ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 ASHRAE HELLENIC CHAPTER ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ENERGY IN BUILDINGS» 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Γ. ΓΑΓΛΙΑ,, M.Sc. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΜΠ Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ, «Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας»

2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Το μέσο ποσοστό των Ευρωπαϊκών κτηρίων στο ενεργειακό ισοζύγιο ανέρχεται στο 39%, ενώ στην Ελλάδα στο 34%. Final Energy Consumption by Sector, EU-27, 2009 Others 4% Services 13% Industry 24% Final Energy Consumption by Sector, Hellas, 2009 Services 10% Others 4% Industry 17% Households 26% Transport 33% Households 24% Transport 45% Πηγή: Energy Transport 2011

3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης κατανάλωσης ενέργειας για την περίοδο είναι 1,7%. Για τον κτιριακό τομέα 4,5% καταγράφηκε περίπου 10% πτώση της κατανάλωσης Final Annual Energy Consuption in Hellas Energy in [GWh] Years Total Industry Transport Tertiary Sector Households Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2012

4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ENERGY CONSUMPTION PER SECTOR in HELLAS Energy Consumption (GWh/year) Total Industry Τransport Dwelling Τertiary Blds Agriculture Buildings Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2012

5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΠΩΝ Το ποσοστό των κτηρίων στο ενεργειακό ισοζύγιο έφτασε το 2006 την μέγιστη τιμή 36%, που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Το 1990 ήταν 22% και το 2000 ήταν 30%. Energy Consumption per sector, Hellas, 1980 Energy Consumption per sector, Hellas, 2010 Agriculture 8% Other uses 3% Agriculture 4% Other uses 1% Industry 23% Buildings 20% Industry 35% Buildings 32% Transport 35% Transport Πηγή: ΥΠΕΚΑ % Το 68% της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται από τα κτήρια. Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2012 Πηγή: ΕΑΑ 2007 Πρόβλεψη εκπομπών αερίων ρύπων θερμοκηπίου, ετήσια έκθεση για Ε.Ε.

6 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι ελληνικές κατοικίες καταναλώνουν κυρίως πετρέλαιο (45%) & ηλεκτρισμό (32%). Αντίστοιχα στην EU-27 καταναλώνουν κυρίως Φ.Α. (39%) & ηλεκτρισμό (24%). Final Annual Energy Consumption in European Households by Fuel, for 2009 Renewable energies 12% Derived heat 7% Solid fuels 3% Oil products 15% Final Annual Energy Consumption in Hellenic Households by Fuel, for 2009 Renewable energies 16% Derived heat 1% Solid fuels 0% Electrical energy 24% Natural Gas 39% Electrical energy 32% Πηγή: ΥΠΕΚΑ Oil products % Μέση τιμή στην EU-27 Natural Gas 5% Πηγή: Energy Transport 2011

7 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Η πτώση της κατανάλωσης πετρελαίου στις κατοικίες την περίοδο ανέρχεται περίπου στο 25%, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου σε 8000 GWh. Η αύξηση της βιομάζας 28% που αντιστοιχεί σε 2000 GWh Annual Energy Consumption per Fuel for Dwellings Energy Consumption in GWh Electric Diesel Natural Gas Biomass Πηγή: ΥΠΕΚΑ Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2012

8 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιερεύνηση υποστηρικτικών πολιτικών για την προώθηση των μέτρων πολιτικής του ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά με μείωση των εκπομπών CO 2 στον Οικιακό - Τριτογενή τομέα ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Εκτίμηση κτηριακού αποθέματος, ποσοτική και ποιοτική. Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων. Εκτίμηση δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων (ΜΕΕ). Οικονομική Αξιολόγηση ΜΕΕ, βάσει ιδιωτικού & εξωτερικού κόστους. ιερεύνηση οικονομικών υποστηρικτικών πολιτικών, άμεσων (επιδοτήσεις) ή έμμεσων (επιβολή φόρων ενέργειας). Καθορισμός προτεραιοτήτων ΜΕΕ. Πολιτικές ράσεις μείωσης των εκλυόμενων ρύπων από τα κτίρια. Πηγές δεδομένων: ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΥΠΑΝ, ΟΣΚ, Υπ. Παιδείας, ΕΠΑΝΟΜ, Υπ. Υγείας, ΕΟΤ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, Ερευνητικοί Φορείς, κ.τ.λ.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Το 2001 καταγράφηκαν περίπου 4 εκ. κτίρια. 19% των κτιρίων βρίσκεται στην Α Ζώνη 45% στην Β Ζώνη 32% στην Γ Ζώνη 4% στην Ζώνη (μόνο νομοί υτικής Μακεδονίας) Hellenic Blds by Sector. Building Census Hospitals 0.1% Offices - Commercial 2.7% Schools 0.5% Hotels 0.8% Dwellings 77.0% Other uses 17.9% Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, «Στατιστική Επετηρίδα τηςπηγή: Ελλάδος ΕΣΥΕ ». 2006

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Για το 2001 εκτιμάται ότι: 10% των κτιρίων διαθέτουν πλήρη θερμομόνωση 20% των κτιρίων διαθέτει ελλιπή θερμομόνωση 70% των κτιρίων δεν διαθέτουν θερμομόνωση Hellenic Blds per Year Construction Building Census % % Other 2% <1919 5% % % % % % % Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, «Στατιστική Επετηρίδα τηςπηγή: Ελλάδος ΕΣΥΕ ». 2006

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΟΓΚΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ Ο μέσος ετήσιο όγκος νέων οικοδομών για την περίοδο εκτιμάται στα m 3, ενώ την τελευταία δεκαετία στα m 3. 52% των οικοδομών σε αστικές περιοχές 18% σε ημιαστικές 30% σε αγροτικές VOLUME OF NEW BUILDINGS by URBAN and RURAL AREAS VOLUME OF NEW BLDs (*10 3 m 3 ) Έτος Urban Rurban Rural Total in country Mean Value Πολυωνυμική (Total in country) Πηγή: ΕΣΥΕ Στατιστική Οικοδομικής ραστηριότητας , ( )

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Εφαρμόστηκε διαχωρισμός των κτιρίων σε κατηγορίες όπως: ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: Κατοικίες, Γραφεία-Καταστήματα, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Σχολεία ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ: 4 Κλιματικές Ζώνες (ΚΥΑ 21475/ ) ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Πριν το 1980, , Κατηγοριοποίηση των κτιρίων ανάλογα την κατάσταση του κτιριακού κελύφους και των Η/Μ εγκαταστάσεων, όπως: - είδος μόνωση, διπλά υαλοστάσια, σκίαση, - συστήματα θέρμανσης & κλιματισμού, αυτοματισμοί, - ηλιακοί συλλέκτες κ.ά. Για κάθε κατηγορία εκτιμήθηκε ο αριθμός κτιρίων (και κατοικιών για τον οικιακό τομέα) και η συνολική επιφάνεια τους.

13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κατηγορίες Συνολικός αριθμός κτιρίων κατοικιών Κτίρια χωρίς εξωτερική μόνωση τοίχων Κτίρια χωρίς ή με ανεπαρκή μόνωση οροφής Κτίρια με σύστημα κεντρικής θέρμανσης Κτίρια με παλιό σύστημα κεντρικής θέρμανσης Κτίρια χωρίς θερμοστάτη αντιστάθμισης στην κεντρική θέρμανση Μονο/οικίες (προ-1980) Πολύ/οικίες (προ-1980) Μονο/οικίες ( ) Πολύ/οικίες ( ) Μονο/οικίες ( ) Πολύ/οικίες ( ) 1,371, , ,724 91, ,351 81,297 1,371, ,667 74,491 12, ,056, ,894 18,623 3, ,979 79, ,598 89, ,351 81, ,385 55,753 17,210 2, ,385 55, ,979 26, Κτίρια χωρίς θερμοστάτη 667,781 71,682 34,421 5, χώρων Κτίρια με τοπικά 643,100 98, ,916 45, ,312 40,060 κλιματιστικά Κτίρια με ηλιακούς 1,097, , ,057 57, ,176 40,649 συλλέκτες Κτίρια χωρίς σκίαση 321,550 49, ,458 22,586 65,656 20,030

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ C.A. Balaras, A.G. Gaglia, E. Georgopoulou, S. Mirasgedis, Y. Sarafidis, D. P. Lalas, European Residential Buildings and Empirical Assessment of the Hellenic Building Stock, Energy Consumption, Emissions & Potential Energy Savings, Building and Environment, Vol. 42, No 3, p , A.G. Gaglia, C.A. Balaras, S. Mirasgedis, E. Georgopoulou, Y. Sarafidis, D.P. Lalas, Empirical Assessment of the Hellenic Non-Residential Building Stock, Energy Consumption, Emissions and Potential Energy Savings, Energy Conversion and Management, Vol. 48, No 4, p , (2007).

15 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ C.A. Balaras, A.G. Gaglia, E. Georgopoulou, S. Mirasgedis, Y. Sarafidis, D. P. Lalas, European Residential Buildings and Empirical Assessment of the Hellenic Building Stock, Energy Consumption, Emissions & Potential Energy Savings, Building and Environment, Vol. 42, No 3, p , 2007.

16 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ A.G. Gaglia, C.A. Balaras, S. Mirasgedis, E. Georgopoulou, Y. Sarafidis, D.P. Lalas, Empirical Assessment of the Hellenic Non-Residential Building Stock, Energy Consumption, Emissions and Potential Energy Savings, Energy Conversion and Management, Vol. 48, No 4, p , (2007).

17 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

18 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ #2: Προσθήκη θερμομόνωση οροφής Γ/Κ, Ξ, Σ & Ν: Εφαρμογή σε όλα τα κτίρια προ-1980 και δεν διαθέτουν μόνωση οροφής. Μ-Π: Στο 70% των αμόνωτων κτιρίων προ και στο 10% του Μ.Ε.Ε Παραδοχές εφαρμογής μέτρων Εξοικονόμηση ενέργειας (%) #1: Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων Σχεδόν όλα τα κτίρια προ-1980 είναι αμόνωτα. Γ/Κ: Εφαρμογή μόνο στο (15%) των αμόνωτων κτιρίων που έχουν κεντρική θέρμανση. Ξ, Σ, Ν: Εφαρμογή σε όλα τα αμόνωτα κτίρια προ Μ-Π: Σε όλα τα αμόνωτα κτίρια προ και στο 10% των κτιρίων της περιόδου Γ/Κ, Σ: 28-34% της θερμικής ενέργειας (Θ.Ε) και 4% της ηλεκτ. ενέργειας για ψύξη (Η.Ε.Ψ) Ξ: 38-44% της Θ.Ε και 5% της Η.Ε.Ψ. Ν: 34-40% της Θ.Ε και 4% της Η.Ε.Ψ. Μ-Π: 33-60% της θερμικής ενέργειας. #2: Προσθήκη θερμομόνωση οροφής #3: Εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων #4: Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων #5: Εγκατάσταση νέων κεντρικών θερμάνσεων #6: Εγκατάσταση κεντρικών θερμάνσεων Φ.Α. #7: Θερμοστάτες αντιστάθμισης #8: Θερμοστάτες χώρων Γ/Κ, Ξ, Σ & Ν: Εφαρμογή σε όλα τα κτίρια προ-1980 και δεν διαθέτουν μόνωση οροφής. Μ-Π: Στο 70% των αμόνωτων κτιρίων προ και στο 10% του Γ/Κ: Εφαρμογή στο 15% των κτιρίων (με κεντρική θέρμανση) προ-1980 και στο 50% του Ξ, Σ & Ν: Εφαρμογή σε όλα τα κτίρια (με κεντρική θέρμανση) προ-1980 και στο 50%-70% του Μ-Π: Εφαρμογή σε όλα τα κτίρια προ-1985 και στο 10% του Γ/Κ, Ξ, Σ, Ν & Μ-Π: Εφαρμογή σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια, που χρειάζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ετήσια συντήρηση. Γ/Κ, Ξ, Σ, Ν &Μ-Π: Εφαρμογή σε όλα τα κτίρια με παλιό σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Γ/Κ, Ξ, Ν & Μ-Π: Εφαρμογή σε 15% των κτιρίων με παλιά συστήματα κεντρικής θέρμανσης, στις κλιματικές ζώνες Β και Γ, όπου το Φ.Α. είναι διαθέσιμο. Γ/Κ, Ξ, Σ, Ν & Μ-Π: Εφαρμογή σε όλα τα κτίρια με κεντρική θέρμανση που δεν έχουν θερμοστάτες αντιστάθμισης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Γ/Κ, Ξ, Σ, Ν & Μ-Π: Εφαρμογή σε όλα τα κτίρια με κεντρική θέρμανση και δυνατότητα θερμοστάτη χώρου. Γ/Κ, Σ: 4-7% της Θ.Ε και 2% της Η.Ε.Ψ. Ξ, Ν: 5-8% της Θ.Ε και 2% της Η.Ε.Ψ. Μ-Π: 2-14% της θερμικής ενέργειας. Γ/Κ, Σ: 4-7% της Θ.Ε και 2% της Η.Ε.Ψ. Ξ, Ν: 5-8% της Θ.Ε και 2% της Η.Ε.Ψ. Μ-Π: 2-14% της θερμικής ενέργειας. Γ/Κ, Σ: 10-12% της θερμικής ενέργειας. Ξ: 15-28% της θερμικής ενέργειας. Ν: 15-28% της θερμικής ενέργειας. Μ-Π: 14-20% της θερμικής ενέργειας. Γ/Κ, Ξ, Σ, Ν: 11% της θερμικής ενέργειας για θέρμανση χώρων. Μ-Π: 10-12% της θερμικής ενέργειας. Γ/Κ, Ξ, Σ, Ν & Μ-Π: 15-17% της θερμικής ενέργειας για θέρμανση χώρων. Γ/Κ, Ξ, Ν & Μ-Π: 19-21% της θερμικής ενέργειας για θέρμανση χώρων. Γ/Κ, Ξ, Σ, Ν: 5% της θερμικής ενέργειας για θέρμανση χώρων. Μ-Π: 2-3% της Θ.Ε. για θέρμανση χώρων. Γ/Κ, Ξ, Σ & Ν: 5% της Θ.Ε για Θ.Χ. Μ-Π: 2-3% της Θ.Ε. για θέρμανση χώρων.

19 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ #9: Εξωτερική σκίαση #10: Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής #11: Εφαρμογή νυχτερινού αερισμού #12: Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) #13: Τοποθέτηση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης #14: Εγκατάσταση BMS #15: Αεροστεγάνωση #16: Τοποθέτηση υψηλής απόδοσης κλιματιστικά Γ/Κ, Ξ, Σ, & Ν: Εφαρμογή στο 60% των κλιματιζόμενων κτιρίων, προ Μ-Π: Στο 50% των κλιματιζόμενων κτιρίων, θεωρώντας ότι κλιματίζεται μόνο το 20% των χώρων τους. Γ/Κ, Ξ & Ν: Εφαρμογή στο 50% των κλιματιζόμενων κτιρίων με κάλυψη του 50-70% της επιφάνειάς τους. Σ: Εφαρμογή σε όλα κλιματιζόμενα κτίρια με κάλυψη του 80% της επιφάνειάς τους. Μ-Π: Εφαρμογή σε όλα τα κλιματιζόμενα κτίρια με κάλυψη του 20% της επιφάνειάς τους. Γ/Κ: Εφαρμογή στο 10% των κλιματιζόμενων κτιρίων. Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 0.45 kwh/m 3, για 5 ACH και 5 ώρες την ημέρα. Γ/Κ: Εφαρμογή στο 20% των κτιρίων που δεν διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες. Ξ, Σ & Ν: Εφαρμογή στο 50% των κτιρίων που δεν διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες. Μ-Π: Σε όλα τα κτίρια που δεν έχουν ηλιακούς συλλέκτες. Γ/Κ, Ξ, Σ & Ν: Εφαρμογή σε όλα τα κτίρια που δεν διαθέτουν λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Γ/Κ: Για το 20% των κλιματιζόμενων κτιρίων του και του 50% των κτιρίων του Ξ, Ν: Για το 10% των κλιματιζόμενων κτιρίων προ- 1980, το 30% των κτιρίων του και το 50% των κτιρίων του Μ-Π: Σε όλα τα αμόνωτα κτίρια προ και στο 10% των κτιρίων της δεκαετίας του 90. Μ-Π: Εφαρμογή στο 50% των κλιματιζόμενων κτιρίων που εκτιμήθηκε ότι έχουν παλιά συστήματα κλιματισμού. Αντικατάσταση με νέα υψηλής απόδοσης. Γ/Κ, Ξ, Σ, Ν & Μ-Π: 10-20% της ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη. Γ/Κ, Ξ, Σ, Ν & Μ-Π: 60% της ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη. Γ/Κ: 15-20% της ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη. Γ/Κ: 35-50% της ηλεκ. ενέργειας για ΖΝΧ Ξ: 65-80% της ηλεκ. ενέργειας για ΖΝΧ Σ: 25-40% της ηλεκ. ενέργειας για ΖΝΧ Ν: 55-70% της ηλεκ. ενέργειας για ΖΝΧ Μ-Π: 50-80% της ηλεκ. ενέργειας για ΖΝΧ Γ/Κ, Ξ, Σ & Ν: 60% της ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό Γ/Κ, Ξ & Ν: 30% της ηλεκτρικής ενέργειας και 20% της θερμικής ενέργειας Μ-Π: 16-21% της θερμικής ενέργειας για την θέρμανση των χώρων. Μ-Π: 65-75% της ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη.

20 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ) ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ζώνη A Ζώνη B Ζώνη Γ Ζώνη Εξοικονόμηση Ενέργειας (TWh) Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας #1. Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων #15. Αεροστεγάνωση ανοιγμάτων #3. ιπλά υαλοστάσια #4. Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων #12. Ηλιακοί συλλέκτες για ΖΝΧ #2. Θερμομόνωση οροφής #5. Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων #13. Ενεργειακοί λαμπτήρες #7. Θερμοστάτες αντιστάθμισης #8. Θερμοστάτες χώρων #6. Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων με λέβητες Φ.Α. #16. Αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών #10. Ανεμιστήρες οροφής #9. Εξωτερικός σκιασμός C.A. Balaras, A.G. Gaglia, E. Georgopoulou, S. Mirasgedis, Y. Sarafidis, D. P. Lalas, European Residential Buildings and Empirical Assessment of the Hellenic Building Stock, Energy Consumption, Emissions & Potential Energy Savings, Building and Environment, Vol. 42, No 3, p , 2007.

21 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ) ΓΡΑΦΕΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Εξοικονόμηση Ενέργειας (GWh) Ζώνη A Ζώνη B Ζώνη Γ Ζώνη Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ) ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ Εξοικόμησης Ενέργειας (GWh) Ζώνη A Ζώνη B Ζώνη Γ Ζώνη 9 9 Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ) ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ζώνη A Ζώνη B Ζώνη Γ Ζώνη Εξοικονόμηση Ενέργειας (GWh) Εξοικονόμηση Ενέργειας (GWh) Ζώνη A Ζώνη B Ζώνη Γ Ζώνη A.G. Gaglia, C.A. Balaras, S. Mirasgedis, E. Georgopoulou, Y. Sarafidis, D.P. Lalas, Empirical Assessment of the Hellenic Non-Residential Building Stock, Energy Consumption, Emissions and Potential Energy Savings, Energy Conversion and Management, Vol. 48, No 4, p , (2007).

22 ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Μείωση ρύπων CO 2 σε (kt) από τα κτίρια Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ) Γραφεία / Καταστήματα Ξενοδοχεία Σχολικά Ξενοδοχεία Κατοικίες κτίρια #1. Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων #2. Θερμομόνωση οροφής #3. ιπλά υαλοστάσια #4. Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων #5. Αντικατάσταση των παλιών κεντρικών θερμάνσεων με νέες πετρελαίου #6. Αντικατάσταση των παλιών κεντρικών θερμάνσεων με νέες φυσικού αερίου #7. Θερμοστάτες Αντιστάθμισης #8. Θερμοστάτες Χώρων #9. Εξωτερική σκίαση #10. Ανεμιστήρες οροφής #11: Νυχτερινός αερισμός #12: Ηλιακοί συλλέκτες για ΖΝΧ #13: Λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης #14: BMS Σύστημα ιαχείρισης Κτιρίων #15: Αεροστεγάνωση Ανοιγμάτων #16: Εγκατάσταση νέων κλιματιστικών Έκλυση ρύπων CO 2 από την ηλεκτροπαραγωγή: 1.09 kgco 2 eq/kwh el. Έκλυση ρύπων CO 2 απότηνκαύσηπετρελαίου: kgco 2 eq/kwh th.

23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΕ Κόστος επένδυσης και διάρκεια ζωής της επένδυσης Αριθμός Μέσο κόστος επένδυσης στον Μέσο κόστος επένδυσης Αριθμός ιάρκεια ζωής επένδυσης Μ.Ε.Ε Μέσο κόστος επένδυσης στον Μέσο κόστος επένδυσης ιάρκεια ζωής επένδυσης τριτογενή τομέα στον οικιακό τομέα Μ.Ε.Ε τριτογενή τομέα στον οικιακό τομέα #1 Μόνωση: 30 χρόνια /m 2 μόνωσης 33 /m 2 μόνωσης #1 #2 Μόνωση: 30 χρόνια /m 2 μόνωσης /m 2 μόνωσης #2 #3 Μόνωση: ιπλά τζάμια: 30 χρόνια. 30 χρόνια /m /m 2 υαλοστασίου 2 μόνωσης /m /m 2 2 υαλοστασίου μόνωσης #3 #4 ιπλά τζάμια: 30 χρόνια /κτίριο /m 2 υαλοστασίου (για m 2 ) 160 /m υαλοστασίου #4 #5 Λέβητας πετρελαίου: /κτίριο /κτίριο (για (για m m 2 ) 2 ) 1180 /Μον /Πολ. #5 χρόνια. Λέβητας πετρελαίου: /κτίριο (για m 2 ) 1180 /Μον /Πολ. #6 χρόνια. Λέβητας Φ.Α: 25 χρόνια /κτίριο (για m 2 ) 1180 /Μον /Πολ. #6 #7 Λέβητας Θερμοστάτες Φ.Α: αντιστάθμισης: 25 χρόνια /κτίριο /κτίριο (για (για m m 2 ) 1180 /Μον. 880 /κτίριο 2935 /Πολ. #7 20 Θερμοστάτες χρόνια. αντιστάθμισης: /κτίριο (για m 2 ) 880 /κτίριο #8 20 Θερμοστάτες χρόνια. χώρου: /θερμοστάτη 290 /Μον Euro/Πολ #8 Θερμοστάτες χρόνια. χώρου: /θερμοστάτη 290 /Μον Euro/Πολ #9 χρόνια. Εξωτερική σκίαση: 10 χρόνια /m 2 σκιάστρου 20 /m 2 σκιάστρου #10 #9 Ανεμιστήρα Εξωτερική σκίαση: οροφής: χρόνια /m /ανεμιστήρα 2 σκιάστρου /m /ανεμιστήρα 2 σκιάστρου #10 χρόνια. Ανεμιστήρα οροφής: /ανεμιστήρα 20 /ανεμιστήρα #11 χρόνια /kwh #11 #12 Ηλιακοί συλλέκτες: 10 χρόνια. 290 / m ηλιακό /kwh συλλέκτη 740 /ηλιακό συλλέκτη #12 #13 Ηλιακοί Λαμπτήρες συλλέκτες: υψηλής 10 χρόνια /m m 2 επιφάνειας 2 ηλιακό συλλέκτη κτιρίου 1740 /m 2 /ηλιακό επιφάνειας συλλέκτη κτιρίου #13 απόδοσης: Λαμπτήρες 10 υψηλής χρόνια. 0.6 /m 2 επιφάνειας κτιρίου 1 /m 2 επιφάνειας κτιρίου #14 BMS: απόδοσης: 10 χρόνια. 10 χρόνια /m 2 επιφάνειας κτιρίου #14 #15 BMS: Αεροστεγάνωση: 10 χρόνια. 2 χρόνια /m 2 επιφάνειας κτιρίου 20 /κατοικία #15 #16 Αεροστεγάνωση: Νέα κλιματιστικά: 210 χρόνια. χρόνια /κλιματιιστικό /κατοικία #16 Νέα κλιματιστικά: 10 χρόνια. 700 /κλιματιιστικό

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΕ - Οικονομική αξιολόγηση των ΜΕΕ βάσει της Ανάλυσης Κόστους Οφέλους. - Εκτιμήθηκε ο δείκτης "κόστος ανά μοναδιαία μείωση εκπομπών" που ορίζεται ως το πηλίκο του ετήσιου ισοδύναμου κόστους δια της ετήσιας ισοδύναμης μείωσης των εκπομπών CO 2 από την υλοποίηση ενός ΜΕΕ ( /tnco 2 ). - Η αξιολόγηση έγινε επίσης λαμβάνοντας υπόψη αρχικά μόνο το ιδιωτικό κόστος και στην συνέχεια το εξωτερικό κόστος (κοινωνικό κόστος, περιβαλλοντικό κ.τ.λ.) - Τέλος έγινε ποσοτική ανάλυση πιθανών οικονομικών υποστηρικτικών πολιτικών για την υλοποίηση των ΜΕΕ με την εφαρμογή: άμεσης οικονομικής υποστήριξης των ΜΕΕ, όπως οι επιδοτήσεις του αρχικού κόστους επεμβάσεων, έμμεσης οικονομικής υποστήριξης, όπως η επιβολή φόρων για την ενέργειας, κλιμακούμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας κ.τ.λ. κατανάλωση

25 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΕ Ποσοστιαία συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (%) Προτεινόμενα μέτρα για κάθε είδος Θερμική Ηλεκτρική κτιρίου Γ/Κ Ξ Σ Ν Μ-Π Γ/Κ Ξ Σ Ν Μ-Π ΓΚ Ξ Σ Ν Μ-Π (ανά ζώνη) Θέρμανση Χώρων Κτιριακό Κέλυφος # (Α, Β) (Γ, ) # (Α, Β, Γ, ) # (Γ, ) # (Α, Β) (Γ, ) Θέρμανση Χώρων Παραγωγή Θερμότητας # (Α, Β, Γ, ) # (Α ) (Β,Γ, ) # (Β, Γ) #7 5 4 (Α, Β) (Γ, ) #8 5 4 (Α, Β) (Γ, ) Ψύξη # # # # (Α, Β, Γ, ) Ζεστό Νερό Χρήσης # (Α, Β, Γ, ) Φωτισμός #13 60 (Α, Β, Γ, ) Ενεργειακή ιαχείριση κτιρίου (BMS) # ( ) Μέτρα οικονομικά ελκυστικά & βιώσιμα. εν απαιτούν κάποια οικονομική υποστήριξη (επιδότηση), ενώ η συνεισφορά τους στην μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και ρύπων είναι πολύ σημαντική. (*) Ενεργειακά αποδοτικά μέτρα. Ώθηση μέσω οικονομικών επιδοτήσεων ή εμμέσων οικονομικών μέτρων όπως η επιβολή φόρων στην κατανάλωση ενέργειας. ( ) Μέτρα που για ορισμένους τύπους κτιρίων είναι υψηλού κόστους και οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη δεν συμβάλει στην βιωσιμότητά τους

26 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για την ενεργειακή κατάταξη των κτηρίων έχει επικρατήσει ο δείκτης ειδικής ενεργειακής κατανάλωσης kwh/m 2. Tα πρότυπαεν και ΕΝ-15603, καθορίζουν τους τρόπους εκτίμησης ή μέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης και απόδοσης ενός κτηρίου. -Operational rate: πραγματική κατανάλωση ενέργειας μετρήσεις. -Asset rate: εκτιμούμενη κατανάλωση ενέργειας υπολογισμοί βάσει προτύπων. Πηγή: ΥΠΕΚΑ 2011

27 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Operational rate: πραγματική κατανάλωση ενέργειας μετρήσεις. - Μη διαθέσιμες μετρήσεις ανά τελική χρήση: θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ΖΝΧ, συσκευές κ.τ.λ. - Περιλαμβάνει όλες τις καταναλώσεις του κτηρίου όπως μαγείρεμα, χρήση συσκευών, κινητήρων κ.τ.λ. - Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται άμεσα από τον χρήστη (θερμοκρασία χώρου, ώρες λειτουργίας κτηρίου, χρήση συσκευών κ.τ.λ. -Asset rate: εκτιμούμενη κατανάλωση ενέργειας υπολογισμοί βάσει προτύπων. - Εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας μόνο για θέρμανση, ψύξη & αερισμό χώρων, παραγωγή ΖΝΧ και φωτισμό. Καταναλώσεις για άλλες χρήσεις δεν επιβάλλονται και δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν τα αντίστοιχαπηγή: πρότυπα. ΥΠΕΚΑ Αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, βάσει παραδοχών που περιγράφουν μια τυπική χρήση του όπως έχει κατασκευαστεί. - ίνει την δυνατότητα σύγκρισης των κτηρίων, βάσει των κοινών παραμέτρων ανά κατηγορία κτηρίων. - εν υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης όλης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ ήσηθ, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι καταναλώσεις.

28 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Περιοχή: Αθήνα (Β ζώνη) Χρονολογία κατασκευής: 1975 Προσανατολισμός: Συμμετρικό προς όλους τους προσανατολισμούς. Σύντομη περιγραφή: Τέσσερις ελεύθερες όψ εις (Β, Α, Ν και ). Ένας όροφ ος ισόγειος σε επαφή με το έδαφος. Εξωτερικό λεβητοστάσιο. Περιβάλλοντας χώρος: Αστική περιοχή μέσης πυκνότητας δόμησης. Πανταχόθεν ελεύθερο κτίριο, χωρίς σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο. Κατασκευή: Μη μονωμένο κτίριο. Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τοιχοποιία από διπλή πλινθοδομή. Επίπεδη οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα και τσιμεντόπλακες. άπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλάκες. Ανοίγματα με ξύλινα κουφώματα και μονούς υαλοπίνακες. Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός: Θέρμανση χώρων με λέβητα πε τρελαίου. Ηλεκτρικοί θε ρμοσίφωνε ς για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ψύξη χώρων με τοπικά κλιματιστικά. Φυσικός αερισμός και διείσδυση αέρα από ανοίγματα.

29 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Το κτίριο δεν έχει θερμομόνωση. Τοιχοποιία: διπλή πλινθοδομή U value = 1,35 W/m 2. o C, άπεδο: οπλισμένο σκυρόδεμα 30cm και επίστρωση με μαρμάρινες πλάκες, σε επαφήμετοέδαφος(u value = 2,95 W/m 2. o C). Οροφή: οπλισμένο σκυρόδεμα 25cm & επίστρωση με πλάκες U value =3,05 W/m 2. o C. Κουφώματα ξύλινα ανοιγόμενα με μονούς υαλοπίνακες, U value = 5 W/m 2. o C, με εξωτερικά ρολά. Σκίαση: μερική σκίαση ανοιγμάτων & τοίχων από προέκταση (πρόβολο) οροφής. Σύστημα θέρμανσης: λέβητας πετρελαίου με Β.Α. 80%, δίκτυο διανομής χωρίς μόνωση και σώματα καλοριφέρ. Σύστημα αντιστάθμισης και κυκλοφορητής 100W. Σύστημα ψύξης: αντλίες θερμότητας με EER=2,8. Σύστημα Ζ.Ν.Χ.: τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας, κατανάλωση για 2 υπνοδ/τια. Προσανατολισμός πλευράς Συνολική επιφάνεια τοίχου (m 2 ) Καθαρή επιφάνεια τοίχου (m 2 ) Επιφάνεια ανοιγμάτων (m 2 ) Βόρεια Ανατολική Νότια υτική

30 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Σενάριο 1 ο : Θερμομόνωση εξωτερικών αδιαφανών επιφανειών σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Σενάριο 2 ο : Θερμομόνωση εξωτερικών αδιαφανών επιφανειών και αντικατάσταση ανοιγμάτων σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ. Σενάριο 3 ο : Θερμομόνωση εξωτερικών αδιαφανών επιφανειών και αντικατάσταση ανοιγμάτων σύμφωνα με ΚΕΝΑΚ. Σκίαση ανατολικής, νότιας και δυτικής επιφάνειας του κτηρίου με τέντες. Σενάριο 4 ο : Εγκατάσταση επίπεδου ηλιακού συλλέκτη για Ζ.Ν.Χ., 4 m 2, με νότιο προσανατολισμό και 40 ο κλίση. Σενάριο 5 ο : Αντικατάσταση λέβητα - καυστήρα με θερμικό βαθμό απόδοσης (0,92) και θερμομόνωση δικτύου διανομής (με επαρκή θερμομόνωση 0,945). Επίσης εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη για την κάλυψη Ζ.Ν.Χ., σύμφωνα με τα ως άνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Σενάριο 6 ο : Εφαρμογή όλων των παραπάνω. Σενάριο 7 ο : Εφαρμογή όλων των παραπάνω και επιπλέον τοποθέτηση 18 m 2 ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη μέρους των αναγκών για την θέρμανση των χώρων.

31 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κλιματική Ζώνη Β Κλιματικά Αθήνας Τελική Χρήση Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh/m 2 ) Κτίριο αναφοράς Εξεταζόμενο Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 Σενάριο 6 Σενάριο 7 κτήριο Θέρμανση Ψύξη Ζ.Ν.Χ Σύνολο Η Ε Γ Η Ζ B A Κόστος εγκατάστασης (ευρώ) Μέση τιμή πραγματικής κατανάλωσης μονοκατοικιών για Β κλιματική Ζώνη = 249,5 KWh/m 2.yr. Οικονομικά εδομένα Περίοδος αποπληρωμής (έτη) Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (%) Κόστος επεμβάσεων: Θερμομόνωση 50 ευρώ/m 2. Ανοίγματα 250 ευρώ/m 2. Σκίαση 80 ευρώ/m 2. Ηλιακοί συλλέκτες 300 ευρώ/m 2. Λέβητας πετρελαίου 1200 ευρώ. Μόνωση δικτύου διανομής 500 ευρώ.

32 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κλιματική Ζώνη Α Κλιματικά Ηράκλειο Τελική Χρήση Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh/m 2 ) Κτίριο αναφοράς Εξεταζόμενο Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 Σενάριο 6 Σενάριο 7 κτήριο Θέρμανση Ψύξη Ζ.Ν.Χ Σύνολο Η Ε Γ Ζ Ε B+ A Κόστος εγκατάστασης (ευρώ) Μέση τιμή πραγματικής κατανάλωσης μονοκατοικιών για Α κλιματική Ζώνη = 183,8 KWh/m 2.yr. Οικονομικά εδομένα Περίοδος αποπληρωμής (έτη) Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (%) Κλιματική Ζώνη Γ Κλιματικά Θεσσαλονίκης Τελική Χρήση Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh/m 2 ) Κτίριο αναφοράς Εξεταζόμενο Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 Σενάριο 6 Σενάριο 7 κτήριο Θέρμανση Ψύξη Ζ.Ν.Χ Σύνολο Η Ε Γ Η Ζ B A Οικονομικά εδομένα Κόστος εγκατάστασης (ευρώ) Περίοδος αποπληρωμής (έτη) Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (%) Μέση τιμή πραγματικής κατανάλωσης μονοκατοικιών για Γ κλιματική Ζώνη = 261,1 KWh/m 2.yr.

33 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εναλλαγές αέρα = 1 ACH. Φυσικός αερισμός και διείσδυση από χαραμάδες. Εναλλαγές αέρα = 2 ACH. Φυσικός αερισμός και διείσδυση από χαραμάδες.

34 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Μέση τιμή πραγματικής κατανάλωσης μονοκατοικιών για Β κλιματική Ζώνη = 249,5 KWh/m 2.yr. Κλιματική Ζώνη Β Μονοκατοικία Τελική Χρήση Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh/m 2 ) Κτίριο αναφοράς Εξεταζόμενο Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 Σενάριο 6 Σενάριο 7 κτήριο Θέρμανση Ψύξη Ζ.Ν.Χ Σύνολο Η Ε Γ Η Ζ B A Οικονομικά εδομένα Κόστος εγκατάστασης (ευρώ) Περίοδος αποπληρωμής (έτη) Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (%) Κλιματική Ζώνη Β Πολυκατοικία Τελική Χρήση Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh/m 2 ) Κτίριο αναφοράς Εξεταζόμενο Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 Σενάριο 6 Σενάριο 7 κτήριο Θέρμανση Ψύξη Ζ.Ν.Χ Σύνολο Η Ε Γ Ε Ε Γ B Οικονομικά εδομένα Κόστος εγκατάστασης (ευρώ) Περίοδος αποπληρωμής (έτη) Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (%) Μέση τιμή πραγματικής κατανάλωσης πολυκατοικιών για Β κλιματική Ζώνη = 236,1 KWh/m 2.yr.

35 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εναλλαγές αέρα = 1 ACH. Φυσικός αερισμός και διείσδυση από χαραμάδες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνέδριο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2010 ΑΘΗΝΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 212 Το Σύμφωνο των Δημάρχων, αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Αννίτα Γκούντα Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΒΑ Τεχνική & εμπορική υποστήριξη KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα