TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής"

Transcript

1 TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης Ερευνών ΙΕΠΒΑ Επιμελητής ΜΕ ΤΕΕ Θεμάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνέδριο TEE «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» Αθήνα, Δεκεμβρίου, 2012

2 Ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα ΕΕ-27: 270 εκατ. κτίρια, 25 δισ. m 2 Ελληνικό κτιριακό απόθεμα: 4,5 εκατ. κτίρια, 300 εκατ. m 2

3 20% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από επίπεδα 1990 Συνολικές εκπομπές CO εκατ. τόνοι CO 2 20% συμμετοχή των ΑΠΕ RES στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας από 8% (2007) 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας με τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Συνολική κατανάλωση ενέργειας 1700 MΤΙΠ (2007) Πηγή: Πρόταση: Οδηγία του ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

4 Κατάργηση ορίου 1000 m 2 (υποχρέωση υποβολής ενεργειακής μελέτης στην πολεοδομία), Κάλυψη 60% των αναγκών ΖΝΧ από ηλιακά, ΑΠΕ ή υψηλής απόδοσης Α.Θ. για νέα κτίρια από 1/2011, Νέα κτίρια θα καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους από ΑΠΕ, ΣΗΘ, τηλεθέρμανση, υψηλής απόδοσης Α.Θ. από το 2020 (δημόσια κτίρια από το 2015), Δυνατότητα ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ΠΕΑ σε τμήμα του κτιρίου (οριζόντιες ιδιοκτησίες διαμερίσματα) Παραθεριστικές κατοικίες συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του N.3661 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), Χρηματοδότηση από Τρίτους (TPF), Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) κ.α., με στόχο το 2016 να επιτευχθεί 9% εξοικονόμηση ενέργειας, για τη μέση ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση αναφοράς (1/1/2008) EPBD RECAST 2010/31/EC Αναθεώρηση Οδηγίας RES 28/2009 Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» Υπό αναθεώρηση Energy Services 32/2006 Ν. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών» 4030/11 ΚΥΑ οικ 192 / 2406/ «Εκπαίδευση & Εξεταστική Διαδικασία Εν.Επ.» ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, Πιστοποίηση επιτυχούς εξέτασης Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΡΟΛΟΣ του Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) Παράταση ισχύος αδειών προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών

5 TOTEE οικ Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1387/Β/ ) Β έκδοση 3/2012 Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων & την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Κτίριο αναφοράς, Καθορισμός παραμέτρων υπολογισμών για την ενεργειακή μελέτη & διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης, Περιορισμός των λανθασμένων υπολογισμών (κακών εκτιμήσεων του μελετητή/επιθεωρητή) Β έκδοση 3/2012 Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού ΤΟΤΕΕ /2010 ΤΟΤΕΕ /2010 ΚΕΝΑΚ ΤΟΤΕΕ /2010 Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων Ο ΡΟΛΟΣ του Β έκδοση 3/2012 ΤΟΤΕΕ /2010 Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών (T, RH, HDD, CDH, V, G, T ground, T water, 62 πόλεις) 5/2012 Εγκαταστάσεις ΣΗΘ Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Εγκαταστάσεις ΑΠΕ

6 Περιέχει όλα τα στοιχεία του κτιρίου: Οικοδομική άδεια, Εγκεκριμένα σχέδια, ΠΕΑ, Κατόψεις, Στατικές μελέτες, Φύλλα ελέγχου όλων των μελετών & εγκαταστάσεων, Πίνακα ο/οο, Κατανομής δαπανών, Κινούμενη ψηφιακή εικόνα των χώρων και των εγκαταστάσεων του κτιρίου. Διατηρείται στο: Αρχείο του ΥΠΕΚΑ, Μηχανικού (μελετητή, επιβλέποντα) και το κτίριο Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την αναδιατυπωμένη Οδηγία «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου). Δημόσια διαβούλευση Σεπτέμβριος 2012 Ο ΡΟΛΟΣ του Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ Απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων

7 1. ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Υποστηρίζεται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός & συνεργασία μηχανικών Κατάλληλη χωροθέτηση & προσανατολισμός (αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (βελτίωση του μικροκλίματος) Ανοίγματα ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού Χωροθέτηση εσωτερικών χώρων ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός Παθητικού Ηλιακού Συστήματος (άμεσου ηλιακού κέρδους (νότια ανοίγματα), τοίχος μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακός χώρος (θερμοκήπιο) κ.α. Κατάλληλη ηλιοπροστασία, εκμετάλλευση τεχνικών φυσικού αερισμού Εξασφάλιση οπτικής άνεσης με τεχνικές & συστήματα φυσικού φωτισμού 2. ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Νέοι μέγιστοι συντελεστές U, θερμογέφυρες Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια διαθέτουν θερμομονωμένα εξωτερικά δομικά στοιχεία σύμφωνα με τις νέες τιμές του μέγιστου & μέσου επιτρεπόμενου συντελεστή θερμοπερατότητας (U) 3. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ελάχιστες προδιαγραφές Κάλυψη 60% για ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα (ή από ΑΠΕ, ΣΗΘ ή Α.Θ.) ΚΚΜ (παροχή νωπού αέρα 60%) διαθέτουν ανάκτηση θερμότητας (τουλάχιστον 50%) Δίκτυα διανομής & αεραγωγοί διαθέτουν καλή θερμομόνωση Δίκτυα διανομής διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης (κάλυψη μερικών φορτίων) Επανακυκλοφορία ΖΝΧ με ρύθμιση στροφών κυκλοφορητή (βάσει ζήτησης) Γενικός φωτισμός κτιρίων τριτογενή τομέα με ενεργειακούς λαμπτήρες, αυτονομία ελέγχου Αυτονομία θέρμανσης & ψύξης και θερμιδομέτρηση, Θερμοστατικός έλεγχος θερμικών ζωνών Αντιστάθμιση άεργου ισχύος (Σ.Ι. 0,95) σε κτίρια του τριτογενή τομέα

8 Έλεγχος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας Έλεγχος σχεδιασμού Η/Μ εγκαταστάσεων & συστημάτων αυτοματισμού Έλεγχος ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Για Νέα Κτίρια: Για την έκδοση πολεοδομικής άδειας Συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερους μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων (πχ αρχιτέκτονα, μηχ/γο μηχ/κό) - Ενίσχυση ολιστικής συνεργασίας κατά τον σχεδιασμό & κατασκευή του κτιρίου

9 Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων αναπροσαρμόζονται κάθε 5 χρόνια Αξιολόγηση EPBD Recast Μέθοδος υπολογισμού θα επανεξεταστεί το 2012 και όπως απαιτείται στη συνέχεια Αξιολόγηση EPBD Recast Οι ΤΟΤΕΕ επικαιροποιούνται (3/2012) Αξιολόγηση EPBD Recast

10 EPBD Recast 31/2010 Εναρμόνιση μέχρι 9/7/2012 Κανονισμός & Κατευθυντήριες Γραμμές για τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων & των δομικών στοιχείων Μεθοδολογία για τη σύγκριση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, των μέτρων που ενσωματώνουν ΑΠΕ και των δεσμών αυτών των μέτρων ως προς την ενεργειακή απόδοσή τους και το κόστος υλοποίησής τους, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους σε επιλεγμένα κτίρια αναφοράς (TABULA: με σκοπό τον προσδιορισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την αναδιατυπωμένη Οδηγία «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου). Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ( ) 332 σχόλια

11 Γενικό πλαίσιο μεθοδολογίας υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιριακών μονάδων Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων, με τις οποίες θα επιτυγχάνεται περαιτέρω βελτίωση, τόσο από πλευράς κόστους των συναφών επενδύσεων, όσο και των ενεργειακών δαπανών που εξοικονομούνται στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτιρίου και οι οποίες θα αναθεωρούνται τακτικά, συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση: i) υφισταμένων κτιρίων, κτιριακών μονάδων και στοιχείων κτιρίου τα οποία υποβάλλονται σε ριζική (μεγάλης κλίμακας) ανακαίνιση, ii) δομικών στοιχείων όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, iii) τεχνικών συστημάτων κτιρίων (εγκατάστασης νέου, αντικατάστασης ή αναβάθμισης) Νέα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (από 1/2021) και για τα νέα δημόσια κτίρια από 1/2019, εκτός αν η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα Ενεργειακή πιστοποίηση (αμοιβές) και τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού (από 1/2013) Θέματα ενεργειακών επιθεωρητών Θέματα ελέγχου ΠΕΑ & εκθέσεων επιθεώρησης, Κυρώσεις Καταργούμενες διατάξεις που περιλαμβάνονται

12 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

13

14 Επιθεώρηση Κτιρίων Επιθεώρηση Λέβητα Επιθεώρηση Θέρμανσης Επιθεώρηση Κλιματισμού ΠΕΑ > % για Μίσθωση, 20% για Πώληση 11% για Εξοικονόμηση Κατ Οίκον (Α) 4% για Εξοικονόμηση Κατ Οίκον (Β) 0,3% Νέα κτίρια / ριζική ανακαίνιση

15

16

17 ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407/ /10 10/10 1/11 10/10 7/11 1/12 1/11 7/10 μέχρι 4/2014 Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» από 1/2013 και εντός 3 ετών

18 Φάση A1 Προσωρινοί Επιθεωρητές: τέλη 2010-έως 10/2011 7,041 ηλεκτρονικές αιτήσεις 4,837 προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές 10 χρόνια εμπειρία Φάση A2 Προσωρινοί Επιθεωρητές: αρχές 2012-έως 10/2012 5,877 ηλεκτρονικές αιτήσεις 3,601 προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές Σύνολο Εγγεγραμμένων στο Μητρώο: 8,438 Φάση B Μόνιμοι Επιθεωρητές Έως σήμερα 13,445 ηλεκτρονικές αιτήσεις Εκπαιδευτικό υλικό Υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Ηλεκτρονικές εξετάσεις Πιστοποίηση επιτυχούς εξέτασης 5 χρόνια εμπειρία χρόνια εμπειρία Πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229 Α/ )

19 Θέματα Εν. Επ. Ν.4093 (ΦΕΚ 222 Α/ ) για το Μνημόνιο ΙΙΙ Παρ. Ι1 - Κατάργηση ελαχίστων αμοιβών

20 Εξεταστικές Επιτροπές (9μελής για κάθε κατηγορία επιθεωρήσεων) Καθορισμός θεμάτων, επιλογή, απαντήσεις, τρόπος βαθμολόγησης, διάρκεια εξεταστικής διαδικασίας, εξέταση ενστάσεων κ.α. ΦΕΚ 369/ Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ενημερώνεται ή/και ανανεώνεται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια Ενιαία εξέταση εισαγωγικών μαθημάτων Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ενιαία εξέταση κύριων μαθημάτων με τη μορφή εφαρμογής Εικονική ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση ΠΕΑ ή έκθεση επιθεώρησης Εξεταστικά Κέντρα (ΤΕΕ) Κεντρικό & Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

21 Υφιστάμενο Κτιριακό Απόθεμα Ανάγκη επίτευξης πραγματικών αποτελεσμάτων Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας Χρηματοοικονομικά (αντι)κίνητρα για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ) Μετεξέλιξη από την απαιτούμενη διάγνωση μέσω των ΠΕΑ στη σταδιακή εφαρμογή των προτεινόμενων ΜΕΕ στα κτίρια. Αναμενόμενη πίεση από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας Σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα Ελληνικά κτίρια: πχ θερμικές απαιτήσεις 0,02-1,16 MΤΙΠ & απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 0,08-1,32 TWh στα κτίρια κατοικίας Η εκτιμούμενη εφαρμογή της Αναδιατύπωσης της Ε.Ο. (EPBD recast) μπορεί να εξοικονομήσει MΤΙΠ το 2020 ή 5-6% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ & 5% λιγότερες εκπομπές CO 2 Κατανάλωση θερμικής ενέργειας Σημαντική συμβολή στην επίτευξη του εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας κατά 0.97 ΜΤΙΠ μέχρι το Πηγές: C.A. Balaras et al, European Residential Buildings and Empirical Assessment of the Hellenic Building Stock, Energy Consumption, Emissions & Potential Energy Savings, Building and Environment, Vol. 42, No 3, p , A.G. Gaglia et al, Empirical Assessment of the Hellenic Non-Residential Building Stock, Energy Consumption, Emissions and Potential Energy Savings, Energy Conversion and Management, Vol. 48, No 4, p , 2007.

22 NZEBs Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτίρια στο τέλος της 10ετίας Ορισμός των ΝΖΕΒ σε εθνικό επίπεδο, προσδιορισμός εθνικών στόχων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, πολιτικές & οικονομικά ή άλλα μέτρα για την προώθηση των NZEBs Ελαχιστοποίηση θερμικών & ψυκτικών φορτίων Εκμετάλλευση ΑΠΕ (οικονομικά βιώσιμες) Κτίρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Διαφορετικοί όροι ( 17) που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη: low energy house, high-performance house, passive house (passivhaus), Minergie, zero carbon house, zero energy house, energy savings house, energy positive house, 3litre house κ.α. Εναλλακτικοί όροι (ενέργεια/περιβάλλον): eco-building, green building Για παράδειγμα: Effinergie (Γαλλία), Minergie (Ελβετία) Κατανάλωση ενέργειας για Θέρμανση χώρων & ΖΝΧ: 30 kwh/m 2 (Minergie-P 2002, κτίρια) 0 kwh/m 2 (Minergie-A 2011, +200 κτίρια) Προσοχή σε περιοχές με υψηλά ψυκτικά φορτία Κατάλληλη ηλιοπροστασία

23 EPBD & KENAK εισήγαγαν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο κοινωνικό- πολιτικό- θεματολόγιο, τους οικοδομικούς κανονισμούς (μελέτη-κατασκευή-λειτουργία κτιρίων), την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης Ενεργειακά αποδοτικά νέα κτίρια (από τέλη του 2010) Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος Βελτίωση της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Εκμετάλλευση του υψηλού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας με οικονομικά βιώσιμες λύσεις Τεράστιο δυναμικό αγοράς Υποστήριξη προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας & την προστασία του κλίματος

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης Ερευνών ΙΕΠΒΑ Επιμελητής ΜΕ ΤΕΕ Θεμάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνέδριο TEE «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» Αθήνα, Δεκεμβρίου, 2012

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο και τον Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό Κων/νος Α. Μπαλαράς, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Kόσμος του Γυαλιού Φεβρουάριος 2010

O Kόσμος του Γυαλιού Φεβρουάριος 2010 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 01 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ Ν. 3661/08 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Με τον ΚΕΝΑΚ προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα