ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Έκδοση: 1.0 Ημερομηνία: Διαβάθμιση: Εμπιστευτικό

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ημερομηνία Έκδοση Συγγραφείς Αλλαγές 30/06/ Μελετητική Ομάδα Ασφάλειας Πανεπιστημίου Αιγαίου Προτεινόμενα Μέτρα Ασφάλειας για το ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας 2 / 101

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΈΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ... 7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Σ... 7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Σ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γ.Γ.Π.Π ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ (Γ.Γ.Π.Π.) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Π.Π., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Π.Π., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ (Γ.Γ.Π.Π., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (Γ.Γ.Π.Π., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ).35 3 / 101

4 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...70 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Ο.Π.Σ...74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)...76 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Π.Σ. (SECURITY OFFICER)...76 ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο.Π.Σ. (INTERNAL IT AUDITOR)...78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ...79 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ / 101

5 ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ...80 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...81 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ...81 ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DRP...82 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ...82 ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ...82 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ...83 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ...83 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ...84 ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ...85 RECOVERY DISASTER HOT SITE...85 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟΥ...85 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ...87 ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ...87 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...88 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ...88 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...89 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...90 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...91 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ...92 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ...92 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ...93 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...96 ΈΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ...96 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...96 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...97 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ...97 ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ (OFF SITE) ΧΩΡΟΣ...98 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ...99 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / 101

6 Επιτελική Σύνοψη Η Μελέτη Ανάλυσης και Διαχείρισης Επικινδυνότητας (Risk Analysis and Management Study) που εκπονήθηκε για τα ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας και τις σχετικές εγκαταστάσεις αποσκοπεί στον εντοπισμό και την αποτίμηση των παραμέτρων που σχετίζονται με την ασφάλεια των Συστημάτων και Εγκαταστάσεων αυτών (π.χ. προστατευόμενα αγαθά, αδυναμίες, απειλές, επιπτώσεις, συνέπειες κ.λπ.), καθώς και στην επιλογή και περιγραφή των απαραίτητων διαδικαστικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία τους. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών εφαρμόζεται η μέθοδος CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method), η οποία βασίζεται στη μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Επικινδυνότητας όπως αυτή έχει περιγραφεί στο ISO/IEC/JTC GMITS: Information Technology Security Techniques Guidelines for the Management of IT Security. Η εφαρμογή της μεθόδου ακολουθεί τα εξής κύρια στάδια: 1. Προσδιορισμός αξιολόγηση των αγαθών (identification and valuation of assets). 2. Ανάλυση επικινδυνότητας (risk analysis). 3. Διαχείριση επικινδυνότητας (risk management). Στο παρόν παραδοτέο του έργου παρουσιάζονται οι προτάσεις για τη Διαχείριση της Επικινδυνότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γ.Γ.Π.Π. καθώς και των συναφών εγκαταστάσεών του. Τα οργανωτικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα που προτείνονται έχουν βασιστεί στα αποτελέσματα της ανάλυσης επικινδυνότητας που έχουν περιγραφεί σε προηγούμενο παραδοτέο. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός των επιπτώσεων, των απειλών και των αδυναμιών προσδιορίζει το Επίπεδο Επικινδυνότητας (risk level) των αγαθών που αποτιμάται συνολικά με το Βαθμό Επικινδυνότητας (risk factor). Με βάση το βαθμό επικινδυνότητας επιλέχθηκαν τα κατάλληλα Μέτρα Προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται επίπεδο προστασίας ανάλογο του βαθμού επικινδυνότητας. 6 / 101

7 Εισαγωγή Ένθεση Παραδοτέου Το παραδοτέο «του Ο.Π.Σ. Πολιτικής Προστασίας» εντάσσεται στη Φάση της Πιλοτικής Λειτουργίας του Έργου ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σκοπός είναι να προταθούν επαρκή διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Μελέτης Ανάλυσης Επικινδυνότητας του Ο.Π.Σ. Αντικείμενο, σκοπός και στόχοι της μελέτης ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Το Ο.Π.Σ. αξιοποιεί τις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γ.Γ.Π.Π. αποτελεί σημαντική οικονομική επένδυση και αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας, στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και στην υποστήριξη των δράσεων της υπηρεσίας σε περιόδους κρίσεων και εκτάκτων αναγκών. Με βάση τα ανωτέρω, η προστασία του Ο.Π.Σ. και των εγκαταστάσεών του από ενδεχόμενους κινδύνους αποτελεί δράση μείζονος σημασίας. Σκοπός της μελέτης ασφάλειας είναι η διατύπωση προς τη Γ.Γ.Π.Π. τεκμηριωμένης πρότασης, η οποία αποσκοπεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας του Ο.Π.Σ. και των εγκαταστάσεών του, στην κατεύθυνση της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του. Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι της μελέτης ασφάλειας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Στόχοι της Μελέτης Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. - Καταγραφή και αποτίμηση τόσο των κινδύνων που υφίστανται τα Πληροφοριακά Συστήματα της Γ.Γ.Π.Π., όσο και των πιθανών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να υποστούν τα αγαθά αυτά από ενδεχόμενες κακόβουλες ή άστοχες ενέργειες, προκληθείσες είτε από εσωτερικές, είτε από εξωτερικές οντότητες, ή τυχαία γεγονότα. - Μεθοδική επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών, καθώς και των αντίστοιχων τεχνολογικών μέτρων και οργανωτικών και διαδικαστικών πρωτοβουλιών και ενεργειών, απαραίτητων για την ασφάλεια του Ο.Π.Σ. - Καταγραφή και αποτίμηση τόσο των κινδύνων που υφίστανται οι κρίσιμες κτηριακές εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Π.Π., όσο και των πιθανών επιπτώσεων από ενδεχόμενες κακόβουλες ενέργειες, άστοχες ενέργειες ή τυχαία γεγονότα. - Μεθοδική επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών, καθώς και των αντίστοιχων τεχνολογικών μέτρων και οργανωτικών και διαδικαστικών πρωτοβουλιών και ενεργειών, απαραίτητων για την ασφάλεια των κρίσιμων κτηριακών εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Π.Π. Πίνακας 1: Στόχοι της μελέτης ασφάλειας Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προαναφερθέντων στόχων, για τη μελέτη ανάλυσης και διαχείρισης της επικινδυνότητας εφαρμόστηκε η πρότυπη μέθοδος CRAMM (UK CCTA Risk Analysis and Management Method). 7 / 101

8 Προτεινόμενα Μέτρα Προστασίας Τα προτεινόμενα Μέτρα Προστασίας έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Κατηγορία Υποκατηγορία 1. Πολιτική Ασφάλειας 1.1 Διαδικασίες Διαχείρισης της Πολιτικής Ασφάλειας 1.2 Καθορισμός ρόλων 1.3 Διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού 1.4 Ασφάλεια εγκαταστάσεων 1.5 Ασφάλεια εξοπλισμού και μέσων λειτουργίας του Ο.Π.Σ. 1.6 Ασφάλεια κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και συντήρησης ΠΣ 1.7 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 1.8 Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή 1.9 Οργάνωση, Διαχείριση και Διοίκηση Ασφάλειας ΠΣ 2 Οργάνωση Ασφάλειας 2.1 Εσωτερική Ασφάλεια Πληροφοριών 3 Κατάταξη και Έλεγχος των Περιουσιακών Στοιχείων 2.2 Ασφάλεια Συναλλαγών Υπηρεσίας με εξωτερικούς συνεργάτες ή τρίτα μέρη 3.1 Αξιοποίηση πόρων 4 Ασφάλεια Προσωπικού 4.1 Ασφάλεια Προσωπικού που προηγείται της Πρόσληψης 5 Φυσική Ασφάλεια και Ασφάλεια Περιβάλλοντος 4.2 Ασφάλεια Προσωπικού κατά τη διάρκεια εργασίας 4.3 Ασφάλεια Προσωπικού κατά τον τερματισμό εργασίας 5.1 Φυσική Ασφάλεια Κτηριακής Εγκατάστασης 5.2 Φυσική Ασφάλεια Κτηριακής Εγκατάστασης 5.3 Αντιμετώπιση εκρηκτικών μηχανισμών 5.4 Προστασία από κλοπή εξοπλισμού 5.5 Ασφάλεια Εξοπλισμού 8 / 101

9 Κατηγορία 6 Διαχείριση επικοινωνιών, δικτύων και λειτουργιών Υποκατηγορία 5.6 Προστασία από πυρκαγιά 5.7 Προστασία από πλημμύρα και ακραία καιρικά φαινόμενα 6.1 Λειτουργικές διαδικασίες και αρμοδιότητες 6.2 Προστασία από επιβλαβές λογισμικό 6.3 Αντίγραφα ασφαλείας 6.4 Διαχείριση Δικτύου 6.5 Ασφάλεια Ανταλλαγής Πληροφοριών 7 Έλεγχος Πρόσβασης 7.1 Πολιτική ελέγχου πρόσβασης 8 Ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων 9 Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας 7.2 Διαχείριση ρόλων χρηστών 7.3 Διαχείριση Πρόσβασης χρηστών 7.4 Έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο 7.5 Έλεγχος πρόσβασης στο λειτουργικό σύστημα 7.6 Έλεγχος πρόσβασης σε εφαρμογές και πληροφορίες 8.1 Απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων- εφαρμογών 8.2 Ασφάλεια των αρχείων του κώδικα των εφαρμογών 9.1 Αναφορά περιστατικών ασφάλειας και ευπαθειών 9.2 Διαχείριση περιστατικών και ευπαθειών 10 Συνέχιση εργασίας 10.1 Σχέδιο Συνέχισης Λειτουργίας 11 Συμμόρφωση 11.1 Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις 12 Επιθεώρηση 12.1 Επιθεώρηση πληροφοριακών συστημάτων Πίνακας 2: Κατηγορίες Μέτρων Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Πολιτικής Προστασίας 9 / 101

10 1. Πολιτική Ασφάλειας Η Πολιτική Ασφάλειας περιγράφει το σύνολο των αρχών και κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τους πόρους, έτσι ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους ασφάλειας 1.1. Διαδικασίες Διαχείρισης της Πολιτικής Ασφάλειας Η Γ.Γ.Π.Π. αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην ασφάλεια του Ο.Π.Σ. Με βάση αυτή την αρχή τίθεται σε ισχύ η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Ορισμός της Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Η ασφάλεια του Ο.Π.Σ. αναφέρεται στην προστασία των πληροφοριών από πιθανή απώλεια της ακεραιότητας (integrity), της διαθεσιμότητας (availability) ή της εμπιστευτικότητας τους (confidentiality), καθώς και στην προστασία της ανθρώπινων πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτούνται για τη συλλογή, διαβίβαση, επεξεργασία και διάθεση των πληροφοριών Εμβέλεια της Πολιτικής Ασφάλειας Η Πολιτική Ασφάλειας αφορά στο σύνολο των πληροφοριών που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται το Ο.Π.Σ., καθώς και τη μετατροπή τους σε άλλες μορφές (π.χ. εκτύπωση πληροφοριών) και τη μετέπειτα διαχείρισή τους. Αφορά, επίσης, στο σύνολο του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών. Η Πολιτική Ασφάλειας εφαρμόζεται από όλα τα μέλη του προσωπικού που μετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην επεξεργασία, διακίνηση, ή αποθήκευση των πληροφοριών, καθώς και στη χρήση και διαχείριση της σχετικής τεχνολογικής υποδομής Συμμόρφωση με την Πολιτική Ασφάλειας Η εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας και των κανόνων που απορρέουν από αυτήν είναι υποχρεωτική για όλους τους χρήστες του Ο.Π.Σ. Όλοι έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ασφάλειας ενώ η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να μεριμνά ώστε το σύνολο των χρηστών να λαμβάνει γνώση της Πολιτικής Ασφάλειας. Η Γ.Γ.Π.Π. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασής της Νομικές υποχρεώσεις Η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να γίνεται σεβαστή η νομοθεσία που αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στο ηλεκτρονικό έγκλημα και γενικά στη νομοθεσία που αφορά στη χρήση υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων Διαχείριση αλλαγών Η Πολιτική Ασφάλειας πρέπει να τηρείται κατά το δυνατόν επίκαιρη. Αποτελεί ευθύνη της Γ.Γ.Π.Π. να ορίσει το κατάλληλο πρόσωπο που θα είναι αρμόδιο και θα μεριμνά για 10 / 101

11 τις απαιτούμενες ενέργειες για την επικαιροποίησή της Εποπτεία εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας Η εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας και των κανόνων που απορρέουν από αυτήν ελέγχεται μέσω κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου Καθορισμός ρόλων Απονομή Αρμοδιοτήτων Μέσω των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στους χρήστες πρέπει να διασφαλίζεται ότι καθένας έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας που του έχει ανατεθεί (need to know) Είναι απαραίτητο το προσωπικό που εμπλέκεται στη χρήση του Ο.Π.Σ. να γνωρίζει με σαφήνεια το πεδίο και τα όρια των αρμοδιοτήτων του Οι ρόλοι (roles) που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ο.Π.Σ. να είναι καταγραμμένοι σε περιγραφές θέσεων εργασίας Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αρμοδιότητες του προσωπικού δεν είναι επικαλυπτόμενες (segregation of duties) και ότι καλύπτονται όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση της ασφάλειας των ΠΣ Διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας ΠΣ Η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να παρέχει επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό που αξιοποιεί ή διαχειρίζεται την πληροφοριακή υποδομή του Ο.Π.Σ., σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων, ανάλογα με το ρόλο του κάθε υπαλλήλου Οι χρήστες του Ο.Π.Σ. πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα μέσα (π.χ. εγχειρίδια, εργαλεία κ.λπ.) για την ορθή και ασφαλή χρήση των ΠΣ. 11 / 101

12 1.4. Ασφάλεια εγκαταστάσεων Ασφάλεια κτηριακών εγκαταστάσεων Να παρεμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή καταστροφή των φυσικών εγκαταστάσεων που στεγάζουν το Ο.Π.Σ Η φυσική προστασία πρέπει να στηρίζεται σε περιμετρικά καθορισμένες ζώνες προστασίας γύρω από τα στοιχεία του Ο.Π.Σ. και αντίστοιχα τοποθετημένους ελέγχους Η πρόσβαση στις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να περιορίζεται στα εξουσιοδοτημένα άτομα Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Π.Π. που στεγάζουν το Ο.Π.Σ. πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο φυσικής καταστροφής και πυρκαγιάς Οι κτηριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν το Ο.Π.Σ. πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο τρομοκρατικών ή άλλων επιθέσεων Ασφάλεια εξοπλισμού και μέσων λειτουργίας του Ο.Π.Σ. Να προστατεύεται η ακεραιότητα του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών από φυσικές καταστροφές ή αλλοιώσεις, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακοπή της ομαλής λειτουργίας του Ο.Π.Σ Ο εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών πρέπει να στεγάζεται σε χώρους όπου η πρόσβαση και οι κίνδυνοι από φυσική αιτία ελέγχονται αποτελεσματικά Η συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών πρέπει να ικανοποιεί, τουλάχιστον, τις εξής απαιτήσεις: Να διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή Να προβλέπει επαρκή έλεγχο των ενεργειών του προσωπικού που εκτελεί τη συντήρηση Για όλα τα μεταφέρσιμα μέσα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες πρακτικές: Ασφαλής φυσική φύλαξη Περιορισμός στο ελάχιστο της διακίνησης και διανομής μέσων και δεδομένων Διατήρηση ημερολογίου των ενεργειών καταστροφής μέσων ή διαγραφής δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτά. 12 / 101

13 Οι φυσικές συνθήκες λειτουργίας των ΠΣ (π.χ. υγρασία, θερμοκρασία, κ.λπ.) και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών Ασφάλεια κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και συντήρησης ΠΣ Οργάνωση της Συντήρησης του Ο.Π.Σ Η διαδικασία συντήρησης του Ο.Π.Σ. απαιτεί θέσπιση ρόλων με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Οι ρόλοι που κατ ελάχιστον πρέπει να περιλαμβάνονται είναι: Ιδιοκτήτης συστήματος: υπεύθυνος για την ορθή χρήση, τις αποφάσεις βελτιώσεων και την έγκριση αλλαγών στο σύστημα. Υπεύθυνος συντήρησης: παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος, υπό τεχνική οπτική. Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες διαχείρισης των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο σύστημα, έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί πάντα σύμφωνα με προδιαγεγραμμένες συνθήκες Η διαδικασία αλλαγής ή αναβάθμισης εξοπλισμού και λογισμικού πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις ακόλουθες συνθήκες: Να περιορίζεται αυστηρά στις απολύτως απαραίτητες και τεκμηριωμένες αλλαγές. Να μη διακυβεύει τις απαιτήσεις ασφάλειας. Να εγκρίνεται από τον ιδιοκτήτη του συστήματος και να παρακολουθείται από τον υπεύθυνο συντήρησης. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής των αλλαγών στο σύστημα, προκειμένου να είναι ελεγχόμενη και ιχνηλατήσιμη η τρέχουσα κατάστασή του Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Βασικές διαδικασίες ασφάλειας Να τηρούνται, σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας, στοιχειώδεις διαδικασίες για την επίτευξη ενός επαρκούς επιπέδου ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που παρέχει το Ο.Π.Σ Οι διαδικασίες για την καθημερινή χρήση του Ο.Π.Σ. πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, σε μορφή εγχειριδίου, διαθέσιμου στο χρήστη. 13 / 101

14 Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφάλειας των δεδομένων. Η ασφαλής φύλαξη των αντιγράφων είναι πρωταρχικής σημασίας Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες πρόληψης, εντοπισμού και απαλλαγής από ιομορφικό λογισμικό, που θα προβλέπουν: Χρησιμοποίηση νόμιμου και σύγχρονου λογισμικού προστασίας Έλεγχο κάθε ξένου ή νέου μέσου ή/και εκτελέσιμου αρχείου που εισάγεται στο σύστημα Επίβλεψη των πρακτικών που τηρούνται και ανανέωση των εργαλείων προστασίας που χρησιμοποιούνται Μέριμνα για την προστασία των εργαλείων αντιμετώπισης ιομορφικού λογισμικού (viral software) Όλες οι μεταβολές που διενεργούνται στο λογισμικό και στο υλικό πρέπει να ακολουθούν σχετική εξουσιοδότηση και να καταγράφονται σε προστατευόμενα αρχεία Οι ενέργειες των διαχειριστών ή/και χρηστών που ορίζονται ως κρίσιμες πρέπει να καταγράφονται σε προστατευόμενα αρχεία και να επιθεωρούνται τακτικά Οι αστοχίες στη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται σε σχέση με την προδιαγεγραμμένη λειτουργία Πρέπει να αξιοποιείται νόμιμο λογισμικό. Από την απαίτηση αυτή δεν εξαιρούνται οι εφαρμογές που αποκτούνται μέσω του Internet Βασικό πλαίσιο ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων Να ικανοποιούνται ορισμένες πρωταρχικές απαιτήσεις ασφάλειας για την επεξεργασία δεδομένων Τα δεδομένα πρέπει να είναι κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με την προστασία που χρειάζονται, όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση επικινδυνότητας. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, θα ορίζονται οι εξουσιοδοτημένοι αποδέκτες δεδομένων και θα λαμβάνονται τα λοιπά μέτρα ασφάλειας Κάθε επεξεργασία σε δεδομένα πρέπει να διασφαλίζεται με διαδικαστικά και τεχνικά μέσα ότι μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο άτομο. 14 / 101

15 Έλεγχος προσπέλασης Η προσπέλαση σε πληροφορίες και πόρους ελέγχεται με βάση ορισμένους κανόνες που δεν διακυβεύουν την ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες αυθεντικοποίησης των χρηστών, καθώς και των στοιχείων λογισμικού και υλικού του Ο.Π.Σ Οι διαδικασίες ελέγχου προσπέλασης στο Ο.Π.Σ. πρέπει να αποτελούν συγκερασμό των λειτουργικών αναγκών των χρηστών και να βασίζονται: Στις απαιτήσεις ασφάλειας ως προς την προσπέλαση Στις πολιτικές επιλογές της Γ.Γ.Π.Π. σχετικά με τη διακίνηση πληροφοριών Η παροχή δικαιωμάτων προσπέλασης (access privileges) στους χρήστες του Ο.Π.Σ. πρέπει να πληροί συγκεκριμένες αρχές, που συνοψίζονται τουλάχιστον στις ακόλουθες: Αποτελεί ορισμένη διαδικασία που διενεργείται από εξουσιοδοτημένα άτομα και βασίζεται σε τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου προσπέλασης. Εξασφαλίζει ότι ο χρήστης δηλώνει με δεσμευτικό τρόπο την υποχρέωσή του να διαφυλάττει τα μέσα παροχής προσπέλασης (π.χ. κωδικοί/συνθηματικά). Δίνει οδηγίες στο διαχειριστή και στο χρήστη για τη χρήση και ιδιαίτερα για την προστασία των μέσων προσπέλασης. Μεριμνά για τον έλεγχο της προσπέλασης τρίτων μερών στα ΠΣ Πρέπει να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι, που θα διασφαλίζουν τα ακόλουθα: Τα δικαιώματα προσπέλασης που παρέχονται δεν καταστρατηγούνται Γίνεται ανάκληση (revocation) των δικαιωμάτων αυτών, όταν δεν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εντοπίζονται οι απόπειρες παρέμβασης στο Ο.Π.Σ., οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρήγμα ασφάλειας (security breach) της πρόσβασης Οι διαδικασίες ελέγχου προσπέλασης του Ο.Π.Σ. πρέπει να αλλάζουν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Τη μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων. Τις ανανεούμενες ανάγκες εργασίας. Τα συμπεράσματα από τους ελέγχους χρήσης των δικαιωμάτων προσπέλασης. 15 / 101

16 Χειρισμός περιστατικών ανασφάλειας Να πραγματοποιείται έγκαιρη αντιμετώπιση των ρηγμάτων ασφάλειας και να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των απωλειών και γενικότερα του αντίκτυπου και των επιπτώσεων που επιφέρουν στη λειτουργία του Ο.Π.Σ Πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία υποχρεωτικού χαρακτήρα για την αναφορά των ρηγμάτων ασφάλειας και γενικότερα των δυσλειτουργιών που διαπιστώνονται Πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένο πλαίσιο διαδικασιών που θα διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στην εμφάνιση κάποιου περιστατικού ανασφάλειας. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: Τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που θα αναλαμβάνονται Τη διατήρηση καταγεγραμμένων αποδείξεων των γεγονότων που συνέβησαν Τη διαδικασία εντοπισμού του αιτίου του ρήγματος ασφάλειας Τη διαδικασία ανάνηψης Ασφάλεια Δικτύων Να υπάρχουν μέτρα που καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, που ισχύουν για τα δικτυωμένα περιβάλλοντα Το τοπικό δίκτυο δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας και μόνιμα με εξωτερικά συστήματα ή δίκτυα. Όταν η σύνδεση αυτού του είδους επιβάλλεται για εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών, τότε απαιτείται: Εξουσιοδότηση από τον υπεύθυνο ασφάλειας Χρήση μηχανισμών που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πόρων ή/και δεδομένων του τοπικού δικτύου Η εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων που μεταφέρονται μέσω δικτύων πρέπει να διασφαλίζεται με σύγχρονα τεχνικά μέσα Η προστασία των μηχανισμών ασφάλειας του δικτύου (π.χ. ανάχωμα ασφάλειας firewall) είναι πρωταρχικής σημασίας Η εγκαθίδρυση συνδέσεων με το Διαδίκτυο πρέπει να εντάσσεται σε ένα καλά ορισμένο πλαίσιο προϋποθέσεων, που θα καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά: Οι συνδέσεις πρέπει να εξυπηρετούν στόχους του Ο.Π.Σ. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα τεχνικά μέτρα, ώστε οι συνδέσεις να μη διακυβεύουν την 16 / 101

17 ασφάλεια των ΠΣ και των δεδομένων τους Επιπρόσθετα, η χρήση του Διαδικτύου, ως μέσου επιτέλεσης λειτουργιών του Ο.Π.Σ., απαιτεί αυξημένων προδιαγραφών μέτρα ασφάλειας. Τα μέτρα θα προκύπτουν μετά από μελέτη, ενώ πρέπει να τεκμηριώνονται οι μηχανισμοί αντιμετώπισης των απειλών Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή Δημιουργία πλάνων ανάκαμψης συνέχειας Να υπάρχουν οργανωμένα σχέδια για την ανάκαμψη των διαδικασιών, που υποστηρίζονται από το Ο.Π.Σ., από μικρή ή εκτεταμένη βλάβη Η κρισιμότητα των ΠΣ. της Γ.Γ.Π.Π. επιβάλει την ύπαρξη σχεδίου ανάκαμψης από βλάβες στη λειτουργία του Ο.Π.Σ., οι οποίες διαταράσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η διαδικασία ορισμού του σχεδίου πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: Τον καθορισμό των κρίσιμων διαδικασιών σε λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο Την εκτίμηση των συνεπειών στις διαδικασίες από συγκεκριμένου τύπου και έκτασης βλάβες των ΠΣ Τον ορισμό των διαδικασιών ανάκαμψης και συνέχισης καθώς και των αντίστοιχων ρόλων και υπευθυνοτήτων Η δημιουργία του πλάνου ανάκαμψης πρέπει να προβλέπει τόσο την ανάνηψη από τις τεχνικές δυσλειτουργίες που προκάλεσε η βλάβη, όσο και τη σταθεροποίηση του περιβάλλοντος εργασίας Διαχείριση πλάνων ανάκαμψης συνέχειας Το σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή και συνέχισης των διαδικασιών είναι ορθό, λειτουργικό και επίκαιρο Το σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή και συνέχισης των διαδικασιών πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τη διοίκηση και καταγεγραμμένο σε εγχειρίδιο Πρέπει να υπάρχει πλαίσιο διαχείρισης του σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφή και συνέχισης των διαδικασιών, το οποίο θα καλύπτει, τουλάχιστον: Την υποβολή του σχεδίου σε προγραμματισμένους ελέγχους για την επιβεβαίωση της 17 / 101

18 λειτουργικότητας και της ανταπόκρισής του στις προτεραιότητες της Γ.Γ.Π.Π. Την εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του σχεδίου Το συντονισμό της λειτουργίας του σχεδίου σε περίπτωση ενεργοποίησής του Την ενημέρωση του σχεδίου με τις πρόσφατες εξελίξεις και αλλαγές, τόσο στη λειτουργία της Γ.Γ.Π.Π., όσο και στην τεχνολογία Το συνυπολογισμό των επιχειρηματικών και τεχνικών παραμέτρων στο σχέδιο Οργάνωση, Διαχείριση και Διοίκηση Ασφάλειας ΠΣ Στρατηγική και οργάνωση ασφάλειας Η Γ.Γ.Π.Π. θα πρέπει να υλοποιήσει ένα βασικό οργανωτικό πλαίσιο για την Οργάνωση, Διαχείριση και Διοίκηση της Ασφάλειας ΠΣ Η τελική ευθύνη για τη στρατηγική αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλειας ανήκει στη διοίκηση. Η αρχή αυτή πρέπει να εκφράζεται δια της ενεργού συμμετοχής της διοίκησης στα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του Ο.Π.Σ Θα υπάρχει ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων που θα αφορά στη διαχείριση της ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τους εξής ρόλους: Υπεύθυνος Ασφάλειας Ο.Π.Σ. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Ο.Π.Σ Κάθε εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει αντίγραφο της Πολιτικής Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. και να έχει δεσμευτεί ότι έχει μελετήσει την Πολιτική Ασφάλειας Εποπτεία ασφάλειας Ο.Π.Σ. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διαδικασίες επιθεώρησης του Ο.Π.Σ. και διαδικασίες συμμόρφωσης με την πολιτική ασφάλειας Να διενεργούνται επιθεωρήσεις σύμφωνα με: Συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και εκτάκτως όταν χρειάζεται Από εξειδικευμένο προσωπικό και με χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων Από προσωπικό ανεξάρτητο της διαχείρισης του Ο.Π.Σ. 18 / 101

19 Διαχείριση σχέσεων με άλλους φορείς Το επίπεδο ασφάλειας του Ο.Π.Σ. δεν επηρεάζεται αρνητικά από την πρόσβαση σε αυτά τρίτων μερών, από την ανταλλαγή δεδομένων ή από τη γενικότερη συνεργασία με άλλους φορείς Οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις διασυνδέσεις του Ο.Π.Σ. με εξωτερικούς φορείς πρέπει να αναλύονται. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να εμπλέκονται: Εκπρόσωπος της Γ.Γ.Π.Π. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας του Ο.Π.Σ Οι μηχανισμοί ασφάλειας που καλύπτουν την επικινδυνότητα που προκύπτει από τις σχέσεις με άλλους φορείς, πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες συνθήκες: Να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις συνεργασίας με τρίτα μέρη Να υλοποιούνται πριν την έναρξη οποιασδήποτε συνεργασίας Να επιτηρούνται επαρκώς Διαμόρφωση θετικής προδιάθεσης προς την ασφάλεια Οι χρήστες του Ο.Π.Σ. γνωρίζουν και εκτιμούν την έννοια της ασφάλειας, κατανοούν το περιεχόμενο της Πολιτικής Ασφάλειας και υποστηρίζουν ενεργά και συνειδητά την τήρησή της Η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί τους χρήστες αναφορικά με το θέμα της ασφάλειας και να επιδοκιμάζει κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των αρχών της προστασίας των πληροφοριών και πόρων Η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να οργανώσει ένα ευρύ σχέδιο ενημερότητας και ευαισθητοποίησης των χρηστών (awareness program) του Ο.Π.Σ Όπου είναι δυνατό ή όταν επιβάλλεται πρέπει να τηρούνται κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας για το προσωπικό. 19 / 101

20 2. Οργάνωση Ασφάλειας 2.1. Εσωτερική Ασφάλεια Πληροφοριών Οργανωτική υποστήριξη υπηρεσιών ασφάλειας Η Διοίκηση της Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να υποστηρίζει ενεργά τη διαχείριση της ασφάλειας του Ο.Π.Σ Η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να ενισχυθεί με καταρτισμένα στελέχη ή να αξιοποιήσει περαιτέρω υπάρχοντα στελέχη με σχετικές γνώσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παρόντος Σχεδίου Ασφάλειας και τις ανάγκες διαχείρισης του Ο.Π.Σ Να ανατεθεί ο ρόλος του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων σε επιστήμονα με ανάλογα προσόντα. Να έχει επαρκή κατάρτιση στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων. Να κατανοεί τη σημασία των ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια. Να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται τόσο με στελέχη πληροφορικής, όσο και με διοικητικά στελέχη και χρήστες των συστημάτων. Να έχει επαρκή εμπειρία στη διαχείριση ΠΣ Να οριστεί αντικαταστάτης του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριακού Συστήματος για την περίπτωση απουσίας του Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριακού Συστήματος να οριστούν με σαφήνεια και να καταγραφούν. Οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: Να αναφέρεται, για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια του συστήματος, απευθείας στη Διοίκηση της Γ.Γ.Π.Π. Να είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας. Να διεξάγει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας. Να είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και το συντονισμό των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ενημερότητας σε θέματα ασφάλειας. Να αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για όλους τους χρήστες σε θέματα ασφάλειας ΠΣ. Να συντονίζει τη διερεύνηση των περιστατικών παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης της ασφάλειας. Να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανανέωση του Σχεδίου Ασφάλειας. Να συμμετέχει στο σχεδιασμό κάθε νέου έργου που αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων ή εφαρμογών, ώστε να προσδιορίζει τις σχετικές με την ασφάλεια απαιτήσεις. 20 / 101

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». ΣΧΕΔΙΟ Μαρούσι, 2013 Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΦΑΣΗ ( ΑΝ ΑΡ ΤΗ Τ Ε Α Σ ΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥ Ο ) ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Α Π Ο Τ Ι Μ Η Σ Η Α Γ Α Θ Ω Ν Κ Α Ι Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ε Π Ι Κ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Πληροφορίες: Βασίλειος Ζορκάδης, Ευφροσύνη Σιουγλέ Ε-mail: zorkadis@dpa.gr, sefrosini@dpa.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο ασφάλειας (security plan) είναι το έγγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

(Εννοιολογική θεμελίωση)

(Εννοιολογική θεμελίωση) ΑΥΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ (Εννοιολογική θεμελίωση) Καλλονιάτης Χρήστος Λέκτορας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.aegean.gr/culturaltec/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ Φεβρουάριος 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1-1. Η εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Πολιτική Ασφάλειας 3 2. Σχέδιο Ααφάλειας 5 3. Σχέδιο Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: 1. Να έχουν εξασφαλίσει ενυπόγραφη έγκριση εισόδου (Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρέθυμνο Αύγουστος 2008 Σ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ Χ. ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σύστημα πυροπροστασίας από την Bosch με τεχνολογία LSN για προχωρημένη προστασία.

Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σύστημα πυροπροστασίας από την Bosch με τεχνολογία LSN για προχωρημένη προστασία. Κορυφαία πυροπροστασία για ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο. Το «Kempinski Hotel The Dome» στην Τουρκία εγκαθιστά ένα πλήρες σύστημα πυροπροστασίας της Bosch. Kempinski 2 Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου jiliad@aegean.gr Αθήνα, Ιούλιος 2004 Η έννοια του Κακόβουλου Λογισμικού Το Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B1

Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B1 Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B1 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Συντονιστές: Σωκράτης Κ. Κάτσικας, Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου Αιγαίου Λίλιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

S E C U R I T Y Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ

S E C U R I T Y Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ D S S S E C U R I T Y D Y N A M I C S E C U R I T Y S E R V I S E S Φύλακες Υποδοχής (Reception Security) Το προσωπικό στις εισόδους επαγγελματικών και ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα