Χρόνος και Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων."

Transcript

1 Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόριος Ευάγγελος- Καλαβρός 1. Προσωπική κατάσταση: Χρόνος και Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων. 2. Σπουδές και επιστηµονική δράση: : στοιχειώδης εκπαίδευση στο 270ν δηµ. Σχολείο Αθήνας : µέση εκπαίδευση στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή (απόφοιτος τµήµατος θεωρητικής κατεύθυνσης µε βαθµό 17 7/11 µε κλίµακα 0-20) : βασικές προπτυχιακές σπουδές στο Νοµικό Τµήµα της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών της οποίας έγινε πτυχιούχος το 1969 µε βαθµό 8 (κλίµακα 0--10) : εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως διερµηνέας - µεταφραστής της γαλλικής και γερµανικής γλώσσας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού : άσκηση ως ασκούµενος δικηγόρος στο γραφείο της Καθηγήτριας της Νοµικής Σχολής Αθηνών Έλλης Κρίσπη - Νικολετοπούλου : Παρακολούθηση µαθηµάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και δηµοσίου διεθνούς δικαίου στην Ακαδηµία ιεθνούς ικαίου της Χάγης για δύο περιόδους. 1974: Παρακολούθηση µαθηµάτων στην ιεθνή Σχολή Συγκριτικού δικαίου του Στρασβούργου στο Santiago de CompostelIa ως υπότροφος. 1975: διεξαγωγή έρευνας συγκριτικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο Ινστιτούτο γερµανικού και αλλοδαπού δικονοµικού δικαίου του Παν/µ ίου του Wuerzburg υπό την εποπτεία του καθηγητή Dr.Dr.h.c.Dr h.c. Walther J. Habscheid ως υπότροφος της DAAD : εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα «Η επιτροπεία κατά το

2 ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» που υποβλήθηκε στην Νοµική Σχολή Αθηνών της οποίας έγινε διδάκτορας του δικαίου στις : Κανονικός µεταπτυχιακός φοιτητής της Νοµικής Σχολής του Παν/µ ίου του Μονάχου µε παρακολούθηση των προπτυχιακών παραδόσεων στα µαθήµατα: Αστικό ίκαιο, ηµόσιο ίκαιο, Οικονοµικό ίκαιο, ίκαιο των µονοπωλίων, ίκαιο των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ίκαιο των ιεθνών Οργανισµών, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Ιστορία του ικαίου, Φιλοσοφία του ικαίου, Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο, Εισαγωγή στο Αλλοδαπό ίκαιο και ενεργή συµµετοχή στα µεταπτυχιακά σεµινάρια του ικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου υπό την διεύθυνση των καθηγητών Ernst Steindorf και Erik Jayme. Παράλληλα εργάσθηκε στο Ινστιτούτο διεθνούς και συγκριτικού δικαίου του Παν/µίου του Μονάχου (διευθυντής ο καθηγητής Erik J ayme) στη σύνταξη γνωµοδοτήσεων κατόπιν ερωτηµάτων γερµανικών δικαστικών αρχών σε θέµατα συγκριτικού δικαίου. Κατά το διάστηµα αυτό επισκέφθηκε επανειληµµένως Τις Βρυξέλες και το Λουξεµβούργο και εργάσθηκε ερευνητικά στις βιβλιοθήκες της Επιτροπής και του ικαστηρίου. Τον Μάιο του 1980 κατόπιν προσκλήσεως του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έδωσε διάλεξη µε θέµα: «Ο µηχανισµός ελέγχου της νοµιµότητας και απονοµής δικαιοσύνης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες». Από το 1980 µέχρι σήµερα τακτικός συνεργάτης της «Ελληνικής Επιθεώρησης Ευρωπαϊκού ικαίου». Από το 1988 ιευθυντής Σύνταξης του επιστηµονικού περιοδικού: «Ευρωπαϊκό Βήµα - Τριµηνιαία Επιθεώρηση Κοινοτικού ικαίου». Επιστηµονικές εταιρείες: - American Society οί Internationa1 Law - Association des Anciens Auditeurs de l' Academie de 1a Haye (ΑΑΑ) - Ελληνική Εταιρία Ναυτικού ικαίου

3 - Ελληνικό τµήµα της FIDE (ιδρυτικό µέλος) - Ελληνική Εταιρία διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων - Ελληνική Παν/κή Ένωση Ευρωπα'ίκών Σπουδών - Deutscher Juristentag 3. Επαγγελµατική δράση: 1971: µέχρι σήµερα ικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις (1971), δικηγόρος παρ' Εφέταις (1975) και δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω (1978) µε δραστηριότητα σε υποθέσεις κοινοτικού δικαίου και εγκατάσταση στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες : Επιστηµονικός βοηθός στην έδρα ιδιωτικού διεθνούς και συγκριτικού δικαίου της Νοµικής Σχολής Αθηνών 1980: Επιµελητής της Νοµικής Σχολής του Παν/µίου Θράκης (Κοµοτηνή) 1982: Λέκτορας 1983 µέχρι Μόνιµος Επικουρικός Καθηγητής του Ευρωπαϊκού σήµερα: Κοινοτικού ικαίου της ίδιας Σχολής : Ειδικός Επιστηµονικός συνεργάτης επί ειδική αποστολή σε θέµατα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου του Υπουργείου Εξωτερικών µε καθήκον την συµµετοχή ως εθνικός αντιπρόσωπος σε Οµάδα Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για θέµατα ανταγωνισµού στην Γεωργία : Εξεταστής υποψηφίων υποτρόφων του ΙΚΥ στο µάθηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου 1983: Συγκλητικός του Παν/µίου Θράκης : Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Νοµικής Σχολής του Παν/µίου Θράκης και συντάκτης σχεδίου για την αναδιοργάνωση της βιβλιοθήκης, την εισαγωγή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην βιβλιοθήκη και την υιοθέτηση συγχρόνων µεθόδων ταξινόµησης και τεκµηρίωσης : ιευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης(Centre de Documentation europeenne) της Νοµικής Σχολής του Παν/µίου Θράκης.

4 : Πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Παν/µίου Θράκης, που είναι υπεύθυνη για τους Η/Υ του Πανεπιστηµίου µέχρι σήµερα: ιευθυντής του Τοµέα ιεθνών Σπουδών του Τµήµατος Νοµικής του.π.θ : Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνικής ιοίκησης του.π.θ : Συγκλητικός του.π.θ. 2006: Πρόεδρος Ε Τµήµατος ( ιεθνές ίκαιο ιεθνείς Σχέσεις) της Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώµατα των Ανθρώπων. Έχει διδάξει και εξετάσει µέχρι σήµερα ως καθηγητής: 1983: «Εισαγωγή στην Οργάνωση της ιεθνούς Κοινωνίας και Τις διεθνείς σχέσεις» 1983: «ηµόσιο ιεθνές ίκαιο» (ετήσιο µάθηµα) 1984: «ηµόσιο ιεθνές ίκαιο Ι» (εξαµηνιαίο µάθηµα) 86:«ιπλωµατική Ιστορία» 1986: «ηµόσιο ιεθνές ίκαιο π» ( εξαµηνιαίο µάθηµα) : «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο» 1988: «ικονοµικό ιεθνές ίκαιο» 1990: «Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο» Είναι µέλος των τριµελών επιτροπών κρίσεως 9 υποψηφίων διδακτόρων και έχει διατελέσει µέλος τριµελούς επιτροπής κρίσεως 4 υποψηφίων καθηγητών 1986: Οργάνωσε διεπιστηµονικό ανώτερο φροντιστήριο στα πλαίσια του Τοµέα ιεθνών Σπουδών. Αναγνώριση του συγγραφικού και ερευνητικού έργου µου από την επιστήµη και την νοµολογία

5 Το µέχρι τώρα έργο µου, καθ' όσον υπέπεσε στην αντίληψή µου, αναγνωρίσθηκε από την επιστήµη («άλλους ερευνητές») και την νοµολογία ως εξής: α) Επιστήµη 1) Σπ. Βρέλλη: Η εγγύηση κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Αθήνα 1983 σελ. 137 σηµ. 27 όπου παραποµπή στην σελίδα 81 του έργου του «Η επιτροπεία κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» και σελ 145 όπου το έργο µου αυτό αναφέρεται στις βιβλιογραφικές πηγές του συγγραφέα. 2) Κ.Α. Στεφάνου: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ι. υτική Ευρώπη, Αθήνα 1984 σελ. 153 όπου σηµ. 17 παραποµπή στο έργο του «Το δικαίωµα εγκατάστασης κατά τη συνθήκη της ΕΟΚ» και σελίδα 241 όπου το έργο µου αυτό περιλαµβάνεται στον βιβλιογραφικό πίνακα του συγγραφέα. 3) Α. Γραµµατικάκη - Αλεξίου: Η κατοικία του φυσικού προσώπου στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Μελέτες δικαίου των διεθνών συναλλαγών αριθ. 1ΟΙΘεσσαλονίκη 1980 σελ 116 σηµ. 98, όπου παραποµπή στο έργο µου «Η επιτροπεία κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» σελ 111 και σελίδα 249 όπου το έργο µου αυτό περιλαµβάνεται στον βιβλιογραφικό πίνακα του συγγραφέα. 4) Π. Μπερνίτσα: Τίτλοι επενδύσεως (µετοχαί, οµολογίες και συναφείς τίτλοι) κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιο. Αθήναι 1978, σελ. 307 σηµ. 79α παραποµπή στο έργο µου «ίκαιον διέπον την διοίκησιν αλλοτρίων», ΕΕΝ 1974 επ. και σελίδα 448 όπου το έργο µου αυτό περιλαµβάνεται στον βιβλιογραφικό πίνακα του συγγραφέα. 5) Α. Παπακώστ:α: Η ρύθµιση των συνεπειών της υιοθεσίας στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ΝοΒ επ., σελ. 644 σηµ. 11, όπου παραποµπή στο έργο µου «Το Ελληνικό Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο» σε Γεωργιάδη - Σταθοπούλου, Α.Κ.., τ. Ι άρθρο 23, σελ παρ. 8, σηµείωση 14 παραποµπή στο ίδιο έργο µου σελ. 40, σηµείωση 15, παραποµπή στο ίδιο έργο µου σε άρθρο 16 σελ. 28 παρ. 2, σηµείωση 16 παραποµπή στο ίδιο έργο µου σελίς 40.

6 6) Α. Τάχος: Ελληνικό ιοικητικό ίκαιο, 1985,248 παραποµπή στην εργασία µου «Η τριτενέργεια των ατοµικών δικαιωµάτων στο κοινοτικό δίκαιο» β) Νοµολογία 1. Η υπ' αρ. 9355/80 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΝοΒ 28, 1598 επ. περιλαµβάνει τις εξής παραποµπές: Γρηγόρης Καλαβρός εις Γεωργιάδη - Σταθοπούλου ΑΚ 11 αρ. 8, Γρηγόρης Καλαβρός, ενθ' ανωτέρω, υπ' αριθ. 28, αρ. 6, Σταθόπουλος - Γεωργιάδης ενθ. αν., αριθ. 2, Σταθόπουλος - Γεωργιάδης, ενθ' αν., αριθ. 6, Γρηγόρης Καλαβρός ενθ. αν. αριθ. 10, Γρηγ. Καλαβρός, ενθ. αν., αρ. 9, ένθα και παραποµπαί εις νοµολογία Γρηγ. Καλαβρός ενθ. αν. υπ' αριθ. 11 αρ Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , ΝοΒ 30,1109 παραποµπή στη σηµείωσή µου στην Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 157/1981 στο ΝοΒ 30, 845. γ) Βιβλιογράφηση Το έργο του «Η επιτροπεία κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον» βιβλιογραφήθηκε µε αριθµό καταχώρησης 1994 στο BULLETIN SIGNALE DE BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE 1. ΧΧΧΥΙΙΙ (1977). Τίτλοι επιστηµονικών έργων του: 1) Σχόλιο στην Πρωτ. Αθηνών 2018/1969, ΝοΒ 18, ) «Η επιτροπεία κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» (διδ. διατριβή) ) «ίκαιο διέπον την διοίκηση αλλοτρίων» Εφ- Ελλ. Νοµ. 1974, 495 επ. 4) «ίκαιο διέπον το περιεχόµενο της κληρονοµικής συµβάσεως (εξ αφορµής του ν. δ. 472/1974)>>, Εφ- Ελλ. Νοµ. 1974, 871 επ. 5) «Το ελληνικό ι.δ.δ.» Ερµηνεία κατ' άρθρο των ΛΚ 4-24 στο συλλογικό έργο των Γεωργιάδη - Σταθοπούλου, "Αστικός Κώδιξ" Αθήνα 1978, σελ ) «Ο µηχανισµός ελέγχου της νοµιµότητας και απονοµής δικαιοσύνης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες», σ ) Παρατηρήσεις στην Πρωτ. Αθ. 157/81, ΝοΒ 1982, ) «Η τριτενέργεια των ατοµικών δικαιωµάτων στο κοινοτικό δίκαιο και η σχέση Κοινοτικού και εθνικού κανόνα». 9) Το «δικαίωµα εγκατάστασης κατά τη συνθήκη της ΕΟΚ Συµβολή στη γενική

7 προβληµατική» σελ ) «Η συµβολή των αποφάσεων 138/79 και 139/79 του ΕΚ στην προβληµατική της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και οικονοµικοπολιτικής ταυτότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΕΕΕυρ. 1984, ) «Μερικές σκέψεις πάνω στο νέο οικογενειακό διεθνές δίκαιο» Ελλ. ικ. 1984, ) «Η νοµική φύση της κοινής δήλωσης των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της » 13) «Παραδόσεις Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου» Τ.!. Γενικό µέρος, σ. 1-80, Αθήνα Τ.ΙΙ/2 ίκαιο του ανταγωνισµού, σ , Αθήνα ) «Θεµελιώδη οικονοµικά δικαιώµατα και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο» σελ ) «Κρατικός παρεµβατισµός (στην οικονοµία) και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο», σελ ) «ίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Συλλογή Κειµένων)>>, σελ Αθήνα, ) Σηµείωση στην ΣΤΕ 1989 (Τµ. Κ), ΕυΒ 1/1990, 122 επ. 18) «Η ιθαγένεια και κληρονοµικές σχέσεις γεννηθέντος στην ωδεκάνησο το 1900» (Γνωµοδότηση), ΕυΒ 2/1990, 163 επ. 19) Η κατ άρθρο 546 παρ. 3 της συµβάσεως του Lugano του 1988 µη αναγνώριση και µη εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, ) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο του Αναλώσιµου (σελ ), ) Η προσωρινή προστασία στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ) Μία πρόταση απόφασης του Συµβουλίου της Ε.Ε. πολλαπλής ανάκλησης (τιµ. τόµος Καθηγητή Παν. Καρλίδου) σελ ) Η αρχή του σεβασµού της διαφορετικότητας στο διεθνές (δηµόσιο και ιδιωτικό) δίκαιο, Dig. 2004, 244 επ. 24) Η οριοθέτηση της κοινοτικής αρµοδιότητας στο ευρωπαϊκό σύνταγµα ως εκδήλωση θεσµικής µεταρρύθµισης στο κοινοτικό κεκτηµένο, Dig. 2004, 305 επ. 25) Από τον εσωτερικό στον κοινοτικό κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : η κατανοµή του ρυθµικού πεδίου. Συµβολή στο τιµ. τόµο του Καθ. Απόστολου Γεωργιάδη. 26) Η κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέµου του 1940 από πλευράς διεθνούς

8 δικαίου, Dig. 2003, 344 επ. 27)Η διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, τιµ. τόµος Καθ. Κ. Κούφα (1-47 σελ.).

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Όνομα Πατρός Αλέξανδρος Όνομα Μητρός Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαράλαµπου, Οµότιµος Καθηγητής Ιδιωτικού ιεθνούς και Συγκριτικού ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης - ικηγόρος στην Αθήνα Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937

Διαβάστε περισσότερα

E-mail address: clivada@hba.gr

E-mail address: clivada@hba.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Λιβαδά Όνοµα: Χριστίνα Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 ιεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 210 3386528, 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1990-1995:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.. 2 ΙΙ. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ.3 ΙΙΙ. ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.. 5 ΙV. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ...7 V. ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9 VΙ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ.12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γιώργος Κόκκας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δικηγόρος Αθήνας (στον Άρειο Πάγο/Σ.τ.Ε) Από Μάιο 1987 δικηγόρος της ΕΡΤ-Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο Θεοφανούς Παπαζήση Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου ΝΟΠΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει την διενέργεια του ΙΣΤ Εισαγωγικού ιαγωνισµού για την Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης έτους 2003.

ANAKOINΩΣΗ. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει την διενέργεια του ΙΣΤ Εισαγωγικού ιαγωνισµού για την Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης έτους 2003. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ταύρος 21-4-2003 Αριθ. Πρωτ: 4096 ANAKOINΩΣΗ Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει την διενέργεια του ΙΣΤ Εισαγωγικού ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ 5 o Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον Τριήµερο Συνέδριο 25-28 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ευγενία Αλεξανδροπούλου Τόπος Γεννήσεως : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : Γραφείου : 2310 891896 κιν. 6944/996221 Κατοικίας : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Νοµικά Περιοδικά και Εφηµερίδες Οδηγός ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Περιοδικών και Εφηµερίδων Ι. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ Α. ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Β. ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ Ιδιωτικό ίκαιο Συνταγµατικό και

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

www.unic.ac.cy ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ www.unic.ac.cy ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10 + 1 λόγοι για να επιλέξετε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 2 Τμήμα Νομικής 4 Πορεία του Τμήματος 4 Ακαδημαϊκή Αναγνώριση 5 Μέθοδοι Διδασκαλίας 6 Διαπανεπιστημιακές

Διαβάστε περισσότερα

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς.

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 26 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54641 Διεύθυνση Γραφείου Ερμού 41- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624 Κινητό τηλέφωνο 6948304620

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος)

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία µε θέµα : Συναθροίσεις. «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα