ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ"

Transcript

1 Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Τη διεύρυνση της παρεχόµενης περί ακατάσχετου προστασίας, ώστε αυτή να µην περιορίζεται σε µισθούς, συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήµατα περιοδικώς καταβαλλόµενα, αλλά υπό όρους να καταλαµβάνει και λοιπά µέσα βιοπορισµού οφειλετών του ηµοσίου. Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος πρότεινε* την καθιέρωση ορίου ακατάσχετου από το Δημόσιο των μισθωμάτων όταν αυτά αποδεδειγμένα αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του οφειλέτη, κατ αντιστοιχία (και με την ίδια αιτιολογική βάση) με τα ισχύοντα για το όριο ακατάσχετου επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων. ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Την τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1101/ , ώστε να δίδεται αυτοδικαίως παράταση των ληγουσών προθεσμιών για εξόφληση οφειλών των φορολογουμένων ή για την υποβολή δηλώσεων, στις περιπτώσεις που οι εφοριακοί υπάλληλοι έχουν εξαγγείλει απεργία κατά τις επίμαχες ημερομηνίες (βλ. «Οικονομικές επιβαρύνσεις και συναλλαγές», στο «Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών»). ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΠΔ) ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3867/2010, ΛΟΓΩ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥΣ Την υπαγωγή των δανειοληπτών του ΤΠΔ των οποίων τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί στις διατάξεις του άρθρου 25, παράγρ. 1 και 6 του Ν. 3867/2010, βάσει των οποίων δόθηκε η δυνατότητα στους δανειολήπτες μη τιτλοποιημένων δανείων να ρυθμίσουν τα δάνειά τους με ευνοϊκούς όρους. ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στο πλαίσιο επεξεργασίας νέας ρύθμισης για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο Συνήγορος επανέφερε τις προτάσεις που είχε υποβάλει για τη φορολόγηση των διατηρητέων ακινήτων (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 135). Με έγγραφό της η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι εξής επισημάνσεις: Τα όποια φορολογικά ή άλλης μορφής οικονομικά κίνητρα τελικώς προκριθούν να καταλαμβάνουν όλα τα διατηρητέα κτίρια και μνημεία, χωρίς διάκριση του φορέα κήρυξής τους και ανεξαρτήτως της παλαιότητάς τους. Η προβλεπόμενη στο σχέδιο νόμου απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ή μείωσή του, σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης που δεν συνοδεύεται από αποζημίωση, να καλύπτει και τα διατηρητέα κτίρια και τα μνημεία, έπειτα από συνεκτίμηση του δημοσιονομικού βάρους για τους λοιπούς φορολογουμένους. Οι προτεινόμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις να απευθύνονται σε όλους τους ιδιοκτήτες διατηρητέων, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Nα εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της προτεινόμενης ευνοϊκής ρύθμισης τουλάχιστον σε όλα τα κτίρια που εντάσσονται σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέοι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Την αναδρομική ισχύ της κατατεθείσας τροποποιητικής διάταξης με την οποία εξαιρούνται οι πολύτεκνοι από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010, σύμφωνα με το οποίο στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία και δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

3 Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Ν. 4097/2012 για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες. Η πρόταση εξετάζεται από τα συναρμόδια υπουργεία (βλ. «Προστασία μητρότητας», στο «Φύλο και εργασιακές σχέσεις»). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΕΠ Ως ημερομηνία μεταβίβασης του οχήματος να λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος, με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στα ΚΕΠ (βλ. «Λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα», στο «Παθογένειες της διοικητικής δράσης»). ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ Τη θέσπιση συγκεκριμένου χρονικού ορίου δύο μηνών το ανώτατο για την αποδοχή ή μη των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα* (βλ. «Εποπτεία, κατανομή αρμοδιοτήτων και σύνθετες διοικητικές ενέργειες», στο «Παθογένειες της διοικητικής δράσης»). ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ Την εξαίρεση από τις διατάξεις περί διαθεσιμότητας των εργαζόμενων γυναικών που διανύουν την περίοδο προστασίας μητρότητας και των γονέων που βρίσκονται σε άδεια ανατροφής. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή με την αιτιολογία ότι η διαθεσιμότητα δεν συνιστά απόλυση. Τη μη διακοπή της μοριοδότησης θέσης ευθύνης των γυναικών όταν αυτές βρίσκονται σε άδειες μητρότητας και ανατροφής. Η πρόταση, με σχετική σύμφωνη γνώμη του υπουργείου, έχει σταλεί προς γνωμοδότηση στο ΝΣΚ. Τη λήψη ετήσιας κανονικής άδειας μετά την επάνοδο από άδεια μητρότητας και ανατροφής, χωρίς να είναι αναγκαία προηγούμενη περίοδος εργασίας. Η πρόταση έχει σταλεί προς γνωμοδότηση στο ΝΣΚ. Τη νομοθετική πρόβλεψη της δυνατότητας να χορηγείται τμηματικά η εννεάμηνη ισόχρονη άδεια ανατροφής στον πατέρα όταν η μητέρα εργάζεται με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το υπουργείο. Έχει ζητηθεί η έκδοση σχετικής εγκυκλίου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (διαδικασία χορήγησης-ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπών) 1. Για τον καθορισμό του ύψους επαρκών πόρων (εισοδήματος) κατά τη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής στη χώρα Τον υπολογισμό του εισοδήματος με βάση τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας, με τις οποίες είχε ήδη από το έτος 2012 μειωθεί το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το εισόδημα που απαιτείται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με εκείνο του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης, ο Συνήγορος επανήλθε με πρόταση που είχε διατυπώσει και στο παρελθόν για την ανάγκη περαιτέρω μείωσης του εισοδηματικού κριτηρίου προτείνοντας συνοπτικά: Τον αναλογικό υπολογισμό της επάρκειας του απαιτούμενου ποσού εισοδήματος σε περίπτωση που ο συντηρών αποδείξει ημέρες δικαιολογημένης αποχής από την εργασία (π.χ. λόγω ασθένειας, ανεργίας κ.λπ.). Τον συνυπολογισμό στο εισόδημα επιδομάτων ή κοινωνικών παροχών (π.χ. επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα ασθενείας). 2. Για την προθεσμία υποχρέωσης δήλωσης αλλαγής διαβατηρίου χωρίς την επιβολή προστίμου Την παράταση της προθεσμίας υποχρέωσης δήλωσης αλλαγής διαβατηρίου χωρίς την επιβολή προστίμου στις περιπτώσεις αλλοδαπών που κατέχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ή αόριστης διάρκειας. 130

4 3. Για την προθεσμία υποβολής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής στις περιπτώσεις που αυτή επιδίδεται ήδη ληγμένη Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής στις περιπτώσεις που αυτή επιδίδεται ήδη ληγμένη. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι οι υπό στοιχεία 2 και 3 ανωτέρω προτάσεις του ελήφθησαν υπόψη και ήδη έχουν συμπεριληφθεί σε σχέδιο προτάσεων σχετικά με επικείμενη αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μεταναστευτικό ζήτημα (βλ. ακόλουθη πρόταση 4). 4. Ο Συνήγορος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» και ενόψει κατάθεσής του στη Βουλή προς ψήφιση, απέστειλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών εγγράφως τις παρατηρήσεις του.* Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις παρατηρήσεις επί του προαναφερόμενου σχεδίου περιλαμβάνονται και νομοθετικές προτάσεις, τις οποίες είχε υποβάλει κατά το παρελθόν η ανεξάρτητη αρχή. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η αναγκαιότητα για: Τη συνέχιση χορήγησης άδειας διαμονής σε συζύγους και συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα που διαμένουν στην Ελλάδα ανεξαρτήτως προηγούμενης νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής στη χώρα. Τη συνέχιση χορήγησης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στην περίπτωση που απορρίπτεται αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Την πρόβλεψη προθεσμιών διεκπεραίωσης των σχετικών αιτημάτων εκ μέρους της διοίκησης για όλους τους τύπους αδειών διαμονής. Την πρόβλεψη δυνατότητας να ασκείται αίτηση θεραπείας κατά απορριπτικών αποφάσεων οποτεδήποτε χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε προθεσμίας. Την πρόβλεψη δυνατότητας να χορηγείται άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς και στους αιτούντες του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ) των οποίων το αίτημα εκκρεμεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ιθαγένειας. Την πρόβλεψη δυνατότητας ανανέωσης των αδειών διαμονής στην περίπτωση που τα σχετικά αιτήματα έχουν απορριφθεί τα δύο προηγούμενα έτη 2012 και 2013 λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού ημερών ασφάλισης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ανεξαρτήτως της ύπαρξης καθεστώτος προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η εκκίνηση της διαδικασίας θα μπορούσε να προϋποθέτει την υποβολή αίτησης θεραπείας από τους ενδιαφερομένους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (λ.χ. έως τις ). ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μετά την απόφαση 460/2013 του ΣτΕ, ο νομοθέτης δεν πρέπει να παραβλέψει τα δικαιώματα όσων είχαν ήδη καταληφθεί από τις υπό κατάργηση ρυθμίσεις του ΚΕΙ. Η μετάβαση σε οποιοδήποτε νέο καθεστώς δεν πρέπει να ωθήσει στο περιθώριο, ως νομικά μετέωρους, χιλιάδες ευάλωτους, λόγω ηλικίας, κατοίκους της χώρας (βλ. «Πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις», στο «Το πρόσωπο και το κράτος»). Άλλωστε η ίδια η δικαστική απόφαση ουδόλως αποκλείει την πρόβλεψη αυτοδίκαιης κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης κατ απόκλιση από το δίκαιο του αίματος. Ο Συνήγορος πρότεινε*: Την ενίσχυση της διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης με πρόσθετα κριτήρια, σε συμμόρφωση προς την απόφαση 460/2013 ΣτΕ, η οποία περιλαμβάνει επαρκείς υποδείξεις για τον τρόπο εφαρμογής της. Τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για την τύχη των εκκρεμών διαδικασιών, με κρίσιμο χρονικό σημείο την πράξη ολοκλήρωσης της διοικητικής εξέτασης των αιτήσεων από την αποκεντρωμένη διοίκηση: Οι αιτήσεις που εκκρεμούσαν στις υπηρεσίες του δήμου ή της αποκεντρωμένης διοίκησης πριν από αυτό το σημείο πρέπει να παραμείνουν ανενεργές μέχρις ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις εξέτασής τους υπό το νέο καθεστώς, ενώ αντίθετα οι ήδη εκδοθείσες πράξεις κτήσης ιθαγένειας θα πρέπει να δημοσιευθούν και να εκτελεστούν με ολοκλήρωση της ορκωμοσίας και της εγγραφής στα δημοτολόγια. ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΥΕ) ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Κ.ΛΠ. Υποβλήθηκε εκ νέου στο υπουργείο παλαιότερη πρόταση (βλ. Ετήσια έκθεση 2006, σ. 255) για τροποποίηση της παραγρ. 3 του άρθρου μόνου του ΠΔ 231/1989, με την οποία η αδειοδοτούσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας λειτουργίας σε ΚΥΕ «[ ] εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από [ ] σχολεία, [ ] νηπιαγωγεία [ ]». Προτείνεται η πρόβλεψη ρητής απαγόρευσης έναντι της άσκησης διακριτικής ευχέρειας στην αδειοδότηση των ΚΥΕ που γειτνιάζουν με τα προβλεπόμενα, στην εν λόγω διάταξη, κτίρια. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

5 Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ Την παράλειψη, από τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, στοιχείων από τα οποία προκύπτει το γεγονός της υιοθεσίας. Το αρμόδιο Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου του υπουργείου δεσμεύτηκε για την έκδοση εγκυκλίου προς τους δήμους της χώρας σχετικά με θέματα που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όταν ολοκληρωθεί η προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου.* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ Την εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 51 του Ν. 3421/2005 (που έχει ήδη τροποποιηθεί με το άρθρο 77, παράγρ. 9 του Ν. 3883/2010) με προσθήκη ρητής πρόβλεψης για διαφοροποίηση μεταξύ περιπτώσεων ολικής και μερικής επιβολής προστίμου ανυποταξίας με βάση εξατομικευμένες παραμέτρους υπαιτιότητας ή οικονομικής κατάστασης (βλ. «Πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις», στο «Το πρόσωπο και το κράτος»). Τη θέσπιση ενδικοφανούς προσφυγής με ανασταλτικό χαρακτήρα προκειμένου οι στρατολογικές αρχές να μπορούν να εξετάζουν ενστάσεις των ενδιαφερομένων υπό σαφές και συγκροτημένο νομικό πλαίσιο. Την πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου και διαδικασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναθεώρηση ή αναδιευθέτηση όσων προστίμων έχουν εν τω μεταξύ επιβληθεί. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣTΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Την τροποποίηση/επέκταση του ορίου των 14 μηνών ηλικίας του τέκνου, εντός του οποίου οι γονείς πρέπει να έχουν εξαντλήσει την άδεια ανατροφής, ώστε να μπορεί να εξαντλεί το εννεάμηνο ο πατέρας όταν η μητέρα έχει κάνει χρήση της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ. ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Τη νομοθετική υιοθέτηση των διατάξεων του Ν. 4075/2012 περί χορήγησης της γονικής άδειας άνευ αποδοχών στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η πρόταση μελετάται από τα επιτελεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Την υιοθέτηση ρύθμισης για την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου πέραν των οικιακών καταναλωτών και στα φιλανθρωπικά ιδρύματα (βλ. «Πρόνοια», στο «Κοινωνική αλληλεγγύη»). Η σχετική πρόταση του Συνηγόρου έγινε αποδεκτή, και με το άρθρο 17, παράγρ. 6 του Ν. 4203/2013 προβλέφθηκε η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε ΝΠΔΔ προνοιακού χαρακτήρα, στα εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα και στους ειδικά πιστοποιημένους φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Την πρόβλεψη συγκεκριμένης διάταξης, σύμφωνης με το άρθρο 95 Σ και τις διατάξεις του Ν. 3068/2002, ως προς την εφαρμογή των τελεσίδικων ή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων σχετικά με την κατεδάφιση αυθαιρέτων.* Η πρόταση του Συνηγόρου υιοθετήθηκε μερικώς από το αρμόδιο υπουργείο (βλ. «Εποπτεία, κατανομή αρμοδιοτήτων και σύνθετες διοικητικές ενέργειες», στο «Παθογένειες της διοικητικής δράσης»). ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Την αναδιατύπωση του άρθρου 28 του Ν. 4014/2011 κατά τρόπο ρητό, κατανοητό και νομοτεχνικά άρτιο, ώστε να αρθεί η σύγκρουση διατάξεων εντός των παραγράφων του και να καταστούν απολύτως σαφείς οι υπηρεσίες και οι προς εκτέλεση των αντίστοιχων κατεδαφίσεων αρμοδιότητές τους, καθώς και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ). 132

6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο Συνήγορος έχει ήδη εκφράσει την άποψη ότι ο διοικούμενος πρέπει να προστατεύεται από ενδεχόμενο αιφνιδιασμό επιζήμιο για τα δικαιώματά του λόγω μεταβολής της διοικητικής πρακτικής ή αλλαγής της νομοθεσίας (βλ. και Ετήσια έκθεση 2012, σ. 50). Επιπλέον, οι συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων εμφανίζονται ως πολιτικά μη ορθές και οικονομικά ασύμφορες, αποτρέποντας τους επενδυτές να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους, αλλά και τους μελλοντικούς επενδυτές από τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα επισφαλές και ασταθές πλαίσιο. Αποτέλεσμα, η αύξηση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, ο Συνήγορος έχει δεχθεί τελευταία σημαντικό αριθμό αναφορών από επενδυτές φωτοβολταϊκών συστημάτων επί κτιρίων καταγγέλλοντας την ένταξή τους σε δυσμενέστερο καθεστώς τιμολόγησης χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Γι αυτό, ο Συνήγορος πρότεινε: Την τροποποίηση της νομοθετικής ρύθμισης που αφορά την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ (ώστε να λειτουργήσει διορθωτικά για τους επενδυτές που έχουν υποστεί οικονομική ζημία άνευ δικής τους υπαιτιότητας), ώστε η τιμή αναφοράς που συνομολογείται στη Σύμβαση Πώλησης της παραγόμενης από φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας να συναρτάται με τη Δήλωση Ετοιμότητας και όχι με την ενεργοποίηση της σύνδεσης. Τη θέσπιση συγκεκριμένης προθεσμίας από τον χρόνο Δήλωσης Ετοιμότητας, ώστε ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) να δεσμεύεται στην ενεργοποίηση της σύνδεσης εντός της προθεσμίας, εφόσον η τιμή τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας του συστήματος εξακολουθήσει να συναρτάται αποκλειστικά με την ενεργοποίηση της σύνδεσής του. Τη σύσταση μιας τεχνικής υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις ενεργοποιήσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η οποία θα συνέβαλε θετικά στην αμεσότερη και δικαιότερη εξυπηρέτηση των επενδυτών. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Την αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου των αδειών ανατροφής προς την κατεύθυνση χορήγησης των νόμιμων δικαιωμάτων στους πατέρες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Την έκδοση ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του Ν. 3199/2003 με σκοπό την καταγραφή των σημείων υδροληψίας, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με τα δικαιώματα χρήσης νερού. Και τούτο διότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ αριθμ /2011 ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε κατ εφαρμογή του ως άνω νόμου με σκοπό την απογραφή όλων των σημείων υδροληψίας και την αξιοποίησή τους στην επεξεργασία των σχεδίων διαχείρισης υδάτων, εκφεύγει της εξουσιοδοτικής διάταξης του Ν. 3199/2003 και αποκτά χαρακτήρα εισπρακτικού μέτρου. Παράλληλα, με τις συνεχείς τροποποιήσεις της, με τις οποίες παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για άδεια χρήσης νερού, εντείνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης παράνομων γεωτρήσεων. Επιμέρους στοιχεία της πρότασης του Συνηγόρου αποτελούν τα εξής: Η δημιουργία κινήτρου προσέλευσης των πολιτών (π.χ. σύνδεση με μελλοντική δυνατότητα χρήσης νερού ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερομένου). Η πρόβλεψη να προσκομίζουν όποια στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για το υδροσημείο που εκμεταλλεύονται και ιδίως: τη γεωγραφική του θέση, το βάθος της γεώτρησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, την ποσότητα του αντλούμενου νερού και, εάν υπάρχουν, ποιοτικές αναλύσεις του. Η αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών καταγραφών και μελετών για τη δημιουργία ολοκληρωμένης πληροφοριακής βάσης δεδομένων. Η πρόβλεψη κυρώσεων για όσους δεν προσέλθουν για την καταγραφή των υδροσημείων (χρηματικό πρόστιμο, καταστροφή του υδροσημείου και στέρηση του δικαιώματος χρήσης ή εξυπηρέτησης από κοινόχρηστες υδροληψίες). Η ρύθμιση της επιβολής κυρώσεων, ως δέσμιας αρμοδιότητας της διοίκησης. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

7 Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις Η πρόβλεψη της παύσης, μετά την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης, της λειτουργίας όσων υδροσημείων δεν συνάδουν με τις σχετικές προβλέψεις των σχεδίων εντός εύλογου διαστήματος. Εάν από τις σχετικές μελέτες προκύψει ότι δεν μπορούν να διατηρηθούν όλα τα υδροσημεία σε μια περιοχή, προτεραιότητα θα έχουν όσοι είχαν μεριμνήσει να εκδώσουν άδειες με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι υπόλοιποι θα εξυπηρετούνται από κοινόχρηστα υδροσημεία. Σε κάθε περίπτωση, να τοποθετείται υδρομετρητής. Μετά την καταγραφή των υδροσημείων και την επεξεργασία των δεδομένων, να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ νόμιμων και μη νόμιμων γεωτρήσεων και η αντίστοιχη καταγραφή τους. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ Τη δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές δημοτικού μεγαλύτερης ηλικίας, την πρόβλεψη της δυνατότητας συγκρότησης ειδικών τάξεων υποδοχής για αυτούς και την υιοθέτηση ευέλικτων λύσεων, ώστε να αποτρέπονται οι ανεπιθύμητες συνέπειες από τη συνύπαρξή τους στον ίδιο χώρο με μικρής ηλικίας μαθητές (βλ. «Σχολείο», στο «Οικογένεια και σχολείο»). ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ/ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Την αποστολή εγκυκλίου προς όλους τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης στην οποία θα αποτυπώνονται ρητά και με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών σχολείων όσον αφορά την εγγραφή και φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες. Ζητήθηκε ιδίως να επισημανθούν: η υποχρέωση των ιδιωτικών σχολείων να εγγράφουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν γνωματεύσεις για ένταξη σε γενικό σχολείο, οι έννομες συνέπειες τυχόν άρνησης εγγραφής και η υποχρέωση παροχής κατάλληλης εκπαιδευτικής υποστήριξης στους μαθητές αυτούς (βλ. και «Σχολείο», στο «Οικογένεια και σχολείο»). ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ/ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ Τον υπολογισμό του χρόνου αδειών μητρότητας και ανατροφής στη διδακτική προϋπηρεσία κατά τις κρίσεις για προαγωγή στον βαθμό του Διευθυντή Σχολείου ή του Σχολικού Συμβούλου. Υπάρχει θετική εισήγηση από τη Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκκρεμεί στην πολιτική ηγεσία. Την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4075/2012 περί χορήγησης της γονικής άδειας άνευ αποδοχών στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Το υπουργείο μελετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Την πρόβλεψη, εκτός από την απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ειδικής μελέτης, ως απαιτούμενου δικαιολογητικού για την αδειοδότηση, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και η τεκμηριωμένη εκτίμηση της οπτικής/αισθητικής ρύπανσης (βλ. «Έργα και δραστηριότητες σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας», στο «Περιβάλλον και ανάπτυξη»). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ Τη σύσταση δομών επείγουσας φιλοξενίας, για την άμεση υποδοχή παιδιών και εφήβων που χρειάζεται να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον (βλ. «Δομές επείγουσας φιλοξενίας ανηλίκων», στο «Κοινωνική αλληλεγγύη»). ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ Την εισαγωγή ρύθμισης η οποία θα ορίζει ότι δεν θα αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου 134

8 υπερήλικα τυχόν ήδη χορηγούμενη μικρότερη σύνταξη από άλλη πηγή, το δε χορηγούμενο ποσό στις περιπτώσεις αυτές θα μειώνεται αναλόγως, ώστε το άθροισμα των δύο συντάξεων να μην υπερβαίνει την εκάστοτε προβλεπόμενη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα (βλ. «Πρόνοια», στο «Κοινωνική αλληλεγγύη»). Την αναθεώρηση της διάταξης που αποκλείει την ταυτόχρονη καταβολή της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα και των παροχών σε αναξιοπαθούντες με την έννοια του άρθρου 17 του Ν. 1422/1984 (δεδομένου ότι οι παροχές αυτές δεν αποτελούν εισόδημα), ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των προσώπων αυτών, λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών αναγκών περίθαλψης που αντιμετωπίζουν. Τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου προηγούμενης διαμονής στη χώρα, ο οποίος ορίστηκε στην 20ετία, και, σε κάθε περίπτωση, να μην αποκλειστούν οι ήδη δικαιούχοι επειδή η διάρκεια της προηγούμενης διαμονής τους είναι βραχύτερη της 20ετίας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΥΕΚ) ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ) Ο Συνήγορος δέχτηκε και φέτος σωρεία αναφορών για τη μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της επικουρικής σύνταξης από το ΤΕΑΙΤ- ΤΕΑΥΕΚ. Γι αυτόν τον λόγο συντάχθηκε και αποστάλθηκε πόρισμα προς τον Υπουργό Εργασίας στο οποίο διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος, αξιοποιώντας την από ένταξη του τ. ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΥΕΚ στο ΕΤΕΑ. Μεταξύ άλλων προτείνεται: Η δημιουργία μιας επιλεγμένης ομάδας εργασίας η οποία θα αποτελείται από έμπειρο προσωπικό, που θα καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα το συντομότερο δυνατόν τα εκκρεμή δεδομένα των ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών κυρίως πριν από το 2004 των ασφαλισμένων του οργανισμού. Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να επιλεγούν κι άλλες λύσεις, όπως η σάρωση των αρχείων και η εισαγωγή τους με αυτή τη μορφή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Η αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και η αναδιάρθρωση του προσωπικού με τη μεταφορά υπαλλήλων από ένα τμήμα σε άλλο, αλλά και με τη στελέχωση από εργαζομένους που δεν είχαν προηγούμενη σχέση με το ταμείο, μεταφέροντας ενδεχομένως άλλες εμπειρίες και πρακτικές. Η ουσιαστική αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ, μέσω του ΕΤΕΑΜ. Με τον τρόπο αυτό, το τ. ΤΕΑΥΕΚ, γνωρίζοντας το συνολικό ετήσιο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε μια εταιρεία για την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων της, θα μπορεί να το συσχετίσει με το αντίστοιχο που κατέβαλε η ίδια εταιρεία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω των μηχανογραφημένων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), προκειμένου να διαπιστώσει αν ήταν οι ορθές. Η άμεση διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων για τα οποία δεν απαιτείται χρονοβόρα ή περίπλοκη διερεύνηση. Ο ορισμός προκαθορισμένων κανόνων προτεραιότητας, ώστε ο συνολικός χρόνος αναμονής, μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, να μην είναι πέραν του ευλόγου, κυρίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί η έκδοση πράξεων προσωρινής σύνταξης και για τις επικουρικές συντάξεις, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Τη νομοθετική τροποποίηση των διατάξεων των ΕΓΣΣΕ προς την κατεύθυνση χορήγησης άδειας ανατροφής στους συζύγους-πατέρες, ανεξαρτήτως του εάν εργάζεται η μητέρα ή όχι, καθώς και ανεξαρτήτως του εάν η μητέρα είναι μισθωτή ή αυτοαπασχολούμενη. Η πρόταση εξετάζεται από το υπουργείο σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Την πρόβλεψη δυνατότητας να χορηγείται αναδρομικά η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας στις δικαιούχους που θα καταβάλουν αναδρομικές εισφορές από , βάσει του Ν. 4075/2012, άρθρο 1, παράγρ. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΕ Την τροποποίηση της Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/ Υγειονομικής Διάταξης με τίτλο «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος πρότεινε*: 1. Σχετικά με την ηχορύπανση ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

9 Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις Την πρόβλεψη της ηχορύπανσης ως κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Τη χρήση ηχόμετρου κατά τη διενεργούμενη αυτοψία για τη χορήγηση άδειας μουσικής ή και παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων (άρθρο 14) και κατά τον τακτικό και κατά τον έκτακτο έλεγχο των ΚΥΕ εν ώρα λειτουργίας (άρθρο 16). Τη θέσπιση της τεχνικής έκθεσης της υγειονομικής υπηρεσίας (άρθρο 14) ως απαιτούμενου δικαιολογητικού για τη χορήγηση άδειας μουσικής σε κλειστό χώρο (και όχι μόνο σε υπαίθριο, όπως προβλέπεται σήμερα) και για την παράταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. Τη χορήγηση παράτασης της άδειας με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των κατοίκων και ότι έχει ληφθεί υπόψη το είδος των μουσικών οργάνων και η θέση του κέντρου σε σχέση με τις γύρω κατοικίες (Αστυνομική Διάταξη 3/1996). Την πρόβλεψη της συστηματικής πρόκλησης ηχορύπανσης ως λόγου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΚΥΕ (άρθρο 17). Τη θέσπιση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας μουσικής ή/και παράτασης μουσικής ως αυτοτελούς μέτρου, ανάλογου με το μέγεθος της όχλησης, πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και τη σφράγιση των ΚΥΕ. Τη θέσπιση της έκθεσης ελέγχου της υγειονομικής υπηρεσίας, με την οποία διαπιστώνεται παράβαση που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (άρθρα 16 και 17), ως σύμφωνης γνωμοδότησης. Τη θέσπιση, ως δέσμιας, της αρμοδιότητας του περιφερειάρχη για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΥΕ μετά την παραπάνω γνωμοδότηση. Την κατάργηση του επανελέγχου της μη συμμόρφωσης όταν η παράβαση που διαπιστώνεται είναι η ηχορύπανση. Τη συνεργασία και τον συντονισμό των ενεργειών με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, που εποπτεύει τους ΟΤΑ, για τον καθορισμό των χρήσεων γης σε εντός σχεδίου περιοχές. Ειδικά για τους δήμους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ, ο Συνήγορος πρότεινε την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (άρθρο 79 ΚΔΚ), με τις οποίες θα τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΥΕ σχετικά με την ηχορύπανση και την εξέταση της χορήγησης άδειας μουσικής ή της ανάκλησης αυτής στα ΚΥΕ κατόπιν συνεκτίμησης της προκαλούμενης ηχορύπανσης (βλ. «Ρύπανση», στο «Περιβάλλον και ανάπτυξη»). 2. Σχετικά με τη λειτουργία ΚΥΕ σε χώρους οριζόντιας ιδιοκτησίας Την αποσαφήνιση των προϋποθέσεων χορήγησης προέγκρισης για την ίδρυση ΚΥΕ σε χώρους οριζόντιας ιδιοκτησίας (πολυκατοικίες κ.λπ.). Ο Συνήγορος ζήτησε το μέτρο αυτό διότι διαπίστωσε αποκλίνουσες πρακτικές και σύγχυση των υπηρεσιών ως προς τη δήλωση του διαχειριστή για τη συναίνεση των συνιδιοκτητών και την ερμηνεία των κανονισμών πολυκατοικίας. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Aρκετά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα, ιδίως θρησκευτικού και εκκλησιαστικού χαρακτήρα, λειτουργούν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά με εθελοντές, επικαλούμενα ανεπάρκεια οικονομικών πόρων. Ο Συνήγορος επισήμανε στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας ότι η παγιωμένη αυτή πρακτική αντιβαίνει στις αρχές δεοντολογίας και στα διεθνή πρότυπα για την παιδική προστασία, καθώς δεν διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα παιδιά. Πρότεινε επομένως: Να θεσπιστούν ελάχιστες εθνικές προδιαγραφές όσον αφορά τη στελέχωση (κοινωνική υπηρεσία, προσωπικό φροντίδας, επιστημονικό προσωπικό), ως προϋπόθεση για τη λειτουργία και, ιδίως, την πιστοποίηση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας. Να εξειδικευθούν οι παράμετροι που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία φιλοξενούνται σε ιδρύματα (ενδεικτικά: τήρηση αρχείων, διαμόρφωση και περιοδική αναθεώρηση εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας για κάθε παιδί, μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στο ίδρυμα, επικοινωνία με την οικογένεια ή με άλλα πρόσωπα του κοινωνικού του περιβάλλοντος, διατήρηση δεσμών με την κοινότητα, πρόβλεψη ότι οι απόψεις του παιδιού για θέματα που το αφορούν ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Την τροποποίηση του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), προκειμένου η επιβολή προσωρινής κράτησης, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67%, να οριστεί ως ultimum refugium με απολύτως εξατομικευμένη αιτιολογία. 136

10 Την τροποποίηση του άρθρου 105, παράγρ. 6 ΠΚ, προκειμένου η υφ όρον απόλυση να μπορεί να χορηγείται χωρίς την προϋπόθεση της «πραγματικής» έκτισης του 1/3 της ποινής αν ο κρατούμενος έχει υπερβεί το 69ο ή το 70ό έτος (ίσως με εξαίρεση για ορισμένα κακουργήματα). Την τροποποίηση του άρθρου 110Α, παράγρ. 1 ΠΚ, ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα της ειδικής, χωρίς τις προϋποθέσεις των άρθρων ΠΚ, υφ όρον απόλυσης και να χορηγείται σε όλους τους κρατουμένους με αναπηρία άνω του 67%, χωρίς ειδικό προσδιορισμό της ασθένειάς τους. Την τροποποίηση του άρθρου 56 ΠΚ, ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα κατ οίκον έκτισης της ποινής φυλάκισης και στους κρατουμένους με ποινές κάθειρξης, ίσως με ανώτατο όριο, και πάλι με εξαίρεση για κάποια κακουργήματα (βλ. «Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια», στο «Το πρόσωπο και το κράτος»). ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Την ανάγκη διατήρησης της αυτονομίας και της περαιτέρω ενίσχυσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων.* Η πρόταση διατυπώθηκε ενόψει της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης των υπηρεσιών αυτών με τις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ Τη μεταφορά των εν λόγω κρατουμένων σε καταστήματα κράτησης όπου υπάρχει διαθεσιμότητα, όπως φαίνεται να είναι η περίπτωση του Καταστήματος Κράτησης Σερρών, η ορθή λειτουργία του οποίου προϋποθέτει την άμεση στελέχωσή του. Την άμεση ενεργοποίηση της παραγρ. 11 του άρθρου 16 τής από ΠΝΠ, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013, στην οποία προβλέπεται ότι «στα υφιστάμενα κλειστά τμήματα των αγροτικών καταστημάτων κράτησης, μπορεί να μετάγονται κατάδικοι που εκτίουν ποινές έως δέκα ετών, χωρίς τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης για την κράτηση στις αγροτικές φυλακές, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος και συντρέχουν λόγοι αποσυμφόρησης των υπολοίπων καταστημάτων κράτησης της χώρας, λόγω υπερσυνωστισμού κρατουμένων». Την άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν στα αστυνομικά κρατητήρια και τη θέσπιση σχετικού κανονισμού προσαρμοσμένου στη φύση των δικαιωμάτων που επιφυλάσσει η εθνική και η διεθνής νομοθεσία σε υποδίκους και καταδίκους (βλ. «Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια», στο «Το πρόσωπο και το κράτος»). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ 1. Με δεδομένο ότι τόσο σε κέντρα κράτησης όσο και σε αστυνομικά κρατητήρια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών που κρατούνται ενόψει απομάκρυνσης καθώς και των αιτούντων άσυλο, ο Συνήγορος πρότεινε: Τη διερεύνηση του νομικού καθεστώτος του κάθε αλλοδαπού ατομικά, την αιτιολογημένη κρίση επί της αναγκαιότητας συνέχισης της κράτησής του, σε συνδυασμό με το εφικτό ή μη της απέλασής του. Την άμεση μεταφορά των κρατουμένων σε υφιστάμενους χώρους που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη διοικητική κράτηση αλλοδαπών, δεδομένης της ήδη πολύμηνης κράτησής τους. Την άμεση βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. φωτισμός) και την εξασφάλιση συνθηκών ανθρώπινης διαβίωσης (βελτιώσεις υποδομών), άλλως την κατάργηση λειτουργίας των επίμαχων χώρων ως χώρων κράτησης. Την άμεση διασφάλιση ικανοποιητικής σίτισης. 2. Με δεδομένο ότι για την επιβολή ή τη συνέχιση του μέτρου της κράτησης λαμβάνονται υπόψη η διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων κράτησης και η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους κρατουμένους (άρθρο 30, παράγρ. 1, εδ. β Ν. 3907/2011), ο Συνήγορος ζήτησε: Τον περιορισμό, εν γένει, της κράτησης στο απολύτως αναγκαίο χρονικά μέτρο ενόψει απέλασης/απομάκρυνσης αντί για τον γενικευμένο και σοβαρό περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας αλλοδαπών με αβέβαιο χρόνο λήξης, που αποτελεί στην πράξη, σήμερα, τον κανόνα. Την άμεση εφαρμογή ενός πρόσφορου και αποτελεσματικού συστήματος επιβολής εναλλακτικών της κράτησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

11 Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις μέτρων, ιδίως δε στην περίπτωση υπέρβασης του απολύτως αναγκαίου χρονικού μέτρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγρ. 1 του άρθρου 30 και παράγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3907/2011 (βλ. «Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια», στο «Το πρόσωπο και το κράτος»). ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Τη νομοθετική τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 13 του ΠΔ 116/2012, ούτως ώστε να μειωθεί η διάρκεια της διοικητικής κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων στον χρόνο εκείνο που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραπομπής σε χώρο φιλοξενίας ή οικογενειακής επανένωσης και ο οποίος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τους 6 μήνες. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Την τροποποίηση της υφιστάμενης Αστυνομικής Διάταξης 2/1985, ώστε να καταστεί εφικτή η καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων που δεν βρίσκονται στην κατοχή των νόμιμων ιδιοκτητών τους στα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτηση αυτών. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Τη νομοθετική ρύθμιση της καταβολής εξόδων κηδείας από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) σε περιπτώσεις θανάτου μελών οικογένειας συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας. ΑΠΟΔΟΧΉ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΩΝ ΕΤΏΝ Από προτάσεις που έχει κατά το παρελθόν διατυπώσει ο Συνήγορος έγιναν δεκτές οι εξής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η χορήγηση στους γονείς διδύμων και πολυδύμων επιπλέον άδειας ανατροφής ενός εξαμήνου για κάθε παιδί πέραν του ενός και η δυνατότητα του πατέρα που είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος να κάνει χρήση άδειας ανατροφής ακόμη και στις περιπτώσεις που η μητέρα δεν εργάζεται και δεν ασκεί καμία δραστηριότητα επ αμοιβή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, παράγρ. 1 και 2 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η προώθηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους ΟΤΑ της χώρας, υπό τη μορφή κατευθύνσεων, εγγράφου του Συνηγόρου σύμφωνα με το οποίο οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας υποχρεούνται να υποδέχονται ανηλίκους και να διερευνούν τα αιτήματά τους ακόμη και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων τους (βλ. Ετήσια έκθεση 2012, σ. 141). ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν/επωφεληθούν και μητέρες που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το Υπουργείο Εργασίας απάντησε ότι οι νέες σημαντικές μεταβλητές (σχετικά με τη διαδικασία της διαθεσιμότητας ή/και κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων) θα συνεκτιμηθούν στις μελλοντικές δράσεις 138

12 και προγράμματα. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης απάντησε ότι συμφωνεί με τη διεύρυνση του προγράμματος και σε άλλες κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων και οι δημόσιοι υπάλληλοι (βλ. Ετήσια έκθεση 2011, σ. 140). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Σε συνέχεια αναφορών που υποβλήθηκαν από πολίτες κατά το διάστημα των απεργιών των μέσων μαζικής μεταφοράς το 2011, ο Συνήγορος είχε προτείνει στο υπουργείο: α) την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με προσωπικό ασφαλείας κατά τις ημέρες απεργίας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, και β) την πρόβλεψη διαδικασίας αποζημίωσης σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, υπό τη μορφή παροχής εισιτηρίων για κάθε ημέρα απεργίας στους κατόχους κάρτας πολλαπλών διαδρομών (βλ. Ετήσια έκθεση 2012, σ. 66 και 131). Τελικώς, τον Μάρτιο του 2013, το υπουργείο υιοθέτησε τις προτάσεις του Συνηγόρου και ρύθμισε το θέμα της αποζημίωσης των επιβατών παρέχοντας έκπτωση στις τιμές των καρτών απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μεταφοράς για τις ημέρες των απεργιακών κινητοποιήσεων, με την υπ αριθμ /ΔΕΚΟ598/ Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής.* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών για ρυθμίσεις στα θέματα αδειών ανατροφής των εκπαιδευτικών, με την έκδοση της εγκυκλίου «Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μειωμένο ωράριο» (Φ.351.5/64/111756/Δ1/ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Το δικαίωμα συμμετοχής και των ανδρών, στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους, καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε χηρεία, στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Η κατηγορία αυτή περιλήφθηκε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα του έτους ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η απάλειψη της άκαμπτης διάταξης περί «μυστικότητας» της πειθαρχικής διαδικασίας των Δικηγορικών Συλλόγων στον νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), χωρίς όμως να συμπεριληφθεί ρητή διάταξη περί δικαιώματος πρόσβασης του καταγγέλλοντος στον πειθαρχικό φάκελο όπως είχε προτείνει ο Συνήγορος (Ετήσια έκθεση 2007, σ ). Η απάλειψη, από τον ίδιο Κώδικα, της προϋπόθεσης παρέλευσης πενταετίας για τον διορισμό πολιτογραφηθέντος ως δικηγόρου (Ετήσια έκθεση 2004, σ. 205). Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία, στον ιστότοπο του Συνηγόρου Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων (www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά αναρτημένα έγγραφα. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 180/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 180/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 180/2013/Β Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 180/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κ. *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_5_09072015 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές και Οργανωτικές Προτάσεις

Νομοθετικές και Οργανωτικές Προτάσεις Νομοθετικές και Οργανωτικές Προτάσεις ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή 5 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5 1.2 Μορφή εργοσήμου.5 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 1.4 Εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο..6 1.5 Κατηγορίες εργαζομένων/ασφαλισμένων με εργόσημο..6

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία».

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία». Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Μαυρομματαίων 11, T.K.106 82 Τηλ. 3302240 Fax: 3302323 e-mail: mtsipra@otenet.gr ΘΕΜΑ: «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 84/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κ. *** *** 2) Κυρία Π.Τσιάντη, Τμηματάρχη Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Κυρία Ε.Χαλβατζά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο Δωρεάν Ειδικός Εισηγητής με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Δ.Α.Υ.Κ. & Ενιαίου Μισθολογίου & με μεγάλη διδακτική εμπειρία στο ανωτέρω θεματικό αντικείμενο 23 Νοεμβρίου // 19 Νοεμβρίου // 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα