ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Transcript

1 Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ

2 Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» EPBD Στα πλαίσια της συμφωνίας του Κυότο Αειφόρος ανάπτυξη Αναγκαιότητας της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού τομέα, που τότε καταλάμβανε το 40% Αναγκαιότητας της μείωσης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ με αυξητική τάση Ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ Τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονιστούν με την οδηγία ως τον Θέτονται απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για τα νέακτίριακαιγιαταυφιστάμενακτίριαάνωτων1000m 2 που υφίστανται ριζική ανακαίνιση

3 Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» EPBD Συστάσεις για οικονομικά αποδεκτές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης Τακτική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης Τακτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων

4 Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Προτύπων για Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Βασικό πρότυπο: ΕΝ ISO "Energy performance of buildings Calculation of energy use for space heating and cooling" Υπολογισμός της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ΖΝΧ

5 Μεθοδολογία υπολογισμού Στη μεθοδολογία υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη: Θερμικές ιδιότητες των δομικών στοιχείων του κελύφους (θερμοπερατότητα, θερμοχωρητικότητα, ανακλαστικότητα κοκ) Γεωμετρία και προσανατολισμός κτιρίου Ηλιακά κέρδη Εσωτερικά κέρδη Αερισμός Απόδοση παθητικών συστημάτων θέρμανσης Απόδοση Η/Μ συστημάτων Χρήση ΑΠΕ Αδυναμία στην έκφραση παθητικών συστημάτων ψύξης

6 Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την «Ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες» Εθνικός στόχος να μειωθεί η τελική χρήση ενέργειας σε 9% σε διάστημα 9 ετών από την ισχύ της σχετικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα στον κτηριακό τομέα. Τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονιστούν με την οδηγία ως την Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την τελική χρήση Προώθηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας μέσω οικονομικών κινήτρων Σύσταση φορέα ελέγχου εφαρμογής των μέτρων

7 Νόμος 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» Ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ Προβλέπει την έκδοση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια και τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 1000 m 2 που υφίστανται ριζική ανακαίνιση Προβλέπει τη σύνταξη ενεργειακής μελέτης για τα νέα κτίρια και τα κτίρια άνω των 1000 m 2 που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, ηοποία θα κατατίθεται στο φάκελο του κτιρίου στην αρμόδια πολεοδομία Προβλέπει μέθοδο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων

8 Νόμος 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» Καθορίζει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου, για όλα τα νέα κτίρια και τα κτίρια άνω των 1000m 2 που υφίστανται ριζική ανακαίνιση καθώς και για την αγοροπωλησία ή μίσθωση υφισταμένων πάνω από 50 m 2 Καθορίζει τακτική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης Καθορίζει τακτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού Προβλέπει τη δημιουργία σώματος ειδικευμένων και πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών

9 ΚΕΝΑΚ: ΚΥΑ 5825/2010 (ΦΕΚ 407/2010) Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) Βασικότερες ρυθμίσεις: Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων. Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους των υπό μελέτη νέων κτιρίων καθώς και των ριζικά ανακαινιζόμενων. Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων των υπό μελέτη νέων και των ριζικά ανακαινιζόμενων κτιρίων. Ορισμός του περιεχομένου της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Καθορισμός της μορφής και του περιεχόμενου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου. Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων / εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

10 Εργαλεία της Ενεργειακής Μελέτης / Επιθεώρησης Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ :2010) Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού των στοιχείων που διέπουν την ενεργειακή επιθεώρηση και την ενεργειακή μελέτη Λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Οποιοδήποτε άλλο λογισμικό πρέπει να αξιολογείται από την ΕΥΕΠΕΝ, βάσει του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Πρότυπο ΕΝ ISO Energy performance of buildings Calculation of energy use for space heating and cooling, στο οποίο βασίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού μηνιαίου βήματος του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ

11 ΚΕΝΑΚ και ΤΟΤΕΕ Στις ΤΟΤΕΕ και 2 (2010) δίνονται στοιχεία παραδοχών και υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους και Η/Μ συστημάτων Στην ΤΟΤΕΕ (2010) δίνονται στοιχεία για τα κλιματικά δεδομένα Ελληνικών περιοχών (μηνιαίες τιμές) και για την ηλιακή γεωμετρία Στην ΤΟΤΕΕ (2010) δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση εντύπων της ενεργειακής επιθεώρησης

12 Λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Βάσει του προτύπου ΕΝ Μηνιαίο βήμα υπολογισμών

13 Οδηγία 2010/31/ΕΕ «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» recast Στόχος Άνοδοςτηςθερμοκρασίαςτηςγης<2 C Μείωση έως το 2020 των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % τουλάχιστον κάτω από τα επίπεδα του 1990 και κατά 30 % σε περίπτωση που θα επιτευχθεί διεθνής συμφωνία. Ορίζονται πιο αυστηρά μέτρα, ως προς την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού τομέα. Καταργείται το όριο των 1000 m 2. Τα δημόσια κτίρια που έχουν επιφάνεια πάνω από 500 m 2 πρέπει να εκδίδουν ΠΕΑ (ενώ στην 2002/91/ΕΕ το όριο ήταν τα 1000 m 2 ). Από τις , η επιφάνεια μειώνεται στα 250 m 2.

14 Οδηγία 2010/31/ΕΕ «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» recast Ορίζεται πως από όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής ενέργειας, εκτιμώντας και τον οικονομικό κύκλο ζωής του κτιρίου. Όλα τα νέα κτίρια που θα στεγάζουν δημόσιες αρχές και θα κατασκευάζονται από πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής ενέργειας. Η μεθοδολογία υπολογισμού πρέπει να λαμβάνει υπ όψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

15 Νόμος 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» Καταργείται το όριο των 1000 m 2. Ορίζεται ελάχιστο ποσοστό παραγωγής ΖΝΧ από ΑΠΕ για τα νέα κτίρια (60%). Καθορίζεται ότι μπορεί να διεξάγεται ενεργειακή επιθεώρηση σε τμήμα του κτιρίου όπως οριζόντιες ιδιοκτησίες (π.χ. διαμερίσματα) με κοινό σύστημα θέρμανσης. Καθορίζεται επίσης ότι το αργότερο έως τις , όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους με συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και σε αντλίες θερμότητας.

16 Recast 31/10

17 Ενεργειακή μελέτη Κτιρίου Στόχος της ενεργειακής μελέτης: Hελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτηρίου. Επιτυγχάνεται μέσω: του βιοκλιματικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας τη θέση του κτηρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.ά., της θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και με την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας, της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ηλιοθερμικών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά., της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου προκειμένου να ελέγχεται και να περιορίζεται η άσκοπη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων.

18 Μελέτη σκοπιμότητας κτιρίου Η μελέτη σκοπιμότητας (σύμφωνα με το άρ. 4 του ν. 3661/2008 και το άρ.10 του ν. 3851/2010), πρέπει να συνοδεύει την ενεργειακή μελέτη και εκπονείται προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής τουλάχιστον ενός από τα εναλλακτικά συστήματα παροχής (παραγωγής) ενέργειας, όπως αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα θέρμανσης ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου και αντλίες θερμότητας των οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από 1,15x1/η, όπου η ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του (η), ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3. Στην μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να περιγράφεται και να τεκμηριώνεται με τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια, η εφαρμογή ενός τουλάχιστον από τα πιο πάνω συστήματα παραγωγής ενέργειας.

19 Διευκρινήσεις: Κτίριο = Κτιριακό κέλυφος (*) & Η/Μ εγκαταστάσεις (*) Κτιριακό κέλυφος = το εξωτερικό δομικό σύστημα που περικλείει το κτίριο Εγκατάσταση θέρμανσης = Λέβητας + σύστημα διανομής + σύστημα εκπομπής Εγκατάσταση κλιματισμού = Κλιματιστικό + σύστημα διανομής + σύστημα εκπομπής

20 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & ΚΕΝΑΚ

21 Κλιματικές ζώνες βάσει ΚΕΝΑΚ

22 Θερμομονωτική επάρκεια κτηρίου Βάσει του ΚΕΝΑΚ η θερμομονωτική επάρκεια ενός κτηρίου περιλαμβάνει 2 φάσεις: 1). Έλεγχος της σχέσης U δομικού στοιχείου U max Όπου U δομικού στοιχείου ο συντελεστής θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου κελύφους U max ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας ανά κατηγορία δομικού στοιχείου και κλιματική ζώνη βάσει ΚΕνΑΚ

23 Θερμομονωτική επάρκεια κτηρίου και 2). Έλεγχος της σχέσης U m U m,max Όπου U m η μέση τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του κτηρίου U m,max ο μέγιστος μέσος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας Δίδεται βάσει του λόγου του συνόλου των εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου (κατακόρυφων και οριζόντιων) προς τον όγκο του της κλιματικής ζώνης ΚΕνΑΚ (αρ. 8)

24 Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη Δομικό στοιχείο ΚΕνΑΚ Συντελεστής θερμοπερατότητας [W/(m2 Κ)] Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ ΚΘΚ Συντελεστής θερμοπερατότητας [W/(m 2 K)] Α Β Γ Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές) 0,50 0,45 0,40 0,35 0,50 0,50 0,50 Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 0,60 0,50 0,45 0,40 Δάπεδα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτές) 0,50 0,45 0,40 0,35 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους 1,50 1,00 0,80 0,70 1,20 0,90 0,75 0,70 3,00 1,90 0,70 3,00 1,90 0,70 Κουφώματα ανοιγμάτων 3,20 3,00 2,80 2,60 Γυάλινες προσόψεις κτηρίων μη ανοιγόμενες ή μερικώς ανοιγόμενες 2,20 2,00 1,80 1,80 [ΚΕΝΑΚ, Άρθρο 8]

25 Μέγιστος μέσος συντελεστής θερμικής διαπερατότητας κτιρίου (U m,max ) Λόγος A/V [ m 1 ] Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um [W/(m 2 Κ)] Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ 0,2 1,26 1,14 1,05 0,96 0,3 1,20 1,09 1,00 0,92 0,4 1,15 1,03 0,95 0,87 0,5 1,09 0,98 0,90 0,83 0,6 1,03 0,93 0,86 0,78 0,7 0,98 0,88 0,81 0,73 0,8 0,92 0,83 0,76 0,69 0,9 0,86 0,78 0,71 0,64 1,0 0,81 0,73 0,66 0,60 [Πηγή: ΚΕΝΑΚ, 2010] Α: Συνολικές εξωτερικές επιφάνειες V: Συνολικός όγκος κτηρίου

26 Ομοιότητες και διαφορές ΚΕνΑΚ με Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων Ομοιότητες Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας κάθε δομικού στοιχείου. Υπολογισμός μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας κτιρίου (με νέα όμως όρια). Διαφορές Υπολογισμός θερμογεφυρών. Υπολογισμός αεροπερατότητας κτιρίου, βάσει των ανοιγμάτων του (διαστάσεις και ποιότητα). Υπολογισμός μεταφοράς θερμότητας από τα δομικά στοιχεία και τον αέρα. Υπολογισμός ηλιακών κερδών και εσωτερικών κερδών κτιρίου. Εκτίμηση της συμμετοχής της θερμοχωρητικότητας του κτιρίου στο ενεργειακό ισοζύγιο. Υπολογισμός της ενεργειακής ζήτησης και της ενεργειακής κατανάλωσης.

27 Ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές νέων και ριζικώς ανακαινιζόμενων κτιρίων Κλάση Β και άνω Κατάταξη βάσει της πρωτογενούς ενέργειας Σύγκριση με το κτίριο αναφοράς Το κτίριο πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ

28 Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του κτιρίου (για την ενεργειακή μελέτη) Άρθρο 8 του ΚΕΝΑΚ: Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος. Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού. Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές, φυσικούαερισμούκαιφωτισμού). Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ) Ηλιοπροστασία. Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού. Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού. Αδυναμία εφαρμογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκμηρίωση

29 Η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου γίνεται βάσει του λόγου της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου προς την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου αναφοράς Το κατώτατο όριο της κλάσης Β είναι όταν η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ισούται με την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου αναφοράς

30 Καταναλώσεις ενέργειας που εξετάζονται Για όλα τα κτίρια: 1. Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση χώρου 2. Κατανάλωση ενέργειας για ψύξη χώρου 3. Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) Για τα κτίρια του τριτογενούς τομέα (όλα τα κτίρια εκτός των κατοικιών): 4. Κατανάλωση ενέργειας για τεχνητό φωτισμό 5. Κατανάλωση ενέργειας για μηχανικό αερισμό Δεν εξετάζεται η κατανάλωση ενέργειας από συσκευές (εξετάζεται μόνο ως εσωτερικό φορτίο για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη)

31 Αναγωγή της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας Πρόκειται για την ενέργεια που τροφοδοτείται ως πρώτη ύλη σε πηγές ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, βιομάζα κοκ) (π.χ. λιγνίτες και στερεά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αργό πετρέλαιο για την παραγωγή πετρελαίου θέρμανσης, κοκ). [Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Εγκύκλιος ΚΕΝΑΚ, 2010] [Πηγή: ΚΕΝΑΚ, 2010, Άρθρο 5]

32 Τι είναι το κτίριο αναφοράς Το ίδιο το κτίριο που εξετάζουμε, ως προς τη γεωμετρία, τον προσανατολισμό, τη θέση, τη χρήση και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς το κέλυφος και τα Η/Μ συστήματα, που ορίζονται στο Άρθρο 9 του ΚΕΝΑΚ. Τα στοιχεία του κελύφους έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας βάσει ορίων ΚΕνΑΚ.

33 Χαρακτηριστικά κελύφους κτιρίου αναφοράς Τα στοιχεία του κελύφους έχουν συντελεστή εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας ε=0,80 και τους ακόλουθους συντελεστές απορροφητικότητας στις εξωτερικές τους επιφάνειες: Στοιχείο Συντελεστής απορροφητικότητας (a) Τοιχοποιία 0,40 Δώμα 0,40 Επικλινής στέγη 0,60 Ο αερισμός μέσω χαραμάδων ορίζεται στα 5,5 m 3 /h/m 2 κουφώματος. Η ανοιγμένη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου αναφοράς λαμβάνεται ίση με 250 kj/(k. m 2 ) θερμαινόμενης επιφάνειας κτιρίου. [Πηγή: ΚΕΝΑΚ, Άρθρο 9, 2010]

34 Χαρακτηριστικά κελύφους κτιρίου αναφοράς Ο συντελεστής διαπερατότητας των υαλοπινάκων στην ηλιακή ακτινοβολία είναι g=0,76. Ο μέσος συντελεστής θερμικής διαπερατότητας του κτιρίου αναφοράς, Um, είναι μικρότερος από το μέγιστο επιτρεπόμενο μέσο συντελεστή θερμικής διαπερατότητας. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για τμήμα κτιρίου. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα, εκτός από το άμεσο κέρδος, δε λαμβάνονται υπ όψη και αντικαθίστανται από αδιαφανείς επιφάνειες. [Πηγή: ΚΕΝΑΚ, 2010, Άρθρο 9

35 Συντελεστές σκίασης Χαρακτηριστικά κελύφους κτιρίου αναφοράς Στοιχείο Συνολικός συντελεστής σκίασης κατά τη θερινή περίοδο (F_c) Συνολικός συντελεστής σκίασης κατά τη χειμερινή περίοδο (F_h) Διαφανείς επιφάνειες, νότιου προσανατολισμού 0,70 Όπως κτιρίου Διαφανείς επιφάνειες, ανατολικού και δυτικού προσανατολισμού 0,75 Όπως κτιρίου Διαφανείς επιφάνειες, νοτιοανατολικού και νοτιοδυτικού προσανατολισμού 0,73 Όπως κτιρίου Διαφανείς επιφάνειες, βορειοανατολικού και βορειοδυτικού προσανατολισμού 0,80 Όπως κτιρίου Διαφανείς επιφάνειες, βόρειου προσανατολισμού 1,00 Όπως κτιρίου Διαφανείς και αδιαφανείς επιφάνειες οριζόντιες ή κεκλιμένες (δωμάτων ή στεγών) 1,00 1,00 Αδιαφανείς τοιχοποιίες 0,90 0,90

36 Χαρακτηριστικά Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου αναφοράς Διαθέτει σύστημα θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ για όλους τους τύπους κτιρίων Για όλα τα κτίρια, εκτός των κατοικιών, διαθέτει επίσης σύστημα μηχανικού αερισμού και τεχνητού φωτισμού Τα χαρακτηριστικά τους εξαρτώνται κι από εκείνα του εξεταζόμενου κτιρίου

37 Σύστημα θέρμανσης κτιρίου αναφοράς A. Το κτίριο θερμαίνεται με αντλίες θερμότητας: Κατοικία: Τοπικές αντλίες θερμότητας με COP=3,2 και βαθμό απόδοσης δικτύου διανομής 1 Τριτογενής τομέας: τοπικά ή / και κεντρικά συστήματα θέρμανσης COP=3,2 για αερόψυκτα COP=4,3 για υδρόψυκτα COP=3,5 για όλες τις άλλες περιπτώσεις Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη Διαθέτει σύστημα αντιστάθμισης

38 Σύστημα θέρμανσης κτιρίου αναφοράς B. Το κτίριο θερμαίνεται με κεντρικό σύστημα τηλεθέρμανσης: Το κτίριο αναφοράς έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη θερμότητας τηλεθέρμανσης Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη Διαθέτει σύστημα αντιστάθμισης [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010

39 Σύστημα θέρμανσης κτιρίου αναφοράς Γ. Το κτίριο θερμαίνεται με οποιοδήποτε σύστημα εκτός από τηλεθέρμανση ή αντλίες θερμότητας: Το κτίριο αναφοράς διαθέτει λέβητα πετρελαίου Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη Διαθέτει σύστημα αντιστάθμισης

40 Σύστημα ψύξης κτιρίου αναφοράς Α. Το κτίριο είναι κατοικία (μονοκατοικία και πολυκατοικία): Το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπική αντλία θερμότητας με ονομαστικό δείκτη αποδοτικότητας EER=3, βαθμό απόδοσης δικτύου διανομής = 1 Το 50% του κτιρίου ψύχεται για τις κατοικίες, τόσο για το κτίριο το ίδιο, όσο και για το κτίριο αναφοράς Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη

41 Σύστημα ψύξης κτιρίου αναφοράς Β. Το κτίριο ανήκει στον τριτογενή τομέα: Το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικές ή/και κεντρικές αντλίες θερμότητας με ονομαστικό δείκτη αποδοτικότητας: ΕΕR=2,8 για αερόψυκτα ΕΕR=3,8 για υδρόψυκτα ΕΕR=3,0 για όλες τις άλλες περιπτώσεις Το 100% του κτιρίου ψύχεται, τόσο για το κτίριο το ίδιο, όσο και για το κτίριο αναφοράς Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010

42 Σύστημα διανομής και αεραγωγών κτιρίου αναφοράς Τα δίκτυα διανομής νερού ή άλλου μέσου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, ψύξης ή ΖΝΧ διαθέτουν θερμομόνωση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0.04w/mk (στους 20 ο C) Διαθέτει σύστημα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση των μερικών φορτίων ή άλλο ισοδύναμο σύστημα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας

43 Απόδοση συστήματος διανομής και αεραγωγών κτιρίου αναφοράς [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010]

44 Σύστημα αερισμού κτιρίου αναφοράς A. Για την κατοικία, οι απαιτήσεις για νωπό αέρα του κτιρίου αναφοράς καλύπτονται μέσω φυσικού αερισμού, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις (0,75 m 3 /h/m 2 ) (όπως και για το ίδιο το κτίριο) B. Για τα κτίρια του τριτογενούς τομέα, οι απαιτήσεις σε νωπό αέρα καλύπτονται μέσω μηχανικού αερισμού, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις ανά κτίριο (Πίνακας 2.3, ΤΟΤΕΕ : 2010), με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας 50% και ειδική ηλεκτρική ισχύ ανεμιστήρων ίση με 1,0 kw/m 3 /s. [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010 & Αραβαντινός et al, 2011]

45 Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ZNX) κτιρίου αναφοράς Το ΖΝΧ καλύπτεται από κεντρικό λέβητα θέρμανσης χώρων ή ξεχωριστού συστήματος λέβητα (πετρελαίου ή τηλεθέρμανσης), με βαθμό απόδοσης ίδιο με εκείνο του λέβητα θέρμανσης χώρων ), με παράλληλη χρήση ηλιακών συλλεκτών και ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία. Το 15% του ΖΝΧ σε ετήσια βάση καλύπτεται από ηλιακούς συλλέκτες Σε κτίρια του τριτογενούς τομέα, με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ (μικρότερη-ίση των 10lt/άτομο/ημέρα), το ΖΝΧ παράγεται από τοπικούς ηλεκτρικούς θερμαντήρες (βαθμός απόδοσης 1,00), αποθήκευση (βαθμός απόδοσης 0,98) και βοηθητικές μονάδες Το υπό μελέτη νέο ή το ριζικώς ανακαινιζόμενο κτήριο έχει υποχρεωτική κάλυψη αναγκών για Ζ.Ν.Χ. από ηλιακά συστήματα κατά 60%.

46 Σύστημα τεχνητού φωτισμού κτιρίου αναφοράς Η φωτεινή δραστικότητα είναι στα 55 lm/w. Αναλόγως με τα απαιτούμενα συστήματα φωτισμού, καθορίζεται η εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτροφωτισμού του κτιρίου αναφοράς βάσει πίνακα Για επιφάνειες μεγαλύτερες από 15m 2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης 50% των λαμπτήρων του. Διατίθεται φωτισμός ασφαλείας σε όλους τους χώρους του κτιρίου αναφοράς. [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010]

47 Ενεργειακές κατηγορίες βάσει ΚΕΝΑΚ Νέα κτίρια, βάσει ΚΕΝΑΚ (2010 και μετά) Κτίρια, βάσει Κανονισμού Θερμομόνωσης ( ) Κτίρια, πριν τον Κανονισμό Θερμομόνωσης (πριν το 1979)

48 Άλλοι τρόποι ενεργειακής κατάταξης κτιρίων Ποιοτική αξιολόγηση (asset rating): Λαμβάνονται υπ όψη κάποιες παραδοχές για τη λειτουργία τα κτιρίου, τα εσωτερικά του φορτία κοκ, ώστε να μην αξιολογείται βάσει της ενεργειακής συμπεριφοράς του χρήστη του. Πραγματική αξιολόγηση (operational rating): Το κτίριο αξιολογείται βάσει της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας που γίνεται (ενεργειακοί λογαριασμοί). Με αυτό τον τρόπο όμως αξιολογείται και η ενεργειακή συμπεριφορά του χρήστη. Σύγκριση με κτίριο αναφοράς (λόγος) Σύγκριση με απόλυτες τιμές Σύγκριση με κτίριο αναφοράς (λόγος) Σύγκριση με απόλυτες τιμές

49 Ελληνικό πιστοποιητικό κτιρίου, βάσει ΚΕΝΑΚ, σελ. 1/2 Αριθμός πρωτοκόλλου ενεργειακού πιστοποιητικού Γενικά στοιχεία κτιρίου Ενεργειακή κλάση, βάσει υπολογιζόμενης πρωτογενούς ενέργειας και συγκρινόμενης με πρωτογενή ενέργεια κτιρίου αναφοράς Υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπές CO 2 Πραγματική κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές CO 2 (από λογαριασμούς)

50 Ελληνικό πιστοποιητικό κτιρίου, βάσει ΚΕΝΑΚ, σελ. 2/2 Αριθμός πρωτοκόλλου ενεργειακού πιστοποιητικού Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο ανά τελική χρήση Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση Σενάρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (τουλάχιστον 1, μέγιστο 3)

51 Χρήσιμες ιστοσελίδες ΥΠΕΚΑ: ΤΕΕ: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα εφαρμογής ΚΕΝΑΚ: TEEKENAK_FAQ/Tab Λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ: tee_kenak

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνέδριο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2010 ΑΘΗΝΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ας

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 7. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 17 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/14826 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής Ενημέρωση των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα.

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχ. Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Γενικός Γραμματέας β της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα