1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ:[ ] 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ: Ψυχιατρικές: [ ] Ογκολογικές: [ ] ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.: [ ] 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΙΤΗΡΙΩΝ (Δεκέμβριος Δεκέμβριος 2013): [ ] 7 Αριθμός πολιτών που έχουν εξυπηρετηθεί από το τμήμα κοινωνικής εργασίας (κατά προσέγγιση) στη διάρκεια του έτους (Δεκέμβριος 2012-Δεκέμβριος 2013) [ ] 8 Υπάρχει Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο Νοσοκομείο σας; 9 Στο νοσοκομείο σας, το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ανήκει στην: Ιατρική υπηρεσία Διοικητική υπηρεσία Αλλού (που) 10 Καθήκοντα προϊσταμένου στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ασκεί: κοινωνικός λειτουργός που έχει κριθεί από Υπηρεσιακό Συμβούλιο κοινωνικός λειτουργός με ανάθεση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου κοινωνικός λειτουργός με άτυπη ανάθεση από τις συναδέλφους του δεν ασκεί κανείς υπάλληλος του Τμήματος σας χρέη προϊσταμένου άλλος (αναφέρετε) 11 (απαντήστε μόνο εάν δεν υπάρχει προϊστάμενος στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) Για ποιο λόγο δεν ασκεί κανείς υπάλληλος του Τμήματος σας χρέη προϊσταμένου; το Τμήμα διαθέτει μόνο έναν υπάλληλο κοινωνικό λειτουργό κανένας υπάλληλος κοινωνικός λειτουργός του Τμήματος δεν διατίθεται να αναλάβει χρέη προϊσταμένου δεν θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη προϊσταμένου στο Τμήμα δυσκολία στη διατύπωση του αιτήματος προς τη Διοίκηση από τους υπαλλήλους του Τμήματος Άλλο (περιγράψτε):.. 12 Αριθμός οργανικών θέσεων κοινωνικών λειτουργών βάση του ισχύοντος οργανισμού στο νοσοκομείο σας: [ ] ΠΕ [ ] ΤΕ 13 Σύνολο υπαλλήλων κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο σας: [ ] ΠΕ [ ] ΤΕ 1

2 14 Αριθμός κοινωνικών λειτουργών που έχουν τοποθετηθεί σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου σας, με καθήκοντα κοινωνικού λειτουργού και δεν ανήκουν στο τμήμα κοινωνικής εργασίας: Ψυχιατρική Κλινική [ ] ΠΕ [ ] ΤΕ Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη [ ] ΠΕ [ ] ΤΕ Άλλο τμήμα (σημειώσατε ποιο) [ ] ΠΕ [ ] ΤΕ 15 Αριθμός κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται σε άλλη θέση/τμήμα με αλλότρια καθήκοντα (δεν εργάζονται ως κοινωνικοί λειτουργοί) και ποιό: Τμήμα [ ] ΠΕ [ ] ΤΕ 16 Ποιό είναι το επίπεδο σπουδών των υπαλλήλων του τμήματος (σημειώσατε αριθμό υπαλλήλων); [ ] κάτοχοι τίτλου σπουδών ΤΕΙ [ ] κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ [ ] κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου [ ] κάτοχοι διδακτορικού 17 Πόσες ημέρες εκπαιδευτικής άδειας, κατά μέσο όρο, έχει λάβει ο κάθε υπάλληλος του τμήματός σας το τελευταίο έτος (Δεκέμβριος 2012-Δεκέμβριος 2013); [ ] 18 Συμμετέχουν ή έχουν θέσει υποψηφιότητα κοινωνικοί λειτουργοί σε συλλογικά όργανα διοίκησης/επιτροπές του νοσοκομείου: (μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω από μια επιλογές) Σωματείο εργαζομένων Επιστημονικό συμβούλιο Διοικητικό συμβούλιο Υπηρεσιακό συμβούλιο Επιτροπές προμηθειών Άλλο 19 Συγκαλείται τακτικά το συμβούλιο κοινωνικών λειτουργών του τμήματος για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται; 19.1 Εάν ΝΑΙ: Με ποια συχνότητα γίνονται οι τακτικές συναντήσεις του Συμβουλίου του Τμήματος; Μία φορά την εβδομάδα Μία φορά το μήνα Μία φορά το δεκαπενθήμερο Μία φορά το εξάμηνο 20 Με ποιο τρόπο καταμερίζεται η εργασία μεταξύ των υπαλλήλων κοινωνικών λειτουργών του τμήματός σας ; Σταθερή κατανομή κλινικών τμημάτων (κάθε υπάλληλος έχει στην ευθύνη του συγκεκριμένα τμήματα/κλινικές) Σταθερή κατανομή κλινών (κάθε υπάλληλος έχει στην ευθύνη του συγκεκριμένες κλίνες/θαλάμους) Εκ περιτροπής ανάθεση περιστατικών Ανάθεση περιστατικών κατά επιλογή από τον προϊστάμενο Τυχαία ανάθεση σύμφωνα με την υποδοχή του αιτήματος ή της παραπομπής Άλλο (περιγράψτε) 2

3 21 Πόσο συχνά ανακατανέμονται οι τομείς ευθύνης κάθε υπαλλήλου στο τμήμα σας (rotation); Κάθε εξάμηνο ή λιγότερο διάστημα Κάθε έτος Κάθε διετία Κάθε τριετία και άνω Όταν δημιουργείται ανάγκη από την ανακατανομή του προσωπικού ή των τμημάτων Άλλο (αναφέρατε). 22 Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για συνεντεύξεις για το τμήμα σας; 23 Διαθέτει το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας συσκευή φαξ; 24 Διαθέτει το τμήμα σας ηλεκτρονικό/ούς υπολογιστή/ές ; 25 Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο; 26 Έχετε ειδικό λογισμικό για την οργάνωση του γραφείου/αρχείου του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας; 27 Οι Κοινωνικοί λειτουργοί του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας έχουν πρόσβαση: 27.1 στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή; 27.2 σε άλλες πληροφορίες που καταχωρούνται στο λογισμικό του νοσοκομείου και αφορούν τους ασθενείς (εισαγωγές, εξιτήρια, θάνατοι, κ.α.); 28 Έχετε ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) του τμήματος; 29 Διατίθεται χώρος αναμονής έξω από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας για τους εξυπηρετούμενους και τους συγγενείς τους; 30 Υπάρχει πινακίδα με σαφείς οδηγίες για τη πρόσβαση στο γραφείο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο χώρο υποδοχής και τις εισόδους του νοσοκομείου; 31 Είναι δυνατόν ένα άτομο, κινούμενο με αναπηρικό αμαξίδιο, να προσεγγίσει και να εισέλθει στο εσωτερικό του γραφείου του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας; 32 Έχει οριστεί να συμμετέχει κοινωνικός λειτουργός σε επιτροπή του Νοσοκομείου που χειρίζεται τα παράπονα ασθενών; 3

4 33 Στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών του νοσοκομείου σας, περιλαμβάνονται ερωτήσεις ικανοποίησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών του τμήματός σας; 34 Ποια είναι η συχνότητα μεταξύ της προσέλευσης και των λοιπών τρόπων των παραπομπών (κατανέμετε το άθροισμα του ποσοστού 100% μεταξύ των επιλογών); [ %] Με γραπτή παραπομπή [ %] Κατά την ιατρική επίσκεψη [ %] Αυθόρμητη προσέλευση πολιτών [ %] Τηλεφωνική παραπομπή [ %] Παραπομπή από άλλη υπηρεσία [ %] Άλλο [ %] Άλλο Άθροισμα 100% 35 Ποια είναι η συχνότητα μεταξύ της προσέλευσης και των παραπομπών από άλλους επαγγελματίες και μη (κατανέμετε το άθροισμα του ποσοστού 100% μεταξύ των επιλογών); [ %] Το ιατρικό προσωπικό τμήματος /εξωτερικού ιατρείου [ %] Το νοσηλευτικό προσωπικό τμήματος /εξωτερικού ιατρείου [ %] Διοίκηση του νοσοκομείου [ %] Γραφείο Κίνησης Ασθενών [ %] Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη [ %] Άλλο διοικητικό προσωπικό [ %] Άλλοι επαγγελματίες υγείας [ %] Γραφείο Ψυχολόγων [ %] Ο ίδιος ο πολίτης [ %] Άλλοι πολίτες ή νοσηλευόμενοι [ %] Άλλες υπηρεσίες εκτός νοσοκομείου [ %] Οι ίδιοι οι κοινωνικοί λειτουργοί [ %] Άλλο (αναφέρετε) Άθροισμα 100% 36 Κάθε πολίτης που εξυπηρετείται από τα τμήμα σας έχει ένα σταθερό και αποκλειστικό επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό που χειρίζεται τα αιτήματά του; 37 Στο Τμήμα σας τηρείται επιστημονικά πρωτόκολλα διαχείρισης περιπτώσεων και ενιαία αξιολογούμενα μοντέλα παρέμβασης σε ταξινομημένες κατηγορίες προβλημάτων; 4

5 38 Υπάρχει ειδικό έντυπο του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας για τη σύνταξη της έκθεσης κοινωνικής έρευνας που καταγράφει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον εξυπηρετούμενο που αξιολογείται; 39 Αξιολογείστε το βαθμό διαθεσιμότητας των συνεργαζόμενων δομών και υπηρεσιών στην ευρύτερη κοινότητα και το βαθμό ανταποκρισημότητας στις ανάγκες των ασθενών, όπως και στον προγραμματισμό και τις παρεμβάσεις των επαγγελματιών του τμήματος κοινωνικής εργασίας: Κατηγορίες δομών και υπηρεσιών α. Ανοιχτή Περίθαλψη Ηλικιωμένων (π.χ. ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) Επάρκεια (πόσο υπάρχουν ανεπτυγμένες δομές σε σχέση με τις ανάγκες, 1=πλήρης ανεπάρκεια) Ανταποκρισιμότητα (πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνονται; 1=καθόλου ) β. Κλειστή-Ιδρυματική Περίθαλψη (π.χ. θεραπευτήρια, κλινικές) γ. Παιδική Προστασία δ. Απεξάρτηση ε. Ψυχιατρική αποκατάσταση στ. Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων ζ. Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης (π.χ. ΜΚΟ, κοινωνικά φαρμακεία κ.α.) 40 Πόσο επαρκούν τα μέσα/πόροι που σας παρέχει το νοσοκομείο σας για τη κάλυψη έκτακτων ή βασικών αναγκών των ασθενών (π.χ. προσωπικά είδη, έξοδα μετακίνησης); καθόλου πολύ 41 Τηρείται μητρώο καταγραφής των πολιτών που απευθύνονται ή παραπέμπονται και που εξυπηρετεί το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας; 42 Διατηρείτε φάκελο για κάθε έναν από τους εξυπηρετούμενους που παρακολουθεί το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας; 5

6 43 Στο αρχείο του τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας καταγράφετε: Σε όλα τα περιστατικά Στα πιο σημαντικά Σε κανένα Αιτίες παραπομπής Πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις με τον πελάτη Συμφωνημένοι με το πελάτη στόχοι - προγραμματισμός Παρεμβάσεις και αξιολόγησή τους Υπηρεσίες που ήδη έχει λάβει ο εξυπηρετούμενος Έγγραφα που αφορούν διοικητικές πράξεις σχετικές με τον πελάτη Σχετικές συνεργασίες με άλλα τμήματα και άλλες υπηρεσίες 44 Γνωρίζετε αν το νοσοκομείο σας έχει λάβει άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα αρχεία που τηρεί; [ ] Δεν γνωρίζω 45 Η διακίνηση των εκθέσεων κοινωνικής έρευνας καταχωρείται σε εμπιστευτικό πρωτόκολλο; 46 Τηρείτε στατιστικά στοιχεία για τη κίνηση των περιστατικών του τμήματός σας; 47 Αν ναι σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες για: Διάγνωση Κλινική νοσηλείας Αίτημα Ενέργειες κοινωνικού λειτουργού Φύλο Ηλικία Ασφάλεια Στοιχεία κοινωνικοοικονομικής κατάστασης Μετανοσοκομειακή έκβαση 48 Τα στοιχεία που συλλέγονται στο αρχείο σας καθώς και τα στατιστικά χρησιμοποιούνται για τη αλλαγή και τη βελτίωση των διαδικασιών του τμήματος; (π.χ. κατανομή έργου) 49 Ζητείται από το νοσοκομείο τακτική (π.χ. ετήσια) έκθεση με στοιχεία κίνησης του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας; 50 Υποβάλλεται έκθεση και χωρίς να ζητηθεί; 6

7 51 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας συμμετείχε σε έρευνες που πραγματοποίησαν άλλα τμήματα του νοσοκομείου ή άλλες υπηρεσίες; 52 Οι αρμοδιότητες και οι δράσεις του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του νοσοκομείου σας παρουσιάζονται: Στα φυλλάδιο του νοσοκομείου σας Σε ειδικό φυλλάδιο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Άλλο (αναφέρετε): 53 Εκφράζεται η ικανοποίηση της διοίκησης του νοσοκομείου σας για τη συμβολή του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στην συνολική απόδοση του νοσοκομείου και με ποιο τρόπο; Αναφέρετε: 54 Έχετε δεχτεί ευχαριστήριες επιστολές από άλλους φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας το τελευταίο έτος ; 7

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». Αθήνα, 20.12.2013 Α.Π. 4459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑ... 1 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011... 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ... 8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 2/2012. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Θέμα: Ζητήματα σχετικά με τις Λέσχες Φιλίας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αθηναίων

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 2/2012. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Θέμα: Ζητήματα σχετικά με τις Λέσχες Φιλίας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αθηναίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 2/2012 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Ζητήματα σχετικά με τις Λέσχες Φιλίας Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. Αλίαρτος, Φεβρουάριος 2015 0 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα