2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν εναλλασσόµενο ρεύµα µε συχνότητα ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής της µηχανής ενώ η διέγερσή τους τροφοδοτείται µε συνεχές ρεύµα. Οι ασύγχρονες γεννήτριες παράγουν εναλλασσόµενο ρεύµα του οποίου η συχνότητα είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας περιστροφής και η διέγερσή τους τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενο ρεύµα. Στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιµοποιούνται πάντοτε σύγχρονες γεννήτριες ενώ οι ασύγχρονες χρησιµοποιούνται σπάνια. Στην συνέχεια θα εξετασθούν µόνο οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες. 2.1 Τύποι και κατασκευή εναλλακτήρων Από κατασκευαστική άποψη οι εναλλακτήρες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες Α) εναλλακτήρες µε εξωτερικούς πόλους Β) εναλλακτήρες µε εσωτερικούς ή περιστρεφόµενους πόλους (στροβιλοεναλλακτήρες) Εναλλακτήρες µε εξωτερικούς πόλους Σ αυτούς η διέγερση της µηχανής γίνεται από µαγνητικούς πόλους στερεωµένους στο εσωτερικό του ζυγώµατος του στάτη, όπως και στις µηχανές συνεχούς ρεύµατος. Τα τυλίγµατα των πόλων τροφοδοτούνται µε συνεχές ρεύµα από πηγή συνεχούς ρεύµατος είτε γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος ή ανορθωτική διάταξη. Ο δροµέας φέρει το επαγωγικό τύµπανο όπως και η µηχανή συνεχούς ρεύµατος και το τύλιγµά του τοποθετείται στα αυλάκια του πυρήνα. Αντί συλλέκτη υπάρχουν δακτύλιοι κατασκευασµένοι από ορείχαλκο στερεωµένοι στον άξονα του δροµέα σε αριθµό ίσο µε των αριθµό των φάσεων του εναλλακτήρα που συνδέονται µε το τύλιγµα του επαγωγικού τυµπάνου. Στούς δακτυλίους εφάπτονται ψήκτρες σταθερά συνδεδεµένες στο ακίνητο τµήµα της µηχανής που οδηγούν το παραγόµενο ρεύµα έξω από την µηχανή. Βασικά µειονεκτήµατα της κατασκευής είναι ότι ολόκληρο το ρεύµα φορτίου πρέπει να περνά από τις ψήκτρες και η ισχυρή καταπόνηση των τυλιγµάτων λόγω περιστροφής τους σε πολύστροφους εναλλακτήρες. Για τους παραπάνω δύο λόγους αυτός ο τύπος εναλλακτήρα κατασκευάζεται µόνο για µικρές ισχύς και χαµηλή τάση.

2 29 (α) (β) Σχήµα 2.1 ροµέας (α) και δακτύλιοι (β) εναλλακτήρα µε εξωτερικούς πόλους Εναλλακτήρες µε εσωτερικούς πόλους Στούς εναλλακτήρες αυτούς το επαγωγικό τύµπανο είναι τοποθετηµένο στο ακίνητο µέρος της µηχανής, τον στάτη. Οι µαγνητικοί πόλοι τοποθετούνται ακτινικά στον άξονα του περιστρεφόµενου δροµέα και για τον λόγο αυτό ονοµάζονται και εναλλακτήρες µε περιστρεφόµενους πόλους. Στο Σχήµα 2.2 φαίνεται ένας αποσυναρµολογηµένος εναλλακτήρας µε εσωτερικούς πόλους Η διεγέρτρια µηχανή κινείται από τον άξονα του εναλλακτήρα. Σχήµα 2.2 Αποσυναρµολογηµένος εναλλακτήρας µε περιστρεφόµενους πόλους. Ο στάτης αποτελείται από εξωτερικό κέλυφος κατασκευασµένο από χαλύβδινα ελάσµατα µέσα στο οποίο τοποθετείται το επαγωγικό τύµπανο που αποτελείται από τον πυρήνα και το τύλιγµα. Ο πυρήνας κατασκευάζεται από πολλούς δίσκους ελασµάτων µε κατάλληλο σχήµα ώστε να σχηµατίζουν τα αυλάκια (όταν τοποθετούνται παράλληλα) µέσα στα οποία τοποθετείται το τύλιγµα, τα άκρα του οποίου καταλήγουν απ ευθείας στους ακροδέκτες χωρίς την παρεµβολή ψηκτρών και δακτυλίων. Ο δροµέας των εναλλακτήρων µε εσωτερικούς πόλους φέρει τους µαγνητικούς πόλους στερεωµένους ακτινικά. Στούς τριφασικούς εναλλακτήρες των σταθµών παραγωγής οι πυρήνες και τα πέδιλα των πόλων κατασκευάζονται από συµπαγή µαλακό χάλυβα. Το διάκενο µε πάχος µερικά mm επιτρέπει την ελεύθερη περιστροφή του δροµέα µέσα στον στάτη. Τα τυλίγµατα των πόλων τοποθετούνται στούς πυρήνες πριν µπούν τα πέδιλα και

3 30 συνδέονται µεταξύ τους έτσι ώστε να δηµιουργούνται διαδοχικά µαγνητικοί πόλοι µε αντίθετη πολικότητα. Τα τυλίγµατα των πόλων τροφοδοτούνται µε συνεχές ρεύµα από την διεγέρτρια µηχανή (γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος) µέσω ψηκτρών και δύο δακτυλίων στερεωµένων στον άξονα του δροµέα. Το ρεύµα αυτό και η τάση του είναι πολύ µικρά σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη του επαγωγικού τυµπάνου και εποµένως η κατασκευή δεν καταπονείται ιδιαίτερα. Η όλη διάταξη είναι κατάλληλη για µηχανές µε µικρή σχετικά ταχύτητα περιστροφής και χρησιµοποιούνται σε συστήµατα παραγωγής µε κινητήρια µηχανή είτε υδροστρόβιλο ή µεγάλη µηχανή εσωτερικής καύσης. Σχήµα 2.3 Στάτης εναλλακτήρα µε εσωτερικούς πόλους Σχήµα 2.4 Μαγνητικοί πόλοι οκταπολικού εναλλακτήρα

4 31 Στροβιλοεναλλακτήρες Ανήκουν στην κατηγορία των µηχανών µε εσωτερικούς πόλους αλλά κατασκευάζονται να λειτουργούν µε κινητήριες µηχανές µεγάλης ταχύτητας περιστροφής όπως οι ατµοστρόβιλοι. Ετσι βασικό χαρακτηριστικό είναι η µικρή διάµετρος αλλά και το µεγάλο µήκος άξονα. Ο στάτης έχει την ίδια κατασκευή αλλά ο δροµέας δεν έχει εµφανείς πόλους και αποτελείται από συµπαγές κυλινδρικό τύµπανο µε αυλάκια µέσα στα οποία µπαίνει και στερεώνεται το τύλιγµα διέγερσης µε δύο συνήθως πόλους που καταλήγει σε δύο δακτυλίους στερεωµένους στον δροµέα που εφάπτονται σε δύο ψήκτρες στερεωµένες στον στάτη. Ο δροµέας και το µαγνητικό πεδίο φαίνονται στο Σχήµα 2.5. (α) (β) Σχήµα 2.5 ροµέας (α) και µαγνητικό πεδίο (β) στροβιλοεναλλακτήρα. 2.2 Συχνότητα και ταχύτητα περιστροφής Η συχνότητα f της παραγόµενης ηλεκτρεγερτικής δύναµης αποδεικνύεται ότι είναι f = pn S (Ηz) όπου p ο αριθµός των ζευγών των µαγνητικών πόλων n S ο αριθµός στροφών του εναλλακτήρα ανά sec Ο παραπάνω τύπος δίνει την σύγχρονη ταχύτητα ενός εναλλακτήρα όταν αποδίδεται µια ορισµένη συχνότητα. Ετσι n S = f/p (στρ/sec) ή n S = 60f/p (στρ/min)

5 32 Στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι f = 50 Hz οπότε ανάλογα µε τον αριθµό ζευγών πόλων µπορεί να προκύψει και η απαραίτητη ταχύτητα περιστροφής της κινητήριας µηχανής πχ για p = 1 η ταχύτητα είναι 3000 στρ/min. 2.3 Τριφασικοί εναλλακτήρες Οι τριφασικοί εναλλακτήρες φέρουν στο επαγωγικό τύµπανο τρία όµοια και ανεξάρτητα µεταξύ τους µονοφασικά τυλίγµατα, τις τρείς φάσεις του εναλλακτήρα. Στο Σχήµα 2.6 φαίνεται ένας απλός τριφασικός εναλλακτήρας και το ανάπτυγµα του επαγωγικού τυµπάνου. Σχήµα 2.6 Τριφασικός εναλλακτήρας µε ανάπτυγµα τυλίγµατος τυµπάνου Στα τριφασικά τυλίγµατα υπάρχουν 6 άκρα, τρείς αρχές U, V, W και τρία πέρατα Χ, Υ, Ζ. Ετσι το τύλιγµα U-X αποτελεί την πρώτη φάση, το τύλιγµα V-Y την δεύτερη και το W-Z την τρίτη. Οι εναλλασσόµενες ηλεκτρεγερτικές δυνάµεις που αναπτύσσονται στις τρείς φάσεις έχουν το ίδιο µέγεθος (ενεργές τιµές), την ίδια συχνότητα και λέγονται φασικές ηλεκτρεγερτικές δυνάµεις. Οι φασικές ΗΕ έχουν µεταξύ τους φασική µετατόπιση 120 µοιρών. Στο Σχήµα 2.7 φαίνονται οι ηλεκτρεγερτικές δυνάµεις τριφασικού εναλλακτήρα τόσο συναρτήσει του χρόνου όσο και µε διανυσµατική µορφή. Τα έξι ελεύθερα άκρα της µηχανής συνδέεονται στους έξι ακροδέκτες της µηχανής όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.8. Τότε οι τρείς φάσεις είναι εντελώς ανεξάρτητες µεταξύ τους και το σύστηµα που προκύπτει λέγεται ανεξάρτητο τριφασικό σύστηµα. Πρακτικά όµως τα τυλίγµατα των τριών φάσεων συνδέονται µεταξύ τους µε αποτέλεσµα το συνδεδεµένο τριφασικό σύστηµα.

6 33 Σχήµα 2.7 Ηλεκτρεγερτικές δυνάµεις εναλλακτήρα Σχήµα 2.8 Ανεξάρτητο τριφασικό σύστηµα Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης µεταξύ των φάσεων, η σύνδεση σε αστέρα και η σύνδεση σε τρίγωνο. Στην σύνδεση σε αστέρα συνδέονται οι ακροδέκτες Z, X, Y που αποτελούν έτσι τον ουδέτερο κόµβο της µηχανής και οι άλλοι τρείς ακροδέκτες U, V, W συνδέονται στο τριφασικό δίκτυο. Οταν το τριφασικό δίκτυο είναι τεσσάρων αγωγών, ο τέταρτος αγωγός συνδέεται στον ουδέτερο κόµβο της µηχανής. Μεταξύ του ακροδέκτη µιας φάσεως και του ουδετέρου υπάρχει η φασική ΗΕ του εναλλακτήρα E φ και µεταξύ δύο φάσεων υπάρχει η πολική ΗΕ E π. Η µεταξύ των δύο σχέση είναι E π = 3E φ = 1.73Ε φ Η σύνδεση σε τρίγωνο πραγµατοποιείται µε σύνδεση των ακροδεκτών των φάσεων έτσι ώστε η Ζ να συνδέεται µε την U, η W µε την Y και η V µε την Χ. Στην περίπτωση αυτή η φασική ΗΕ είναι ίση µε την πολική ΗΕ, δηλαδή Ε π = Ε φ Στο Σχήµα 2.9 φαίνονται οι συνδέσεις σε αστέρα και τρίγωνο.

7 34 Σχήµα 2.9 Συνδέσεις σε αστέρα και τρίγωνο. Η ενεργός τιµή της φασικής ΗΕ δίνεται από την σχέση E φ = Κfw o Φ σε V Όπου Κ σταθερά εξαρτώµενη από το τύλιγµα µε τιµές µεταξύ 1.9 και 3.4 f η συχνότητα της παραγόµενης τάσης Φ η µαγνητική ροή ανά πόλο σε Wb w o ο αριθµός των σε σειρά αγωγών του τυλιγµατος της φάσης (αριθµός αυλάκων επί τον αριθµό των αγωγών ανά αυλάκι) 2.4 Ρύθµιση τάσης εναλλακτήρα Η µεταβολή της ΗΕ εναλλακτήρα µπορεί να γίνει είτε µε µεταβολή της ταχύτητας περιστροφής ή της µαγνητικής ροής Φ σύµφωνα µε τον παραπάνω τύπο της ΗΕ, των άλλων παραµέτρων να αποκλείονται λόγω του ότι εξαρτώνται από κατασκευαστικά στοιχεία. Η µεταβολή της ταχύτητας πάλι δεν είναι επιτρεπτή αφού έτσι θα αλλάξει η συχνότητα της παραγόµενης τάσης. Εποµένως η µόνη πρακτική δυνατότητα µεταβολής είναι εκείνη της µαγνητικής ροής Φ που εξαρτάται από το ρεύµα διέγερσης. Στούς µεγάλους εναλλακτήρες, λόγω του ότι το ρεύµα διέγερσης έχει σηµαντικές τιµές η ρύθµιση της διέγερσης γίνεται όχι µε ροοστάτη διεγέρσεως στο τύλιγµα της διεγέρτριας µηχανής αλλά µε τροφοδοσία του τυλίγµατος της διεγέρτριας από άλλη γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος (λέγεται διεγέρτρια πιλότος).

8 35 Στο Σχήµα 2.10 φαίνονται δυό περιπτώσεις ρύθµισης τάσης µε µεταβολή διέγερσης (α) (β) Σχήµα 2.10 Ρύθµιση τάσης µε µεταβολή διέγερσης Η καµπύλη µεταβολής της ΗΕ εναλλακτήρα (που είναι η τάση χωρίς φορτίο) όταν µεταβάλλεται η ένταση διέγερσης για σταθερή ταχύτητα περιστροφής λέγεται χαρκτηριστική στο κενό ή στατική χαρακτηριστική του εναλλακτήρα και φαίνεται στο Σχήµα Στην χαρακτηριστική διακρίνονται δύο τµήµατα : η γραµµική περιοχή όπου η Ε είναι ανάλογη του ρεύµατος διέγερσης και η περιοχή κορεσµού όπου σηµαντική αύξηση του ρεύµατος διέγερσης έχει σαν αποτέλεσµα µικρή µόνο αύξηση της τάσης. Οι εναλλακτήρες κατασκευάζονται ώστε να λειτουργούν στην αρχή της περιοχής κορεσµού στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας. 2.5 Λειτουργία υπό φορτίο Οταν ο εναλλακτήρας λειτουργεί στο κενό µε τις ονοµαστικές στροφές, η τάση στα άκρα του είναι ίση µε την ΗΕ και εξαρτάται µόνο από την τιµή της έντασης διέγερσης. Συνδέοντας φορτίο (σύνθετες αντιστάσεις) και κρατώντας σταθερή την διέγερση η τάση του εναλλακτήρα µεταβάλλεται και εξαρτάται εκτός των άλλων και από το είδος του φορτίου (ωµικό, επαγωγικό ή χωρητικό) που εκφράζεται µε τον συντελεστή ισχύος του. Ετσι προκύπτουν χαρακτηριστικές υπό φορτίο µε την µορφή του Σχήµατος 2.12.

9 36 Σχήµα 2.11 Χαρακτηριστική στο κενό Σχήµα 2.12 Χαρακτηριστικές φόρτισης Οι σχέσεις τάσεων και ρευµάτων για τις συνδεσµολογίες σε αστέρα είναι U φ = U/1.73 και Ι φ = Ι και σε τρίγωνο U φ = U και Ι φ = Ι/1.73 Ενα άλλο σηµαντικό µέγεθος του εναλλακτήρα είναι η διακύµανση τάσεως από το κενό (U o ) µέχρι το ονοµαστικό φορτίο (U N ) που ορίζεται σαν ε% = 100 (U o -U N )/U N Η ρύθµιση τάσης του εναλλακτήρα όταν µεταβάλλεται το φορτίο του γίνεται πάντα µέσω της έντασης διέγερσης και πραγµατοποιείται µε αυτόµατο ρυθµιστή που προσαρµόζει πάντα την διέγερση ώστε να υπάρχει στην έξοδο η σταθερή ονοµαστική τάση. Ετσι,

10 37 ανάλογα µε το είδος του φορτίου ο εναλλακτήρας υπερδιεγείρεται σε επαγωγικά φορτία και υποδιεγείρεται σε χωρητικά φορτία. 2.6 Χαρακτηριστικά στοιχεία εναλλακτήρων Με την βοήθεια οργάνων που έχει κάθε εγκατάσταση εναλλακτήρα µπορεί να µετρηθεί κατά την λειτουργία του η πολική τάση U, η ένταση γραµµής Ι και η πραγµατική ισχύς P που αποδίδεται στο δίκτυο. Aπό τα µεγέθη αυτά µπορεί να υπολογισθεί η φαινοµένη ισχύς S και η άεργος ισχύς Q που παρέχει ο εναλλακτήρας όπως και ο συντελεστής ισχύος cosφ µε τις γνωστές από την ηλεκτροτεχνία σχέσεις που ακολουθούν στον Πίνακα 2.1 Πίνακας 2.1 Σχέσεις υπολογισµού της ισχύος (P αντί Ν, S αντί Ν S, Q αντί Ν b ) Οι εναλλακτήρες κατασκευάζονται για µια ορισµένη ονοµαστική τάση λειτουργίας που δίνεται πάντα από τον κατασκευαστή σαν πολική τάση πχ. 380V ή 15kV. Το µέγεθος ενός εναλλακτήρα χαρακτηρίζεται από την ονοµαστική του ισχύ που είναι η φαινοµένη ισχύς που ο εναλλακτήρας µπορεί να δίνει συνεχώς στην ονοµαστική του τάση χωρίς κίνδυνο καταστροφής των µονώσεών του από υπερθέρµανση. Στην πινακίδα του εναλλακτήρα εκτός της ονοµαστικής ισχύος, τάσης, έντασης, του ονόµατος του κατασκευαστή και του αριθµού της κατασκευής γράφονται και τα εξής στοιχεία : α) ο αριθµός των φάσεων, β) η συχνότητα του ρεύµατος γ) ο ονοµαστικός συντελεστής ισχύος µε βάση τον οποίο έχει υπολογισθεί η ισχύς της κινητήριας µηχανής δ) η σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής ε) η µέγιστη επιτρεπόµενη ένταση και τάση διέγερσης

11 38 Επίσης στην πινακίδα µπορεί να γράφεται και το είδος της επιτρεπόµενης λειτουργίας (συνεχής, διακοπτόµενη) και στην περίπτωση που δεν γράφεται αυτό η λειτουργία θεωρείται συνεχής. 2.7 Απώλειες και βαθµός απόδοσης εναλλακτήρα Οι απώλειες των εναλλακτήρων που λειτουργούν µε σταθερή συχνότητα διακρίνονται στις σταθερές απώλειες P 1 που είναι οι µηχανικές απώλειες, οι µαγνητικές απώλειες και οι ηλεκτρικές απώλειες διέγερσης (U δ Ι δ ) που δεν εξαρτώνται από το φορτίο και στις µεταβλητές απώλειες P 2 που είναι οι ηλεκτρικές απώλειες του τυλίγµατος στάτη. Αν R είναι η ωµική αντίσταση ανά φάση του τυλίγµατος τυµπάνου και Ι η ένταση γραµµής τριφασικού εναλλακτήρα, τότε οι µεταβλητές απώλειες είναι Για σύνδεση αστέρα P 2 = 3RI 2 Για σύνδεση τριγώνου P 2 = RI 2 Οι συνολικές απώλειες του εναλλακτήρα είναι ΣP = P 1 + P 2 και ο βαθµός απόδοσης είναι P η = µε P την αποδιδόµενη πραγµατική ισχύ στο δίκτυο. P + ΣP Είναι προφανές ότι ο βαθµός απόδοσης είναι µικρότερος της µονάδας. Ο βαθµός απόδοσης εξαρτάται από το φορτίο του εναλλακτήρα. Η καµπύλη του Σχήµατος 2.13 δείχνει πως µεταβάλλεται ο βαθµός απόδοσης ενός εναλλακτήρα όταν µεταβάλλεται το ρεύµα φορτίου του µε σταθερό συντελεστή ισχύος. Ο βαθµός απόδοσης µεγιστοποιείται όταν αποδίδει την ονοµαστική ένταση µε τον ονοµαστικό συντελεστή ισχύος και µπορεί να φθάσει µέχρι και 95% στους µεγάλους εναλλακτήρες Σχήµα 2.13 Μεταβολή βαθµού απόδοσης εναλλακτήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter.

Research and implementation of various control methods asynchronous three phase motor using inverter. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά Γεωργίου Παπαποστόλου Δημητρίου Ανδρέου ΘΕΜΑ Μελέτη και εφαρμογή διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΑΡΛΗΣ Τριφασική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( DC ) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( DC ) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( DC ) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Ν.Π. ΤΡΩΓΑ Α ΙΠΛ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα η Μετασχηµατιστές

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Τράκα Φωτεινής Α.Μ. 6107 «Ανάλυση Ελεγχόµενης Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εμπορικού πλοίου» (Electrical installations in cargo vessels)

«Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εμπορικού πλοίου» (Electrical installations in cargo vessels) Τ.Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εμπορικού πλοίου» (Electrical installations in cargo vessels) Παπαδημητρίου Δ. Ιωάννης Α.Μ.:27708 Εισηγητής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Ανάλυση και Σχεδίαση Ηλεκτρολογικού Συστήματος ενός Ηλεκτροηλιακού Οχήματος Μαλισόβας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 4 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C. Ι 7 6 5 4 i. Μ 0,5,5 ii. 0,5 0,50 0,75 n i. 0,5 0 ii. iii. 0,5 0,50 0,75 n : ΝΙΚ.Π. ΤΡΩΓΑ ΑΣ ΙΠΛ/ΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σκάφους Αναψυχής

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σκάφους Αναψυχής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Σκάφους Αναψυχής Μελέτη Σπύρος Γιακουμάκης Γιάννης Αγρίτης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων Πάτρα 2010 Γιώργος Αντωνόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC - DC. RESEARCH AND MANUFACTURING of DC-DC CONVERTER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC - DC. RESEARCH AND MANUFACTURING of DC-DC CONVERTER ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC - DC RESEARCH AND MANUFACTURING of DC-DC CONVERTER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Σπουδαστής: Τσεσμετζής Ευάγγελος Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Καμινάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

:.. ~ ... )\ J. ~ ~ ι. .. 'lt. ι..-: ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. μ.&&.~ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑ,ΤΙΣΜΟΥ

:.. ~ ... )\ J. ~ ~ ι. .. 'lt. ι..-: ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. μ.&&.~ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑ,ΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑ,ΤΙΣΜΟΥ..; 1.. 'lt ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ t ~ ~ ι. -,:. t,,.,. - - J~ - 411 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ι J J ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΑΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΟΠΑΑΙΔΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπαρμπατζά Αλεξάνδρα

Διπλωματική Εργασία. Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπαρμπατζά Αλεξάνδρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Σπουδαστές: Βελιβασάκης Κωνσταντίνος Καλαθάκης Σταύρος. Εισηγητής: Κουδουµάς Γεώργιος

Πτυχιακή Εργασία. Σπουδαστές: Βελιβασάκης Κωνσταντίνος Καλαθάκης Σταύρος. Εισηγητής: Κουδουµάς Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ 2x30V

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ 2x30V ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ 2x30V ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα

Διπλωματική εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία με θέμα Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα