ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές διατάξεις χρόνος προσαρµογής στις νέες ρυθµίσεις. Όπως προβλέπεται, για άνδρες και γυναίκες που εργάζονται σε τράπεζες και είναι ασφαλισµένοι σε Ειδικά Ταµεία και συγχρόνως έχουν ασφαλιστεί ως την 31/12/1982, δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ήτοι καθορίζονται από τις διατάξεις των Nόµων 1976/1991 και 2084/1992 που σε γενικές γραµµές έχουν ως εξής: Α. Άνδρες 1. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/1997: ηλικία 55 ετών ή 32 έτη Χ.Ο.Η 2. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/1998: ηλικία 60 ετών ή 32,5 έτη Χ.Ο.Η 3. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/1999: ηλικία 60 ετών ή 33 έτη Χ.Ο.Η 4. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/2000: ηλικία 60 ετών ή 33,5 έτη Χ.Ο.Η 5. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/2001: ηλικία 60 ετών ή 34 έτη Χ.Ο.Η 6. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/2002: ηλικία 60 ετών ή 34,5 έτη Χ.Ο.Η 7. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/2003: ηλικία 63 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η 8. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/2004: ηλικία 63,5 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η 9. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/2005: ηλικία 64 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η 10. Συµπλήρωση 25 ετών µέχρι 31/12/2006: ηλικία 64,5 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η 11. Συµπλήρωση 15 ετών µέχρι 31/12/2007: ηλικία 65 ετών ή 35 έτη Χ.Ο.Η Β. Γυναίκες χωρίς ανήλικο τέκνο Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/1997: ηλικία 53 ετών ή 27 έτη Χ.Ο.Η ή 1. Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/1998: ηλικία 58,5 ετών και 20,5 έτη ή 27,5 έτη Χ.Ο.Η 2. Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/1999: ηλικία 59 ετών και 21 έτη ή 28 έτη Χ.Ο.Η 3. Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/2000: ηλικία 59,5 ετών και 21,5 έτη ή 28,5 έτη Χ.Ο.Η 4. Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/2001: ηλικία 60 ετών και 22 έτη ή 29 έτη Χ.Ο.Η 5. Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/2002: ηλικία 60 ετών και 22,5 έτη ή 29,5 έτη Χ.Ο.Η 6. Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/2003: ηλικία 60 ετών και 23 έτη ή 30 έτη Χ.Ο.Η 7. Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/2004: ηλικία 60 ετών και 23,5 έτη ή 30,5 έτη Χ.Ο.Η 8. Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/2005: ηλικία 60 ετών και 24 έτη ή 31 έτη Χ.Ο.Η 9. Συµπλήρωση 20 ετών µέχρι 31/12/2006: ηλικία 60 ετών και 24,5 έτη ή 31,5 έτη Χ.Ο.Η 10. Συµπλήρωση 20 ετών από 1/1/2007 : ηλικία 60 ετών και 25 έτη ή 32 έτη Χ.Ο.Η Β. Γυναίκες µε ανήλικο τέκνο 1. Συµπλήρωση 15 ετών µέχρι 31/12/1997: ηλικία 44,5 ετών και 17,5 έτη ή 24,5 έτη Χ.Ο.Η 2. Συµπλήρωση 15 ετών µέχρι 31/12/2002: ηλικία 50 ετών και 17,5 έτη ή 24,5 έτη Χ.Ο.Η 3. Συµπλήρωση 15 ετών µέχρι 31/12/2003: ηλικία 50 ετών και 18 έτη ή 25 έτη Χ.Ο.Η 4. Συµπλήρωση 15 ετών µέχρι 31/12/2004: ηλικία 50 ετών και 18,5 έτη ή 25,5 έτη Χ.Ο.Η 5. Συµπλήρωση 15 ετών µέχρι 31/12/2005: ηλικία 50 ετών και 19 έτη ή 26 έτη Χ.Ο.Η 6. Συµπλήρωση 15 ετών µέχρι 31/12/2006: ηλικία 50 ετών και 19,5 έτη ή 26,5 έτη Χ.Ο.Η 4. Συµπλήρωση 15 ετών µέχρι 31/12/2007: ηλικία 50 ετών και 20 έτη ή 27 έτη Χ.Ο.Η Όσοι δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να απευθύνονται στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ (πρώην Ταµείου Συντάξεων της Ε.Τ.Ε). 1

2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ από την 1/1/1983 µέχρι την 31/12/1992 Α) Άνδρες Γυναίκες: ικαιούνται πλήρoυς σύνταξης στην ηλικία των 65 ετών ή, ανάλογα του έτους συµπλήρωσης 35 συντάξιµων ετών, ως εξής: Έτος συµπλήρωσης 35 ετών Συντάξιµα χρόνια µε Πλασµατικά Ηλικία και µετά Αν έχουν ηλικία µεταξύ 60 και 65 ετών και λιγότερα από 40 συντάξιµα χρόνια δικαιούνται µειωµένης σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται µέχρι και τη συµπλήρωση του 65ου έτους. Β) Γυναίκες που κατά τη συµπλήρωση 25 ετών συντάξιµης υπηρεσίας έχουν ανήλικο ή ανίκανο παιδί, θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης ως εξής: Έτος συµπλήρωσης των 25 ετών Χρόνια Πραγµατικά και Πλασµατικά Ηλικία Πλήρους Συντάξεως Ηλικία Μειωµένης Συντάξεως και µετά Επίσης, για κάθε έτος που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας που απαιτείται για τη λήψη πλήρους σύνταξης,η σύνταξη θα µειώνεται κατά 6%. Γ) Γυναίκες γενικά: Έτος συµπλήρωσης 15 ετών Χρόνια Ηλικία Ηλικία Μειωµένης Συντάξεως ή ή ή ή ή ή 60 Επίσης, για κάθε έτος που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας που απαιτείται για τη λήψη πλήρους σύνταξης,η σύνταξη θα µειώνεται κατά 6%. 2

3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ από την 1/1/1993 1) Άνδρες Γυναίκες: α) Θεµελιώνουν δικαίωµα πλήρους σύνταξης στο 65ο έτος της ηλικίας τους ή στο 60ο έτος αν έχουν συµπληρώσει 40 συντάξιµα χρόνια στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα πλασµατικά χρόνια. β) ικαιούνται µειωµένης σύνταξης από το 60ο έτος και µετά, µε µείωση 6% για κάθε έτος που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου της ηλικίας τους. 2) Γυναίκες µε ανήλικο παιδί: Όσες θεµελιώνουν δικαίωµα από 1/1/2013 και µετά, δικαιούνται πλήρους σύνταξης στο 65ο έτος της ηλικίας τους εφόσον έχουν συµπληρώσει 20 συντάξιµα έτη ή µειωµένη σύνταξη στο 60ο έτος µε µείωση 6% για κάθε έτος που υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου της ηλικίας τους. 3

4 Β) IKA ETAM Άνδρες: Από 1/1/2011 αυξάνονται τα όρια ηλικίας ως ακολούθως: Έτος συµπλήρωσης Συντάξιµα χρόνια µε Ηλικία ενσήµων Πλασµατικά (ένσηµα) και µετά Γυναίκες γενικά: Από 1/1/2011 αυξάνονται τα όρια ηλικίας ως ακολούθως: Έτος συµπλήρωσης Συντάξιµα χρόνια µε Ηλικία ενσήµων Πλασµατικά (ένσηµα) , , και µετά ή µειωµένη σύνταξη στο 60ο έτος το 2013 και µε πρόστιµο 6% για κάθε έτος µέχρι το 65ο. Γυναίκες µε ανήλικο παιδί: Έτος συµπλήρωσης Συντάξιµα χρόνια µε Ηλικία ενσήµων Πλασµατικά(ένσηµα) ή 50 µειωµένη ή 52 µειωµένη ή 55 µειωµένη ή 60 µειωµένη , και µετά

5 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Α) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (Αφορά και το τέως Τ.Σ.Π-Ε.Τ.Ε) 1. ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 Ισχύει ο σηµερινός τρόπος υπολογισµού δηλαδή: α) Υπολογίζοντας τα έτη µέχρι 31/12/2007 µε βάση τις αποδοχές εξόδου και συντελεστές αναπλήρωσης του Κανονισµού του τέως Τ.Σ.Π-Ε.Τ.Ε. β) Υπολογίζοντας τα έτη από 1/1/2008 µε βάση το µέσο όρο των αποδοχών και συντελεστή αναπλήρωσης που µειώνεται 1% για κάθε έτος από 1/1/2008 (δηλαδή συντελεστής 79% για το 2008,συντελεστής 78% για το 2009 κτλ). γ) Σε περίπτωση παραµονής στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35 ετών, για κάθε πλήρες έτος και µέχρι το 37 ο, ο συντελεστής διαµορφώνεται σε 2,5% ενώ για τα επόµενα και µέχρι τη συµπλήρωση 40 ετών σε 3,5%. Το άθροισµα των 3 τµηµάτων (α + β + γ) είναι η µηνιαία ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2. ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1/1/2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2014 α) Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης περιορίζεται µέχρι 2% για κάθε συντάξιµο έτος που συµπληρώνει ο εργαζόµενος από 1/1/2013 και µετά. β) Για τα πριν την 1/1/2013 συντάξιµα χρόνια ισχύουν οι προηγούµενες περιπτώσεις 1α και 1β. Η µηνιαία ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ υπολογίζεται όπως στην παραπάνω περίπτωση (1). 3. ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1/1/2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ α) Για τα έτη µέχρι 31/12/2007 όπως ισχύει στην περίπτωση 1α. β) Για το διάστηµα από 1/1/2008 µέχρι 31/12/2010 όπως στην περίπτωση 1β. γ) Για το χρόνο από 1/1/2011 ως εξής: Ο µέσος όρος συνολικών µικτών αποδοχών από 1/1/2011(αναπροσαρµοσµένος ετησίως µε το είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε το ποσοστό ωρίµανσης(*) και τους συντελεστές του άρθρου 3. Ν.3863/2010) δια των µηνών απασχόλησης ορίζεται ως ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ. Οι συντάξιµες αποδοχές πολλαπλασιάζονται µε τον παρακάτω συντελεστή αναπλήρωσης για κάθε έτος από 1/1/2011 και µετά. (*) Το ποσοστό ωρίµανσης θα ανακοινωθεί µελλοντικά µε σχετική υπουργική απόφαση. Πίνακας ετησίων ποσοστών αναπλήρωσης(ν.3863/2010, άρθρο 3) Συντάξιµος χρόνος Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης Από 0 Μέχρι 15 χρόνια 0,80% για κάθε έτος «15 χρόνια και 1 ηµέρα µέχρι 18 χρόνια 0,86% ««18 ««««21 «0,92% ««21 ««««24 «0,99% ««24 ««««27 «1,06% ««27 ««««30 «1,14% ««30 ««««33 «1,22% ««33 ««««36 «1,31% ««36 ««««39 «1,40% ««39 ««««50 «1,50% «Ο συντελεστής για τα συντάξιµα χρόνια που θα διανυθούν από 1/1/2011 και µετά είναι αυτός, που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συνολικού συντάξιµου χρόνου. 5

6 δ) Τµήµα Βασικής Σύνταξης Ορίζεται ότι η ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ είναι 360. Καταβάλλεται κλάσµα της πλήρους βασικής σύνταξης ανάλογο των ετών που θα διανυθούν από 1/1/2011 και µετά. π.χ. Εργαζόµενος µέχρι το έτος 2016 µε 35 χρόνια θα λάβει και 5/35 των 360. Το άθροισµα των (4) τεσσάρων τµηµάτων σύνταξης(α + β + γ + δ) αποτελούν τη µηνιαία ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 6

7 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ Αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξης ως ακολούθως: α) Για το διάστηµα µέχρι το 2010 ισχύει ο σηµερινός τρόπος υπολογισµού. β) Από 1/1/2011 υπολογίζεται µε τους συντελεστές του άρθρου 3 του νόµου 3863/2010 και στο µέσο όρο των αποδοχών από 1/1/2011 µέχρι το έτος συνταξιοδότησης. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2011 Οι συντάξιµες αποδοχές πολλαπλασιάζονται µε τον παρακάτω συντελεστή αναπλήρωσης για κάθε έτος από 1/1/2011 και µετά. Συντάξιµος χρόνος Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης Από 0 Μέχρι 15 χρόνια 0,80% για κάθε έτος «15 χρόνια και 1 ηµέρα µέχρι 18 χρόνια 0,86% ««18 ««««21 «0,92% ««21 ««««24 «0,99% ««24 ««««27 «1,06% ««27 ««««30 «1,14% ««30 ««««33 «1,22% ««33 ««««36 «1,31% ««36 ««««39 «1,40% ««39 ««««50 «1,50% «Ο συντελεστής για τα συντάξιµα χρόνια που θα διανυθούν από 1/1/2011 και µετά, είναι αυτός που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συνολικού συνταξιοδοτικού χρόνου. Τµήµα Βασικής Σύνταξης Ορίζεται, ότι η ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ είναι 360. Καταβάλλεται κλάσµα της βασικής σύνταξης ανάλογο των ετών που θα διανυθούν από 1/1/2011 και µετά. π.χ Εργαζόµενος µέχρι το έτος 2016 µε 40 χρόνια θα λάβει και 5/40 των 360. Το άθροισµα των (2) τµηµάτων σύνταξης (βασικής και αναλογικής) αποτελούν τη Συνολική Μηνιαία Σύνταξη. 7

8 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ από την 1/1/2011 για θεµελίωση ή προσαύξηση της σύνταξης. 1. Στρατιωτική θητεία: Σύµφωνα µε τον Ν.1358/ Γονική Άδεια. 3. Επιδότηση ασθένειας ή ανεργίας µέχρι 1 έτος (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ) 4. Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών µέχρι 2 χρόνια. 5. Χρόνος σπουδών πριν την ασφάλιση (ανώτερες-ανώτατες-µέσες-επαγγελµατικές) 6. Χρόνος ανεργίας µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση. 7. Κύηση και Λοχεία (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ) 8. Απεργίες 9. Χρόνος παιδιών του άρθρου 141 του Ν. 3655/08 ανεξαρτήτως της ηλικίας των παιδιών (δεν ισχύει για τη θεµελίωση των µητέρων µε ανήλικο παιδί). 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το τρίτο παιδί (µέχρι 3 παιδιά). Άνευ καταβολής εισφορών. Αν η µητέρα αποποιηθεί το δικαίωµα πλασµατικού χρόνου λόγω τέκνων, τότε δικαιούται ο πατέρας να κάνει χρήση του εν λογω δικαιώµατος. 10. Ο χρόνος µαθητείας µέχρι 1 έτος. 11. Ο χρόνος σύνταξης αναπηρίας µόνο για τη θεµελίωση λόγω γήρατος. Όσοι ασφαλισµένοι θεµελιώνουν δικαίωµα: 1. από 1/1/2011 εξαγοράζουν /αναγνωρίζουν µέχρι 4 χρόνια 2. «1/1/2012 «««5 «3. «1/1/2013 «««6 «4. «1/1/2014 και µετά ««7 «8

9 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 1.Στρατιωτική θητεία Η εξαγορά γίνεται µε τις προϋποθέσεις του Ν.1358/1983, ήτοι υπολογίζεται για θεµελίωση µόνο µετά τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας. Αποδοχές (έως την ανώτατη ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ ) x 20% x µήνες στρατιωτικής θητείας = ποσό εξαγοράς µε δόσεις. α) Έκπτωση 15% για εφάπαξ εξόφληση β) Όποιος θεµελιώνει δικαίωµα από 1/1/2011 µέχρι 31/12/2014 θα έχει έκπτωση 30%. γ) Όποιος θεµελιώνει δικαίωµα από 1/1/2015 θα έχει έκπτωση 50%. 2. Γονική άδεια Η Γονική άδεια υπολογίζεται ως εξής: 25πλάσιο Η.Α.Ε.* x Ποσοστό εισφορών/συνεισφορών x µήνες = ποσό εξαγοράς µε δόσεις Παράδειγµα:Σήµερα (Ιούλιος 2010): Ασφαλισµένος του ΙΚΑ: 25 x 33,04 x 20% = 165,2 για κάθε µήνα Ασφαλισµένος της ΕΤΕ: 25 x 33,04 x 37,5% = 309,75 για κάθε µήνα H καταβολή γίνεται µε µηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ µε έκπτωση 15% * Η.Α.Ε = Ηµεροµίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη (σήµερα 33,04 ) 3.Ο χρόνος επιδότησης ασθενείας ως και ο χρόνος επιδότησης ανεργίας έως 1 έτος ισχύει άνευ καταβολής εισφορών. 4.Εκπαιδευτική άδεια (άνευ αποδοχών) µέχρι 2 χρόνια και χρόνος Απεργιών. Αποδοχές ηµεροµηνίας αίτησης x Ποσοστό εισφορών/συνεισφορών x µήνες εξαγοράς = Ποσό εξαγοράς (Ασφαλισµένος στην ΕΤΕ µε µηνιαίες αποδοχές π.χ θα καταβάλλει: x 37,5% = για κάθε µήνα εξαγοράς). 5.Χρόνος Σπουδών (πριν την ασφάλιση) Περιλαµβάνει σπουδές σε ανώτατες ανώτερες σχολές καθώς και χρόνο σπουδών σε Μέσες Σχολές µετά το 17ο έτος της ηλικίας. 25πλάσιο Η.Α.Ε x 20% x µήνες σπουδών = Ποσό εξαγοράς π.χ 25 X 33,04 x 20% = 165,20 ο κάθε µήνας µε δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή για την κύρια σύνταξη. Επικουρική: 25 x 33,04 x 6%= 49,56 κάθε µήνας µε δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή. 6.Χρόνος ανεργίας µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση, εξαγορά όπως ακριβώς ο χρόνος σπουδών (περίπτωση 5) 7.ΠΡΟΣΟΧΗ: Πλασµατικός χρόνος για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Αναγνωρίζεται για κάθε παιδί: 1 παιδί : 1 χρόνος 2 παιδιά : 3 χρόνια 3 παιδιά και περισσότερα : 5 χρόνια 9

10 Σηµ1: Χρήση του πλασµατικού χρόνου κάνει η µητέρα όχι όµως για να θεµελιώσει δικαίωµα ως µητέρα ανήλικων τέκνων. Αν δεν κάνει χρήση η µητέρα, τότε ο πλασµατικός χρόνος µπορεί να προσµετρηθεί στον πατέρα. Σηµ2: Η αίτηση υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση για συνταξιοδότηση ΠΛΗΡΟΥΣ σύνταξης (όχι µειωµένης) ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ιευκρινιστικές εγκύκλιοι που θα προκύψουν σχετικά µε το ασφαλιστικό τοπίο που διαµορφώνεται από το Ν3863/2010, θα δηµοσιευθούν σε επόµενο χρονικό διάστηµα. 10

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 44 Σταδίου 15, 4 ος όροφος, Αθήνα 105 61, Τηλ.: 210 33.02.121-4, E-mail:info@ome-ote.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 44 Σταδίου 15, 4 ος όροφος, Αθήνα 105 61, Τηλ.: 210 33.02.121-4, E-mail:info@ome-ote. Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 44 Σταδίου 15, 4 ος όροφος, Αθήνα 105 61, Τηλ.: 210 33.02.121-4, E-mail:info@ome-ote.gr 2 0 1 0 Κωδ. 4741 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ο Μ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί προλόγου... 2 Μέρος Α: Ασφαλιστικές εισφορές.. 3 Μέρος Β: Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/3/2011 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: Σ22/1 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγώνας. κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές. Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας

Ο αγώνας. κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές. Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας K..A. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3863/10 Ο αγώνας για δηµόσια κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας Πλασµατικοί χρόνοι Ο νέος τρόπος υπολογισµού των συντάξεων ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν.

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/10/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/7/81235 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

Ούτως ή άλλως το θέμα του ασφαλιστικού αφορά όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και μη. Συνδέεται με την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσης.

Ούτως ή άλλως το θέμα του ασφαλιστικού αφορά όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και μη. Συνδέεται με την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ασφαλισμένοι, Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ψύχραιμη υπεύθυνη και ειλικρινή προσέγγιση αλλά και εκτίμηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) 1 Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 )

ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ασφαλισμένοι, Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ψύχραιμη υπεύθυνη και ειλικρινή προσέγγιση αλλά και εκτίμηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ. στη σύνταξη από τα 60 οι ελεύθεροι επαγγελµατίες #202

ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ. στη σύνταξη από τα 60 οι ελεύθεροι επαγγελµατίες #202 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.02.2015 #202 ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ 850.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ στη σύνταξη από τα 60 οι ελεύθεροι επαγγελµατίες Οι 5 αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 10/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα