Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής: Κων/νος Σ. Δεδούσης, ΑΜ: 3671 Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Ιωάννης Λ. Καρναβάς, Επίκουρος Καθηγητής Ηράκλειο 212

2 Nulla dies sine linea Μην αφήνεις καμία μέρα ανεκμετάλλευτη (Nikola Tesla, ) i

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τον τελευταίο μισό αιώνα έγινε ακόμα πιο έντονη η ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Η γεωγραφική επέκταση τους, αλλά και η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος τους δημιούργησαν αρκετά πρακτικά προβλήματα στα οποία έδωσε λύση όσο καλύτερα μπορούσε η προηγούμενη γενιά. Τα σύγχρονα προβλήματα των ΣΗΕ έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με την ποιότητα της παραγόμενης ενέργειας, τον περιορισμό των ρύπων και την βέλτιστη οικονομική λειτουργία τους. Λόγω του ενδιαφέροντος του συγγραφέα στους παραπάνω τομείς και επίσης προς τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, επιλέχθηκε ο έλεγχος φορτίου συχνότητας (Load Frequency Control, LFC), ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως αυτόματος έλεγχος παραγωγής (Automatic Generation Control, AGC), σαν θέμα της πτυχιακής του εργασίας. Η εργασία αυτή θα εκπονηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χρήση της σαν διδακτικό βοήθημα, σε μαθήματα όπως μοντελοποίηση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, σε φοιτητές της ηλεκτρολογίας. Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία θα γίνει μια προσπάθεια να εξεταστούν αρκετά μοντέλα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, όσο αφορά την μεταβατική συμπεριφορά της συχνότητας τους, σε μια διαταραχή του φορτίου. Σκοπός της είναι να ρυθμιστούν κατάλληλα οι ελεγκτές που χρησιμοποιούνται από τα μοντέλα των ΣΗΕ, για την πραγματοποίηση του ελέγχου που αναφέρθηκε, ώστε να βελτιωθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συστήματος. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το Matlab, ένα πρόγραμμα με δυνατότητες μοντελοποίησης και εξομοίωσης της λειτουργίας ενός ΣΗΕ, μιας και είναι αδύνατο να εξεταστεί ένα τέτοιο θέμα σε πρακτικό επίπεδο. Για τον υπολογισμό των παραμέτρων των ελεγκτών θα χρησιμοποιηθεί ο γενετικός αλγόριθμος, ένα μαθηματικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για να δοθούν αριθμητικές λύσεις σε προβλήματα που δεν είναι εύκολο να βρεθεί αναλυτικά η λύση τους. Ακόμα, εκτός από τους συμβατικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κόρο σήμερα, θα εξεταστεί και η συμπεριφορά των ΣΗΕ, με ελεγκτές που βασίζουν την λειτουργία τους στην ασαφή λογική. Η ασαφής λογική είναι μια καινοτόμα μαθηματική θεωρία η οποία εισήχθη στα μέσα του προηγούμενου αιώνα από τον Lotfi Zadeh, αφού έφερε στο προσκήνιο την έννοια των ασαφών συνόλων, αλλάζοντας την μέχρι τότε καλά εδραιωμένη θεωρία των συνόλων. Στο τέλος της εργασίας αναμένεται να έχει βελτιωθεί η συμπεριφορά των μοντέλων που θα εξεταστούν σε σχέση με αντίστοιχα μοντέλα της βιβλιογραφίας. Επίσης θα γίνει αναζήτηση των βέλτιστων παραμέτρων για διάφορα κριτήρια απόδοσης και τα αποτελέσματα θα συγκριθούν και θα αξιολογηθούν μεταξύ τους. Για να γίνει διευκολυνθεί η ανάγνωση της πτυχιακής εργασίας θα παρουσιαστεί εδώ η δομή της, και τα θέματα που θα εξεταστούν σε κάθε κεφάλαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γίνεται μια παρουσίαση των ΣΗΕ, εξετάζοντας κάποια από τα δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελούνται, αλλά και κάποια από τα συστήματα τηλεμετρίας που σήμερα είναι απαραίτητο κομμάτι ενός ΣΗΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σε αυτό το κεφάλαιο, Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της παραγωγής αφού εκεί βρίσκει εφαρμογή το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας. Ως επί το πλείστον παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένες μονάδες παραγωγής, οι οποίες αργότερα θα εξεταστούν και σε επίπεδο μοντελοποίησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου έχει να κάνει με τα καθεστώτα που επικρατούν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι σήμερα, ενώ θα αναφερθούν και οι τρόποι διασύνδεσης διαφόρων ΣΗΕ μεταξύ τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αναφέρονται οι τεχνικές ελέγχου που έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούνται στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και την εφαρμογή τους στον αυτόματο έλεγχο παραγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αναφέρεται η βασική θεωρία που αφορά τους γενετικούς αλγόριθμους και την ασαφή λογική. Τις τεχνικές δηλαδή που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την πτυχιακή εργασία και έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη του υπολογιστή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Στο σημείο αυτό, γίνεται μια παρουσίαση όλων των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν και με χρήση απλών παραδειγμάτων θα εξηγηθεί πως θα χρησιμοποιηθούν για τις διάφορες διεργασίες που πρόκειται να διατελέσουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί ο τρόπος που κατασκευάζονται τα βασικότερα μοντέλα των ΣΗΕ που θα εξεταστούν καθώς και ο τρόπος που συνδέονται με τα φυσικά συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εδώ, ουσιαστικά γίνεται ανάπτυξη του προηγούμενου κεφαλαίου και θα δειχθεί ο τρόπος σύνθεσης όλων των μοντέλων που θα εξεταστούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και οι χρονοαποκρίσεις των διαφόρων συστημάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τέλος, συγκρίνονται τα αποτελέσματα του ένατου κεφαλαίου και εξάγονται τα συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας. ii

4 ABSTRACT The development of power systems has become much more intense in the past fifty years. Their geographical expansion and the increase of the loading has created many practical problems, while the previous generation has tried to solve some of them. Modern power systems problems concern, among others, the generated power quality, limiting the emissions and the financial optimization of their operation. Due to writers interest towards these fields and automatic control systems, Load Frequency Control (LFC), which is also called automatic generation control (AGC), has been selected as the subject of this dissertation. This dissertation will be elaborated, so that it could be used by undergraduates electrical engineers in courses like modeling power systems, as a tutorial. In the following dissertation an effort will be made, for several power systems models to be examined, concerning the transient response of their frequency when a sudden load change occurs. The purpose is to appropriately tune the controllers used by the systems, in order to optimize certain characteristics of their behavior. Matlab/Simulink, which is a program with modeling and simulation capabilities, will be used, since it is impossible to be considered on a practical level. For the calculation of the controllers coefficients a genetic algorithm is going to be used. Genetic algorithms are mathematical tools used to calculate numeric solutions that are difficult to determine with analytical ways. In addition, besides the conventional controllers which are going to be studied, the use of fuzzy controllers is going to be examined too. At the final part of the dissertation, it is expected, the responses of various models to be improved compared to the corresponding responses in the literature. Optimal tuning of the controllers is going to be performed with several criteria and the results are to be evaluated and compared with each other. In order to make this dissertation easier to read the subject of each chapter is going to be mentioned here. CHAPTER 1: A presentation of power systems, with focuses in the basic elements from which they are consisted of and some of the remote measuring and control systems, that are nowdays essential to the operation of a robust power system. CHAPTER 2: A further examination of the generation part of the power systems, since that where the subject of this dissertation is implemented. Mostly it consists of the analysis of the most common generation units. CHAPTER 3: This part of the dissertation concerns the electricity market environments, while there is going to be a discussion regarding the ways power systems are interconnected and cooperate with each other. CHAPTER 4: In this chapter a reference will be made to the techniques used in the automatic control systems and their implementation on the AGC. CHAPTER 5: The artificial intelligence techniques that are going to be used are discussed here, namely, genetic algorithm theory and fuzzy logic theory. CHAPTER 6: This chapter concerns the software that will be used and via simple tutorials, the processes each program executes, are going to be explained. CHAPTER 7: An explanation of the way the basic models were created and their connection with the physical systems. CHAPTER 8: A more exhaustive analysis in the creation of all the models that were simulated is presented here. CHAPTER 9: The presentation of the results of this dissertation that are consisted of the matrices with the coefficients the genetic algorithm has calculated and the time responses of several models. CHAPTER 1: Evaluation and comparison of the results. iii

5 EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την στήριξη που μου έδειξαν, σε όλη την πορεία των σπουδών μου, και που συνεχίζουν να το κάνουν μέχρι και σήμερα. Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω τον παιδικό μου φίλο, Γιώργο Γαϊτανάκη, για την συμπαράσταση που μου πρόσφερε κατά την διάρκεια της εκπόνησης αυτής της εργασίας, αλλά και για τις συμβουλές του, που ήταν στην διάθεση μου, όποτε βρισκόμουν σε θέση να τις χρειαστώ. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο και συνάδελφο Βασίλη Στεφανάκη, για τον χρόνο και τον κόπο που αφιέρωσε προσπαθώντας να με μυήσει στον κόσμο της θερμοδυναμικής καθώς και για την πλούσια βιβλιογραφία που μοιράστηκε μαζί μου σχετικά με τον τομέα αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω στον καθηγητή μου κ. Ιωάννη Καρναβά ο οποίος δεν έπαψε στιγμή κατά την διάρκεια της πτυχιακής μου εργασίας να με στηρίζει, να με καθοδηγεί και προπάντων να μου δίνει κίνητρο να βελτιωθώ στους τομείς που επιδέχομαι βελτίωση. Ο κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης έχει και αυτός τις ευχαριστίες μου, αφού μου έδειξε ότι πίστεψε σε εμένα σε στιγμές που το είχα ανάγκη. Ακόμα τον ευχαριστώ επειδή, με την καθοδήγηση του και την εμπιστοσύνη που μου πρόσφερε, με έκανε, κατά την διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης, να αγαπήσω ένα τομέα που μέχρι τότε δεν είχα γνωρίσει. Ακόμα θα πρέπει να ευχαριστήσω τον κ. Αριστοτέλη Γιαννακουδάκη καθηγητή του τμήματος ηλεκτρολογίας για την συμβολή του, αφού αφιέρωσε αρκετό από τον χρόνο του λύνοντας πολλές από τις απορίες μου σχετικά με τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, κατά την διάρκεια των διαλέξεων του και όχι μόνο. Θα πρέπει τέλος να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με τον τρόπο του ο καθένας με έστρεψαν στον δρόμο που σήμερα βαδίζω. iv

6 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δημοσίευση που προέκυψε από αυτή την πτυχιακή εργασία Y.L. Karnavas, K.S. Dedousis, Overall Performance Evaluation of Evolutionary Designed Conventional AGC Controllers for Interconnected Electric Power System Studies in a Deregulated Market Environment, International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST), March 21, Vol. 2, No. 3, pp Ετεροαναφορές (ως 1/9/212) S.Farook, Dr.P.Sangameswara Raju, Robust Tuning of PID Controller to Optimize Bilateral Contracts in Deregulated Power System Using Evolutionary Algorithms, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), 211, Vol. 1, No. 2, pp S.Farook, Dr. P.Sangameswara Raju, Optimization of Feedback Controller in Restructured Power System Using Evolutionary Genetic Algorithms, International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST), May 211, Vol. 3, No. 5, pp S.Farook, Dr. P.Sangameswara Raju, AGC Controllers to Optimize LFC Regulation in Deregulated Power System, International Journal of Advances in Engineering and Technology (IJAET), Nov 211, Vol. 1, No. 5, pp v

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... ii ABSTRACT... iii EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... iv ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ... x ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... xi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...xiv ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Γεννήτριες Μονάδες Παραγωγής Μετασχηματιστές Γραμμές μεταφοράς Υποσταθμοί Καταναλώσεις Κέντρο κατανομής φορτίου (ΚΚΦ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί Αεριοστροβιλικοί Σταθμοί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Ντιζελοηλεκτρικοί Σταθμοί Αιολικά Πάρκα...56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΡΦΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Εισαγωγή Αυτόνομα Συστήματα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Απελευθερωμένη Αγορά Απελευθερωμένη Αγορά Μοντελοποίηση Συστημάτων Απελευθερωμένης Αγοράς...69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Εισαγωγή Συστήματα Ελέγχου Κλασικοί Ελεγκτές Αναλογικός Ελεγκτής (Ρ) Ολοκληρωτικός Ελεγκτής (Ι) Διαφορικός Ελεγκτής (D) Συμβατικοί Ελεγκτές Για Έλεγχο Φορτίου Συχνότητας...85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Εισαγωγή Ασαφής Λογική Συναρτήσεις Συμμετοχής...91 vi

8 Στοιχειώδεις Τελεστές Ασαφών Συνόλων Ασαφείς Κανόνες Υλοποίηση Ασαφών Ελεγκτών στο Simulink Γενετικός Αλγόριθμος Αντικειμενική Συνάρτηση του Προβλήματος...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγή Matlab Simulink Graphics User Interface (GUI) Το AGCLAB Microsoft Excel ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Μοντελοποίηση ΑΗΣ Το Υποσύστημα Ρυθμιστή Στροφών Το Υποσύστημα Στροβίλου Γεννήτριας Το Υποσύστημα Φορτίου Συστήματος Ισχύος Σύνθεση Του Μοντέλου Μοντελοποίηση Αεριοστροβιλικού Σταθμού Το Υποσύστημα Ρυθμιστή Στροφών Το Υποσύστημα Ρυθμιστή Βαλβίδας Το Υποσύστημα Καυστήρα Και Ψεκασμού Καυσίμου Το Υποσύστημα Στροβίλου Γεννήτριας Το Υποσύστημα Φορτίου Συστήματος Ισχύος Σύνθεση Του Μοντέλου Μοντελοποίηση ΥΗΣ Το Υποσύστημα Ρυθμιστή Στροφών Το Υποσύστημα Στροβίλου Γεννήτριας Το Υποσύστημα Φορτίου Συστήματος Ισχύος Σύνθεση Του Μοντέλου Μοντελοποίηση Ντιζελοηλεκτρικών Σταθμών Το Υποσύστημα Της Μηχανής Εσωτερικής Καύσης Το Υποσύστημα Γεννήτριας Το Υποσύστημα Φορτίου Συστήματος Ισχύος Σύνθεση Του μοντέλου Μοντελοποίηση Αιολικών πάρκων Ανάλυση Των Υποσυστημάτων Και Σύνθεση Του Μοντέλου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ Εισαγωγή vii

9 8.1. Ανάλυση Και Κωδικοποίηση Συστημάτων Ανάλυση Και Κωδικοποίηση Ελεγκτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Συστήματα Μίας Περιοχής Σε Μη Απελευθερωμένη Αγορά Μοναδική Πηγή Αεριοστροβιλική Μονάδα Μοναδική Πηγή Υδροστροβιλική Μονάδα Μοναδική Πηγή Ατμοστροβιλική Μονάδα Χωρίς Αναθέρμανση Και Χωρίς Περιορισμό Του Ρυθμού Παραγωγής Μοναδική Πηγή Ατμοστροβιλική Μονάδα Με Αναθέρμανση Και Με Περιορισμό Του Ρυθμού Παραγωγής Μοναδική Πηγή Ντιζελοηλεκτρική Μονάδα Χωρίς Αναθέρμανση Και Χωρίς Περιορισμό Του Ρυθμού Παραγωγής Μοναδική Πηγή Ντιζελοηλεκτρική Μονάδα Χωρίς Αναθέρμανση Αλλά Με Περιορισμό Του Ρυθμού Παραγωγής Ντιζελοηλεκτρική Μονάδα Και Ανεμογεννήτρια Ντιζελοηλεκτρική Και Υδροστροβιλική Μονάδα Υδροστροβιλική Μονάδα, Ανεμογεννήτρια Και Ντιζελοηλεκτρική Μονάδα Ατμοστροβιλική Μονάδα Και Ανεμογεννήτρια Ατμοστροβιλική Και Υδροστροβιλική Μονάδα Ατμοστροβιλική, Υδροστροβιλική Και Αεριοστροβιλική Μονάδα Ατμοστροβιλική Μονάδα, Ανεμογεννήτρια Και Υδροστροβιλική Μονάδα Ντιζελοηλεκτρική Και Ατμοστροβιλική Μονάδα Ατμοστροβιλική Μονάδα, Ανεμογεννήτρια Και Ντιζελοηλεκτρική Μονάδα Ατμοστροβιλική, Υδροστροβιλική Και Ντιζελοηλεκτρική Μονάδα Ατμοστροβιλική, Υδροστροβιλική, Ντιζελοηλεκτρική Μονάδα Και Ανεμογεννήτρια Συστήματα Δύο Περιοχών Σε Μη Απελευθερωμένη Αγορά Αεριοστροβιλικές Μονάδες Υδροστροβιλικές Μονάδες Ατμοστροβιλικές Μονάδες Ντιζελοηλεκτρικές Μονάδες Μεικτά Συστήματα Δύο Περιοχών Συστήματα Τριών Περιοχών Σε Μη Απελευθερωμένη Αγορά Αεριοστροβιλικές Μονάδες Υδροστροβιλικές Μονάδες Ατμοστροβιλικές Μονάδες Ντιζελοηλεκτρικές Μονάδες Μεικτό Μοντέλο Τριών Περιοχών Συστήματα Τεσσάρων Περιοχών Σε Μη Απελευθερωμένη Αγορά Αεριοστροβιλικές Μονάδες viii

10 Υδροστροβιλικές Μονάδες Ατμοστροβιλικές Μονάδες Ντιζελοηλεκτρικές Μονάδες Μεικτό Μοντέλο Τεσσάρων Περιοχών Συστήματα Δυο Περιοχών Σε Καθεστώς Απελευθερωμένης Αγοράς Μοναδικές Πηγές Ατμοστροβιλικές Μονάδες Ατμοστροβιλικές Και Αεριοστροβιλικές Μονάδες Ατμοστροβιλικές Και Υδροστροβιλικές Μονάδες Ατμοστροβιλικές, Αεριοστροβιλικές Και Ντιζελοηλεκτρικές Μονάδες Ατμοστροβιλικές, Υδροστροβιλικές Και Αεριοστροβιλικές Μονάδες Σύστημα Με Μεικτές Μονάδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ix

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικ Γραμμές διανομής (κάτω αριστερά) μέσης τάσης και μεταφοράς υψηλής τάσης...18 Εικ Μετασχηματιστής ελαίου με δοχείο διαστολής και ανεμιστήρες για την ψύξη του, σε εξωτερικό χώρο...26 Εικ Μονοφασικός αποζεύκτης με δυνατότητα έντασης διακοπής 8 ka...27 Εικ Αντικεραυνική προστασία οικίας (α), αλεξικέραυνο έλξης κεραυνών (β), άλεξικέραυνο τύπου Tesla (γ)..27 Εικ Υπαίθριος υποσταθμός (α) και έτοιμος για τοποθέτηση υποσταθμός σε οικίσκο (β) Εικ Καμπύλη ζήτησης τυχαίου συστήματος...29 Εικ Εθνικό κέντρο ελέγχου ενέργειας στον Άγιο Στέφανο Αττικής Εικ Μηχανές εσωτερικής καύσης με έμβολα (α) και αεριοστροβιλικές (β)...34 Εικ Συναρμολόγηση βασικών εξαρτημάτων ενός αεριοστροβίλου...42 Εικ Αριοστρόβιλος τύπου LM Εικ Πλωτός υδροκοχλίας Εικ Δρομέας υδροστρόβιλου τύπου Francis Εικ Υδροστροβιλική μονάδα τύπου Kaplan...49 Εικ Δρομέας υδροστρόβιλος τύπου Pelton...5 Εικ Διάταξη υδροηλεκτρικής μονάδας παραγωγής Εικ Ντιζελογεννήτρια WARTSILA 14 κυλίνδρων, RT flex96c, 12 rpm, 8 MW...52 Εικ Το αυτόνομο ΣΗΕ της νήσου Κρήτης σε μια σχηματική αναπαράσταση πάνω στον χάρτη όπως προβλέπεται να είναι μέχρι το τέλος του Εικ Ευρασιατικός χάρτης με τα διακριτά εθνικά ηλεκτρικά συστήματα Εικ Χάρτης Βορείου Αμερικής με τα διακριτά τοπικά ηλεκτρικά συστήματα. Το διασυνδεδεμένο αυτό ΣΗΕ διαχειρίζεται από το συμβούλιο ηλεκτρικής αξιοπιστίας Βορείου Αμερικής (North America Electric Reliability Council, NERC) Εικ Αρχικό παράθυρο του FIS Editor για την δημιουργία ασαφών ελεγκτών...97 Εικ Το παράθυρο του FIS Editor αφού έχουν οριστεί οι είσοδοι και έξοδοι του ασαφούς ελεγκτή Εικ Ορισμός των συναρτήσεων συμμετοχής για τις εισόδους και εξόδους του ασαφούς ελεγκτή...98 Εικ Οι ασαφείς κανόνες του ελεγκτή σε μορφή if then Εικ Οι ασαφείς κανόνες του ελεγκτή συσχετίζοντας τις συναρτήσεις συμμετοχής εισόδων και εξόδων...99 Εικ Επιφάνεια ελέγχου του ασαφούς ελεγκτή...1 Εικ Αρχική οθόνη του Matlab...16 Εικ Αρχική οθόνη της βιβλιοθήκης Simulink Εικ Νέο αρχείο Model Εικ Menu παραμετροποίησης για την δημιουργία μοντέλου διακριτού χρόνου...18 Εικ Αρχικό παράθυρο του GUI...19 Εικ Παράθυρο σχεδιασμού του GUI...19 Εικ Παράθυρο σχεδιασμού του GUI με τα βασικά αντικείμενα ελέγχου Εικ Παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων των αντικειμένων Εικ Αρχική οθόνη του AGCLAB (α) και επιλογή π.χ. απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (β) Εικ Επιλογή ρύθμισης πολλαπλών πηγών ανά περιοχή σε μη απελευθερωμένη αγορά (α) και ρύθμιση τύπου μονάδων ανά εταιρεία παραγωγής σε απελευθερωμένη αγορά (β) Εικ Παράθυρο καθορισμού παραμέτρων Εικ Φύλλο του Excel για το προεπιλεγμένο σύστημα. Φαίνεται το φύλλο καταχώρησης των παραμέτρων (param) Εικ Τρόπος κωδικοποίησης συστημάτων σε σχηματική μορφή για την καλύτερη εξοικείωση με τις κωδικές ονομασίες x

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχ Χαρακτηριστική ανοικτού κυκλώματος σύγχρονης γεννήτριας ή καμπύλη μαγνήτησης...3 Σχ Πλήρες τριφασικό ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης γεννήτριας...4 Σχ Μονοφασικό ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης γεννήτριας...4 Σχ Αύξηση του ωμικού φορτίου σε μια σύγχρονη γεννήτρια σε αυτόνομη λειτουργία...5 Σχ Διαφορετικές φορτίσεις σύγχρονης γεννήτριας...6 Σχ Διανυσματικό διάγραμμα σύγχρονης γεννήτριας με επαγωγική φόρτιση θεωρόντας αμελητέα την ωμική αντίσταση του τυλίγματος του στάτη...7 Σχ Διάταξη παραλληλισμού σύγχρονης γεννήτριας στο σύστημα...8 Σχ Συνδεσμολογία μετασχηματιστή τύπου πυρήνα....1 Σχ Συνδεσμολογία μετασχηματιστή τύπου μανδύα Σχ Συμβολικές παραστάσεις ιδανικών μετασχηματιστών Σχ Φασικό ισοδύναμο κύκλωμα μετασχηματιστή Σχ Μορφή και ισοδύναμο κύκλωμα μετασχηματιστή τριπλού τυλίγματος Σχ Φασικό κυκλωματικό διάγραμμα αυτομετασχηματιστή Σχ Τυπικές ονομασίες τριφασικών Μ/Σ: α) ονομασία τυλιγμάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, β) παράδειγμα της συνδεσμολογίας της ομάδας Dz...17 Σχ Μονογραμμικές αναπαραστάσεις μετασχηματιστών: (α) τριφασικός μετασχηματιστής τριγώνουτεθλασμένου αστέρα με γειωμένο τον κοινό κόμβο του δευτερεύοντος, (β) τριφασικός μετασχηματιστής αστέρα τριγώνου με γειωμένο τον κοινό κόμβο του πρωτεύοντος και μεταβλητό λόγο σπειρών μέσω πολλαπλών λήψεων στο πρωτεύον, (γ) τριφασικός μετασχηματιστής αστέρα τριγώνου με γειωμένο τον κοινό κόμβο του πρωτεύοντος και μεταβλητό λόγο σπειρών μέσω πολλαπλών λήψεων στο δευτερεύον, (δ) τριφασικός μετασχηματιστής τριπλού τυλίγματος αστέρα τριγώνου με τριτεύων τύλιγμα σε συνδεσμολογία τεθλασμένου αστέρα και γειωμένο τον κοινό του κόμβο, (ε) αυτομετασχηματιστής σε συνδεσμολογία αστέρα με γειωμένο τον κοινό κόμβο, (στ) αυτομετασχηματιστής σε συνδεσμολογία τριγώνου με τριτεύων τύλιγμα σε συνδεσμολογία τεθλασμένου αστέρα και γειωμένο τον κοινό κόμβο. 17 Σχ Μοντέλο γραμμής μικρού μήκους, φασικό ισοδύναμο Σχ Διανυσματικά διαγράμματα τάσεων και εντάσεων για γραμμή μεταφοράς μικρού μήκους σε επαγωγική φόρτιση (α) και χωρητική φόρτιση (β) Σχ Τετράπολο που αναπαριστά γραμμή μεταφοράς Σχ Απειροστική ανάλυση μιας γραμμής μεταφοράς Σχ Τετράπολα τύπου Π (α) και Τ (β) Σχ Διάγραμμα Mollier για το νερό...35 Σχ Μοντέλο ατμοηλεκτρικής μονάδας...35 Σχ Μοντέλο ατμοστροβίλου με διατάξεις βελτίωσης του βαθμού απόδοσης...36 Σχ Κάτοψη βαθμίδων στροβίλων δράσης, αντίδρασης και συνδυασμού τους...37 Σχ. 2.5 Ροή ατμού σε ατμοστρόβιλο Σχ Βαθμίδες ατμοστροβίλων δράσης με κόκκινο τα κινούμενα σκαφίδια και με πράσινο τα σταθερά.βαθμίδα τύπου Curtis (α) και τύπου Rateau (β)...38 Σχ Ροή ατμού σε στρόβιλους αντίδρασης...39 Σχ Μοντέλο αεριοστροβιλικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανοιχτού κυκλώματος Σχ Μοντέλο αεριοστροβιλικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλειστού κυκλώματος...44 Σχ Αεριοστρόβιλος διπλής ατράκτου με αντλία θερμότητας στον αεριογόνο και καυστήρα στο στρόβιλο ισχύος (C:συμπιεστής, GT:αεριογόνος, PT:στρόβιλος ισχύος) Σχ Αεριοστρόβιλος διπλού τυμπάνου κλειστού κυκλώματος. (C1:συμπιεστής χαμηλής πίεσης, C2: συμπιεστής υψηλής πίεσης, T1:στρόβιλος χαμηλής πίεσης, T2:στρόβιλος υψηλής πίεσης)...45 Σχ Μοντέλο υδροηλεκτρικής μονάδας...46 Σχ Σκαρίφημα του συστήματος πιστονιού, εμβόλου, στροφάλου μιας εμβολοφόρου ΜΕΚ. Vc, Vh και Vo συμβολίζουν τους όγκους διακένου, μετατόπισης και ολικό του θαλάμου καύσης αντίστοιχα...53 Σχ Φάσεις τετράχρονης μηχανής με ανάφλεξη με συμπίεση...54 xi

13 Σχ Φάσεις δίχρονης μηχανής με ανάφλεξη με συμπίεση...54 Σχ Μοντέλο ντιζελοηλεκτρικής μονάδας...55 Σχ Μοντέλο αιολικής ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας Σχ Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα. i) δρομέας τύπου Savonius ii) δρομέας τύπου Darrieus με σχοινοειδή πτερύγια iii) δρομέας τύπου Darrieus με ευθύγραμμα πτερύγια Σχ Ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα ανάντη τριπτέρυγη και κατάντη διπτέρυγη Σχ Ιστόγραμμα και συνάρτηση (Weilbull) για πιθανότητα ύπαρξης συγκεκριμένης ταχύτητας ανέμου...6 Σχ Μονογραμμική αναπαράσταση του ΣΗΕ της Κρήτης. Με μεγάλο σύμβολο εναλλασσόμενης πηγής συμβολίζονται οι θερμικοί σταθμοί του νησιού ενώ με μικρό οι ανανεώσιμες πηγές Σχ Μορφή ΣΗΕ κάθετης ολοκλήρωσης με διαχωρισμένες τις τρεις βασικές διεργασίες Σχ Μορφή ενός ΣΗΕ μετά την απελευθέρωση της αγοράς του Σχ Δομή των μοντέλων που εξετάζονται στην περίπτωση της απελευθερωμένης αγοράς Σχ Σχηματική αναπαράσταση μοντέλου κατάστασης...77 Σχ Σύστημα ελέγχου θέσης αυτοκινήτου...78 Σχ Κρουστική και βηματική απόκριση της συνάρτησης μεταφοράς σε ευθύ βρόχο...79 Σχ Το σύστημα ελέγχεται από αναλογικό ελεγκτή...8 Σχ Βηματική απόκριση του πλήρους συστήματος ελέγχου για διάφορες τιμές κέρδους του ελεγκτή...8 Σχ Κρουστική και βηματική απόκριση της συνάρτησης μεταφοράς δευτέρας τάξης σε ευθύ βρόχο...81 Σχ Βηματική απόκριση του πλήρους συστήματος ελέγχου για διάφορες τιμές κέρδους του ελεγκτή και με συνάρτηση μεταφοράς δευτέρου βαθμού...82 Σχ Το σύστημα ελέγχεται από ολοκληρωτικό ελεγκτή...82 Σχ Βηματική απόκριση του συστήματος H ελεγχόμενο από ολοκληρωτικό ελεγκτή Σχ Βηματική απόκριση του συστήματος H2 ελεγχόμενο από ολοκληρωτικό ελεγκτή Σχ Βηματική απόκριση πλήρους συστήματος τρίτης τάξης με χρήση διαφορικού ελεγκτή...84 Σχ Βηματική απόκριση πλήρους συστήματος δεύτερης τάξης με χρήση διαφορικού ελεγκτή Σχ Σχηματική αναπαράσταση των κατηγοριών των μεθευρετικών αλγορίθμων Σχ Γραφικές παραστάσεις ασαφών (επάνω) και ευκρινών (κάτω ) υποσυνόλων του Χ...9 Σχ Βαθμοί συμμετοχής του στοιχείου x στα ασαφή σύνολα Α και Β...91 Σχ Κανονικά και υποκανονικά ασαφή σύνολα (α) και χαρακτηριστικά ενός ασαφους συνόλου (β)...92 Σχ Μη γραμμικές συναρτήσεις συμμετοχής...92 Σχ Οι γραμμοσκιασμένες με κίτρινο περιοχές δείχνουν τα αποτελέσματα της δράσης των βασικών τελεστών. Στο Α φαίνεται η τομή των συνόλων με την μέθοδο μέγιστου ελάχιστου, στο Β η ένωση τους και στο Γ το συμπλήρωμα ενός από αυτά Σχ Ένωση (α) και τομή (β) των συνόλων Α και Β με την χρήση της μεθόδου μέγιστου γινομένου Σχ Τομές (επάνω) και ενώσεις (κάτω) των δύο συνόλων. Με κόκκινο το ασαφές σύνολο Α, με μπλέ το ευκρινές σύνολο με σταθερή τιμή και με πράσινο η ένωση ή η τομή τους...95 Σχ Ο ασαφής ελεγκτής PI που χρησιμοποιήθηκε στην πτυχιακή εργασία Σχ Αναπαράσταση ενός φαινότυπου που ανήκει σε άτομο το οποίο αποτελείται από δυο μεταβλητές...12 Σχ Απεικόνιση ρυθμιστών φορτίου συχνότητας και διέγερσης σε μια τριφασική σύγχρονη γεννήτρια οδηγούμενη από κάποιο στρόβιλο Σχ Διάγραμμα βαθμίδων απλοποιημένης ατμοηλεκτρικής μονάδας Σχ Κατανομή αύξησης φορτίου σε δύο γεννήτριες με διαφορετικό στατισμό Σχ Μπλοκ του ρυθμιστή στροφών Σχ Βηματική (α) και κρουστική (β) απόκριση του υποσυστήματος ρυθμιστή στροφών Σχ Το υποσύστημα στροβίλου γεννήτριας Σχ Βηματική (α) και κρουστική (β) απόκριση του υποσυστήματος στροβίλου γεννήτριας Σχ Μπλοκ διάγραμμα ατμοστροβιλικής μονάδας με διάταξη προθέρμανσης και περιορισμό ρυθμού παραγωγής...12 Σχ Το υποσύστημα της διάταξης προθέρμανσης...12 xii

14 Σχ Βηματική (α) και κρουστική (β) απόκριση του υποσυστήματος προθέρμανσης Σχ Μπλοκ διάγραμμα ατμοστροβιλικής μονάδας με διάταξη προθέρμανσης Σχ Μπλοκ διάγραμμα του υπόσυστήματος φορτίου συστήματος ισχύος Σχ Βηματική (α) και κρουστική (β) απόκριση του υπόσυστήματος φορτίου συστήματος ισχύος Σχ Βηματική (α) και κρουστική (β) απόκριση του συνολικού απλοποιημένου συστήματος με είσοδο, την είσοδο διαταραχής Σχ Κρουστική (α) και βηματική (β) απόκριση του συνολικού συστήματος με προσθήκη διάταξης προθέρμανσης και με είσοδο, την είσοδο διαταραχής Σχ Μπλοκ διάγραμμα ρυθμιστή στροφών αεριοστροβιλικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας..125 Σχ Το υποσύστημα του ρυθμιστή θέσης της βαλβίδας εισαγωγής καυσίμου Σχ Διάγραμμα Βαθμίδας θαλάμου καύσης και του συστήματος ψεκασμού καυσίμου Σχ Μπλοκ διάγραμμα του στροβίλου αεριοστροβιλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σχ Μπλοκ διάγραμμα υπόσυστήματος φορτίου συστήματος ισχύος Σχ Κρουστική (α) και βηματική (β) απόκριση του υπόσυστήματος φορτίου συστήματος ισχύος Σχ Μπλοκ διάγραμμα αεριοστροβιλικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σχ Διάγραμμα βαθμίδων υδροηλεκτρικού σταθμού Σχ Μπλοκ διάγραμμα της βαθμίδας μηχανικού και υδραυλικού ελέγχου του ρυθμιστή στροφών σε υδροηλεκτρικό σταθμό Σχ Κρουστική (α) και βηματική (β) απόκριση του υποσυστήματος μηχανικό υδραυλικού ελέγχου βαλβίδας Σχ Μπλοκ διάγραμμα υδροστροβίλου...13 Σχ Κρουστική (α) και βηματική (β) απόκριση του υδροστροβίλου...13 Σχ Μπλοκ διάγραμμα υπόσυστήματος φορτίου συστήματος ισχύος Σχ Βηματική (α) και κρουστική (β) απόκριση του υπόσυστήματος φορτίου συστήματος ισχύος Σχ Διάγραμμα βαθμίδων ντιζελοηλεκτρικού σταθμού που δεν λαμβάνει υπόψη τον περιορισμό του ρυθμού παραγωγής Σχ Μπλοκ διάγραμμα της βαθμίδας της μηχανής εσωτερικής καύσης σε ντιζελοηλεκτρικό σταθμό Σχ Κρουστική (α) και βηματική (β) απόκριση του υποσυστήματος της μηχανής εσωτερικής καύσης Σχ Μπλοκ διάγραμμα της βαθμίδας της γεννήτριας σε ντιζελοηλεκτρικό σταθμό Σχ Κρουστική (α) και βηματική (β) απόκριση του υποσυστήματος της γεννήτριας Σχ Διάγραμμα βαθμίδων ντιζελοηλεκτρικού σταθμού που λαμβάνει υπόψη τον περιορισμό του ρυθμού παραγωγής Σχ Κρουστική (α) και βηματική (β) απόκριση του συστήματος του ντιζελοηλεκτρικού σταθμού χωρίς τον περιορισμό του ρυθμού παραγωγής με είσοδο, την είσοδο διαταραχής Σχ Κρουστική (α) και βηματική (β) απόκριση του συστήματος του ντιζελοηλεκτρικού σταθμού με περιορισμό του ρυθμού παραγωγής και με είσοδο, την είσοδο διαταραχής Σχ Διάγραμμα βαθμίδων ενός αιολικού πάρκου Σχ Σχηματική διάταξη συστημάτων μίας περιοχής με ένα ή περισσότερα είδη πηγών Σχ Σχηματική διάταξη συστημάτων δυο περιοχών με ένα ή περισσότερα είδη πηγών Σχ. 8.3.Σχηματική διάταξη συστημάτων τριών περιοχών με ένα ή περισσότερα είδη πηγών Σχ. 8.4.Σχηματική διάταξη συστημάτων τεσσάρων περιοχών με ένα ή περισσότερα είδη πηγών Σχ Γραφική αναπαράσταση διαγράμματος βαθμίδων που αναπαριστά σύστημα δυο περιοχών σε καθεστώς απελευθέρωσης της αγοράς xiii

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Διεθνείς ονομασίες συνδεσμολογίας τριφασικών μετασχηματιστών υποβιβασμού Πίνακας 2. Παράμετροι για τον υπολογισμό κατακόρυφου προφίλ ταχύτητας ανέμου Πίνακας 3. Ιδιότητες διαχείρισης ασαφών συνόλων...95 Πίνακας 4. Συγκέντρωση των ασαφών κανόνων που ορίζουν την έξοδο του ασαφούς ελεγκτή Πίνακας 5. Τυπικές τιμές παραμέτρων ατμοηλεκτρικού σταθμού Πίνακας 6. Τυπικές τιμές παραμέτρων αεριοστροβιλικού σταθμού Πίνακας 7. Τυπικές τιμές παραμέτρων υδροστροβιλικού σταθμού Πίνακας 8. Τυπικές τιμές παραμέτρων ντιζελοηλεκτρικού σταθμού Πίνακας 9. Τυπικές τιμές παραμέτρων αιολικού πάρκου Πίνακας 1. Τυπικές τιμές παραμέτρων για διασύνδεση συστημάτων δύο περιοχών Πίνακας 11. Τυπικές τιμές παραμέτρων για διασύνδεση συστημάτων τριών περιοχών Πίνακας 12. Τυπικές τιμές παραμέτρων για διασύνδεση συστημάτων τεσσάρων περιοχών xiv

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Εισαγωγή Ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) είναι το σύνολο των κατάλληλα συνδεμένων ηλεκτρολογικών υλικών (συσκευές, γεννήτριες, αγωγοί κτλ) το οποίο εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό που σχετίζεται με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο παραπάνω ορισμός αν και γενικός παραπέμπει σε πολλά στοιχεία που απαιτείται να συνεργαστούν αρμονικά ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός. Τα παραπάνω στοιχεία θα αναλυθούν στο Κεφάλαιο αυτό ενώ ο σκοπός ο οποίος αναφέρθηκε προηγουμένως θα αναλυθεί στα επόμενα Κεφάλαια. Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας ενός ΣΗΕ θεωρείται χρηστό να γίνει αναφορά σε κάποια από τα δομικά στοιχεία από τα οποία αυτό αποτελείται. Δομικά στοιχεία ενός ΣΗΕ είναι μεταξύ άλλων, οι μονάδες παραγωγής, οι μετασχηματιστές, οι γραμμές μεταφοράς, οι υποσταθμοί, τα συστήματα τηλεμετρίας και απομακρυσμένου ελέγχου και τα φορτία. Για να καταλήξουν τα ΣΗΕ στην σημερινή τους μορφή χρειάστηκε περισσότερο ένα αιώνα εξέλιξης τους. Όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα ΣΗΕ ήταν πολύ πιο απλά και σίγουρα μικρότερης ισχύος από τα αντίστοιχα σημερινά. Η χρονοβόρα και δύσκολη εξέλιξη τους πέρασε πολλά στάδια και δυστυχώς στα πρώτα της βήματα βασίστηκαν στην μέθοδο δοκιμής και λάθους. Μετά από όλα αυτά σήμερα έχουν πλέον καταλήξει στην χρήση εναλλασσόμενης τάσης για την παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας (στην μεταφορά υπάρχει σήμερα έντονα και το στοιχείο της συνεχούς τάσης). Αναπτύχθηκαν χάρη σε αυτά επιστήμες όπως τεχνολογία των υλικών, χημεία, φυσική, ιατρική, ηλεκτρονική κ.α. Γενικά η ανάπτυξη ΣΗΕ συμβαδίζει με την ανάπτυξη του βιοτικού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των λαών. Ακόμα και σήμερα συνεχίζεται η προσπάθεια εξηλεκτρισμού του αναπτυσσόμενου κόσμου με αποτέλεσμα τόσο την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο πλανήτη, όσο και την πολυπλοκότητα των ΣΗΕ που θα εξυπηρετούν τις τεράστιες αυτές εκτάσεις. Για την κάλυψη της ζήτησης αυτής χρησιμοποιούνται διάφορες πηγές ενέργειας από τις οποίες παράγεται η ηλεκτρική, οι κυριότερες από αυτές είναι τα ορυκτά και τα αέρια καύσιμα, η δυναμική ενέργεια του νερού και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάθε μια από αυτές μετατρέπεται με κατάλληλες μηχανές σε ηλεκτρική και διοχετεύεται στο σύστημα. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι εντός σαφώς προκαθορισμένων ορίων. Για αυτόν ακριβώς το λόγο αναπτύχθηκε και η λογική του ελέγχου της παραγόμενης τάσης και συχνότητας. Στην συνέχεια επόμενος σταθμός είναι οι μετασχηματιστές. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ανύψωση ή τον υποβιβασμό της παραγόμενων ηλεκτρικών μεγεθών αρκεί αυτά να είναι εναλλασσόμενα ή έστω μεταβαλλόμενης μορφής. Η διαδικασία της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τον χώρο της παραγωγής στο χώρο της κατανάλωσης, γίνεται μέσω των γραμμών μεταφοράς. Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας θεωρήθηκε σωστό να γίνεται στην όσο δυνατό υψηλότερη τάση για την μείωση των απωλειών μεταφοράς. Οι γραμμές μεταφοράς δεν παίζουν απλά τον ρόλο της σύνδεσης παραγωγής και κατανάλωσης, στην πορεία τους παρεμβάλλονται υποσταθμοί στους οποίους γίνεται διασύνδεση περισσοτέρων γραμμών οι οποίες μπορεί να προέρχονται είτε από παραγωγούς είτε από καταναλωτές, δημιουργώντας έτσι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βασικότερα στοιχεία του συστήματος αυτού περιγράφονται στις παρακάτω Παραγράφους Γεννήτριες Μονάδες Παραγωγής Μονάδα παραγωγής θεωρείται η διάταξη εκείνη η οποία μετατρέπει ενέργεια οποιασδήποτε μορφής σε ηλεκτρική. Επιθυμητό είναι να υπάρχει έλεγχος σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στο ρυθμό παραγωγής της. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση κατάλληλων μηχανικών ή ηλεκτρικών διατάξεων. Οι μονάδες παραγωγής μπορούν να διακριθούν ανάλογα με πηγή ενέργειας που εκμεταλλεύονται σε κατηγορίες, όπως, θερμικές, υδροηλεκτρικές, αιολικές, φωτοβολταϊκές, ηλιοθερμικές, γεωθερμικές ή ακόμα και κυματικές. Με εξαίρεση κάποιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όλες τους χρησιμοποιούν σύγχρονες γεννήτριες για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σύγχρονες γεννήτριες είναι ηλεκτρικές μηχανές, συνήθως τριφασικές, οι οποίες μετατρέπουν την μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική (συχνά ονομάζονται και εναλλακτήρες ή στροβιλοεναλλακτήρες). Το σταθερό τους μέρος ονομάζεται στάτης και σε αυτόν τοποθετείται κατάλληλα ένα τριφασικό τύλιγμα ισχύος, μέσα στο οποίο επάγεται η εναλλασσόμενη τάση. Το 1

17 στρεφόμενο μέρος τους ονομάζεται δρομέας και πάνω του τοποθετείται ένα δεύτερο τύλιγμα, το οποίο ονομάζεται διέγερσης και τροφοδοτείται με συνεχή τάση. Τα άκρα του τυλίγματος αυτού καταλήγουν σε δύο μεταλλικά δαχτυλίδια στο τέλος του άξονα τα οποία είναι μονωμένα τόσο μεταξύ τους όσο και προς τον άξονα. Σε αυτά εφάπτονται ψήκτρες (καρβουνάκια) οι οποίες άγουν την συνεχή τάση στο εσωτερικό του δρομέα με σκοπό να δημιουργήσουν ένα μόνιμο μαγνητικό πεδίο, όταν το τύλιγμα διέγερσης τροφοδοτείται, από εξωτερικό τροφοδοτικό DC. Είναι συνηθισμένο στις μονάδες παραγωγής, η συνεχής τάση που απαιτείται να προέρχεται από μια μικρότερης ισχύος γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος, η οποία είναι εγκατεστημένη σε κοινό άξονα με την κυρίως γεννήτρια. Η τάση της εναλλασσόμενης γεννήτριας μετατρέπεται σε DC μέσω ανορθωτικής διάταξης και έπειτα τροφοδοτεί το τύλιγμα του δρομέα της κυρίως γεννήτριας. Επειδή η γεννήτρια αυτή παράγει την ηλεκτρική ισχύ που είναι απαραίτητη για την τροφοδοσία του τυλίγματος διέγερσης καλείται διεγέρτρια. Αυτή μπορεί να είναι μια μηχανή με διέγερση από μόνιμους μαγνήτες ή με την ίδια λογική να χρησιμοποιεί μια αντίστοιχη διάταξη μικρότερης ισχύος με μόνιμους μαγνήτες, σε αυτήν την περίπτωση η δεύτερη γεννήτρια λέγεται προδιεγέρτρια. Με την χρήση της διεγέρτριας αποφεύγεται η χρήση ψηκτρών και άρα μειώνονται οι απώλειες και αυξάνεται η απόδοση της γεννήτριας. Η σύγχρονη γεννήτρια απαιτεί δύο εισόδους για να παράγει εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή, την μηχανική ενέργεια από την κινητήρια μηχανή και την συνεχή τάση από την διεγέρτρια. Μια σύγχρονη γεννήτρια έχει διαφορετική συμπεριφορά όταν λειτουργεί αυτόνομα και διαφορετική όταν λειτουργεί σαν μέρος ενός ΣΗΕ παραλληλισμένη δηλαδή σε ένα άπειρο ζυγό. Στην αυτόνομη λειτουργία η συχνότητα μεταβάλλεται σε ακριβή αναλογία με τις στροφές με τις οποίες στρέφεται ο άξονάς της και η παραγόμενη ηλεκτρεγερτική της δύναμη E a μεταβάλλεται ανάλογα με την μαγνητική ροή Φ στο εσωτερικό της μηχανής στην λειτουργία με σταθερές στροφές ω S. Η μαγνητική ροή είναι ανάλογη με το ρεύμα διέγερσης I f μέχρι την περιοχή του μαγνητικού κορεσμού του πυρήνα κατά τον οποίο παραμένει σχεδόν σταθερή. Ισχύει δηλαδή ότι: Pn pn 6 12 S S f ( 1.1) E K ( I ) ( 1.2) a f S 2 n 6 S S ( 1.3) όπου f η συχνότητα της παραγόμενης τάσης σε Hz, P τα ζεύγη μαγνητικών πόλων, p ο αριθμός των μαγνητικών πόλων, n S η ταχύτητα περιστροφής του άξονα ή του μαγνητικού πεδίου του στάτη, που ονομάζεται επίσης και σύγχρονη ταχύτητα, σε ΣΑΛ (στροφές ανά λεπτό) (rpm, rounds per minute), Κ η σταθερά της μηχανής η οποία εξαρτάται από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της και ω S η σύγχρονη γωνιακή ταχύτητα του άξονα σε rad/sec. Αυτό σημαίνει ότι για μικρές τιμές ρεύματος διέγερσης μια συγκεκριμένη ποσοστιαία του μεταβολή θα επιφέρει ανάλογη ποσοστιαία μεταβολή στην μαγνητική ροή και αντίστοιχα στην παραγόμενη ΗΕΔ, ενώ όσο πιο κοντά βρίσκεται το ρεύμα διέγερσης στην περιοχή του γόνατου της καμπύλης μαγνήτησης θα χάνεται η γραμμικότητα μέχρι την περιοχή κορεσμού στην οποία για οποιαδήποτε αύξηση του ρεύματος διέγερσης η μαγνητική ροή και η παραγόμενη ΗΕΔ θα παραμένουν σταθερές ή σχεδόν σταθερές. Στο Σχ. 1.1 φαίνεται η χαρακτηριστική ανοιχτού κυκλώματος μιας σύγχρονης γεννήτριας όπως αυτή προκύπτει από το πείραμα ανοιχτοκύκλωσης, ενώ η γραφική δεν θα αλλάξει αν ο κατακόρυφος άξονας ήταν η μαγνητική ροή. 2

18 Σχ Χαρακτηριστική ανοικτού κυκλώματος σύγχρονης γεννήτριας ή καμπύλη μαγνήτησης. Στα Σχ. 1.2 και Σχ. 1.3 παρουσιάζεται το τριφασικό και μονοφασικό ισοδύναμο της σύγχρονης γεννήτριας, αντίστοιχα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο μονοφασικό ισοδύναμο το ρεύμα I α και η τάση V T είναι μεγέθη φασικά. Όπως αναφέρθηκε η γεννήτρια αυτή είναι τριφασική και τα τρία μονοφασικά τυλίγματα της μπορεί να είναι συνδεμένα είτε σε αστέρα, είτε σε τρίγωνο. Στην πρώτη εκ των δύο περιπτώσεων το φασικό και το πολικό ρεύμα είναι ίσα ενώ η πολική τάση είναι 3 φορές μεγαλύτερη. Στην περίπτωση της συνδεσμολογίας τυλιγμάτων στάτη κατά τρίγωνο, πολική και φασική τάση έχουν την ίδια τιμή ενώ το ρεύμα γραμμής είναι 3 φορές μεγαλύτερο του φασικού. Για συνδεσμολογία τυλιγμάτων στάτη κατά αστέρα ισχύει: Ia I V V T ή ό ενώ για συνδεσμολογία τυλιγμάτων στάτη κατά τρίγωνο: I V a T I V 3 ή 3 ό ( 1.4) ( 1.5) όπου V f και I f η τάση και το ρεύμα του τυλίγματος διέγερσης, R f +jx f η σύνθετη αντίσταση του τυλίγματος διέγερσης, V T η φασική τάση εξόδου της σύγχρονης γεννήτριας, I a το φασικό ρεύμα τυμπάνου της, R a η ωμική αντίσταση του τυλίγματος του στάτη ανά φάση και X S η σύγχρονη αντίδραση του στάτη ανά φάση που στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο επιμέρους επαγωγικές αντιδράσεις. Την επαγωγική αντίδραση του οπλισμού και την επαγωγική αντίδραση λόγω της αυτεπαγωγής του τυλίγματος. 3

19 I a R a jx s E a V Ta I f I b R a jx s R f V f E a V Tb jx f I c R a jx s E a V Tc Σχ Πλήρες τριφασικό ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης γεννήτριας I f I a R a jx s R f V f E a V T jx f Σχ Μονοφασικό ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης γεννήτριας. Ο δρομέας φιλοξενεί το τύλιγμα διέγερσης το οποίο τροφοδοτείται από συνεχές ρεύμα, αυτό σημαίνει ότι στην ουσία ο δρομέας είναι ένας στρεφόμενος ηλεκτρομαγνήτης ο οποίος διεγείρει το τύλιγμα του στάτη. Ο δρομέας,όπως κάθε μαγνήτης, έχει άρτιο αριθμό πόλων (Βόρειος, Νότιος) που έχουν να κάνουν εδώ με τον τρόπο κατανομής των περιελίξεων του τυλίγματος στην περιφέρεια του δρομέα. Οι δρομείς επίσης έχουν δυο διαφορετικές γεωμετρικές εκδοχές, έτσι προκύπτουν οι μηχανές με κυλινδρικό δρομέα και οι μηχανές με δρομείς έκτυπων πόλων. Οι μηχανές κυλινδρικού δρομέα που ονομάζονται και στροβιλοεναλλακτήρες έχουν τα τυλίγματα του δρομέα τοποθετημένα σε αυλάκια κατά μήκος του χωρίς αυτά να προεξέχουν από την περιφέρεια του. Συνήθως έχουν μεγάλο μήκος και μικρότερη διάμετρο δρομέα και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με υψηλές ταχύτητες περιστροφής (διπολικές ή τετραπολικές μηχανές), με ατμοστροβίλους ή μεγάλες μηχανές εσωτερικής καύσης. Αντίθετα οι μηχανές με δρομείς έκτυπων πόλων έχουν μικρό μήκος άξονα και μεγάλη διάμετρο δρομέα και είναι κατάλληλες για εφαρμογές μικρότερων φυγοκεντρικών δυνάμεων άρα μικρότερης ταχύτητας περιστροφής. Προτιμώνται για υδροστροβιλικές μονάδες και συχνά εγκαθίστανται με τον δρομέα κατακόρυφα και τον στάτη να στηρίζεται στην περιφέρεια του. Οι πόλοι σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται με περιέλιξη του τυλίγματος διέγερσης σε προεξοχές του δρομέα που ονομάζονται κορμοί ή πυρήνες των πόλων και κατανέμονται ακτινικά σε αυτόν με απόλυτη συμμετρία. Στην άκρη των κορμών ή πυρήνων που δεν είναι 4

20 στερεωμένη στον άξονα της μηχανής βρίσκονται μεταλλικές απολήξεις οι οποίες ονομάζονται πέδιλα και χρησιμοποιούνται για την σωστή γεωμετρική κατανομή του μαγνητικού πεδίου. Είναι προφανές ότι η Ε a ισούται με την V T όταν δεν υπάρχει ρεύμα, στην λειτουργία δηλαδή χωρίς φορτίο. Από τον νόμο τάσεων του Kirchhoff προκύπτει η σχέση που υπολογίζει την φασική τάση εξόδου για δεδομένο φορτίο και ΗΕΔ. Οι τάσεις και τα ρεύματα κάθε φάσης με την επόμενη διαφέρουν κατά 12 ο ενώ τα μέτρα τους είναι ίσα. V Ea Ia( R jx ) T a S Στην αυτόνομη λειτουργία της γεννήτριας με σταθερό ρεύμα διέγερσης και σταθερές στροφές, θα θεωρηθεί ωμικό φορτίο (χωρίς βλάβη της γενικότητας) και θα αυξηθεί η τιμή του ρεύματος φορτίου χωρίς όμως να αλλάξει ο συντελεστής ισχύος του. Είναι προφανές ότι η ΗΕΔ θα παραμείνει σταθερή αφού δεν μεταβλήθηκε ούτε το ρεύμα διέγερσης ούτε και οι στροφές. Λόγω της αύξησης του ρεύματος φορτίου υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της πτώσης τάσης στην σύνθετη αντίσταση του στάτη με αποτέλεσμα να μειωθεί το μέτρο της τάσης εξόδου και να αυξηθεί η γωνία ισχύος ανάμεσα σε ΗΕΔ και τάση εξόδου. ( 1.6) Σχ Αύξηση του ωμικού φορτίου σε μια σύγχρονη γεννήτρια σε αυτόνομη λειτουργία. Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε είδος φόρτισης (επαγωγικό, ωμικό, χωρητικό) αν κατά την αυξομείωση του φορτίου ο συντελεστής ισχύος παραμένει σταθερός. Είναι επιθυμητό να υπάρχει σταθερότητα από τις γεννήτριες και αναισθησία στις μεταβολές του φορτίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστούν οι καταστάσεις κατά τις οποίες η τάση εξόδου παραμένει σταθερή ασχέτως φόρτισης, στα όρια πάντα των δυνατοτήτων της γεννήτριας. Για κάθε είδος φόρτισης ακόμα και αν το ρεύμα παραμένει σταθερό σαν μέτρο η πτώση τάσης στην σύνθετη αντίσταση του στάτη έχει διαφορετική γωνία με αποτέλεσμα να απαιτείται μεταβολή του ρεύματος διέγερσης, ώστε η επαγόμενη ΗΕΔ να πάρει κατάλληλη τιμή που θα προκαλέσει σταθερή τάση εξόδου. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί από το Σχ. 1.5 στην επαγωγική και ωμική φόρτιση απαιτείται μεγαλύτερου μέτρου ΗΕΔ για να παραχθεί σταθερή τάση εξόδου ενώ στην χωρητική φόρτιση απαιτείται μικρότερου μέτρου ΗΕΔ. Η γωνία ανάμεσα στην ΗΕΔ και την τάση εξόδου λέγεται γωνία ισχύος και συμβολίζεται διεθνώς με τον πεζό χαρακτήρα δ. 5

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Για τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών (που ονομάζονται και εναλλακτήρες) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με συνεχές ρεύμα Καθώς περιστρέεται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ε.Ρ. 1. Μια σύγχρονη γεννήτρια με ονομαστικά στοιχεία: 2300V, 1000kV, 60Hz, διπολική με συντελεστής ισχύος 0,8 επαγωγικό και σύνδεση σε αστέρα έχει σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες μηχανών ΕΡ: οι σύγχρονες και οι επαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ Αυτό το ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μιας ΣΓ όταν αυτή λειτουργεί με κάποιο φορτίο είναι αφενός ο συντελεστής ισχύος του φορτίου και αφετέρου το αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας μιας σύγχρονης γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Φορτίο 3. Σημείο έγχυσης ισχύος Φορτίο 1. 600 kva cosφ=0.8 επαγωγικό 10+j35 Ω/φάση Φορτίο 2. 1100 kva cosφ=0.9 χωρητικό P = 600 kw cosφ=0.85 επαγωγικό Φορτίο 4 P=750 kw Q=150 kvar Μονογραμμικό κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο Στον ΣΚ 2 πόλων το μαγνητικό πεδίο του δρομέα BR παράγεται από το ρεύμα διέγερσης IF Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Σκοπός της άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 1. Γενικά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Ασύγχρονος Τριφασικός Κινητήρας Αρχή Λειτουργίας Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να γνωρίσει ο σπουδαστής την διαδικασία παραλληλισμού μιας σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 5 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος παράγει τάση συνεχούς μορφής όταν χρησιμοποιείται ως γεννήτρια, ενώ ένας κινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το κανονικό εύρος λειτουργίας ενός τυπικού επαγωγικού κινητήρα (κλάσης Α, Β και C) περιορίζεται κάτω από 5% για την ολίσθηση ενώ η μεταβολή της ταχύτητας πέρα από αυτό το εύρος είναι σχεδόν ανάλογη του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1.1 Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού και προσδιορισμός παραμέτρων ισοδύναμου κυκλώματος μονοφασικών μετασχηματιστών 1.2 Αυτομετασχηματιστές 1.3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 03/04, Ημερομηνία: 4/06/04 Σε μονοφασικό Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 60kA, 300/30, 50Hz, ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος 1 Εισαγωγή Οι μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, κυρίως λόγω της επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

Στον άπειρο ζυγό και μέσω μιας γραμμής μεταφοράς ισχύος συνδέεται κάποια βιομηχανία

Στον άπειρο ζυγό και μέσω μιας γραμμής μεταφοράς ισχύος συνδέεται κάποια βιομηχανία ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στον άπειρο ζυγό και μέσω μιας γραμμής μεταφοράς ισχύος συνδέεται κάποια βιομηχανία Οι 2 από τους 3 κινητήρες αυτής της βιομηχανίας είναι επαγωγικοί και διαθέτουν επαγωγικούς συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 6 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Στις γεννήτριες παράλληλης διέγερσης το τύλιγμα διέγερσης συνδέεται παράλληλα με το κύκλωμα του δρομέα, όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές

Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές 3.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη των τριφασικών μετασχηματιστών. Οι τριφασικοί μετασχηματιστές αποτελούν βασικό στοιχείο των Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ Όταν κατά τη λειτουργία μιας ΣΓ η ροπή στον άξονα της ή το φορτίο της μεταβληθούν απότομα, η λειτουργία της παρουσιάζει κάποιο μεταβατικό φαινόμενο για κάποια χρονική διάρκεια μέχρι να επανέλθει στη στάσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας του κινητήρα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΜΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές. 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο.

Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές. 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο. Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 3 1 Κεφάλαιο 3 Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο. Θα εξετάσουμε εδώ το μαγνητικό πεδίο στο διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Το ισοδύναμο κύκλωμα ενός επαγωγικού κινητήρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της απόκρισης του κινητήρα στις αλλαγές του φορτίου του Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το ισοδύναμο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια.

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια. vii Πρόλογος Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη των μαθημάτων «Ανάλυση ΣΗΕ ΙΙ» και «Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το βασικό μειονέκτημα που εμφανίζεται στη σχεδίαση των μονοφασικών επαγωγικών κινητήρων είναι ότι αντίθετα από τις 3-φασικές πηγές ισχύος οι 1-φασικές πηγές δεν παράγουν στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο Το μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Ξένης Διέγερσης

Γεννήτριες ΣΡ Ξένης Διέγερσης Γεννήτριες ΣΡ Ξένης Διέγερσης Γεννήτριες ΣΡ Γεννήτριες ανεξάρτητης διέγερσης: το κύκλωμα που παράγει το κύριο πεδίο (κύκλωμα διέγερσης) τροφοδοτείται από μία ξεχωριστή πηγή, ανεξάρτητη από τη γεννήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η Τίτλος Άσκησης: ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ «Πολικότητα και Παραλληλισμός Μονοφασικών μετασχηματιστών» «Συνδεσμολογίες Τριφασικών μετασχηματιστών και Παραλληλισμός» Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Σε ένα πρώτο επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε το μετασχηματιστή ως μια ιδανική συσκευή χωρίς απώλειες. Το ισοδύναμο κύκλωμα λοιπόν ενός ιδανικού μετασχηματιστή είναι το:

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Τα βασικά τμήματα μίας ΜΣΡ είναι ο στάτης και ο δρομέας Προορισμός του στάτη είναι: Να στηρίζει την ηλεκτρική μηχανή Να δημιουργεί καθορισμένη μαγνητική ροή στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση Ηλεκτρικές Μηχανές Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι μετατροπείς ενέργειας Μπορούν να μετατρέψουν ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, και αντίστροφα Ανάλογα με τη λειτουργία τους χωρίζονται σε γεννήτριες και κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η Τίτλος Άσκησης: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Ξένης διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου» «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1. Είναι δυνατό να χρησιμοποιείται ΑΜ/Σ για τη συνεχή ρύθμιση της τάσης γραμμής. Αυτή είναι η πιο δαπανηρή μέθοδος ελέγχου της ταχύτητας με ρύθμιση της τάσης και χρησιμοποιείται μόνο όταν απαιτείται πολύ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6 ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ηλεκτρική ισχύς παράγεται, µεταφέρεται και διανέµεται σχεδόν αποκλειστικά µε τριφασικά συστήµατα ρευµάτων και τάσεων. Μόνον οικιακοί και άλλοι µικρής ισχύος καταναλωτές είναι µονοφασικοί.

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος. 1 Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος. f: συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος (Ηz) p: αριθμός πόλων του ρότορα n:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος (ΕΡ) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις σύγχρονες (που χρησιμοποιούνται συνήθως ως γεννήτριες)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Τριφασικά Εναλλασσόµενα ρεύµατα Ισχύς και Ενέργεια Ενεργός τιµή περιοδικών µη ηµιτονικών κυµατοµορφών 1. Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Οταν οι νόµοι του Kirchoff εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Ως γεννήτρια ΣΡ χαρακτηρίζεται η ηλεκτρική μηχανή που κατά τη λειτουργία της λαμβάνει κινητική ενέργεια και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική με τη μορφή συνεχούς ρεύματος Η ΗΕΔ που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 Τα τριφασικά δίκτυα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας για τους εξής λόγους: 1. Οικονομία στο αγώγιμο υλικό (25% λιγότερος χαλκός). 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη του τρόπου εκκίνησης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC 4.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη της αρχής λειτουργίας των μηχανών DC. Οι μηχανές DC μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως γεννήτριες είτε ως κινητήρες.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Αν είναι γνωστή η συμπεριφορά των μαγνητικών πεδίων στη μηχανή, είναι δυνατός ο προσεγγιστικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής ροπής-ταχύτητας του επαγωγικού κινητήρα Όπως είναι γνωστό η επαγόμενη ροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 9 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Σε μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος αν τροφοδοτήσουμε το τύλιγμα οπλισμού με συνεχή τάση τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα 26-1-2012 Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιοδήποτε σύμβολο χρησιμοποιήσετε στις πράξεις σας, να γράψετε ξεκάθαρα τι αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 3 Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τρεις μονοφασικούς Μ/Σ για να κάνουμε ένα τριφασικό αν τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 5/09/05 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Θέμα ο Φορτίο αποτελούμενο από δύο σύνθετες αντιστάσεις τροφοδοτείται από πηγή ΕΡ μέσω γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές Άσκηση 1 Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7

Διαβάστε περισσότερα