ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ. 1 Aρθρο 3 Παραβίαση σημάτων Τροχονόμου Γ1 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ. 1 Aρθρο 3 Παραβίαση σημάτων Τροχονόμου Γ1 3"

Transcript

1 Αν υπερβείτε τους 25 βαθμούς ποινής, θα ξανακαθίσετε στα θρανία και θα ξαναδώσετε εξετάσεις από την αρχή. Πως σας φαίνετε...? Διαβάστε παρακάτω τις λεπτομέρειες... Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. - Βαθμοί ποινής 1. Στο ΣΕΣΟ εντάσσονται οι παραβάσεις των παρακάτω άρθρων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: άρθρο 3, άρθρο 4 παρ. 3 (εκτός των πινακίδων Ρ-3, Ρ-4, Ρ-11, Ρ-15, Ρ-16, Ρ- 17, Ρ-32, Ρ-33, Ρ-34, Ρ-35, Ρ-36, Ρ-37, Ρ-38, Ρ-39, Ρ-40, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-43, Ρ-44, Ρ-58, Ρ-61, Ρ-62, Ρ-68, Ρ-69, Ρ-70) άρθρο 5 παρ. 8, άρθρο 6 παρ. 1 περ. β,ε,η,ι, άρθρο 12, άρθρο 16, άρθρο 17, άρθρο 20, άρθρο 21, άρθρο 26 (εκτός της παρ. 7), άρθρο 32, άρθρο 33 παρ. 2 περ. β και γ, άρθρο 36 παρ. 1 περ. β, άρθρο 39, άρθρο 42, άρθρο 44 παρ. 1,2,3, και άρθρο 82 παρ Κάθε μία από τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο, βαθμολογείται ανάλογα με την βαρύτητά της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ Α/Α Aρθρο ΚΟΚ Περίληψη παράβασης Κωδικός παράβασης Βαθμοί ποινής 1 Aρθρο 3 Παραβίαση σημάτων Τροχονόμου Γ1 3 2 Aρθρο 4 (παρ. 3) Παραβίαση πινακίδων Ρ-1, Ρ-2, Ρ-71, Ρ-72 ή τον συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες Ζ1 7 Παραβίαση πινακίδων Ρ-5,Ρ-6, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9, Ρ-10, Ρ- 12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ε1 5 Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α,Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ- 57, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-63, Ρ-64, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-73α, Ρ-73δ,Ρ-74α,Ρ-74δ, Ρ-75 ή τον συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες 3 Aρθρο 5 (παρ. 8) Περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,ια,ιγ εκτός κατοικημένης περιοχής Ζ2 7

2 Περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,ια,ιγ εντός κατοικημένης περιοχής Ε2 5 Περιπτώσεις η,θ,ιβ Γ2 3 4 Aρθρο 6 (παρ. 1) Περιπτώσεις β,ε,η,ι (παραβίαση ερυθρού σήματος) Ζ3 7 5 Aρθρο 12 (εκτός παρ. 8) Γενικές διατάξεις που αφορούν την αντικανονική συμεριφορά του οδηγού. Γ3 3 Aρθρο 12 (παρ. 8) Tέλεση αυτοσχέδιων αγώνων Z4 7 6 Aρθρο 16 Αντικανονική θέση στο οδόστρωμα Ε3 5 7 Aρθρο 17 Αντικανονικό προσπέρασμα Ε4 5 8 Aρθρο 20 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 20 έως 40 χιλ. την ώρα Γ4 3 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 40 χιλ. την ώρα έως 60 χιλ. την ώρα Ε5 5 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 60 χιλ. την ώρα Θ1 9 Παρ. 10 (έλλειψη ταχογράφου) Ε6 5 9 Aρθρο 21 Μη χρήση δεικτών κατεύθυνσης Γ5 3 Επικίνδυνοι ελιγμοί Ζ Aρθρο 26 Παραβίαση προτεραιότητας Ζ Aρθρο 29 (εκτός παρ. 7) Αντικανονική κίνηση σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας Ε Aρθρο 32 Αντικανονική φόρτωση οχημάτων Γ Aρθρο 33 ( παρ. 2 περ. β, γ) Αντικανονική μεταφορά παιδιών Γ Aρθρο 36 (παρ. 1 περ. β). Αντικανονική (εκθαμβωτική) χρήση φώτων πορείας (μεγάλα) Ζ Aρθρο 39 Αντικανονική συμπεριφορά οδηγών προς πεζούς Ζ Aρθρο 42 Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα 0,5 έως 0,8 gr/lit αίματος Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα πάνω από 0,8 gr/lit αίματος έως 1,10 gr/lit αίματος Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα πάνω από 1,10 gr/lit αίματος Γ8 3 Ε8 5 Ζ9 7 Οδήγηση υπό την επήρεια τοξικών ουσιών Ζ Aρθρο 44 (παρ. 1,2,3,) Μη διευκόλυνση οχημάτων έκτακτης ανάγκης Ε9 5

3 18 Aρθρο 52 (παρ. 4) Κίνηση σε οδούς ή λωρίδες κυκλοφορίας που κυκλοφορούν μόνο μέσα μαζικής μεταφοράς. Γ Aρθρο 68 Φώτα τροχοπέδησης Γ Aρθρο 82 (παρ. 4) Αντικανονικός πρόσθετος εξοπλισμός οχημάτων Ε10 5 Κυρώσεις 1. Οι παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, που εντάσσονται στο Σ.Ε.Σ.Ο., εκτός της καταχώρησης των βαθμών ποινής με βάση το ΣΕΣΟ, θα επισύρουν και τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Ο.Κ. 2. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., κατά το άρθρο 3 της παρούσας, το αστυνομικό όργανο που τις βεβαιώνει, ανεξαρτήτως των ποινών που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για την εφαρμογή του ΣΕΣΟ βαθμολογεί όλες τις παραβάσεις. 3. Η άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος του άρθρου 2 της παρούσας, αφαιρείται, κατ εφαρμογή των διατάξεων αυτής της απόφασης (άρθρο 8 της παρούσας), με την συμπλήρωση στο μητρώο του παραβάτη - οδηγού είκοσι πέντε (25) βαθμών και πάνω. 4. Κάθε παράβαση του Κ.Ο.Κ., που είναι καταχωρημένη στο μητρώο του παραβάτη - οδηγού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, μαζί με τους βαθμούς που αντιστοιχούν σ αυτή, παραγράφεται μόλις συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης. Ειδικά οι παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγό κάτοχο επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο άσκησης της εργασίας του ( είτε αφορά όχημα Δ.Χ. είτε Ι.Χ. εκτός Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο), αυτές παραγράφονται μόλις συμπληρωθεί διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης. 5. Οι καταχωρημένες στο μητρώο του παραβάτη - οδηγού παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ. που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο. και οι αντίστοιχοι βαθμοί ποινής, με τον υπολογισμό των οποίων έγινε η αφαίρεση της άδειας οδήγησής του, παραγράφονται μετά την παραλαβή από την καθ ύλη αρμόδια Υπηρεσία, της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του Αστυνομικού Τμήματος, στην οποία βεβαιώνεται ότι αφαιρέθηκε η παραπάνω αναφερόμενη άδεια. 6. Αν όμως στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας που ο παραβάτης-οδηγός συμπλήρωσε τις απαιτούμενες για την αφαίρεση της άδειας οδήγησής του παραβάσεις (με την αντίστοιχη βαθμολογία τους) και εκείνης της αφαίρεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της άδειας οδήγησής του, αυτός (ο παραβάτης - οδηγός) κάνει παραβάσεις, οι αντίστοιχοι βαθμοί ποινής των παραβάσεων αυτών, χρεώνονται στο μητρώο του κανονικά και υπολογίζονται, αν επαναχορηγηθεί η άδεια οδήγησής του, για όλες τις συνέπειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, επί πλέον των τυχόν άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων. Τρόπος βεβαίωσης παραβάσεων 1. Η βεβαίωση των παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, γίνεται με εκθέσεις (κλήσεις) κατά τον καθιερωμένο τρόπο από αρμόδια όργανα των αστυνομικών αρχών, τα οποία ανακοινώνουν στον παραβάτη-οδηγό ότι η παράβαση που έγινε υπάγεται στο ΣΕΣΟ και αν είναι δυνατό και τους βαθμούς που αντιστοιχούν στην παράβαση αυτή.οι εκθέσεις

4 αυτές παραδίδονται από τα αστυνομικά όργανα σε εξουσιοδοτημένο βαθμοφόρο του αστυνομικού τμήματος που υπηρετούν, αμέσως μετά το τέλος της υπηρεσίας τους. 2. Εάν η βεβαίωση της παράβασης γίνει μόνο με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, τότε η σχετική έκθεση επιδίδεται με δημόσιο έγγραφο στον φερόμενο σαν ιδιοκτήτη αυτού και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας σε έναν από τους συνιδιοκτήτες. Στην περίπτωση που ο, αναφερόμενος στο προηγούμενο εδάφιο, ιδιοκτήτης ισχυριστεί ότι δεν ήταν αυτός ο παραβάτης - οδηγός, για τη ή τις συγκεκριμένες παραβάσεις, υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη χρονολογία επίδοσης της πιο πάνω έκθεσης, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας του ή στην Υπηρεσία που όργανό της βεβαίωσε την παράβαση, στην οποία να δηλώνει ότι δεν είναι αυτός ο παραβάτης - οδηγός, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας του συγκεκριμένου οδηγού στον οποίο είχε παραχωρήσει τη χρήση του οχήματος. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η παραπάνω αναφερόμενη δήλωση, στην καθοριζόμενη προθεσμία, τότε παραβάτης λογίζεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή επί συνιδιοκτητών ο έχων το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτού ή επί εταιρειών ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται γι αυτούς. 3. Το σύνολο των βεβαιωμένων παραβάσεων που αφορούν το σύστημα της παρούσας, σύμφωνα με τις κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού εκθέσεις, καταχωρίζονται αριθμητικά σε ειδική κατάσταση. Οι εκθέσεις που περιέχουν τις παραβάσεις αυτές παραμένουν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα τρεις (3) ημέρες από τη χρονολογία της βεβαίωσής τους. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο παραβάτης - οδηγός για τον οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση, μπορεί να εμφανισθεί ενώπιον του διοικητή ή παρ αυτού εξουσιοδοτημένου ανακριτικού υπαλλήλου της ίδιας αστυνομικής αρχής, για να εκθέσει τις αντιρρήσεις του για την παράβαση που έκανε. Αν οι αντιρρήσεις αυτές κριθούν βάσιμες, δεν υπολογίζονται οι βαθμοί που προβλέπονται για την παράβαση που βεβαιώθηκε, με σχετική αιτιολογημένη πράξη που γίνεται πάνω στην έκθεση (κλήση). Μετά τη παρέλευση του πιο πάνω τριημέρου, σημειώνεται στην παραπάνω ειδική κατάσταση ο συνολικός αριθμός εκείνων των παραβάσεων που οι βαθμοί τους δεν υπολογίζονται στο σύστημα. 4. Οι εκθέσεις που αντιστοιχούν σε παραβάσεις που υπολογίζονται στο ΣΕΣΟ της παρούσας, καταχωρούνται σε ειδική μηχανογραφική έντυπη κατάσταση που αποστέλλεται με έγγραφο της Αστυνομικής Αρχής στην καθ ύλη αρμόδια Υπηρεσία ή μέσω του συστήματος μηχανογράφησης (ΟΝ- LINE). Οι καταστάσεις αυτές (μία ή περισσότερες) αποστέλλονται, όπως ορίζεται πιο πάνω, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και αφορούν τις παραβάσεις του προηγούμενου μήνα. Αν μια κατάσταση δεν συμπληρωθεί πλήρως στο χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα, τότε αυτή κλείνεται με όσες στήλες της έχουν συμπληρωθεί μέχρι την 31 η του προηγούμενου μήνα και αποστέλλεται όπως ορίζεται πιο πάνω. Οι κατά την παρούσα παράγραφο ειδικές έντυπες μηχανογραφικές καταστάσεις, αριθμούνται με συνεχιζόμενη αύξουσα αρίθμηση που αρχίζει για κάθε Αστυνομική Αρχή από τον αριθμό ένα (1) κάθε πρώτη του έτους. 5. Οι καταστάσεις που αποστέλλονται με έγγραφο πρωτοκολλούνται από την αρμόδια υπηρεσία σε ειδικό για το σκοπό αυτό πρωτόκολλο. Τα στοιχεία των καταστάσεων αυτών μηχανογραφούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο, από την παραλαβή τους. 6. Οι εκθέσεις που αφορούν στο Σ.Ε.Σ.Ο. της παρούσας απόφασης, καθώς και τα αντίγραφα των ειδικών μηχανογραφικών έντυπων καταστάσεων, διατηρούνται στο αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια. 7. Οι ειδικές μηχανογραφικές έντυπες καταστάσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου διατηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια.

5 8. Σχετικό υπόδειγμα του περιεχόμενου της ειδικής μηχανογραφικής έντυπης κατάστασης (υπόδειγμα Υ1) προσαρτάται στη παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τήρηση μηχανογραφικού μητρώου Η αρμόδια Υπηρεσία τηρεί ειδικό μηχανογραφικό αρχείο παρακολούθησης των τροχαίων παραβάσεων που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο., με την καταγραφή κάθε τέτοιας παράβασης με τους βαθμούς ποινής στο μητρώο του οδηγού που την διέπραξε, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3 και περιγράφονται στις ειδικές έντυπες μηχανογραφικές καταστάσεις του άρθρου 5 της παρούσας. Προειδοποιητικό έγγραφο 1. Όταν, κατ εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο. της παρούσας απόφασης, συμπληρωθούν στο μητρώο του παραβάτη - οδηγού δέκα πέντε (15) τουλάχιστον βαθμοί ποινής, από την αρμόδια Υπηρεσία αποστέλλεται στον παραβάτη - οδηγό, στον οποίο έχουν χρεωθεί αυτοί οι βαθμοί, έγγραφο με απόδειξη παραλαβής (ενημερωτικό και προειδοποιητικό) στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται: α. Κάθε μία παράβαση που διέπραξε, τις διατάξεις του ΚΟΚ που αντιστοιχεί, τους βαθμούς ποινής, την ημερομηνία και ώρα που διαπράχθηκε, το σύνολο των βαθμών ποινής που έχει συγκεντρώσει ο παραβάτης- οδηγός και την Αστυνομική Αρχή που βεβαίωσε και απέστειλε τις παραβάσεις. β. Προειδοποίηση για τις συνέπειες που θα έχει ο οδηγός στη περίπτωση συγκέντρωσης είκοσι πέντε ( 25) και άνω σημείων. γ. Οποιοδήποτε ενημερωτικό στοιχείο, για την τήρηση του Κ.Ο.Κ., το ΣΕΣΟ και την οδική ασφάλεια. 2. Σχετικό υπόδειγμα του περιεχομένου του προειδοποιητικού εγγράφου (Υπόδειγμα Υ2) προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων 1. Όταν στο μητρώο του παραβάτη - οδηγού συμπληρωθούν, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, είκοσι πέντε (25) βαθμοί και άνω, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει έγγραφο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης λόγω συμπλήρωσης των προβλεπόμενων βαθμών ποινής από το Σ.Ε.Σ.Ο. 2. Το πιο πάνω έγγραφο απευθύνεται προς τον παραβάτη - οδηγό και αποστέλλεται σ αυτόν ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής και με κοινοποίηση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας του. Με το έγγραφο αυτό καλείται ο παραβάτης - οδηγός να παραδώσει την άδεια οδήγησής του, στο αναφερόμενο πιο πάνω αστυνομικό τμήμα, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη ημέρα της παραλαβής του πιο πάνω εγγράφου. Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης πραγματοποιείται και στην περίπτωση που ο παραβάτης - οδηγός ισχυριστεί ότι δεν έχει λάβει γνώση του περιεχομένου του προειδοποιητικού εγγράφου του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.

6 3. Σε περίπτωση που ο παραβάτης - οδηγός δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο του, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, εγγράφου, η άδεια οδήγησης αφαιρείται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. 4. Αν, μετά τη πάροδο της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο οδηγός, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παραδώσει την άδειά οδήγησης ως όφειλε, η άδεια οδήγησης παύει αυτοδίκαια να ισχύει. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επιπρόσθετα και οι διατάξεις του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. 5. Κάθε άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, που έχει αφαιρεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αποστέλλεται με σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή ευθύνης της οποίας έχει την κατοικία του ο κάτοχος αυτής. Το έγγραφο αυτό θα αναφέρει, εκτός των άλλων, την ημερομηνία αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και αντίγραφό του θα κοινοποιείται προς την Υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο αφαίρεσης η οποία υποχρεούται να ενημερώσει το αρχείο. 6. Εάν ο παραβάτης - οδηγός ειδοποιούμενος να παραδώσει την άδεια οδήγησής του, δηλώσει εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών κλοπή, απώλεια ή φθορά της, του δίνεται προθεσμία δύο μηνών, από της επομένης, για να προσκομίσει αντίγραφο της, μετά την παρέλευση του οποίου εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 7. Oι τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις, είτε απευθείας στην αρμόδια Υπηρεσία είτε μέσω των αστυνομικών Αρχών, εξετάζονται εντός 20ημέρου από της ημερομηνίας εισαγωγής του σχετικού εγγράφου στην αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση απόρριψης- μη ικανοποίησης του αιτήματος, ισχύουν οι οικείες διατάξεις του διοικητικού δικαίου. 8. Σχετικό υπόδειγμα του περιεχομένου του εγγράφου αυτού (Υπόδειγμα Υ3) προσαρτάται στη παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε με το Σ.Ε.Σ.Ο. 1. Η άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, που αφαιρέθηκε ή έπαψε να ισχύει, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επαναχορηγείται στον κάτοχο αυτής εφόσον αυτός παρακολουθήσει, για όποιες άδειες οδήγησης έχει θεσμοθετηθεί, το πενήντα τοις εκατό (50%) των ελάχιστων μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών σε θέματα συναφή με τις παραβάσεις που καταγράφονται στο έντυπο του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης και επανεξετασθεί θεωρητικά (γραπτά) και πρακτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά κατηγορία άδειας οδήγησης, διατάξεις θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Η πρακτική εξέταση γίνεται στην ανώτερη κατηγορία της αφαιρεθείσας άδειας οδήγησης. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην, κατά τη προηγούμενη παράγραφο, επανεξέταση έχει ο ενδιαφερόμενος μετά από τη παρέλευση χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, από την επόμενη της ημερομηνίας αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Αν ο ίδιος παραβάτης - οδηγός συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής και άνω, για δεύτερη φορά εντός πενταετίας από την επαναχορήγηση της, η άδεια οδήγησης αφαιρείται και πάλι με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο αυτό, για διάστημα ενός (1) έτους. Αν ο ίδιος παραβάτης - οδηγός συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής και άνω, για τρίτη ή περισσότερες φορές εντός πενταετίας από την προηγούμενη επαναχορήγηση της, η άδεια οδήγησης αφαιρείται εκ νέου με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο αυτό, για διάστημα δύο (2) ετών κάθε φορά μετά τη δεύτερη.

7 3. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια εξέταση, των υποψηφίων οδηγών που ήταν κάτοχοι άδειας οδήγησης η οποία αφαιρέθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, γίνεται από ειδική επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύουν κάθε φορά για εξέταση υποψηφίου οδηγού προς απόκτηση άδειας οδήγησης, ύστερα από την υποβολή, από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου χρηματικού ποσού (παράβολο) που κάθε φορά ισχύει για τις εξετάσεις αυτές. 4. Η Υπηρεσία που επαναχορηγεί άδεια οδήγησης, που είχε αφαιρεθεί κατ εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο., ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το αρχείο. 5. Τα αναγκαία στοιχεία όλων των οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων, των οποίων οι άδειες οδήγησης έχουν αφαιρεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, από οποιοδήποτε Δημόσια Αρχή καταγράφονται σε ειδικό μηχανογραφικό αρχείο από την καθ ύλη αρμόδια Υπηρεσία. Μεταβατικές διατάξεις 1. Παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ. που υπάγονταν στο Σ.Ε.Σ.Ο. με προϊσχύουσες της παρούσας απόφασης διατάξεις, καταχωρούνται στο μητρώο των παραβατών - οδηγών σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την πραγματοποίησή τους και παραγράφονται με εφαρμογή των προϊσχυουσών της παρούσας διατάξεων. 2. δειες οδήγησης που υπάγονταν στο Σ.Ε.Σ.Ο. και αφαιρέθηκαν με προϊσχύουσας της παρούσας απόφασης διάταξης, επαναχορηγούνται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης του παραβάτη - οδηγού. Ειδικές διατάξεις Όπου στη παρούσα απόφαση αναφέρεται η φράση καθ ύλη αρμόδια Υπηρεσία νοείται: α. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. β. Για τις άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. γ. Για τις άδειες οδήγησης αγροτικών μηχανοκίνητων οχημάτων οι αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών γεωργικών μηχανημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Ισχύς της απόφασης Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Ιανουαρίου Από την ημερομηνία αυτή παύει να εφαρμόζεται κάθε άλλη σχετική με το ΣΕΣΟ διάταξη υπουργικής απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 2 Αυγούστου 1999

8

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Απόφαση Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών και ηµόσιας Τάξης υπ' αριθ. 67754/8530 της 6.11/3.12.2002 (ΦΕΚ-1510, τ. Β'), Σύστηµα ελέγχου συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.)

Θέμα: Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 21504/2601

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 25 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώ σεων Φ.Π.Α. Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Τίτλος και αναφορά Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ημερομηνίες Του εγγράφου 04/01/2013 Δημοσίευσης 07/01/2013 (ΦΕΚ 4 της 01/01/2013) Έναρξη ισχύος 19/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέτ αση υποψηφίων οδηγών

Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέτ αση υποψηφίων οδηγών o digo st o upo lit i.eu http://www.o digo sto upo liti.eu/adia-o digisis-ekpedefsi-ke-exetasi-ipo psifio n-o digo n-mo to po dilato n-mo to sikleto n-keafto kinito n/ Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Αρ. Φυλλου 291 8 Μαρτίου 2002 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ I ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ I ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών

Σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών Σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών Σωκράτης Μπάσµπας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Γεώργιος Μίντσης Καθηγητής Α.Π.Θ. Χρίστος Ταξιλτάρης Καθηγητής Α.Π.Θ. Eυάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: οικ. 49522/6046 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρ μογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8319/24-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8319/24-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8319/24-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα,6/12/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14888 Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35.015 Πληροφορίες : Καραχάλιου Ελένη, Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο : 2234-350305

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 27/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 5283

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 27/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 5283 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 27/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 5283 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ερμούπολη: 04/07/2013 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/2015

Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 Αριθμ. Φ. : 514.1/2013 Αριθμ. Σχ.: 1633 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών -

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Πιστοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 20/11/14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1302 ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Τ.Κ. 71 110, Τ.Θ. 1168 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες : Στρατ. Σταματάκη Τηλ: 2810 303232

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ. : 123

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ. : 123 -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ. : 123 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-05 -2013 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. :34950 Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ Τηλ.:2231351027 & 2231351028 Fax.:2231351036 e-mail: grproswpikou@lamia-city.gr

Διαβάστε περισσότερα