ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Απόφαση Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών και ηµόσιας Τάξης υπ' αριθ /8530 της 6.11/ (ΦΕΚ-1510, τ. Β'), Σύστηµα ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων (ΣΕΣΟ). Αναµόρφωση ΣΕΣΟ ΑΡΘΡΟ 1 - Αναµορφώνεται το Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων(σεσο), όπως αυτό καθορίζεται στα επόµενα άρθρα αυτής της απόφασης. Πεδίο Εφαρµογής του ΣΕΣΟ ΑΡΘΡΟ 2. - Στο ΣΕΣΟ εντάσσεται, ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική συµπεριφορά κατόχων άδειας οδήγησης αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, που έχει εκδοθεί από ελληνική ή ξένη αρχή, εφόσον η άδεια αυτή ισχύει στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Παραβάσεις Κ.Ο.Κ - Βαθµοί ποινής ΑΡΘΡΟ 3. - Στο ΣΕΣΟ εντάσσονται οι παραβάσεις άρθρων του ΚΟΚ, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, µε τους αντίστοιχους, για κάθε παράβαση, βαθµούς ποινής: Α/Α Άρθρο ΚΟΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ Περίληψη παράβασης Κωδικός Βαθµοί παράβασης ποινής 1 3 Παραβίαση σηµάτων Τροχονόµου Γ1 3 2 Παραβίαση πινακίδων Ρ-1, Ρ-2, Ρ-71, Ρ-72 ή 4 παρ.3 τον συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες πινακίδες Ζ1 7 Παραβίαση πινακίδων Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ, Ε1 5 Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-57, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-63, Ρ-64, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ- 74δ, Ρ-75 ή τον συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες πινακίδες Οριζόντια σήµανση οδών Περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,ια,ιγ, εκτός κατοικηµένης περιοχής. Ζ2 7

2 3 5 παρ παρ.1 12 παρ. 1-7 εκτός παρ.8 13 παρ. 5 Περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, ια, ιγ, εκτός κατοικηµένης περιοχής Περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, ια, ιγ εντός κατοικηµένης περιοχής Ζ2 7 Ε2 5 Περιπτώσεις η, θ, ιβ Γ2 3 Περιπτώσεις β, ε, η, ι (παραβίαση ερυθρού σήµατος) Γενικές διατάξεις που αφορούν την αντικανονική συµπεριφορά του οδηγού Μη τήρηση χρονικών ορίων και µη λήψη µέτρων παθητικής ασφάλειας των επιβατών. Ζ3 7 Γ3 3 Ε Αντικανονική θέση στο οδόστρωµα Ε Αντικανονικό προσπέρασµα Ε παρ παρ Παρ. 4β Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 20 έως 40 χιλ. την ώρα Έλλειψη ταχογράφου ή περιοριστή ταχύτητας ή µη λειτουργία αυτών Γ4 3 Ε6 5 Μη χρήση δεικτών κατεύθυνσης Γ5 3 Επικίνδυνοι ελιγµοί Ζ Παρακώλυση κυκλοφορίας σε ισόπεδο κόµβο Γ6 3 Παρ.1,2 26 Παρ. 4,5 29 εκτός παρ παρ. 2 περ. β, γ Παρ. 6α 44 παρ. 1,2,3 Παραβίαση προτεραιότητας Ζ5 7 Αντικανονική κίνηση σε αυτοκινητόδροµους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας Ε7 5 Αντικανονική µεταφορά παιδιών Γ7 3 Αντικανονική συµπεριφορά οδηγών προς πεζούς Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίµα 0,50 έως 0,80 gr/lit αίµατος µετρούµενη µε τη µέθοδο της αιµοληψίας ή ανά 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραµµαρίου ανά λίτρο εµπνεόµενου αέρα, µε αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου. Ζ6 7 Γ8 3 Μη διευκόλυνση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης Ε Φώτα τροχοπέδησης Γ9 3

3 18 82 παρ. 4 Αντικανονικός πρόσθετος εξοπλισµός οχηµάτων Ε9 5 Παραβάσεις του ΚΟΚ για τις οποίες, παράλληλα προς την καταχώρηση βαθµών του ΣΕΣΟ, επιβάλλεται και η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. ΑΡΘΡΟ 4-1. Καθορίζουµε τις εξής παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τις οποίες, παράλληλα προς την καταχώριση βαθµών µέσω του Συστήµατος Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), επιβάλλεται και η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες, σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σε εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 107 του ΚΟK α) Παραβίαση διαγραµµίσεων οδών (άρθρο 5 παρ.8, περιπτώσεις α, β, γ, ι και ια). β) Παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη (άρθρο 6 παρ. 1, περιπτώσεις β, ε και η). γ) Αντικανονική θέση στο δρόµο (άρθρο 16 παρ. 5, 6 και 7). δ) Αντικανονικό προσπέρασµα (άρθρο 17 παρ. 3, 4, 6και7), ε) Παραβίαση προτεραιότητας (άρθρο 26 παρ. 4 και 5). 2. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της υπ. αριθ. 1584/8/1/1982 Κ.Υ.Α (Β 27), όπως ισχύει. Κυρώσεις ΑΡΘΡΟ 5-1. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. κατά το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, το αρµόδιο όργανο που τις βεβαιώνει βαθµολογεί όλες τις παραβάσεις. 2. Η άδεια οδήγησης αφαιρείται, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, µε την συµπλήρωση στο µητρώο του παραβάτη - οδηγού είκοσι πέντε (25) βαθµών. 3. Κάθε παράβαση του «ΚΟΚ» που είναι καταχωρισµένη στο µητρώο του παραβάτη - οδηγού, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, µαζί µε τους βαθµούς που αντιστοιχούν σ' αυτή, παραγράφεται µόλις συµπληρωθεί χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συµπληρωθεί το όριο των 25 βαθµών. Ειδικά, οι παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγό, όταν αυτός οδηγεί όχηµα ηµόσιας Χρήσης, διαγράφονται µόλις συµπληρωθεί διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συµπληρωθεί το ανώτατο όριο βαθµών ποινής. 4. Οι καταχωρισµένες στο µητρώο του παραβάτη - οδηγού παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ που υπάγονται στο ΣΕΣΟ και οι αντίστοιχοι βαθµοί ποινής, µε τον υπολογισµό των οποίων έγινε η αφαίρεση της άδειας οδήγησής του, διαγράφονται µετά την παραλαβή από την καθ' ύλη αρµόδια Υπηρεσία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του Αστυνοµικού Τµήµατος, στην οποία βεβαιώνεται ότι αφαιρέθηκε η παραπάνω αναφερόµενη άδεια. 5. Στην περίπτωση που ο οδηγός, κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης των 25 βαθµών ποινής µέχρι την αφαίρεση της άδειας οδήγησης, διαπράττει παραβάσεις, οι αντίστοιχοι βαθµοί ποινής καταχωρίζονται στο

4 µητρώο του, και υπολογίζονται για την αφαίρεση της τυχόν επαναχορηγούµενης άδειας οδήγησης. Τρόπος βεβαίωσης παραβάσεων ΑΡΘΡΟ 6-1. Η βεβαίωση των παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης γίνεται µε εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης κλήσης, κατά τον καθιερωµένο τρόπο, από αρµόδια όργανα των αστυνοµικών και λοιπών αρχών, τα οποία ανακοινώνουν στον παραβάτη - οδηγό ότι η παράβαση που έγινε υπάγεται στο ΣΕΣΟ και αν είναι δυνατό και τους βαθµούς που αντιστοιχούν στην παράβαση αυτή. Οι εκθέσεις αυτές παραδίδονται από τα οικεία όργανα σε εξουσιοδοτηµένο βαθµοφόρο της υπηρεσίας που υπηρετούν, αµέσως µετά το πέρας του ωραρίου τους. 2. Εάν η βεβαίωση της παράβασης γίνει µόνο µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος, τότε η σχετική έκθεση επιδίδεται µε δηµόσιο έγγραφο στον φερόµενο σαν ιδιοκτήτη αυτού και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, σε έναν από τους συνιδιοκτήτες. Στην περίπτωση, που ο αναφερόµενος στο προηγούµενο εδάφιο ιδιοκτήτης, ισχυριστεί ότι δεν ήταν αυτός ο παραβάτης - οδηγός, για την ή τις συγκεκριµένες παραβάσεις, υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη χρονολογία επίδοσης της πιο πάνω έκθεσης, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής κατοικίας του ή στην Υπηρεσία που όργανό της βεβαίωσε την παράβαση, στην οποία να δηλώνει, ότι δεν είναι αυτός ο παραβάτης-οδηγός, καθώς και το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας του συγκεκριµένου οδηγού, στον οποίο είχε παραχωρήσει τη χρήση του οχήµατος. Σε περίπτωση που δεν υποβάλει την παραπάνω δήλωση στην καθοριζόµενη προθεσµία, τότε παραβάτης λογίζεται ο ιδιοκτήτης του οχήµατος ή επί συνιδιοκτητών ο έχων το µεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτού ή επί εταιρειών ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής και οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται γι' αυτούς. 3. Το σύνολο των βεβαιωµένων παραβάσεων, που αφορούν το σύστηµα της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε τις κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού εκθέσεις, καταχωρίζεται σε ειδική κατάσταση. Οι εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης-κλήσης που περιέχουν τις παραβάσεις αυτές, παραµένουν στην αρµόδια υπηρεσία, όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση, για τρεις (3) ηµέρες από τη χρονολογία της βεβαίωσής τους. Στο χρονικό αυτό διάστηµα ο παραβάτης-οδηγός, για τον οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση, µπορεί να εµφανισθεί ενώπιον του διοικητή ή του παρ' αυτού οριζοµένου ανακριτικού υπαλλήλου της ίδιας υπηρεσίας, για να εκθέσει τις αντιρρήσεις του για την παράβαση που έκανε. Σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις αυτές κριθούν βάσιµες, δεν υπολογίζονται οι βαθµοί που προβλέπονται για την παράβαση που βεβαιώθηκε, µε σχετική αιτιολογηµένη πράξη που γίνεται πάνω στην έκθεση βεβαίωσης παράβασηςκλήσης. Μετά την παρέλευση του πιο πάνω τριηµέρου, σηµειώνονται στην παραπάνω ειδική κατάσταση εκείνες οι παραβάσεις που οι βαθµοί τους δεν υπολογίζονται στο σύστηµα. 4. Οι εκθέσεις που αντιστοιχούν σε παραβάσεις που υπολογίζονται στο ΣΕΣΟ καταχωρούνται σε ειδική µηχανογραφική έντυπη κατάσταση, που αποστέλλεται µε έγγραφο της Αστυνοµικής Αρχής στην καθ' ύλη αρµόδια Υπηρεσία ή µέσω

5 του συστήµατος µηχανογράφησης (ΟΝ LINE). Οι καταστάσεις αυτές (µία ή περισσότερες), αποστέλλονται, όπως ορίζεται πιο πάνω, το πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε µήνα και αφορούν τις παραβάσεις του προηγούµενου µήνα. Αν µια κατάσταση δεν συµπληρωθεί πλήρως µέσα σε ένα µήνα, τότε αυτή κλείεται µε όσες στήλες της έχουν συµπληρωθεί, µέχρι την τελευταία,µέρα του προηγούµενου µήνα και αποστέλλεται όπως ορίζεται πιο πάνω. Οι κατά την παρούσα παράγραφο ειδικές έντυπες µηχανογραφικές καταστάσεις αριθµούνται µε συνεχιζόµενη αύξουσα αρίθµηση που αρχίζει για κάθε Αστυνοµική Αρχή από τον αριθµό ένα (Ι) κάθε πρώτη του έτους. 5. Οι καταστάσεις που απoστέλλoνται µε έγγραφο πρωτοκολλούνται από την αρµόδια υπηρεσία σε ειδικό για το σκοπό αυτό πρωτόκολλο. Τα στoιχεία των καταστάσεων αυτών µηχανογραφούνται εντός δεκαπέντε (Ι5) ηµερών το αργότερο, από την παραλαβή τους. 6. Οι εκθέσεις που αφορούν στο ΣΕΣΟ, καθώς και τα αντίγραφα των ειδικών µηχανογραφικών έντυπων καταστάσεων, διατηρούνται στο αρχείο των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια. 7. Οι ειδικές µηχανογραφικές έντυπες καταστάσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου, διατηρούνται στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του µηχανογραφικού µητρώου, για έξι(6) τουλάχιστον χρόνια. 8. Σχετικό υπόδειγµα του περιεχοµένου της ειδικής µηχανογραφικής έντυπης κατάστασης (υπόδειγµα Υ1) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Τήρηση µηχανογραφικού µητρώου ΑΡΘΡΟ 7-1 Η αρµόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση των τροχαίων παραβάσεων που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας, τηρεί ειδικό µηχανογραφικό αρχείο στο οποίο καταχωρίζονται οι πιο πάνω παραβάσεις µε τους αντίστοιχους βαθµούς ποινής, στο µητρώο του παραβάτη οδηγού που τις διέπραξε. 2. Αρµόδια Υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεωρείται: α) Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών, η ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. β) Για τις άδειες οδήγησης µοτοποδηλάτων, η ιεύθυνση Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Προειδοποιητικό έγγραφο ΑΡΘΡΟ 8-1.'Οταν, κατ' εφαρµογή του ΣΕΣΟ, συµπληρωθούν στο µητρώο του παραβάτη οδηγού δέκα πέντε (15) τουλάχιστον βαθµοί ποινής, τότε από την αρµόδια Υπηρεσία αποστέλλεται στον παραβάτη - οδηγό, είτε ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή, είτε µε υπάλληλο της Υπηρεσίας, είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), είτε µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, (υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του), έγγραφο προειδοποιητικό, στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρονται: α) Κάθε µία παράβαση που διέπραξε, τις διατάξεις του ΚΟΚ που αντιστοιχεί, τους βαθµούς ποινής, την ηµεροµηνία και ώρα που διαπράχθηκε, το σύνολο των βαθµών ποινής που έχει συγκεντρώσει ο παραβάτης-οδηγός και την Αστυνοµική Αρχή που βεβαίωσε και απέστειλε τις παραβάσεις. β) Προειδοποίηση για τις συνέπειες που θα έχει ο οδηγός στην περίπτωση

6 συγκέντρωσης είκοσι πέντε (25) και άνω βαθµών. γ) Οποιοδήποτε ενηµερωτικό στοιχείο, για την τήρηση του Κ.Ο.Κ, το ΣΕΣΟ και την οδική ασφάλεια. 2. Σχετικό υπόδειγµα του περιεχοµένου του προειδοποιητικού εγγράφου, (Υπόδειγµα Υ2), προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο µέρος αυτής. 3. Η µη παραλαβή (λήψη), του προειδοποιητικού εγγράφου από τον παραβάτη οδηγό, δεν κωλύει την επίδοση του εγγράφου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων ΑΡΘΡΟ 9-1.'Οταν στο µητρώο του παραβάτη-οδηγού, συµπληρωθούν κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, είκοσι πέντε (25) βαθµοί τουλάχιστον, η αρµόδια Υπηρεσία εκδίδει έγγραφο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, το οποίο εκτελείται οποτεδήποτε εντοπισθεί ο παραβάτης οδηγός. 2. Το πιο πάνω έγγραφο απευθύνεται προς τον παραβάτη - οδηγό και αποστέλλεται σ' αυτόν ταχυδροµικά µε απόδειξη παραλαβής ή µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, και κοινοποιείται στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής κατοικίας που έχει δηλώσει ο ίδιος ή αυτή που αναγράφει η άδεια οδήγησης. Με το έγγραφο αυτό καλείται ο παραβάτης-οδηγός να παραδώσει την άδεια οδήγησής του στο αναφερόµενο πιο πάνω αστυνοµικό τµήµα, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, από την εποµένη ηµέρα της παραλαβής του πιο πάνω εγγράφου. Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης πραγµατοποιείται και στην περίπτωση που ο παραβάτης-οδηγός ισχυριστεί ότι δεν έχει λάβει γνώση του περιεχοµένου του προειδοποιητικού εγγράφου του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. 3. Σε περίπτωση που ο παραβάτης-οδηγός δεν συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο του, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, εγγράφου, η άδεια οδήγησης αφαιρείται από το οικείο Αστυνοµικό Τµήµα εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 5 του εδαφίου 3, του άρθρου 103 του ΚΟΚ. 4. Αν, µετά την πάροδο της προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο οδηγός για οποιοδήποτε λόγο, δεν παραδώσει την άδεια οδήγησης ως όφειλε, η άδεια οδήγησης παύει αυτοδίκαια να ισχύει. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται επιπρόσθετα και οι διατάξεις του άρθρου 103 του ΚΟΚ. 5. Κάθε άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας, που έχει αφαιρεθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων,αποστέλλεται µε σχετικό έγγραφο του αρµόδιου Αστυνοµικού Τµήµατος στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας έχει την κατοικία του ο κάτοχος της άδειας. Κάθε άδεια οδήγησης µοτοποδηλάτου, αποστέλλεται στο Αστυνοµικό Τµήµα του τόπου κατοικίας του κατόχου της άδειας οδήγησης. Στο πιο πάνω έγγραφο αναφέρεται, εκτός των άλλων, η ηµεροµηνία αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και κοινοποιείται προς την υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο αφαίρεσης, η οποία υποχρεούται να ενηµερώσει το αρχείο. 6. Αν ο παραβάτης οδηγός, που ειδοποιείται να παραδώσει την άδεια οδήγησής του, δηλώσει εντός της προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών, απώλεια ή κλοπή της, υποχρεούται να υποβάλει στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, η οποία και αποστέλλεται αντί της άδειας οδήγησης, στην αρµόδια Υπηρεσία. Φωτοαντίγραφο αυτής κοινοποιείται στην

7 Υπηρεσία έκδοσης του αφαιρετηρίου. Από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αρχίζει ο χρόνος που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας, για την επανεξέταση του οδηγού. 7. Οι παραβάσεις, που έχουν καταχωρηθεί στις έντυπες καταστάσεις (Υπόδειγµα Υ1) των Αστυνοµικών Αρχών και έχουν αποσταλεί στην καθ' ύλη αρµόδια Υπηρεσία του άρθρου 7 της παρούσας, µπορούν να διαγραφούν µόνο µε σχετικό έγγραφο της ίδιας Αρχής που τις καταχώρισε. 8. Σχετικό υπόδειγµα του περιεχοµένου του εγγράφου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (Υπόδειγµα Γ3) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο µέρος αυτής. Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε µε το ΣΕΣΟ ΑΡΘΡΟ Η άδεια οδήγησης αυτοκινήτων ή µοτοσυκλετών που αφαιρέθηκε ή έπαψε να ισχύει, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επαναχορηγείται στον κάτοχό της εφόσον αυτός παρακολουθήσει το πενήντα τοις εκατό (50% ) των ελάχιστων µαθηµάτων θεωρητικής, από την ύλη του εγχειριδίου του ΥΠ.ΜΕ. "Βασική θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών", που έχει καθορισθεί για τους υποψηφίους οδηγούς αυτοκινήτων ή µοτοσυκλετών, σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής σχετικά µε τις παραβάσεις που υπέπεσε και εξετασθεί θεωρητικά (γραπτά) και πρακτικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Η θεωρητική εξέταση γίνεται στο ερωτηµατολόγιο 1 (Γενικών γνώσεων υποψηφίων οδηγών), ενώ η πρακτική εξέταση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Κατεχόµενη κατηγορία άδειας οδήγησης Β Β&Γ Β& Β,Γ& Β,Γ+Ε Β,Γ+Ε & +Ε Υποχρέωση συµµετοχής στην πρακτική εξέταση Β Γ Γ+Ε Γ+Ε Η πρακτική εξέταση γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από δύο εξεταστές του πίνακα Α που τηρείται στην Υπηρεσία. Η επιλογή των εξεταστών γίνεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η άδεια οδήγησης µοτοποδηλάτου επαναχορηγείται µετά από επιτυχή θεωρητική και πρακτική εξέταση σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους υποψήφιους οδηγούς µοτοποδηλάτων. Για την επανεξέταση των υποψηφίων οδηγών, απαιτείται η υποβολή από τον

8 ενδιαφερόµενο σχετικής αίτησης και αποδεικτικό καταβολής υπέρ του ηµοσίου του χρηµατικού ποσού (παράβολο), που κάθε φορά ισχύει για τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών. 2. ικαίωµα συµµετοχής, στην κατά την προηγούµενη παράγραφο επανεξέταση έχει ο ενδιαφερόµενος µετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από την επόµενη της ηµεροµηνίας αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Αν ο ίδιος παραβάτης-οδηγός συµπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθµών ποινής, τουλάχιστον για δεύτερη φορά εντός πενταετίας από την επαναχορήγησής της, η άδεια οδήγησης αφαιρείται και πάλι µε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας, για διάστηµα ενός (1) έτους. Αν ο ίδιος παραβάτηςοδηγός συµπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθµών ποινής, τουλάχιστον για τρίτη ή περισσότερες φορές εντός πενταετίας από την προηγούµενη επαναχορήγησή της, η άδεια οδήγησης αφαιρείται εκ νέου µε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9, για διάστηµα δύο (2) ετών κάθε φορά µετά τη δεύτερη. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενός έγγραφα αφαίρεσης άδειας οδήγησης για τον ίδιο οδηγό, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, τότε ο παραβάτης-οδηγός έχει δικαίωµα συµµετοχής στην κατά την προηγούµενη παράγραφο διαδικασία επανεξέτασής του, αφού παρέλθει χρονικό διάστηµα από την επίδοσή του ίσο µε 1,5 έτη για δύο αφαιρετήρια, 3,5 έτη για τρία αφαιρετήρια, 5,5 έτη για τέσσερα αφαιρετήρια, ΚΟ.Κ Για έγγραφα αφαίρεσης άδειας οδήγησης, που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν έχουν εκτελεστεί, ο παραβάτης-οδηγός επανεξετάζεται µετά παρέλευση χρονικού διαστήµατος, ίσου µε το άθροισµα του χρόνου αφαίρεσης που αναγράφεται στα πιο πάνω έγγραφα. 3. Η Υπηρεσία που επαναχορηγεί άδεια οδήγησης, που είχε αφαιρεθεί κατ' εφαρµογή του ΣΕΣΟ, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία που τηρεί το αρχείο. 4. Τα αναγκαία στοιχεία όλων των οδηγών, των οποίων οι άδειες οδήγησης έχουν αφαιρεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, από οποιαδήποτε ηµόσια Αρχή, καταγράφονται σε ειδικό µηχανογραφικό αρχείο, από την καθ' ύλη αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 7 της παρούσας. Νέοι οδηγοί ΑΡΘΡΟ 11- Για τους οδηγούς, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τριετία από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας οδήγησης, κατηγορίας Α ή Β, οι βαθµοί ποινής που αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, προσαυξάνονται, για κάθε παράβαση, κατά τρεις (3). Μεταβατικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ Βαθµοί ποινής για παραβάσεις του κοκ, ενταγµένες στο ΣΕΣΟ, το οποίο είχε καθορισθεί µε προγενέστερες της παρούσας διατάξεις, οι οποίες υπάρχουν στο αρχείο της Υπηρεσίας κατά την ηµέρα ισχύος της παρούσας απόφασης, προστίθενται στους βαθµούς ποινής των παραβάσεων του ΣΕΣΟ το οποίο καθορίζεται µε την παρούσα απόφαση, εφαρµοζοµένων των διατάξεων περί είκοσι πέντε (25), τουλάχιστον, βαθµών και περί χρόνου παραγραφής τεσσάρων (4) και δύο (2) ετών, κατά περίπτωση. 2. Άδειες οδήγησης που αφαιρέθηκαν ή θα αφαιρεθούν διότι η συµπλήρωση των

9 17 βαθµών ποινής έγινε µέχρι 31/12/1999, επαναχορηγούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα απόφαση, εφαρµοζοµένων όµως των διατάξεων της Κ.Υ.Α /82, όσον αφορά το χρονικό διάστηµα της αφαίρεσής τους. Καταργούµενες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 13 - Από την ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας απόφασης, επιφυλασσoµένων των διατάξεων των άρθρων 9 και 10, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Κ.Υ.Α: α) 45618/82 (Β' 1072) β) 52142/ και γ) 69120/1105/ 1999 (Β'1675). ΑΡΘΡΟ 14.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/1/2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα