1/1/2011 Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όταν έχουν ορισμένο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Λιθουανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Ουγγαρία European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λουξεμβούργο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λουξεμβούργο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στο Λουξεμβούργο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ιταλία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ιταλία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ιταλία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο

Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο A1 Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο 3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ 3.2 Μισθωτός, ο οποίος εργάζεται σε δύο ή 3.1 Αποσπασμένος μισθωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov Παροχές επιβίωσης Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:11:42 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18653 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα