Ενέσεις ΕνδοϋαλοειδικάΕµφυτεύµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενέσεις ΕνδοϋαλοειδικάΕµφυτεύµατα"

Transcript

1 Lasers ΕνδοϋαλοειδικέςΕνέσεις Ενέσεις ΕνδοϋαλοειδικάΕµφυτεύµατα Εµφυτεύµατα Αλέξανδρος Χαρώνης, MD Τµήµα Αµφιβληστροειδούς & Οφθαλµικής Γενετικής Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλµολογίας Athens Vision

2 Laser Βασικές αρχές Τύποι laser Εισαγωγή Ιστός απορρόφηση µήκος κύµατος Κλινικές εφαρµογές Νεότερες τεχνολογίες Ενδοϋαλοειδικές ενέσεις Ιστορική αναδροµή Βασική τεχνική Κλινικές εφαρµογές Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα Βασικές αρχές Κλινικές εφαρµογές Τεχνικές

3 Φωτοπηξία (photocoagulation) Laser Βασικές αρχές αποτέλεσµα ενέργειας «φωτός» > «θερµότητα» > µετουσίωση πρωτείνης (65 C), αφυδάτωση/εξάτµιση (100 C) Υπόθεση Einstein, 1917 «διέγερση» ατόµου > απελευθέρωση πακέτου φωτός (φωτόνιο) σε πεδίο κατευθυνόµενου φωτός (stimulated emission) > «ώση» φωτονίων άτοµα υπό επίδραση κατάλληλου φωτός > εκποµπή φωτονίων σε φάση

4 Laser Βασικές αρχές LASER = «φως» / ακτινοβολία µε 3 βασικά χαρακτηριστικά µη αποκλίνουσα (παράλληλη) - non divergent µονοχρωµατική - monochromatic συνεκτική (σε φάση) - coherent Ορατό φώς = φάσµα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας nm ενέργεια σκέδαση ενέργεια σκέδαση

5 Laser Βασικές αρχές Εκποµπή laser (output) Συνεχής continuous wave συνεχής ενεργοποίηση excitation συνεχής εκποµπή ακτινοβολίας (0.1-1sec) Παλµική pulsed αντλία πηγής on/off παλµοί ακτινοβολίας Q switch quality factor > 10-9 sec παλµοί

6 Laser Τύποι Argon gas green laser (532nm) ηλεκτρική εκκένωση εντός αυλού µε άτοµα argon > excitation εκποµπή φωτονίων µεταξύ 2 καθρεπτών > εκποµπή laser συγκριτικά πλεονεκτήµατα φάσµατος απορρόφησης (βλ. εφαρµογές) ενεργειακά αναποτελεσµατικό θερµική εκποµπή Krypton gas red laser (647nm) ηλεκτρική εκκένωση νεότερες πλατφόρµες επιτρέπουν επιλεκτική εκποµπή green + yellow

7 Laser Τύποι Dye (liquid) laser αρχική πλατφόρµα µε πηγή εκποµπής argon επιλεκτική εκποµπή ακτινοβολίας (nm) rhodamine dye > νεότερα πλαστικά πολυµερή νεότερες πλατφόρµες µε solid state τεχνολογία Solid state lasers Mη αγωγοί Non Conductors Νd:YAG Hµιαγωγοί Semi Conductors Infrared diode

8 Laser Τύποι Solid state non conductor Nd:YAG διέγερση Nd σε Yttrium-Aluminum-Garnet > εκποµπή σε 1064nm όταν περάσει µέσα από KTP crystal > 532nm (frequency doubling) µε Q-switch > παλµική εκποµπή (photodisruption plasma wave) Solid state conductor diode µικρό µέγεθος φορητό αξιόπιστο ελάχιστη θερµική εκποµπή εφαρµογές σε CD players + fiberoptics νεότερες πλατφόρµες για επιλεκτική εκποµπή (nm)

9 Χαρακτηριστικά απορρόφησης Ιστική επίδραση Αντίδραση ιστού στο «φως» απορρόφηση (absorption) µετάδοση (transmission) αντανάκλαση (reflection) σκέδαση (σκέδαση) Χαρακτηριστικά φωτός (λ) Χρωστικές ιστού-στόχου

10 Χαρακτηριστικά απορρόφησης Ιστική επίδραση Θερµική αντίδραση ιστού-στόχου «µήκηκύµατοςαπαιτούν Εγιαναεπιτευχθείαντίστοιχη θ C» «Ε απορροφάται σε βαθύτερα στρώµατα χοριοειδής»

11 Χαρακτηριστικά απορρόφησης Κλινικές εφαρµογές Μελανίνη = µέγιστη απορρόφηση σε λ (µπλέ, πράσινο) «βαθύτερα» εγκαύµατα µε diode-infrared καταληκτικό σηµείο λιγότερο ορατό διάρκεια, διάµετρος στόχου > αποφυγή ρήξης µεµβράνης Bruch Aιµοσφαιρίνη = ερυθρή χρωστική, απορροφά κίτρινο κίτρινο (577nm) καταλληλότερο για εστιακή Rx µικροανευρυσµάτων κόκκινο (647nm) κατάλληλο σε αιµορραγία (VH, PRH) Χρωστικές ωχράς = µέγιστη απορρόφηση στο µπλέ αποφεύγουµε µπλέ σε παθήσεις της ωχράς

12 Χαρακτηριστικά απορρόφησης Κλινικές εφαρµογές

13 Χαρακτηριστικά απορρόφησης Κλινικές εφαρµογές Πυρηνικήσκλήρυνση > απορρόφησησε λ infrared diode για ROP (tunica vasculosa lentis) Αγγειακές βλάβες > κίτρινο κίτρινο για MA, HA, Coats Aιµορραγία > απορρόφησησε λ red + infrared diode για VH, PRH, SRH

14 Κλινική εφαρµογή Σχισµοειδής λυχνία planoconcave lens (-60D) > upright (virtual) image high-plus lens > inverted (real) image προσαρµογή µεγέθους στόχου στόχος παράπλευρηβλάβη, θερµική «βαθύτερη»βλάβη (πόνος) «συγκέντρωση» Ε > κίνδυνος ρήξης Bruch

15 Kλινική εφαρµογή Εndolaser probes Έµµεσο laser Contact probes

16 Νέα τεχνολογία Micropulse Laser Έλεγχος φωτοθερµικών αποτελεσµάτων laser Tissue-sparing concept Mικροπαλµοί (ON/OFF) Περιορισµός παράπλευρης (θερµικής) βλάβης

17 Νέα τεχνολογία Patterned Scanning Laser «Εφαρµογή ταυτόχρονα πολλαπλών εστιών» Παλµοί βραχείας διάρκειας (short pulses) msec ( msec) Tαχεία, αποτελεσµατική, ανώδυνη φωτοπηξία

18 Νέα τεχνολογία Integrated Navigated Laser Oλοκληρωµένη µονάδα FA + diode-solid state green laser Tracker + digital overlay Patterned option

19 Eνδοϋαλοειδική Φαρµακοθεραπεία Γιατί;

20 Eνδοϋαλοειδική Φαρµακοθεραπεία Ιστορική αναδροµή Οhm (1911) = αέραςγιαθεραπεία RD Rycroft (1945) = πενικιλλίνη για ενδοφθαλµίτιδα Cibis (1962) = έλαιο σιλικόνης για RD Νοrton, Peyman et al ( ) = ενδοφθαλµίτιδα Machemer et al (1980) = TA για PVR RD Henry et al (1987) = GCV για CMV-R EVS (1995) = vanco + amikacin (fortaz) για ενδοφθαλµίτιδα Martidis et al (2002) = TA γιαοίδηµαωχράς VISION (2004) = pegaptabib για NVAMD ANCHOR & MARINA (2006) = ranibizumab για NVAMD

21 Eνδοϋαλοειδική Φαρµακοθεραπεία Κλινικές εφαρµογές ranibizumab, bevacizumab, pegaptanib triamcinolone, dexamethasone vancomycin, amikacin, ceftazidime air, SF6, C3F8 tpa methotrexate, rituximab GCV, foscarnet, fomivirsen voriconazole, clindamycin infliximab, adalimumab

22 Eνδοϋαλοειδική Φαρµακοθεραπεία Επιπλοκές 1 RD (0.9%) Αιµορραγία (1.3%) Καταρράκτης (9.9%) Ραγοειδίτιδα (6.3%) Υπερτονία ( %) Ενδοφθαλµίτιδα ( %) 1 Jaeger RD et al, Retina 2004;24: (14866 injections)

23 Eνδοϋαλοειδική Φαρµακοθεραπεία Eνδοφθαλµίτιδα Τriamcinolone Ψευδο & στείρα ενδoφθαλµίτιδα 0.87% 2 1.9% 3 νωρίς, χωρίς πόνο, «λευκός» οφθαλµός, κρύσταλλοι ΤΑ αντίδραση στο συντηρητικό? περιστατικά µε trivaris (preservative free TA)? Anti VEGF 0.1% - 0.2% 4,5 2 Moshfeghi DM et al, Am J Ophthalmol 2003;136: Jonisch J et al, Br J Ophthalmol 2008;92: Gragoudas ES et al, N Engl J Med 2004;351: Heier JS et al, Ophthalmology 2006;113:

24 Ενδοϋαλοειδική Φαρµακοθεραπεία Πρωτόκολλο θεραπείας 1. Θεραπεία παθήσεων οφθαλµικής επιφάνειας 2. Αποστειρωµένες οφθαλµικές σταγόνες (tropixal, alcaine) 3. Χώρος που επιτρέπει άσηπτη τεχνική 4. Αποστειρωµένο υλικό (universal precautions) διαστολέας γάζα βελόνη (27-32g) στυλεός γάντια 5. Τοπική αναισθησία σταγόνα > υπό επιπεφυκότα > gel 6. Προετοιµασία βλεφάρων + επιπεφυκότα povidone-iodine 10% + 5% τοπική αντιβίωση µη τεκµηριωµένη αποφυγή έντονων χειρισµών βλεφάρων

25 Ενδοϋαλοειδική Φαρµακοθεραπεία Πρωτόκολλο θεραπείας 7. Αποφυγή παρακέντησης 8. Μέτρηση 3.5-4mm από limbus 9. Tοποθέτηση βελόνης? παρεκτόπιση επιπεφυκότα µε στυλεό βραδεία, συνεχής έγχυση τεχνική εφόσον αέριο 10. Επιπωµατισµός µετά έγχυση 11. Τοπική αντιβίωση ευρέως φάσµατος? 12. Έλεγχος βατότητας κεντρικής αρτηρίας αµφ/δους 13. Ενηµέρωση ασθενούς + δυνατότητα άµεσης πρόσβασης

26 Ενδοϋαλοειδική Φαρµακοθεραπεία Πρωτόκολλο θεραπείας Βασίζεταισε «κατευθυντήριες»γραµµέςειδικών 4,6,7 Στοιχειοθετείται από πολυκεντρικές µελέτες (phase 3) Άσηπτη τεχνική 6 Aiello LP et al, Retina 2004;24:S3-S19 7 Royal College Ophthalmologists.www.rcophth.ac.uk

27 Eνδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα Γιατί;

28 Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα Φαρµακοκινητική Dexamethasone concentration in vitreous (ng/ml) 10,000,000 1,000, ,000 10,000 1, Day 2 Day 8 Day 15 Day 22 Day 31 Time (days) Non-vitrectomized eyes (n=5) Vitrectomized eyes (n=5) Allergan Data on file

29 Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα Κλινικές εφαρµογές Ένθεµα κυκλοσπορίνης σε άλογα (1995-) Ένθεµα GCV σε CMV-R (1995-) Vitrasert Ένθεµα fluocinolone για ραγοειδίτιδα (2004-) Retisert Ένθεµα dexamethasone για BVO+CVO (2010) Ozurdex

30 Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα Vitrasert Μη βιοδιασπούµενο ένθεµα GCV (reservoir) Aπελευθέρωση για 8 µήνες Zone I CMV-R Xειρουργική ένθεση στη pars plana (5.5 mm τοµή)

31 Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα Retisert Μη βιοδιασπούµενο ένθεµα fluocinolone (reservoir) Aπελευθέρωση για 36 µήνες Oπίσθια ραγοειδίτιδα Xειρουργική ένθεση στη pars plana (2.5 mm τοµή) Zero-order kinetics Προβληµατική αποδέσµευση δοµών ΜΒ

32 Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα Οzurdex Bιοδιασπούµενο ένθεµα dexamethasone Aπελευθέρωση για 6 µήνες BRVO + CRVO οίδηµα ωχράς Ένθεση σε περιβάλλον ιατρείου µε ειδικό στυλεό First-order kinetics (φόρτιση > διατήρηση) PLA/PLGA ratio ρυθµός αποδόµησης

33 Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα Οzurdex -Τεχνική

34 Ενδοϋαλοειδικά εµφυτεύµατα Nέα τεχνολογία Encapsulated cell technology µη βιοδιασπούµενη πλατφόρµα (reservoir) γενετικά τροποποιηµένα NTC201 κύτταρα (RPE) > CNTF RP + γεωγραφική ατροφία (AMD) Μη βιοδιασπούµενο ένθεµα fluocinolone Ιluvien Medidur πλατφόρµα αποδέσµευση µήνες ένθεση µε 25g βελόνη zero-order kinetics FAME study > DME

35

ΦαρµακευτικήΑντιµετώπιση Ραγοειδίτιδας

ΦαρµακευτικήΑντιµετώπιση Ραγοειδίτιδας ΦαρµακευτικήΑντιµετώπιση Ραγοειδίτιδας Αλέξανδρος Χαρώνης, MD Χειρουργική Υαλοειδούς Αµφιβληστροειδούς Οφθαλµικές Φλεγµονές www.athensvision.gr Θεραπεία Ραγοειδίτιδας Βασικές αρχές παρακολούθησης & θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oόρος laser αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών. Ανασκόπηση. Laser εφαρμογές στη δερματολογία. Laser Applications in Dermatology. Ðå ñß ëç øç.

Oόρος laser αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών. Ανασκόπηση. Laser εφαρμογές στη δερματολογία. Laser Applications in Dermatology. Ðå ñß ëç øç. Ανασκόπηση Laser εφαρμογές στη δερματολογία Κωστάκης Π. Δρεκόλια Ε. Παναγιώτη Δ. Λάριος Γ. Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός, Αθήνα Ðå ñß ëç øç Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές των laser

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σημείωμα του Εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το τεύχος (1 ο μερος) καθώς και ένα ακόμη τεύχος (2 ο μέρος) που θα ακολουθησει εντός του έτους είναι αφιερωμένο στην Δερματοχειρουργική. Οι εκδότες μου έκαναν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER SAFETY AND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Ν. ΑΝΤΩΝΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική Κατσικαλάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία LED για τη φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος"

Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία LED για τη φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» "Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-08 Αριθµ.1229 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική

Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα: Αισθητικής - Κοσμετολογίας Πτυχιακή εργασία Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Βιοϊατρική Οπτική I Λέιζερ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση φωτός με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lucentis 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει 10 mg ranibizumab*. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

µεταπτυχιακή εργασία: «ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΥ ΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙ ΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

µεταπτυχιακή εργασία: «ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΥ ΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙ ΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» µεταπτυχιακή εργασία: «ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΥ ΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙ ΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ LASER ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΖΑΜΠΡΑ ΣΤΕΛΛΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτερες μορφές ενέργειας στη λαπαροσκοπική χειρουργική

Νεώτερες μορφές ενέργειας στη λαπαροσκοπική χειρουργική Νεώτερες μορφές ενέργειας στη λαπαροσκοπική χειρουργική Θεόδωρος Δ. Θεοδωρίδης Λέκτορας Α Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η λαπαροσκοπική χειρουργική εξαπλώθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια και καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 04102646 ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 04102117 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 04102082 ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΘΕΡΑΠΕΙΑ Εκπαιδευτικά µαθήµατα Τρίτης ερµατολογικό Τµήµα Οµιλήτρια: Αλεξούδη Ηλιάνα Συντονιστής: Νούτσης Κωνσταντίνος ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Πρωτοχρησιµοποιήθηκε στις αρχές του 20 ου αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ

Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 2013 ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 1 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα είναι η θερμοκρασία. Για να μετρήσουμε με ακρίβεια τη θερμοκρασία χρησιμοποιούμε τα θερμόμετρα. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚAΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚAΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚAΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΕΤΟΣ 2008-2009 Αριθµ. 2410 Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : Ocular Hypertension Treatment Study European Glaucoma Prevention Study

: : Ocular Hypertension Treatment Study European Glaucoma Prevention Study ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΩΧΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΤΟΡΑΚΗΣ Επιµελητής Β', Οφθαλµολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ OΡΑΣΗ» ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑ Γ. ΖΩΗ ΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Ηλεκτρονικής Βιοµηχανική Κατεύθυνση Εξάµηνο ΣΤ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ Ονοµατεπώνυµο: Ρουµελιώτη Αγγελική Α.Ε.Μ.: 3559 ΛΑΜΙΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΡΑΓΟΕΙΔΟΥΣ. Ελένη Γ. Γεωργοπούλου. Οι ραγοειδικοί όγκοι είναι καλοήθεις και κακοήθεις. Οι συχνότεροι και σημαντικότεροι είναι:

ΟΓΚΟΙ ΡΑΓΟΕΙΔΟΥΣ. Ελένη Γ. Γεωργοπούλου. Οι ραγοειδικοί όγκοι είναι καλοήθεις και κακοήθεις. Οι συχνότεροι και σημαντικότεροι είναι: ΟΓΚΟΙ ΡΑΓΟΕΙΔΟΥΣ Ελένη Γ. Γεωργοπούλου Οι ραγοειδικοί όγκοι είναι καλοήθεις και κακοήθεις. Οι συχνότεροι και σημαντικότεροι είναι: 1. Καλοήθεις: Α) Σπίλοι Β) Αιμαγγειώματα Γ) Οστεώματα Δ) Κύστεις 2. Κακοήθεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ. ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΕ ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LASER

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ. ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΕ ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LASER ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ. ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΕ ΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LASER ιδακτορική ιατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα