1. Τεχνικές προδιαγραφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τεχνικές προδιαγραφές"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων (Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο θέρµανση, Βενζίνη αµόλυβδη, Υγραέριο κίνησης) και λιπαντικών, τα οποία απαιτούνται για τη κίνηση και χρήση των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρµανση των κτηρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του ήµου Κατερίνης και των νοµικών του προσώπων. Θα διεξαχθεί Ανοικτός ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση τιµή λιανικής πώλησης για τα καύσιµα). Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,38 ευρώ µε Φ.Π.Α. για ένα έτος, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 1. Τεχνικές προδιαγραφές Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οι προδιαγραφές των καυσίµων κίνησης και θέρµανσης που απαιτούνται για την κίνηση των οχηµάτων καθώς και για τη θέρµανση των κτηρίων του ήµου Κατερίνης, θα είναι σύµφωνες µε την παρακάτω περιγραφή και χωρίς προσµίξεις µε νερό ή άλλο καύσιµο, όπως άλλωστε ορίζονται από τα αρµόδια όργανα του κράτους: Α. Πετρέλαιο κίνησης Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, (ΦΕΚ 1490/2006, τεύχος Β) και β) στην ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β). Β. Αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, (ΦΕΚ 872/2007, τεύχος Β) και β) στην ΑΧΣ 291/2003, (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β). Γ. Πετρέλαιο Θέρµανσης Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002, (ΦΕΚ 1531/2003, τεύχος Β), β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002, (ΦΕΚ 1273/2003, τεύχος Β) και γ) στην ΑΧΣ 291/2003, (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β).. Υγραέριο κίνησης Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΑΧΣ 264/2003, (ΦΕΚ 47/2004, τεύχος Β). Τονίζεται ότι ο ήµος Κατερίνης διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές.

2 ΙΙ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Η παρούσα έκθεση αφορά την προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του γραφείου κινήσεως. Τα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του κατασκευαστών των οχηµάτων του δήµου σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές, οικονοµία στα καύσιµα και αντοχή. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τη λίστα µε τα οχήµατα του δηµοτικού γκαράζ συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει ικανοποιούν τα προς προµήθεια λιπαντικά έτσι ώστε σε κάθε όχηµα να χρησιµοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό. Τα προς προµήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι καινούργια γνωστού και εύφηµου κατασκευαστή. Τα λάδια κινητήρα και οι βαλβολίνες, υγρά φρένων, υδραυλικά υγρά, αντιψυκτικά, υγρά αυτόµατων κιβωτίων,ad blue θα πρέπει να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό τους, όπου θα αναφέρεται ότι ικανοποιούν τις ζητούµενες από τη µελέτη προδιαγραφές. Το πιστοποιητικό ( ελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών) καθώς και το ελτίο εδοµένων Ασφαλείας(MSDS) θα προέρχεται από τον κατασκευαστή. εν θα γίνουν δεκτές απλές βεβαιώσεις των συµµετεχόντων. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω λιπαντικών στο χώρο του ηµοτικού Γκαράζ. Ο ήµος ενδιαφέρεται για λιπαντικά αρίστης ποιότητας και πρωτογενή. Για το λόγο αυτό οι προµηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: (1) η χώρα κατασκευής των προσφεροµένων λιπαντικών και (2) ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωµένα. ΛΑ ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1)ΤΥΠΟΣ 1 Λιπαντικό ηµισυνθετικό για υπερύψηλης απόδοσης πετρελαιοκινητήρες επαγγελµατικών οχηµάτων αλλά και κινητήρες ηµιφορτηγών και επιβατικών. Με σύνθεση που εξασφαλίζει την προστασία του κινητήρα κατά των φθορών, την οικονοµία καυσίµου και την µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές : SAE 10W-40, API CI-4 & ACEA E7, MB ,VDS-3, RENAULT RXD/RLD-2. 2)ΤΥΠΟΣ 2 100% συνθετικό λιπαντικό τελευταίας γενεάς, ειδικά σχεδιασµένο για τούς τελευταίας τεχνολογίας βενζινοκινητήρες και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες, ατµοσφαιρικούς και υπερτροφοδοτούµενους. SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA A3/B4, RN0700/710 3)ΤΥΠΟΣ 3 Ηµισυνθετικό λιπαντικό τελευταίας γενεάς ειδικά σχεδιασµένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των βενζινοκινητήρων τελευταίας τεχνολογίας. Εξασφαλίζει προστασία στον κινητήρα στις υψηλές θερµοκρασίες, και οικονοµία στο καύσιµο. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές : SAE 10w-40, API SL/CF & ACEA A3/B4, VW 505,00, MB )ΤΥΠΟΣ 4 Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και µέγιστης οικονοµίας καυσίµων, SHPD λιπαντικό. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου µε ή χωρίς τούρµπο. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές SAE 15W-40, ACEA A3/Β4, API CI-4/ SL MB 228.3, E7, VDS-3 5)ΤΥΠΟΣ 5 Υψηλής απόδοσης και ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση συµβατικών πετρελαιοκινητήρων όσο και για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν µε υπερτροφοδότηση (turbo) και κάτω από µεγάλα φορτία. SAE 15W-40, API CΙ-4/SL & ACEA A3/B3, Ε7, CAT ECF-1-a / ECF-2, VDS-3, GLOBAL DHD-1, RLD/RLD-2 6)ΤΥΠΟΣ 6 Εξαιρετικής απόδοσης και ποιότητας, ηµισυνθετικο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για µεγάλη ποικιλία πετρελαιοκινητήρων επαγγελµατικών οχηµάτων µε εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης. Προδιαγραφές: SAE 15W40, API CI-4, E9, VDS-4, RLD-3. 7)ΤΥΠΟΣ 7 Συνθετικής τεχνολογίας και ποιότητας πολύτυπο SHPD λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας

3 υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση υπερυψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων µε ή χωρίς τούρµπο που λειτουργούν κάτω από µεγάλες πέσεις σε φορτηγά λεωφορεία, χωµατουργικά κ.α. Προδιαγραφές: SAE 20W50, ACEA E7; API CI-4; MB-Approval 228.3; MAN M )ΤΥΠΟΣ 8 Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και µέγιστης οικονοµίας καυσίµων, συνθετικό λιπαντικό για βέλτιστη ψυχρή εκκίνηση. Για µεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων µε ή χωρίς εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης. Προδιαγραφές: SAE 5W30, ACEA Α3/Β4, API SL/CF; MB-Approval 229.3; VW / )ΤΥΠΟΣ 9 Πολλαπλών χρήσεων λιπαντικό, υψηλής απόδοσης και εξοικονόµησης καυσίµου. Κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες, µηχανικές µεταδόσεις κίνησης, σε τρακτέρ και άλλα αγροτικά µηχανήµατα σε εµβαπτιζόµενα φρένα και εµβαπτιζόµενους συµπλέκτες. Προδιαγραφές: SAE 10W-30 API CG-4, API GL-4 CASE NEW HOLLAND MAT 3525/3526, FORD M2C134-D, M2C159-B/C NEW HOLLAND /2/3. 10)ΤΥΠΟΣ % συνθετικό λιπαντικό για σύγχρονα επιβατικά και ελαφρά επαγγελµατικά µε ή χωρίς εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης. Βέλτιστη ψυχρή εκκίνηση, µικρότερη κατανάλωση λαδιού. Για κινητήρες µε ή χωρίς τούρµπο. Προδιαγραφές: SAE 5W30, ACEA C3 11)ΤΥΠΟΣ 11 Ηµισυνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες. Κατάλληλο ακόµα και για χρήση σε χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ. Προδιαγραφές: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1)ΤΥΠΟΣ 1 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό διαφορικών για υοειδείς άξονες επαγγελµατικών οχηµάτων που υπόκεινται σε υψηλές πιέσεις. SAE 75W-90 Προδιαγραφές:API GL-5, MAN 342 TYPE S1 - ZF TE-ML 12B VOLVO )ΤΥΠΟΣ 2 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επαγγελµατικά οχήµατα. Σχεδιασµένο τόσο για µηχανικά όσο και αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων της ZF SAE 75W-80 Προδιαγραφές: API GL-4, ΖF ΤΕ-ΜL 02L, 16Κ, VOLVO )ΤΥΠΟΣ 3 Υπερύψηλης απόδοσης βαλβολίνη για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά επιβατικών και επαγγελµατικών αυτοκινήτων. SAE 80W-90 Προδιαγραφές: API GL-4/GL-5, ΖF ΤΕ-ΜL 05Α, 12Ε,16Β,17Β,19Β, ΜΑΝ Μ 3343M 4)ΤΥΠΟΣ 4 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επιβατικάελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. SAE 75W-80 Προδιαγραφές: API GL-4, VOLVO )ΤΥΠΟΣ 5 Υψηλής απόδοσης λιπαντικό διαφορικών περιορισµένης ολίσθησης(ls) για υποειδείς άξονες σε επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελµατικά οχήµατα µε ή χωρίς µπλοκέ διαφορικά. SAE 85W-90 Προδιαγραφές: API GL-5, ΖF ΤΕ-ΜL 05C, 12C,16E,21C 6)ΤΥΠΟΣ 6 Υψηλής απόδοσης βαλβολίνη για συγχρονιζέ ή µη, µηχανικά κιβώτια ταχυτήτων καθώς και βοηθητικές µεταδόσεις, άξονες και διαφορικά σε επιβατικά και επαγγελµατικά οχήµατα. SAE 80 Προδιαγραφές: API GL-4, ΜΒ 235.1

4 7)ΤΥΠΟΣ 7 Υπερυψηλής απόδοσης βαλβολίνη για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επιβατικά και επαγγελµατικά οχήµατα. SAE 85W-140 Προδιαγραφές: API GL-5, MIL L-2105D 8)ΤΥΠΟΣ 8 Υψηλής απόδοσης συνθετική βαλβολίνη κιβώτιών ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επιβατικά-ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. Κατάλληλη επίσης για υποειδείς άξονες µεγάλης απόκλισης. SAE 75W-90 Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-PRF-2105 D & E. MB ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ VI Υψηλής απόδοσης υγρό αυτόµατων µεταδόσεων για όλα τα αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων σε επιβατικά,επαγγελµατικά οχήµατα και µηχανήµατα. Προδιαγραφές:DEXRON VI ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ III Υψηλής απόδοσης υγρό αυτόµατων µεταδόσεων για όλα τα αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων σε επιβατικά,επαγγελµατικά οχήµατα και µηχανήµατα. Προδιαγραφές:DEXRON III Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 46 Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 46)υψηλού δείκτη ιξώδους µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιακής περιοχής λειτουργίας και µεγάλη αντοχή στις µεταβολές θερµοκρασίας. Προδιαγραφές:DIN , ΗLP AD BLUE Προϊόν υψηλής καθαρότητας άχρωµο µη τοξικό, το οποίο παράγεται συνθετικά από διάλυµα ουρίας και είναι πιστοποιηµένο µε τα πρότυπα ΙSO Χρησιµοποιείται για τη χηµική µετατροπή των βλαβερών οξειδίων του αζώτου που παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου, σε άζωτο και ατµό. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων πολύ υψηλής απόδοσης για όλους τους τύπους φρένων και για συµπλέκτες οχηµάτων. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε νεώτερα όσο και σε παλαιότερης τεχνολογίας επιβατηγά και εµπορικά οχήµατα που απαιτούν υγρό φρένων DOT-4 ή DOT-3. Παρέχει σταθερή και ασφαλή λειτουργία των φρένων κάτω από δύσκολες συνθήκες φρεναρίσµατος, εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία των εξαρτηµάτων του συστήµατος πέδησης και είναι συµβατό µε ελαστοµερή ελαχιστοποιώντας διαρροές και απώλειες υγρού. Προδιαγραφές: ISO 4925, SAE J1703/1704, FMVSS 116 DOT 3/DOT 4 ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Γράσο λιθίου γενικής χρήσεως, κατάλληλο για θερµοκρασίες από -25 C έως +120 C. Κατηγορίας NLGI 3. ΓΡΑΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Γράσο ιδανικό για κεντρικά συστήµατα γρασαρίσµατος φορτηγών αυτοκινήτων. Κατηγορίας NLGI 0 GP 0 K-20 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ Αντιψυκτικό και αντιδιαβρωτικό υγρό συµπυκνωµένο 100%, για όλους τους υδρόψυκτους κινητήρες εσωτερικής καύσεως σε αυτοκίνητα, φορτηγά, χωµατουργικά, αγροτικά. Χωρίς νιτρώδη, φωσφορικά. Να συνοδεύεται από λίστα που να υποδεικνύει την ελάχιστη θερµοκρασία µέχρι την οποία προστατεύει ανάλογα µε την ανάµειξη µε νερό. Προδιαγραφές: ASTM D 3306, BS 6580:2010, ΠΑΡΑΦΛΟΥ Παραφλού έτοιµο προς χρήση ικανό να προστατεύει τον κινητήρα από ψύξη -30 C και υπερθέρµανση +140 C κατάλληλο για κινητήρες εσωτερικής καύσεως σε αυτοκίνητα, φορτηγά, χωµατουργικά, αγροτικά. Χωρίς αµινικά,νιτρικά, φωσφορικά άλατα. ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ Σπρέι γράσου για αρθρώσεις, συνδέσµους και διάφορες επιλογές λίπανσης. Κάθε σπρέι θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500ml

5 ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Αντισκωριακο - λιπαντικό σπρέι για όλες τις εφαρµογές. Να λιπαίνει σε βάθος και να απελευθερώνει από τη σκουριά κλειδαριές, βίδες, παξιµάδια, συνδέσεις σωληνώσεων. Να αφαιρεί την υγρασία από µπουζί µηχανών και από κάθε υγρή επιφάνεια. Κάθε σπρέι θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ Καθαριστικό χεριών σε µορφή πάστας σχεδιασµένο για σκληρή χρήση. Κατάλληλο για να αποµακρύνει τα υπολείµµατα λαδιών, µουτζούρες από γράσα. 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ Τα υπό προµήθεια είδη καυσίµων που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες του ήµου Κατερίνης και των νοµικών του προσώπων, έχουν ως εξής: ΟΜΑ Α Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Είδος ΟΜΑ Α Β: ΚΑΥΣΙΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω ΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 Πετρέλαιο θέρµανσης , ,00 2 Υγραέριο κίνησης , ,00 3 Πετρέλαιο κίνησης , ,00 4 Βενζίνη αµόλυβδη , ,00 Είδος ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,77 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,77 τιµή (σε ) 1 Πετρέλαιο θέρµανσης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 προϋπολογισµός σε ΦΠΑ 23% 1.518,92 ΣΥΝΟΛΟ 8.122,92

6 ΟΜΑ Α Γ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Είδος τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 Πετρέλαιο θέρµανσης , ,00 2 Πετρέλαιο κίνησης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,20 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,20 ΟΜΑ Α : ΚΑΥΣΙΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Είδος τιµή (σε ) 1 Πετρέλαιο θέρµανσης , ,00 2 Πετρέλαιο κίνησης , ,20 3 Βενζίνη αµόλυβδη , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 ΦΠΑ 23% 7.851,56 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,76 ΟΜΑ Α Ε: ΚΑΥΣΙΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προϋπολογισµός σε υποοµάδας Είδος τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 Πετρέλαιο θέρµανσης , Πετρέλαιο κίνησης , Βενζίνη αµόλυβδη , ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ,10 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,10

7 ΟΜΑ Α ΣΤ : ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ Α ΣΤ1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ) ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ Πετρέλαιο θέρµανσης ανά σχολική κοινότητα τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ , Ο ΓΥΜΝ.-1 ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ , ο ΓΥΜΝ.- 4 ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ , ο ΓΥΜΝ.-ΕΣΠ.ΓΥΜΝ.ΛΥΚ , ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ , ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ , ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ , ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ & ΙΕΚ 8 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ , ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΥΠΟΟΜΑ Α ΣΤ2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Πετρέλαιο θέρµανσης ανά σχολική κοινότητα τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 1 ο ΕΠΑΛ.-ΕΠΑΣ.-ΣΕΚ-Τ.Ε.Ε , ,00 Ειδ.Αγω.-ΕΣΠΕΡ.ΕΠΑΛ. 2 2 ο ΕΠΑΛ.- Ε.Ε.Ε.Ε.Κ , , ο ΓΥΜΝ.- 3 ο Γ.Ε.ΛΥΚΕΙΟ , ,00 4 ΓΥΜΝ. ΚΟΡΙΝΟΥ- ΓΕΛ , ,00 ΚΟΡΙΝΟΥ 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & , ,00 Γ.Ε.Λ. Κ.ΜΗΛΙΑΣ 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ , ,00 7 ΓΥΜΝ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60

8 ΟΜΑ Α Ζ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Α' τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 1ο ηµ. σχ. & 1 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 2 ο & 17 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 3ο & 18ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 4 ο & 19 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 5 ο & 21 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ , ο Νηπ , o Νηπ , ο ηµ. Σχ , ο & 20ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 9 ο & 22 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 11 ο & 23 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 12 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ.& 14 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 15 ο Νηπ , ΝΕΟ ηµ. Σχ. (περιοχή Τιµίου Σταυρού) , ΝΕΟ ηµ. Σχ. (περιοχή Μυλαυλάκου) , ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,28 ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Β' (σε λίτρα) τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 10ο ηµ. Σχ. & 10 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 13 ο Νηπ , ο ηµ. Σχ. & 25ο Νηπ , ηµ. Σχ. Αγ. ηµητρίου & Νηπ , ηµ. Σχ. Φωτεινών & Νηπ , ηµ. Σχ. Μεσαίας Μηλιάς , ηµ. Σχ. Κάτω Μηλιάς & Νηπ , ηµ. Σχ. Μοσχοχωρίου & Νηπ , ηµ. Σχ. Λόφου & Νηπ , ηµ. Σχ. Ράχης & Νηπ , ηµ. Σχ. Βρίας & Νηπ , ηµ. Σχ. Ρητίνης & Νηπ , ηµ. Σχ. Ελατοχωρίου & Νηπ , ηµ. Σχ. Μοσχοποτάµου & Νηπ , ηµ. Σχ. Π. Κεραµιδίου & Νηπ , Νηπ. Λαγοράχης , ηµ. Σχ. Ελάφου - Εξοχής & Νηπ , ηµ. Σχ. Καταλωνίων & Νηπ ,

9 19 ηµ. Σχ. Γανόχωρας & Α.Α Ιωάννη & Νηπ , ηµ. Σχ. Σβορώνου , Νηπ. Σβορώνου , ηµ. Σχ. Ανδροµάχης , Νηπ. Ανδροµάχης , Νηπ. Ν. Κεραµιδίου , Νηπ. Τριλόφου , Νέο ηµ. σχ. περιοχή Αγ. Άννα , Ειδικό ηµ. Σχ. & Νηπ , Ειδικό σχ. πετρέλαιο κίνησης για το σχολικό λεωφορείο , ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,32 ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Γ' (σε λίτρα) τιµή (σε ) προϋπολογισµός σε 1 8ο ηµ. Σχ , Ο & 24 Ο Νηπ , ηµ. Σχ. Χράνης , Νηπ. Χράνης , ηµ. Σχ. Κ. Αγ. Ιωάννη , Νηπ. Ν. Τραπεζούντας , Νηπ. Σεβαστής , ηµ. Σχ. Κορινού , Νηπ. 1 Ο Κορινού , Νηπ. 2 Ο Κορινού , ηµ. Σχ. Παραλίας & Νηπ , ηµ. Σχ. Καλλιθέας , Νηπ. 1 Ο Καλλιθέας (& 2 Ο ) , ηµ. Σχ. Περίστασης , Νηπ. 1 Ο & 2 Ο Περίστασης , ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,36

10 II) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Τα υπό προµήθεια λιπαντικά που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες των οχηµάτων του ήµου Κατερίνης, έχουν ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 1 ΛΙΤΡΑ 550 4, ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 2 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 3 3 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 4 4 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 5 5 ΛΙΤΡΑ 600 3, ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 6 6 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 7 7 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 8 8 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 9 9 ΛΙΤΡΑ 60 3,5 210 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 1 12 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 2 13 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 3 14 ΛΙΤΡΑ 80 7,5 600 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 4 15 ΛΙΤΡΑ 80 9,5 760 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 5 16 ΛΙΤΡΑ 200 5, ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 6 17 ΛΙΤΡΑ 100 5,5 550 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 7 18 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 8 19 ΛΙΤΡΑ 100 7,5 750 ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ VI 20 ΛΙΤΡΑ 200 6, ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ III 21 ΛΙΤΡΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ ΛΙΤΡΑ , AD BLUE 23 ΛΙΤΡΑ 200 1,4 280 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 24 ΛΙΤΡΑ ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 Kg ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 26 Kg 200 3,5 700 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 27 ΛΙΤΡΑ 420 3, ΠΑΡΑΦΛΟΥ 28 ΛΙΤΡΑ ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟΥ 29 TEM ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 30 TEM ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 31 Kg ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,67 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,67

11 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. Προσφορές που περιέρχονται στο ήµο Κατερίνης µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. Αν ο ήµος Κατερίνης κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. Εναλλακτικές προφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπόψη. Τιµή προσφοράς Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε EURO ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνονται σ αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση εκτός του ΦΠΑ. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η τιµή που θα δοθεί στην προσφορά των καυσίµων θα είναι µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους. Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των πέντε (5) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ήµος Κατερίνης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Ανακοίνωση Κατακύρωσης Σύµβαση Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότησή του µαζί µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του επί των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσης, µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1797/91 και της Υπ. Απόφ /93: α) Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ή µέρος αυτής που προσφέρει ο προµηθευτής. β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ) Την κατανοµή της προµήθειας εφόσον και µόνο πρόκειται για διαιρετό υλικό µεταξύ ισοδύναµων προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η οικονοµική επιτροπή, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. Στους προµηθευτές που θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και τον προσυµβατικό έλεγχο από το αρµόδιο κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταρτίζονται από το ήµο Κατερίνης και τα νοµικά το πρόσωπα οι σχετικές συµβάσεις, οι οποίες υπογράφονται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Οι συµβάσεις συντάσσονται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία της προµήθειας (άρθρο 25 ΕΚΠΟΤΑ). Οι συµβάσεις θα έχουν διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή τους. Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα είδη που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Ο ήµος Κατερίνης και τα νοµικά πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήµου ή του νοµικού προσώπου κάθε που

12 προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή Τράπεζας και πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. µεταφρασµένη στην Ελληνική γλώσσα (για τους αλλοδαπούς συµµετέχοντες), θα απευθύνονται στον ήµο Κατερίνης (µόνο οι εγγυήσεις συµµετοχής) και θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για το µέρος που προσφέρεται από τον διαγωνιζόµενο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα µήνα τουλάχιστον µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη (µε ποινή αποκλεισµού). Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον προµηθευτή ή στους προµηθευτές θα γίνεται µε τµηµατικές πληρωµές ανά µήνα, µε βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ, κατά περίπτωση ως εξής: 1) Οι προµηθευτές του ήµου Κατερίνης, της Η.Κ.Ε. Η.Κ., του Ο.Π.Π.Α.Π. και του ηµοτικού Ωδείου θα πληρώνονται τµηµατικά ανά µήνα, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών του εποµένου µήνα από αυτόν µέσα στον οποίο εκδόθηκαν τα σχετικά τιµολόγια. 2) Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων στον προµηθευτή ή στους προµηθευτές των Σχολικών Επιτροπών θα γίνεται µε τµηµατικές πληρωµές εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την προσκόµιση των τιµολογίων από τους προµηθευτές στην αρµόδια υπηρεσία του νοµικού προσώπου. 3) Οι προµηθευτές της.ε.υ.α.κ. θα πληρώνονται τµηµατικά ανά µήνα, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών του εποµένου µήνα από αυτόν µέσα στον οποίο εγκρίνονται τα σχετικά τιµολόγια από το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης. Οι προµηθευτές των καυσίµων θα προσκοµίζουν τα σχετικά τιµολόγια σε κάθε αρµόδια υπηρεσία θεωρηµένα µε δική τους φροντίδα, από την αρµόδια αρχή για την κανονικότητα της τιµής. 4) Η πληρωµή της αξίας των λιπαντικών στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά µε βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή του τιµολογίου πώλησης στην οικονοµική υπηρεσία. Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, βάσει των κείµενων διατάξεων. Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Κατερίνη ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο : Για την προμήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα