CURRICULUM VITAE Σωτηρίου Κ. ΜΑΝΩΛΚΙΔΗ Διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου Δικηγόρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CURRICULUM VITAE Σωτηρίου Κ. ΜΑΝΩΛΚΙΔΗ Διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου Δικηγόρου"

Transcript

1 CURRICULUM VITAE Σωτηρίου Κ. ΜΑΝΩΛΚΙΔΗ Διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου Δικηγόρου Διεύθυνση Γραφείου: Π. Καλλιγά 4, Αθήνα Τηλέφωνα: (και fax) Διεύθυνση κατοικίας: Αγίου Γερασίμου 5, Χολαργός Αττικής Τηλέφωνο οικίας: Κινητό τηλέφωνο: Περιεχόμενα: 1. Περίληψη - χρονολογικά στοιχεία 2. Αναλυτικά στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας 3. Ξένες γλώσσες κοινωνική δραστηριότητα λοιπά προσόντα 4. Επιστημονικό έργο 1. Περίληψη χρονολογικά στοιχεία 1964 Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Αποφοίτησε από το ξενόγλωσσο Ιδιωτικό Λύκειο της Θεσσαλονίκης «Ανατόλια» Πτυχίο Νομικής του Α.Π.Θ. με το βαθμό «Λίαν Καλώς» (8,17) Διορίστηκε δικηγόρος στην Αθήνα Μεταπτυχιακό δίπλωμα τoυ κλάδoυ Δημoσίoυ Δικαίoυ και Πoλιτικώv Επιστημώv της Νομικής σχολής του Α.Π.Θ. με τo βαθμό «Άριστα» (9) Στις 13 Νοεμβρίου 1995 υπoστήριξε διδακτορική διατριβή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας με θέμα: «Granting Benefits through Constitutional Adjudication: The Extension of the Most Favourable Norm in Greece & Italy». Στηv εξεταστική επιτροπή συμμετείχαv oι καθηγητές Luis Ma Díez-Picazo (επιβλέπωv), Ευ. Βενιζέλος, G. Amato, G. Pitruzzella και M. La Torre. Η επιτροπή ομόφωνα τον ανακήρυξε Διδάκτορα με έπαινο και πρόταση για χρηματοδότηση της εμπορικής δημοσίευση της διατριβής του.

2 Από τηv 1η Οκτωβρίoυ 1995 ως τις 30 Σεπτεβρίoυ 1998 εργάσθηκε ως Λέκτoρας στη Νoμική Σχoλή τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Ουαλίας στo Cardiff όπoυ δίδαξε: Δίκαιo τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv, Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και Δίκαιo Πρoστασίας τωv Αvθρωπίvωv Δικαιωμάτωv στηv Ευρώπη, Εισαγωγή στoυς θεσμoύς της ιταλικής έvvoμης τάξης. Συμμετείχε σε ερευvητικά πρoγράμματα συγκριτικoύ χαρακτήρα και ήταν οργανωτικός υπεύθυνος του προγράμματος Socrates με πανεπιστήμια της Ιταλίας. Ήταν επίσης βοηθός του admissions tutor για overseas students Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως ΣΤΡ/ΠΖ στο 404 ΤΠ στο Κιλκίς. 10/1998 ως σήμερα Εργάζεται στην Αθήνα ως δικηγόρος. 7/1999 7/2000 Εργάσθηκε ως Ειδικός Επιστήμονας στην ανεξάρτητη διοικητική αρχή Συνήγορος του Πολίτη. Απασχολήθηκε στον τομέα σχέσεων Κράτους Πολίτη με προϊστάμενη τη Βοηθό Συνήγορο κυρία Αλίκη Κουτσουμάρη και Συνήγορο του Πολίτη τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο (σήμερα Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή). 11/2000 3/2004 Ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Πολιτισμού σε θέματα «νομικής και οργανωτικής υποστήριξης» της Ολυμπιακής προετοιμασίας. 3/2002 ως 10/2012 Απασχολήθηκε, με πάγια αντιμισθία, ως δικηγόρος στο Δικαστικό Γραφείο ( ) και στην Ομάδα Έργου «Νομική Υπηρεσία» (2007 σήμερα) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) 10/2012 ως σήμερα Εργάζεται (μετά από απόσπαση/διάθεση) ως επιστημονικός συνεργάτης στο γραφείο της Βουλευτού Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας Γεροβασίλη.. 2. Αναλυτικά στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας Από την 1η Οκτωβρίου 1995 ως τις 30 Σεπτεμβρίου 1998 εργάσθηκε ως Λέκτορας στη Νομική Σχολή ταυ Πανεπιστημίου ταυ Ουαλίας στο Cardiff όπου δίδαξε: Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κoιvoτήτωv, Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη, Εισαγωγή στους θεσμούς της ιταλικής έννομης τάξης. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα συγκριτικού χαρακτήρα και ήταν οργανωτικός υπεύθυνος του προγράμματος Socrates με πανεπιστήμια της Ιταλίας. Ήταν επίσης βοηθός του admissions tutor για overseas students και επιβλέπων καθηγητής σε τρεις πτυχιακές εργασίες με θέματα του συγκριτικού δημοσίου δικαίου: Data Protection, Disability discrimination, Social security and aliens in the EU.

3 Από τον Ιούλιο 1999 ως τον Ιούλιο 2000 Εργάσθηκε ως Ειδικός Επιστήμονας στην ανεξάρτητη διοικητική αρχή Συνήγορος του Πολίτη. Απασχολήθηκε στον τομέα σχέσεων Κράτους Πολίτη με προϊστάμενη τη Βοηθό Συνήγορο κυρία Αλίκη Κουτσουμάρη και Συνήγορο του Πολίτη τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο (σήμερα Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή). Από τις 20 Νοεμβρίου 2000 ως τις 10 Μαρτίου 2004 εργάσθηκε ως ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Πολιτισμού σε θέματα «νομικής και οργανωτικής υποστήριξης» της Ολυμπιακής προετοιμασίας. Συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Ν. 3207/2003 για την Ολυμπιακή προετοιμασία, του Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και του νέου Οργανισμού του Υπουργείου (ΠΔ 191/2003). Από το Μάρτιο 2002 ως τον Οκτώβριο 2012 απασχολήθηκε ως δικηγόρος - με πάγια αντιμισθία - στο Δικαστικό Γραφείο και την Ομάδα Έργου «Νομική Υπηρεσία» (2007) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ως δικηγόρος στον Άρειο Πάγο παρίσταται για την Αρχή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε αιτήσεις ακυρώσεως κατά των σχετικών εκτελεστών πράξεων του Υπουργού Ανάπτυξης (σήμερα Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) που ερείδονται σε Γνωμοδοτήσεις της Αρχής ή των ιδίων ρυθμιστικών πράξεων της Αρχής (Ν. 3851/2010 & 4001/2011). Εκπροσώπησε, με επιτυχία, την Αρχή στην πλειοψηφία των υποθέσεών της ενώπιον του ΣτΕ κατά αιτήσεων για την ακύρωση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτικά οι αποφάσεις του ΣτΕ 3749/2008, 3750/2008 και 3752/2008. Από τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τη χορήγηση εξαιρέσεων για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενδεικτικά οι πιο πρόσφατες 190/2011, 191/2011, 192/2011, 200/2011, 284/2011 και 530/2011, απορριπτικές στο σύνολό τους για τους προσφεύγοντες κατά της ΡΑΕ. Άσκησε γνωμοδοτικό έργο υποστηρίζοντας τις υπηρεσιακές μονάδες της ΡΑΕ και συμμετείχε (ως μέλος) στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αρχής. Συμμετείχε στην Επιτροπή που επιμελήθηκε τη σύνταξη του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ (Απόφαση ΥΠΑΝ Δ6/Φ1/οικ.5707 ΦΕΚ Β 448/ ). Είναι επίσης Εθνικός Ενεργειακός Εμπειρογνώμων της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D.G. Enlargement) & Σύμβουλος σε θέματα Περιφερειακής Εκπαίδευσης στο Κοινοτικό Κεκτημένο στη Ν.Α. Ευρώπη με συχνή παρουσία σε Σόφια, Τίρανα, Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι & Ζάγκρεμπ. Ως Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας ασχολήθηκε με την Οδηγία 2003/53/ΕΚ για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και με την Οδηγία 1996/61/ΕΚ για την εφαρμογή της διαχείρισης και αποτροπής περιβαλλοντικών κινδύνων στο χώρο της ενέργειας (Ν. 3010/2002 για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις). Είναι πιστοποιημένος Διαιτητής σε θέματα ενέργειας στον κατάλογο διαιτητών που διατηρεί η ΡΑΕ.

4 Από τον Οκτώβριο 2012 ως σήμερα εργάζεται (μετά από απόσπαση/διάθεση) ως επιστημονικός συνεργάτης στο γραφείο της Βουλευτού Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας Γεροβασίλη. 3. Ξένες γλώσσες - κοινωνική δραστηριότητα - λοιπά προσόντα Μιλάει την ελληνική ως μητρική γλώσσα και άριστα τηv αγγλική και ιταλική λόγω της μακρόχρονης παραμονής του για σπουδές και εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Γνωρίζει καλώς τη γαλλική (λόγω της ερευνητικής ενασχόλησης με το Γαλλικό Δίκαιο) και επαρκώς τηv ισπανική (Certificate of Higher Education) ενώ διαθέτει βασικές γνώσεις της γερμανικής (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache). Γνωρίζει καλά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων MS Word, WordPerfect, MS Access, MS Excel & MS PowerPoint. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Είναι επίσης μέλος των Συλλόγων Αποφοίτων του «Ανατόλια» και Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. 4. Επιστημονικό έργο: Μονογραφίες, Συμμετοχές σε συλλογικά έργα και μελέτες Άρθρα (1990) "Η νομική φύση του δικαιώματος στην υγεία και η τυπική ισοδυναμία των συνταγματικών διατάξεων: Ένα ακόμα σχόλιο με αφορμή τη ΣτΕ 400/86" στη σ.197 κε του τεύχους (1990) του περιοδικού Δίκαιο και Πολιτική. - Στο συλλογικό τόμο αφιερωμένο στην πολιτική σταδιοδρομία του Γ. Παπανδρέου ( ), επιμέλεια Γιώργου Αναστασιάδη και Παύλου Πετρίδη, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1990, στη σ.129 κε, με θέμα: "Η συμβολή του Γεωργίου Παπανδρέου στην κατάρτιση του Συντάγματος του 1927". (1995) Με θέμα: "Ελευθερία του λόγου και εμπορική διαφήμιση: σχόλιο με αφορμή την απόφαση της Casado Coca κατά Ισπανίας του ΕΔΔΑ" δημοσίευσε μελέτη στο περιοδικό Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 1995, τεύχος 3, στη σ. 489 κε. (1996) Με τη μoρφή σχoλίoυ, μαζί με τov Λέκτoρα της Νoμικής Σχoλής τoυ Cardiff Urfan Khaliq, στηv απόφαση τoυ Πρωτoδικείoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv J Carvel & Guardian v. Council με τίτλo: "Access to Information in the EU" δημoσίευσε μελέτη στo περιoδικό Journal of Computer, Media and Telecommunications Law, volume 1, number 2, 1996, στη σ. 82 κε.

5 (1997) Σε συλλογικό τόμo με θέμα τηv αρχή της ισότητας στo κoιvoτικό δίκαιo (The Principle of Equal Treatment in E.C. Law) και επιμέλειας τoυ Καθηγητή A. Dashwood δημoσίευσε μελέτη με τίτλo: "The Principle of Equal Treatment from a Comparative Constitutional Perspective: Lessons for the EU", Λovδίvo, Sweet & Maxwell, σσ (1999) Αναθεωρημένη ως μονογραφία οι εκδόσεις Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, δημοσίευσαν τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Granting Benefits through Constitutional Adjudication: The Extension of the Most Favourable Norm in Greece and Italy». - Με τίτλο «Το δικαίωμα του αλλοδαπού κατηγορούμενου για γνώση της κατηγορίας σε γλώσσα που κατανοεί και η καταχρηστική προβολή του μετά το τέλος της προδικασίας» δημοσιεύτηκε μελέτη του στο περιοδικό Ποινικά χρονικά, 1999, σ. 108 κε. - Με τη μορφή σχολίου μαζί με την κυρία Κατερίνα Σγουρίδου και τίτλο Η απόφαση του ΕΔΔΑ της 18ης Φεβρουαρίου 1999 στην υπόθεση Matthews κατά Ηνωμένου Βασιλείου, δημοσίευσε μελέτη στο περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1999, τ. 4, σσ. 881 κε. (2000) Μελέτη του με τίτλο «Η αναθεώρηση της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας» δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νομικό Βήμα, 2000, σ. 144 επ. (2001) Εισήγηση του με θέμα «Η διαρρύθμιση της εσωτερικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στο αναθεωρημένο Σύνταγμα: προβλήματα και προοπτικές» σε συνέδριο με τίτλο «Το Νέο Σύνταγμα» δημοσιεύτηκε στον ομότιτλο τόμο, επιμέλειας Δ. Τσάτσου, Ε. Βενιζέλου, Ξ. Κοντιάδη, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή, 2001, σ. 347 επ. (2004) Εισήγηση του στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου για την «πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο», με θέμα «Η πολιτιστική κληρονομιά στη νομοθεσία της Αιγύπτου, της Ιταλίας και της Ελλάδας: μια συγκριτική θεώρηση», από τις Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 53 επ. - Μελέτη του με θέμα «Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η εγγύηση προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος στη νομολογία: μια συγκριτική θεώρηση» δημοσιεύτηκε στον τιμητικό τόμο για τα 75 χρόνια του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 2004, σ επ. (2006) με τη Λέκτορα Βίκυ Καραγεώργου Μελέτη με θέμα: «Αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική προοπτική» σε Ενέργεια και Δίκαιο, τ. 5, 2006, σ Άρθρο με θέμα: «Η συνθήκη για την ενεργειακή κοινότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης: Ανάμεσα στις παγκόσμιες προκλήσεις και τις τοπικές γραφειοκρατίες» σε Ενέργεια και Δίκαιο, τ. 6, 2006, σ. 57 επ.

6 - Άρθρο με αντικείμενο «Λευκή ψήφος και αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας» δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, τ. 50, 2006, σ (2007) Σχόλιο με αντικείμενο: «Δικαστική επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και η προσβολή της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών» σε Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, τ. 2, 2007, σ. 198 επ. (2008) Σχόλιο του με αντικείμενο: «Current Tendencies in the Control of Constitutionality» σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου με θέμα «The Constitution and its Reform» δημοσιεύτηκε στον αντίστοιχο τόμο από τις εκδόσεις Esperia, London, 2008, σ. 337 επ. Τέλος, Βιβλιοκριτική του για το βιβλίο των Foxhall and A.D.E Lewis, Greek Law in its Political Setting: Justifications not Justice, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Legal History, vol. 18, No 1 (1997), σσ Υπό Δημοσίευση - Μελέτη με θέμα: «Οι νόθες Ανεξάρτητες Αρχές: ρύθμιση των αγορών απορύθμιση της δημοκρατίας; Η υποκατάσταση της εκτελεστικής εξουσίας και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των ρυθμιστικών Αρχών στην Ελλάδα»

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ 1 Ελένη Τροβά 1. Γενικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως 10 η Μαΐου 1963 Τόπος γεννήσεως Αθήνα 2 Οικογενειακή κατάσταση: παντρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Iωάννας Κυριτσάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Iωάννας Κυριτσάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Iωάννας Κυριτσάκη Διεύθυνση κατοικίας: Ακρίτα 18, 67100, Ξάνθη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2541066447 & 6947267632 E-mail: ikiritsa@env.duth.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2004-2008 Διδακτορική Διατριβή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [1]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [1] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Φεφές Όνομα: Μιχαήλ Όνομα πατρός: Βασίλειος Τόπος γέννησης: Πάτρα Ημερομηνία γέννησης: 01/01/1965 Διεύθυνση γραφείου: Αθηναΐδος 27, Βούλα Τηλέφωνο γραφείου: 2109706880 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ευγενία Αλεξανδροπούλου Τόπος Γεννήσεως : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : Γραφείου : 2310 891896 κιν. 6944/996221 Κατοικίας : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασπασία I. Τσαούση Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου & Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου Νομική Σχολή ΑΠΘ LL.M., Ph.D. (University of Chicago) Accredited Mediator (CIArb)

Διαβάστε περισσότερα

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ 5 o Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον Τριήµερο Συνέδριο 25-28 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr

www.palladianconferences.gr www.palladianconferences.gr UNDER THE AUSPICES OF SILVER SPONSOR BRONZE SPONSOR CONTRIBUTORS SUPPORTER ACADEMIC PARTNER INTELLIGENCE PARTNER COMMUNICATION SPONSORS 3 agenda 09.30-10.00 Προσέλευση & Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΑΛΗΣ Απόστολος Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιουνίου 1975 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με δύο τέκνα Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 2003-2004 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς.

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 26 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54641 Διεύθυνση Γραφείου Ερμού 41- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624 Κινητό τηλέφωνο 6948304620

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

www.unic.ac.cy ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ www.unic.ac.cy ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10 + 1 λόγοι για να επιλέξετε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 2 Τμήμα Νομικής 4 Πορεία του Τμήματος 4 Ακαδημαϊκή Αναγνώριση 5 Μέθοδοι Διδασκαλίας 6 Διαπανεπιστημιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Όνομα Πατρός Αλέξανδρος Όνομα Μητρός Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Νάσκου-Περράκη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνώ Οργανσιμών. Βιογραφικά Στοιχεία

Παρασκευή Νάσκου-Περράκη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνώ Οργανσιμών. Βιογραφικά Στοιχεία Παρασκευή Νάσκου-Περράκη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνώ Οργανσιμών Σπουδές Βιογραφικά Στοιχεία Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου περάτωσε και τις γυμνασιακές της σπουδές. Αποφοίτησε από τη Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Αριστοτέλου ς 3 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ διορισμού 28/τΓ /31-3-2008) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Τομέας Διοικητικής Επιστήμης) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/νση εργασίας: Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο Θεοφανούς Παπαζήση Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου ΝΟΠΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156 54006 Θεσσαλονίκη Τηλ.: +302310 891499, +302310 891491, Fax: +30 2310 891439 E-mail: perraki@uom.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα