VITEX A.E. WATER BASED FLOOR VARNISH. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 WATER BASED FLOOR VARNISH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VITEX A.E. WATER BASED FLOOR VARNISH. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 WATER BASED FLOOR VARNISH"

Transcript

1 Σελίδα αρ. 1 / 9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Περιγραφή/χρήση Υδατοδιαλυτό διαφανές βερνίκι πατωμάτων ενός συστατικού βάσεως πολυορεθάνης 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρική μορφή Διεύθυνση ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τοποθεσία και κράτος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. (0030) Fax (0030) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε (0030) (0030) ΚΥΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Το προϊόν δεν έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP). Το προϊόν σε κάθε περίπτωση εμπεριέχοντας επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση τέτοια που θα πρέπει να ανακοινωθεί στον τομέα αρ.3, αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας με κατάλληλες πληροφορίες, σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2015/830. Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου: Στοιχεία επισήμανσης Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές. Εικονογράμματα κινδύνου: -- Προειδοποιητικές λέξεις: -- Δηλώσεις επικινδυνότητας: EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. EUH208 Περιέχει: μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-όνη [EC no ] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-όνη EC no ] (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-one Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δηλώσεις προφυλάξεων: P102 P273 P301+P312 P333+P313 Μακριά από παιδιά. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό /..., αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

2 Σελίδα αρ. 2 / 9 ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας... / >> VOC (Οδηγία 2004/42/CE) : Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού. VOC εκφρασμένα σε g/l προιόντος έτοιμου για χρήση : 135,00 Μέγιστη τιμή : 140, Άλλοι κίνδυνοι Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.2. Μείγματα Περιέχει: Αναγνώριση x = Συγκ. % Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP) CAS ,03 x < 0,05 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Eye Dam. 1 H318, Ερεθ. Δέρμ. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1 CE INDEX μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-όνη [EC no ] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-όνη EC no ] (3:1) CAS x < 0,0015 Acute Tox. 3 H301+H311+H331, Διάβρ. Δέρμ. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100 CE INDEX methyl-2H-isothiazol-3-one CAS x < 0,0015 Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Διάβρ. Δέρμ. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=1, EUH071 CE INDEX Το πλήρες κείμενο των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Δώστε την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν έχετε την έγκριση του γιατρού. ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μετακινήστε το άτομο σε ανοικτό αέρα, μακριά από το χώρο του ατυχήματος. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Δεν είναι γνωστές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα και επιπτώσεις που να προκλήθηκαν από το προϊόν Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανένα ιδιαίτερο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ

3 Σελίδα αρ. 3 / 9 ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς... / >> Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση Συστάσεις για τους πυροσβέστες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα. Απορρίψτε το μολυσμένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείμματα από τη φωτιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιματισμός για την πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος. Φορέστε κατάλληλα συστήματα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ατομικής προστασίας κατά την παράγραφο 8 της κάρτας δεδομένων ασφαλείας ) ώστε να προβλεφθούν μολύνσεις του δέρματος, των ματιών και του ατομικού ιματισμού. Αυτές οι υποδείξεις είναι έγκυρες είτε για τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Το προϊόν να μην χύνεται στους υπονόμους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Πραγματοποιήστε την αναρρόφηση του προϊόντος σε κατάλληλο δοχείο. Αξιολογήστε την συμβατότητα του δοχείου προς χρήση με το προϊόν, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο με ουδέτερο απορροφητικό υλικό. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Παραπομπή σε άλλα τμήματα Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Χειριστείτε το προϊόν αφού συμβουλευτείτε όλα τα μέρη αυτής της κάρτας ασφαλείας. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα συστήματα προστασίας πριν από την πρόσβαση στις ζώνες εστίασης Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων Διατηρείτε μόνο στο αρχικό δοχείο. Διατηρείτε τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες. Διατηρήστε τα δοχεία μακριά από ενδεχομένως ασύμβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. Για την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ζητήστε ενδεχόμενα την συμβουλή των προμηθευτών χημικών ουσιών. Τα συστήματα ατομικής προστασίας θα πρέπει να αναγράφουν την σήμανση CE που πιστοποιεί την συμμόρφωση με τους εν λόγω κανονισμούς. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ Προστατεύστε τα χέρια με γάντια εργασίας κατηγορίας III (αναφ. κανονισμός EN 374). Τα παρακάτω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν επιλέγετε γάντια εργασίας: συμβατότητα, υποβάθμισης, χρόνος θραύσης και

4 ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία... / >> Σελίδα αρ. 4 / 9 διείσδυσης.σε περίπτωση παρασκευασμάτων η αντίσταση γαντιών εργασίας θα πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή τους πριν τη χρήση τους. Το όριο των γαντιών εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσή τους. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιμοποιήστε ρούχα εργασίας με μακρύ μανίκι και κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας I (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 2016/425 και κανονισμού EN ISO 20344). Πλυθείτε με νερό και σαπούνι μετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ Προτείνεται η χρήση ερμητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισμός EN 166). ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση μιας μάσκας με φίλτρο τύπου B του οποίου η κλάση (1, 2 ή 3) θα πρέπει να είναι επιλεγμένη σε σχέση με την οριακή συγκέντρωση χρήσης. (αναφ. κανονισμός EN 14387). Στην περίπτωση που υφίστανται αέρια ή ατμοί διαφορετικής φύσης και/ή αέρια με σωματίδια (αερολύματα, καπνοί, νέφη, κλπ.) θα πρέπει να προβληθούν φίλτρα συνδυασμένου τύπου. Η χρήση των μέσων προστασίας των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις μάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένη. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το σχετικό TLV-TWA και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φορέστε μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική συσκευή εξωτερικού αερισμού (αναφ. κανονισμού EN 138). Για την σωστή επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε στον κανονισμό EN 529. ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Οι εκπομπές των παραγωγικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αερισμού θα πρέπει να ελέγχονται με σκοπό την τήρηση των κανονισμών επί των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος. ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Ιδιότητες Τιμή Πληροφορίες Φυσική κατάσταση υγρό παχύρρευστο Χρώμα διαφανές λευκό Οσμή άοσμο Όριο οσμής ph 8-9 Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως Αρχικό σημείο ζέσης > 100 C Περιοχή ζέσεως Σημείο ανάφλεξης > 93 C Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα Ανώτερη αναφλεξιμότητα Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας Πίεση ατμών Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα 1,02-1,06 g/cm3 Διαλυτότητα Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες KU Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες VOC (Οδηγία 2010/75/CE) : ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα Αντιδραστικότητα Δεν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

5 ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα... / >> Χημική σταθερότητα Σελίδα αρ. 5 / 9 Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν ιδιαίτερη. Πραγματοποιήστ ετις συνήθεις προφυλλάξεις έναντι των χημικών προϊόντων Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Μεταβολισμός, κινητική, μηχανισμός δράσης και άλλες πληροφορίες Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση Διαδραστικές επιπτώσεις ΟΞΕΊΑ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ LC50 (Εισπνοή) του μείγματος: LD50 (Στοματική) του μείγματος: LD50 (Δερματική) του μείγματος: Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό) Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό) Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό) LD50 (Στοματική) LD50 (Δερματική) LC50 (Εισπνοή) > 2,175 mg/kg 1,2-benziosothiazolin-3-one > 1,221 mg/kg 1,2-benziosothiazolin-3-one 0,5 mg/l ΔΙΆΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΉ ΖΗΜΊΑ / ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΏΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΎ Ή ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-όνη [EC no ] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-όνη EC no ] (3:1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-one ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΈΝΕΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ

6 ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες... / >> Σελίδα αρ. 6 / 9 ΚΑΡΚΙΝΟΓΈΝΕΣΗ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ (STOT) - ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ (STOT) - ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗ Ιξώδες: KU ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα LC50 - Ψάρια > 2,18 mg/l/96h 1,2-benziosothiazolin-3-one Oncorhynchus mykiss OECD Test Guideline 203 EC50 - Οστρακόδερμα > 2,94 mg/l/48h 1,2-benziosothiazolin-3-one Daphnia magna OECD Test Guideline 202 EC50 - Φύκια / Υδρόβια Φυτά > 0,11 mg/l/72h 1,2-benziosothiazolin-3-one Pseudokirchneriella subcapitata OECD Test Guideline 201 μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-όνη [EC no ] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-όνη EC no ] (3:1) EC50 - Οστρακόδερμα > 0,018 mg/l/48h Χρόνιο NOEC Ψαριών 0,5 mg/l Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 2-methyl-2H-isothiazol-3-one Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλης/νερού 0,32 Log Kow Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1% Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα καθαρού προϊόντος πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

7 Σελίδα αρ. 7 / 9 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΑκατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Το προιόν δεν θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε ζητήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικά (A.D.R.), σιδηροδρομικά (RID), θαλάσσια (IMDG code) και αεροπορικά (IATA) Αριθμός ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη σχετική πληροφορία ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κατηγορία Seveso - Οδηγία 2012/18/ΕΚ: Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH) Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες SVHC σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH) Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής Διατ. (CE) 649/2012: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση του Ρότερνταμ: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση της Στοκχόλμης: Υγιεινομικοί έλεγχοι VOC (Οδηγία 2004/42/CE) : Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού.

8 ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα... / >> Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Σελίδα αρ. 8 / 9 Δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα / για τις ουσίες που αναφέρονται στην ενότητα 3. ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: Acute Tox. 2 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 2 Acute Tox. 3 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 3 Acute Tox. 4 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4 Διάβρ. Δέρμ. 1B Διάβρωση του δέρματος, kατηγορία 1B Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, kατηγορία 1 Ερεθ. Δέρμ. 2 Eρεθισμός του δέρματος, kατηγορία 2 Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρματος, kατηγορία 1 Skin Sens. 1A Ευαισθητοποίηση του δέρματος, kατηγορία 1A Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξέος κινδύνου, kατηγορία 1 Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 1 H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. H301+H311+H331 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης, σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση κατάποσης. H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. ΥΠΟΜΝΗΜΑ: - ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service - CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test - CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) - CLP: Κανονισμός CE 1272/ DNEL: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα - EmS: Δελτίο Έκτακτης ανάγκης - GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων - IATA DGR: Κανονισμός για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς - IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού - IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - IMO: International Maritime Organization[Διεθνής Θαλάσσια Οργάνωση] - INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου VI του CLP - LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% - LD50: Θανατηφόρα δόση 50% - OEL: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας - PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύμφωνα με το REACH - PEC: Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση - PEL: Προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης - PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - REACH: Κανονισμός CE 1907/ RID: Κανονισμός για την διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένο - TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου - ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την εργασιακή έκθεση. - TWA STEL: Όριο σύντομης έκθεσης - TWA: Μέση οριακή έκθεση - VOC: Πτητική οργανική ένωση - vpvb: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Κανονίσμός (EK) 1907/2006 (REACH) 2. Κανονίσμός (EK) 1272/2008 (CLP)

9 Σελίδα αρ. 9 / 9 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες... / >> 3. Κανονίσμός (EE) 790/2009 (I Atp. CLP)4. Κανονίσμός (EE) 2015/ Κανονίσμός (EE) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Κανονίσμός (EE) 618/2011 (III Atp. CLP) 7. Κανονίσμός (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Κανονίσμός (EE) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Κανονίσμός (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Κανονίσμός (EE) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Κανονίσμός (EE) 2016/918 (VIII Atp. CLP) 12. Κανονίσμός (EE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Κανονίσμός (EE) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Κανονίσμός (EE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Κανονίσμός (EE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 16. Κανονίσμός (EE) 2019/521 (XII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Ιστοσελίδα Web IFA GESTIS - Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA - Βάση δεδομένων με πρότυπα δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS) για χημικές ουσίες - Υπουργείο Υγείας και ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Ιταλία Σημείωση για το χρήστη: οι πληροφορίες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος. Επειδή η χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις. Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό χειρισμού χημικών προϊόντων. Η ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται στις μεθόδους υπολογισμού που ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού CLP, εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά στις ενότητες 11 και 12. Οι μέθοδοι αξιολόγησης των χημικοφυσικών ιδιοτήτων αναφέρονται στην ενότητα 9. Μετατροπές σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση: Επιφέρθηκαν μετατροπές στις ακόλουθες ενότητες: 01 / 02 / 03 / 09 / 11 / 12 / 15.

Δελτίο Πληροφοριών. ΕΛΛΑΔΑ Τηλ Fax

Δελτίο Πληροφοριών. ΕΛΛΑΔΑ Τηλ Fax Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία f.κariki ΧΑΡΤΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΑΡΤΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

FARMICOL SPA GF506. Δελτίο Πληροφοριών. ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Solaro (Mi) Italia

FARMICOL SPA GF506. Δελτίο Πληροφοριών. ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Solaro (Mi) Italia Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Black

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Black Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-015-030 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 6 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 49043740 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Red

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Red Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-019-030 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Blue

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Blue Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-014-030 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Sulfuric acid 0.5% solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Sulfuric acid 0.5% solution Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-B05007 Επωνυμία Αριθμός INDEX 016-020-00-8

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA PBS 10x Solution

BIO-OPTICA MILANO SPA PBS 10x Solution Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 15-M107 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

FARMICOL SPA BLACK ROAD. Δελτίο Πληροφοριών BLACK ROAD. Προστατευτικό για λάστιχα αυτοκινήτων και των λιποπαγίδων Solaro (Mi) Italia

FARMICOL SPA BLACK ROAD. Δελτίο Πληροφοριών BLACK ROAD. Προστατευτικό για λάστιχα αυτοκινήτων και των λιποπαγίδων Solaro (Mi) Italia Σελίδα αρ. 1/8 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Killik

BIO-OPTICA MILANO SPA Killik Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-9801 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

/2008 (CLP)

/2008 (CLP) Σελίδα αρ. 1/8 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Myoadenylate deaminase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Myoadenylate deaminase Reagent A Myoadenylate deaminase Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 30-30116LY.A

Διαβάστε περισσότερα

DOMAMID 6B30 GY77470

DOMAMID 6B30 GY77470 Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 10030107 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ANTIFREEZE Ημερομ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφοριών EXCEL ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ. Τηλ Fax

Δελτίο Πληροφοριών EXCEL ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ. Τηλ Fax Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία EXCEL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις -

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις - Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: UCARE Γυαλιστικό Ελαστικών Red / Green Shine Κωδ. 00-01-921 & 00-01-923& 00-01-979 1.2 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6G BK. Δελτίο Πληροφοριών

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6G BK. Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 49053379 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Diastase

BIO-OPTICA MILANO SPA Diastase Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 04-140805 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

FLAVOURART SRL FA RY4

FLAVOURART SRL FA RY4 Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία FA0608 RY4 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Amylase

BIO-OPTICA MILANO SPA Amylase Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ULTRA SHIELD

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδομένων Ασφαλείας

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 ελτίο εδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 500502 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδομένων Ασφαλείας

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο εδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία - 402410-402411 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Nitro Blue Tetrazolium Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Nitro Blue Tetrazolium Reagent A Nitro Blue Tetrazolium Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 04-253031.A

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Blue

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Blue Bio Marking Dye - Blue Δελτίο Πληροφοριών Ημερομ. Αναθ. 30/11/2017 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Paraffin Bio Plast

BIO-OPTICA MILANO SPA Paraffin Bio Plast Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 65-30006S Επωνυμία Αριθμός INDEX / Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-10002E Επωνυμία Αριθμός INDEX /

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA TBS 10x Solution

BIO-OPTICA MILANO SPA TBS 10x Solution Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-M10002 Επωνυμία Αριθμός INDEX /

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Malachite green solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Malachite green solution Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

YANNIDIS BROS S.A. VISTO READY FINE. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

YANNIDIS BROS S.A. VISTO READY FINE. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 8. 11. 16. Έλεγχος Άλλες Τοξικολογικές πληροφορίες. της έκθεσης/ατοµική πληροφορίες..../ >> προστασία..../ >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ LD50 - Patty (Στοµατική) - Industrial 6. 13. Σύνθεση/πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Orange G (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Orange G (C.I ) Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 34-P109/100 Επωνυμία Αριθμός CE 217-705-6 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Oxalic acid Mallory

BIO-OPTICA MILANO SPA Oxalic acid Mallory Σελίδα αρ. 1 / 9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Periodic acid 1% solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Periodic acid 1% solution Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-05030/L Επωνυμία Αριθμός CE 233-937-0 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILAWET ECO. ελτίο Πληροφοριών FILAWET ECO. Αναγνωρισµένες Χρήσεις Βιοµηχανικές Επαγγελµατικές Καταναλωτικές Xήσεις

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILAWET ECO. ελτίο Πληροφοριών FILAWET ECO. Αναγνωρισµένες Χρήσεις Βιοµηχανικές Επαγγελµατικές Καταναλωτικές Xήσεις Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: SUPERLUX Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Picric acid 1.2% aqueous solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Picric acid 1.2% aqueous solution Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-M05027 Επωνυμία Αριθμός INDEX 609-009-00-X

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A FERM H2O

DGK-PELLACHROM A FERM H2O DGK-PLACHROM ΤΜΗΜΑ 10. 14. 16. Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πληροφορίες. και σχετικά δραστικότητα. µε... / τη >> µεταφορά.... / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 14.5. 10.4. - PEC: Περιβαλλοντικοί Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA ATPase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA ATPase Reagent A ATPase Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Αναθεώρηση αρ.5 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 30-30125LY.A

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφοριών. Τηλ Fax

Δελτίο Πληροφοριών. Τηλ Fax Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: EXCEL Επωνυμία Αριθμός CE 215-277-5 Αριθμός CAS 1317-61-9

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία EXCEL ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Mayer's carmalum

BIO-OPTICA MILANO SPA Mayer's carmalum Σελίδα αρ. 1 / 9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA NADH diaforase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA NADH diaforase Reagent A NADH diaforase Reagent A Σελίδα αρ. 1 / 8 Αντικαθιστά την αναθεώρηση:4 (Ημερομ. Αναθ. 12/10/2017) Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA BioParaFree

BIO-OPTICA MILANO SPA BioParaFree Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA BioParaFree

BIO-OPTICA MILANO SPA BioParaFree Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 08-1750 Επωνυμία Αριθμός CAS 8042-47-5

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - ΕΡΜΗΣ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

VITEX - ΕΡΜΗΣ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας VITEX - ΕΡΜΗΣ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. VITEX ΜΕ TEFLON TM ΤΜΗΜΑ 8. 10. 11. Έλεγχος Σταθερότητα Τοξικολογικές έκθεσης/ατομική και αντιδραστικότητα προστασία.../ >>.../ >>.../ >> Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A DECONYL ECO-32 BASE03. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας DECONYL ECO-32 BASE03 WATER BASED ECO WALL PAINT.

DGK-PELLACHROM A DECONYL ECO-32 BASE03. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας DECONYL ECO-32 BASE03 WATER BASED ECO WALL PAINT. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισµός αποθήκευση.... / >> 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. DGK-PLACHROM ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 10. 14. 16. Μέτρα Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πρώτων πληροφορίες. σχετικά βοηθειών.

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Πληροφοριών DT00673 THIXO AGENT FOR CONDENSATION Zhermack S.p.a Badia Polesine (RO) Italy Τηλ Fax.

ελτίο Πληροφοριών DT00673 THIXO AGENT FOR CONDENSATION Zhermack S.p.a Badia Polesine (RO) Italy Τηλ Fax. Σελίδα αρ. 1/9 ελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης. 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Κωδικός: Επωνυµία. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονισμός 2015/830

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονισμός 2015/830 Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονισμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Fixative for acid phosphatase

BIO-OPTICA MILANO SPA Fixative for acid phosphatase Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 7 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 30-30120 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Cytocrome C Oxidase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Cytocrome C Oxidase Reagent A Ημερομ. Αναθ. 01/04/2019 Τυπώθηκε στις 10/05/2019 Σελίδα αρ. 1 / 8 Αντικαθιστά την αναθεώρηση:4 (Ημερομ. Αναθ. 12/10/2017) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία NanoPhos54 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram's iodine solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram's iodine solution Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 05-20006/L 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram's iodine

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram's iodine Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 05-05050/L 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Lugol iodine

BIO-OPTICA MILANO SPA Lugol iodine Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 05-05015/L 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 23 45 67 89 1 / 09 ΤΜΗΜΑ 8. 10. 11. Έλεγχος Σταθερότητα Τοξικολογικές της έκθεσης/ατομική και αντιδραστικότητα προστασία... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 10.4. Με ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΚανονικός

Διαβάστε περισσότερα

εδοµένων Ασφαλείας : του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

εδοµένων Ασφαλείας : του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 3. 9. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Φυσικές Άλλες Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές µε ιδιότητες. για... νοµοθεσία. / >> τα συστατικά..../ >>.../ >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A INCOVER WHITE N.00. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

DGK-PELLACHROM A INCOVER WHITE N.00. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας DGKPLACHROM A010000 INCOVER WHITE N.00 ΤΜΗΜΑ 7. 15. Χειρισµός Στοιχεία σχετικά και αποθήκευση. µε τη νοµοθεσία.... / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 7.3. VOC Ειδική προιόντος τελική χρήση : ή χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA

BIO-OPTICA MILANO SPA Acetylcholinesterase staining kit Reagent A Αναθεώρηση αρ.3 Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphofructokinase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphofructokinase Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 30-30117LY.A 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Brown-Brenn Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Brown-Brenn Reagent A Brown-Brenn Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομ. Αναθ. 12/10/2017 Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Επωνυμία. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA AgNOR Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA AgNOR Reagent A AgNOR Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Ημερομ. Αναθ. 08/11/2017 Τυπώθηκε στις 07/08/2018 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphotungstic hematoxylin - P.T.A.H.

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphotungstic hematoxylin - P.T.A.H. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 05-10017/L 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 9. 12. 15. 16. Μέτρα Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία για και σχετικά την χηµικές αντιµετώπιση ιδιότητες.... νοµοθεσία. / >> τυχαίας.../... >> / >>... έκλυσης. / >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM DECO VAROSI

DGK-PELLACHROM DECO VAROSI ΤΜΗΜΑ 11. 14. 16. Μέτρα Άλλες Τοξικολογικές Πληροφορίες πληροφορίες αντιµετώπιση σχετικά πληροφορίες... / >> τη τυχαίας µεταφορά.../ >> έκλυσης.../ >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 23 45 67

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Congo red (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Congo red (C.I ) Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Επωνυμία. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Light green SF (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Light green SF (C.I ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 34-P172/25 Επωνυμία Αριθμός CE 225-906-5

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. SILACRYL. εδοµένων Ασφαλείας

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. SILACRYL. εδοµένων Ασφαλείας VITEX HERMES YANNIDIS BROS S.A. ΤΜΗΜΑ 3. 9. 12. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές πληροφορίες. µε ιδιότητες. για... νοµοθεσία. / >> τα συστατικά....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Hematoxylin certified (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Hematoxylin certified (C.I ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 34-P129/100 Επωνυμία Αριθμός CE 208-237-3

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.... / >> VITEX HERMES YANNIDIS BROS S.A. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 02 / 03 / 093. 6. 12. / 12 Σύνθεση/πληροφορίες Μέτρα Οικολογικές / 16. για την πληροφορίες. αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ZA 24 CONCRETE - BASE

ZA 24 CONCRETE - BASE Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης. 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Κωδικός: Επωνυµία. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό για το μαλάκωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A WALLSEAL BASE02. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

DGK-PELLACHROM A WALLSEAL BASE02. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας DGKPLACHROM ΤΜΗΜΑ 7. 9. 12. 15. 16. Χειρισµός Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά και χηµικές πληροφορίες. αποθήκευση. µε ιδιότητες.... νοµοθεσία. / >>... /... >> / >>... / >> ελτίο

Διαβάστε περισσότερα