3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com"

Transcript

1 «Μελετώντας τον αστικό χάρτη της πόλης μου για μια απροσδόκητη επίσκεψη». Διδακτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ στηριζόμενο στο νέο πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος Δάσκαλος Med Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο μέσα από το οποίο οι μαθητές της Ε τάξης του δημοτικού σχολείου είναι σε θέση να αντιληφθούν τη πρακτική χρησιμότητα του κατευθυντικού λόγου μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση με τη χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων διερεύνησης και ανακάλυψης και ενός ανοικτού τύπου λογισμικό έκφρασης της πληροφορίας και δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων. Το διδακτικό σενάριο στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών και των γλωσσοδιδακτικών τάσεων που απορρέουν από το πλαίσιο αυτό καθώς και στην ευρετική-ανακαλυπτική θεώρηση των Bruner. Μέσα από την παρουσίαση ενός «σαφώς» διατυπωμένου προβλήματος οι μαθητές στα πλαίσια συνεργατικής έρευνας καλούνται: α) να δημιουργήσουν ενημερωτικό-πολυτροπικό κείμενο/φυλλάδιο που περιλαμβάνει κείμενο και χάρτη, αναζητώντας κατάλληλες πληροφορίες και διαδρομές μέσα από διαδικτυακούς αστικούς χάρτες της περιοχής τους, β) να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με γνωστό συγγραφέα προκειμένου να αποστείλουν τις πληροφορίες που συνέθεσαν. Το όλο σενάριο έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελείται από 3 ερευνητικά (από πλευράς μαθητών) στάδια καθένα από τα οποία έχει το δικό του φύλλο εργασίας. Οι μαθητές αποκτούν κίνητρο στην όλη διαδικασία μιας και για να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο απαιτείται η ολοκλήρωση του πρώτου κ.ο.κ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κατευθυντικός λόγος, πολυγραμματισμοί, αστικοί χάρτες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων προκειμένου οι μαθητές σε ένα σύγχρονο περιβάλλον να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν συμβάσεις νέων πολυμορφικών κειμενικών ειδών, διαμορφώνει το πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών (multiliteracies). Μέσα από το νέο πλαίσιο, που δεν αναιρεί τον ανεπαρκή κατ τα άλλα παλιό γραμματισμό, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης ικανοτήτων απαραίτητων για την κατανόηση και παραγωγή κειμένων που συνδυάζουν διαφορετικά σημειωτικά μέσα για την παραγωγή νοήματος (γλωσσικός, οπτικός, ηχητικός). Το πολυτροπικό κείμενο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου πολυεπίπεδου σημειωτικού [99]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» προϊόντος, με χαρακτηριστικά από συγκεκριμένες γλωσσοδιδακτικές τάσεις που συγκροτούν το πλαίσιο των πολυγραμματισμών. Στην παιδαγωγική των πολυγραμματισμών κυριαρχούν μια σειρά από γλωσσοδιδακτικές τάσεις και προτάσεις το σύνολο των οποίων δεν θα αναφερθεί στην παρούσα εργασία. Ξεχωρίζουμε, όμως, τέσσερις από αυτές, χαρακτηριστικά των οποίων αποτελούν κεντρικό άξονα της εργασίας. Η επικοινωνιακή διάσταση αναφέρει ότι η γλώσσα αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας, οπότε η κατοχή της γλώσσας προϋποθέτει την απόκτηση επικοινωνιακής ικανότητας (Ν. Chomsky, F.Saussure: Kalantzis & Cope 1999), δηλαδή της διαισθητικής ή συνειδητής γνώσης επικοινωνιακών κανόνων που χρησιμοποιεί μια γλωσσική κοινότητα. Η λειτουργική διάσταση (Baynham, 2000) θεωρεί αναγκαία σύμβαση τη δημιουργία πραγματικών και εικονικών επικοινωνιακών συνθηκών, τη μελέτη αυθεντικών κειμένων με ποικιλία σημειωτικών ειδών σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας και το παραγόμενο προϊόν να έχει πάντα αποδέκτη. Η κειμενοκεντρική τάση, έχει ως βάση διδασκαλίας το κείμενο, δίνοντας έμφαση στη καλλιέργεια στρατηγικών για την κατανόηση και παραγωγή αποτελεσματικών κειμενικών ειδών. Τέλος, η ειδολογική προσέγγιση αναφέρει ότι ομοειδής κοινωνικές περιστάσεις παράγουν ομοειδή κειμενικά είδη με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά.(χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997) Στηριζόμενοι στο παραπάνω πλαίσιο και στις διαστάσεις που το συγκροτούν, σχεδιάσαμε το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο. Μέσα από αυτό οι μαθητές της Ε τάξης του δημοτικού μελετούν και παράγουν συγκεκριμένα κειμενικά είδη του πληροφοριακού (ηλεκτρονικές επιστολές) λόγου, δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα που συνδυάζουν από τη μια ως εικόνα έναν ηλεκτρονικό αστικό χάρτη που έχουν επιλέξει οι ίδιοι,σημειώνοντας σε αυτόν συγκεκριμένη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων και από την άλλη ως κείμενο ένα κειμενικό είδος του κατευθυντικού λόγου (κατευθυντικό κείμενο) το οποίο και έχουν διαμορφώσει στηριζόμενοι στον αστικό χάρτη τους. Έτσι, λοιπόν, οι μαθητές μέσα από πραγματικές επικοινωνιακές συνθήκες έρχονται σε επαφή με τη μελέτη και παραγωγή αυθεντικών κειμένων με ποικίλα σημειωτικά μέσα, αντιλαμβάνονται ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κειμένων αυτών μέσα από τη χρήση διαδικτυακών μέσων και λογισμικών και αποκτούν κίνητρο για εφαρμογή των παραπάνω πληροφοριών στο μέλλον, μιας και στην όλη διαδικασία υπάρχει συγκεκριμένος αποδέκτης αλλά και οικείοι ως προς την καθημερινότητα τους τρόποι αναπαράστασης και οργάνωσης της γνώσης. ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Μελετώντας τον αστικό χάρτη της πόλης μου για μια απροσδόκητη επίσκεψη» 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται μέσα σε τρεις συνεχόμενες ημέρες. Σε κάθε μια απ αυτές ολοκληρώνεται κάθε φορά και ένα από τα συνολικά τρία ερευνητικά στάδια του σεναρίου. Για το πρώτο στάδιο απαιτούνται 1-2 διδακτικές ώρες, για το δεύτερο στάδιο 2-3 διδακτικές ώρες ενώ για το τελευταίο στάδιο όχι παραπάνω από 1 διδακτική ώρα. 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο είναι διεπιστημονικό μιας και [100]

3 εμπλέκονται δύο διαφορετικές γνωστικές περιοχές προκειμένου να ικανοποιηθεί ο κεντρικός πυλώνας του σεναρίου, δηλαδή η δημιουργία πολυτροπικού κειμένου με εικόνα και κείμενο. Έτσι από τη μια από το βιβλίο της Γεωγραφίας της Ε τάξης (Βιβλίο μαθητή, Α' ενότητα: Τα είδη χαρτών, σελ. 13, Ο.Ε.Δ.Β.) οι μαθητές καλούνται στα πλαίσια της ενότητας Τα Είδη των χαρτών να μελετήσουν στο διαδίκτυο λειτουργίες και χαρακτηριστικά αστικών χαρτών και από την άλλη από το βιβλίο της Γλώσσας στα πλαίσια της ενότητας Η ζωή στην πόλη (βιβλίο μαθητή, 2η Ενότητα: Η ζωή στην πόλη, σελ 33, Ο.Ε.Δ.Β.),που σχετίζεται με τους αστικούς χάρτες, καλούνται να μελετήσουν και να παράγουν κατευθυντικά κείμενα με τη βοήθεια επεξεργαστών κειμένου. Στις ομάδες εργασίας έχει προηγηθεί συστηματική εκμάθηση βασικών λειτουργιών τόσο του επεξεργαστή κειμένου, όσο και του Google.maps. Ταυτόχρονα αφιερώθηκαν 2 διδακτικές ώρες για δημιουργία λογαριασμού στο Gmail και κατανόηση χρήσης του λογαριασμού αυτού. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές δεν έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά στο παρόν διδακτικό σενάριο τόσο με τους αστικούς χάρτες όσο και με τα κατευθυντικά κείμενα και τον πληροφοριακό λόγο, μιας και έχουν προηγηθεί δραστηριότητες χωρίς τη χρήση νέων τεχνολογιών, βασιζόμενοι πάντα στις βασικές αρχές του J. Bruner, ότι πρέπει να προσφέρουμε στο μαθητή ορισμένες πληροφορίες και νύξεις μεθοδολογιών, ώστε να μπορεί να επεκτείνει περισσότερο τη μεθοδολογία και να χρησιμοποιεί κατάλληλα τις πληροφορίες που του δίνονται για να ανακαλύψει μόνος του τη γνώση (Κολιάδης, 1997). 4. Στόχοι του διδακτικού σεναρίου Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές επιδιώκεται α) να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κειμένων κατευθυντικού και πληροφοριακού λόγου καθώς και τις στρατηγικές παραγωγής τους, β) να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ενός αστικού χάρτη και να εξοικειωθούν με τον αστικό χάρτη της πόλης τους, ώστε να είναι σε θέση να τους «διαβάζουν» σε καθημερινές περιστάσεις και τέλος γ) ανακαλύπτοντας τη αλληλεξάρτηση χάρτη και κατευθυντικού λόγου να αποκτήσουν δεξιότητες παραγωγής πολυτροπικών κειμένων. Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στοχεύουμε οι μαθητές α) να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) μέσω βασικών λειτουργιών του όπως η σύνθεση, η ανάγνωση μηνυμάτων και η επισύναψη αρχείων, β) να κατανοήσουν τον τρόπο εύρεσης και διαχείρισης ενός χάρτη σε ψηφιακή μορφή μέσω του Google.maps και γ) να εξασκηθούν στη δημιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση κειμένων μέσω γνωστών εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου. Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία γενικά α) προωθείται η συνεργατική μάθηση και η αλληλεπίδραση μεταξύ ισοτίμων και παράλληλα επιδιώκετε να β) αποκτήσουν υπεύθυνη στάση και μεθοδικότητα σε εργασίες μέσω καθοδήγησης από φύλλο εργασίας. [101]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 5. Οργάνωση της τάξης - Διαδικτυακές εφαρμογές και λογισμικά Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί της παραπάνω μελέτης πραγματοποιείται με ομάδες εργασίες δύο μαθητών η καθεμιά στο σχολικό εργαστήριο. Αυτό περιλαμβάνει Η/Υ στους οποίους είναι εγκατεστημένος ο φυλλομετρητής Mozilla Firefox, μέσω του οποίου οι ομάδες θα έχουν πρόσβαση στη μηχανή αναζήτησης της Google και στο σύστημα οπτικοποίησης Google.maps, καθώς και ο επεξεργαστής κειμένου της Microsoft.. Αποτελεί από πλευράς μαθητών μία συνεργατική έρευνα. Το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα ικανοποιεί έτσι το ενδογενές κίνητρο της αμοιβαιότητας, μια μορφής κινήτρου που αναφέρεται στην ανάγκη του υποκειμένου να ανταποκρίνεται στους άλλους και να συνεργάζεται με τους άλλους για την επίτευξη του στόχου. Οι διαδικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δραστηριότητα (google.maps, google.gr/gmail) αποτελούν συστήματα οπτικοποίησης και προσομοίωσης και ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον εφαρμογών διερεύνησης και ανακάλυψης. Αποτελούν εφαρμογές ανοικτού τύπου και η χρήση τους στηρίζεται σε ανακαλυπτικά μοντέλα διδασκαλίας του κοινωνικού εποικοδομητισμού και των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης. Επίσης ο επεξεργαστής κειμένου(microsoft Word) που χρησιμοποιείται αποτελεί και αυτός με τη σειρά του ένα ανοικτό τύπου λογισμικό που ανήκει στα συστήματα έκφρασης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας. Στα πλαίσια πρακτικών σύγχρονου γραμματισμού χρησιμοποιείται στην παρούσα δραστηριότητα με στόχο τη δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου (παιδαγωγική Freinet). 6. Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου Η οργάνωση και διεξαγωγή του σεναρίου στηρίζεται σε συγκεκριμένες γνωστικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το ευρετικό-ανακαλυπτικό μοντέλο μάθησης του J. Bruner, δηλαδή την πρόσκτηση, επεξεργασία και κωδικοποίηση των πληροφοριών (Κολιάδης 1997, Βοσνιάδου 2006). Και στα τρία ερευνητικά στάδια λειτουργούν και υλοποιούνται ταυτόχρονα στην πράξη η ανακάλυψη γνώσεων/πληροφοριών μέσα από συμβολικές και εικονιστικές αναπαραστάσεις, ο μετασχηματισμός των ήδη αποκτημένων πληροφοριών σε γνώσεις για την εφαρμογή τους σε νέες καταστάσεις και επίσης, η αξιολόγηση, εκτίμηση και έλεγχος των νέων πληροφοριών και των προϊόντων που παράγονται. Ως μια διαδικασία, δηλαδή, μεταγνωστικής ενδοσκόπησης με διευκολυντή το ίδιο τον εκπαιδευτικό και ενεργούς ελεγκτές τους ίδιους τους μαθητές. Η όλη δόμηση του σεναρίου με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας αντικατοπτρίζει την παραπάνω θεώρηση του Bruner και ταυτόχρονα ενεργοποιεί ενδογενή κίνητρα μάθησης στους μαθητές, όπως η περιέργεια, η επίτευξη επάρκειας και η αμοιβαιότητα. Το προπαρασκευαστικό στάδιο πριν την υλοποίηση του σεναρίου εξυπηρετεί ακριβώς την ενεργοποίηση των πιο πάνω εσωτερικών κινήτρων μάθησης. Πιο συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στη τάξη του γράφοντα υπάρχουν πολλοί αλλόγλωσσοι μαθητές που έχουν ως μητρική γλώσσα είτε την αλβανική είτε τη ρωσική, φροντίζουμε ώστε πριν την υλοποίηση του σεναρίου να διαβαστεί μέσα στην τάξη (απαιτούνται περίπου 2 [102]

5 διδακτικοί μήνες) το βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη «Γκασμέντ, ο φυγάς με τη φλογέρα» που θίγει ζητήματα διαφορετικότητας. Μάλιστα στη μελέτη του συγκεκριμένου βιβλίου (στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας) εντάσσουμε αρκετές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες η μεικτή τάξη θα γνωρίσει το συγγραφέα και τα μηνύματα που περνά μέσα από το βιβλίο και ταυτόχρονα θα καλλιεργηθεί η έννοια της ενσυναίσθησης (γνωστική, συναισθηματική, επικοινωνιακή). To συγκεκριμένο βιβλίο θα αποτελέσει και το κίνητρο για τα επόμενα βήματά μας. Όπως προαναφέραμε πριν ξεκινήσει η υλοποίηση του σεναρίου οι μαθητές σε προπαρασκευαστικό μάθημα έχουν δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτόν τον λογαριασμό ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να στείλει ένα mail, αποστολέας του οποίου υποτίθεται ότι είναι η συγγραφέας Κατερίνα Μουρίκη. Στο πρώτο ερευνητικό στάδιο οι ομάδες εργασίας αναζητούν το mail αυτό και φροντίζουν να το μελετήσουν προκειμένου να ανακαλύψουν το σκοπό του δεύτερου ερευνητικού σταδίου. Πιο συγκεκριμένα με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας 1 στην πρώτη δραστηριότητά του οι μαθητές καλούνται, ανοίγοντας το λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου να διαβάσουν την επιστολή που έχει στείλει ο συγγραφέας και κατόπιν αποκωδικοποιώντας τις πληροφορίες της να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Έτσι μέσα από την ανακάλυψη της πληροφορίας προχωρούν στο μετασχηματισμό της τόσο στο πρώτο στάδιο (δημιουργία νέας επιστολής-με τη βοήθεια της δεύτερης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας- στηριζόμενοι στο ύφος και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της πρώτης), όσο και στο δεύτερο ερευνητικό στάδιο με τη δημιουργία ενός φυλλαδίου οδηγιών. Στο τέλος του πρώτου μέρους του σεναρίου οι ομάδες εργασίας με τη βοήθεια του διδάσκοντα, ως διευκολυντή στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στην ολομέλεια και μέσα από μια διαδικασία «διαπραγμάτευσης» και «αμοιβαίων μεταβιβάσεων», σύμφωνα με τη καθοδηγούμενη ανακάλυψη, μεταξύ τους, προχωρούν στην αξιολόγηση, εκτίμηση και έλεγχο του παραγόμενου «προϊόντος». Κατ αυτόν τον τρόπο παρέχεται και μια μορφή ανατροφοδότησης κατά τη στιγμή της μάθησης (real time feedback, Ku et al, 2010) με τον μετα-λόγο (meta-discourse) του εκπαιδευτικού, δηλαδή της κατάλληλες ερωτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές (Fisher, 1998). Στο δεύτερο ερευνητικό στάδιο οι μαθητές καλούνται να μετασχηματίσουν τις πληροφορίες που πήραν από το πρώτο στάδιο, δημιουργώντας ένα φυλλάδιο οδηγιών, ένα ουσιαστικά πολυτροπικό κείμενο που θα περιλαμβάνει έναν χάρτη με επιλεγμένη από τους μαθητές διαδρομή και ένα κατευθυντικό κείμενο. Με τη βοήθεια των δύο πρώτων δραστηριοτήτων του φύλλου εργασίας 2 οι ερευνητικές ομάδες στο περιβάλλον της διαδικτυακής εφαρμογής του Google.maps αναζητούν τον αστικό χάρτη της πόλης του Κιλκίς και κατόπιν σημειώνουν τη διαδρομή που θα υποδείξουν στο συγγραφέα να ακολουθήσει. Η επιλογή της στηρίζεται σε πληροφορίες μέσα από την πρώτη επιστολή που τους είχε σταλεί. Κάποιες από αυτές φροντίζουμε να τις υπενθυμίσουμε στις ομάδες (π.χ. ότι περπατάει και δεν οδηγάει). Στην τρίτη δραστηριότητα του φύλλου οι μαθητές στηριζόμενοι στον αστικό χάρτη, όπως τον έχουν διαμορφώσει καλούνται να δημιουργήσουν ένα κατευθυντικό [103]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» κείμενο, ένα κείμενο οδηγιών προς το συγγραφέα, χρησιμοποιώντας βασικά μορφολογικά στοιχεία (κατάλληλη έγκλιση και χρήση τοπικών επιρρημάτων) του κατευθυντικού λόγου. Έτσι μέσα από μια εικονιστική αναπαράσταση (χάρτης) προχωρούν στη διαμόρφωση,οι ίδιοι οι μαθητές, συμβολικών αναπαραστάσεων της πληροφορίας (κείμενο). Το κατευθυντικό κείμενο στην αρχή γράφεται πάνω στο φύλλο εργασίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Κατόπιν με τη βοήθεια των οδηγιών της τέταρτης δραστηριότητας προχωρούν στην αντιγραφή του με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου στο φυλλάδιο οδηγιών (διαμορφωμένο έγγραφο που τους δίνεται έτοιμο) πάνω στο οποίο προσαρμόζουν και τον αστικό χάρτη που έχουν ήδη δημιουργήσει, φτιάχνοντας έτσι ένα πολυτροπικό κείμενο που θα στείλουν στο συγγραφέα. Στο τέλος του δευτέρου ερευνητικού σταδίου ακολουθεί το στάδιο της αξιολόγησης, εκτίμησης και ελέγχου του παραγόμενου «προϊόντος», όπως και στο πρώτο στάδιο. Στο τρίτο και τελευταίο ερευνητικό στάδιο οι ομάδες εργασίας με τη βοήθεια των οδηγιών του φύλλου εργασίας 3 φροντίζουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο να διαμορφώσουν μια καινούργια επιστολή που θα στείλουν στο συγγραφέα. Μέσα από τις πληροφορίες των δύο προηγούμενων σταδίων (χαρακτηριστικά γνωρίσματα πληροφοριακού λόγου/επιστολή και διαμόρφωση πολυτροπικού κειμένου με χάρτη και κατευθυντικό κείμενο) δημιουργούν ένα νέο μήνυμα με το κατάλληλα δομικά γνωρίσματα και τις απαραίτητες πληροφορίες που θα περιέχει. Ταυτόχρονα φροντίζουν να στείλουν με επισύναψη το φυλλάδιο οδηγιών τους. Στο τέλος πραγματοποιείται η αξιολόγηση, εκτίμηση και έλεγχος των εργασιών τους, ενώ επιπρόσθετα γίνεται και μια συνολική συζήτηση για την πορεία όλου του διδακτικού σεναρίου. Ταυτόχρονα, μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις ( λ.χ. «τι θα απαντήσει ο συγγραφέας;» κ.ά. ) του διδάσκοντα, επιδιώκετε να διατηρηθούν ενεργοποιημένα τα ενδογενή κίνητρα για μάθηση για μελλοντική παραγωγή νέας γνώσης. 7. Φύλλα Εργασίας Ο σχεδιασμός των φύλλων εργασίας έχει στηριχτεί σε δύο βασικά χαρακτηριστικά της ευρετικής-ανακαλυπτικής θεωρίας διδασκαλίας την οικονομία της δομής, την ποσότητα δηλαδή των πληροφοριών, που επιδιώχθηκε στα φύλλα αυτά να είναι περιορισμένη και την απλοποίηση της γνώσης, προκειμένου τα φύλλα να καθοδηγήσουν και όχι να αναμεταδώσουν τη γνώση. Παρακάτω παρουσιάζονται τα τρία φύλλα εργασίας καθώς και το φυλλάδιο οδηγιών [104]

7 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΜΙΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ. Έχεις κοιτάξει τελευταία τα της τάξης σου;; Ενας διάσημος συγγραφέας παιδικών βιβλίων έχει επικοινωνήσει μαζί σου εκφράζοντας μια επιθυμία. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Στο δικτυακό τόπο πατήστε Gmail και εισάγοντας τους κωδικούς σας ανοίξτε τα mail σας (εισερχόμενα). Εκεί θα βρείτε το ηλεκτρονικό μήνυμα του συγγραφέα! Διαβάστε το και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποιο είναι το όνομα του συγγραφέα; Για ποιο λόγο έχει επικοινωνήσει μαζί σας; Τι πληροφορίες χρειάζεται να του στείλετε και πώς θα τις οργανώσετε; ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η Απαντήστε στο μήνυμα του συγγραφέα, στέλνοντας ένα νέο mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του, την οποία σας έχει αναφέρει. Σε μια σύντομη ηλεκτρονική επιστολή να του αναφέρετε ότι είστε πρόθυμοι να τον βοηθήσετε, στέλνοντάς τον αυτά που ζητάει μέσα σε 3 ημέρες. Πατήστε ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ για το νέο mail. Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τη διεύθυνση του παραλήπτη και το ΘΕΜΑ. Αφού γράψετε την επιστολή πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ! [105]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στη γραμμή διευθύνσεων του Mozilla και πατήστε enter. Στο δικτυακό τόπο που θα βρεθείτε στο πλαίσιο search maps γράψτε ΕΛΛΑΔΑ, ΚΙΛΚΙΣ και πατήστε enter. Όπως βλέπετε εμφανίζεται ένας χάρτης στο κέντρο του οποίου είναι η πόλη μας το Κιλκίς. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο του zoom μεγεθύνετε το χάρτη μέχρι να εμφανιστεί ο αστικός χάρτης της πόλης καθώς και οι ονομασίες των περιοχών που θέλετε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 η Στον αστικό χάρτη που έχετε πλέον στην οθόνη σας μετακινηθείτε σε αυτόν με το εργαλείο πλοήγησης χάρτη εντοπίζοντας το ΣΤΑΘΜΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ. Πάνω στο Σταθμό πατήστε δεξί κλικ και επιλέξτε την επιλογή Directions to here. Θα εμφανιστεί το σημαδάκι αυτό: Κατόπιν εντοπίστε το σημείο όπου θα γίνει η έκθεση λογοτεχνικής αφίσας και εκεί πατώντας δεξί κλικ επιλέξτε directions from here. Θα εμφανιστεί ένα νέο σημαδάκι: Επίσης εμφανίζεται με μια μπλε γραμμή μια διαδρομή που σας προτείνεται. Στο αριστερό μέρος της σελίδας υπάρχουν και άλλες προτεινόμενες διαδρομές από το σημείο Α στο Β. Επιλέξτε τη διαδρομή με το μεγαλύτερο χρόνο, κάνοντας κλικ πάνω σε αυτήν. Μην ξεχνάτε ότι ο συγγραφέας περπατάει και δεν οδηγάει όποτε δώστε την εντολή walking [106]

9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 η Παρατηρώντας την προτεινόμενη διαδρομή στον αστικό χάρτη που έχετε μπροστά σας γράψτε στο παρακάτω πλαίσιο τις οδηγίες που θα δίνατε στο συγγραφέα προκειμένου να κινηθεί από το ΚΤΕΛ στο Δημοτικό Πάρκο Κομοτηνής. Παρατηρήστε τις οδηγίες (έγκλιση, χρόνος) που σας δίνονται σε αυτό το φύλλο εργασίας. Με τα ίδια εργαλεία γράψτε παρακάτω τις δικές σας οδηγίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις παρακάτω λέξεις: αριστερά, δεξιά, απέναντι, δίπλα, κάθετα, παράλληλα, κοντά, μακριά κ.ά. Αφού ολοκληρώσετε τις οδηγίες κλείστε τον MOZILLA. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 η Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας ανοίξτε το αρχείο με το όνομα ΑΝΩΝΥΜΟ. Σε αυτό το φυλλάδιο, το οποίο θα στείλετε στο συγγραφέα, υπάρχει ήδη ο χάρτης που έχετε δημιουργήσει πιο πριν. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι: α) Κάτω από το χάρτη στο σημείο ΛΕΖΑΝΤΑ γράψτε τον τίτλο του χάρτη. β) Στο μπλε πλαίσιο κάτω από το χάρτη πληκτρολογήστε το κείμενο που είχατε γράψει πιο πάνω στο φύλλο εργασίας. Αυτό θα πρέπει να έχει γραμματοσειρά ARIAL, μέγεθος 12, BOLD(Β), υπογραμμισμένα (U) και στοίχιση στο κέντρο. γ) Αφού ολοκληρώσετε όλα τα παραπάνω κάντε και πάλι ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ δίνοντας του το όνομα ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. [107]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ. Επιτέλους έχεις ολοκληρώσει το φυλλάδιο οδηγιών και τώρα πρέπει να το στείλεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα. Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: ΒΗΜΑ 1ο Στο δικτυακό τόπο πατήστε Gmail και εισάγοντας τους κωδικούς σας ανοίξτε τα mail σας. ΒΗΜΑ 2 ο Πηγαίνετε στη ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ και αφού συμπληρώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη καθώς και το θέμα του μηνύματός σας γράψτε με λίγες λέξεις για ποιο λόγο στέλνετε αυτό το μήνυμα στο συγγραφέα. ΒΗΜΑ 3ο Κατόπιν πατήστε ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε στην επιφάνεια εργασίας το αρχείο που δημιουργήσατε με το όνομα ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ και πατήστε ΑΝΟΙΓΜΑ. Το αρχείο σας πλέον θα σταλεί μαζί με το μήνυμα σας στο συγγραφέα. Κατόπιν πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να σταλεί το ηλεκτρονικό σας γράμμα. ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ [108]

11 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΑΣ 8. Βιβλιογραφία Kelly Y. L. Ku et al (2010), Metacognitive strategies that enhance critical thinking, Metacognition Learning volume 5, pp Βοσνιάδου Σ., (2006), Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, Gutenberg Αθήνα. Χατζησαββίδης Σ (2005), «Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτική στη διδασκαλία της γλώσσας», στο Μπαλάσκας Κ. & Αγγελάκος Κ. (επιμ.), Γλάωσσα και Λογοτεχνία στην Α/βαθμια και Β/θμια εκπαίδευση-μεταίχμιο, Αθήνα σ Baynham M., (2000) Πρακτικές γραμματισμού, Μεταίχμιο Αθήνα Kalantzis, M., & Cope B., (1999), «Πολυγραμματισμοί» στο Α-Φ Χριστίδης (επιμ.) Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαική Ένωση: όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Θεσσαλονίκη ΚΕΓ Σ Fisher R., (1998), Thinking about thinking Developing Metacognition in Children, Early Child Development and Care, volume 141, pp Κολιάδης Ε., (1997), Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη τ. Γ : Γνωστικές Θεωρίες, Αθήνα Χαραλαμπόπουλος Αγ, & Χατζησαββίδης Σ., (1997) Διδασκαλία της λειτουργικής διδασκαλίας της γλώσσας, Κώδικας Θεσσαλονίκη ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσα από το σχεδιασμό του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου αποδεικνύεται στην πράξη ότι το νέο πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία στους ίδιους του μαθητές να αντιληφθούν τη λειτουργικότητα, πρακτική χρησιμότητα και τη διαθεματική φύση του γνωστικού αντικειμένου της γλώσσας, εμπλεκόμενοι ενεργητικά στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, όμως, προσφέρει την ευκαιρία στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα της διαθεματικής/διεπιστημονικής ολιστικής προσέγγισης της γνώσης μέσα από τη διάχυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στα γνωστικά αντικείμενα και όχι τη μεμονωμένη διδασκαλία τους σε ένα αναχρονιστικό και μη αποδοτικό πραγματολογικό μοντέλο. [109]

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Τίτλος δραστηριότητας Ο κύκλος του νερού. Τάξη εφαρμογής Η Τάξη στην οποία απευθύνεται η 6 η δραστηριότητα είναι η Β' Δημοτικού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι: Μελέτη περιβάλλοντος (Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριµία-στάσεις-συµπεριφορές

Μουσεία: Γνωριµία-στάσεις-συµπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριµία-στάσεις-συµπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ Δημοτικού.

Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ Δημοτικού. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Θησέας: μύθος και ιστορία. 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Προτάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Απ' την Τραμπάλα στο Μοχλό, την Απλούστερη Μηχανή!

Απ' την Τραμπάλα στο Μοχλό, την Απλούστερη Μηχανή! Απ' την Τραμπάλα στο Μοχλό, την Απλούστερη Μηχανή! Συγγραφέας Φωτογλίδης Χρήστος, Φυσικός (Α.Π.Θ.), MEd Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ισορροπία τραμπάλας - Παιχνίδι και Μάθηση Περιοχή γνωστικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Σωφρ. Χατζησαββίδης ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Από το γραμματισμό στους πολυγραμματισμούς Σήμερα τα άτομα που βρίσκονται σε μία διαδικασία μάθησης και προετοιμασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας.

Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας. Σωφρ. Χατζησαββίδης Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας. Από την Επικοινωνιακή Προσέγγιση στην παιδαγωγική των

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Υλικό Υπολογιστή Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano»

«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano» «Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano» Ιορδανίδης Ι. Φώτιος Καθηγητής Μαθηματικών, 2 ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας fjordaneap@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θεώρημα του Bolzano

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1 ος : Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ CLAROLINE Κατάλογος περιεχομένων Εγγραφή μαθητή στο Claroline...2 Εγγραφή σε μάθημα...3 Τα μαθήματά μου...4 Αλλαγή του προφίλ μου (Manage my account)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Δημιουργός: Μπακογιάννη Ξανθή Πατρώνυμο: Εμμανουήλ Ιδιότητα: Δασκάλα Στοιχεία Οργανικής Θέσης: 54 ο Δημ. Σχ. Αθηνών Μιχ. Βόδα 9 Αθήνα Διεύθυνση : Χίου 21 Αθήνα Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα