Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια"

Transcript

1 Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια Ετοιμάστηκε από τη Δρα Μάρθα Αποστολίδου Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια). Ιανουάριος 2004

2 Περιεχόμενα Ευχαριστίες 5 1. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Σύσταση Αποστολή Αρμοδιότητες Μέλη 7 2. Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών Αναγκαιότητα Εγχειριδίου Σκοπός και στόχοι Εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών 9 3. Αξιολόγηση της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών Ιστορικό της Αξιολόγησης Σκοπός και στόχοι της Αξιολόγησης 10 4 Μεθοδολογία / Σχεδιασμός Αξιολόγησης Αποτελέσματα Αξιολόγησης: Διαπιστώσεις που αφορούν στην 12 εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 5.1 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών 13 Διαδικασιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Εισηγήσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 15 2

3 5.2 Αστυνομία Διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στην Αστυνομία Εισηγήσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στην Αστυνομία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Εισηγήσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπηρεσίες Υγείας Διαπιστώσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις Υπηρεσίες Υγείας Εισηγήσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις Υπηρεσίες Υγείας Νομική Υπηρεσία Διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στη Νομική Υπηρεσία Εισηγήσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στη Νομική Υπηρεσία Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια Διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στο Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 30 Βίας στην Οικογένεια Εισηγήσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στο Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 31 Βίας στην Οικογένεια. 3

4 6 Προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν από το προσωπικό των υπηρεσιών όσον αφορά στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών 32 7 Γενικές Διαπιστώσεις 34 8 Εισηγήσεις Γενικός Συντονισμός Διεύρυνση των Αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Αξιολόγηση Υπηρεσίες Ασφάλεια και Στήριξη των Επαγγελματιών Εγχειρίδιο των Διατμηματικών Διαδικασιών Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση - Επιμόρφωση και Εξειδικευμένη Εκπαίδευση των Επαγγελματιών Τρόποι - Φορείς Ενημέρωσης -Ευαισθητοποίησης -Επιμόρφωσης και Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης των Επαγγελματιών 40 Παράρτημα 1 41 Παράρτημα 2 50 Παράρτημα 3 55 Παράρτημα 4 60 Παράρτημα 5 65 Παράρτημα 6 70 Παράρτημα

5 Ευχαριστίες Ευχαριστίες εκφράζονται προς: τους Συντονιστές Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια τους διευθυντές, υποδιευθυντές Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τους καθηγητές δασκάλους και νηπιαγωγούς τους λειτουργούς ευημερίας τους γιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτριες υγείας τους αστυνομικούς τους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας τους λειτουργούς του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, και όλους που με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην αξιολόγηση της εφαρμογής των διαδικασιών για την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 5

6 1. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 1.1 Σύσταση Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια συστάθηκε το 1996 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση το άρθρο 16(2) του Περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου του 1994, ο οποίος αντικαταστάθηκε το 2000 με τον Ν. 119(Ι)/2000, άρθρο 7(1) με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια. 1.2 Αποστολή Αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι συμβουλευτική προς το κράτος για την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του Περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου (Αρ. 119(Ι)/2000), σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και εθελοντικούς φορείς, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η ολοκληρωμένη πρόληψη και η εξάλειψη της Βίας στην Οικογένεια. 1.3 Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπως προνοεί ο περί Βίας στην οικογένεια Νόμος άρθρο 7(1), είναι οι εξής: 1. Να παρακολουθεί το πρόβλημα της βίας στην οικογένεια στην Κύπρο. 2. Να προωθεί επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη βία στην οικογένεια. 3. Να συμβουλεύει τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών του προβλήματος της βίας στην οικογένεια. 4. Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των σχετικών υπηρεσιών, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. 5. Να προβαίνει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών με διάφορα μέσα, περιλαμβανομένων ειδικών συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. 6

7 1.4 Μέλη Η Επιτροπή απαρτίζεται από άτομα τα οποία διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχουν γνώση και εμπειρία του θέματος. Τα μέλη επιλέγονται τόσον από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα άτομα που διορίζονται από τον ιδιωτικό τομέα επιλέγονται από μέλη των συνδέσμων ή οργανώσεων εμπλεκομένων στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα ακόλουθα Υπουργεία / Υπηρεσίες: Υπουργείο Υγείας Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας -Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομική Υπηρεσία Αστυνομία Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου. 2. Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών 2.1 Αναγκαιότητα Εγχειριδίου Η επισήμανση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια απουσίας θεσμοθετημένων διατμηματικών διαδικασιών για τον τρόπο χειρισμού περιστατικών βίας από τους Λειτουργούς όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών (κυβερνητικών και μη, όπως αυτές αναφέρονται στο 1.4 πιο πάνω), αποτέλεσε το κίνητρο καταγραφής διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται από τους επαγγελματίες των εμπλεκομένων υπηρεσιών, που έρχονται σε επαφή ή χειρίζονται περιστατικά βίας στην οικογένεια. 7

8 Ως αποτέλεσμα αυτής της επισήμανσης/ διαπίστωσης η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, σε συνεργασία με όλους τους φορείς οι οποίοι εκπροσωπούνται σ αυτή, κατέγραψε σε Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή ή χειρίζονται περιστατικά βίας στην οικογένεια. Αν και στο εγχειρίδιο αναφέρονται διαδικασίες που αφορούν όλα τα άτομα τα οποία μπορεί να είναι θύματα βίας στην οικογένεια, διαπιστώνεται ότι στο εγχειρίδιο καλύπτονται, κατά κύριο λόγο, διαδικασίες που αφορούν βία ενάντια στα παιδιά. Οι διαδικασίες συζητήθηκαν σε ημερίδα που οργανώθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια τον Απρίλιο του 2001 στην οποία συμμετείχαν επαγγελματίες από όλες τις Υπηρεσίες που ασχολούνται με το χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια, με στόχος την υποβολή εισηγήσεων για βελτίωσή τους. Στις 15 Ιουνίου 2001 το βελτιωμένο Εγχειρίδιο υποβλήθηκε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με εισήγηση να σταλεί στα αρμόδια Υπουργεία προς έγκριση και στην συνέχεια να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. Στις 16 Μαΐου 2002 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε: α) να εγκρίνει τη θεσμοθέτηση και άμεση εφαρμογή των διατμηματικών διαδικασιών για χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια. β) να εξουσιοδοτήσει τα εμπλεκόμενα Υπουργεία/ Υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες έχουν γνωστοποιηθεί και εφαρμόζονται από όλο το προσωπικό τους, και γ) να εξουσιοδοτήσει τη Συμβουλευτική Επιτροπή να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής τους. Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Εγχειρίδιο αποστάληκε από το Υπουργείο Εργασίας σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό και να διασφαλιστεί η εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών. 8

9 Επιπρόσθετα, η Συμβουλευτική Επιτροπή έστειλε σε όλα τα Υπουργεία /Υπηρεσίες αντίγραφο του Εγχειριδίου. 2.2 Σκοπός και Στόχοι Εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους επαγγελματίες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της Αστυνομίας, των Υπηρεσιών Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας καθώς και των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που λειτουργούν προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης βίας στην οικογένεια. Πιο ειδικά, το Εγχειρίδιο: Περιγράφει το βασικό πλαίσιο εργασίας των επαγγελματιών σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται από τους πιο πάνω επαγγελματίες στις διάφορες Υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση/ αντιμετώπιση των περιστατικών βίας, την προστασία των παιδιών (μέχρι 18 ετών) από σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία και την προαγωγή της ευημερίας των παιδιών, και Περιγράφει τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται από τους πιο πάνω επαγγελματίες στις διάφορες Υπηρεσίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών βίας στην οικογένεια. Στις 5 Δεκεμβρίου 2002 πραγματοποιήθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή διατμηματική ημερίδα με τη συμμετοχή 61 επαγγελματιών από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με στόχο την επισήμανση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια. Μία από τις επισημάνσεις της ημερίδας αφορούσε την άγνοια των επαγγελματιών για την ύπαρξη του Εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών. 3. Αξιολόγηση της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών 3.1 Ιστορικό της Αξιολόγησης. 9

10 Το Υπουργικό Συμβούλιο, μαζί με την έγκριση για τη θεσμοθέτηση και άμεση εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών για χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια ( ), εξουσιοδότησε τη Συμβουλευτική Επιτροπή να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής τους. 3.2 Σκοπός και Στόχοι της Αξιολόγησης Να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας στην οικογένεια και πιο ειδικά, περιστατικών που αφορούν παιδιά. Οι στόχοι της παρούσας αξιολόγησης είναι: Να διερευνηθεί η έκταση γνωστοποίησης των Διατμηματικών Διαδικασιών στους επαγγελματίες των διαφόρων υπηρεσιών Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας στην οικογένεια στην κάθε υπηρεσία Να αξιολογηθεί η ποιότητα της εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας στην οικογένεια στην κάθε υπηρεσία Να εξακριβωθούν οι παράγοντες οι οποίοι πιθανόν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις διάφορες υπηρεσίες Να γίνουν εισηγήσεις στις υπηρεσίες που χειρίζονται περιστατικά βίας στην οικογένεια για καλύτερη εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών. Η έκθεση αυτή: παρουσιάζει τις διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις διάφορες υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας στην οικογένεια. καταγράφει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από το προσωπικό των υπηρεσιών όσον αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών, καταγράφει γενικές διαπιστώσεις, και 10

11 παρέχει εισηγήσεις για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών που αφορούν την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. 4 Μεθοδολογία / Σχεδιασμός Αξιολόγησης Η αξιολόγηση σχεδιάστηκε να διεξαχθεί σε τρία στάδια, ως ακολούθως: Α. α) Ετοιμασία, από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, ειδικών εντύπων αξιολόγησης για την κάθε υπηρεσία - με βάση το Εγχειρίδιο των Διατμηματικών Διαδικασιών. (Παράρτημα 1-6). β) Συμπλήρωση των ειδικών εντύπων αξιολόγησης από τους συντονιστές των θεμάτων βίας στην οικογένεια των Υπουργείων / Υπηρεσιών, που αναφέρονται πιο κάτω: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Αστυνομία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπηρεσίες Υγείας Νομική Υπηρεσία και Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια γ) Καταγραφή και αξιολόγηση των σχετικών ευρημάτων. Β. α) Συνεντεύξεις με τους συντονιστές του θέματος της βίας στην οικογένεια σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (βασισμένες στα ευρήματα της πρώτης φάσης της εργασίας). β) Συνεντεύξεις με τυχαία δείγματα επαγγελματιών από όλες τις υπηρεσίες. γ) Επεξεργασία και αξιολόγηση των ευρημάτων των εντύπων και των συνεντεύξεων δ) Εντοπισμός τυχόν εμποδίων / προβλημάτων που παρατηρούνται στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών. Γ. Ετοιμασία τελικής έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών, με καταγραφή τελικών πορισμάτων και εισηγήσεων για πιο αποτελεσματική εφαρμογή και, όπου κριθεί αναγκαίο, τροποποίηση των Διατμηματικών Διαδικασιών. 11

12 5. Αποτελέσματα Αξιολόγησης: Διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Τα ειδικά έντυπα αξιολόγησης της εφαρμογής των διατμηματικών διαδικασιών, τα οποία ετοιμάστηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια συμπληρώθηκαν από τους υπεύθυνους (Συντονιστές) για τον χειρισμό θεμάτων βίας στην οικογένεια σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον, έγιναν δειγματολογικές προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις με Λειτουργούς από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες Πιο κάτω παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία, τα κύρια σημεία της αξιολόγησης όπως αυτά αναφέρονται από τις υπηρεσίες στο ειδικό έντυπο (το οποίο συμπληρώθηκε από το Συντονιστή των θεμάτων βίας στην οικογένεια), καθώς και οι διαπιστώσεις από τις προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις με Λειτουργούς. Υποβάλλονται επίσης εισηγήσεις για την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. 12

13 5.1 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Οι πιο κάτω διαπιστώσεις είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης του ειδικού εντύπου (Παράρτημα 1), το οποίο συμπληρώθηκε από το Συντονιστή των θεμάτων βίας στην οικογένεια καθώς και των προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με Οικογενειακούς Συμβούλους και Λειτουργούς Ευημερίας από διάφορες επαρχίες. 1) Οι διαδικασίες έχουν γνωστοποιηθεί στο προσωπικό όλων των κλάδων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας όλων των επαρχιών. Οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι ήταν μέλη της ομάδας των επαγγελματιών των διαφόρων Υπηρεσιών και συνέβαλαν στη σύσταση των Διατμηματικών Διαδικασιών. 2) Αντίγραφα (ολόκληρου) του εγχειριδίου των Διατμηματικών Διαδικασιών έχουν όλοι οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι και οι Διοικητικά Υπεύθυνοι για το πρόγραμμα βίας στην οικογένεια, σε κάθε επαρχία. Από τις απαντήσεις του Συντονιστή των Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια διαφαίνεται ότι σε κάποιες επαρχίες αντίγραφο ολόκληρου του εγχειριδίου έχουν όλοι οι Επόπτες, ενώ στις άλλες έχουν αντίγραφο του Κεφαλαίου 5, που αφορά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 3) Όλοι οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι έχουν αντίγραφο ολόκληρου του εγχειριδίου. 4) Έχει ετοιμαστεί ειδικό έντυπο αναφοράς περιστατικών άσκησης βίας το οποίον έχει μηχανογραφηθεί. 5) Οι αναφορές για βία στην οικογένεια τυγχάνουν αξιολόγησης, ως επί το πλείστον, εντός της ίδιας ημέρας, αλλά μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις, που αφορούν ανηλίκους, γίνεται άμεση παρέμβαση (εντός 30 λεπτών μετά την αξιολόγηση). Τα κριτήρια που αφορούν το επείγον της επέμβασης αφορούν: την ύπαρξη άμεσου κινδύνου (ανεξαρτήτως ηλικίας του θύματος) και τις πληροφορίες που αναφέρονται (εάν η περίπτωση είναι γνωστή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας., εάν είναι επαναλαμβανόμενη βία, κ.ά). 13

14 6) Σε μη εργάσιμες ώρες η πληροφορία διαβιβάζεται στον επί καθήκοντι λειτουργό, ο οποίος προβαίνει σε άμεση λήψη μέτρων προστασίας του θύματος με την καθοδήγηση του Οικογενειακού Συμβούλου ή του Επόπτη. Όταν κριθεί αναγκαίο υπάρχει ευχέρεια να καλεστεί και ο Οικογενειακός Σύμβουλος. 7) Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία. 8) Οι οικογενειακοί σύμβουλοι συνεργάζονται με επαγγελματίες, όπως δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, ιατροί, ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, σύμβουλοι καθηγητές, και σε μικρότερο βαθμό (μόνο σε δύο επαρχίες από τις έξι) επισκέπτριες υγείας. Ανάλογα με τις ανάγκες του περιστατικού κρίνεται ποιοι από τους πιο πάνω ή ποιοι άλλοι επαγγελματίες θα συνεργαστούν. 9) Τα περιστατικά βίας τυγχάνουν διερεύνησης στο διάστημα των 7 ημερών. Λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν (π.χ. να προκύψει και άλλο περιστατικό βίας ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση του προηγούμενου, να μην έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού κ.ά.) η ενημέρωση του Γενικού Εισαγγελέα μπορεί να γίνει σε διάστημα πέραν των 7 ημερών. 10) Όταν, κατόπιν διερεύνησης, διαπιστώνεται ότι κινδυνεύει η υγεία παιδιού στο οποίο ασκείται βία, τότε σε μόνο τρεις από τις έξι επαρχίες ενημερώνεται ο εξειδικευμένος αστυνομικός για να αποφασιστεί ο τρόπος διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ στις άλλες δύο επαρχίες ενημερώνεται η Αστυνομία. Δεν έχει κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατάλογος εξειδικευμένων με θέματα βίας στην οικογένεια Αστυνομικών, ούτε και συγκεκριμένοι Αστυνομικοί Σταθμοί στους οποίους να μπορούν οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι να απευθύνονται για τα περιστατικά βίας στην οικογένεια. 11) Πρέπει να τονιστεί ότι οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι αναφέρουν ότι δεν τους παρέχεται στήριξη και ασφάλεια για αντιμετώπιση τυχόν επιθετικής συμπεριφοράς και διασφάλιση μαρτυρίας των δεδομένων από τη συνέντευξη. 12) Δεν υπάρχει διεπιστημονικό κλιμάκιο στις επαρχίες για εκτίμηση περιπτώσεων, αλλά λειτουργούν Πολυθεματικές Ομάδες (με επαγγελματίες διάφορες ειδικότητες που εμπλέκονται για την εκάστοτε περίπτωση). 14

15 5.1.2 Εισηγήσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας υποβάλλονται οι πιο κάτω εισηγήσεις: 1) Να δοθούν σε όλους τους Λειτουργούς Ευημερίας αντίγραφα ολόκληρου του Εγχειριδίου, ή τουλάχιστον του μέρους του Εγχειριδίου που αφορά τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, 2) Να ενημερωθούν για τις Διατμηματικές Διαδικασίες όλοι οι Λειτουργοί Ευημερίας, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με θέματα που αφορούν οικογένειες και παιδιά όπως επίσης και με οικονομικά θέματα, σε ειδικές συναντήσεις. 3) Να αξιολογηθούν: α) το ειδικό έντυπο αναφοράς περιστατικών βίας στην οικογένεια το οποίο θα συμπληρώνεται και θα διαβιβάζεται άμεσα στον Οικογενειακό Σύμβουλο, και β) το Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Αναφοράς Περιστατικών βίας στην οικογένεια στον Γενικό Εισαγγελέα (το οποίο έγινε με βάση τις εγκυκλίους με αριθμούς φακέλων Γ.Ε./Αρ.50(Γ)/1992/Ν.42 και Γ.Ε.50(Γ)/1992/Ν.42/7 Γ.Ε.50(Δ)/1992/Ν.42/6 και με ημερομηνίες 11/06/1998 και 18/06/2003, αντίστοιχα). 4) Να αυξηθεί ο αριθμός των Οικογενειακών Συμβούλων οι οποίοι χειρίζονται θέματα βίας στην οικογένεια και να τοποθετηθούν στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία ευημερίας. 5) Να διασφαλιστεί η στήριξη και η προσωπική ασφάλεια των Οικογενειακών Σύμβούλων από τυχόν επιθετική συμπεριφορά των θυτών. 6) Να διασφαλιστεί η διαφύλαξη δεδομένων, που αφορούν τις περιπτώσεις βίας στην οικογένεια, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου «Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, Ν.138(Ι)/2000». 7) Να εκπαιδευτούν οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι, σε συνεργασία με την Αστυνομία, για λήψη οπτικογραφημένων συνεντεύξεων. 8) Να αξιολογούνται τα περιστατικά βίας στην οικογένεια σε τακτά χρονικά διαστήματα. 9) Να προωθηθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εγχειριδίου (Κεφάλαιο 4, υποκεφάλαιο 4.8 σελ 22), η λειτουργία διεπιστημονικών κλιμακίων στις επαρχίες για εκτίμηση και συζήτηση των περιστατικών. Η πρόνοια αυτή, θα διασφαλιστεί με τη λειτουργία του «Εξειδικευμένου Κέντρου για τη Βία στην Οικογένεια» από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. 15

16 5.2 Αστυνομία Διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στην Αστυνομία. Οι πιο κάτω διαπιστώσεις είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης του ειδικού εντύπου (Παράρτημα 2) το οποίο συμπληρώθηκε από το Συντονιστή των θεμάτων βίας στην οικογένεια καθώς και των προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με Αστυνομικούς από διάφορες επαρχίες. 1) Αντίγραφα του μέρους του Εγχειριδίου των Διατμηματικών Διαδικασιών που αφορούν: α) την Αστυνομία και β) τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν κοινοποιηθεί γραπτώς σε όλο το προσωπικό της Αστυνομίας, μέσω των Εβδομαδιαίων Διαταγών του Αρχηγού της Αστυνομίας (Μέρος Α), στις ) Αντίγραφα ολόκληρου του εγχειριδίου των Διατμηματικών Διαδικασιών έχουν αποσταλεί από τον Αρχηγό της Αστυνομίας σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις με οδηγίες όπως μεριμνήσουν οι Αστυνομικοί Διευθυντές για την ενημέρωση των επηρεαζομένων μελών τους καθώς και για την εναρμόνιση των ενεργειών τους σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγχειριδίου. Παρ όλα αυτά μεγάλος αριθμός του τυχαίου δείγματος που ρωτήθηκε τηλεφωνικά, φαίνεται να μην γνωρίζει την ύπαρξη του εγχειριδίου ή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται. 3) Το θέμα των διαδικασιών περιλαμβάνεται επίσης στην βασική εκπαίδευση των αστυνομικών, στην οποία γίνεται και γενική ενημέρωση- ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα βίας στην οικογένεια. 4) Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε πρόσφατες εξετάσεις προαγωγής υπαστυνόμων περιελήφθη ερώτηση που αφορούσε τις Διατμηματικές Διαδικασίες στην Αστυνομία. 5) Όταν ληφθεί από την Ομάδα Οικογενειακής Βίας και Προστασίας Παιδιών παράπονο ή καταγγελία για κακοποίηση παιδιού ή σοβαρής μορφής βία στην οικογένεια γίνεται πάντοτε τηλεφωνική ενημέρωση του Οικογενειακού Συμβούλου ή, κατά τις μη εργάσιμες ώρες για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του επί καθήκοντι λειτουργού ευημερίας. Όταν το θύμα βρίσκεται σε κίνδυνο λαμβάνονται άμεσα μέτρα προστασίας του. 16

17 6) Διαπιστώνεται ότι δεν γίνεται πάντοτε άμεση γραπτή ενημέρωση του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Οικογενειακού Συμβούλου, λόγω του ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας καθώς επίσης και επειδή η γραπτή ενημέρωση θεωρείται χρονοβόρα διαδικασία. 7) Γνωστοποιούνται τηλεφωνικά στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας περιστατικά βίας μεταξύ των γονιών όταν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά. 8) Σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις (με εξαίρεση αυτήν της περιοχής Μόρφου) υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια, εξοπλισμένα για οπτικογραφημένες καταθέσεις από θύματα βίας στην οικογένεια. 9) Έχει διοριστεί Συντονιστής για Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια. 10) Στο παρόν στάδιο παρατηρείται σε κάποιες περιπτώσεις μερική καθυστέρηση στην άμεση ενημέρωση του Συντονιστή σε θέματα κακοποίησης παιδιών και βίας στην οικογένεια. 11) Μόνο σε περιπτώσεις που αφορούν σοβαρά περιστατικά κακοποίησης παιδιών και βίας στην οικογένεια γίνεται άμεση ενημέρωση του Συντονιστή Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια. 12) Έχει συσταθεί Γραφείο Συντονισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια το οποίο έχει στελεχωθεί με επιπρόσθετο προσωπικό και λειτουργεί σε ειδικές ξεχωριστές κτηριακές εγκαταστάσεις. 13) Το θέμα της δημιουργίας ομάδων χειρισμού υποθέσεων βίας στην οικογένεια στα Επαρχιακά ΤΑΕ βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με το θέμα της εξειδικευμένης κατάρτισης μελών της Αστυνομίας γύρω από το θέμα της βίας στην οικογένεια. Εντός του 2003 εξειδικεύτηκαν 90 περίπου μέλη της Αστυνομίας μέσω έξι ειδικών εβδομαδιαίων σεμιναρίων. Προγραμματίζονται τρία ακόμη εβδομαδιαία σεμινάρια για τις αρχές του 2004, για εξειδίκευση 50 περίπου αστυνομικών. 14) Συνήθως δε συγκαλείται επίσημη σύσκεψη προς αξιολόγηση των γεγονότων της υπόθεσης και για λήψη μέτρων προστασίας του θύματος, πραγματοποιείται όμως (στις περισσότερες περιπτώσεις) συνάντηση της Αστυνομίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ευρύτερα συνηθίζονται και κρίνονται αποτελεσματικές οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των λειτουργών του Τμήματος Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής του Μακάριου Νοσοκομείου και της 17

18 Νομικής Υπηρεσίας. Σ αυτό τον τομέα το Γραφείο του Συντονιστή της Αστυνομίας διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο. 15) Δεν λαμβάνονται οπτικογραφημένες καταθέσεις, αν και αναφέρεται ότι έχει ήδη γίνει η πρώτη οπτικογραφημένη κατάθεση θύματος και κλήθηκε πολυθεματική σύσκεψη για σχετική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 16) Για την λήψη οπτικογραφημένων καταθέσεων από θύματα βίας στην οικογένεια έχουν εκπαιδευτεί 16 αστυνομικοί. 17) Λόγω του περιορισμένου, ή και συχνά ανύπαρκτου, αριθμού γυναικών αστυφυλάκων σε αστυνομικούς σταθμούς, μόνο σε σταθμούς όπου υπηρετούν γυναίκες οι καταθέσεις από γυναίκες θύματα λαμβάνονται από γυναίκες αστυφύλακες Εισηγήσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στην Αστυνομία. 1) Διαφαίνεται η ανάγκη δημιουργίας κεντρικής ομάδας ειδικά εκπαιδευμένης σε θέματα βίας στην οικογένεια, και πιο συγκεκριμένα, εξειδικευμένης σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, η οποία θα επιλαμβάνεται των σοβαρών υποθέσεων και ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως πυρήνας εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας γύρω από το θέμα της βίας στην οικογένεια. 2) Να παρέχεται εξειδικευμένη κατάρτιση σε μεγαλύτερο αριθμό μελών της Αστυνομίας γύρω από το θέμα της βίας στην οικογένεια. 3) Να καθοριστεί αριθμός εξειδικευμένων Εισαγγελέων στην Αστυνομία οι οποίοι να χειρίζονται όλες τις υποθέσεις βίας στην οικογένεια. 4) Να εφαρμοστεί ο θεσμός της λήψης οπτικογραφημένων καταθέσεων από θύματα βίας στην οικογένεια και, εάν χρειάζεται να εξειδικευτούν περισσότεροι αστυνομικοί για τη λήψη οπτικογραφημένων καταθέσεων από θύματα βίας στην οικογένεια. 5) Να αυξηθεί ο αριθμός γυναικών αστυφυλάκων σε αστυνομικούς σταθμούς, έτσι ώστε οι καταθέσεις λαμβάνονται από αυτές (Δεδομένου ότι τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία (Αστυνομία, Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Βίας στην Οικογένεια) δείχνουν ότι τα θύματα βίας στην οικογένεια. που καταφεύγουν στην Αστυνομία είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες). 18

19 6) Να γίνεται ενημέρωση του Συντονιστή Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια για όλα τα περιστατικά κακοποίησης παιδιών και βίας στην οικογένεια και άμεση ενημέρωση για σοβαρά περιστατικά. 7) Να γίνεται πάντοτε άμεση γραπτή ενημέρωση του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Οικογενειακού Συμβούλου. 8) Να συγκαλούνται πολυθεματικές συσκέψεις μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου: Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων), προς αξιολόγηση περιστατικών και λήψη μέτρων προστασίας του θύματος. 9) Να τοποθετηθούν εξειδικευμένοι αστυνομικοί σε κάθε Αστυνομικό σταθμό. 10) Να τηρείται άμεσα η υποχρεωτική αναφορά στον Γενικό Εισαγγελέα για όλα τα περιστατικά βίας στην οικογένεια (εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα (αρ. Φακ. 50(Γ)/1992/Ν.42 και ημερομηνίας , Παράρτημα 7). 19

20 5.3 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διαπιστώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Διατμηματικών Διαδικασιών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Οι πιο κάτω διαπιστώσεις είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης του ειδικού εντύπου (Παράρτημα 3) το οποίο συμπληρώθηκε από το Συντονιστή των θεμάτων βίας στην οικογένεια καθώς και των προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σύμβουλους καθηγητές και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους από όλες τις επαρχίες. 1) Η γνωστοποίηση των Διατμηματικών Διαδικασιών έγινε με εγκύκλιο στις 27/08/02 στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και στις 08/09/02 στα σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης έγινε με εγκύκλιο στις 27/08/02. Ενημερώθηκε επίσης και το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. 2) Η σχετική εγκύκλιος δεν έχει σταλεί στα νηπιαγωγεία ούτε και σε ιδιωτικά σχολεία. 3) Με εγκύκλιο ζητήθηκε επίσης από όλα τα σχολεία να ορίσουν Ομάδες Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια καθώς και Υπεύθυνο της Ομάδας Πρόληψης. 4) Στο έντυπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που συμπληρώθηκε από το Συντονιστή Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και στο Σχολείο, αναφέρεται ότι έχει οριστεί σε κάθε σχολείο Ομάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια καθώς και Υπεύθυνος της Ομάδας Πρόληψης. Περαιτέρω διερεύνηση του θέματος έδειξε ότι αυτό δεν έχει εφαρμοστεί σε όλα τα Δημόσια Σχολεία. Προσωπικές συνεντεύξεις σε τυχαία δείγματα εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, προερχομένων από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, δείχνουν ότι οι Ομάδες αυτές, ακόμη και όπου έχουν οριστεί, παραμένουν, ως επί το πλείστον, ανενεργές. 5) Επίσης, από συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και λειτουργούς ευημερίας, διαφαίνεται ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί αντιληφθούν ότι υπάρχει κακοποίηση παιδιού, αν και συχνά ενημερώνουν τον Υπεύθυνο της Ομάδας Πρόληψης, δεν ακολουθούν πάντοτε τις θεσμοτεθημένες διαδικασίες όπως αυτές καταγράφονται στο εγχειρίδιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να εμπλακούν οι ίδιοι και 20

21 αποτείνονται συνήθως στους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους ή στους λειτουργούς ευημερίας για να χειριστούν οι ίδιοι το περιστατικό.. 6) Όταν ο Σύμβουλος Καθηγητής, ο οποίος στην Μέση Εκπαίδευση είναι ο Υπεύθυνος της Ομάδας Πρόληψης του σχολείου, έχει πληροφορίες ή υποψίες για άσκηση βίας σε παιδί, προχωρεί στη «διαχείριση» της περίπτωσης, σε συνεργασία με τον Οικογενειακό Σύμβουλο της περιοχής του. 7) Διαφάνηκε ακόμη, από δειγματολογική έρευνα σε σχολεία όλων των επαρχιών, ότι στα σχολεία δεν υπάρχει αντίγραφο του εγχειριδίου των Διατμηματικών Διαδικασιών, του οποίου την ύπαρξη αγνοούν, εκτός των εκπαιδευτικών, διευθυντές και υποδιευθυντές Δημοτικών, Γυμνάσιων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Μικρός αριθμός εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είχαν αντίγραφο του μέρους του εγχειριδίου που αφορά την υπηρεσία τους. 8) Στοιχεία από την Γενική Εισαγγελία φανερώνουν επίσης ότι, παρά την εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα (αρ. Φακ. 50(Γ)/1992/Ν.42 και ημερομηνίας , Παράρτημα 7), με την οποία κάθε κρατικός υπάλληλος (λειτουργός του Τμήματος Ευημερίας, της Αστυνομίας και των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας) εις του οποίου την αντίληψη περιέρχεται υπόθεση βίας ή πιθανής βίας στην οικογένεια, υποχρεούται να υποβάλει γραπτή αναφορά στο Γενικό Εισαγγελέα εντός 7 ημερών, υπάρχουν ελάχιστες αναφορές από εκπαιδευτικούς για κακοποίηση παιδιών, γεγονός ενδεικτικό της άγνοιας των εκπαιδευτικών για την ύπαρξη των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις εντοπισμού κακοποιημένων παιδιών. Υποδιευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης έχει αναφέρει ότι δεν προχώρησε σε αναφορά περιστατικού βιασμού μαθήτριας από άτομο του στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος, επειδή του το ζήτησε η ίδια! 21

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Έκθεση Δραστηριοτήτων 2006

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Έκθεση Δραστηριοτήτων 2006 Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ετοιμάστηκε για τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Από την Ερευνητική Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη)

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ετοιμάστηκε για τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Από την Ερευνητική Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013)

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια www.familyviolence.gov.cy Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n

Σώμα Προσκόπων Κύπρου C y p r u s S c o u t s A s s o c i a t i o n ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFE FROM HARM Αναγκαιότητα Στόχοι Αποτελέσματα Αμαλία Δρουσιώτου ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ; Ο Προσκοπισμός δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 1994 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Αθανασοπούλου Ευαγγελινή Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Αρχείο 22601765 Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου Υπεύθυνος Επαρχιακού 23811683 23811561 Γραφείου Αμμοχώστου Γραφείο κοινού και 23811313 23811562 παραλαβής Φορολογικών Δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση 1 ης ΥΠΕ Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Μπαρδάνη Ειρήνη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Σ. Δ/ντρια Μαυραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

14 ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

14 ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ Πρόλογος επιμελητών Είναι πολλαπλά διαπιστωμένες οι πολύπλευρες και μακροχρόνιες συνέπειες της κακοποίησης των παιδιών, καθώς και η αναγκαιότητα ανάπτυξης διεπιστημονικού τύπου στρατηγικών για την αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ. Ιατροί

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ. Ιατροί Ιατροί Λήψη ιατρικού ιστορικού με προτεραιότητα στην ύπαρξη χρονίων (υπέρταση, Σ.Δ, καρδιολογικά,αναπνευστικά προβλήματα, χρήση ουσιών) και μεταδοτικών νοσημάτων (φυματίωση, ηπατίτιδες, HIV λοίμωξη), ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 Ιανουαρίου 2012. Θέμα: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η δική μου Ιστορία: Κατασκευή γενεαλογικού δέντρου μαθητών/τριών της Β Γυμνασίου»

11 Ιανουαρίου 2012. Θέμα: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η δική μου Ιστορία: Κατασκευή γενεαλογικού δέντρου μαθητών/τριών της Β Γυμνασίου» Αρ. Φακ.: 7.7.02/10 Αρ. τηλ.: 22800770/949/896 Αρ. τηλεομ.: 22800862 Ηλεκτρ. διεύθ.: circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11 Ιανουαρίου 2012 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας Μονάδων ΕΠΥΥ από επισκέπτες Σελίδα 1 ΕΠΥΥ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΛΓΙ ΙΚΑΝΠΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις 1 Πόσες ημέρες περιμένατε για ραντεβού;

Διαβάστε περισσότερα

Dc-11/3 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Dc-11/3 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Dc-11/3 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Καθήκοντα και Ευθύνες **************************** 1. Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007

Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007 Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007 www.familyviolence.gov.cy ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Κρατητήρια Αλλοδαπών Αττικής: Πέτρου Ράλλη (Δ/νση Αλλοδαπών), Αμυγδαλέζα, Διεθνής Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος, Ελληνικό, Ασπρόπυργος Δημογραφικά Στοιχεία ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνδρες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Λογοθεραπεία: Ο Ρόλος του Λογοπαθολόγου και η Κυπριακή Πραγματικότητα 29-30 Νοεμβρίου 2014 Τι είναι Λογοθεραπείαοθερα εία Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα