/2002 GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7 747 002 162 08/2002 GR"

Transcript

1 /2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

2 Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί. Τα ανάλογα έγγραφα και το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης βρίσκονται στα αρχεία του κατασκευαστή. Αντίγραφο της βεβαίωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης. Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και ορθή χρήση και συντήρηση του ειδικού λέβητα αερίου Logano G234. Για τον σωστό χειρισμό της εγκατάστασης είναι απαραίτητη η χρήση του σωστού καυσίμου. Κατά την ενεργοποίηση, το ειδικευμένο προσωπικό καταχωρεί στον ακόλουθο πίνακα, με ποιο καύσιμο θα πρέπει να θέτετε την εγκατάστασή σας σε λειτουργία. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εξαιτίας εσφαλμένου καυσίμου. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα καύσιμα που ενδείκνυνται για την εγκατάστασή σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το καύσιμο της εγκατάστασής σας, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το ειδικευμένο προσωπικό. Χρησιμοποιήστε αυτό το καύσιμο: Σφραγίδα/Ημερομηνία/Υπογραφή 2 Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Έκδοση 08/2002

3 Υποδείξεις ασφαλείας 1 1 Υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ από έκρηξη εύφλεκτων αερίων. Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση οσμής αερίου! Αποφεύγετε τη γυμνή φλόγα! Μην καπνίζετε! Μη χρησιμοποιείτε αναπτήρα! Αποφεύγετε τη δημιουργία σπινθήρων! Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, καθώς επίσης και τηλεφωνικές συσκευές, φις ήκουδούνι! Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη του αερίου! Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα! Προειδοποιήστε τους ενοίκους του σπιτιού, χωρίς όμως να χτυπήσετε το κουδούνι! Εγκαταλείψτε το κτίριο! Τηλεφωνήστε εκτός κτιρίου στην επιχείρηση παροχής αερίου! Ειδοποιήστε ενδεχομένως την αστυνομία ή την πυροσβεστική! Σε περίπτωση που αντιλαμβάνεστε ακουστικά την εκροή εγκαταλείψτε άμεσα την περιοχή που κινδυνεύει! Σε κάθε άλλη περίπτωση κινδύνου, κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη καυσίμου και αποσυνδέστε την εγκατάσταση από το ρεύμα, π.χ. κλείνοντας το διακόπτη ανάγκης της θέρμανσης που βρίσκεται έξω από το λεβητοστάσιο. Χώρος τοποθέτησης/λεβητοστάσιο Τηρείτε τις πολεοδομικές προδιαγραφές για το χώρο τοποθέτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ από δηλητηρίαση. Η ανεπαρκής προσαγωγή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκλυση καυσαερίων. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα προσαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν έχουν μικρύνει ή κλείσει τελείως. Αν δεν αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ λόγω εύφλεκτων υλικών ή υγρών. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά ή υγρά στο άμεσο περιβάλλον του θερμαντήρα. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ εξαιτίας ακάθαρτου αέρα καύσης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο και αλογονωμένο υδρογονάνθρακα (π.χ. σε συσκευασίες αεροζόλ, απορρυπαντικά και διαλυτικές ουσίες, χρώματα, κόλλες). Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε αυτές τις ουσίες στο λεβητοστάσιο. Αποφύγετε την υπερβολική συσσώρευση σκόνης. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ λόγω παγετού. Σε περίπτωση παγετού η εγκατάσταση μπορεί να παγώσει, εάν το ταμπλό ρύθμισης δεν είναι ενεργοποιημένο. Προστατεύστε την εγκατάσταση θέρμανσης από τον παγετό. Με απενεργοποιημένο το ταμπλό ρύθμισης, αδειάστε το νερό από το λέβητα, το μπόιλερ και τις σωληνώσεις της εγκατάστασης θέρμανσης. Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Έκδοση 08/2002 3

4 1 Υποδείξεις ασφαλείας Εργασίες στην εγκατάσταση ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ από έκρηξη εύφλεκτων αερίων. Φροντίστε η συναρμολόγηση, ησύνδεση αερίου και καυσαερίων, ηπρώτη έναρξη λειτουργίας, ησύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, ησυντήρηση και η επισκευή να διεξάγονται αποκλειστικά από μια τεχνική εταιρία. Φροντίστε οι εργασίες σε εξαρτήματα που διοχετεύουν αέριο να διεξάγονται από μια τεχνική εταιρία που διαθέτει για τις εργασίες αυτές την ανάλογη άδεια. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού και συντήρησης. Απευθυνθείτε μια φορά το χρόνο σε μια τεχνική εταιρεία για την επιθεώρηση, τον καθαρισμό και ενδεχομενως τη συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης. Σας συνιστούμε να συνάψετε μια σύμβαση συντήρησης. Κατατοπισμός σε θέματα λειτουργίας και χειρισμού Ο κατασκευαστής θα φροντίσει για τον κατατοπισμό του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης σε θέματα λειτουργίας και χειρισμού της εγκατάστασης θέρμανσης και θα του παραδώσει τα τεχνικά έγγραφα. 4 Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Έκδοση 08/2002

5 Υποδείξεις ασφαλείας 1 Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων (AW 50/AW 10) Σύμφωνα με τις τοπικές και τις εθνικές διατάξεις ή την αντίστοιχη νομοθεσία μπορεί να προδιαγράφεται μία διάταξη επιτήρησης καυσαερίων, π.χ. κατά τη λειτουργία του λέβητα σε χώρους κατοικίας ή παρόμοιες εγκαταστάσεις που προορίζονται για εκμετάλλευση ή σε κεντρική θέρμανση οροφής. Η διάταξη επιτήρησης διακόπτει την παροχή αερίου στον καυστήρα όταν υπάρχει διαρροή καυσαερίου στο χώρο τοποθέτησης. Ο καυστήρας τίθεται τότε εκτός λειτουργίας. Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων AW 50 Η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων AW 50 (Σχ. 1) εκκινεί εκ νέου μετά από περ. 15 λεπτά αυτόματα τον καυστήρα, εφόσον υπάρχει ανάγκη θέρμανσης. Σχ. 1 Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων AW 50 Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων AW 10 Στη διάταξη επιτήρησης καυσαεριών AW 10 (Σχ. 2) πρέπει να απομακρυνθεί μετά από περίπου 2 λεπτά το προστατευτικό καπάκι (Σχ. 2, Θέση 2) και να πατηθεί ο πείρος απασφάλισης (Σχ. 2, Θέση 1). Κίνδυνος θανάτου 1 2 εξαιτίας δηλητηρίασης σε περίπτωση διαρροής καυσαερίων. Η συχνή ενεργοποίηση της διάταξης επιτήρησης καυσαερίων μπορεί να έχει ως αιτία μια δυσλειτουργία της καπνοδόχου ή του καπναγωγού. Ειδοποιήστε μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρία. Καύσιμο Ο ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με φυσικό αέριο και υγραέριο. Σχ. 2 Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων AW 10 Θέση 1: Πείρος απασφάλισης Θέση 2: Προστατευτικό καπάκι Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Έκδοση 08/2002 5

6 2 Θέση σε λειτουργία με ταμπλό ρύθμισης Logamatic 2000 και Θέση σε λειτουργία με ταμπλό ρύθμισης Logamatic 2000 και Έλεγχος στάθμης νερού της εγκατάστασης Στις ανοιχτές εγκαταστάσεις θέρμανσης, ο δείκτης του μανόμετρου πρέπει να βρίσκεται εντός της κόκκινης περιοχής. Στις κλειστές εγκαταστάσεις, ο δείκτης του μανομέτρου πρέπει να βρίσκεται εντός της πράσινης περιοχής. Ενδεχομένως συμπληρώστε νερό και εξαερώστε ολόκληρη την εγκατάσταση. Σε περίπτωση που υπάρχουν απώλειες νερού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, συμπληρώστε νερό με αργό ρυθμό και εξαερώστε ολόκληρη την εγκατάσταση. Όταν υπάρχει συχνά απώλεια νερού, πρέπει να εξακριβώσετε την αιτία και να την αντιμετωπίσετε αμέσως. 2 Σχ. 3 Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 2000 Θέση 1: Διακόπτης "Λειτουργία" 1 I 0 Θέση 2: Υδροστάτης λέβητα 2.2 Θέση σε λειτουργία του καυστήρα αερίου Φέρτε το διακόπτη "Λειτουργία" (Σχ. 3, Θέση 1 και Σχ. 4, θέση 1) στη θέση "I" (ON). Ανοίξτε αργά τη βάνα φραγής αερίου. Φέρτε τον υδροστάτη λέβητα (Σχ. 3, Θέση 2 και Σχ. 4, θέση 2) στη θέση "AUT". Σε περίπτωση λειτουργίας θέρμανσης με σταθερή θερμοκρασία ρυθμίστε τον στην επιθυμητή θερμοκρασία (τουλαχ. 65 C). Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του ταμπλό ρύθμισης! 2 1 Σχ. 4 Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4000 Θέση 1: Διακόπτης "Λειτουργία" Θέση 2: Υδροστάτης λέβητα 6 Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Έκδοση 08/2002

7 Βλάβη 3 3 Βλάβη Η βλάβη εμφανίζεται στη λυχνία ένδειξης βλαβών του καυστήρα στο ταμπλό ρύθμισης ή στην οθόνη. Σε περίπτωση που ανάβει η λυχνία σήματος στο πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών (Σχ. 5, Θέση 1), πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών. 1 Εάν μετά από επανειλημμένο πάτημα του πλήκτρου αποκατάστασης βλαβών ο καυστήρας δεν εκκινεί, πρέπει να αναθέσετε την αποκατάσταση της βλάβης σε μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρία. 4 Θέση εκτός λειτουργίας Σχ. 5 Πλήκτρο αποκατάστασης βλάβης Φέρτε το διακόπτη "Λειτουργία" (Σχ. 3, Θέση 1 ή. Σχ. 4, θέση 1, Σελίδα 6) στη θέση "0" (OFF). Κλείστε τη βάνα φραγής αερίου μπροστά από τον καυστήρα αερίου. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προσοχή! λόγω παγετού. Η εγκατάσταση θέρμανσης μπορεί σε περίπτωση παγετού να παγώσει, αν δεν βρίσκεται σε λειτουργία, για παράδειγμα εξαιτίας απενεργοποίησης λόγω βλάβης. Όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού, προστατέψτε την εγκατάσταση για να μην παγώσει. Για το σκοπό αυτό αδειάστε το νερό θέρμανσης από το κατώτερο σημείο της εγκατάστασης θέρμανσης με τη βοήθεια της βάνας εκκένωσης. Ηδιάταξη εξαέρωσης στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης πρέπει να είναι ανοιχτή. Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Έκδοση 08/2002 7

8 Τεχνική εταιρεία θέρμανσης: Ελλάδα Buderus Ελλάς Α.Ε. Κ.Τσαλδάρη 6, Αθήνα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 614 079 (2011/02) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. reset press 5s mode Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ok 6 720 809 941-00.1O 6720842860 (2015/06) GR Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic 4321/4322. Ταμπλό ρύθμισης. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic 4321/4322. Ταμπλό ρύθμισης. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Ταμπλό ρύθμισης 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 04/2008 GR

6 720 612 630 04/2008 GR 6 720 612 630 04/2008 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισμού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Διαβάστε προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακά τζάκια KA316 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 60 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ΑΥΤΟΜ-λΕΙ 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα