ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Έκδοση: 1.0 Ημερομηνία: Διαβάθμιση: Εμπιστευτικό

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ημερομηνία Έκδοση Συγγραφείς Αλλαγές 30/06/ Μελετητική Ομάδα Ασφάλειας Πανεπιστημίου Αιγαίου 2 / 22

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΈΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ... 5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Σ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ... 8 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 8 ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 9 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Σ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο.Π.Σ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / 22

4 Επιτελική Σύνοψη Στο παρόν παραδοτέο του έργου παρουσιάζονται οι προτάσεις για την του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και των συναφών εγκαταστάσεών του. Η περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών και κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Γ.Γ.Π.Π. καλείται να διαχειρίζεται και να προστατεύει τους πόρους του Ο.Π.Σ., έτσι ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους ασφάλειας. Οι στόχοι αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ανάλυση Επικινδυνότητας που προηγήθηκε και συνοψίζονται στη σύννομη, αδιάλειπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. 4 / 22

5 Εισαγωγή Ένθεση Παραδοτέου Το παρόν παραδοτέο με τίτλο «του Ο.Π.Σ. και των εγκαταστάσεων» εντάσσεται στη Φάση της Πιλοτικής Λειτουργίας του Έργου ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αντικείμενο, σκοπός και στόχοι της πολιτικής ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Το Ο.Π.Σ. αξιοποιεί τις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Η υλοποίηση του Ο.Π.Σ. της Γ.Γ.Π.Π. αποτελεί σημαντική οικονομική επένδυση και αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας, στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και στην υποστήριξη των δράσεων της υπηρεσίας σε περιόδους κρίσεων και εκτάκτων αναγκών. Με βάση τα ανωτέρω, η προστασία του Ο.Π.Σ. και των εγκαταστάσεών του από ενδεχόμενους κινδύνους αποτελεί δράση μείζονος σημασίας. Σκοπός της μελέτης ασφάλειας είναι, μεταξύ άλλων, η διατύπωση προς τη Γ.Γ.Π.Π. μιας δόκιμης Πολιτικής Ασφάλειας. Η ανακλά την πρόθεση της Γ.Γ.Π.Π. να προστατέψει την πληροφοριακή υποδομή και τις συναφείς εγκαταστάσεις του Ο.Π.Σ. Η, που περιλαμβάνεται στο παραδοτέο αυτό, περιγράφει το σύνολο των αρχών και κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειρίζονται και να προστατεύονται οι πόροι του Ο.Π.Σ., έτσι ώστε να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι ασφάλειας. Οι στόχοι αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ανάλυση Επικινδυνότητας που προηγήθηκε και συνοψίζονται στη σύννομη, αδιάλειπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γ.Γ.Π.Π. 5 / 22

6 Προτεινόμενα Μέτρα Προστασίας Η είναι διαρθρωμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της και η μεθοδολογία ανάπτυξής της, ενώ στο δεύτερο αναλύονται οι βασικοί άξονες ασφάλειας επί των οποίων χαράσσεται η : Άξονες Πολιτικές Διαδικασίες Διαχείρισης της Πολιτικής Ασφάλειας Η Γ.Γ.Π.Π. αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην ασφάλεια του Ο.Π.Σ. Ορισμός της Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Εμβέλεια της Πολιτικής Ασφάλειας Συμμόρφωση με την Νομικές υποχρεώσεις Διαχείριση αλλαγών Εποπτεία εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας Οργάνωση και Διαχείριση Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Στρατηγική και Οργάνωση Ασφάλειας Εποπτεία Ασφάλειας Ο.Π.Σ. Διαχείριση Σχέσεων με Τρίτους Φορείς Διαμόρφωση Θετικής Προδιάθεσης προς την Ασφάλεια Ζητήματα Προσωπικού: Αρμοδιότητες & Κατάρτιση Απονομή Αρμοδιοτήτων Εκπαίδευση Προσωπικού σε Θέματα Ασφάλειας ΠΣ Ασφάλεια και Συντήρηση Ο.Π.Σ. 6 / 22

7 Άξονες Πολιτικές Οργάνωση της Συντήρησης του Ο.Π.Σ Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Βασικές Διαδικασίες Ασφάλειας Ελάχιστο Πλαίσιο Ασφαλούς Διαχείρισης Δεδομένων Αυθεντικοποίηση και Έλεγχος Προσπέλασης Χειρισμός Περιστατικών Ανασφάλειας Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών Ασφάλεια Φυσικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Ασφάλεια Κτηριακών Εγκαταστάσεων Πίνακας 1: Άξονες Πολιτικής Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Ασφάλεια Εξοπλισμού και Μέσων Λειτουργίας του Ο.Π.Σ. Το σύνολο των αξόνων ασφάλειας καλύπτει τις περιοχές εκείνες που η Ανάλυση Επικινδυνότητας υπέδειξαν ως περιοχές-κλειδιά, όσον αφορά τη διασφάλιση βασικών απαιτήσεων ασφάλειας για τη Γ.Γ.Π.Π. Κάθε άξονας αντιπροσωπεύει ένα σύνολο οδηγιών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ασφάλειας, καθένας από τους οποίους αποσκοπεί στην ικανοποίηση ενός αντικειμενικού στόχου ασφάλειας. Οι τομείς αυτοί αναλύονται περαιτέρω σε οδηγίες, οι οποίες οδηγούν στην πραγματοποίηση του αντικειμενικού σκοπού ασφάλειας στον οποίο υπάγονται. 7 / 22

8 Μεθοδολογία Ανάπτυξης και Κύρια Σημεία Της Πολιτικής Ασφάλειας Εισαγωγή Μια για κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα, αν και μπορεί να διαφέρει σημαντικά από οργανισμό σε οργανισμό, περιλαμβάνει γενικά το σκοπό και τους στόχους της ασφάλειας καθώς και οδηγίες, διαδικασίες, κανόνες, ρόλους και υπευθυνότητες που αφορούν την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και εγκαταστάσεων του οργανισμού. Οι οδηγίες και οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην πολιτική ασφάλειας υλοποιούνται µε την εφαρμογή των μέτρων προστασίας για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφάλειας. Η διατυπώνεται σε ένα έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν όλα τα µέλη του οργανισμού, στις δραστηριότητές τους που έχουν σχέση µε τα πληροφοριακά συστήματα που καλύπτει η Πολιτική. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα µέλη του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι η τήρηση των διαδικασιών και οδηγιών που προβλέπει είναι υποχρεωτική για όλους τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων. Και Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας Μεθοδολογικά, η διαμόρφωση της πολιτικής ασφάλειας για τα πληροφοριακά συστήματα ενός οργανισμού έπεται της αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων. Η αξιολόγηση της ασφάλειας μπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, ο συνηθέστερος των οποίων είναι η εκπόνηση Μελέτης Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Risk Analysis). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου, η διαμόρφωση της πολιτικής ασφάλειας για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και τις εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Π.Π. έγινε µε βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης επικινδυνότητας με τη μέθοδο CRAMM, τα οποία περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο παραδοτέο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής στη διαμόρφωση της πολιτικής ασφάλειας, έναντι της εναλλακτικής χρήσης κάποιας προτυποποιημένης Πολιτικής Ασφάλειας, είναι ότι η προτεινόμενη Πολιτική ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά της Γ.Γ.Π.Π., το επίπεδο επικινδυνότητας της οποίας έχει αποτιμηθεί προηγουμένως. Με την προσέγγιση αυτή, επίσης, διασφαλίζεται ότι το επίπεδο της παρεχόμενης ασφάλειας είναι αντίστοιχο των κινδύνων που το Πληροφοριακό Σύστημα και η εγκατάσταση αντιμετωπίζει. Περιορισμό της προσέγγισης αυτής αποτελεί το στοιχείο του υποκειμενισμού που αναπόφευκτα υπεισέρχεται στη διαδικασία αποτίμησης της επικινδυνότητας, στην οποία στηρίζεται η προτεινόμενη Πολιτική. Στόχοι και Χρησιμότητα Της Πολιτικής Ασφάλειας Η περιγράφει το σύνολο των βασικών αρχών και κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Γ.Γ.Π.Π. προστατεύει το Ο.Π.Σ. και τις εγκαταστάσεις της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους ασφάλειας. Σκοπός της Πολιτικής Ασφάλειας είναι να παράσχει στρατηγική καθοδήγηση σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης και στο προσωπικό της Γ.Γ.Π.Π. για την προστασία του πληροφοριακού συστήματος και των δεδομένων του. Η δεν πρέπει να είναι απόλυτη ή 8 / 22

9 στατική, αλλά να προσαρμόζεται ακολουθώντας τις αλλαγές του Ο.Π.Σ. και του τεχνικοκοινωνικού περιβάλλοντος Η του Πληροφοριακού Συστήματος της Γ.Γ.Π.Π. ανακλά την πρόθεση της υπηρεσίας να προστατέψει την πληροφοριακή της υποδομή και τις φυσικές εγκαταστάσεις, που σχετίζονται με αυτήν. Η περιγράφει το σύνολο των αρχών και κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τους πόρους της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους ασφάλειας. Οι στόχοι αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ανάλυση Επικινδυνότητας και συνοψίζονται στη σύννομη, αδιάλειπτη και αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Π.. Η Γ.Γ.Π.Π. καλείται να επιτύχει, με τη βοήθεια της Πολιτικής Ασφάλειας, τους ακόλουθους στόχους: Να παράσχει ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και να διασφαλίσει την κρίσιμη επιχειρησιακή της ικανότητα, ειδικά σε έκτακτες καταστάσεις και καταστροφές, στο βαθμό που αυτή εξαρτάται από την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και επικοινωνιών στο πλαίσιο του Ο.Π.Σ. Να αξιοποιήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο την πληροφοριακή υποδομή της. Να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Να προστατεύσει την επένδυση που συνεπάγεται η ανάπτυξη και λειτουργία του Ο.Π.Σ. Η επιχειρεί να ορίσει κοινά αποδεκτές αρχές, τρόπους και αρμοδιότητες που διέπουν τη διαχείριση και το σχεδιασμό της ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Αποτελεί το πλαίσιο για την καθοδήγηση της υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων προστασίας του Πληροφοριακού Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ασφάλειας. Ο χαρακτήρας της Πολιτικής Ασφάλειας δεν αφορά μόνον τεχνικά ή οργανωτικά θέματα, αλλά αντιμετωπίζει με την ίδια προσοχή και τις δύο απόψεις διαχείρισης της ασφάλειας των ΠΣ. Εμβέλεια της Πολιτικής Ασφάλειας Η αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα και τις συναφείς εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Π.Π. Καλύπτει το σύνολο των πληροφοριών που διακινούνται, τυγχάνουν επεξεργασίας, ή αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή, επεκτείνεται, όμως, και στις περιπτώσεις όπου οι ανωτέρω πληροφορίες μετατρέπονται σε άλλες μορφές (π.χ. εκτυπώσεις). Η Πολιτική Ασφάλειας δεν εξαρτάται άμεσα από τη συγκεκριμένη τεχνοδιαμόρφωση του Ο.Π.Σ. και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η συχνή ανανέωσή της. Βασικές Αρχές Διαμόρφωσης της Πολιτικής Ασφάλειας Οι κύριες αρχές με βάση τις οποίες συντάχθηκε η είναι οι ακόλουθες: Είναι γενική και συνοπτική, αποφεύγοντας συγκεκριμένες ή εξειδικευμένες αναφορές έτσι ώστε να μην τροποποιείται συχνά, αλλά μόνον όταν συμβαίνουν σημαντικές 9 / 22

10 αλλαγές στη διαχείριση της ασφάλειας το Ο.Π.Σ. Είναι επίκαιρη σε σχέση με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι σαφής, απαλλαγμένη από μη απαραίτητους τεχνικούς όρους και εύκολα εφαρμόσιμη. Είναι γενικεύσιμη, ώστε η εφαρμογή της να είναι επεκτάσιμη σε μελλοντικές εφαρμογές που ενδεχομένως να ενταχθούν στην πληροφοριακή υποδομή της Γ.Γ.Π.Π. Συνδυάζεται με το προτεινόμενο οργανωτικό πλαίσιο ρόλων και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση της ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Π.. Αξιοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας Βασικά σημεία για την κατανόηση και αξιοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας αποτελούν οι εξής διαπιστώσεις: Η αποτελεί βασικό μέσο ανάπτυξης κουλτούρας ασφάλειας στα στελέχη της Γ.Γ.Π.Π. Αποτελεί ανοιχτό υπηρεσιακό κείμενο και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε όλα τα μέλη του προσωπικού που έχουν ρόλο στη λειτουργία της Γ.Γ.Π.Π., είτε ως χρήστες, είτε ως διαχειριστές, είτε ως διοικητικά στελέχη, να λάβουν γνώση της. Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο Πολιτικής Ασφάλειας. Η Γ.Γ.Π.Π. μπορεί να ορίσει, με βάση τις κατά καιρούς προτεραιότητές της, το ακριβέστερο εύρος, ύφος και περιεχόμενο της Πολιτικής αυτής. Η βασίστηκε στις εκτιμήσεις των μελετητών του έργου σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας του Ο.Π.Σ. και καθορίστηκε από τη θέση και το ρόλο της Γ.Γ.Π.Π., στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, όπως και τις κατευθύνσεις της διοίκησής της. Βασικοί Άξονες της Πολιτικής Ασφάλειας Η συντάχθηκε με βάση τους άξονες που περιγράφονται στη συνέχεια. Κάθε άξονας αντιπροσωπεύει ένα σύνολο οδηγιών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ασφάλειας. Κάθε τομέας αποσκοπεί στην ικανοποίηση ενός αντικειμενικού στόχου ασφάλειας. Οι τομείς αυτοί αναλύονται περαιτέρω σε οδηγίες, οι οποίες οδηγούν στην πραγματοποίηση του αντικειμενικού σκοπού ασφάλειας στον οποίο υπάγονται. 10 / 22

11 Βασικός άξονας ασφάλειας Διαδικασίες Διαχείρισης της Πολιτικής Ασφάλειας Οργάνωση και Διαχείριση Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Ζητήματα Προσωπικού Ασφάλεια και Συντήρηση Ο.Π.Σ. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Ασφάλεια Φυσικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Αντικειμενικός σκοπός Δέσμευση της Διοίκησης και υποχρέωση των υπαλλήλων να εφαρμόζουν την Εξασφάλιση ότι υπάρχει κατάλληλη οργανωτική δομή που διαχειρίζεται και εποπτεύει την ασφάλεια των Π.Σ. και των εγκαταστάσεων. Απονομή αρμοδιοτήτων και κατάρτιση χρηστών σε θέματα ασφάλειας Π.Σ. Εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες συντήρησης του Ο.Π.Σ. καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας. Προστασία των διαδικασιών που υποστηρίζονται ή βασίζονται στο Ο.Π.Σ. από τυχαίες αποτυχίες ή κακόβουλες απειλές. Προστασία των φυσικών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών και του εξοπλισμού πληροφορικής από απειλές προερχόμενες από φυσικά αίτια ή παράνομη πρόσβαση. 11 / 22

12 1. Βασικοί Άξονες της 1.1. Διαδικασίες Διαχείρισης της Πολιτικής Ασφάλειας Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τις οδηγίες που στοχεύουν στην επίτευξη δέσμευσης της Διοίκησης και υποχρέωσης των υπαλλήλων να εφαρμόζουν την Η Γ.Γ.Π.Π. αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην ασφάλεια του Ο.Π.Σ. Με βάση αυτή την αρχή τίθεται σε ισχύ η παρούσα Ορισμός της Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Η ασφάλεια του Ο.Π.Σ. αναφέρεται στην προστασία των πληροφοριών από πιθανή απώλεια της ακεραιότητας (integrity), της διαθεσιμότητας (availability) ή της εμπιστευτικότητας τους (confidentiality), καθώς και στην προστασία της ανθρώπινων πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτούνται για τη συλλογή, διαβίβαση, επεξεργασία και διάθεση των πληροφοριών Εμβέλεια της Πολιτικής Ασφάλειας Η αφορά στο σύνολο των πληροφοριών που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται το Ο.Π.Σ., καθώς και τη μετατροπή τους σε άλλες μορφές (π.χ. εκτύπωση πληροφοριών) και τη μετέπειτα διαχείρισή τους. Αφορά, επίσης, στο σύνολο του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών. Η εφαρμόζεται από όλα τα μέλη του προσωπικού που μετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην επεξεργασία, διακίνηση, ή αποθήκευση των πληροφοριών, καθώς και στη χρήση και διαχείριση της σχετικής τεχνολογικής υποδομής Συμμόρφωση με την Η εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας και των κανόνων που απορρέουν από αυτήν είναι υποχρεωτική για όλους τους χρήστες του Ο.Π.Σ. Όλοι έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ασφάλειας ενώ η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να μεριμνά ώστε το σύνολο των χρηστών να λαμβάνει γνώση της Πολιτικής Ασφάλειας. Η Γ.Γ.Π.Π. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασής της. 12 / 22

13 Νομικές υποχρεώσεις Η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να γίνεται σεβαστή η νομοθεσία που αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στο ηλεκτρονικό έγκλημα και γενικά στη νομοθεσία που αφορά στη χρήση υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων Διαχείριση αλλαγών Η πρέπει να τηρείται κατά το δυνατόν επίκαιρη. Αποτελεί ευθύνη της Γ.Γ.Π.Π. να ορίσει το κατάλληλο πρόσωπο που θα είναι αρμόδιο και θα μεριμνά για τις απαιτούμενες ενέργειες για την επικαιροποίησή της Εποπτεία εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας Η εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας και των κανόνων που απορρέουν από αυτήν ελέγχεται μέσω κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου. 13 / 22

14 1.2. Οργάνωση και Διαχείριση Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Ο δεύτερος άξονας της Πολιτικής Ασφάλειας περιλαμβάνει το σύνολο των οδηγιών που εξασφαλίζουν ότι υπάρχει κατάλληλη οργανωτική δομή για την ανάπτυξη και διαχείριση της ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγική και Οργάνωση Ασφάλειας Η Γ.Γ.Π.Π. θα πρέπει να υλοποιήσει ένα βασικό οργανωτικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο: Η διοίκηση φέρει την τελική ευθύνη για τη στρατηγική αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλειας. Η αρχή αυτή πρέπει να εκφράζεται μέσα από την ενεργό συμμετοχή της διοίκησης στα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του Ο.Π.Σ. Θα υπάρχει ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων που θα αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει παραλάβει αντίγραφο της Πολιτικής Ασφάλειας του Ο.Π.Σ. και να έχει δηλώσει ότι έχει κατανοήσει την Εποπτεία Ασφάλειας Ο.Π.Σ. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διαδικασίες επιθεώρησης του Ο.Π.Σ. και συμμόρφωσης με την. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται: ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και εκτάκτως όταν χρειάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό και με χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων από προσωπικό ανεξάρτητο της διαχείρισης του Ο.Π.Σ Διαχείριση Σχέσεων με Τρίτους Φορείς Το επίπεδο ασφάλειας του Ο.Π.Σ. επηρεάζεται από την πρόσβαση σε αυτό τρίτων μερών, από την ανταλλαγή δεδομένων και από τη γενικότερη συνεργασία με άλλους φορείς. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις διασυνδέσεις του Ο.Π.Σ. με εξωτερικούς φορείς πρέπει να αναλύονται. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να εμπλέκονται: εκπρόσωπος της Γ.Γ.Π.Π. ο υπεύθυνος ασφάλειας του Ο.Π.Σ. Οι μηχανισμοί ασφάλειας που καλύπτουν την επικινδυνότητα που προκύπτει από τις σχέσεις με τρίτους φορείς (π.χ. ανάδοχοι εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης), πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες συνθήκες: 14 / 22

15 Να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις συνεργασίας με τρίτα μέρη Να υλοποιούνται πριν την έναρξη οποιασδήποτε συνεργασίας Να εποπτεύονται επαρκώς Διαμόρφωση Θετικής Προδιάθεσης προς την Ασφάλεια Οι χρήστες του Ο.Π.Σ. γνωρίζουν και εκτιμούν την έννοια της ασφάλειας, κατανοούν το περιεχόμενο της Πολιτικής Ασφάλειας και υποστηρίζουν ενεργά και συνειδητά την τήρησή της. Η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί τους χρήστες αναφορικά με το θέμα της ασφάλειας και να επιδοκιμάζει κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των αρχών της προστασίας των πληροφοριών και πόρων. Όπου είναι δυνατόν, ή όταν επιβάλλεται, πρέπει να τηρούνται κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας για το προσωπικό. 15 / 22

16 1.3. Ζητήματα Προσωπικού: Αρμοδιότητες & Κατάρτιση Ο τρίτος άξονας της Πολιτικής Ασφάλειας περιλαμβάνει ένα σύνολο από οδηγίες που αφορούν την απονομή αρμοδιοτήτων και την εκπαίδευση του προσωπικού αποβλέποντας στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής όλου του προσωπικού στην προσπάθεια διασφάλισης του Πληροφοριακού Συστήματος και των εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Π.Π Απονομή Αρμοδιοτήτων Μέσω των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στους χρήστες πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο καθένας έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας που του έχει ανατεθεί (need to know principle). Είναι απαραίτητο το προσωπικό που εμπλέκεται στη χρήση του Ο.Π.Σ. να γνωρίζει με σαφήνεια το πεδίο και τα όρια των αρμοδιοτήτων του. Ως εκ τούτου είναι επιθυμητό οι ρόλοι που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ο.Π.Σ. να είναι καταγεγραμμένοι σε περιγραφές θέσεων εργασίας. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αρμοδιότητες του προσωπικού δεν είναι επικαλυπτόμενες (segregation of duties) και ότι καλύπτονται όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση της ασφάλειας των Π.Σ Εκπαίδευση Προσωπικού σε Θέματα Ασφάλειας ΠΣ Η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να παρέχει επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό, που αξιοποιεί ή διαχειρίζεται την πληροφοριακή υποδομή του Ο.Π.Σ., σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων, ανάλογα με το ρόλο του κάθε υπαλλήλου. Οι χρήστες του Ο.Π.Σ. πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα μέσα (εγχειρίδια, εργαλεία) για την ορθή και ασφαλή χρήση των Π.Σ. 16 / 22

17 1.4. Ασφάλεια και Συντήρηση Ο.Π.Σ. Η διαδικασία συντήρησης του Ο.Π.Σ. απαιτεί τη θέσπιση ρόλων με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Οι ρόλοι που κατ ελάχιστον πρέπει να υπάρχουν είναι: Ιδιοκτήτης συστήματος: υπεύθυνος για την ορθή χρήση, τις αποφάσεις βελτιώσεων και την έγκριση αλλαγών στο σύστημα. Υπεύθυνος συντήρησης: παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος από τεχνικής πλευράς Οργάνωση της Συντήρησης του Ο.Π.Σ Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες διαχείρισης των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο σύστημα, έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί πάντα σύμφωνα με προδιαγεγραμμένες συνθήκες. Η διαδικασία αλλαγής ή αναβάθμισης εξοπλισμού και λογισμικού πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις ακόλουθες συνθήκες: Να περιορίζεται αυστηρά στις απολύτως απαραίτητες και τεκμηριωμένες αλλαγές. Να μην διακυβεύει τις απαιτήσεις ασφάλειας. Να εγκρίνεται από τον ιδιοκτήτη του συστήματος και να παρακολουθείται από τον υπεύθυνο συντήρησης. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής των αλλαγών στο σύστημα, προκειμένου να είναι ελεγχόμενη και ιχνηλατήσιμη η τρέχουσα κατάστασή του. 17 / 22

18 1.5. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Ο πέμπτος άξονας της Πολιτικής Ασφάλειας αφορά στην προστασία των διαδικασιών που υποστηρίζονται ή βασίζονται στο Ο.Π.Σ. από τυχαίες αποτυχίες ή κακόβουλες απειλές Βασικές Διαδικασίες Ασφάλειας Τηρούνται σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας, στοιχειώδεις διαδικασίες για την επίτευξη ενός επαρκούς επιπέδου ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που παρέχει το Ο.Π.Σ. Οι διαδικασίες για την καθημερινή χρήση του Ο.Π.Σ. πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, σε μορφή εγχειριδίου, διαθέσιμου στο χρήστη. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφάλειας των δεδομένων. Οι διαδικασίες για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας είναι τεκμηριωμένες, σε μορφή εγχειριδίου και ευρέως διαθέσιμες στο αρμόδιο προσωπικό. Η ασφαλής φύλαξη των αντιγράφων είναι πρωταρχικής σημασίας. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες πρόληψης, εντοπισμού και απαλλαγής από ιομορφικό λογισμικό, που θα προβλέπουν: Χρησιμοποίηση νόμιμου και σύγχρονου λογισμικού προστασίας. Έλεγχο κάθε ξένου ή νέου μέσου ή/και εκτελέσιμου αρχείου που εισάγεται στο σύστημα. Επίβλεψη των πρακτικών που τηρούνται και ανανέωση των εργαλείων προστασίας που χρησιμοποιούνται Μέριμνα για την προστασία των εργαλείων αντιμετώπισης ιομορφικού λογισμικού. Όλες οι μεταβολές που διενεργούνται στο λογισμικό και στο υλικό πρέπει να γίνονται με εξουσιοδότηση και να καταγράφονται σε προστατευόμενα αρχεία. Οι ενέργειες των διαχειριστών ή/και χρηστών που ορίζονται ως κρίσιμες πρέπει να καταγράφονται σε προστατευόμενα αρχεία και να επιθεωρούνται τακτικά. Οι αστοχίες στη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται σε σχέση με την προδιαγεγραμμένη λειτουργία. Πρέπει να αξιοποιείται νόμιμο λογισμικό (δεν εξαιρούνται οι εφαρμογές που αποκτούνται μέσω του Internet) Ελάχιστο Πλαίσιο Ασφαλούς Διαχείρισης Δεδομένων Ικανοποίηση ορισμένων πρωταρχικών απαιτήσεων ασφάλειας για την επεξεργασία δεδομένων. 18 / 22

19 Τα δεδομένα πρέπει να είναι κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με την προστασία που χρειάζονται, όπως προκύπτει από την Ανάλυση Επικινδυνότητας. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, θα ορίζονται οι εξουσιοδοτημένοι αποδέκτες δεδομένων και θα λαμβάνονται τα λοιπά μέτρα ασφάλειας. Κάθε επεξεργασία σε δεδομένα πρέπει να διασφαλίζεται με διαδικαστικά και με τεχνικά μέσα ότι μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο άτομο Αυθεντικοποίηση και Έλεγχος Προσπέλασης Η προσπέλαση σε πληροφορίες και πόρους ελέγχεται με βάση ορισμένους κανόνες που δεν διακυβεύουν την ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες αυθεντικοποίησης των χρηστών, καθώς και των στοιχείων λογισμικού και υλικού του Ο.Π.Σ. Οι διαδικασίες ελέγχου προσπέλασης στο Ο.Π.Σ. πρέπει να αποτελούν συγκερασμό των λειτουργικών αναγκών των χρηστών και να βασίζονται: Στις απαιτήσεις ασφάλειας ως προς την προσπέλαση. Στις πολιτικές επιλογές της Γ.Γ.Π.Π. σχετικά με τη διακίνηση πληροφοριών. Η παροχή δικαιωμάτων προσπέλασης στους χρήστες του Ο.Π.Σ. πρέπει να πληροί συγκεκριμένες αρχές, που συνοψίζονται τουλάχιστον στις ακόλουθες: Αποτελεί ορισμένη διαδικασία που διενεργείται από εξουσιοδοτημένα άτομα και στηρίζεται σε τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου προσπέλασης. Εξασφαλίζει ότι ο χρήστης δηλώνει με δεσμευτικό τρόπο την υποχρέωσή του να διαφυλάττει τα μέσα παροχής προσπέλασης (π.χ. κωδικοί, κ.λπ.). Δίνει οδηγίες στο διαχειριστή και στο χρήστη για τη χρήση και ιδιαίτερα για την προστασία των μέσων προσπέλασης. Μεριμνά για τον έλεγχο της προσπέλασης τρίτων μερών στα ΠΣ. Πρέπει να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι, που θα διασφαλίζουν τα ακόλουθα: Τα δικαιώματα προσπέλασης που παρέχονται δεν καταστρατηγούνται. Γίνεται ανάκληση των δικαιωμάτων αυτών, όταν δεν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εντοπίζονται οι απόπειρες παρέμβασης στο Ο.Π.Σ. που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρήγμα ασφάλειας της πρόσβασης. Οι διαδικασίες ελέγχου προσπέλασης του Ο.Π.Σ. πρέπει να αλλάζουν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 19 / 22

20 Τη μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων. Τις ανανεούμενες ανάγκες εργασίας. Τα συμπεράσματα από τους ελέγχους χρήσης των δικαιωμάτων προσπέλασης Χειρισμός Περιστατικών Ανασφάλειας Απαιτείται έγκαιρη αντιμετώπιση των ρηγμάτων ασφάλειας και ελαχιστοποίηση των απωλειών και γενικότερα του αντίκτυπου που επιφέρουν στη λειτουργία του Ο.Π.Σ. Πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία υποχρεωτικού χαρακτήρα για την αναφορά των ρηγμάτων ασφάλειας και γενικότερα των δυσλειτουργιών που διαπιστώνονται. Πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένο πλαίσιο διαδικασιών που θα διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στην εμφάνιση κάποιου περιστατικού ανασφάλειας. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: Τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που θα αναλαμβάνονται. Τη διατήρηση καταγεγραμμένων αποδείξεων των γεγονότων που συνέβησαν. Τη διαδικασία εντοπισμού του αιτίου του ρήγματος ασφάλειας. Τη διαδικασία ανάνηψης Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών Ύπαρξη μέτρων που καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, που ισχύουν για τα δικτυωμένα περιβάλλοντα Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός αυθεντικοποίησης για τα στοιχεία του τοπικού δικτύου. Το τοπικό δίκτυο δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας και μόνιμα με εξωτερικά συστήματα ή δίκτυα. Όταν η σύνδεση αυτού του είδους επιβάλλεται για εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών, τότε απαιτείται: Εξουσιοδότηση από τον υπεύθυνο ασφάλειας. Χρήση μηχανισμών που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πόρων ή/και δεδομένων του τοπικού δικτύου. Η εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων που μεταφέρονται μέσω δικτύων πρέπει να διασφαλίζεται με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Η προστασία των μηχανισμών ασφάλειας του δικτύου (π.χ. ανάχωμα ασφαλείας (firewall)) είναι πρωταρχικής σημασίας. Η εγκαθίδρυση συνδέσεων με το Internet πρέπει να γίνεται με βάση ένα πλαίσιο 20 / 22

21 προϋποθέσεων, που θα καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Οι συνδέσεις πρέπει να εξυπηρετούν στόχους του Ο.Π.Σ. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα τεχνικά μέτρα, ώστε οι συνδέσεις να μη διακυβεύουν την ασφάλεια των Π.Σ. και των δεδομένων. Επιπρόσθετα, η χρήση του Internet ως μέσου επιτέλεσης λειτουργιών του Ο.Π.Σ. απαιτεί αυξημένων προδιαγραφών μέτρα ασφάλειας. Τα μέτρα θα προκύπτουν μετά από μελέτη, ενώ πρέπει να τεκμηριώνονται οι μηχανισμοί αντιμετώπισης των απειλών Ασφάλεια Φυσικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Ο έκτος άξονας αφορά στην προστασία των φυσικών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών και του εξοπλισμού πληροφορικής από απειλές προερχόμενες από φυσικά αίτια ή παράνομη πρόσβαση Ασφάλεια Κτηριακών Εγκαταστάσεων Παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή καταστροφής των φυσικών εγκαταστάσεων που στεγάζουν το Ο.Π.Σ. Η φυσική προστασία πρέπει να στηρίζεται σε περιμετρικά ορισμένες ζώνες προστασίας γύρω από τα στοιχεία του Ο.Π.Σ. και αντίστοιχα τοποθετημένους ελέγχους. Η πρόσβαση στις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να περιορίζεται στα εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν εξοπλισμό του Ο.Π.Σ. πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο φυσικής καταστροφής, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν εξοπλισμό του Ο.Π.Σ. πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο βανδαλισμών ή άλλων επιθέσεων Ασφάλεια Εξοπλισμού και Μέσων Λειτουργίας του Ο.Π.Σ. Προστασία της ακεραιότητας του εξοπλισμού πληροφορικής από φυσικές καταστροφές ή αλλοιώσεις, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακοπή της ομαλής λειτουργίας του Ο.Π.Σ. Ο εξοπλισμός πληροφορικής πρέπει να στεγάζεται σε χώρους όπου η πρόσβαση και οι κίνδυνοι από φυσική αιτία ελέγχονται αποτελεσματικά. Η συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής πρέπει να ικανοποιεί, τουλάχιστον, τις εξής απαιτήσεις: 21 / 22

22 Να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Να προβλέπει επαρκή έλεγχο των ενεργειών του προσωπικού που εκτελεί τη συντήρηση. Για όλα τα μεταφέρσιμα μέσα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες πρακτικές: Ασφαλής φυσική φύλαξη. Περιορισμός στο ελάχιστο της διακίνησης και διανομής μέσων και δεδομένων. Διατήρηση ημερολογίου των ενεργειών καταστροφής μέσων ή διαγραφής δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτά. Οι φυσικές συνθήκες λειτουργίας του Ο.Π.Σ. (π.χ. υγρασία, θερμοκρασία) και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. 22 / 22

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Έκδοση: 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ.

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ. 1. Εισαγωγή Οι εξωτερικές απειλές χρειάζονται μια και μόνη επιτυχημένη προσπάθεια για να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στα απόρρητα δεδομένα ενός οργανισμού, πλήττοντας την ικανότητα του να παρέχει κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». ΣΧΕΔΙΟ Μαρούσι, 2013 Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΦΑΣΗ ( ΑΝ ΑΡ ΤΗ Τ Ε Α Σ ΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥ Ο ) ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-03-2009 ΑΠ.: 515/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) CISA, CGEIT, CRISC Project Management Office (PMO) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΑΣΦΑΛΗΣ; CHECKLIST

ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΑΣΦΑΛΗΣ; CHECKLIST ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΑΣΦΑΛΗΣ; CHECKLIST Εμείς στην ENERANET IT Systems πιστεύουμε πώς η Ασφάλεια των Δεδομένων και των Πληροφοριακών Συστημάτων πρέπει να έχει προτεραιότητα στην TO DO List κάθε επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Πληροφορίες: Βασίλειος Ζορκάδης, Ευφροσύνη Σιουγλέ Ε-mail: zorkadis@dpa.gr, sefrosini@dpa.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο ασφάλειας (security plan) είναι το έγγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

(Εννοιολογική θεμελίωση)

(Εννοιολογική θεμελίωση) ΑΥΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ (Εννοιολογική θεμελίωση) Καλλονιάτης Χρήστος Λέκτορας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.aegean.gr/culturaltec/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Πολιτική Ασφάλειας 3 2. Σχέδιο Ααφάλειας 5 3. Σχέδιο Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Κεφάλαιο 12 Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 10434 email: mka@aueb.gr Περίληψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε. Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3 «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.)» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Χαρίκλεια Μαλαμή ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Σ. Βενιζέλου 49-51, Λυκόβρυση Αττικής 14153 Περίληψη Η συνήθης στρατηγική των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα έχει οδηγήσει και τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Δ0Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Δ0Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού 355/2011 του Ευρωπαικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Α Π Ο Τ Ι Μ Η Σ Η Α Γ Α Θ Ω Ν Κ Α Ι Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ε Π Ι Κ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόψεις σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων»

ΘΕΜΑ: «Απόψεις σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΨΟΥΡΗ 4, 41222 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευδοκία Παπακρίβου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα