α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση."

Transcript

1 Εξέταση προσομοίωσης στο μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Χρόνος εξέτασης: 4.5 ώρες Σύνολο σελίδων: 8 (οχτώ) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σώμα μάζας m είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθερής επαναφοράς k και εκτελεί γραμμική κίνηση δεχόμενο πέρα από την ελαστική δύναμη επαναφοράς και δύναμη αντίστασης της μορφής f = bυ, όπου b= 100 km η σταθερή απόσβεσης και υ η ταχύτητα του σώματος. Τι είδους κίνηση εκτελεί το σώμα; α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση. 2. Ένα κύκλωμα πηνίου-πυκνωτή-αντίστασης σε σειρά αποτελείται από πυκνωτή μεταβλητής χωρητικότητας. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου είναι L, ενώ αρχικά η χωρητικότητα του πυκνωτή ρυθμίζεται στην τιμή C. Αν η χωρητικότητα του πυκνωτή μειωθεί κατά 25% η συχνότητα συντονισμού είναι ίση προς Hz. Ποια είναι η συχνότητα συντονισμού αν η χωρητικότητα του πυκνωτή αυξηθεί κατά 25% (ως προς την αρχικά ρυθμιζόμενη τιμή); α Hz β Hz γ. 200 Hz δ Hz 3. Σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση κατά μήκος της οριζόντιας διεύθυνσης x Ox. Τριβές δεν υπάρχουν. Τι μορφή έχει το διάγραμμα x p(x), όπου x η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας του, και p(x) η ορμή του εκπεφρασμένη ως συνάρτηση της απομάκρυνσης (από την θέση ισορροπίας); Θεωρήστε ότι η θέση ισορροπίας συμπίπτει με την αρχή των αξόνων Ο. α. Έχει τη μορφή ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. β. Έχει τη μορφή υπερβολής της οποίας οι ασύμπτωτες τέμνονται στην αρχή των αξόνων. γ. Έχει τη μορφή έλλειψης με κέντρο την αρχή των αξόνων. δ. Έχει τη μορφή κύκλου με κέντρο την αρχή των αξόνων. Copyright: Pant. Lapas

2 4. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ένας παρατηρητής δεν αντιλαμβάνεται ηχητικό φαινόμενο Doppler καθόλη τη διάρκεια της κίνησής του; Θεωρήστε ότι ο παρατηρητής και η ηχητική πηγή περιβάλλονται από αέρα που ηρεμεί. α. Όταν βρίσκεται ακίνητος σε ανοιχτό χώρο και ένα ευθύγραμμα κινούμενο παλλόμενο διαπασών διέρχεται από κοντά του σε σχετικά μικρή απόσταση. β. Όταν κινείται γρήγορα προς λείο κατακόρυφο τοίχο, κρατώντας στο χέρι του παλλόμενο διαπασών. γ. Όταν κινείται σε ανοιχτό χώρο κρατώντας στο χέρι του παλλόμενο διαπασών, και συγχρόνως προσεγγίζει ακίνητο όμοιο παλλόμενο διαπασών. δ. Όταν κινείται κατά μήκος της περιφέρειας κύκλου στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ακίνητο παλλόμενο διαπασών. 5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις προτάσεις που ακολουθούν και ακριβώς δίπλα του την ένδειξη Σ αν η πρόταση που παρατίθεται είναι σωστή ή Λ αν είναι λανθασμένη. α. Για τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου μέσου διάδοσης. β. Ο όρος «στιγμιότυπο» ενός μηχανικού αρμονικού κύματος αναφέρεται στην κίνηση ενός συγκεκριμένου σημείου του μέσου διάδοσης συναρτήσει του χρόνου. γ. Στην κινητική θεωρία του ιδανικού αερίου, η σύγκρουση ενός μορίου του αερίου με τα τοιχώματα του δοχείου οδηγεί σε αντιστροφή της συνιστώσας της ορμής που είναι κάθετη στην επιφάνεια του τοιχώματος στη θέση του σημείου σύγκρουσης. δ. Η ταχύτητα διάδοσης ενός αρμονικού κύματος σε κάποιο μέσον διάδοσης είναι ανεξάρτητη από τα χαρακτηριστικά του μέσου διάδοσης. ε. Η ηλεκτρική και η μαγνητική συνιστώσα ενός αρμονικού ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται στον κενό χώρο είναι συμφασικές μεταξύ τους. Copyright: Pant. Lapas

3 ΘΕΜΑ 2ο 1. Στη διάταξη του διπλανού σχήματος, σώμα μάζας m είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου σταθερής επαναφοράς k. Δεύτερο σώμα μάζας m κρέμεται στο κάτω άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος το πάνω άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε οροφή. Όταν το σύστημα ισορροπεί το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος και το νήμα είναι τεντωμένο και κατακόρυφο, με τα δύο σώματα να εφάπτονται μεταξύ τους (όπως δείχνεται στην εικόνα). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος που είναι δεμένο στο άκρο του ελατηρίου και του οριζοντίου δαπέδου είναι μ. Στη διάταξη ισορροπίας τα κέντρα μάζας των δύο σωμάτων βρίσκονται πάνω στην ίδια οριζόντια ευθεία η οποία ορίζει και τη στάθμη αναφοράς της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας (το σώμα όμως που είναι δεμένο στο νήμα δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με το οριζόντιο δάπεδο). Η επιτάχυνση της βαρύτητας g θεωρείται γνωστή. Αρχικώς το όλο σύστημα ισορροπεί. 1.Α Διατηρώντας διαρκώς τεντωμένο το νήμα ανυψώνουμε το σώμα που είναι δεμένο στο κάτω άκρο του σε ύψος h πάνω από τη στάθμη αναφοράς της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας και στη συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο. Όταν το νήμα γίνει κατακόρυφο τα δύο σώματα συγκρούουνται τελείως ελαστικά μεταξύ τους. Να βρείτε ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιεί το ύψος h ώστε να έχουμε τουλάχιστον δύο κρούσεις. Μονάδες 6 1.Β Αντικαθιστούμε το εκκρεμές της προηγούμενης διάταξης με μακριά, ομογενή και ισοπαχή ράβδο μάζας M και μήκους L, αφήνοντας το υπόλοιπο σύστημα ως έχει. Στη διάταξη ισορροπίας το κέντρο μάζας του σώματος μάζας m και το κατώτερο άκρο της ράβδου βρίσκονται στην ίδια οριζόντια ευθεία, η οποία ορίζει και πάλι τη στάθμη αναφοράς της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας, το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος και η ράβδος είναι σε κατακόρυφη θέση. Αρχικώς το νέο σύστημα ισορροπεί. Στη συνέχεια ανυψώνουμε το κατώτερο άκρο της ράβδου σε ύψος h πάνω από τη στάθμη αναφοράς της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας και κατόπιν αφήνουμε τη ράβδο ελεύθερη. Όταν η ράβδος έρθει σε κατακόρυφη θέση συγκρούεται με το σώμα μάζας m και ακινητοποιείται αμέσως μετά την κρούση (παραμένοντας σε κατακόρυφη θέση). Να βρείτε και πάλι ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιεί το ύψος h ώστε να έχουμε τουλάχιστον δύο κρούσεις. Κατά τη μελέτη της κρούσης θεωρήστε προσεγγιστικά το σώμα μάζας m αμελητέων διαστάσεων. Μονάδες 8 Σε κάθε περίπτωση θεωρήστε τη διάρκεια της κρούσης αμελητέα. Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς και ισοπαχούς ράβδου μάζας Μ και μήκους L περί άξονα κάθετο στη ράβδο διερχόμενο από το κέντρο μάζας της ICM = (1/12)ML 2. Copyright: Pant. Lapas

4 2. Στο ερώτημα αυτό μελετάμε τον σχηματισμό στασίμων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με τη βοήθεια δύο τέλεια αγώγιμων ανακλαστικών επιπέδων μεγάλης έ- κτασης παράλληλα προς τις διευθύνσεις y και z σε σχέση με τη μεταξύ τους απόσταση L (μετρημένης κατά τη διεύθυνση x). Η όλη διάταξη βρίσκεται στον αέρα. Οι εξισώσεις της ηλεκτρικής και μαγνητικής συνιστώσας του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται προς τη θετική διεύθυνση x είναι E (,) xt = Eηµ ( kx ωt) 1y 0 B (,) xt = Bηµ ( kx ωt) 1z 0 ενώ οι αντίστοιχες εξισώσεις για το κύμα που διαδίδεται προς την αρνητική διεύθυνση x είναι E (,) xt = Eηµ ( kx+ ωt) 2y 0 B (,) xt = Bηµ ( kx+ ωt) 2z 0 όπου k= 2 π/ λ είναι ο κυματαριθμός και ω η γωνιακή συχνότητα των κυμάτων. Παρατηρήστε ότι τα κύματα είναι εγκάρσια και περιορίζονται χωροειδώς μόνο κατά τη διεύθυνση x. Θεωρήστε την αρχή Ο του τρισορθογώνιου συστήματος συντεταγμένων xyz της παραπάνω εικόνας στο κέντρο της δεξιάς αγώγιμης πλάκας. 2.Α Να υπολογίσετε την ηλεκτρική και μαγνητική συνιστώσα του στασίμου ηλεκτρομαγνητικού κύματος που σχηματίζεται μεταξύ των δύο αγώγιμων επιπέδων. Χρησιμοποιήστε την αρχή της επαλληλίας σε κάθε περίπτωση. Ποιο είναι το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου και ποιο του μαγνητικού πεδίου; Μονάδες 3 2.Β Για το στάσιμο ηλεκτρομαγνητικό κύμα που μελετάμε, υπάρχουν επίπεδα κάθετα στη διεύθυνση x (δηλ. παράλληλα προς τις διευθύνσεις y και z) πάνω στα οποία το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδενικό, και αντίστοιχα επίπεδα πάνω στα οποία το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου μεγιστοποιείται. Η πρώτη περίπτωση είναι σε αντιστοιχία με τους δεσμούς που εμφανίζει ένα στάσιμο κύμα διαδιδόμενο σε χορδή ενώ η δεύτερη σε αντιστοιχία με τις κοιλίες με τη διαφορά ότι αντί για σημεία έχουμε επίπεδα. Η παραπάνω ανάλυση ισχύει και για το πλάτος του μαγνητικού πεδίου (δηλ. υπάρχουν επίπεδα κάθετα στη διεύθυνση x πάνω στα οποία το πλάτος του μαγνητικού πεδίου μηδενίζεται και επίπεδα πάνω στα οποία μεγιστοποιείται). Χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα αναλογία, να βρείτε την απόσταση κατά μήκος της διεύθυνσης x μεταξύ ενός επιπέδου επί του οποίου το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδενικό και του κοντινότερου σε αυτό επιπέδου επί του οποίου το πλάτος του μαγνητικού πεδίου μεγιστοποιείται. 2.Γ Φέρνουμε τώρα στο χώρο μεταξύ των δύο αγώγιμων επιπέδων όπου περιορίζεται το στάσιμο ηλεκτρομαγνητικό κύμα ένα μικρό επίπεδο μεταλλικό τετραγωνικό πλαίσιο, το οποίο προσανατολίζουμε παράλληλα με το επίπεδο Oxy. Να διαπιστώσετε αν θα αναπτυχθεί επαγωγικό ρεύμα ή όχι. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 3 Copyright: Pant. Lapas

5 ΘΕΜΑ 3ο Η διάταξη του παρακάτω σχήματος αποτελείται από ένα λέιζερ τιτανίου-ζαφειρίου το οποίο λειτουργεί με διαμήκη μεμονωμένο τρόπο δόνησης (single longitudinal mode). Στον διαμήκη τρόπο δόνησης το φως σκεδάζεται μεταξύ των επαργυρωμένων κατόπτρων της κοιλότητας του λέιζερ έ- τσι ώστε το ηλεκτρικό πεδίο να παρουσιάζει δεσμούς στις θέσεις των κατόπτρων λόγω της μεγάλης ανακλαστικότητας των τελευταίων. Η μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος του ά- ξονα της κοιλότητας του λέιζερ (που στην εικόνα συμπίπτει με τον άξονα της εξερχόμενης δέσμης φωτός) έχει επομένως τη δομή στασίμου κύματος. Στον διαμήκη μεμονωμένο τρόπο δόνησης διεγείρεται διάμηκες στάσιμο κύμα μίας συγκεκριμένης συχνότητας μόνο. Η εξερχόμενη από το λέιζερ δέσμη φωτός διέρχεται διαδοχικά (α) από εστιαστή ο οποίος μικραίνει αισθητά τη διατομή της δέσμης (χωρίς να επηρεάζει την πορεία της), (β) κατόπιν προσπίπτει σε πρίσμα ολικής ανάκλασης με δείκτη διάθλασης nπ και με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που δείχνονται στην εικόνα, (γ) στη συνέχεια εξέρχεται από το πρίσμα αφού προηγηθεί ολική εσωτερική ανάκλαση στην υποτείνουσά του, (δ) μετά συναντά τον επίπεδο ανακλαστήρα Α, (ε) κατόπιν τον επίπεδο ανακλαστήρα Β και (στ) τελικά προσπίπτει υπό γωνία θ π στην πάνω έδρα γυάλινου διαφανούς κύβου με δείκτη διαθλασης n 1. Ο γυάλινος κύβος εδράζεται πάνω σε δεύτερο διαφανές υλικό με δείκτη διάθλασης n 2. Δίνονται τα εξής: το αξονικό μήκος (δηλ. η απόσταση μεταξύ των δύο κατόπτρων) της κοιλότητας του λέιζερ είναι σταθερό και ίσο προς L = 2m, ο μέσος δείκτης διάθλασης στο εσωτερικό της κοιλότητας του λέιζερ μπορεί να θεωρηθεί προσεγγιστικά ίσος με τη μονάδα, το κεντρικό μήκος κύματος της παραγόμενης από το λέιζερ δέσμης φωτός λ0 = 800 nm, και η γωνία πρόσπτωσης στην πάνω έδρα του γυάλινου κύβου θπ = 30 ο. Copyright: Pant. Lapas

6 Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας πάνω στη θεωρία των στασίμων κυμάτων όπου χρειάζεται, υποθέτοντας ότι η όλη διάταξη (λέιζερ πρίσμα κύβος υλικό στο κάτω μέρος του κύβου) περιβάλλεται από αέρα, και αγνοώντας τυχόν διασκεδασμό στο εσωτερικό των διαφόρων διάφανων συνιστωσών της διάταξης, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα. Α. Αν η παραγόμενη από το λέιζερ ακτινοβολία δεν είναι αμιγώς μονοχρωματική αλλά εμπεριέχει ένα πολύ μικρό εύρος μηκών κύματος Δλ περί το κεντρικό μήκος λ 0, να κάνετε μια εκτίμηση για τη μέγιστη δυνατή τιμή του εύρους Δλ. Β. Τι δυνατές τιμές μπορεί να έχει ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος ολικής ανάκλασης; Μονάδες 4 Γ. Να υπολογίσετε την γωνία μεταξύ των δύο ανακλαστήρων. Μονάδες 4 Δ. Αν είναι γνωστό ότι μόλις η δέσμη εισέλθει στον γυάλινο κύβο με δείκτη διάθλασης n1 συναντά αντίστοιχη κατακόρυφη έδρα του κύβου όπου και υφίσταται ολική εσωτερική ανάκλαση υπό γωνία η οποία είναι 30 ο μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία πρόσπτωσης στην αυτή έδρα: Δ.1 να υπολογίσετε την τιμή του δείκτη διάθλασης n 1, Μονάδες 7 Δ.2 να αποδείξετε ότι δεν μπορεί να συμβεί ολική εσωτερική ανάκλαση στη διαχωριστική επιφάνεια του γυάλινου κύβου και του υλικού με δείκτη διάθλασης n2, και να βρείτε ένα άνω όριο για τις επιτρεπτές τιμές που μπορεί να πάρει η γωνία διάθλασης στην προαναφερθείσα διαχωριστική επιφάνεια. Copyright: Pant. Lapas

7 ΘΕΜΑ 4ο Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος ένας ομογενής κύβος κι ένας ομογενής κύλινδρος ίδιας μάζας m τοποθετούνται πάνω σε οριζόντια επιφάνεια έτσι ώστε ο κύλινδρος να βρίσκεται σε επαφή με την αριστερή κατακόρυφη έδρα του κύβου κατά μήκος μιας γεννέτειράς του. Το αξονικό μήκος του κυλίνδρου είναι ίσο με την ακμή του κύβου. Αρχικώς το σύστημα (κύβου-κυλίνδρου) συγκρατείται ακίνητο, με την δεξιά κατακόρυφη έδρα του κύβου να βρίσκεται σε επαφή με το αριστερό άκρο συμπιεσμένου ιδανικού ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε κατακόρυφο τοίχο. Ο συντελεστής στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης, μεταξύ κυλίνδρου-δαπέδου, κύβου-δαπέδου και κυλίνδρου-κύβου, είναι μσ και μο αντιστοίχως, όπου μσ > μο. Στο αριστερό άκρο του ελατηρίου υπάρχει αβαρές εμπόδιο που εφαρμόζει σχεδόν ακριβώς (χωρίς να βρίσκεται σε επαφή με το δάπεδο) στη δεξιά κατακόρυφη έδρα του κύβου, ο μόνος ρόλος του οποίου είναι η μεταβίβαση της δύναμης του ελατηρίου προς το σύστημα κύβου-κυλίνδρου. Δεν υπάρχουν τριβές μεταξύ του εμποδίου στο άκρο του ελατηρίου και της αντίστοιχης έδρας του κύβου. Ο άξονας του ελατηρίου βρίσκεται στην προέκταση της ευθείας που συνδέει τα κέντρα μάζας κυλίνδρου και κύβου. Θεωρήστε ως χρονική στιγμή t = 0 τη στιγμή κατά την οποία το σύστημα κυλίνδρου-κύβου απελευθερώνεται. Δίνονται τα εξής: ο συντελεστής στατικής τριβής μ σ = 0,6, η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s 2, η σταθερή επαναφοράς του ελατηρίου k = 40 N/m, η μάζα του κάθε σώματος m = 10 kg, η ακτίνα του κυλίνδρου R = 0,5 m, και η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου περί τον άξονα συμμετρίας του ΙCM = (1/2)mR 2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις συναρτήσει των δεδομένων μεγεθών της άσκησης και μόνον. για την οποίαν το σύστη- Α. Να υπολογίσετε την ελάχιστη δυνατή συμπίεση του ελατηρίου s min ελ μα τίθεται σε κίνηση προς τα αριστερά όταν αφεθεί ελεύθερο. Μονάδες 4 Β. Υποθέστε ότι η αρχική συμπίεση του ελατηρίου είναι απειροστά μεγαλύτερη από την τιμή του προηγούμενου ερωτήματος, προκειμένου να τεθεί σε κίνηση το σύστημα. Όταν το s min ελ σύστημα αρχίζει την κίνησή του δεν παρατηρείται σχετική ολίσθηση μεταξύ κυλίνδρου και κύβου επί της οριζόντιας ευθείας κατά μήκος της οποίας εφάπτονται. Β.1 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να βρείτε ένα άνω όριο για την τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης μ ο. Μονάδες 9 Copyright: Pant. Lapas

8 Αν για τον συντελεστή τριβής ολίσθησης είναι γνωστό ότι μο = 0,2, Β.2 να υπολογίσετε τη συμπίεση του ελατηρίου τη στιγμή που εμφανίζεται σχετική ολίσθηση μεταξύ κυλίνδρου και κύβου 1, Μονάδες 6 Β.3 να υπολογίσετε την ενέργεια που χάθηκε κατά τη διάρκεια της σχετικής ολίσθησης μεταξύ κυλίνδρου και κύβου, καθώς και την ολική απώλεια ενέργειας λόγω τριβών από τη στιγμή t = 0 ως τη στιγμή που το σύστημα κυλίνδρου-κύβου σταματάει να κινείται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. Μονάδες 6 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 1 Το κομμάτι Β αφορά το «τρίψιμο» του κυλίνδρου επί της αριστερής κατακόρυφης έδρας του κύβου. Copyright: Pant. Lapas

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Φσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθνσης Γ Λκείο 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Η εξίσωση της αποµάκρνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτος χ 0 και κκλικής σχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ 0 ηµωt.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm)

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm) Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ/ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο έχει τη διεύθυνση του άξονα x x, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα, μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 014 8:00-11:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Στις ερωτήσεις 4 να σημειώσετε την σωστή. ) Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η συνολική δύναμη που δέχεται: (α) είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΘΕΜΤ ΦΥΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας προτείνουν για άλλη μια χρονιά, ένα ολοκληρωμένο επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου, αποτελούμενο από: Επαναληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα