* * LaiCaTM. PoolaiTM. ευθυγράμμιση. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* * LaiCaTM. PoolaiTM. ευθυγράμμιση. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ"

Transcript

1 * * LaiCaTM Εγχειρίδιο χρήσης PoolaiTM ευθυγράμμιση Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ

2 LAICA POOLAI IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΡΕΊΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΚΑΝΌΝΕΣ! ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ ΜΗ-ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ ΕΥΘΎΝΗ ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΈΝΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΆ Η ΣΤΆΘΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΈΝΟΥ ΘΟΡΎΒΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ... 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ... 3 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΉ... 4/5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 6 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 7/8 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚ-ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ 0

3 ROXELL DISCLAIMER : The original, authoritative version of this manual is the Dutch version produced by ROXELL bvba. Subsequent changes to any manual made by any third party have not been reviewed nor authenticated by Roxell. Such changes may include, but are not limited to, translation into languages other than Dutch, and additions to or deletions from the original content. Roxell disclaims responsibility for any and all damages, injuries, warranty claims and/or any other claims associated with such changes, inasmuch as such changes result in content that is different from the authoritative Roxell -published Dutch version of the manual. For current product installation and operation information, please contact the customer service and/or technical service departments of Roxell. Should you observe any questionable content in any manual, please notify Roxell immediately in writing to: ROXELL bvba - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgium.

4 ROXELL Γενικές πληροφορίες ΣΠΟΥΔΑΊΟΣ: Οι παρούσες οδηγίες θα πρέπει να διαβάζονται, να γίνονται κατανοητές και να τηρούνται πλήρως από το χρήστη, το αρμόδιο προσωπικό και το προσωπικό λειτουργίας. Τηρείτε του νομικούς κανονισμούς και τους ισχύοντες κανόνες Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, τις ευρωπαϊκές κανονισμούς και οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία ή και τους νόμους, καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας και αποφυγής ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα του χρήστη. Κατά τη συναρμολόγηση, λειτουργίακαισυντήρησητηςεγκατάστασηςθαπρέπεινατηρούνταιοισχετικοί νομικοί κανονισμοί και οι ισχύοντες τεχνικοί κανόνες. Προοριζομενη χρήση Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση στην εντατική εκτροφή ζώων και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες καλής εργασίας. Επομένως, απαγορεύεται η επιπλέον φόρτωση του προϊόντος. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται στα παραπάνω. Ο χρήστης φέρει όλη την ευθύνη. Μη-προβλεπόμενη χρήση Κάθε χρήση διαφορετική από την περιγραφόμενη στο «Προοριζόμενη χρήση» γίνεται με ευθύνη του τελικού χρήστη. Ευθύνη Η (Εκτεταμένη) Εγγύηση δεν ισχύει εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα παρακάτω: μη υλοποίηση επιθεώρησης εισερχόμενων αγαθών αναφορικά με τα Προϊόντα, ακατάλληλο χειρισμό, μεταφορά, τροποποίηση ή επισκευή ατύχημα, κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση ακατάλληλη συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεσηήσυντήρηση(με αναφορά στα πιο πρόσφατα εγχειρίδια συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και συντήρησης της Roxell) ανωτέρα βία αμέλεια, έλλειψη επιτήρησης ή συντήρησης από την πλευρά του πελάτη συνήθης φθορά χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών ουσιών που απαγορεύονται, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης της Roxell χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών ουσιών κατά παράβαση των οδηγιών που παρέχουν οι προμηθευτές ή χρήση των Προϊόντων σε εκρηκτική ατμόσφαιρα (ΑΤΕΧ). Η (Εκτεταμένη) Εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ελαττώματος που οφείλεται είτε σε υλικά ή εξαρτήματαείτεσε υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πελάτη ή σε περίπτωση παρέμβασης από άτομο ή φορέα που δεν έχει εξουσιοδότηση ή ικανότητα εκτέλεσης τέτοιων παρεμβάσεων. Επιπλέον, η (Εκτεταμένη) Εγγύηση ισχύει μόνον εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε στάβλους και εάν όλα τα τμήματα ή εξαρτήματα των Προϊόντων παρέχονται από την Roxell. Η Roxell δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από ακατάλληλη χρήση, συναρμολόγηση, σύνδεση ή συντήρηση των Προϊόντων. Γιατοθέμααυτό, ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι (i) κάθε χρήση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση ή συντήρηση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης καισυντήρησης της Roxell, και (ii) ηηλεκτρολογική εγκατάσταση στηνοποία πρέπει να συνδεθούν τα Προϊόντα έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία αναφορικά με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, τα Προϊόντα θα πρέπει να δοκιμάζονται τόσο μηχανολογικά όσο και ηλεκτρολογικά σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τεχνικές και την εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία. Προσόντα προσωπικου Χρήστης Τοάτομοπου χρησιμοποιεί κάποια λειτουργία ενός προϊόντος για τη δουλειά του/της ή που εργάζεται στο προϊόν. Αυτός/η θαπρέπειναμπορείναδιαβάσειτιςοδηγίεςχρήσηςκαινατιςκατανοείπλήρως. Αυτός/η θαπρέπεινα γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και κατασκευής της εγκατάστασης. Τεχνικά καταρτισμένο άτομο Ένας ειδικός που είναι ικανός να συναρμολογεί και να συντηρεί την εγκατάσταση (μηχανικά / ηλεκτρικά), καθώς και να επιλύει δυσλειτουργίες. Με βάση τη δική του/της τεχνική κατάρτιση και εμπειρία, διαθέτει επαρκή γνώση για να μπορεί να αξιολογεί τις δραστηριότητες, νααναγνωρίζει τουςπιθανούς κινδύνουςκαι να αποκαθιστάεπικίνδυνες καταστάσεις. Αποθηκευση Τοποθετήστε όλα τα τμήματα προς συναρμολόγηση σε μια αίθουσα ή σε χώρο όπου τα μη συναρμολογημένα τμήματα να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες. Μεταφορά Ανάλογα με το μέγεθος των τμημάτων και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και την τοπική νομοθεσία, τα τμήματα της μηχανής θα πρέπει να μεταφερθούν με περονοφόρο όχημα. Ο χειρισμός του περονοφόρου οχήματος θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο άτομο και σύμφωνα με τους κανόνες τεχνικής αρτιότητας. Κατά την ανύψωση του φορτίου, βεβαιωθείτε ότι το κέντρο βάρους του φορτίου είναι σταθερό. 1

5 ROXELL Θεση εκτος λειτουργιας Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης και των εξαρτημάτων της σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσίατηςχώραςήτωντοπικώναρχών. Όλαταπροϊόντακαιταανταλλακτικάπουλειτουργούνθαπρέπεινα αποθηκεύονται και να διατίθενται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Περιβαλλοντικές πληροφορίες για τους πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οεξοπλισμόςπουφέρει αυτότο σύμβολο στοπροϊόν ήστη συσκευασία δεν πρέπει να συλλέγεται μαζί με αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σαςσυστήνουμεναπαραδώσετετοπροϊόνσας σε επίσημο κέντρο συλλογής, ώστε κάποιος ειδικός να αφαιρέσει τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ενημερωθείτε για την τοπική νομοθεσία αναφορικά με την ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και ποτέ μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού υλικού για εταιρίες 1 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν για εμπορικούς σκοπούς και θέλετε να το διαθέσετε, επικοινωνήστε με την Roxell η οποία θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Είναι πιθανό να πρέπει να καταβάλλετε κάποιο τέλος διάθεσης για την επιστροφή και την ανακύκλωση. Η επεξεργασία των μικρών προϊόντων (και μικρών ποσοτήτων) μπορεί να γίνει από τους τοπικούς φορείς συλλογής. 2 Σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν θέλετε να διαθέσετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διαδικασία διάθεσης. Η στάθμη του εκπεμπομένου θορύβου Η στάθμη του εκπεμπομένου θορύβου ± 70dB(A). LOTOTO = Lock Out - Tag Out - Try Out (ασφαλιση - σημανση - δοκιμη) Όλοι χρειάζονται τη δική τους ασφάλιση (ετικέτα), που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από άλλα άτομα. Ενημέρωση όλων των ατόμων που επηρεάζονται από τη διαδικασία. 1 Ασφάλιση Εντοπισμός όλων των πηγών ενέργειας (ηλεκτρικής, υδραυλικής, πνευματικής). Κλείσιμο. Θέστε τη σχετική εγκατάσταση ή διαδικασία εκτός λειτουργίας και ασφαλίστε την ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση ενός λουκέτου ή άλλου μηχανισμού ασφάλισης (Lock Out). 2 Σήμανση Προσαρτήστε στο λουκέτο ή στον μηχανισμό ασφάλισης μια πινακίδα, μια ετικέτα ή ένα αυτοκόλλητο όπου θα δηλώνεται η φύση και η αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών (Tag Out). 3 Δοκιμή Επιβεβαίωση ότι η πηγή ενέργειας είναι κλειστή. Αφαίρεση οιασδήποτε υπολειπόμενης ενέργειας. Ελέγξτε εάν η εγκατάσταση ή η διαδικασία είναι ασφαλής (Try Out). Χρήση μέσων ατομικής προστασίας. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας (γάντια, μάσκες σκόνης...). Επαρκής φωτισμός Απαιτείται ελάχιστος φωτισμός 200 lux κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την εγκατάσταση. Παροχή φωτισμού έκτακτης ανάγκης (κινητού) στην εγκατάσταση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ηλεκτρικός εξοπλισμός, πίνακες ελέγχου, τμήματα και μονάδες μετάδοσης κίνησης Για τη λειτουργία των πινάκων ελέγχου, ο ελεύθερος χώρος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 cm. Οι πίνακες ελέγχου θα πρέπει να είναι πάντα κλειστοί. Το κλειδί του πίνακα ελέγχου θα πρέπει να φυλάσσεται από εξουσιοδοτημένο άτομο. Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή εισόδου αρουραίων, ποντικιών και άλλων παρασίτων στους πίνακες ελέγχου. Εάν ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι πίνακες ελέγχου, τα τμήματα και οι μονάδες μετάδοσης κίνησης υποστούν ζημιά, η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να διακοπεί αμεσα! Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι πίνακες ελέγχου, τα τμήματα και οι μονάδες μετάδοσης κίνησης δεν πρέπει να ψεκάζονται ποτε με νερό ή άλλο υγρό! Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι πίνακες ελέγχου, τα τμήματα και οι μονάδες μετάδοσης κίνησης δεν πρέπει να καλύπτονται ποτε με οποιοδήποτε υλικό. 2

6 ROXELL Πληροφορίες σχετικά με τους εναπομένοντες κινδύνους - χρησιμοποιούνται πινακίδες ασφαλείας Υπάρχουν τρία επίπεδα ασφάλειας, τα οποία μπορείτε να αναγνωρίσετε από τη λέξη σήμα * ΚΙΝΔΥΝΟΣ * ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ * ΠΡΟΣΟΧΗ Η φύση της πηγής του επικείμενου κινδύνου και οι πιθανές συνέπειες από τη μη τήρηση των προειδοποιήσεων αναφέρονται εδώ! Σύμβολο Εννοια Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ επισημαίνει έναν άμεσο επικείμενο κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή και θανατηφόρο ατύχημα σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας. Η λέξηπροειδοποιηση επισημαίνει έναν πιθανό επικείμενο κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα ή ζημιά στο προϊόν σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας. Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια πιθανή, επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ασήμαντο τραυματισμό ή υλική ζημιά σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας. Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε υποστηρικτικές πληροφορίες. Επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή σας σε θέματα που είναι μεγάλης σημασίας για την ασφάλειά σας. Σημαίνει: προειδοποίηση ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Αποσυνδέστε το ρεύμα διαβάστε πάλι τους κανόνες ασφαλείας. Εν συντομία: επαγρυπνείτε. Εάν αγνοήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος. 3

7 ROXELL LAICA POOLAI IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ LaïCa/PooLaï Nr: Automatisch pannen voedersysteem voor opfok en productie van leghennen Αυτόματο σύστημα ταΐσματος με δίσκο για την εκτροφή ωοτόκων ορνίθων Winching systeem Liersysteem voor voer- en drinklijnen Σύστημα έλξης για γραμμές ταΐσματος και ποτίσματος ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Διαβάστε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν από τη ΧΡΗΣΗ του συστήματος 1. Πριν εκτελεσετε οποιαδηποτε εργασια επισκευης η συντηρησης, αποσυνδεετε παντα την τροφοδοσια ρευματος (κλεινοντας το γενικο διακοπτη). 2. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας (γάντια, μάσκες σκόνης). 3. Τοσυστημαξεκινααυτοματα. Μηνχρησιμοποιειτεποτεταχεριασαςσεεπικινδυνασημεια(σωληνες εισοδου τροφης, μοναδες κινησης, μοναδες ελεγχου η οπες εξοδου στους σωληνες) πριν κλεισετε εντελως το συστημα μεταφορας και εχετε βεβαιωθει οτι δεν μπορει κανεις να το ανοιξει χωρις να το γνωριζετε. 4. Ποτε μην επιτρεπετε σε μη εξουσιοδοτημενα ατομα να εισερχονται στον ορνιθωνα εαν απουσιαζετε. 5. Να ειστε προσεχτικοι οταν ανυψωνετε η χαμηλωνετε τις γραμμες/κυκλωματα ταϊσματος: - Σταματηστε αμεσα με το παραμικρο εμποδιο. - Ποτε μην στεκεστε απο κατω οταν ανυψωνετε η χαμηλωνετε τις γραμμες/κυκλωμα. 6. Εάν το σύστημα ανοίγματος ακινητοποιηθεί: απενεργοποιήστε άμεσα το σύστημα. Διαβάστε προσεχτικά τον οδηγό επίλυσης προβλημάτων και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες. Επικοινωνήστε με κατάλληλο τεχνικό, ένα τεντωμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό εάν σπάσει. 7. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και τις συνδέσεις των σωληνώσεων. Σφίξτε εάν είναι απαραίτητο. 8. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της χοάνης (σχάρα) ή το καπάκι της χοάνης των 100 κιλών κλείνει σωστά. 9. Ελεγχετε τακτικα εαν η μοναδα ελεγχου (pan) η και το κουτι του κινητηρα ειναι σωστα κλεισμενα. Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή σας σε θέματα που είναι μεγάλης σημασίας για την ασφάλειά σας. Σημαίνει: προειδοποίηση ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας: αποσυνδέστε το ρεύμα διαβάστε πάλι τους κανόνες ασφαλείας. Εν συντομία: επαγρυπνείτε. Εάν αγνοήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος. 3

8 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΉ Για το τάισμα στο δάπεδο ή για εναλλακτική στέγαση ορνίθων ωοπαραγωγής ή ορνίθων αναπαραγωγής Αριθμός πτηνών ανά δοχείο: Χρήση βαρούλκου Ηλικία πτηνών ΕΎΚΟΛΗ ΕΚΚΊΝΗΣΗ ανοικτά τροφής δοχεία πλήρη (χειροκίνητη λειτουργία) IN LINE ΑΠΟΦΥΓΉ ΣΠΑΤΆΛΗΣ ΤΡΟΦΉΣ = ΡΎΘΜΙΣΗ ΎΨΟΥΣ ΤΑΐΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘ- ΜΗΣ ΤΡΟΦΗΣ (ΘΈΣΗ 1-3). παράθυρα κλεισμένα τροφής ΕΚΤΡΟΦΉ αυτόματη λειτουργία στο δοχείο ελέγχου παράθυρα ΠΑΡΑΓΩΓΉ Χαμηλότερα Χρήση βαρούλκου Χαμηλότερα Εβδομάδες LAICA POOLAI IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL

9 IN LINE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΉ ROXELL Για ελεγχόμενο τάισμα: αδειάζετε τα δοχεία μία (έως αρκετές φορές) την ημέρα. (ΣΤΑΘΕΡΌ ΕΝΔΙΆΜΕΣΟ) ΔΟΧΕΊΟ ΕΛΈΓΧΟΥ 5 * Την τελευταία ημέρα: αδειάστε τους σωλήνες και αφήστε τα πτηνά να αδειάσουν τα δοχεία όσο το δυνατόν περισσότερο. * Μαζέψτε τα υπολείμματα τροφής ανοίγοντας όλα τα δοχεία και αδειάστε τα. * Προστατεύστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα από το νερό. * Καθαρίστε όλο το σύστημα με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης (μεγ. 100Bar). * Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε σκληρά απορρυπαντικά ή απολυμαντικά, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. Σύστημα κουρνιάσματος πουλερικών - μην το χρησιμοποιείτε συνεχώς - χρησιμοποιήστε το ως ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ! 4 2 Σειρά 4 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ 3 ΑΠΟΦΕΎΓΕΤΕ ΤΑ ΡΕΎΜΑΤΑ ΑΠΟΦΕΎΓΕΤΕ ΤΟ ΣΚΟΤΆΔΙ ΔΑΚΤΎΛΙΟΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΆΘΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΉΣ ΣΤΗ ΘΈΣΗ 5(ΕΛΆΧΙΣΤΟ) = ΤΟ ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ A Τραβήξτε το χείλος προς τα έξω με το ένα χέρι (Β). Σπρώξτετοδοχείοπροςτακάτωμετοάλλοχέρι(Α). B Τώρα τα δοχεία μπορούν να καθαριστούν εύκολα το ένα μετά το άλλο με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης (μεγ. 100BAR). LAICA POOLAI IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU

10 LAICA POOLAI IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κλείστε πρώτα το διακόπτης κύριος. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΓΚΡΙ ΦΟΝΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. 1. Μονάδα ισχύος - Αφαιρέστετησκόνηαπότονανεμιστήρα X - Ελέγξτε για πιθανές ζημιές στην ηλεκτρική καλωδίωση X 2. Σωλήνας εισόδου πουλερικών με αισθητήρα - Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας λειτουργεί σωστά. X 3. Χοάνη 100kg (Γραμμές) - Ελέγξτετοδιακόπτηστάθμης X 4. Ανάρτηση - Ελέγξτετηλειτουργίατου(κεντρικού) βαρούλκου X - Ελέγξτε τη λειτουργία του (κεντρικού) βαρούλκου. Λιπάνετε μετά τον καθαρισμό. - Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου X - Ελέγξτετησύνδεσητωντροχαλιών X - Ελέγξτε την ανάρτηση των σωλήνων και των κινητήρων X - Διατηρείτε το κορδόνι ανάρτησης τεντωμένο X 5. Καλώδιο κουρνιάσματος πουλερικών πάνω από τις γωνίες - Ελέγξτε το καλώδιο X 6. Δοχεία - Ελέγξτεγιαπιθανέςζημιέςσταδοχεία X 7. Αισθητήρες/ διακόπτες - Ελέγξτετηλειτουργίατουδιακόπτηασφαλείας X - Ελέγξτε την ηλεκτρική καλωδίωση X 8. Δοχείο ελέγχου - Αφαιρέστε το δοχείο και καθαρίστε τον εσωτερικό σωλήνα X - Καθαρίστε (στεγνώστε) την κεφαλή του αισθητήρα και τον κεντρικό σωλήνα X - Ελέγξτε το διακόπτη των μονάδων ελέγχου X 9. Γραμμές/κυκλώματα - Ελέγξτετιςβίδεςκαιταμπουλόνιαστοσύστημαμετάαπότονπρώτομήνακαι μετά από κάθε παρτίδα. Σφίξτε εάν είναι απαραίτητο. - Διατηρείτε τους σωλήνες σε οριζόντια θέση. X - Αφαιρείτε όλη την τροφή από το σύστημα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί γιακάποιαπερίοδο. τριμηνιαίως X X εξαμηνιαίως Ετησίως X 6

11 ROXELL ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κλείστε πρώτα το διακόπτης κύριος. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας. LAICA POOLAI IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΓΚΡΙ ΦΟΝΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.Δεν λειτουργεί καμία γραμμή ταΐσματος. 2.Μία ή περισσότερες γραμμές δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει ρεύμα. Ελαττωματικό ρολόι. Το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Τα καλώδια του κινητήρα έχουν υποστεί ζημιά. Προστασία κινητήρα απενεργοποιημένη. Ελαττωματικός αισθητήρας στη μονάδα ελέγχου ή ο αισθητήρας δεν είναι σωστά ρυθμισμένος. Ελαττωματικός αισθητήρας/διακόπτης ελαχίστης στη μονάδα ελέγχου ή χοάνη 100kg. 3.Ο κινητήρας είναι Το λάδι στον κοχλία υπερφορτώνει τον συχνά υπερφορτωμένος. κινητήρα. Η τροφοδοσία ρεύματος στους κινητήρες εί- ναι ανεπαρκής. 4.Ακινητοποίηση κοχλία. 5.Οι σωλήνες ή η είσοδος φθείρονται γρήγορα. Υπερβολικός θόρυβος όταν λειτουργεί το σύστημα. 6.Δεν τροφοδοτείται αρκετή τροφή για την πλήρωση των γραμμών. 7.Η τροφή πέφτει απευθείας στο δακτύλιο ρύθμισης της σχάρας. Αντικαταστήστε τις ελαττωματικές ασφάλειες ή επαναφέρετε τους διακόπτες του κυκλώματος. Ελέγξτε την τρέχουσα τροφοδοσία του ορνιθώνα. Αντικαταστήστε το ελαττωματικό ρολόι. Ρυθμίστε πάλι τα πλήκτρα. Μετρήστε το ρεύμα στα καλώδια του κινητήρα. Εάν τα καλώδια είναι ελαττωματικά, αντικαταστήστε τα. Δείτε σημεία 3. & 4. Επαναφορά κουμπιού υπερφόρτωσης κινητήρα. Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας λειτουργεί σωστά. Αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε τον αισθητήρα ή διακόπτη της μονάδας ελέγχου. Αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο. Καθαρίσατε τον κοχλία επιτρέποντας την επαναλαμβανόμενη διέλευση 25kg τροφής στη γραμμή. Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος στο σημείο του κινητήρα. Εκκινήστε τον κινητήρα. Μετρήστε το ρεύμα εκκίνησης στους κινητήρες. Η καλωδίωση θα πρέπει να έχει αρκετό πάχος για την εγγύηση της καλής λειτουργίας του συστήματος. Κάποιο αντικείμενο έχει μπλοκάρει τον Ελέγξτε εάν υπάρχουν αντικείμενα στο σωλήνα εισόδου, τη κοχλία. Ο κινητήρας λειτουργεί και στη μονάδα ελέγχου και τις οπές παροχής των δοχείων τροφής. συνέχεια ακινητοποιείται. Η τροφή κολλάει Αφαιρέστε κάθε αντικείμενο. στους σωλήνες. Το έδρανο αγκυρώσεως έχει φθαρεί ή έχει σπάσει. Ο κοχλίας δεν είναι αρκετά τεντωμένος. Κάποιο αντικείμενο έχει μπλοκάρει τον κοχλία. Ο κοχλίας έχει στραβώσει ή λυγίσει στο σημείο φθοράς. Το άκρο του κοχλία υπερκαλύπτει το άκρο της αγκυρώσεως. Οι οπές παροχής του Flex-Auger είναι πολύ μικρές ή είναι στραμμένες προς τα επάνω. Ο ρυθμιστής ροής στο σωλήνα εισόδου του συστήματος τροφοδοσίας τροφής μπλοκάρει τη διέλευση της τροφής. Η χωρητικότητα του είναι υπερβολικά χαμηλή. Αντικαταστήστε το έδρανο. Γλιστρήστε τονκοχλία με προσοχή μέσα στους σωλήνες. Μην τον αφήσετε να αναπηδήσει: υπάρχει περίπτωση να τραυματιστείτε στο δάχτυλο ή να υποστεί βλάβη το έδρανο. Βραχύνετε τον κοχλία. Απομακρύνετε το αντικείμενο. Προσέξτε να μην στραβώσετε τον κοχλία εάν χρησιμοποιήσετε πένσα. Το άκρο του κοχλία δεν πρέπει να υπερκαλύπτει το άκρο της αγκυρώσεως. Διευρύνετε τις οπές/ γυρίστε τους σωλήνες με τις οπές προς τα κάτω. Ρυθμίστε το ρυθμιστή ροής για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Ελέγξτε τη χωρητικότητα του Flex-Auger σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ελέγξτε την εγκατάσταση του Flex-Auger. Δεν έχει ρυθμιστεί αρκετός χρόνος στο ρολόι. Παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας ανά γεύμα. Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί πάνω από την οπή. Αφαιρέστε το άνω στήριγμα. Εγκαταστήστε το δοχείο πάνω από την οπή και τα χείλη. 7

12 LAICA POOLAI IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8.Τα παράθυρα είναι ανοικτά και η στάθμη της τροφής είναι υπερβολικά χαμηλή. 9.Τα παράθυρα είναι κλειστά και η στάθμη της τροφής είναι υπερβολικά υψηλή. 10.Τα παράθυρα είναι κλειστά και η στάθμη της τροφής είναι υπερβολικά χαμηλή. 11.Ηχοάνη1 είναι άδεια ενώ η στάθμη της τροφής στη δεύτερη χοάνη αντιστοιχεί με τη θέση του διακόπτη στάθμης Ορισμένα παράθυρα είναι κλειστά. Ο δακτύλιος ρύθμισης έχει ρυθμιστεί πολύ ψηλά. Δεν είναι όλα τα παράθυρα κλειστά ή εντελώς κλειστά. Ο δακτύλιος ρύθμισης έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. Ηγραμμήταΐσματοςδενέχειανυψωθείαρκετά ψηλά. Τα πτηνά μετακινούνται μαζικά προς τη μία πλευράτου ορνιθώνα, δηλαδή, ανάλογα με τη θέση του ήλιου. Ρυθμίστε το ύψος της γραμμής ταΐσματος μέχρι όλα τα παράθυρα να ανοίγουν και να κλείνουν εντελώς και ταυτόχρονα. Ρυθμίστε το ύψος. Δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. Ρυθμίστε το ύψος της γραμμής ταΐσματος μέχρι όλα τα παράθυρα να ανοίγουν και να κλείνουν εντελώς και ταυτόχρονα. Ρυθμίστε το ύψος. Δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. Ανυψώστε τη γραμμή ταΐσματος μέχρι όλα τα δοχεία να καθαρίσουν ταυτόχρονα από τη στρωμνή. A. Το πρόβλημα προκύπτει σποραδικά: Μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα αλλάζοντας τη στρογγυλή οπή στο σωλήνα του Flex-Auger, πάνω από τη χοάνη 1, σε τετράγωνη οπή. Εγκαταστήστε δύο εξόδους επάνω από τη χοάνη 1(δείτε σχ.3.) εάν είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να πέφτει περισσότερη τροφή στη χοάνη. Εγκαταστήστε το διακόπτη στάθμης χαμηλά στη χοάνη 2(δείτε σχ. 2.).Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τους σωλήνες παροχής αρκετά ψηλά σε όλες τις χοάνες. B. Το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά: Εγκαταστήστε ένα διακόπτη στάθμης ψηλά σε κάθε χοάνη. Εγκαταστήστε ένα διακόπτη στάθμης χαμηλά στην τελευταία χοάνη. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το σωλήνα παροχής ψηλά έτσι ώστε η τροφή στο σωλήνα Α (πάνωαπότοδιακόπτηστάθμης) να μεταφέρεται στη χοάνη A Ο σωλήνας παροχής εγκαταστάθηκε και ρυθμίστηκε ψηλά. Μεγάλο απόθεμα τροφής (Α) στο κιβώτιο β. Χοάνη 1 Κιβώτιο α. Χοάνη 2 Χοάνη 2 Ο διακόπτης στάθμης εγκαταστάθηκε χαμηλά Χοάνη

13 Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.B) δηλωση ενσωματωσησ ημιτελων μηχανηματων (Οδηγία 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II.1.B) Fabrikant/Κατασκευαστής: Roxell, Industrielaan 13, 9990 Maldegem Τηλ.: Φαξ: Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: Δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν: LaiCa/Poolai Nr: 009 Automatisch pannen voedersysteem voor opfok en productie bij leghennen. Αυτόματο σύστημα ταΐσματος με δίσκο για την εκτροφή ωοτόκων ορνίθων. Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met: - de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit). - de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 13857; EN 349; EN ISO 12100; EN ; EN ; EN Het is verboden bovengenoemd product in gebruik te stellen voordat de machine waarin het wordt ingebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard. Tevens verbindt de fabrikant (of zijn gemachtigde) zich om op met redenen omkleed verzoek van de nationale autoriteiten de relevante informatie over deze niet voltooide machine door te geven. De wijze van doorgifte is digitaal. De wijze van informatieverschaffing laat de intellectueeleigendomsrechten van de fabrikant van de niet voltooide machine onverlet. (NL) Αναφορικά με τη δήλωση αυτή, είναι σε συμμόρφωση με - Τις ακόλουθες οδηγίες 2006/42/ΕΚ (Οδηγία περί Μηχανημάτων), 2014/30/EE (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα). Τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN ISO 13857; EN 349; EN ISO 12100; EN ; EN ; EN Το προϊόν αυτό δεν τίθεται σε λειτουργία έως ότου το μηχάνημα στο οποίο ενσωματώνεται έχει δηλωθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας περί Μηχανημάτων. Ο κατασκευαστής (ή ο αντιπρόσωπός του) αναλαμβάνει επίσης, κατόπιν εύλογου αιτήματος των εθνικών αρχών, να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν αυτό το εν μέρει ολοκληρωμένο μηχάνημα. Ο τρόπος μετάδοσης θα είναι ψηφιακός. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες δεν θίγει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του κατασκευαστή αναφορικά με το εν μέρει ολοκληρωμένο μηχάνημα. (EL) Plaats, Datum / Τόπος, Ημερομηνία: Maldegem, 01/01/ Dhr. Gino Van Landuyt Γενικός Διευθυντής υτό το τμήμα συμπληρώνεται μόνο εφόσον όλα τα ενσωματωμένα υποτμήματα παρέχονται από τη Roxell. EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) ΕΚ-δήλωση συμμόρφωσης (Οδηγία 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II.1.Α) Wij/Οι (naam installateur/όνομα εγκαταστάτη) (volledig adres en land/πλήρης διεύθυνση) Verklaren geheel onder eigen verantwoording de Δηλώνουμε πλήρως με δική μας αιτιολόγηση ότι (naam machine/ονομασία μηχανήματος) (nummer CE-label/αριθμός ετικέτας CE) In een installatie te hebben ingebouwd geheel volgens de Roxell-voorschriften en in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn. Έχει ενσωματωθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας περί Μηχανημάτων και τις οδηγίες της Roxell bvba. (plaats, datum/τόπος, ημερομηνία) (naam, handtekening/όνομα, υπογραφή) De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later bijvoorbeeld door de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen. SPECIMEN Η δήλωση συμμόρφωσης EK/ δήλωση καταχώρησης αφορά αποκλειστικά το μηχάνημα ή το μερικώς έτοιμο μηχάνημα στην κατάσταση στην οποία έχει διατεθεί στην αγορά, ενώ δεν ισχύει για κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία προστέθηκαν ή και για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα από, για παράδειγμα, το διανομέα ή και τον εγκαταστάτη ή και τον τελικό χρήστη.

14 EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) ΕΚ-δήλωση συμμόρφωσης (Οδηγία 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II.1.Α) Fabrikant/ Κατασκευαστής : Roxell, Industrielaan 13, 9990 Maldegem Tel: Fax: Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: Δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν: Winching system Nr: / Liersysteem voor voer- en drinklijnen; manueel en gemotoriseerd Σύστημα έλξης για γραμμές ταΐσματος και ποτίσματος; χρήσης και αυτοκίνητα Nummer CE-label/ αριθμός ετικέτας CE: Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met: - de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit). - de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 13857; EN 349; EN ISO 12100; gemotoriseerd: EN ; EN ; EN De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later bijvoorbeeld door de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen. (NL) Αναφορικά με τη δήλωση αυτή, είναι σε συμμόρφωση με - Τις ακόλουθες οδηγίες 2006/42/ΕΚ (Οδηγία περί Μηχανημάτων), 2014/30/EE (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα). - Τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN ISO 13857; EN 349; EN ISO 12100; Αυτοκίνητα: EN ; EN ; EN Η δήλωση συμμόρφωσης EK/ δήλωση καταχώρησης αφορά αποκλειστικά το μηχάνημα ή το μερικώς έτοιμο μηχάνημα στην κατάσταση στην οποία έχει διατεθεί στην αγορά, ενώ δεν ισχύει για κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία προστέθηκαν ή και για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα από, για παράδειγμα, το διανομέα ή και τον εγκαταστάτη ή και τον τελικό χρήστη. (EL) Plaats, Datum / Τόπος, Ημερομηνία: Maldegem, 01/01/ Dhr. Gino Van Landuyt Managing Director SPECIMEN

15

16 ROXELL bvba Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgium) Tel ROXELL USA Inc. 720 Industrial Park Road, Anderson MO (USA) Tel ROXELL Malaysia No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, Klang, Selangor (Malaysia) Tel ROXELL Россия ООО «Рокселл» ОГРН , Россия, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9, помещение 653 Телефон: Адрес электронной почты:

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 00107774 0318 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης COMEO IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 4215 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ... 1 1. ΤΗΡΕΊΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ 00804021 2517 Εγχειρίδιο χρήσης ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης VITOO IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0512 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ... 1 1. ΤΗΡΕΊΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 00404302 0819 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Titan- Εγχειρίδιο χρήσης - EU ROXELL - 0819 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ... 4 ΣΧΈΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ 00206037 0819 Εγχειρίδιο χρήσης ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης BOOZZTER IN LINE- ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0318 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISLCAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 00706887 0318 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης BRIDOLAY - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0512 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΆ... 0 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ... 1 1. ΤΗΡΕΊΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ 00803502 0318 ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης KIXOO IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0318 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 00803767 0318 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης VITOO - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0318 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ... 3 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 04205258 0819 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Blu Hox - Blu Hox plus - - EU ROXELL - 0819 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΉ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 01802446 0819 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης KOOZII TM - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 4017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 05901038 0819 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης BINS - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ- EU ROXELL - 0318 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ - ΣΙΛΌ... 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιεχόμενα 1. Περιγραφή μηχανήματος 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 3. Οδηγίες ασφαλείας 4. Συναρμολόγηση 5. Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Μοντέλο: VC-1156 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σημείωση: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

MY1100 Αεροσυμπιεστής. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

MY1100 Αεροσυμπιεστής.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης MY1100 Αεροσυμπιεστής Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία του μηχανήματος. 2 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

TVE 8 / TVE 9 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE8-TVE9-TC EL

TVE 8 / TVE 9 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE8-TVE9-TC EL TVE 8 / TVE 9 EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE8-TVE9-TC2016-15-005-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης BWR5035 GR Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας για ανυψωτικό υδραυλικό τραπέζι 135 KG με πετάλι ποδιού. Εισαγωγή Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις οδηγίες πριν χειριστείτε το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Διαβάστε περισσότερα

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης και ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες Σημαντικές οδηγίες και προφυλάξεις είναι πάνω στο εργαλείο σας

Διαβάστε περισσότερα

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για κομπρεσέρ αέρος MY1000 / MY2000 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά DIRECT DRIVEN COMPRESSOR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17

TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17 TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17 EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE10-TVE11-TVE15-TVE17-TC-004-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560 x2 90 C 540 345 97 20 473 595 Μέγ 89 537 572 5,5 6 4 538 595 ελάχ. 550 ελάχ. 550 ελάχ. 500 600 30 ελάχ. 560 ελάχ. 500 ελάχ. 560 583 + 2 30 5 = = ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W

Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL TVM 18 S EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC EL

TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC EL TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC2016-15-005- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BBC9000 Εκκινητής & Power Bank Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 015550 WWW.BORMANNTOOLS.COM Οδηγίες χρήσης για εκκινητή & powerbank Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

TVE 30 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE30T-TC EL

TVE 30 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE30T-TC EL TVE 30 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE30T-TC2017-02-003- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια βάση στήριξης

Επιτραπέζια βάση στήριξης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Επιτραπέζια βάση στήριξης DS-1 6720889388 (2018/10) el Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P EL Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Σχετικά με το παρόν έγγραφο 1.1 Σκοπός του εγγράφου Οι παρούσες οδηγίες χειρισμού αποτελούν μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC2016-31-003- ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών XD100 της Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πληροφορίες λειτουργίας, τακτικής συντήρησης και ασφάλειας. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-FD0002-05 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Μπροστινός εκτροχιαστής FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΡΥΘΜΙΣΗ... 9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης BWR5107

Οδηγίες Χρήσης BWR5107 Οδηγίες Χρήσης BWR5107 Προσοχη: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πριν την χρήση. Περιεχόμενα συσκευασίας Συναρμολόγηση. Σημείωση: Περαστέ τα πιτσιλιά μέσα από τις τρύπες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα HT-ST750.14 Οδηγίες Χρήσης Aγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά,

Διαβάστε περισσότερα

MG5000. Μηχανή Άλεσης. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

MG5000. Μηχανή Άλεσης.  Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης MG5000 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μηχανή Άλεσης Owner s manual Art Nr: 018933 1.Χοανη εισόδου 8. Κοχλίας 2.Εξοδος 9. Πλακά κοπής (ψιλό) 3. Κομβίο ενεργοποίησης και αλλαγής φοράς 10. Πλακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης h i a b g c f d e Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 SET Angle grinder Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.bormanntools.com Πληροφορίες ασφαλείας Το μηχάνημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας των ηλεκτρικών εργαλείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NUORO ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NUORO ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NUORO ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650018687 / 5202650018694 2 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης c d b e g a f Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000

Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000 Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς Ταχύτητα περιστροφής εν κενό Κτυπήματα το λεπτό Ισχύς κτυπήματος Τύπος υποδοχέα τρυπανιού και εργαλείου Μέγιστη δυνατότητα τρυπήματος Βάρος 620W 0-870

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SVC9702 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Σημάνσεις Ασφαλείας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα