ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ της επιχείρησης: Σ.Ε.ΥΔ.Α.Π. ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΕΥΔΑΠ 02 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ 1 από 5

2 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας Ώρες 1. Επικοινωνία, εξυπηρέτηση και τεχνικές πωλήσεων Επιτυχημένες διαπραγματεύσεις Διαχείριση Παραπόνων Πρακτική εφαρμογή ΚΒΣ - Στοιχεία τιμολόγησης και διαχείρισης ταμείου Διαχείριση και παρακολούθηση αποθήκης και αποθεμάτων (απογραφή, ελλείψεις, αναπλήρωση, τοποθετήσεις κ.λπ.) - Παραγγελίες, παραλαβές, Βασικές λειτουργίες και υποχρεώσεις καταστήματος Μηχανογραφημένες διαδικασίες (εφαρμογές, εγγραφές, καταχωρήσεις, εκτυπώσεις, έλεγχοι) πρακτικές εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Υγεία & ασφάλεια της εργασίας Εργασιακές σχέσεις Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων Εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης 10 Σύνολο ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος 135 Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση 90 Γενικό σύνολο 225 Παρουσίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων 1. Επικοινωνία, εξυπηρέτηση και τεχνικές πωλήσεων Ο πωλητής της λιανικής. Το προφίλ του πωλητή. Η επικοινωνία πωλητή & πελάτη. Βασικές αρχές και έννοιες στην επικοινωνία. Τα συστατικά της επικοινωνίας: Λόγια, Μηνύματα, Χροιά Φωνής, Κίνηση Σώματος. Το προφίλ του πελάτη. Τύποι πελατών και προσαρμογή του πωλητή στον τύπο του πελάτη. Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Τηλεφωνική επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελάτη. Διαπίστωση της ικανοποίησης του πελάτη. Τηλεφωνικές πωλήσεις και τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών. Οι τεχνικές των πωλήσεων Β2Β. Διάγνωση αναγκών πελατών, εταιρικές ανάγκες του πελάτη, παρουσίαση και προσφορές Τεχνικές πωλήσεων - Βήματα, άνοιγμα και κλείσιμο της πώλησης. Διαχείριση αντιρρήσεων. Διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου. Μάρκετινγκ και προβολή από την επιχείρηση. Στόχοι και στρατηγική προώθησης πωλήσεων. Η διερεύνηση των αναγκών του πελάτη. Ανάλυση συμπεριφορών και τύποι καταναλωτών, χορήγηση κινήτρων, ψυχολογία πωλήσεων. Το Κατάστημα και η διαμόρφωσή του: Εμφάνιση, βιτρίνα, διαμόρφωση, παρουσίαση, τοποθέτηση και η χωροταξία, καθαριότητα. Προγραμματισμός και οργάνωση πωλήσεων. Η οργάνωση του πελατολογίου. Συστήματα μετρήσεων ικανοποίησης πελατών και αποτελεσματικότητας πωλήσεων ΣΕΥΔΑΠ 02 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ 2 από 5

3 2. Επιτυχημένες διαπραγματεύσεις Διαχείριση Παραπόνων Επιτυχημένες διαπραγματεύσεις. Η διαπραγμάτευση με τον πελάτη. Πότε αρχίζει η διαπραγμάτευση; Βασικές αρχές διαπραγμάτευσης για πωλητές λιανικής. Οι παραχωρήσεις: αριθμός και χρόνος των παραχωρήσεων. Ο χειρισμός του αδιεξόδου στη διαπραγμάτευση. Οι τακτικές διαπραγμάτευσης. Τα διάφορα στυλ διαπραγμάτευσης με τον πελάτη της λιανικής. Διαχείριση παραπόνων. Τα παράπονα και πως εκδηλώνονται. Η ενθάρρυνση εκδήλωσης παραπόνων. Αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων και αντιρρήσεων από το τηλέφωνο. Τύποι συμπεριφοράς πελατών - τρόποι αντιμετώπισης. Χειρισμός δύσκολων πελατών. Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων - διαχείριση θυμού και άγχους. Διαχείριση παραπόνων πελατών σας και μετατροπή τους σε πλεονεκτήματα πώλησης. Τεχνικές διαχείρισης κρίσεων. Αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων πίεσης (stress management). 3. Πρακτική εφαρμογή ΚΒΣ - Στοιχεία τιμολόγησης και διαχείρισης ταμείου Γενικές Διατάξεις ΚΒΣ. Βιβλία και Στοιχεία. Ενημέρωση-θεώρηση. Διαδικασίες προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτων. Κύρος βιβλίων και στοιχείων απόρρητο. Τιμολόγηση, παραστατικά, αξιόγραφα και πιστωτικές κάρτες, εκδόσεις παραστατικών, αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων. Προσφορές, εκπτώσεις, αλλαγές εμπορευμάτων Τιμολόγηση, παραστατικά, αξιόγραφα και πιστωτικές κάρτες, εκδόσεις παραστατικών, αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων. Προσφορές, εκπτώσεις, αλλαγές εμπορευμάτων. Διαχείριση ταμείου, έλεγχος, κλείσιμο, διαδικασίες. Κλείσιμο ταμείου και έλεγχοι. Τεχνικές διαχείρισης, αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινής λειτουργίας. Ανταλλαγή πληροφοριών (Reports) με κεντρικό κατάστημα Αναλυτική καταχώρηση όλων των στοιχείων παραστατικών που εκδίδει η επιχείρηση (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) κατά περίπτωση. Αντιμετώπιση προβλημάτων στην έκδοση των στοιχείων. Πρόστιμα και κυρώσεις. Ειδικός φορολογικός μηχανισμός λειτουργία και αντιμετώπιση προβλημάτων στον χειρισμό του. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του. Παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών με πελάτες προμηθευτές και δυνατότητα έγκυρης και έγκαιρης παρουσίασης της εικόνας τους, συμφωνία με τα δικά τους αντίστοιχα τμήματα. Είδη αποθήκης παρακολούθηση των κινήσεων τους, διορθώσεις και αναγκαίες μεταβολές σε περίπτωση ελλειμμάτων καταστροφών κλοπών. Αξιόγραφα (επιταγές- συναλλαγματικές), ληξιάρια αξιογράφων,ορθή έκδοσή τους, παρακολούθηση και συμφωνία με τα εξτρέ των τραπεζών. Παρακολούθηση των συναλλαγών με τράπεζες factoring ενεχυρίαση επιταγών. Σωστή αρχειοθέτηση (κλασάρισμα) όλων των στοιχείων. Η λειτουργία του εμπορικού τμήματος της επιχείρησης, σε συνεργασία με το λογιστήριο. Ειδικά θέματα εμπορικής διαχείρισης της επιχείρησης. Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών (ΚΕΠΥΟ), προθεσμίες υποβολής. 4. Διαχείριση και παρακολούθηση αποθήκης και αποθεμάτων - Παραγγελίες, παραλαβές, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ: Η έννοια των αποθεμάτων και η σημασία τους ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Κατηγορίες αποθεμάτων και ομαδοποίηση στο χώρο αποθήκευσης. Εξοπλισμός αποθηκών, Χωροταξική οργάνωση. Καθήκοντα αποθηκάριου. Παραγγελίες και συστήματα παραγγελιών. Τρόποι λήψης παραγγελιών. Απαραίτητες πληροφορίες, (τιμές χρόνος, παράδοση, όροι πληρωμής). Κύκλος παραγγελιών και χρόνος παράδοσης. Φυσική καταγραφή εμπορευμάτων (απογραφή) καταμέτρηση των προϊόντων - Μέθοδοι Απογραφών - Έλεγχος αποθεμάτων Τεχνικές διαχείρισης αποθεμάτων. Παραλαβή, έλεγχος και αποθήκευση υλικών. Παραστατικά παραλαβής, αποστολής και διακίνησης υλικών. Ομαδοποίηση και κωδικοποίηση υλικών. Προώθηση υλικών στην αποθήκη. Ισοζύγια Στατιστικές.- Μέτρηση παραγωγικότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ: Ανάλυση και ερμηνεία ΓΛΣ - Σχέδιο λογαριασμών ομάδας 2. Έκδοση παραστατικών. Έλεγχος παραστατικών παραλαβών. Λογιστικές εγγραφές - Ισοζύγια Στατιστικές. Λογιστική απογραφή έλεγχος διαφορές απογραφής αποτίμηση. Φορολογικές υποχρεώσεις. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕΥΔΑΠ 02 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ 3 από 5

4 5. Βασικές λειτουργίες και υποχρεώσεις καταστήματος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΠΑ: Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από τον ΦΠΑ. Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Τριγωνικές Συναλλαγές. Έκπτωση και επιστροφή του ΦΠΑ. ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος. Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων. Prorata Λογιστικές εγγραφές και τήρηση λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου για κάθε συντελεστή ΦΠΑ. Εκτύπωση αναλυτικού ισοζυγίου για κάθε μήνα και σύνταξη με τη βοήθειά του των δηλώσεων ΦΠΑ. Συμπλήρωση Προσωρινής και εκκαθαριστικής δήλωση του ΦΠΑ. Προθεσμίες κατάθεσης των δηλώσεων που σχετίζονται με το ΦΠΑ, ποινικές κυρώσεις πρόστιμα και προσαυξήσεις του ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Αναλυτική παρουσίαση των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεις προς ΔΟΥ, των παρακρατούμενων φόρων κ.λπ. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου συμπλήρωση προσωρινής και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (έντυπο Ε7). Απόδοση τέλους διαφήμισης κάθε διαχειριστικής χρήσης στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων- όροι και προϋποθέσεις. Υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ ΕΤΑΚ. Υπόχρεοι - όροι και προϋποθέσεις. Τριμηνιαίες καταστάσεις συμφωνητικών. Κατασκευαστικά συμφωνητικά. Μισθωτήρια συμβόλαια. Τρόπος υποβολής και με ηλεκτρονικά μέσα. Προθεσμίες υποβολής, πρόστιμα και προσαυξήσεις, λανθασμένες υποβολές κ.λπ. Ετήσιες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου προς κάθε συνεργαζόμενο, τις τράπεζες κ.λπ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Πρόσληψη, Απογραφή Εργοδότη ή/ και μισθωτού στο ΙΚΑ,Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων (ΙΚΑ), ΑΜΚΑ, Υποχρεώσεις προς ΟΑΕΔ - Επιθεώρηση Εργασίας. Κατάρτιση Συμβάσεων - όροι συμβάσεων. Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου. Συμβάσεις Μερικής ή/ και Διαλείπουσας Απασχόλησης. Μερική Απασχόληση. Υπολογισμοί σχετικοί με την Απασχόληση. Ωράριο, Υπερωρία, Νυκτερινή Απασχόληση, Κυριακή, Δώρα εορτών κ.λπ. Λύση σύμβασης εργασίας. Οικειοθελής Αποχώρηση Διαδικαστικά. Καταγγελία σύμβασης Αποζημίωση απόλυσης. Ακαθάριστες αποδοχές πρόσθετη εργασία εισφορές ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων. Προσδιορισμός ημερών (Ασφαλιστικά ημερομίσθια) & εισφορών Ασφάλισης, Εκκαθαριστικό Αποδοχών. Υποχρεώσεις Εργοδοτών Ασφαλισμένων. Εισφορές - Υπολογισμός μισθοδοσίας κάθε μισθολογικής περιόδου και σε μηχανογραφικό περιβάλλον. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Προθεσμίες, Πρόστιμα, Ποινικές Κυρώσεις. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης.μειωμένα ωράρια εργασίας. Συμβάσεις εντολής, έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ. Διαθεσιμότητα εργαζομένων. Ασφάλιση & μειωμένη απασχόληση 6. Μηχανογραφημένες διαδικασίες πρακτικές εφαρμογές ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Πρακτικά παραδείγματα μηχανογραφημένων διαδικασιών: Παρουσίαση βασικών λογιστικών εγγραφών αγορών πωλήσεων δαπανών και μηχανογραφική καταχώρησή τους. Παρουσίαση παραδειγμάτων εξειδικευμένων λογιστικών εγγραφών σύμφωνα και με τις ανάγκες της επιχείρησης και των απαιτούμενων γι αυτές λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. Προθεσμίες ενημέρωσης εκτύπωσης λογιστικών βιβλίων επιχείρησης. Γενικό και αναλυτικά καθολικά λογαριασμών - εκτύπωση, μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων. Ισοζύγιο λογαριασμών κάθε βαθμού - εκτύπωση και χρήση του ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων. Ιδιαίτερα προβλήματα που ανακύπτουν από τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης. 7. Εφαρμογές Πληροφορικής Εισαγωγή στο περιβάλλον windows, αρχιτεκτονική των windows (Διαχειριστής προγραμμάτων, ομάδες παράθυρα, διαχειριστής αρχείων, επεξεργασία κειμένου εικόνας). Εκπαίδευση στην επεξεργασία κειμένων. Δημιουργία αποθήκευση εγγράφου, ανάκληση εγγράφου, εκτυπώσεις, μορφοποίηση εγγράφου, ορθογραφική διόρθωση, θησαυρός αναζητήσεις, πλαίσια στήλες word art, mail merge, προστασία εγγράφου, φάκελοι ετικέτες, γραφικά πίνακες κλ.π. Εκπαίδευση στα λογιστικά φύλλα: Εισαγωγή, δημιουργία αποθήκευση φύλλου, καταχώρηση αριθμών ετικετών, ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμοί, στατιστικά μοντέλα, πολλαπλά φύλλα εργασίας, γραφικές παραστάσεις ΣΕΥΔΑΠ 02 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ 4 από 5

5 εκτυπώσεις, μακροεντολές, ανάπτυξη μοντέλου, επικοινωνίες, ορθογραφική διόρθωση, αυτόματη διόρθωση, εργαλεία, κεφαλίδες υποσέλιδα, μορφοποίησης, ταξινόμηση, λήψη εξωτερικών δεδομένων. Εκπαίδευση στις παρουσιάσεις Εισαγωγικές έννοιες στα δίκτυα και στο Διαδίκτυο, Φυλλομετρητές ιστού, Πλοήγηση στο www, Παραμετροποίηση εφαρμογής, Αγαπημένα, Αναζήτηση, Εργασία χωρίς σύνδεση, Προσθήκη αντικειμένων web στην επιφάνεια εργασίας, Ηλεκτρονική αλληλογραφία, Αποστολή, λήψη, απάντηση και προώθηση μηνύματος, Δημιουργία επαφών, Διαχείριση των μηνυμάτων, Newsgroup, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εφαρμογές στην ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, στην ηλεκτρονική συνδιάσκεψη, Εφαρμογές multimedia για την προώθηση των προϊόντων - υπηρεσιών 8. Υγεία & ασφάλεια της εργασίας Εργασιακές σχέσεις Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων Εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας. Βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας - Τήρηση συστημάτων ασφαλείας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο - Οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών - ο ρόλος και τα καθήκοντα των τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας. Μέτρα Ασφαλείας, Πυρασφάλεια κ.λπ. Εργασιακές σχέσεις - Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων - Εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης ΣΕΥΔΑΠ 02 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ 5 από 5

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Γνωριμία με τη Select Software Η Select Software and Business Solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 www.epsilontraining.gr

1 www.epsilontraining.gr 1 www.epsilontraining.gr Μακροχρόνιο Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Certificate in

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απλούστευση της λογιστικής εργασίας των οικονομικών μονάδων (με την εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Στέλεχος Μηχανογραφημένης Λογιστικής Στέλεχος Μηχανογραφημένης Εμπορικής Διαχείρισης Στέλεχος Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

1 Με την υποστήριξη της

1 Με την υποστήριξη της 1 Με την υποστήριξη της Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Financial Accounting

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΔΑΠΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA)

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.), παρουσιάζει το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΕΒ) Πρόεδρος: Γεώργιος Δαρδανός, Εκδότης Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Στεφάνου, Βιβλιοπώλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ειδικά θέματα διακίνησης &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό την εκπαίδευση ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα