Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως Δήμοι - Κοινότητες... 3 Δημόσια έργα... 4 Διοικητική πράξη... 5 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Συμβούλιο Επικρατείας... 8 Υπάλληλοι διοικητικοί... 9 Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας... 10

2 - 2 - ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αθλητισμός Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Αλλοδαποί Αποκαταστατική νομοθεσία Αστικός Κώδικας Αυτοκίνητα Βιομηχανία Γεωργία Δάση Δήμοι - κοινότητες Δημόσια έργα Δημόσια κτήματα Δημόσιο λογιστικό Διαγωνισμοί Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα Δικηγόροι Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια Διοικητική πράξη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Εθνικό Σύστημα Υγείας Εκπαίδευση Ελεγκτικό Συνέδριο

3 - 3 - Εμπόριο Εργασία Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Ιθαγένεια Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως Κοινωνική ασφάλιση Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Λατομεία Νομάρχες Νομικά πρόσωπα Νομικό Συμβούλιο Κράτους Νόμος - νομοθετική εξουσία Περιβάλλον Σήματα Στρατολογία Συμβάσεις διοικητικές Συμβολαιογράφοι Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνειακή νομοθεσία Τουρισμός Τράπεζες Υπάλληλοι δήμων - κοινοτήτων Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Φορολογία Φορολογία εισοδήματος

4 - 4 - Χρηματιστήριο Χρηστά ήθη ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Δ' 350/ , 197, 204 Δ' 2477/ Δ' 3477/ Β' 79/ , 170 Β' 177/ Α' 270/ Ε' 413/ , 165 Δ' 449/ , 118, 131 Ε' 659/ , 43 Δ' 856/ , 73 Γ' 1015/ , 233 Δ' 1026/ , 23 Δ' 1027/ , 24 Δ' 1030/ , 210 Δ' 1031/ , 61, 62, 63, 74 Δ' 1035/ , 214 Δ' 1036/ , 215 Δ' 1041/ , 68, 75, 76, 91, 99, 102, 133, 175 Δ' 1042/ , 239, 240 Δ' 1046/ Α' 1050/ Α' 1051/ Α' 1052/ , 86, 139, 144, 163 Α' 1057/ Α' 1076/ , 145, 198 ΣΤ' 1082/ ΣΤ' 1083/ , 179 ΣΤ' 1092/

5 - 5 - ΣΤ' 1108/ , 32, 36, 88, 113, 176 Ε' 1126/ Β' 1150/ , 173 Β' 1153/ , 96, 166 Β' 1154/ Γ' 1161/ , 225 Γ' 1163/ Γ' 1169/ ΣΤ' 1178/ , 222 Γ' 1188/ , 11 Γ' 1189/ , 71, 218 Α' 1207/ Α' 1219/ Α' 1220/ Δ' 1229/ , 129 Δ' 1233/ , 72, 95, 167, 191, 216, 217 Δ' 1235/ Δ' 1242/ , 137 Δ' 1247/ Γ' 1255/ Γ' 1258/ ΣΤ' 1268/ Γ' 1285/ , 100 Γ' 1287/ , 112, 116 Γ' 1288/ Α' 1290/ , 135, 154 Α' 1294/ , 143 Α' 1297/ Α' 1302/ Α' 1310/ Δ' 1319/ , 120, 121, 122, 190, 192, 245 Γ' 1349/ ΣΤ' 1374/ Δ' 1386/ , 193, 194, 200, 201, 202

6 - 6 - Δ' 1389/ Δ' 1398/ ,128 Δ' 1402/ , 90, 158 Δ' 1407/ Δ' 1410/ Γ' 1424/ , 111 Γ' 1426/ , 162 Γ' 1433/ , 188, 189, 195 Γ' 1459/ Γ' 1460/ Ολ. 1467/ , 199 Ολ. 1468/ Ολ. 1469/ , 25, 29 Ολ. 1470/ , 45, 47 Ολ. 1475/ , 57, 171 Ολ. 1476/ , 208 Α' 1477/ Α' 1479/ Α' 1495/ Α' 1497/ ΣΤ' 1500/ ΣΤ' 1503/ ΣΤ' 1534/ Γ' 1555/ Γ' 1556/ ΣΤ' 1579/ , 185, 196, 206, 221 Δ' 1590/ Δ' 1591/ , 105 Δ' 1592/ , 132 Δ' 1596/ , 203 Δ' 1598/ Δ' 1599/ , 126 Δ' 1603/ , 97, 98 Δ' 1607/

7 - 7 - Δ' 1608/ Δ' 1611/ Β' 1657/ , 187 Β' 1659/ , 212 ΣΤ' 1672/ , 211 ΣΤ' 1674/ , 84, 178 ΣΤ' 1681/ , 150, 182, 235, 236 Α' 1700/ , 234 Γ' 1709/ , 168, 205 Γ' 1719/ , 224 Γ' 1721/ , 227 ΣΤ' 1771/ , 70, 81 ΣΤ' 1772/ ΣΤ' 1777/ , 232 Γ' 1796/ Γ' 1786/ Β' 1849/ Α' 1868/ Α' 1887/ , 237 Α' 1888/ Δ' 1895/ Γ' 1909/ ΣΤ' 1913/ ΣΤ' 1914/ , 54, 55, 56 ΣΤ' 1915/ , 186, 242 ΣΤ' 1931/ , 183

8 - 8-1 Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλομένη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην Ολομέλεια το ζήτημα αν συνιστά διαφορά ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, η προκαλούμενη από την προσβολή υπουργικής αποφάσεως περί εκδόσεως μετοχοποιήσιμων τίτλων (προμετόχων) της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. Δ' 1035/2004 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Η. Μάζος εις Ολομ.) 2 Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην Ολομέλεια το ζήτημα αν υφίσταται δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας να εκδικάσει διαφορά που προέκυψε από την προσβολή πράξεως της Α.Ε. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα περί προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης οργανωμένων ακτών Δ' 1036/2004 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Η. Μάζος εις Ολομ.) 3 Δήμοι - κοινότητες έργα διαδικασία παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος και αντιθέτου νομολογίας (Σ.Ε. 1617/96) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν απαιτείται κοινοποίησις της αιτήσεως θεραπείας απευθυνομένης στον Νομάρχη και στον κύριο του έργου Ο.Τ.Α. ΣΤ' 1268/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Μ. Καραμανώφ εις επταμ.)

9 - 9-4 Δημόσια έργα τόκοι υπερημερίας παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση λόγω αντιθέτου νομολογίας (ΣΕ 136/2004) το ζήτημα αν ως αφετηρία του υπολογισμού των τόκων υπερημερίας πρέπει να ληφθεί το σημείο της οχλήσεως του αναδόχου προς τη διευθύνουσα υπηρεσία να συντάξει συγκριτικό πίνακα ΣΤ' 1772/2004 πενταμ. Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος (παρ. εις επταμ.) 5 Διοικητική πράξη διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή παραπέμπεται λόγω αντιθέτου νομολογίας (ΣΕ 2910/2000) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν ως έγγραφο κοινοποιήσεως με το οποίο είναι δυνατόν να γίνεται κατά πρόσφορο τρόπο η ενημέρωση για την ενδικοφανή προσφυγή, νοείται μόνο το αποδεικτικό που συγκοινοποιείται με την πράξη που υπόκειται στην ενδικοφανή προσφυγή Γ' 1255/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος εις επταμ.) 6 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ασφαλιστικά μέτρα παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην Ολομέλεια το ζήτημα αν πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης εκδιδόμενη κατ' εφαρμογήν του άρθρου 689 ΚΠολΔικ με την οποία δεν χορηγείται άδεια λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κατά αλλοδαπού δημοσίου έχει τον χαρακτήρα κυβερνητικής πράξεως ή αντιθέτως συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη Δ' 1026/2004 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Χ. Ράμμος εις Ολομ.)

10 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας εκτέλεση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια το ζήτημα αν πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης εκδιδόμενη κατ' εφαρμογήν του άρθρου 923 ΚΠολΔικ με την οποία δεν χορηγείται άδεια επισπεύσεως της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως κατά αλλοδαπού δημοσίου έχει τον χαρακτήρα κυβερνητικής πράξεως ή αν αντιθέτως συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη Δ' 1027/2004 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Χ. Ράμμος εις Ολομ.) 8 Συμβούλιο Επικρατείας διαδικασία αίτηση επανασυζητήσεως παραπέμπεται λόγω κυμαινόμενης νομολογίας και γενικότερης σημασίας στην Ολομέλεια το ζήτημα αν επί υποβολής αιτήσεως επανασυζητήσεως σε σχηματισμό τμήματος άλλο από τον αρχικώς επιληφθέντα, ο οποίος έχει διαπιστώσει τη μη νομιμοποίηση του δικηγόρου και δεν έχει εκδόσει οριστική απόφαση, σε ποίες ενέργειες περαιτέρω θα προβεί ο σχηματισμός που επιλαμβάνεται της αιτήσεως επανασυζητήσεως και σε ποίες ο αρχικώς επιληφθείς Δ' 1389/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Π. Κοτσώνης εις Ολομ.) 9 Υπάλληλοι διοικητικοί διορισμός διαδικασία Ν. 2190/2004 παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα εάν κατά της αποφάσεως του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία κυρώνεται ο οριστικός πίνακας διοριστέων για πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας κατ'

11 άρθρ. 18 του Ν. 2190/1994 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρεί αίτηση θεραπείας Γ' 1188/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Γ. Ποταμιάς εις επταμ.) 10 Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας ειδικά Πυροσβεστικό Σώμα δικαιώματα παραπέμπονται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση τα ζητήματα της εννοίας του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 1481/84 σε συνδυασμό προς το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 1264/82, σχετικά με την προς το κοινό προβολή των αιτημάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων με την διαμόρφωση ειδικών προς τούτο χώρων στο εξωτερικό μέρος των καταστημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και των εν γένει υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Γ' 1786/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Μ. Πικραμένος εις επταμ.) 11 Ευρωπαϊκή Ένωση κεφαλαιαγορά παραπέμπεται στο ΔΕΚ προδικαστικό ερώτημα αν στην περίπτωση που διενεργούνται μεταξύ προσώπων ή ομάδων προσώπων, εχόντων κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 2 περ. 1 της οδηγίας 89/592/ΕΟΚ του Συμβουλίου, προσυνεννοημένες χρηματιστηριακές συναλλαγές που απολήγουν στην ανατίμηση ή τεχνητή διόγκωση της τιμής των μεταβιβαζομένων κινητών αξιών, οι διενεργούντες τις ως άνω συναλλαγές θεωρούνται ή μη κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας, ώστε οι πράξεις αυτές να εμπίπτουν στη θεσπιζόμενη με τα άρθρα 2, 3 και 4 της αυτής

12 οδηγίας απαγόρευση εκμεταλλεύσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ΣΤ' 1915/2004 πενταμ. Εισηγητής : Σ. Χαραλάμπους (παρ. στο ΔΕΚ) 12 Φόρος προστιθεμένης αξίας απαλλαγές παραπέμπεται στο ΔΕΚ το προδικαστικό ερώτημα αν παροχές από τα κατ' άρθρο 13Α παρ. 1 περ. β της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ πρόσωπα, χρήσεως τηλεφώνου και τηλεοράσεως σε ασθενείς καθώς και τροφής και κλίνης σε συνοδούς ασθενών εντάσσονται στις στενώς συνδεόμενες με τη νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη πράξεις, ως παρεπόμενες της περιθάλψεως αυτής πράξεις, αλλά και ως απαραίτητες γι' αυτήν Β' 1657/2004 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης στο ΔΕΚ) 13 Αθλητισμός εν όψει του εντόνου κρατικού ενδιαφέροντος για την οργάνωση και την ανάπτυξη του επαγγελματικού αθλητισμού, από τον χώρο του οποίου αντλούνται και σοβαρές κρατικές πρόσοδοι, η κατά το άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος, κρατική μέριμνα και εποπτεία εκδηλούται, εκτός άλλων, και με τις ρυθμίσεις των άρθρων 77 και 77Α του Ν. 2725/1999, οι οποίες προβλέπουν την ίδρυση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ως ειδικού συλλογικού οργάνου, τελούντος, ως προς τα διοικητικά θέματα, υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού / μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ρητώς ανατίθενται στην εν λόγω Επιτροπή, περιλαμβάνεται τόσο η έκδοση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, όσον και η ανάκληση αυτού με την άσκηση δε των

13 αρμοδιοτήτων τούτων επιδιώκεται η εξυπηρέτηση ειδικώτερου δημόσιου σκοπού, ήτοι ο έλεγχος της τηρήσεως των διατάξεων του Ν. 2725/1999 στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού Δ' 1596/2004 επταμ. Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 14 Αθλητισμός ομοσπονδίες κατ' άρθρ. 28 παρ. 5 Ν. 2725/1999 η ειδική αθλητική αναγνώριση Ομοσπονδίας που λειτουργούσε κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ( ) ανακαλείται και όταν ο αριθμός των σωματείων μελών της που διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση γίνει μικρότερος των ένδεκα (11) / στην περίπτωση δε αυτή η ανάκληση δεν είναι δυνητική, αλλά είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση Δ' 1407/2004 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 15 Αθλητισμός σωματεία κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2725/1999, η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως, αλλ' είναι υποχρεωτική, όταν συντρέχει σχετικός νόμιμος λόγος / εξάλλου από τα άρθρα 8 παρ. 3 και 30 παρ. 6 του ιδίου νόμου προκύπτει ότι λόγο ανακλήσεως της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου αποτελεί και η περίπτωση κατά την οποία το σωματείο απασχολεί μεν προπονητή, πλην δεν έχει συνάψει με αυτόν έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών Δ' 1402/2004 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος

14 Αίτηση ακυρώσεως διαδικασία παραίτηση πρακτικό διοικητικού συμβουλίου ανωνύμου εταιρείας περί παραιτήσεώς της από το δικαίωμα της ασκηθείσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεως ακυρώσεως και περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. να προβεί στις σχετικές ενέργειες δεν πληροί τις προϋποθέσεις εγκύρου παραιτήσεως κατ' άρθρ. 30 Π.Δ. 18/89, εφόσον διαβιβάσθηκε σε φωτοαντίγραφο από τη Διοίκηση Δ' 3477/2003 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 17 Αίτηση ακυρώσεως διαδικασία προδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του Π.Δ. 18/89, όχι μόνον ο εισηγητής της υπόθεσης, αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί, με προδικαστική απόφαση, να ζητήσει από τον αιτούντα ή από άλλη διοικητική αρχή να προσκομίσουν ελλείποντα χρήσιμα στοιχεία / στην τελευταία αυτή περίπτωση εν όψει του άρθρου 22 παρ. 3 του π.δ. 18/89, ο αιτών ή άλλη διοικητική αρχή έχουν υποχρέωση να αποστείλουν τα ζητούμενα με την προδικαστική απόφαση στοιχεία / ειδικότερα δε, ως προς τον αιτούντα, η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής δεν εξαρτάται από την ιδιότητά του ως ιδιώτη ή ως διοικητικής αρχής / αυτό, άλλωστε, δεν αντίκειται στο άρθρο 23 Π.Δ. 18/89 περί αποστολής φακέλου και απόψεων από το καθ' ού η αίτηση Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., δοθέντος ότι, πέραν των απόψεων, τις οποίες μόνον η καθ' ής η αίτηση διοικητική αρχή μπορεί να αποστείλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου ή και άλλα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση μπορεί να έχει στη διάθεσή του και ο αιτών, υποχρεούμενος με προδικαστική απόφαση, να

15 τα προσκομίσει, προς το σκοπό να συγκεντρωθούν όλα τα χρήσιμα για τη διερεύνηση της διαφοράς στοιχεία Δ' 1046/2004 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Μ. Σωτηροπούλου παρ. 1672/2001 πεντ.) 18 Αίτηση ακυρώσεως δικαστική δαπάνη το άρθρο 39 παρ. 2 του Π.Δ. 18/1989 δεν έχει εφαρμογή αν το γεγονός, το οποίο συνεπάγεται κατάργηση της δίκης, είναι μεταγενέστερο της συζητήσεως του ενδίκου βοηθήματος, διότι στις περιπτώσεις αυτές δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός λόγος της πιο πάνω διατάξεως αφού ο αιτών δεν είχε γνώση αυτού του γεγονότος και, συνεπώς, δεν παρίσταται αδικαιολόγητη η από μέρους του εμμονή στην πρόοδο της δίκης και στην εκδίκαση της υποθέσεως / στις παραπάνω περιπτώσεις, λοιπόν, αν το ένδικο μέσο έχει ασκηθεί παραδεκτώς επιδικάζεται δικαστική δαπάνη υπέρ του αιτούντος Ολομ. 1469/2004 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 19 Αίτηση ακυρώσεως δικόγραφο ερμηνεία συμπροσβαλλόμενη πράξη αίτηση ακυρώσεως, η οποία πλήττει την σιωπηρά απόρριψη αιτήματος από τη Διοίκηση απαραδέκτως, λόγω ασκήσεώς της προ της παρόδου του τριμήνου, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως στρεφομένη κατά της τυχόν ρητής πράξεως, εκδοθείσης μετά την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, με την οποία απερρίφθη από τη Διοίκηση το υποβληθέν από τον ενδιαφερόμενο αίτημα Δ' 2477/2003 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας

16 Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα η εκδιδόμενη κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του Ν.Δ. 170/74 κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίνεται τροποποίηση ή συμπλήρωση του Οργανισμού της Α.Τ.Ε., αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, διότι με αυτήν εκδηλώνεται εποπτεία της Διοικήσεως, προβλεπομένη από διοικητικό νόμο, σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο μάλιστα, μέχρι τη μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρεία είχε διφυή χαρακτήρα και επεδίωκε κοινωφελή σκοπό, συνιστάμενο στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας / εξάλλου, ενόψει του απροσώπου χαρακτήρα των εγκρινομένων με την υπουργική απόφαση ρυθμίσεων, αυτή έχει κανονιστικό χαρακτήρα / (μειοψ.) Δ' 1233/2004 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 21 Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα απόφαση περί εγκρίσεως της οριστικής μελέτης οδοποιΐας έργου είναι εκτελεστή πράξη Ολομ. 1475/2004 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 22 Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη διαφορά αρμοδιότητος Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Δήμος ως διαχειριστής κοινοτικών πόρων κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θεωρείται κατ' άρθρ. 105 του Ν. 2362/1995 δημόσιος υπόλογος και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη καταλογιστική πράξη ελέγχου λογαριασμών

17 δημοσίου υπολόγου υπόκειται στο δικαστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δ' 449/2004 Εισηγητής : Δ. Μακρής 23 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσβαλλόμενη πράξη πράξη κυβερνήσεως βλ. παραπ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσβαλλόμενη πράξη πράξη κυβερνήσεως βλ. παραπ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς περιβάλλον ασκείται άνευ εννόμου συμφέροντος αίτηση ακυρώσεως κατά κοινής υπουργικής αποφάσεως εγκρίσεως αδείας εγκαταστάσεως για τον εκσυγχρονισμό διυλιστηρίου από σωματεία εργαζομένων στην περιοχή του διυλιστηρίου, γιατί οι σκοποί των σωματείων αυτών δεν αναφέρονται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος / (μειοψ) Ολομ. 1469/2004 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 26 Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς περιβάλλον ασκείται με έννομο συμφέρον αίτηση ακυρώσεως κατά κοινής υπουργικής αποφάσεως εγκρίσεως αδείας εγκαταστάσεως για τον εκσυγχρονισμό διυλιστηρίου, από Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής,

18 όπου το διυλιστήριο, διότι σκοπός του Συνδέσμου είναι και η προστασία του περιβάλλοντος των δήμων και κοινοτήτων του Συνδέσμου όπως και από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., εφόσον μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι και η παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για υποθέσεις των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης Ολομ. 1470/2004 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 27 Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία διακοπή η υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την άσκηση ενδίκου μέσου ή βοηθήματος Δ' 1041/2004 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Η. Μάζος παρ. 2274/2003 πεντ.) 28 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ λόγοι λόγοι απαράδεκτοι βλ. παρακ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ κατάργηση δίκης βλ. παραπ Αίτηση αναιρέσεως παραδεκτό λόγω ποσού διαφοράς Ν. 2944/2001 ο περιορισμός στην άσκηση ή τη συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως, τον οποίο θεσπίζουν τα άρθρα 5 και 10 παρ. 3 του Ν. 2944/2001, δεν έχει εφαρμογή, όταν ανακύπτει το ζήτημα εάν η διαφορά, η οποία εκδικάσθηκε από τα τακτικά

19 διοικητικά δικαστήρια και άγεται ήδη με αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι διοικητική ή ιδιωτική / στην περίπτωση αυτή και, προκειμένου να κριθεί μόνο το ζήτημα αυτό, το οποίο συνιστά θέμα δημοσίας τάξεως, διότι συνδέεται με το κριτήριο που θεσπίζει το Σύνταγμα για τη θεμελίωση της δικαιοδοσίας των διοικητικών και των πολιτικών δικαστηρίων, εξετάζεται δε και αυτεπαγγέλτως κατ' αναίρεση, το Συμβούλιο της Επικρατείας προχωρεί στην εξέταση της αιτήσεως αναιρέσεως και όταν το αντικείμενο της διαφοράς που άγεται ενώπιόν του είναι κατώτερο των δραχμών, χωρίς περαιτέρω, να ερευνά εάν προβάλλονται ισχυρισμοί περί ευρύτερων οικονομικών ή δημοσιονομικών συνεπειών από την επίλυση της διαφοράς ή εάν οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί είναι βάσιμοι / (μειοψ.) ΣΤ' 1108/2004 Εισηγητής : Α. Σταθάκης 31 Αίτηση αναιρέσεως παραδεκτό όριο Ν 2721/99 το προβαλλόμενο από το αναιρεσείον ζήτημα ομαλής συνεργασίας των δύο χωρών δεν δύναται να υπαχθεί στις περιπτώσεις του άρθρου 36 Ν. 2721/99 που δικαιολογούν κατ' εξαίρεση την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως με αντικείμενο κατώτερο των δραχμών Β' 1849/2004 Εισηγητής : Ι. Γράβαρης 32 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι βλ. παραπ. 30

20 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ πολιτογράφηση βλ. παρακ Αποκαταστατική νομοθεσία Ν. 1648/1986 η Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του Ν. 1648/1986, πριν αποφανθεί για την τοποθέτηση ατόμων που εμπίπτουν στις διάφορες κατηγορίες του ιδίου νόμου, οφείλει να διαπιστώσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την τοποθέτηση, δηλαδή αν υπάρχουν ή όχι κενές θέσεις από την αντίστοιχη κατηγορία ατόμων που εμπίπτουν στον Ν 1648/86, ανεξάρτητα αν υπάρχει σχετικός ισχυρισμός στην ενδικοφανή προσφυγή του ενδιαφερόμενου Α' 1310/2004 Εισηγητής : Δ. Εμμανουηλίδης 35 Αποκαταστατική νομοθεσία πολύτεκνοι κατά την εισηγητική έκθεση του Ν. 1892/90 και τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής, το δημογραφικό πρόβλημα συνιστά το πρώτο εθνικό πρόβλημα με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, η αλλαγή δε των δημογραφικών δεδομένων αποτελεί τη βάση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ ως κίνητρο προς την κατεύθυνση αυτή θεσπίζεται η χορήγηση παροχών, οι οποίες καταβάλλονται στην πολύτεκνη μητέρα ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή ή αποζημίωση / ως πολύτεκνη δε μητέρα, κατά την έννοια του νόμου, θεωρείται αυτή η οποία έχει τέσσερα τουλάχιστον ζώντα τέκνα που έχουν γεννηθεί σε γάμο ή έχουν νομιμοποιηθεί ή αναγνωρισθεί, εφόσον τα μεν θήλεα τέκνα είναι άγαμα ή διατελούν σε διάζευξη ή χηρεία και

21 συντηρούνται από τους γονείς τους, τα δε άρρενα είναι ανήλικα Α' 1477/2004 Εισηγητής : Δ. Μαρινάκης 36 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ πώληση βλ. παρακ Αυτοκίνητα επιβατικά δημοσίας χρήσεως έδρα και μετά την επελθούσα - συνεπεία του Ν 2539/ συνένωση δήμων και κοινοτήτων, τα επιβατικά δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα δεν έχουν έδρα τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως που προέκυψε από την συνένωση του εν λόγω δήμου ή κοινότητας με άλλους δήμους ή κοινότητες, αλλά διατηρούν ως έδρα το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα που ταυτίζεται με τον δήμο ή την κοινότητα που ήταν η έδρα τους πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου / προβλέπεται, όμως, περαιτέρω ως εξαίρεση, ότι είναι δυνατόν να καθορισθεί με απόφαση του οικείου νομάρχη, για το σύνολο ή μέρος των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του νέου δήμου, ως νέα έδρα η ενιαία εδαφική περιφέρεια του δήμου τούτου / η απόφαση αυτή του νομάρχη αποτελεί ατομική διοικητική πράξη ή, επί ρυθμίσεως πλειόνων περιπτώσεων, σώρευση ατομικών διοικητικών πράξεων, ως αφορώσα τη διεύρυνση της έδρας, ήτοι της διοικητικής μονάδος εντός της οποίας ισχύει η άδεια κυκλοφορίας, συγκεκριμένων ήδη κυκλοφορούντων ΕΔ.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία προσδιορίζονται ατομικώς στην εν λόγω απόφαση δι' αναφοράς του αριθμού κυκλοφορίας τους ή πάντως είναι δυνατόν να προσδιορισθούν ατομικώς δι'

22 αναφοράς της παλαιάς έδρας τους εν όψει του καθορισμένου σε κάθε διοικητική μονάδα αριθμού αυτών Δ' 1603/2004 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Ε. Νίκα παρ. 444/2004 πενταμ.) 38 Αυτοκίνητα σταθμοί άδεια λειτουργίας επί μεταβολής του προσώπου που εκμεταλλεύεται σταθμό αυτοκινήτων, η προβλεπόμενη στο άρθρο 26 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 455/1976 άδεια λειτουργίας επ' ονόματι του νέου δικαιούχου δεν αποτελεί νέαν εξ υπαρχής άδεια αλλ' απλή ανανέωση της αρχικής, με μόνη τροποποίηση ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου / τούτο συνάγεται και εκ του ότι η άδεια λειτουργίας επ' ονόματι του νέου δικαιούχου εκδίδεται με μόνη την υποβολή των προβλεπομένων στις ως άνω δύο παραγράφους στοιχείων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή όλων των στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για την έκδοση εξ υπαρχής αδείας λειτουργίας / η έκδοση αδείας λειτουργίας επ' ονόματι νέου δικαιούχου, αποτελεί ανανέωση της αρχικής αδείας λειτουργίας και είναι δυνατή ακόμη και όταν η σχετική αίτηση υποβληθεί μετά τη λήξη της αρχικής αδείας η θεσπιζόμενη με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2465/97 απαγόρευση εγκαταστάσεως πρατηρίων υγρών καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων εφοδιασμένων με αντλίες καυσίμων σε πολυκατοικίες και κτίρια γειτνιάζοντα με χώρους συγκεντρώσεως κοινού, ισχύει για τις εφεξής εκδιδόμενες εξ υπαρχής νέες άδειες και δεν αποκλείει, σε περίπτωση λήξεως της ισχύος αδείας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων χορηγηθείσης προ της θεσπίσεως του Ν 2465/97, η άδεια αυτή να χορηγείται επ' ονόματι νέου δικαιούχου / / η ερμηνεία αυτή δεν οδηγεί σε παράβαση της κατοχυρούμενης στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της ισότητας εις βάρος των κατοίκων των πολυκατοικιών, στις οποίες ήδη λειτουργούν

23 πρατήρια καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων εφοδιασμένοι με αντλίες καυσίμων, δεδομένου ότι το αντικειμενικό γεγονός ότι, κατά το χρόνο θεσπίσεως του Ν 2465/97, λειτουργούσαν ήδη, σε ορισμένες πολυκατοικίες, επιχειρήσεις αυτού του είδους, δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση εκείνων που κατοικούν στις πολυκατοικίες όπου προϋπήρχαν ήδη πρατήρια και σταθμοί / ούτε άγει η ερμηνεία αυτή, σε παράβαση του περί προστασίας της ζωής άρθρου 5 παρ. 2 του Συντάγματος, δεδομένου ότι ο δικαιούχος της αδείας λειτουργίας τέτοιας επιχειρήσεως, η οποία συνεχίζει και μετά τον Ν. 2465/97 να λειτουργεί σε χώρο πολυκατοικίας, οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να συμμορφώνεται προς τους τασσομένους από την οικεία νομοθεσία όρους ασφαλείας / (μειοψ) / Δ' 350/2003 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 39 Βιομηχανία κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν 1360/83, δεν καθιερώνεται με αυτό εξαίρεση από τις διατάξεις των νόμων για την προστασία της Αττικής (Ν. 1515/85, Ν. 1650/86, Π.Δ. 84/89) και, ως εκ τούτου δεν δύναται να αποτελέσει νόμιμη βάση για την εγκατάσταση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό βιομηχανίας ή βιοτεχνίας στο Νομό Αττικής κατ' απόκλιση από τις διατάξεις αυτές που είναι και μεταγενέστερες / (μειοψ) / Ολομ. 1468/2004 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 40 Βιομηχανία επενδύσεις η νέα, επαχθεστέρα για τους επενδυτές ρύθμιση του άρθρου 44 παρ. 8 του Ν 1731/87, είχε τεθεί σε ισχύ πριν από την κατά νόμο διαπίστωση ολοκληρώσεως της επίδικης επενδύσεως του Ν. 1262/82 και,

24 συνεπώς, δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να θεωρηθεί ότι η εφαρμογή της δυσμενέστερης αυτής ρυθμίσεως στην εν λόγω επένδυση συνιστά ανατροπή των συνθηκών λειτουργίας της ενισχυθείσης επιχειρήσεως, στις οποίες είχε καλοπίστως αποβλέψει αυτή, και, ως εκ τούτου, προσβολή της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης Δ' 856/2004 Εισηγητής : Ε. Νίκα 41 Γεωργία ενισχύσεις η παράδοση του συσπόρου βάμβακος στην εκκοκκιστική επιχείρηση πρέπει να γίνεται κατ' αρχήν από τον ίδιο τον παραγωγό, μπορεί όμως, να γίνει και από άλλο πρόσωπο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα μπορεί να γίνει είτε από άλλο μέλος της γεωργικής εκμεταλλεύσεως του παραγωγού ή συγγενή του πρώτου βαθμού με βάση απλή εξουσιοδότηση, είτε από τρίτο πρόσωπο, πλήν των μεσιτών των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, με βάση συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο / ο παραγωγός δε ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του πρέπει να είναι παρών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραδόσεως, η οποία αρχίζει από την είσοδο του προϊόντος στο εκκοκκιστήριο / σε περίπτωση που δεν παρίσταται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραδόσεως ποσότητας συσπόρου βάμβακος ο παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, η ποσότητα αυτή θεωρείται μη επιλέξιμη, δηλαδή γι' αυτήν δεν μπορεί να εισπραχθεί κοινοτική ενίσχυση / πέραν τούτου, όμως, το οποίο δεν αποτελεί κύρωση, επιβάλλεται στην εκκοκκιστική επιχείρηση η κύρωση της άρσεως εγκρίσεως λειτουργίας του εκκοκκιστηρίου και της διακοπής των παραλαβών του συσπόρου βάμβακος για διάστημα δέκα εργασίμων ημερών /

25 και τούτο διότι θεωρείται ότι επιχειρείται παραπλάνηση ή εξαπάτηση για την είσπραξη μη δικαιουμένων ενισχύσεων Δ' 1398/2004 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 42 Δάση αναδάσωση εφόσον το θέμα του χαρακτηρισμού ως δασικής ή μη του συνόλου της επιδίκου εκτάσεως ήταν εκκρεμές ενώπιον των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων, νομίμως η Διοίκηση αρνήθηκε να επανέλθει επί της κηρύξεως της εκτάσεως ως αναδασωτέας και να επανεξετάσει τη νομιμότητα της σχετικής πράξεως Ε' 659/2004 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Π. Πικραμμένος παρ. 2793/2002 πεντ.) 43 ΔΑΣΗ χαρακτηρισμός διαδικασία ν. 998/79 βλ. παραπ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία μόνη η μη έγκαιρη αποστολή από τη δημοτική αρχή των στοιχείων που είχαν ζητηθεί από αυτήν με έγγραφο του εισηγητή - δικαστή δεν δημιουργεί τεκμήριο παρανομίας των πράξεων μεταδημοτεύσεως αυτών των εκλογέων νόμιμη η κρίση περί παρανόμου μεταδημοτεύσεως αφού μετά από αναλυτική αξιολόγηση όλων των προσκομισθέντων στοιχείων προσδόθηκε μείζων αποδεικτική βαρύτητα στα έγγραφα των Δ.Ο.Υ. που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν οι ίδιοι οι εκλογείς

26 μόνο το γεγονός ότι ανήλικα τέκνα δημοτών είχαν υποβάλει από κοινού με τους γονείς τους αιτήσεις μεταδημοτεύσεως και μεταδημότευσαν με την ίδια δημαρχιακή απόφαση δεν δημιουργεί τεκμήριο ότι οι εκλογείς αυτοί συγκατοικούσαν με τους γονείς τους ώστε η αμφισβήτηση της κατοικίας των τελευταίων να συνεπάγεται άνευ ετέρου και αμφισβήτηση της κατοικίας των ανωτέρω εκλογέων με κλονισμό της αποδεικτικής αξίας της σχετικής υπεύθυνης δηλώσεώς τους Γ' 1426/2004 Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης 45 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ αναπτυξιακοί σύνδεσμοι βλ. παραπ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ αρμοδιότητες βλ. παρακ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. βλ. παραπ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ επιχειρήσεις βλ. παρακ Δημόσια έργα διαδικασία έκπτωση εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η τασσομένη εις τον ανάδοχον προθεσμία προς εκπλήρωσιν των εκ της συμβάσεως υποχρεώσεών του ήθελε παραταθεί, απαιτείται η προς αυτόν κοινοποίησις νέας περί

27 τούτου ειδικής προσκλήσεως του Προϊσταμένου της Διευθυνούσης Υπηρεσίας, η οποία (κοινοποίησις) λαμβάνεται πλέον ως αφετηρία υπολογισμού τόσον του τασσομένου εις τον ανάδοχον χρόνου προς εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών του, όσον και της ανατρεπτικής προθεσμίας προς έκδοσιν της περί εκπτώσεως του αναδόχου πράξεως του Προϊσταμένου της Διευθυνούσης Υπηρεσίας εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως αυτού ΣΤ' 1503/2004 Εισηγητής : Μ. Καραμανώφ 50 Δημόσια έργα διαδικασία όργανα Προϊσταμένη Αρχή η έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 159/2000 είναι ότι ανατίθενται μεν στα όργανα της Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Σ.Ε.Α. οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής που προβλέπονται στα άρθρα 3 περ. στ' και 12 παρ. 2 του Ν. 1418/84, παραφυλάσσονται, όμως, υπέρ του ΥΠΕΧΩΔΕ, λόγω, προφανώς τού ότι τα έργα αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, οι αρμοδιότητες προϊσταμένης Αρχής που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 609/1985, ήτοι η αρμοδιότητα εγκρίσεως των διακηρύξεων που αφορούν τα ως άνω έργα και η αρμοδιότητα εγκρίσεως ή μη του αποτελέσματος των σχετικών διαγωνισμών Δ' 1031/2004 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 51 Δημόσια έργα διαδικασία παραλαβή η βεβαίωση περαιώσεως του έργου εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επί τη βάσει της εκθέσεως του επιβλέποντος μηχανικού, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου ή

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 Α.Π.: 4552 Ελάτεια: 21/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα Ταχ. Κώδικας: 35015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα