ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα απαιτήσεων που προσφέρει την κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία για γραμματείς επιχειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν με σαφήνεια το ρόλο τους στη σύγχρονη επιχείρηση, να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες εξέλιξής τους, τις προοπτικές του επαγγέλματος στο μέλλον και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εξάσκηση του στη σύγχρονη αγορά. ΣΤΟΧΟΣ: Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενες/οι θα γνωρίζουν: Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη γραμματειακή υποστήριξη της διοίκησης Τις βασικές αρχές των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γραμματείς υψηλών βαθμίδων, αλλά και γραμματείς που επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτό το ρόλο. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε σεμιναριακές συναντήσεις workshops και περιλαμβάνει θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές ομαδικές ασκήσεις, εργασία σε ομάδες, βιωματικά παιχνίδια. Χωρίζεται στις εξής ενότητες : Επικοινωνιακές ικανότητες Communication Skills Διοικητικές ικανότητες Management Skills Προσωπική Ανάπτυξη Personal Development Επικοινωνιακές ικανότητες Communication Skills Δημόσιες Σχέσεις της/του Γραμματέως (4 Δ.Ω.) Το νόημα των Δημοσίων Σχέσεων στη Σύγχρονη Επιχείρηση Ιστορία και φιλοσοφία και βασικές αρχές των Δημοσίων Σχέσεων Ο τρόπος που η/ο γραμματέας δημιουργεί «εικόνα» Οι ομάδες κοινού της επιχείρησης Το ετήσιο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων Η σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Τι περιλαμβάνει η στρατηγική μίας επιχείρησης Γραπτή, Προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία (4 Δ.Ω.) Η σημασία της γραπτής επικοινωνίας και των επαγγελματικών κειμένων Δείγματα εντύπων και επαγγελματικών κειμένων Βασικά λάθη στη χρήση της γλώσσας μας Η εταιρική ταυτότητα και η συμμετοχή της στην εταιρική κουλτούρα Η επιστολή, το Δελτίο Τύπου, η πρόσκληση, κ.α. Οι κανόνες για να δομήσουμε ένα επαγγελματικό κείμενο Η χρήση του τηλεφώνου από τη/το γραμματέα

2 Ο τρόπος που επηρεάζει η φωνή το συνομιλητή Η διαχείριση των τηλεφωνημάτων Τα συνηθισμένα προβλήματα και οι αστοχίες στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση Τα μυστικά της αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας Διοικητικές ικανότητες Management Skills (4 Δ.Ω.) Η τήρηση του αρχείου της επιχείρησης Ο σκοπός της τήρησης αρχείου Βασικές έννοιες και όροι σχετικά με την αρχειοθέτηση Διαδικασία ταξινόμησης εγγράφων, μέθοδοι σύγχρονης αρχειοθέτησης, η συνεπής τήρηση του αρχείου, ο έλεγχος και η καταστροφή εγγράφων Δείγματα εγγράφων μορφή σύγχρονων αρχείων Τα μυστικά στη διαχείριση ανθρώπων, πόρων, χρημάτων Η/Ο γραμματέας καλείται συχνά να διαχειριστεί χρήματα, αίθουσες, συνεργάτες του Μάνατζερ, άλλους συνεργάτες, προμηθευτές, επισήμους, γραμματείς άλλων επιχειρήσεων, και να διαπραγματευθεί για όρους, τιμές, χώρους κ.α. Τα μικρά και μεγάλα μυστικά των διαπραγματεύσεων winwin H συμμετοχή τη/του γραμματέως στο Management (4 Δ.Ω.) Η έννοια της Διαχειριστικής Διεύθυνσης (Management) Με ποιο τρόπο ασκείται η Διοίκηση στη σύγχρονη επιχείρηση Η Ηγεσία, μία μοντέρνα ελκυστική επιστήμη και τέχνη Πώς ο Μάνατζερ-Ηγέτης επιτυγχάνει αποτελέσματα μέσα από την επικοινωνία, την πρόκληση, την παρακίνηση, τον έλεγχο, την επιβράβευση των ανθρώπων του Το περιεχόμενο της επιχειρησιακής στρατηγικής και των διαπραγματεύσεων Η λήψη αποφάσεων από τον Μάνατζερ-Ηγέτη Ο τρόπος που η/ο γραμματέας «μανατζάρει» τον Μάνατζερ-Ηγέτη Ο ρόλος της/του σύγχρονης/ου γραμματέως, η περιγραφή των αρμοδιοτήτων της/του Θέματα Συμπεριφοράς Βehavioral Skills (4 Δ.Ω.) Οι διαφορές των ανδρών και γυναικών στην εργασία Η γλώσσα του σώματος και η σημασία της στη συμπεριφορά Διαπολιτισμική εκπαίδευση H αξία της θετικής σκέψης στην τροποποίηση της συμπεριφοράς Η διαχείριση των συναισθηματικών διακυμάνσεων Πιθανά εργασιακά θέματα της/του γραμματέως: Η εχεμύθεια, η εμπιστοσύνη, η υπερβολική πίεση, η σεξουαλική παρενόχληση, η έλλειψη προσωπικής οριοθέτησης, η διεκδίκηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 20 Δ.Ω. από τις οποίες οι 15 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 75%) και οι υπόλοιπες 5 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 25 %). ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα που αφορούν το επάγγελμα του/της γραμματέως. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΙΠΕΔΟ Α - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και την καλωδίωση των δομικών στοιχείων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θα καταρτιστούν στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στη νομοθεσία που τις διέπει. Τέλος, μέσα στους στόχους του προγράμματος είναι και η απόκτηση κριτηρίων από τους εκπαιδευόμενους για την επιλογή της μεθοδολογίας εκτέλεσης μιας εργασίας η οποία εμπεριέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βάσει των ορισμών του ΕΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε αδειούχους ηλεκτρολόγους τεχνικών σχολών, ΙΕΚ κ.λπ., οι οποίοι θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εισαγωγή: Υπενθύμιση βασικών ηλεκτρολογικών εννοιών Ασφάλειες Τήξης: Δομή-αρχή λειτουργίας, Χαρακτηριστικές λειτουργίας, Κατηγορίες α- σφαλειών τήξης Μικροαυτόματοι διακόπτες ισχύος: Δομή μικροαυτομάτων διακοπτών ισχύος, Χαρακτηριστικές λειτουργίας μικροαυτομάτων διακοπτών ισχύος, Επίδραση της συχνότητας στην ηλεκτρομαγνητική χαρακτηριστική, Επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, Εγκατάσταση μικροαυτομάτων διακοπτών Ρελέ ισχύος και βοηθητικά: Γενικά Ηλεκτρονόμοι: Αρχή λειτουργίας, Σήμανση ακροδεκτών, Κατηγορίες χρήσης, Βοηθητικά εξαρτήματα, Ειδικοί τύποι ηλεκτρονόμων Θερμικοί ηλεκτρονόμοι υπερέντασης: Αρχή λειτουργίας, Βοηθητικές επαφές, Εγκατάσταση Χρονοδιακόπτες: Κατηγορίες, Λειτουργία, Συμβολισμός, Εγκατάσταση Διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος: Γενικά, Τύποι διατάξεων διαφορικού ρεύματος, Δομή και αρχή λειτουργίας Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο Βασική δομή των δικτύων TN-C-S - Άμεση και έμμεση επαφή Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στον άνθρωπο: Μυϊκός τετανισμός, σταμάτημα αναπνοής, καρδιακή μαρμαρυγή, εγκαύματα, άλλες επιπτώσεις, πρώτες βοήθειες Ο ορισμός και τα ήδη των ηλεκτρολογικών εργασιών βάση του EN : Ηλεκτρολογικές εργασίες υπό τάση, Ηλεκτρολογικές εργασίες σε προσέγγιση, Ηλεκτρολογικές εργασίες ε- κτός τάσης, Μη ηλεκτρολογικές εργασίες, Συνηθισμένη εργασία «Ασφαλής κατάσταση» μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά EN Διατάξεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εργασιών: Συλλογικά μέσα προστασίας, Ατομικά μέσα προστασίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 20 Δ.Ω., από τις οποίες οι 16 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 4 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στα ηλεκτρολογικά. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τη συντήρηση, ρύθμιση και αποκατάσταση βλάβης σε καυστήρες αερίων καυσίμων, καθώς και η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην ασφάλεια, τη λειτουργία και τη συντήρηση των σχετικών εγκαταστάσεων. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες: θα γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στους καυστήρες θα εξοικειωθούν με τους περιοδικούς ελέγχους ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να παρακολουθήσουν άνεργοι απόφοιτοι τεχνικών λυκείων, σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και ΑΤΕΙ, ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο κατάρτισης (τεχνίτες συντήρησης καυστήρων αερίων καυσίμων) με μικρή ή καθόλου εμπειρία. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Γενικά για τα αέρια καύσιμα (ιδιότητες, ομάδες καυσίμων, χαρακτηριστικές ιδιότητες που συνδέονται με την καύση, επεξηγήσεις για τα συστατικά και τις προσμίξεις των αερίων) Καύση και Ενέργεια Καυστήρες αερίων καυσίμων, Είδη καυστήρων Μονάδες μέτρησης (πίεση, θερμοκρασία, θερμότητα) Θερμογόνος δύναμη καυσίμων Καύση ατελής τελεία (συνέπειες) Ρυθμιστές πίεσης αερίων Όργανα μέτρησης αερίων Ρύθμιση των ηλεκτροδίων ανάφλεξης του καυστήρα Μετασχηματιστής αυτόματος (ρελέ) ηλεκτρόδια Λειτουργία συστήματος σπινθηροδότησης Χρόνος προανάφλεξης Χρόνος ασφάλειας Απαιτούμενα υλικά εξαρτήματα εργαλεία Αντικατάσταση μπεκ, Μέρη του ακροφύσιου μπεκ, Παροχή μπεκ σε διάφορες πιέσεις, Ε- κλογή μπεκ καυστήρα Απαιτούμενα υλικά εξαρτήματα εργαλεία Έλεγχος και αντικατάσταση μετασχηματιστή του καυστήρα Κυκλοφορητές τεχνολογία βλάβες ρύθμιση Βάνες και εξαρτήματα δικτύου βλάβες αντικατάσταση Εναλλάκτες θερμότητας έλεγχος ρύθμιση βλάβες αντικατάσταση Δίκτυο σωληνώσεων (διαρροές μόνωση βλάβες) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 25 Δ.Ω., από τις οποίες οι 20 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 5 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα ελέγχου και συντήρησης καυστήρων, καθώς και σε θέματα ασφαλείας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

5 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, MARKETING ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ: Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις μεθόδους παραγωγής/παρασκευής βιολογικών προϊόντων, καθώς και με τις τεχνικές προώθησής τους στην αγορά. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε θέματα παραγωγής/παρασκευής και προώθησης βιολογικών προϊόντων και είναι άνεργοι. Βασικά στοιχεία της ελληνικής γεωργίας-οικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα Αναπτυξιακοί στόχοι του Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - Γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα Αίτια ανάπτυξης του βιολογικού τρόπου παραγωγής Εθνική νομοθεσία και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει την παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των βιολογικών προϊόντων Οικονομική ανάλυση - Πηγές και δυνατότητα χρηματοδότησης Σχεδιασμός, μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής Έλεγχος και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων - Διασφάλιση βιολογικότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής/παρασκευής Αναγνώριση, σήμανση και κατηγορίες βιολογικών προϊόντων Επεξεργασία, μεταποίηση και ενέργειες αύξησης προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας Η αγορά των βιολογικών προϊόντων - Εργαλεία προώθησης - Branding Δυνατότητες συνδυασμού παραγωγής βιολογικών προϊόντων με άλλες δράσεις (αγροτουρισμός, παραγωγή βιολογικών καλλυντικών, κ.ά.) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 25 Δ.Ω., από τις οποίες οι 22 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό ~ 90%) και οι υπόλοιπες 3 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό ~ 10 %). ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές είναι επιστήμονες (γεωπόνοι ή άλλης ειδικότητας) που έχουν γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο της βιολογικής γεωργίας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σε άτομα τα οποία επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν σωστές και πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες τους, από τη θέση του/της οροφοκόμου. Ο οροφοκόμος φροντίζει για την καθαριότητα και τακτοποίηση των δωματίων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, καθώς και για τον εξοπλισμό τους με όλα τα απαραίτητα υλικά, προσφέροντας στους πελάτες μiα άνετη διαμονή σε ένα καθαρό, υγιεινό, άνετο και ήσυχο περιβάλλον. Οι oροφοκόμοι στο πλαίσιο της δουλειάς τους έρχονται σε επαφή με πελάτες διαφορετικών εθνικοτήτων και αναγκών, συνεπώς, το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη γνώμη των πελατών για την ξενοδοχειακή επιχείρηση. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, οι οποίοι θέλουν να απασχοληθούν με το επάγγελμα του/της οροφοκόμου και στερούνται των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για το επάγγελμα αυτό. Το τμήμα των ορόφων στο ξενοδοχείο a. Η σημασία του τμήματος ορόφων στη λειτουργία της επιχείρησης b. Αρμοδιότητες c. Χώροι ευθύνης d. Αρχές επικοινωνίας e. Συμπεριφορά και εμφάνιση f. Ατομική υγιεινή Τα δωμάτια μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης a. Αρίθμηση δωματίων, τύποι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός b. Ιματισμός σκεύη c. Είδη προσωπικής υγιεινής Καθαριότητα a. Γενικά για τα απορρυπαντικά b. Εξοπλισμός καθαριότητας c. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας d. Τήρηση προδιαγραφών καθαριότητας δωματίων Καθαριότητα και τακτοποίηση δωματίων a. Πρόγραμμα ημέρας / χρονοδιάγραμμα b. Προετοιμασία υλικών καθαρισμού και καροτσιού c. Διαδικασία εισόδου σε δωμάτια d. Απομάκρυνση απορριμμάτων και χρησιμοποιημένου ιματισμού e. Καθαρισμός δωματίου f. Στρώσιμο κρεβατιού g. Τακτοποίηση καθαρού ιματισμού h. Τακτοποίηση προσωπικών αντικειμένων πελάτη Έλεγχος στο χώρο ευθύνης a. Εντοπισμός και ενημέρωση για τυχόν φθορές και βλάβες b. Έλεγχος για ρούχα πελάτη προς καθαρισμό c. Απολεσθέντα αντικείμενα πελατών Case Studies

7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 25 Δ.Ω. οι 15 Δ.Ω. (ποσοστό 60 %) είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. (ποσοστό 40%) πρακτική άσκηση. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα τουρισμού και θα γνωρίζουν πολύ καλά τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για έναν οροφοκόμο. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τις σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε ξενοδοχειακή / τουριστική ή επισιτιστική μονάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένας επαγγελματίας του χώρου και εξηγεί τις βασικές αρχές επεξεργασίας, παρασκευής, σερβιρίσματος και συντήρησης του καφέ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου, σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ και ΙΕΚ, οι οποίοι θέλουν να απασχοληθούν με το επάγγελμα του μπαρίστα. Ιστορικά στοιχεία a. Η ιστορία του καφέ b. Η ιστορία του κακάο c. Η ιστορία του τσαγιού d. Μηχανές του καφέ Το δέντρο του καφέ Επεξεργασίες καφέ Άλεση καφέ Η σημασία της σκληρότητας του νερού Τρόποι παρασκευής καφέ (τούρκικος, στιγμιαίος, φίλτρου, espresso) Τρόποι παρασκευής σοκολάτας Το τσάι και τα βότανα Οργάνωση καταστήματος (αποθήκη, κοστολόγηση, βασικές βλάβες μηχανών) Πρακτική ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 25 Δ.Ω. οι 15 Δ.Ω. (ποσοστό 60 %) είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. (ποσοστό 40%) πρακτική άσκηση. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα παρασκευής καφέ και άλλων ροφημάτων. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

9 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΣΚΟΠΟΣ: Το Βιογραφικό Σημείωμα, η Συνοδευτική Επιστολή και η Συνέντευξη αποτελούν την πρώτη εμφάνιση του εαυτού μας και του επαγγελματικού μας προφίλ και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι: να διδάξει στους συμμετέχοντες τις βασικές αρχές της σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος και μιας συνοδευτικής επιστολής, ώστε αυτά να αποτελέσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων βιογραφικών και να αυξήσουν τις πιθανότητες για μια συνέντευξη να παρουσιάσει τα βήματα προετοιμασίας για μια συνέντευξη, πώς πρέπει να είμαστε και να δρούμε κατά τη διάρκειά της και τις ενέργειες μας μετά από αυτήν, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες η συνέντευξη να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν το βιογραφικό τους και να μάθουν τις τεχνικές που θα τους κάνουν να έχουν μια επιτυχημένη συνέντευξη. Οι στόχοι του βιογραφικού μας σημειώματος Δομή και περιεχόμενο του βιογραφικού Ειδικές συμβουλές Η συνοδευτική επιστολή: τι είναι και γιατί μας χρειάζεται Δομή και περιεχόμενο της συνοδευτικής επιστολής, τρόποι σύνταξής της Παραδείγματα βιογραφικών και συνοδευτικών επιστολών Συνέντευξη: δομή και περιεχόμενο Η προετοιμασία πριν από μια Συνέντευξη Η διαδικασία κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Οι ενέργειες μετά από μια Συνέντευξη Εμφάνιση, Γλώσσα, Στάση Σώματος Πιθανές Ερωτήσεις Τα «δύσκολα» σημεία μιας Συνέντευξης, τι πρέπει να προσέχουμε Παραδείγματα και προσομοιώσεις (role plays) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 20 Δ.Ω. από τις οποίες οι 10 Δ.Ω. (ποσοστό 50 %) είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. (ποσοστό 50%) πρακτική άσκηση. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στα θέματα που αφορούν τόσο τη σύνταξη ενός επιτυχημένου βιογραφικού όσο και την σωστή και ολοκληρωμένη παρουσία σε μια συνέντευξη. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (PPT) ΣΚΟΠΟΣ: Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν θεωρητικά και πρακτικά στις εφαρμογές της Microsoft: Excel και PowerPoint. Μετά το σεμινάριο, θα είναι προετοιμασμένοι για την απόκτηση Πιστοποιητικού στις Βασικές Ενότητες Excel και PowerPoint, αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι Λυκείων, ΙΕΚ, ΑΤΕΙ και ΑΕΙ που θα ήθελαν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην πληροφορική και να αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσεων. Χρήση Φύλλων Εργασίας. Το Microsoft Excel Βασικές λειτουργίες Εκκίνηση και εξοικείωση με τα βασικά μέρη της επιφανείας εργασίας του Excel, τις μπάρες εργαλείων και τον τρόπο μετακίνησης μέσα σε φύλλα εργασίας Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου, αριθμών και τύπων Ονομασία και αποθήκευση ενός αρχείου βιβλίου εργασίας Εκτύπωση φύλλου εργασίας Άνοιγμα και κλείσιμο υπάρχοντος αρχείου έξοδος από την εφαρμογή Κατασκευή και μορφοποίηση ενός φύλλου εργασίας Ξεκίνημα ενός νέου βιβλίου εργασίας Εργασία με περιοχές κελιών Μετακίνηση, αντιγραφή, εισαγωγή και διαγραφή κελιών και των περιεχομένων τους Εργασία με γραμμές και στήλες εισαγωγή και διαγραφή στηλών και γραμμών, αλλαγή πλάτους στήλης και ύψους γραμμής Μετακίνηση μεταξύ φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, χρήση της online βοήθειας του Excel Μορφοποίηση αριθμών, αλλαγή γραμματοσειράς, στοίχιση κελιών και μορφοποίησή τους με περιθώρια και χρώμα Έλεγχος ορθογραφίας Πρακτική Άσκηση Περιεχόμενα PowerPoint Εισαγωγή στις παρουσιάσεις Προετοιμασία σχεδιασμός παρουσίασης Άνοιγμα αποθήκευση και κλείσιμο παρουσίασης Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων Κατανόηση των αντικειμένων Μετακίνηση, αντιγραφή, αλλαγή μεγέθους και διαγραφή αντικειμένων Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης Προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του Power Point Δημιουργώντας μια νέα διαφάνεια Εισάγοντας κείμενο Μετακινώντας το σημείο εισαγωγής Επεξεργασία κειμένου Προσθήκη έτοιμων εικόνων Clip Art και Wordart Χρήση των εργαλείων σχεδίασης

11 Αντικείμενα σχεδίασης Σχεδιάζοντας γραμμές, βέλη, ορθογώνια και ελλείψεις Δημιουργία Γραφημάτων Χρησιμοποιώντας πρότυπα παρουσιάσεων Χρησιμοποιώντας πρότυπα σχεδίασης Το υπόδειγμα διαφανειών Τροποποιώντας διαφάνειες βασισμένες στο υπόδειγμα διαφανειών Εναλλαγή προβολής Δουλεύοντας με τα εφέ εναλλαγής Τυπώνοντας σημειώσεις ακροατηρίου ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 30 Δ.Ω., από τις οποίες οι 15 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 50%) και οι υπόλοιπες 15 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 50 %). ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις σε θέματα πληροφορικής. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Τέλος, στους συμμετέχοντες θα δοθεί η ευκαιρία να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν πιστοποιητικό (βασικές γνώσεις πληροφορικής στις ενότητες Excel και PowerPoint), το οποίο αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΚΟΠΟΣ: Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν θεωρητικά και πρακτικά στις εφαρμογές της Microsoft: Word και Internet-Outlook. Μετά το σεμινάριο, θα είναι προετοιμασμένοι για την απόκτηση Πιστοποιητικού στις Βασικές Ενότητες Word και Internet- Outlook, αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι Λυκείων, ΙΕΚ, ΑΤΕΙ και ΑΕΙ που θα ήθελαν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην πληροφορική και να αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσεων. Επεξεργασία κειμένου με το Microsoft Word Βασικές λειτουργίες Εκκίνηση και εξοικείωση με τα βασικά μέρη της επιφανείας εργασίας του word, τις μπάρες εργαλείων και το μενού Τα βασικά στοιχεία επιφάνειας εργασίας του Microsoft Word Οι βασικές αρχές για την επεξεργασία κειμένου. Τα εργαλεία ευκολίες που προσφέρει η εφαρμογή Δημιουργία εγγράφου, εισαγωγή κειμένου, μετακίνηση μέσα στο έγγραφο Μετακίνηση και αντιγραφή στοιχείων Βασική μορφοποίηση του κειμένου (χαρακτήρες, παράγραφοι, λίστες) Διόρθωση ορθογραφικός έλεγχος, συλλαβισμός Αποθήκευση του αρχείου εργασίας και ανάκτηση υπαρχόντων αρχείων κειμένου Εκτύπωση, ρύθμιση παραμέτρων εκτυπωτή Περιεχόμενα internet - outlook Υπηρεσίες του INTERNET Υπηρεσίες και εφαρμογές του διαδικτύου Ο φυλλομετρητής INTERNET EXPLORER ανάλυση του περιβάλλοντος (γραμμή μενού, διευθύνσεων, εργαλειοθήκες, γραμμή κατάστασης Ονοματολογία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων Το σύστημα βοήθειας του INTERNET EXPLORER Περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό Ιστοσελίδες Δεσμοί (Hyperlinks) Download Αποθήκευση ιστοσελίδας εκτύπωση διαμόρφωση Μηχανές αναζήτησης Αγαπημένα (προσθήκη, διαγραφή, διαμόρφωση) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εισαγωγή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διευθύνσεις Διαχείριση μηνυμάτων μήνυμα (ανάγνωση, διαγραφή, μετακίνηση, αποστολή) - Οργάνωση μηνυμάτων Επισύναψη αρχείου Αποθήκευση μηνύματος Βιβλίο διευθύνσεων Φάκελοι (δημιουργία διαγραφή φακέλων για την αποθήκευση μηνυμάτων Άλλες εφαρμογές διαδικτύου

13 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 30 Δ.Ω., από τις οποίες οι 15 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 50%) και οι υπόλοιπες 15 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 50%). ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις σε θέματα πληροφορικής. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Τέλος, στους συμμετέχοντες θα δοθεί η ευκαιρία να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν πιστοποιητικό (βασικές γνώσεις πληροφορικής σε Word και Internet-Outlook), το οποίο αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

14 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ PHOTOSHOP ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στις βασικές και προηγμένες λειτουργίες του Photoshop και να τους βοηθήσει να γίνουν πιο παραγωγικοί κατά την εργασία με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μέσω των γνώσεων που θα αποκτήσουν, θα μπορέσουν να φανούν χρήσιμοι σε εταιρείες που έχουν ανάγκες χρήσης της εφαρμογής, εργαζόμενοι σε αυτές είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες είτε ως στελέχη. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να μάθουν να χειρίζονται την εφαρμογή Photoshop. Εισαγωγή στο πρόγραμμα Εργαλεία - Παραδείγματα - Ασκήσεις Ιδιότητες και χρήση Βitmap Graphics Διαστάσεις - Ανάλυση - Χρωματικά συστήματα Ρύθμιση Προδιαγραφών Εφαρμογής Μονάδες Μέτρησης Χρήση παλέτας Layers και Layer Set Χρώματα και Επεξεργασία τους Χρήση Guides & Rulers και Ρύθμιση Μονάδας Μέτρησής τους Λειτουργία παλέτας History Χρωματική και Τονική Επεξεργασία Εικόνων Χρήση Κειμένου - Ιδιότητες - Επεξεργασία κειμένου Τροποποίηση Επιλεγμένου Σχήματος Προσθήκη Εφέ σε αντικείμενα Χρήση του εργαλείου πενάκι Δημιουργία μασκών και επεξεργασία τους Φίλτρα και Δημιουργία Εικονογράφησης Formats Αποθήκευσης Αρχείων Δημιουργία Τελικού Αρχείου ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 25 Δ.Ω. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στη χρήση του Photoshop. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

15 ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τις σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο πωλητή -πέρα από τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του προϊόντος ή της υπηρεσίας του- κάτω από τις νέες συνθήκες στο χώρο των πωλήσεων σήμερα, ώστε να μπορεί να βρίσκει περισσότερους πελάτες και να αυξάνει τις πωλήσεις του σε μια οικονομικά δύσκολη εποχή. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να παρακολουθήσουν άνεργοι απόφοιτοι Λυκείων, ΙΕΚ ή κάποιας τεχνικής σχολής, που θα ήθελαν να εργαστούν στον τομέα πωλήσεων και δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία ή άνεργοι που έχουν εργαστεί στον τομέα των πωλήσεων, αλλά επιθυμούν να λάβουν περισσότερη γνώση και πρακτική για να γίνουν καλύτεροι πωλητές, ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον. Βασικές αρχές πωλήσεων Το νέο περιβάλλον και πώς αυτό επιδρά στο ρόλο του πωλητή Αλλαγή του ρόλου του πωλητή: o ρόλος του πωλητή ως συμβούλου πωλήσεων (Προετοιμασία- Στόχοι- Αποτελεσματική διαχείριση επίσκεψης) Χτίσιμο σχέσεων με πελάτη Διάγνωση αναγκών πελάτη & δημιουργία ενδιαφέροντος Ανάλυση του περιβάλλοντος, αλλά και των χαρακτηριστικών της επιχείρησης με SWOT Α- ΝΑΛΥΣΗ (Δυνατά σημεία-αδύνατα-ευκαιρίες -Απειλές) Γνώση και Αξιοποίηση αυτών Παρουσίαση προτάσεων Διαχείριση παραπόνων και αντιρρήσεων Εξυπηρέτηση του πελάτη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 25 Δ.Ω., από τις οποίες οι 15 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 60%) και οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 40 %) υπό μορφή case study και role play. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

16 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει στην πράξη άτομα που επιθυμούν να γίνουν αποθηκάριοι, και ως εκ τούτου οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους βασικούς κανόνες λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης, υλοποιώντας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, αποστολής και απογραφής υλικών και προϊόντων, καθώς και ευπρεπισμού και ασφάλειας της αποθήκης. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των Logistics, στελεχώνοντας επιχειρήσεις στους τομείς: Λειτουργικής οργάνωσης και διαχείρισης αποθηκών, υλικών και προϊόντων Οργάνωσης παραλαβής, διαχείρισης, αποθήκευσης παραλαμβανόμενων υλικών και προϊόντων Οργάνωσης και διεκπεραίωσης παραγγελιών Οργάνωσης και διεκπεραίωσης προγραμμάτων απογραφών H Παραλαβή των Υλικών: Προγραμματισμός ροής παραλαβών, απαιτούμενου προσωπικού και μηχανημάτων, προετοιμασία χώρου, δειγματοληψία και έλεγχος παραλαμβανόμενων υλικών, διαχείριση ελαττωματικών παραλαβών Τοποθέτηση Υλικών: Καθορισμός Γεωγραφικών θέσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, Εργαλεία Excel για την τοποθέτηση των υλικών με βάση την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών Προγραμματισμός Αποστολών: Κριτήρια για τον προγραμματισμό των δρομολογίων, παρακολούθηση του βαθμού αξιοποίησης οχημάτων και μείωση του κόστους διανομής Απογραφές: Προετοιμασία απογραφής και διαφοροποίηση της συχνότητας, ανάλογα με την ταχύτητα κυκλοφορίας. Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, που βελτιώνει την ταχύτητα, το κόστος και την ακρίβεια των απογραφών Η Ασφάλεια Λειτουργίας: Ασφάλεια κατά τη Διαχείριση των υλικών, Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας για το προσωπικό με βάση την νομοθεσία, Σήματα, Εξοπλισμός και ατομικά μέσα προστασίας. Ανάλυση κινδύνων και προστασία της αποθήκης Ο Ρόλος του Αποθηκάριου: Ο Αποθηκάριος ως Manager πρώτης γραμμής, Υποκίνηση και Ανάπτυξη εργαζομένων, Επίλυση προβλημάτων, Επικοινωνία μέσα & έξω από την Εταιρεία Διαδικασίες - Έντυπα - Αναφορές: Τα έγγραφα αποθήκης που απαιτούνται για την υποστήριξη των διεργασιών της Εξοπλισμός Αποθήκης: Τεχνικά και οικονομικά κριτήρια για την επιλογή του συστήματος αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού Διαχείριση Αποθεμάτων: Ακρίβεια Αποθεμάτων, μείωση Αποθέματος, μείωση ελλείψεων, Σημείο Αναπαραγγελίας, Απόθεμα Ασφαλείας. Μέθοδοι διαχείρισης για μείωση των Αποθεμάτων και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 25 Δ.Ω., από τις οποίες οι 20 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 5 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %) υπό μορφή ασκήσεων μελετών περιπτώσεων (case studies). ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αποθηκών. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση,

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΕΒ) Πρόεδρος: Γεώργιος Δαρδανός, Εκδότης Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Στεφάνου, Βιβλιοπώλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δια Βίου Μάθηση Ο όρος «Δια Βίου Μάθηση» είναι απόλυτα συνυφασμένος με την απόκτηση νέων και την ενίσχυση γνώσεων, ικανοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα