ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ανάπτυξη λειτουργία Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών (G-Data Centers / G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου Μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Θρησκευμάτων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ Κτηματολόγιο ΑΕ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας ΑΕ 1/13

2 Στην Αθήνα, σήμερα 14 η του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, , Αθήνα, που εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων καθ. Διομήδη Σπινέλλη η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Θρησκευμάτων Μεσογείων 14-18, Αθήνα, που εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας Τεχνολογίας καθ. Αχιλλέα Μητσό η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29, , Αθήνα, που εκπροσωπείται από την Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αθηνά Δρέττα η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκπροσωπείται από τον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ειδικό Γραμματέα Εθνικού Τυπογραφείου καθ. Στέφανο Γκρίτζαλη η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Νίκης 5-7, , Αθήνα, που εκπροσωπείται από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Δρ. Αντώνη Μαρκόπουλο 2/13

3 το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Πουλίου 6, , Αθήνα, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο καθ. Γεώργιο Βέη η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ηλιουπόλεως 2-4, , Υμηττός, που εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Καλαμαρά η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40, , Αθήνα που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ΔΣ καθ. Γεώργιο Πάγκαλο η Κτηματολόγιο Α.Ε. Μεσογείων 288, , Αθήνα, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ΔΣ Διευθύνοντα Σύμβουλο καθ. Απόστολο Αρβανίτη η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ΔΣ κ. Γεράσιμο Ποταμιάνο η Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε. Μεσογείων 56, , Αθήνα, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ΔΣ καθ. Παναγιώτη Τσανάκα (εφεξής καλούμενοι συλλογικά "τα Μέρη") 3/13

4 1. Εισαγωγή Δεδομένου ότι: τα Μέρη αποτελούν σημαντικό τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης της Χώρας, τα Μέρη έχουν προμηθευτεί ή αναπτύξει λειτουργούν κεντρικά πληροφοριακά συστήματα με σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών υποδομών, τα οποία παρέχουν καθημερινά ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τελικούς αποδέκτες τους πολίτες της χώρας, οι σημερινές ηλεκτρονικές υποδομές εμφανίζουν σε μεγάλο βαθμό χαμηλή αξιοποίηση υπολογιστικών, αποθηκευτικών δικτυακών πόρων, λόγω του κατακερματισμού στο σχεδιασμό τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων, η δημιουργία η λειτουργία σύγχρονων υπολογιστικών κέντρων (Data Centers), με ειδικές προδιαγραφές, με βάση τα διεθνή πρότυπα, για την οριζόντια φιλοξενία Πληροφοριακών Συστημάτων απαιτεί μεγάλες επενδύσεις έχει σημαντικά κόστη διαχείρισης συντήρησης, το κόστος κτήσης, λειτουργίας αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών που φιλοξενούν τα Πληροφοριακά Συστήματα των Μερών είναι υψηλό (ενδεικτικά, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, του 3 ου ΚΠΣ, το συνολικό κόστος κτήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Εξυπηρετητών ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ), ο υπολογιστικός, αποθηκευτικός δικτυακός εξοπλισμός στον οποίο εκτελούνται οι εφαρμογές των Μερών που εξυπηρετούν τη Δημόσια Διοίκηση, απαξιώνεται γρήγορα, η ασφάλεια των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα των Μερών είναι σημαντική, η διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τα υφιστάμενα τα υπό ανάπτυξη Πληροφοριακά Συστήματα των Μερών πρέπει να είναι υψηλή, για την ανάπτυξη της χώρας είναι απαραίτητη η αναβάθμιση εξέλιξη των υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων με σκοπό την διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τις πρακτικές των χωρών ΕΕ, ΟΟΣΑ, κλπ.), 4/13

5 τα Μέρη διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία εμπειρία σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τελικούς αποδέκτες τους πολίτες της χώρας. Για τους λόγους αυτούς: τα Μέρη προτίθενται να συνεργαστούν μεταξύ τους προς την ανταλλαγή τεχνογνωσίας εμπειρίας σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων υπολογιστικών κέντρων (Datacenters) για το Δημόσιο τομέα λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σύγχρονες τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές τις σχετικές δράσεις Δημοσίων Διοικήσεων σε διεθνές επίπεδο. τα Μέρη προτίθενται να συνεργαστούν μεταξύ τους για τη δημιουργία, λειτουργία αξιοποίηση μεγάλων, κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του Δημοσίου (Government Datacenter facilities), τα οποία θα διαθέτουν πόρους σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, ως υπηρεσία. Τα Μέρη προτίθενται να συνεργαστούν περαιτέρω για την εφαρμογή ενός δυναμικού ελαστικού τρόπου διάθεσης των ενοποιημένων πόρων των ανωτέρω υπολογιστικών κέντρων, ενσωματώνοντας τεχνολογίες Cloud Computing, για την ολοκλήρωση της δράσης των Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών του Ελληνικού Δημοσίου (Government Data Center/ Government Cloud facilities). 2. Στόχοι του παρόντος μνημονίου α. Η βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών υλικού της Δημόσιας Διοίκησης που φιλοξενούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. β. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της κεντρικής προμήθειας, εγκατάστασης συντήρησης οριζόντιου υπολογιστικού, αποθηκευτικού δικτυακού εξοπλισμού που θα διατίθεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων. γ. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης των υφιστάμενων κατανεμημένων data center/server room των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 5/13

6 δ. Η μείωση του κόστους κτήσης, διαχείρισης λειτουργίας των εν λόγω υποδομών εξοπλισμού. ε. Η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με την δυναμική άμεση, ελαστική διάθεση πόρων από οριζόντια υπολογιστικά κέντρα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες, που μεταβάλλονται δυναμικά. 3. Συνεργασία Τα Μέρη εκφράζουν δια του παρόντος την πρόθεσή τους να: συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων του παρόντος μνημονίου, συνεργαστούν στην βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων προβλεπόμενων υποδομών με οριζόντιο τρόπο, συνενώσουν την τεχνογνωσία τους σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα Μέρη δια του παρόντος προτίθενται να: διαθέσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος μνημονίου σε μια κοινή τεχνική ομάδα, λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αποθηκευμένων δεδομένων από βλάβες ή κακόβουλες ενέργειες, καθώς για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών τηρουμένης της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 2472/1997, 3471/2006), των Κανονιστικών Πράξεων των οδηγιών της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 6/13

7 Ειδικότερα, τα Μέρη θα συνεργαστούν προκειμένου να: θα αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες τις νέες κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της Δημόσιας Διοίκησης που θα λειτουργούν αποκλειστικά με τεχνολογίες virtualization Cloud Computing, μεταφέρουν Πληροφοριακά Συστήματα τους τα οποία πληρούν τις τεχνικές νομικές προϋποθέσεις στις εν λόγω εικονικές υποδομές, να λειτουργούν τα νέα, υπό ανάπτυξη Πληροφοριακά Συστήματα των Μερών με τεχνολογίες virtualization, για την βέλτιστη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υποδομών, ο σχεδιασμός των νέων Πληροφοριακών Συστημάτων εφαρμογών των Μερών να λαμβάνει υπόψη να αξιοποιεί πλήρως τις νέες κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της Δημόσιας Διοίκησης, ο σχεδιασμός των νέων Πληροφοριακών Συστημάτων να χρησιμοποιεί τεχνολογίες virtualization όπου είναι εφικτό, τεχνολογίες ελαστικής διάθεσης κλιμάκωσης τύπου Cloud Computing, στις οποίες υπάρχει ο διαχωρισμός υποδομών υλικού από τις εφαρμογές λογισμικού, αξιοποιώντας, κατά περίπτωση, σχεδιαστικές φιλοσοφίες τύπου Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) Software as a Service (SaaS). Στο πλαίσιο αυτό, θα ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός η υλοποίηση μεγάλων υπολογιστικών κέντρων τα οποία θα αποτελούν την νέα κεντρική υπολογιστική υποδομή (G-Data Centers/G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου: θα λειτουργούν με ενιαία πολιτική διαχείρισης διάθεσης υποδομών, που θα καθοριστεί από τους φορείς του μνημονίου, εξυπηρετώντας τους τομείς Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κοινωνικής Ασφάλισης & Υγείας, Παιδείας/Έρευνας Τεχνολογίας ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης. θα εξοπλιστούν με γενικού σκοπού υπολογιστικό, αποθηκευτικό δικτυακό εξοπλισμό τον οποίον θα παρέχουν οριζόντια, δυναμικά ελαστικά ως ενοποιημένους εικονικούς (virtualized) πόρους προς όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. θα έχουν δυνατότητες εφεδρείας disaster recovery, θα έχουν τη δυνατότητα ελαστικής κλιμακούμενης διάθεσης πόρων ως υπηρεσίες (IaaS κλπ). 7/13

8 θα είναι ενεργειακά αποδοτικά, αξιοποιώντας τις σύγχρονες πράσινες τεχνολογίες τα διεθνή πρότυπα για βέλτιστη εκμετάλλευση της καταναλισκόμενης ισχύος (χαμηλό PUE), θα βρίσκονται σε απόλυτη συνέργεια μεταξύ τους (διαλειτουργικότητα, διπλή προστατευμένη δικτυακή διασύνδεση, λειτουργία disaster recovery μεταξύ των κλπ) θα εγκατασταθούν σε ιδιόκτητα κτίρια του Δημοσίου, θα λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρμοδίων φορέων του μνημονίου, από εξωτερικούς αναδόχους με αντίστοιχα συμβόλαια εγγυημένης παροχής υπηρεσιών. Τα Μέρη συμφωνούν να αρχίσει η συνεργασία με τις ενέργειες που εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. 4. Συντονιστική Επιτροπή/Τεχνική Επιτροπή Εποπτεία Μνημονίου 4.1. Συντονιστική Επιτροπή Αρμόδια για το συντονισμό την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου είναι η Συντονιστική Επιτροπή με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε Μέρος. Τα Μέρη, ορίζουν με απόφασή τους, πριν την πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής επιτροπής του μνημονίου, τον εκπρόσωπό τους τον αναπληρωτή αυτού στην επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει την ευθύνη της σύνταξης των ετήσιων εκθέσεων προόδου. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της λειτουργίας της προτείνει στη Πολιτεία όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πράξεις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ φορέων ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων που θα λειτουργούν μέσα στα υπολογιστικά κέντρα, λαμβάνοντας υπόψη τις κεντρικές δράσεις Ανοιχτών Δεδομένων Διαλειτουργικότητας στη Δημόσια Διοίκηση. Η Συντονιστική Επιτροπή, για την υλοποίηση των δράσεων του μνημονίου υποβοηθείται από την Τεχνική Επιτροπή του μνημονίου στην οποία συμμετέχουν όλα τα Μέρη. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε. όπου τηρείται το αρχείο της Επιτροπής παρέχεται η γραμματειακή υποστήριξη. 8/13

9 Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής λαμβάνονται ομόφωνα καθώς η εκλογή του Συντονιστή ανά συνεδρίαση ό οποίος έχει την ευθύνη σύνταξης του πρακτικού, των αποφάσεων υλοποίησής τους. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής αποφασίζεται ομόφωνα από τα Μέλη της Τεχνική Επιτροπή Αρμόδια για τον τεχνικό συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων του μνημονίου τη λειτουργία των πιλοτικών υποδομών που θα αναπτυχθούν από τα Μέρη, με βάση τις κατευθύνσεις του μνημονίου Συντονιστικής επιτροπής, είναι η Τεχνική Επιτροπή (GOC - G-Cloud Operations Center), με τη συμμετοχή 2 μελών ανά Μέρος. Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής καθορίζονται με απόφαση των Μερών του μνημονίου. Τα επιμέρους πορίσματα τα αποτελέσματα των δράσεων της Τεχνικής επιτροπής υποβάλλονται προς αξιολόγηση έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή του μνημονίου. Η Τεχνική Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίαση της, καταρτίζει υποβάλλει προς έγκριση στην Συντονιστική επιτροπή το λεπτομερές ετήσιο πρόγραμμά δράσης στο πλαίσιο του μνημονίου, λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις των Μερών σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών. Η Τεχνική Επιτροπή καταρτίζει σε ετήσια βάση πρόγραμμα δράσης απολογιστικές εκθέσεις σε τρίμηνη ετήσια βάση προς την Συντονιστική Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής γίνονται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. η οποία αναλαμβάνει τη γραμματειακή της υποστήριξη. Ο συντονιστής της Τεχνικής Επιτροπής ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή για ένα έτος Νέα Μέρη Η προσθήκη Νέων Μερών στο μνημόνιο συνεργασίας είναι δυνατή με τη μονομερή εξέταση της υποψηφιότητάς τους από την Συντονιστική Επιτροπή τη συνυπογραφή του Μνημονίου από το Νέο Μέρος. Όλα τα υφιστάμενα Μέρη ενημερώνονται εγγράφως για την αποδοχή Νέου Μέρους από την Συντονιστική Επιτροπή κοινοποιούνται σε αυτούς τα στοιχεία επικοινωνίας των δύο μελών της Τεχνικής Επιτροπής. Νέα μέρη δύναται να είναι Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του Δημοσίου, Εταιρείες του Δημοσίου, ΟΤΑ σε κάθε περίπτωση όλοι οι φορείς που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 9/13

10 4.4. Συνολική Εποπτεία Μνημονίου Τα Μέρη συμφωνούν ότι όλες οι επιτροπές στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου συνεργασίας οι σχετικές με αυτό δράσεις, καθώς οι δράσεις που αφορούν το σχεδιασμό η υλοποίηση μεγάλων υπολογιστικών κέντρων τα οποία θα αποτελούν την νέα κεντρική υπολογιστική υποδομή (G-Data Centers/G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου, είναι υπό την αιγίδα, εποπτεία συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας. 5. Θεσμικές Αρμοδιότητες των Μερών Η συμμετοχή των Μερών στο παρόν μνημόνιο σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλει δεν αλλοιώνει τις τρέχουσες κατά το νόμο αρμοδιότητες υποχρεώσεις τους καθώς τους διακριτούς ρόλους τους. Οι αποφάσεις του παρόντος μνημονίου συνεργασίας η υλοποίηση τους πρέπει να είναι σύμφωνες με το νομικό πλαίσιο υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων των φορέων που συμμετέχουν σε αυτό. 6. Ισχύς Μνημονίου - Τροποποίηση Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των μερών. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται αρχικά να είναι τριετής θα υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση από τα συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Κάθε τροποποίηση του παρόντος αποφασίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή, γίνεται εγγράφως αποτελεί Παράρτημα του παρόντος. 7. Λήξη του Μνημονίου Συνεργασίας Κάθε Μέλος διούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από τη συμμετοχή του στο παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας. Επίσης η Συντονιστική Επιτροπή με απόφαση της μπορεί οποτεδήποτε να λήξει το παρόν Μνημόνιο ενώ με αιτιολογημένη απόφαση να διακόψει τη συνεργασία με Μέλος του Μνημονίου. 10/13

11 Το παρόν Μνημόνιο δεν έχει κόστος για τα συμμετέχοντα Μέλη οι υπηρεσίες μεταξύ των Μελών προσφέρονται δωρεάν. Οι Συμβαλλόμενοι Διομήδης Σπινέλλης Αχιλλέας Μητσός Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Αθηνά Δρέττα Γενικός Γραμματέας Έρευνας Τεχνολογίας Στέφανος Γκρίτζαλης Γενική Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Αντώνης Μαρκόπουλος Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ειδικός Γραμματέας Εθνικού Τυπογραφείου Γεώργιος Βέης Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού Πρόεδρος Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Γεώργιος Καλαμαράς Απόστολος Αρβανίτης Διευθύνων Σύμβουλος ΚτΠ Α.Ε. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Κτηματολόγιο Α.Ε. Γεώργιος Πάγκαλος Γεράσιμος Ποταμιάνος Πρόεδρος ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Πρόεδρος ΜΟΔ Α.Ε. Παναγιώτης Τσανάκας Πρόεδρος ΕΔΕΤ Α.Ε. 11/13

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πλάνο Μετάβασης στις νέες κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του Δημοσίου Τομέα στο Government Cloud Computing 1. Στην έναρξη σε ισχύ του παρόντος, τα Μέρη, με την ευθύνη της Τεχνικής Επιτροπής του Μνημονίου, καταγράφουν από κοινού τόσο τις διαθέσιμες υποδομές (facilities & computer rooms), τις λειτουργικές ανάγκες των υφιστάμενων εφαρμογών σε εικονικές μηχανές, αποθηκευτικούς χώρους, γενικότερα σε εικονικές υποδομές, τις προβλεπόμενες ανάγκες σε εικονικές υποδομές στον τριετή ορίζοντα ισχύος του παρόντος. 2. Μέχρι να δημιουργηθούν τα υπολογιστικά κέντρα του Δημοσίου (Datacenters) για τη παροχή υπηρεσιών Cloud Computing, τα Μέρη θα δημιουργήσουν, εντός τριμήνου από την υπογραφή του παρόντος, από κοινού μια κατανεμημένη πιλοτική υποδομή εξυπηρετητών με τεχνολογία εικονικών μηχανών (virtualization). Πιο συγκεκριμένα, το κάθε Μέρος θα αναπτύξει σε υφιστάμενο site του, ιδιόκτητο υπολογιστικό, αποθηκευτικό δικτυακό εξοπλισμό που θα λειτουργεί με τεχνολογία virtualization, με την καθοδήγηση της Τεχνικής Επιτροπής του μνημονίου. Θα δημιουργηθεί έτσι μια κοινή/ενιαία πιλοτική υποδομή που, αν θα βρίσκεται στους χώρους κάθε φορέα, θα έχει κοινές τεχνικές λειτουργικές προδιαγραφές θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τεχνικής Επιτροπής. Σκοπός της πιλοτικής υποδομής είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στα Μέρη, τα οποία πλέον θα διαθέτουν θα χρησιμοποιούν εικονικές μηχανές για την εξυπηρέτηση των επιλεγμένων εφαρμογών τους. Εφόσον έχουν τη δυνατότητα, τα Μέρη θα μπορούν να προσφέρουν τμήμα αυτής της υποδομής τους ως υπηρεσία (IaaS), π.χ. εικονικές μηχανές (VMs) στα άλλα Μέρη, ώστε να επιτευχθεί η οριζόντια λειτουργία της κατανεμημένης πιλοτικής υποδομής ως υπηρεσία, μεταξύ των Μερών του παρόντος μνημονίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ήδη διαμορφώσει ένα υψηλής πυκνότητας κέντρο φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων (high density data center) στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Θρησκευμάτων, όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένος υπολογιστικός, αποθηκευτικός δικτυακός εξοπλισμός. Ένα τμήμα του εξοπλισμού αυτού μπορεί να προσφερθεί για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της πιλοτικής υποδομής, στη διάθεση των Μερών του μνημονίου. 12/13

13 3. Στην πιλοτική υποδομή που θα υπάρχει στο site του κάθε Μέρους, θα γίνει η μεταφορά επιλεγμένων υφιστάμενων εφαρμογών του Μέρους σε τεχνολογίες virtualization καθώς o σχεδιασμός, η ανάπτυξη η πιλοτική λειτουργία νέων εφαρμογών. Ως πρώτο βήμα σε αυτή την προσπάθεια, τα Μέρη θα συμμετέχουν τουλάχιστον με μια εφαρμογή τους που παρέχει υπηρεσίες προς φορείς του Δημοσίου ή/ πολίτες, την οποία θα επιλέξει κάθε Μέρος εντός τριμήνου από την έναρξη σε ισχύ του παρόντος. 4. Τα Μέρη συνεργάζονται σχεδιάζουν από κοινού με την έναρξη του παρόντος μνημονίου προτείνουν, εντός μηνός, στη Πολιτεία τις τεχνικές λειτουργικές προδιαγραφές για υπολογιστικά κέντρα του Δημοσίου (Datacenters), στις ευρύτερες περιοχές δημοσίου συμφέροντος, όπως αναλύονται στο κυρίως μέρος του μνημονίου. Τα υπολογιστικά κέντρα θα αποτελούν την νέα κεντρική υπολογιστική υποδομή του Ελληνικού Δημοσίου, θα διαθέτουν υπηρεσίες Government Cloud Computing (G-Cloud) στους φορείς του Δημοσίου. 5. Τα συνεργαζόμενα μέρη συμφωνούν ότι κάθε Μέλος θα κινηθεί στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων οι οποίες για την υποστήριξη της λειτουργία συστημάτων ενδεικτικά προσδιορίζονται, η ΓΓΠΣ για τους φορείς του ΥΠΟΙΚ, το ΑΣΕΠ για τα συστήματα υποστήριξης των διαδικασιών Επιλογής Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα, η ΚτΠ Α.Ε. για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για τους φορείς Υγείας Κοινωνικής Ασφάλισης, η ΕΔΕΤ Α.Ε. για τους φορείς της ερευνητικής εκπαιδευτικής κοινότητας, η ΜΟΔ Α.Ε. για την υποστήριξη της λειτουργίας συστημάτων φορέων του ΕΣΠΑ των Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων η Κτηματολόγιο Α.Ε. για συστήματα κτηματογράφησης διαχείρισης γεωδεδομένων. Την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής, αναλαμβάνει η Τεχνική Επιτροπή, η οποία ενημερώνει για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος την Συντονιστική Επιτροπή. Την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών αναλαμβάνει η Τεχνική Επιτροπή, που ενημερώνει για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος τη Συντονιστική Επιτροπή. 13/13

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων» Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα