Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών"

Transcript

1 «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/ , MIS: , Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ: 68/1129 Παραδοτέο: Π3.3.1 «Προβλήματα ΠΗΙ κατά την εκκίνηση ηλεκτροκίνητου Πλευρικού Προωστήριου Μηχανισμού (ΠΠΜ)» Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

2 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Οριστική σχεδίαση του κινητήρα Εισαγωγή του κινητήρα στο πρόγραμμα FEMM Απώλειες και απόδοση αρχικής σχεδίασης Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης Β Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης C Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης D Ανάλυση ευαισθησίας γεωμετρικών παραμέτρων για βελτιστοποίηση γεωμετρίας αυλάκων στάτη και δρομέα Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης Β Μεταβολή γεωμετρικών παραμέτρων κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β Απώλειες τελικής γεωμετρίας κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης C Μεταβολή γεωμετρικών παραμέτρων κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C Απώλειες και απόδοση τελικής γεωμετρίας κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης D Μεταβολή γεωμετρικών παραμέτρων κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης D Απώλειες και απόδοση τελικής γεωμετρίας κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης D Επιλογή γεωμετρίας κινητήρα Χαρακτηριστικά επίδοσης κινητήρα επαγωγής κλάσης D Υπολογισμός παραμέτρων ισοδυνάμου κυκλώματος μεταβλητών παραμέτρων Δοκιμή κενού φορτίου Δοκιμή ακινητοποιημένου δρομέα Υπολογισμός παραμέτρων 3D φαινομένων Το ισοδύναμο κύκλωμα Υπολογισμός χαρακτηριστικών επίδοσης κινητήρα Καμπύλη ρεύματος ολίσθησης Συμπεράσματα Ανακεφαλαίωση Κυριότερα Συμπεράσματα Αναφορές

3 Εισαγωγή Τα συστήματα πλευρικών προωστήριων μηχανισμών αποτελούν συστήματα ελιγμών πλοίων και ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για εφαρμογές εγκάρσιας πρόωσης, όπως η αποφυγή σύγκρουσης και η εγκατάσταση σε κάποιο λιμένα. Τα μεγάλα πλοία συνήθως έχουν εγκατεστημένα περισσότερα από ένα τέτοια συστήματα στα οποία κατά κανόνα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί κινητήρες, η ονομαστική ισχύς των οποίων κυμαίνεται από λίγες εκατοντάδες kw ως 2.5 MW. 1. Οριστική σχεδίαση του κινητήρα Στην παράγραφο αυτή ο κινητήρας που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της προκαταρκτικής σχεδίασης εισάγεται στο πρόγραμμα ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας. Γίνεται ανάλυση ευαισθησίας των γεωμετρικών παραμέτρων για τους κινητήρες κατασκευαστικής κλάσης Β, C και D με σκοπό να γίνει σχεδίαση που θα προσεγγίζει κατά το δυνατόν τις προδιαγραφές που τέθηκαν στην παράγραφο Εισαγωγή του κινητήρα στο πρόγραμμα FEMM Ο κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης Β σχεδιάζεται στο πρόγραμμα femm και επιλέγεται πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων που θεωρείται κατάλληλο για την ανάλυση όπως φαίνεται στο σχήμα. Το πλέγμα στο διάκενο και τις λεπτομέρειες της γεωμετρίας που επιζητείται μεγαλύτερη ακρίβεια είναι πιο πυκνό από ότι στο σώμα του δρομέα και του στάτη και αποτελείται συνολικά από στοιχεία (Σχήμα 27).

4 (α) (β) Σχήμα 1. (α) Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων, (β) λεπτομέρεια πλέγματος στο διάκενο.

5 Για τον κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β και τις διαστάσεις που προέκυψαν από την προκαταρκτική σχεδίαση, μεταβάλλεται η ολίσθηση και άρα η συχνότητα του προβλήματος και μετράται η ροπή του κινητήρα. Σχήμα 2. Xαρακτηριστική Ροπής-Ολίσθησης κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β Παρατηρείται ότι τόσο η ροπή όσο και η ολίσθηση μέγιστης ροπής είναι πολύ χαμηλότερη από την επιθυμητή. Ακόμη από το σχήμα 29 γίνεται φανερό ότι και ο σίδηρος στο σώμα του στάτη και του δρομέα, το αλουμίνιο στις αύλακες του δρομέα και ο χαλκός στις αύλακες του στάτη υποχρησιμοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης των αρχικών διαστάσεων του κινητήρα.

6 (α) (β) Σχήμα 3. Κατανομή (α) Μαγνητικής επαγωγής και (β) πυκνότητας ρεύματος κινητήρα.

7 Μετά από δοκιμές επιλέγεται D 2 L= mm 3 από όπου για L/τ p =1.6 προκύπτει: D= mm L=222.8 mm Για αυτά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά προκύπτει: H rms τιμή της φασικής τάσης είναι Ε=400 V. Οπότε οι σπείρες των πηνίων κάθε φάσης δίνονται από τη σχέση: επομένως το πλήθος των αγωγών ανά αύλακα είναι: και τελικά οι τιμές που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες: Ν=60, Φ=0,015Wb και =0,4841 Τ Οι υπόλοιπες διαστάσεις για τις τρεις γεωμετρίες που μελετώνται προκύπτουν από την παραμετροποιημένη σχεδίαση. Οι χαρακτηριστικές Ροπής-Ολίσθησης των κινητήρων κατασκευαστικής κλάσης Β, C και D για αυτά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά φαίνονται συγκεντρωτικά στο σχήμα 30:

8 Σχήμα 4. Καμπύλες Ροπής-Ολίσθησης κινητήρων κλάσης B, C, D. Παρατηρείται ότι ο κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης Β υπερέχει ως προς τη ροπή ενώ ο κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης D παρουσιάζει μέγιστη ροπή σε μεγαλύτερη ολίσθηση. Η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής και τις πυκνότητας ρεύματος των κινητήρων στην ολίσθηση μέγιστης ροπής φαίνεται στα σχήματα

9 (α) (β) Σχήμα 5. Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης Β (α) Μαγνητική επαγωγή και (β) Πυκνότητα ρεύματος.

10 (α) (β) Σχήμα 6. Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης C (α) Μαγνητική επαγωγή και (β) Πυκνότητα ρεύματος.

11 (α) (β) Σχήμα 7. Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης D (α) Μαγνητική επαγωγή και (β) Πυκνότητα ρεύματος.

12 Μελετώντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σχημάτων γίνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Ο σίδηρος του κινητήρα υπερφορτίζεται. Η μαγνητική επαγωγή στα δόντια του στάτη και του δρομέα λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες των επιθυμητών. Ο χαλκός στο στάτη υποχρησιμοποιείται. Λαμβάνοντας υπόψιν συντελεστή πληρότητας των αυλάκων του στάτη ίσο με 0,6 η πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του στάτη για τον κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β, C, D είναι αντίστοιχα 1.75, 1.7 και 3.5, πολύ μικρότερη από τα 6.5 Α/mm 2 που θεωρήθηκαν ανεκτά κατά το σχεδιασμό. Για τους λόγους αυτούς πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας των γεωμετρικών παραμέτρων για κάθε κατασκευαστική κλάση κινητήρα ξεχωριστά ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αξιοποίηση των υλικών Απώλειες και απόδοση αρχικής σχεδίασης Στην ολίσθηση μέγιστης ροπής υπολογίζονται οι απώλειες για την αρχική σχεδίαση που πραγματοποιήθηκε στις τρεις γεωμετρίες όπως περιγράφεται στην παράγραφο Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης Β Απώλειες χαλκού στάτη Απώλειες χαλκού δρομέα Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα Για τις απώλειες τριβών ισχύει: Για τις απώλειες ανεμισμού προκύπτει:

13 Υπολογίζοντας την ισχύ εξόδου του κινητήρα μέσω της παραγόμενης ροπής, προκύπτει: οπότε, Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης C Απώλειες χαλκού στάτη Απώλειες χαλκού δρομέα Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα Για τις απώλειες τριβών ισχύει: Για τις απώλειες ανεμισμού προκύπτει: Υπολογίζοντας την ισχύ εξόδου του κινητήρα μέσω της παραγόμενης ροπής, προκύπτει:, οπότε: Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης D Απώλειες χαλκού στάτη Απώλειες χαλκού δρομέα

14 Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα Για τις απώλειες τριβών ισχύει: Για τις απώλειες ανεμισμού προκύπτει: Υπολογίζοντας την ισχύ εξόδου του κινητήρα μέσω της παραγόμενης ροπής προκύπτει:, οπότε: 1.2 Ανάλυση ευαισθησίας γεωμετρικών παραμέτρων για βελτιστοποίηση γεωμετρίας αυλάκων στάτη και δρομέα. Η ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων γίνεται με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ροπής. Κατά την ανάλυση γίνεται καταγραφή παραμέτρων όπως η μαγνητική επαγωγή στα δόντια του στάτη και του δρομέα και η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη και του δρομέα, ώστε να διατηρούνται εντός των πλαισίων που έχουν τεθεί ήδη από την προκαταρκτική σχεδίαση του κινητήρα. Πιο συγκεκριμένα η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη και του δρομέα διατηρείται κάτω από τα 6.5 Α/mm 2, η μέγιστη μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη κάτω από το 1.8 Τ, η μέγιστη μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη κάτω από 1.7 Τ, η μέγιστη μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα κάτω από 1.9 Τ και η μέγιστη μαγνητική επαγωγή στο σώμα του δρομέα κάτω από τα 1.5 Τ. Υπολογίζονται επίσης

15 οι απώλειες χαλκού και σιδήρου στάτη και δρομέα για να γίνει εκτίμηση της επίδρασης στην απόδοση της μηχανής. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ευαισθησίας στα τρισδιάστατα διαγράμματα το ανοιχτό μπλε χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις τιμές των μεγεθών που βρίσκονται εντός των επιθυμητών ορίων που έχουν τεθεί Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης Β Η ολίσθηση μέγιστης ροπής είναι Η ανάλυση ευαισθησίας γίνεται σε αυτή την ολίσθηση Μεταβολή γεωμετρικών παραμέτρων κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β Πλάτος δοντιού στάτη και δρομέα Αρχικά, μεταβάλλεται το πλάτος των δοντιών στάτη και δρομέα ως ποσοστό του πολικού βήματος τ p. To πλάτος δοντιού στάτη μεταβάλλεται από 14% έως 25% ενώ το πλάτος δοντιού δρομέα από 9% έως 15% του πολικού βήματος. Οι προδιαγραφές που λαμβάνονται αρχικά υπόψη για τον προσδιορισμό του βέλτιστου ποσοστού είναι η απαίτηση μέγιστης ροπής μεγαλύτερης από 1000Νm καθώς και οι περιορισμοί για την μαγνητική επαγωγή στα δόντια στάτη και δρομέα. Tα αποτελέσματα φαίνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν. Σχήμα 8. Ροπή ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα

16 Σχήμα 9. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα. Σχήμα 10. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα

17 Σχήμα 11. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα. Σχήμα 12. Πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του δρομέα ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα.

18 Σχήμα 13. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα. Σχήμα 14. Απώλειες χαλκού στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη

19 Σχήμα 15. Απώλειες χαλκού δρομέα ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα Σχήμα 16. Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα Οι τιμές που διατηρούν τη μαγνητική επαγωγή στα δόντια του στάτη και του δρομέα σε χαμηλά επίπεδα και ταυτόχρονα οδηγούν σε ροπή μεγαλύτερη από 1000 Νm όπως φαίνεται από τα σχήματα 36-37, συνοψίζονται στον πίνακα 6:

20 Πίνακας 1. Περιοχή τιμών πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα για αποφυγή αυξημένης μαγνητικής επαγωγής και πυκνότητας ρεύματος στον κινητήρα. Ποσοστό (%) Δοντιού Στάτη/Δοντιού Δρομέα Β st (T) B rt (T) Ροπή (Nm) Ποσοστό (%) Δοντιού Στάτη/Δοντιού Δρομέα 13 Β st (T) B rt (T) Ροπή (Nm) όπου B st είναι η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη και Β rt είναι η μαγνητική επαγωγή το δόντι του δρομέα. Για όλες τις τιμές που φαίνονται στον πίνακα, η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα στάτη και δρομέα διατηρείται πολύ κάτω από τα 6.5 Α/mm 2 όπως φαίνεται από τα διαγράμματα Για τις ίδιες τιμές, η μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη είναι αυξημένη. Ωστόσο δεν έχει γίνει διερεύνηση σε ως προς το ύψος δοντιού στάτη πράγμα που αναμένεται να μειώσει τη μαγνητική επαγωγή από το σώμα του στάτη. Ύψος δοντιού στάτη Στη συνέχεια για τις τιμές του πίνακα γίνεται ανάλυση ευαισθησίας ως προς το ύψος δοντιού του στάτη. Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει αναφερθεί, το ύψος δοντιού του στάτη περιγράφεται παραμετρικά ως συνάρτηση άλλων χαρακτηριστικών του κινητήρα από τη σχέση: Για την ανάλυση ευαισθησίας ως προς ύψους δοντιού του στάτη, μεταβάλλεται η τιμή του συντελεστή Κ από 2.7 έως 3.5 και καταγράφονται τα αποτελέσματα.

21 Οι προσομοιώσεις έγιναν αρχικά για τις τιμές που αντιστοιχούν σε πλάτος δοντιού δρομέα ίσο με το 13% του πολικού βήματος και άρα πλάτος δοντιού στάτη ίσο με 20% και 22-25% του πολικού βήματος. Τα αποτελέσματα για τις παραμέτρους που αποτέλεσαν βασικά κριτήρια για την επιλογή του συντελεστή φαίνονται στα διαγράμματα Σχήμα 17. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη-ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα=13% Σχήμα 18. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη-ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα=13%

22 Σχήμα 19. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη-ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα=13% Σχήμα 20. Ροπή στο διάκενο ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη-ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα=13%

23 Σχήμα 21. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη-ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα=13% Σχήμα 22. Πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του δρομέα ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη-ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα=13% Από τα διαγράμματα προκύπτει ότι για να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα η μαγνητική επαγωγή στα δόντια του δρομέα και το σώμα του στάτη και η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη, θα πρέπει να επιλεχθούν οι συνδυασμοί γεωμετρικών χαρακτηριστικών που συνοψίζονται στον Πίνακα 7:

24 Πίνακας 2. Βέλτιστη περιοχή τιμών ροπής, μαγνητικής επαγωγής στο δόντι του δρομέα και το σώμα του στάτη και πυκνότητας ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη για ποσοστό δοντιού στάτη και συντελεστή ύψους δοντιού στάτη. Δόντι στάτη B rt (T) B cs (T) J st (A/mm 2 ) Ροπή (Nm) Συντελεστής ύψους/ Ποσοστό πλάτους Από τα διαγράμματα 46 έως 48 φαίνεται ότι τόσο η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη όσο και η πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του δρομέα έχουν τιμές αρκετά χαμηλές όλο το εύρος τιμών που εξετάστηκαν. Στη συνέχεια έγιναν οι ίδιες δοκιμές για πλάτος δοντιού δρομέα ίσο με το 14% του πολικού βήματος και πλάτος δοντιού στάτη ίσο με 24% και 25% του πολικού βήματος. Ο συντελεστής ύψους δοντιού στάτη μεταβάλλεται και πάλι από 2.7 έως 3.5. Ωστόσο για όλες τις τιμές του συντελεστή η μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη διατηρείται αυξημένη και η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα είναι οριακά μικρότερη από 1.8 Τ όπως φαίνεται στα διαγράμματα 49 και 50 οπότε δεν πραγματοποιείται περαιτέρω μελέτη.

25 Σχήμα 23. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη-ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα=14% Σχήμα 24. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη-ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα=14% Ύψος δοντιού δρομέα Το ύψος δοντιού δρομέα κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων είναι ίσο με 51 mm. Καθώς υπάρχουν περιθώρια αύξησης της πυκνότητας ρεύματος στις αύλακες του δρομέα, ελέγχονται οι επιπτώσεις μεταβολής του ύψους δοντιού του δρομέα στη φόρτιση του κινητήρα. Για τις

26 τιμές του πίνακα 7, μεταβάλλεται το ύψος δοντιού του δρομέα από 40 έως 67 mm και καταγράφονται τα αποτελέσματα. Σχήμα 25. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα ως συνάρτηση του ύψους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη Σχήμα 26. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του ύψους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη

27 Σχήμα 27. Ροπή στο διάκενο ως συνάρτηση του ύψους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη Σχήμα 28. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του ύψους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη

28 Σχήμα 29. Πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του δρομέα ως συνάρτηση του ύψους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη Σχήμα 30. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους αύλακας στάτη και του ύψους δοντιού δρομέα Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 56 η μεταβολή του ύψους δοντιού του δρομέα δεν επηρεάζει την πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του στάτη. Από τα διαγράμματα φαίνεται ότι η διατήρηση της μαγνητικής επαγωγής στο σώμα του στάτη κάτω από τα 1.7 Τ καθώς και η ταυτόχρονη διατήρηση της μαγνητικής επαγωγής στο

29 δόντι του δρομέα κάτω από τα 1.9 Τ είναι δυνατή για μήκος δοντιού δρομέα από 51 έως 64mm και συντελεστή ύψους αύλακας στάτη από 2.7 έως 3. Μετά από δοκιμές, οι τελικές διαστάσεις που επιλέχθηκαν είναι: Πλάτος δοντιού στάτη= 23% τp= 32 mm Πλάτος δοντιού δρομέα= 13% τp= 18.1 mm Συντελεστής ύψους δοντιού στάτη Κ=2,7 Ύψος δοντιού στάτη = mm Μήκος δοντιού δρομέα = 51mm Η επιλογή αυτών των διαστάσεων έγινε με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ροπής διατηρώντας ωστόσο όσο γίνεται χαμηλά τη μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη και του δρομέα. Βασικός γνώμονας ήταν επίσης η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης ολίσθησης μέγιστης ροπής. Oι διαστάσεις αυτές και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα που προκύπτουν συνοψίζονται στον πίνακα 8: Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας. Γεωμετρικές Παράμετροι και Επίδοση Αρχική Σχεδίαση Τελική Σχεδίαση Ονομαστική Ροπή (Τ n ) 530 Nm 763 Nm Μέγιστη Ροπή (T max ) 826 Nm 1070 Nm Ονομαστική Ολίσθηση (s n ) Ονομαστική Ταχύτητα (n) rpm rpm Πλάτος δοντιού στάτη 18.7 mm 32.0 mm Ύψος δοντιού στάτη 59.4 mm 45.8 mm Πλάτος δοντιού δρομέα 17.1 mm 18.1 mm Ύψος δοντιού δρομέα 51.1 mm 51.2 mm Εξωτερική διάμετρος στάτη 299 mm 281 mm Θέτοντας τις τελικές διαστάσεις, λαμβάνουμε την καμπύλη ροπής- ολίσθησης του διαγράμματος 57.

30 Σχήμα 31. Kαμπύλη ροπής-ολίσθησης κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας Η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής και της πυκνότητας ρεύματος στον κινητήρα στην ολίσθηση μέγιστης ροπής μετά από την ανάλυση ευαισθησίας, παρουσιάζεται στο σχήμα 58: (α)

31 (β) Σχήμα 32. Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης Β στην ολίσθηση μέγιστης ροπής: (α) Μαγνητική επαγωγή και (β) πυκνότητα ρεύματος. Με την ανάλυση ευαισθησίας επιτεύχθηκε ομαλότερη κατανομή της μαγνητικής επαγωγής όπως φαίνεται στο σχήμα 58. Επιπλέον η μέγιστη ροπή του κινητήρα αυξήθηκε κατά 22.8% και η ονομαστική ροπή αυξήθηκε κατά 30%. Ωστόσο η ονομαστική ολίσθηση του κινητήρα τώρα είναι δηλαδή η μισή της επιθυμητής. Για να ελεγχθεί η ροπή εκκίνησης του κινητήρα καθώς και η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής και της πυκνότητας ρεύματος κατά την εκκίνησης, τίθεται η ολίσθηση ίση με 1 και το ρεύμα ίσο με το ρεύμα εκκίνησης δηλαδή πέντε φορές το ονομαστικό ρεύμα. Ο κινητήρας αναλύεται στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων. Η ροπή εκκίνησης του κινητήρα προέκυψε ίση με Νm και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ροπής εκκίνησης που τέθηκαν από τις προδιαγραφές.

32 (α) (β) Σχήμα 33. Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης Β κατά την εκκίνηση: (α) Μαγνητική επαγωγή και (β) πυκνότητα ρεύματος.

33 Απώλειες τελικής γεωμετρίας κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β Στην ολίσθηση μέγιστης ροπής υπολογίζονται οι απώλειες του κινητήρα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 και προκύπτει: Απώλειες χαλκού στάτη Απώλειες χαλκού δρομέα Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα Για τις απώλειες τριβών ισχύει: Για τις απώλειες ανεμισμού προκύπτει: Υπολογίζοντας την ισχύ εξόδου του κινητήρα μέσω της παραγόμενης ροπής: οπότε μπορεί να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της απόδοσης του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β: Oι απώλειες και η απόδοση του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

34 Πίνακας 4. Απώλειες και απόδοση κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης Β πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας Αρχική Σχεδίαση Τελική Σχεδίαση Μέγιστη ισχύς εξόδου (P out ) kw kw Απώλειες χαλκού στάτη 1961,9 W W Απώλειες χαλκού δρομέα 1772,5 W 1893 W Απώλειες σιδήρου W W Απόδοση 96.7% 97% Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης C Η ολίσθηση μέγιστης ροπής Η ανάλυση ευαισθησίας γίνεται σε αυτή την ολίσθηση. Στη γεωμετρία αυτή, ο δρομέας αποτελείται από δύο αύλακες. Στα επόμενα η στρογγυλή αύλακα θα αναφέρεται ως αύλακα 1 και η τραπεζοειδής αύλακα ως αύλακα 2 όπως φαίνεται στο σχήμα 60. Σχήμα 34. Αύλακες δρομέα κατασκευαστικής κλάσης C Μεταβολή γεωμετρικών παραμέτρων κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C Πλάτος δοντιού στάτη και δρομέα Αρχικά μεταβάλλεται το πλάτος των δοντιών στάτη καθώς και το πλάτος του παραλληλόγραμμου κομματιού των δοντιών του δρομέα ως ποσοστό του πολικού βήματος τ p. To πλάτος δοντιού στάτη μεταβάλλεται από 14% έως 25% ενώ το πλάτος δοντιού δρομέα από 9% έως 16% του πολικού βήματος. Οι προδιαγραφές που λαμβάνονται αρχικά υπόψιν είναι η απαίτηση μέγιστης ροπής μεγαλύτερης από 1000 Νm καθώς και οι περιορισμοί για τη διατήρηση της μαγνητικής επαγωγής στα δόντια του στάτη και του δρομέα σε χαμηλά επίπεδα. Σε αυτή τη γεωμετρία, επειδή δρομέας έχει δύο αύλακες η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα μετράται σε δύο σημεία, το ένα αντιστοιχεί στην αύλακα 1 του δρομέα και το άλλο στην αύλακα 2. Το ίδιο

35 συμβαίνει και για την μέτρηση της πυκνότητας ρεύματος στις αύλακες του δρομέα. Tα αποτελέσματα φαίνονται στα διαγράμματα Σχήμα 35. Ροπή ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος Σχήμα 36. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος

36 Σχήμα 37. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα στην περιοχή της αύλακας 1 ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος Σχήμα 38. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος

37 Σχήμα 39. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα στην περιοχή της αύλακας 2 ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος Σχήμα 40. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 1 του δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος

38 Σχήμα 41. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 2 του δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος Σχήμα 42. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος

39 Σχήμα 43. Απώλειες χαλκού στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος Σχήμα 44. Απώλειες χαλκού δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος

40 Σχήμα 45. Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος Οι τιμές πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα για τις οποίες επιτυγχάνεται ροπή μεγαλύτερη από 1000 Νm και ταυτόχρονα η μαγνητική επαγωγή στα δόντια του στάτη διατηρείται μικρότερη από 1.8 Τ, όπως φαίνεται στα διαγράμματα 61-71, συνοψίζονται στο πίνακα 10. Πίνακας 5. Βέλτιστη περιοχή τιμών ροπής και μαγνητικής επαγωγής στο δόντι του στάτη για ποσοστό δοντιού στάτη και δρομέα Ποσοστό (%) Δοντιού Στάτη/ Δοντιού Δρομέα Β st (T) 14 Ροπή (Nm) Ποσοστό (%) Β st (T) Ροπή (Nm) Δοντιού Στάτη/ Δοντιού Δρομέα

41 Ποσοστό (%) Β st (T) Ροπή (Nm) Δοντιού Στάτη/ Δοντιού Δρομέα όπου B st είναι η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη. Για τις τιμές του πίνακα 10 ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ροπής και η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη διατηρείται σε επιθυμητά επίπεδα. Ταυτόχρονα, σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη και στις αύλακες του δρομέα καθώς και η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα διατηρούνται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα όπως φαίνεται στα διαγράμματα Διάμετρος αύλακας 1 δρομέα Στη συνέχεια μελετάται η δυνατότητα μείωσης της μαγνητικής επαγωγής στο δόντι του δρομέα στην περιοχή που αντιστοιχεί στην αύλακα 1. Για τις τιμές πλάτους δοντιού στάτη και δρομέα που αναφέρονται στον Πίνακα 10 μεταβάλλεται η διάμετρος της αύλακας από 6% έως 12% του πολικού βήματος και καταγράφονται τα αποτελέσματα. Για πλάτος δοντιού δρομέα ίσο με το 14% του πολικού βήματος:

42 Σχήμα 46. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα που αντιστοιχεί στην αύλακα 1 ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και της διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματοςποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 14% Σχήμα 47. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα που αντιστοιχεί στην αύλακα 2 ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 14%

43 Σχήμα 48. Ροπή ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 14% Σχήμα 49. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 14%

44 Σχήμα 50. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 1 του δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 14% Σχήμα 51. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 2 του δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 14%

45 Σχήμα 52. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 14% Σχήμα 53. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 14% Aπό τα διαγράμματα φαίνεται ότι για να διατηρηθεί κατά το δυνατόν χαμηλή η μαγνητική επαγωγή στα δόντια του δρομέα, θα πρέπει να επιλεγεί για διάμετρο αύλακας δρομέα τιμή ίση με το 6% του πολικού βήματος, πλάτος δοντιού ίσο με το 25% του πολικού

46 βήματος και για διάμετρο αύλακας δρομέα τιμή ίση με 7-9% του πολικού βήματος, πλάτος δοντιού στάτη ίσο με 23-25% του πολικού βήματος. Τα μεγέθη των διαγραμμάτων διατηρούνται εντός των επιθυμητών ορίων σε ολόκληρο το εύρος τιμών που μελετάται. Η μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη είναι ελαφρώς αυξημένη ωστόσο δεν έχει γίνει διερεύνηση σε ως προς το ύψος δοντιού στάτη πράγμα που αναμένεται να οδηγήσει στην ελάττωσή της. Για πλάτος δοντιού στάτη ίσο με το 15% του πολικού βήματος: Σχήμα 54. Ροπή ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος- ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 15%

47 Σχήμα 55. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος- ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 15% Σχήμα 56. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα που αντιστοιχεί στην αύλακα 1 ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος- ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 15%

48 Σχήμα 57. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα που αντιστοιχεί στην αύλακα 2 ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και της διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα- ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 15% Σχήμα 58. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 1 του δρομέα ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και της διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 15%

49 Σχήμα 59. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 2 του δρομέα ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και της διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 15% Σχήμα 60. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και της διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 15%

50 Σχήμα 61. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του πλάτους δοντιού στάτη και της διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα - ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 15% Από τα διαγράμματα προκύπτει για να διατηρηθεί κατά το δυνατόν χαμηλή η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη καθώς και στο δόντι του δρομέα, θα πρέπει να επιλεγεί διάμετρος αύλακας δρομέα ίση με το 8% του πολικού βήματος και πλάτος δοντιού στάτη ίσο με 23%, 24% και 25% του πολικού βήματος. Η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη και του δρομέα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (διαγράμματα 84-86). Επίσης από το διάγραμμα 5.52 φαίνεται πως η μεταβολή της διαμέτρου της αύλακας 1 του δρομέα δεν επηρεάζει την πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του στάτη. Η μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη διατηρείται ελαφρώς αυξημένη (διάγραμμα 87) ωστόσο αναμένεται να μειωθεί με τη μείωση του ύψους του δοντιού του δρομέα. Για πλάτος δοντιού δρομέα ίσο με το 16% του πολικού βήματος δεν υπάρχουν τιμές πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα που να οδηγούν σε χαμηλές τιμές μαγνητικής επαγωγής στο δόντι του στάτη και του δρομέα όπως φαίνεται στα διαγράμματα Επομένως δεν θα γίνει περαιτέρω διερεύνηση για αυτό το συνδυασμό γεωμετρικών χαρακτηριστικών.

51 Σχήμα 62. Ροπή ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος- ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 16% Σχήμα 63. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος- ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 16%

52 Σχήμα 64. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα που αντιστοιχεί στην αύλακα 1 ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας 1 δρομέα επί του πολικού βήματος- ποσοστό πλάτους δοντιού δρομέα = 16% Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα τις διερεύνησης ως προς το μέγεθος της διαμέτρους της αύλακας 1 του δρομέα, παρουσιάζονται στον πίνακα 11: Πίνακας 6. Συνδυασμοί ποσοστού δοντιού στάτη και δρομέα επί του πολικού βήματος για διατήρηση της κατανομής της μαγνητικής επαγωγής και της πυκνότητας ρεύματος του κινητήρα σε επιθυμητά επίπεδα Ποσοστό αύλακας δρομέα Ποσοστό Δόντι Στάτη/Δόντι Δρομέα Επίσης από τα διαγράμματα 78 και 86 γίνεται εμφανές ότι η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της διαμέτρου της αύλακας 1 του δρομέα.

53 Ύψος δοντιού στάτη Στη συνέχεια μελετάται η δυνατότητα μείωσης της μαγνητικής επαγωγής στο σώμα του στάτη μέσω της μείωσης του ύψους δοντιού του στάτη. Για τους προαναφερθέντες συνδυασμούς, μεταβάλλεται ο συντελεστής ύψους δοντιού του στάτη από 2.5 έως 3.4 και καταγράφονται τα αποτελέσματα. Για διάμετρο αύλακας δρομέα ίση με το 6% του πολικού βήματος, πλάτος δοντιού δρομέα ίσο με 14% του πολικού βήματος και πλάτος δοντιού στάτη ίσο με το 25% του πολικού βήματος, μεταβάλλεται ο συντελεστής ύψους δοντιού στάτη από 2.5 ως 3.4 και καταγράφονται τα αποτελέσματα. (διαγράμματα 91-93) Σχήμα 65. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα που αντιστοιχεί στην περιοχή της αύλακας 2 ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη

54 Σχήμα 66. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη Σχήμα 67. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη Επομένως η μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη και το δόντι του δρομέα καθώς και η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη διατηρούνται ελαφρώς αυξημένες. Επομένως δεν προχωράει η διερεύνηση για αυτούς τους συνδυασμούς γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Για ποσοστό διαμέτρου αύλακας δρομέα ίσο με 7% του πολικού βήματος και ποσοστό δοντιού δρομέα ίσο με το 14% του πολικού βήματος μεταβάλλεται ο συντελεστής ύψους δοντιού στάτη

55 από 2.5 έως 3.4 και το ποσοστό πλάτους δοντιού στάτη ως προς το πολικό βήμα από 23 έως 25% και προκύπτουν τα αποτελέσματα των σχημάτων 94 έως96. Σχήμα 68. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα που αντιστοιχεί στην αύλακα 2 ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος Σχήμα 69. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος

56 Σχήμα 70. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι τιμές μαγνητικής επαγωγής στο σώμα του στάτη, μαγνητικής επαγωγής στο δόντι του δρομέα στην περιοχή που αντιστοιχεί στην αύλακα 2 και πυκνότητας ρεύματος στις αύλακες του δρομέα είναι ελαφρώς αυξημένες για τους παραπάνω συνδυασμούς. Στη συνέχεια ελέγχονται τα αποτελέσματα για ποσοστό αύλακας δρομέα ίσο με 8% του πολικού βήματος και ποσοστό δοντιού δρομέα ίσο με το 14% του πολικού βήματος. Μεταβάλλεται ο συντελεστής ύψους αύλακας στάτη από 2.5 έως 3.4 και το ποσοστό του πλάτους δοντιού του στάτη ως προς το πολικό βήμα από 23 έως 25% και προκύπτουν τα ακόλουθα διαγράμματα:

57 Σχήμα 71. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος Σχήμα 72. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος

58 Σχήμα 73. Ροπή ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος Σχήμα 74. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος

59 Σχήμα 75. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα στην περιοχή που αντιστοιχεί στην αύλακα 1 ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος Σχήμα 76. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα στην περιοχή που αντιστοιχεί στην αύλακα 2 ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος

60 Σχήμα 77. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 1 του δρομέα ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος Σχήμα 78. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 2 του δρομέα ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος Η μείωση του ύψους δοντιού του στάτη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της πυκνότητας ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη. Ωστόσο για πλάτος δοντιού δρομέα ίσο με το 23% του

61 πολικού βήματος και συντελεστή ύψους δοντιού στάτη ίσο με 2.7 και 2.8 τα μεγέθη των διαγραμμάτων 97 και 98 διατηρούνται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Για διάμετρο αύλακας δρομέα ίση με το 8% του πολικού βήματος και πλάτος δοντιού δρομέα ίσο με το 15% του πολικού βήματος μεταβάλλεται το ύψος δοντιού στάτη από 2.5 έως 3.4 και το ποσοστό πλάτους δοντιού στάτη ως προς το πολικό βήμα από 23 έως 25%. Σχήμα 79. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος Η μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη είναι αυξημένη για όλους τους γεωμετρικούς συνδυασμούς όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 105 οπότε δεν πραγματοποιείται περαιτέρω διερεύνηση. Τέλος, για διάμετρο αύλακας δρομέα ίση με το 9% του πολικού βήματος και πλάτος δοντιού δρομέα ίσο με το 14% του πολικού βήματος προκύπτουν τα αποτελέσματα των διαγραμμάτων

62 Σχήμα 80. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα που αντιστοιχεί στην περιοχή της αύλακας 1 ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος. Σχήμα 81. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος

63 Σχήμα 82. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος. Επομένως δεν υπάρχει συνδυασμός γεωμετρικών διαστάσεων που διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τόσο την μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη και το δόντι του δρομέα όσο και την πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη. Οι τιμές για το συντελεστή ύψους δοντιού στάτη και το ποσοστό πλάτους δοντιού στάτη ως προς το πολικό βήμα που ικανοποιούν όλους τους περιορισμούς που έχουν τεθεί, καθώς και η παραγόμενη ροπή, η μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη και η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη για αυτά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά συνοψίζονται στον πίνακα 12: Πίνακας 7. Βέλτιστη περιοχή τιμών ροπής, μαγνητικής επαγωγής στο σώμα του στάτη και πυκνότητας ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη για ποσοστό δοντιού στάτη και συντελεστή ύψους δοντιού στάτη. Ποσοστό πλάτους δοντιού στάτη/ Συντελεστής ύψους δοντιού στάτη Ροπή (Νm) B cs (T) J st (A/mm 2 ) Ποσοστό πλάτους δοντιού στάτη/ Συντελεστής ύψους δοντιού στάτη 2.7 Ροπή (Νm) B cs (T) J st (A/mm 2 )

64 Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε διάμετρο αύλακας δρομέα ίση με το 8% του πολικού βήματος και πλάτος δοντιού δρομέα στην περιοχή της αύλακας 2 ίσο με 14% του πολικού βήματος. Ύψος δοντιού δρομέα στην περιοχή της αύλακας 2 Για να ολοκληρωθεί η ανάλυση ευαισθησίας των γεωμετρικών παραμέτρων για των κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C, ελέγχονται οι επιπτώσεις μεταβολής του ύψους της αύλακας 2 του δρομέα στη φόρτιση του κινητήρα. Από την προκαταρκτική σχεδίαση είχε εκτιμηθεί το ύψος αύλακας 2 του δρομέα ίσο με 34,5mm. Για τις τιμές γεωμετρικών παραμέτρων που αναφέρονται στον πίνακα 5.7, μεταβάλλεται το ύψος της αύλακας από 25 έως 40mm και καταγράφονται τα αποτελέσματα: Σχήμα 83. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα στην περιοχή που αντιστοιχεί στην αύλακα 1 ως συνάρτηση του μήκους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη.

65 Σχήμα 84. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα στην περιοχή που αντιστοιχεί στην αύλακα 2 ως συνάρτηση του μήκους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη. Σχήμα 85. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του μήκους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη.

66 Σχήμα 86. Ροπή ως συνάρτηση του μήκους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη. Σχήμα 87. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του μήκους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη.

67 Σχήμα 88. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 1 του δρομέα ως συνάρτηση του μήκους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη. Σχήμα 89. Πυκνότητα ρεύματος στην αύλακα 2 του δρομέα ως συνάρτηση του μήκους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη

68 Σχήμα 90. Πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη ως συνάρτηση του μήκους δοντιού δρομέα και του συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη Οπότε όπως φαίνεται από τα διαγράμματα οι τιμές της μαγνητικής επαγωγής στο δόντι του δρομέα και της μαγνητικής επαγωγής στο δόντι του στάτη διατηρούνται χαμηλές για συντελεστή ύψους δοντιού στάτη ίσο με 2.7 και μήκος αύλακας 2 δρομέα ανάμεσα σε 32 και 40mm. Από το διάγραμμα 116 παρατηρείται ότι η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη δεν επηρεάζεται από το ύψος της αύλακας 2 του δρομέα. Μετά από δοκιμές, οι τελικές διαστάσεις που επιλέχθηκαν είναι: Πλάτος δοντιού στάτη= 23% τ p = 32 mm Πλάτος δοντιού δρομέα στην περιοχή της αύλακας 2= 14% τ p = mm Διάμετρος αύλακας 1 δρομέα= 8%τ p =11.14 mm Συντελεστής ύψους δοντιού στάτη Κ=2,7 Ύψος δοντιού στάτη = mm Μήκος αύλακας 2 δρομέα = 32mm Η επιλογή έγινε με βάση την παραγόμενη ροπή και την ολίσθηση του κινητήρα καθώς η φόρτιση του κινητήρα διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα.

69 Οι βασικές γεωμετρικές παράμετροι και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας των γεωμετρικών παραμέτρων φαίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 13: Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας Γεωμετρικές Παράμετροι και Επίδοση Αρχική Σχεδίαση Τελική Σχεδίαση Ονομαστική Ροπή 524 Nm 814 Nm Μέγιστη Ροπή 792 Nm 1073 Nm Ονομαστική Ολίσθηση Ονομαστική Ταχύτητα rpm rpm Πλάτος δοντιού στάτη 18.7 mm 32.0 mm Ύψος δοντιού στάτη 59.4 mm 45.8 mm Διάμετρος αύλακας 1 δρομέα 16.1 mm 11.1 mm Πλάτος δοντιού δρομέα αύλακα mm 19.5 mm Ύψος δοντιού δρομέα- αύλακα mm 32 mm Εξωτερική διάμετρος στάτη 299 mm 276 mm Από αυτές τις διαστάσεις η καμπύλη ροπής ολίσθησης που προκύπτει φαίνεται στο σχήμα 117 συγκριτικά με την καμπύλη ροπής- ολίσθησης του κινητήρα πριν από την ανάλυση ευαισθησίας.

70 Σχήμα 91. Καμπύλη ροπής-ολίσθησης του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας. Η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής και της πυκνότητας ρεύματος στην ολίσθηση μέγιστης ροπής φαίνεται στο σχήμα 118. (α)

71 (β) Σχήμα 92. Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης C στην ολίσθηση μέγιστης ροπής: (α) Μαγνητική επαγωγή και (β) πυκνότητα ρεύματος. Μετά από τη γεωμετρική βελτιστοποίηση του κινητήρα η ολίσθηση μέγιστης ροπής μειώθηκε από σε και άρα η ονομαστική ολίσθηση μειώθηκε από σε Επομένως η ονομαστική ταχύτητα του βελτιστοποιημένου κινητήρα είναι 1494rpm. Επιπλέον γεωμετρική βελτιστοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέγιστης ροπής του κινητήρα από 792 Νm σε 1073 Νm, δηλαδή κατά 26.2%, της ονομαστικής ροπής του κινητήρα από565nmσε 780Νm, δηλαδή κατά 27.6%. Για να ελεγχθεί η ροπή εκκίνησης και η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής και της πυκνότητας ρεύματος του κινητήρα κατά την εκκίνηση, τίθεται η ολίσθηση ίση με 1 και το ρεύμα ίσο με το ρεύμα εκκίνησης δηλαδή πέντε φορές το ονομαστικό ρεύμα. Ο κινητήρας αναλύεται στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων. Η ροπή εκκίνησης του κινητήρα προέκυψε ίση με Νm.

72 (α) (β) Σχήμα 93. Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης C κατά την εκκίνηση: (α) Μαγνητική επαγωγή και (β) πυκνότητα ρεύματος.

73 Απώλειες και απόδοση τελικής γεωμετρίας κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C Στην ολίσθηση μέγιστης ροπής υπολογίζονται οι απώλειες του κινητήρα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.4 και προκύπτει: Απώλειες χαλκού στάτη Απώλειες χαλκού δρομέα Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα Για τις απώλειες τριβών ισχύει: Για τις απώλειες ανεμισμού προκύπτει: Υπολογίζοντας την ισχύ εξόδου του κινητήρα μέσω της παραγόμενης ροπής: Οπότε μπορεί να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της απόδοσης του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C: Oι απώλειες και η απόδοση του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

74 Πίνακας 9. Απώλειες και απόδοση κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης C πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας Αρχική Σχεδίαση Τελική Σχεδίαση Μέγιστη ισχύς εξόδου (P out ) kw kw Απώλειες χαλκού στάτη W W Απώλειες χαλκού δρομέα 1624 W 1864 W Απώλειες σιδήρου W W Απόδοση 96.69% % Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης D H ολίσθηση μέγιστης ροπής είναι ίση με Η ανάλυση ευαισθησίας των γεωμετρικών παραμέτρων γίνεται σε αυτή την ολίσθηση Μεταβολή γεωμετρικών παραμέτρων κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης D Πλάτος δοντιού στάτη και διάμετρος αύλακας δρομέα Αρχικά, μεταβάλλεται το πλάτος των δοντιών στάτη καθώς και η διάμετρος αύλακας του δρομέα ως ποσοστό του πολικού βήματος τ p. To πλάτος δοντιού στάτη μεταβάλλεται από 15% έως 25% ενώ το πλάτος δοντιού δρομέα από 10% έως 18% του πολικού βήματος. Οι προδιαγραφές που λαμβάνονται αρχικά υπόψη για τον προσδιορισμό του βέλτιστου ποσοστού είναι η απαίτηση μέγιστης ροπής μεγαλύτερης από 1000Νm καθώς και οι περιορισμοί για την μαγνητική επαγωγή στα δόντια στάτη και δρομέα. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων συνοψίζονται στα σχήματα

75 Σχήμα 94. Ροπή ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα επί του πολικού βήματος. Σχήμα 95. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα επί του πολικού βήματος.

76 Σχήμα 96. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα επί του πολικού βήματος. Σχήμα 97. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα επί του πολικού βήματος.

77 Σχήμα 98. Πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα επί του πολικού βήματος. Σχήμα 99. Απώλειες χαλκού στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα επί του πολικού βήματος.

78 Σχήμα 100. Απώλειες χαλκού δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα επί του πολικού βήματος. Σχήμα 101. Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα επί του πολικού βήματος. Οι τιμές ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα που ικανοποιούν τον περιορισμό της απαιτούμενης ροπής και δεν οδηγούν σε αυξημένη μαγνητική επαγωγή

79 στο δόντι του στάτη και πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του δρομέα συνοψίζονται στον πίνακα 15. Πίνακας 10. Περιοχή τιμών ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη και διαμέτρου αύλακας δρομέα επί του πολικού βήματος για διατήρηση της μαγνητικής επαγωγής στο δόντι του στάτη και της πυκνότητας ρεύματος στις αύλακες του δρομέα σε χαμηλά επίπεδα. Ποσοστό(%) B st (T) J rt (A/mm 2 ) Ροπή (Nm) Δοντιού/Αύλακας όπου B st είναι η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη και J rt είναι η πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του δρομέα. Σε όλη τη διάρκεια των προσομοιώσεων, η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του στάτη παραμένει χαμηλή. Η μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη είναι ελαφρώς αυξημένη ωστόσο εκτιμάται ότι θα μειωθεί με τη μείωση του ύψους δοντιού του στάτη. Η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα είναι αρκετά αυξημένη, αυτό απεικονίζεται και στις απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα όπως φαίνεται στο διάγραμμα 127. Ωστόσο οι απώλειες παραμένουν χαμηλές και έτσι αυτές οι τιμές γίνονται αποδεκτές. Ύψος δοντιού στάτη Για τις τιμές του πίνακα 15 μεταβάλλεται ο συντελεστής ύψους δοντιού στάτη από 2.2 έως 3.5 και καταγράφονται τα αποτελέσματα:

80 Σχήμα 102. Ροπή ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος και τον συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη Σχήμα 103. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος και τον συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη

81 Σχήμα 104. Μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος και τον συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη Σχήμα 105. Πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος και τον συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη

82 Σχήμα 106. Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος και τον συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη. Σχήμα 107. Μαγνητική επαγωγή στο δόντι του στάτη ως συνάρτηση του ποσοστού πλάτους δοντιού στάτη επί του πολικού βήματος και τον συντελεστή ύψους δοντιού του στάτη. Επομένως η μαγνητική επαγωγή στο σώμα του στάτη και η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του δρομέα διατηρούνται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα και οι απαιτήσεις ροπής ικανοποιούνται για πλάτος δοντιού ίσο με 23% του πολικού βήματος και για συντελεστή ύψους δοντιού στάτη ίσο με 2.2 έως 3.4..

83 Σε όλο το εύρος των τιμών η μαγνητική επαγωγή στο δόντι του δρομέα παραμένει υψηλή (διάγραμμα 129). Μείωσή της θα μπορούσε να επιτευχθεί μειώνοντας τη διάμετρο αύλακας του δρομέα. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό όπως φαίνεται από τις τιμές που λαμβάνει η πυκνότητα ρεύματος στις αύλακες του δρομέα. Οι τιμές των γεωμετρικών χαρακτηριστικών γίνονται ωστόσο αποδεκτές καθώς όπως φαίνεται από το διάγραμμα 132 οι απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα παραμένουν χαμηλές. Έπειτα από δοκιμές επιλέγονται οι ακόλουθες τιμές για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κινητήρα: Πλάτος δοντιού στάτη= 23%τ p = 32 mm Διάμετρος αύλακας δρομέα= 14%τ p = mm Συντελεστής ύψους δοντιού στάτη= 2,7 Ύψος δοντιού στάτη= 45.8 mm Οι βασικές γεωμετρικές παράμετροι και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης D πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας των γεωμετρικών παραμέτρων φαίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 16: Πίνακας 11. Χαρακτηριστικά του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης D πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας Γεωμετρικές Παράμετροι και Επίδοση Αρχική Σχεδίαση Τελική Σχεδίαση Ονομαστική Ροπή 537 Nm 737Nm Μέγιστη Ροπή 826 Nm 1007Nm Ονομαστική Ολίσθηση Ονομαστική Ταχύτητα 1491 rpm 1491 rpm Πλάτος δοντιού στάτη 18.7 mm 32.0 mm Ύψος δοντιού στάτη 59.4 mm 45.8 mm Διάμετρος αύλακας δρομέα 19.2 mm 19.5 mm Εξωτερική διάμετρος στάτη 299 mm 270 mm Αυτή η επιλογή των γεωμετρικών παραμέτρων έγινε με σκοπό τη μείωση της μαγνητικής επαγωγής στο σώμα του στάτη ώστε να μειωθούν όσο γίνεται οι απώλειες σιδήρου στο στάτη χωρίς όμως να αυξηθεί η πυκνότητα ρεύματος στα τυλίγματα του δρομέα.

84 Η καμπύλες ροπής ολίσθησης του κινητήρα πριν και μετά την ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζονται συγκριτικά στο σχήμα 134. Σχήμα 108. Καμπύλη ροπής-ολίσθησης του κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης D πριν και μετά από την ανάλυση ευαισθησίας. Με την ανάλυση ευαισθησίας η μέγιστη ροπή αυξήθηκε από Νm σε 1007 Νm, δηλαδή κατά 18% ενώ η ολίσθηση μέγιστης ροπής παρέμεινε ίση με Η ονομαστική ροπή αυξήθηκε από 537 σε 837 Νm, δηλαδή κατά 27.1%. Με την ολίσθηση αύτη επιτυγχάνεται η επιθυμητή ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα. Η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής και της πυκνότητας ρεύματος του κινητήρα στην ολίσθηση μέγιστης ροπής φαίνεται στο σχήμα 135.

85 (α) (β) Σχήμα 109. Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης D στην ολίσθηση μέγιστης ροπής: (α) Μαγνητική επαγωγή και (β) πυκνότητα ρεύματος.

86 Για να ελεγχθεί η ροπή εκκίνησης του κινητήρα και η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής και της πυκνότητας ρεύματος του κινητήρα κατά την εκκίνηση, τίθεται η ολίσθηση ίση με 1 και το ρεύμα ίσο με το ρεύμα εκκίνησης δηλαδή πέντε φορές το ονομαστικό ρεύμα. Ο κινητήρας αναλύεται στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων και τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 136. Η ροπή εκκίνησης του κινητήρα προέκυψε ίση με 797 Νm. (α)

87 (β) Σχήμα 110. Κινητήρας κατασκευαστικής κλάσης D κατά την εκκίνηση: (α) Μαγνητική επαγωγή και (α) πυκνότητα ρεύματος Απώλειες και απόδοση τελικής γεωμετρίας κινητήρα κατασκευαστικής κλάσης D Στην ολίσθηση μέγιστης ροπής υπολογίζονται οι απώλειες του κινητήρα και προκύπτει: Απώλειες χαλκού στάτη Απώλειες χαλκού δρομέα Απώλειες σιδήρου στάτη και δρομέα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Μίνως Μπενιακάρ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ)

Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Μίνως Μπενιακάρ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Μίνως Μπενιακάρ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) Περιεχόμενα Παρουσίασης Η ομάδα κινητήρα 2013 Σχεδίαση του κινητήρα του «Πυρφόρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εποπτείας-καταγραφής και ανάλυσης ποιότητας ισχύος

Σύστημα εποπτείας-καταγραφής και ανάλυσης ποιότητας ισχύος «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 1: Προσδιορισμός των Σταθερών του Ισοδύναμου Κυκλώματος Ασύγχρονης Μηχανής Ηρακλής Βυλλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα και αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερο να

Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα και αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερο να ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις Ελεύθερη - αμείωτη ταλάντωση και ποια η συχνότητα και η περίοδος της. Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Για τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών (που ονομάζονται και εναλλακτήρες) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με συνεχές ρεύμα Καθώς περιστρέεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω του συστήματος γείωσης

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω του συστήματος γείωσης «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος. 1 Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος. f: συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος (Ηz) p: αριθμός πόλων του ρότορα n:

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εξέταση 3 ου Eξαμήνου (20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος (ΕΡ) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις σύγχρονες (που χρησιμοποιούνται συνήθως ως γεννήτριες)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: α) η ασφαλής εκκίνηση β) η χάραξη της χαρακτηριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών

Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Η φασική τάση στο εσωτερικό μιας μηχανής (στα τυλίγματα του στάτη) δίνεται από τη σχέση: E 2 N φ f A = π C Συχνότητα περιστροφής μηχανής Πλήθος σπειρών στο τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Επαναληπτική Εξέταση 3 ου Eξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης.

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Κεφάλαιο 8 Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Η μέτρηση των θερμοκρασιών στα συγκεκριμένα σημεία του στάτη της μηχανής έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις:

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: Άσκηση Η17 Νόμος της επαγωγής Νόμος της επαγωγής ή Δεύτερη εξίσωση MAXWELL Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: d

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Ανάλυση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Με τον όρο ανάλυση ενός κυκλώματος εννοούμε τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς του κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Έτσι, για ένα συνδυαστικό κύκλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φθίνουσα ταλάντωση 3.1 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η σταθερά b, εξαρτάται: Α. από τη μάζα του ταλαντωτή, Β. μόνο από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο γίνεται η ταλάντωση, Γ. μόνο από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ -L-C ΣΕ ΣΕΙΡΑ Κύκλωµα που αποτελείται από ωµική αντίσταση,ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Εκκίνηση Ασύγχρονων Μηχανών Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση 11.. ΚΟΠΩΣΗ Ενώ ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής ως το πηλίκο της ροπής σχεδίασης προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται κατά ΙΑS, προσβλέπει στο να εξασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Mαγνητικά Kυκλώµατα ( ) = 50. " δ. Η µαγνητική αντίσταση του υλικού όπου εδράζεται ο κινητός οπλισµός είναι

Mαγνητικά Kυκλώµατα ( ) = 50.  δ. Η µαγνητική αντίσταση του υλικού όπου εδράζεται ο κινητός οπλισµός είναι Μέρος 1 Mαγνητικά Kυκλώµατα 1-1 Λυµένες Ασκήσεις Άσκηση 1-1 Υποθέτοντας ότι ο πυρήνας έχει άπειρη διαπερατότητα ( µ r ), να υπολογισθεί η µαγνητική επαγωγή στο διάκενο του µαγνητικού κυκλώµατος που απεικονίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή Εισαγωγικές ασκήσεις στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις 1. Ιδανικό κύκλωμα L εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση q = 10 6 συν(10 ) (S.I.). Ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Σύγχρονη Μηχανή με Κυλινδρικό Δρομέα 3 Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το προσομοιωτικό μοντέλο ενός ηλεκτρικού οχήματος όπως υλοποιήθηκε στο λογισμικό Matlab/Simulink. Για την υλοποίηση του μοντέλου του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 -

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ V ΙΣΧΥΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34 Μετασχηµατιστής Ο µετασχηµατιστής είναι µια διάταξη που αποτελείται από δύο πηνία τυλιγµένα σε έναν κοινό πυρήνα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Το πηνίο εισόδου λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εποπτείας-καταγραφής και ανάλυση ποιότητας ισχύος

Σύστημα εποπτείας-καταγραφής και ανάλυση ποιότητας ισχύος «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 2: Μέθοδοι Eκκίνησης Tριφασικών Aσύγχρονων Kινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας κύριων αζιμουθιακών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας κύριων αζιμουθιακών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 0/9.7.0, MIS: 38064, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και σύγκριση εναλλακτικών τοπολογιών κινητήρα επαγωγής για εφαρμογή σε σύστημα ελιγμών πλοίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδίαση και σύγκριση εναλλακτικών τοπολογιών κινητήρα επαγωγής για εφαρμογή σε σύστημα ελιγμών πλοίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδίαση και σύγκριση εναλλακτικών τοπολογιών κινητήρα επαγωγής για εφαρμογή σε σύστημα ελιγμών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 7: Κατασκευή Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 7: Κατασκευή Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 7: Κατασκευή Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος (ΠΗΙ) λόγω λειτουργίας γεννητριών άξονα

Μελέτη προβλημάτων Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος (ΠΗΙ) λόγω λειτουργίας γεννητριών άξονα «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής κ. Σ. Νατσιάβας Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων Στοιχεία Φοιτητή Ονοματεπώνυμο: Νατσάκης Αναστάσιος Αριθμός Ειδικού Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα Τύπος Ηλεκτρικού Κινητήρα Ασύγχρονος μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Α. Γενική Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση Ηλεκτρικές Μηχανές Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι μετατροπείς ενέργειας Μπορούν να μετατρέψουν ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, και αντίστροφα Ανάλογα με τη λειτουργία τους χωρίζονται σε γεννήτριες και κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15KW

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15KW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός 1516 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Σύγχρονη Μηχανή με Έκτυπους Πόλους 1 Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών, Μέτρο 1.2., Κοινωνία της Πληροφορίας 51 Ροή ισχύος στους κινητήρες συνεχούς ρεύματος Προηγμένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :...

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... ΕΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ :.... Τετράµηνο /Εκπ. Έτος :... Ηµεροµηνία πειράµατος :... Θέση εργασίας :...

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ. γ. υ = χ 0 ωσυνωt δ. υ = -χ 0 ωσυνωt. Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ. γ. υ = χ 0 ωσυνωt δ. υ = -χ 0 ωσυνωt. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 3: Συνδυασμός αντιστάσεων και πηγών Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 978-960-93-7110-0 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Μηχανές Σ.Ρ.

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Μηχανές Σ.Ρ. Βασική περιγραφή στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών Αποτελεί το βασικό στοιχείο μετατροπής ενέργειας από ηλεκτρική σε μηχανική και αντίστροφα Κατηγοριοποιούνται σε : Σύγχρονες μηχανές Μηχανές συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

α) = β) Α 1 = γ) δ) Μονάδες 5

α) = β) Α 1 = γ) δ) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-10-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ-ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ηµήτριος Χ. Παναγιωτόπουλος. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ηµήτριος Χ. Παναγιωτόπουλος. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδίαση κινητήρα επαγωγής 4kW για ηλεκτροκίνηση υψηλών ταχυτήτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ηµήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα