ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12.01.2014"

Transcript

1 Iωάννης Μούρτος, Επίκουρος Καθηγητής Μαθηματικά της Επιχειρησιακής Έρευνας Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 95, 3 ος όροφος, Τηλ.: , Φαξ: Ημερομηνία γέννησης: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εκπαίδευση : MSc (Distinctin), PhD in Operatinal Research, Operatinal Research Department, Lndn Schl f Ecnmics and Plitical Science : Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (βαθμός 9,03), Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Υποτροφίες Ίδρυμα Μποδοσάκη ( ), Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1993, 1995, ), Engineering and Physical Sciences Research Cuncil (EPSRC) της Μ. Βρεταννίας ( , fees nly ), Ίδρυμα Μαρίας και Γεωργίου Αθανασιάδη-Νόβα ( ). Επαγγελματική δραστηριότητα : Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Λέκτορας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών : Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Στρατιωτική θητεία, Σώμα Έρευνας Πληροφορικής Διδασκαλία σεμιναρίων, Lndn Schl f Ecnmics and Plitical Science, Department f Operatinal Research 2008-: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διδακτική Ενότητα Διακρικά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική Βιογραφικό Σημείωμα Σελίδα 1 από 9

2 .A. Ερευνητική δραστηριότητα Διδακτορική διατριβή (2003): Μέθοδοι Ακέραιου Προγραμματισμού και Προγραμματισμού Περιορισμών για Αμοιβαίως Ορθογώνια Λατινικά Τετράγωνα (Integer and Cnstraint Prgramming methds fr Mutually Orthgnal Latin Squares) 1α. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (με Impact Factr) [1] P. Eirinakis, D. Mags, I. Murts: Blckers and antiblckers f stable matchings, Theretical Cmputer Science, in press (di: /j.tcs ) [2] P. Eirinakis, D. Mags, I. Murts, and P. Militis: Plyhedral aspects f stable marriage, Mathematics f Operatins Research, in press (di: /mr ) [3] E. Zampu, S. Plitss, A. Karagiannaki and I. Murts Twards a framewrk fr energy-aware infrmatin systems in manufacturing, Cmputers in Industry, accepted. [4] D. Mags, I. Murts (2013): A characterisatin f dd-hle inequalities related t Latin squares, Optimizatin 62, [5] P. Eirinakis, D. Mags, I. Murts, and P. Militis (2013): Finding a minimum regret stable b- matching, Optimizatin 62, [6] D. Mags, I. Murts and G. Appa (2012): A plyhedral apprach t the alldifferent system Mathematical Prgramming, 132, [7] Alexandra Kntlaimu, Knstantins Kunetas, Iannis Murts, Kstas Tsekuras (2012): Technlgy Gaps in Eurpean Banking: put the blame n inputs r utputs?, Ecnmic Mdelling 29, [8] K. Kunetas, I. Murts and K. Tsekuras (2012): Is energy intensity imprtant fr the prductivity grwth f EET adpters? Energy Ecnmics 34, [9] P. Eirinakis, D. Mags, I. Murts, and P. Militis (2012): Finding all stable pairs and slutins t the (many-t-many) Stable Matching Prblem. INFORMS Jurnal n Cmputing 24, [10] D. Mags, I. Murts (2011): On the facial structure f the AllDifferent system. SIAM Jurnal n Discrete Mathematics 25, [11] D. Mags and I. Murts (2009): Clique facets f the axial and planar assignment plytpes. Discrete Optimizatin 6, [12] K. Kunetas, I. Murts and K. Tsekuras (2009): Efficiency decmpsitins fr hetergeneus technlgies, Eurpean Jurnal f Operatinal Research 199, [13] Mags and I. Murts (2008): The wheels f the OLS plytpe: Facets and separatin, Discrete Mathematics 308, [14] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2006): Searching fr Mutually Orthgnal Latin Squares via Integer and Cnstraint Prgramming, Eurpean Jurnal f Operatinal Research 173, [15] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2006): A new class f facets fr the Latin square plytpe, Discrete Applied Mathematics 154, [16] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2006): On multi-index assignment plytpes. Linear Algebra and its Applicatins 416, Βιογραφικό Σημείωμα Σελίδα 2 από 9

3 [17] G. Appa, D. Mags, I. Murts and J.C.M. Janssen (2006): On the Orthgnal Latin Squares plytpe, Discrete Mathematics 306, [18] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2005): On the system f tw all_different predicates, Infrmatin Prcessing Letters 94, [19] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2005): Wheels f the OLS plytpe, Jurnal f Cmbinatrial Optimizatin 10, [20] K. Antnis, J. Garfalakis, I. Murts and P. Spirakis (2004): A Hierarchical Adaptive Distributed Algrithm fr Lad Balancing. Jurnal f Parallel and Distributed Cmputing 64, [21] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2004): A Branch & Cut algrithm fr the planar fur-index assignment prblem, Jurnal f the Operatinal Research Sciety 55, [22] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2004): An LP-based prf fr the nn-existence f a pair f Orthgnal Latin Squares f rder 6, Operatins Research Letters 32, β. Άλλες δημοσιεύσεις σε περιοδικά [23] D. Mags, I. Murts and L. Pitsulis (2009): Persistency and matrid intersectin, Cmputatinal Management Science 6, [24] D. Mags, I. Murts and L. Pitsulis (2006): The Matching Predicate and a Filtering Scheme Based n Matrids, Jurnal f Cmputers, 1 (2006), (invited). 2. Δημοσιεύσεις σε βιβλία/συλλογικούς τόμους [25] G. Appa, D. Mags, I. Murts and L. Pitsulis: Mdelling fr feasibility - the case f mutually rthgnal Latin squares prblem. In G. Appa, L. Pitsulis, H.P. Williams (eds): Handbk n mdelling fr discrete ptimizatin, Internatinal Series in Operatins Research and Management Science 88, Springer-Verlag (2006). [26] Ι. Murts and S. Xanthpuls: An Artificial Market fr Emissin Permits. In C. Kutsjannis, S. Sirmakessis (eds.) Tls and Applicatins with Artificial Intelligence, Studies in Cmputatinal Intelligence 166, 69-76, Springer-Verlag (2009). 3α. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κρίση στο πλήρες κείμενο και δημοσίευση σε συλλογικό τόμο [27] I. Murts: Tight LP-relaxatins f verlapping glbal cardinality cnstraints, in C.Gmes, M.Sellman (Eds.), CPAIOR 2013, Lecture Ntes in Cmputer Science, Springer-Verlag, Berlin- Heidelberg (t appear). [28] Τ. Dkka, Ι. Murts, F. Spieksma: Fast Separatin Algrithms fr Three-Index Assignment prblems, in A.R. Mahjub et al. (Eds.): ISCO 2012, Lecture Ntes in Cmputer Science 7422, pp , 2012, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg. [29] A. Kalgeras, K. Charatsis, I. Murts, F. Litpuls, G. Asimakpuls, P. Knstantinpuls: Integrated Real-Time System fr Perishable Freight Transprt Management, Prceedings f the IEEE Emerging Technlgies and Factry Autmatin, 2008 (ETFA 2008), Βιογραφικό Σημείωμα Σελίδα 3 από 9

4 [30] P. Eirinakis, D. Mags, I. Murts, Iannis, P. Militis, Hyperarc Cnsistency fr the Stable Admissins Prblem, Prceedings f the 19th IEEE Internatinal Cnference n Tls with Artificial Intelligence, 2007 (ICTAI 2007) 1, [31] D. Mags, I. Murts and L. Pitsulis: Cnsistency f the matching predicate. Lecture Ntes in Artificial Intelligence 3955, , Springer-Verlag (2006). [32] G. Appa, D. Mags and I. Murts: LP relaxatins f multiple all_different predicates. In J.C. Regin, M. Rueher (eds.): Lecture Ntes in Cmputer Science 3011, Springer-Verlag (2004). [33] G. Appa, I. Murts and D. Mags: Integrating Cnstraint and Integer Prgramming fr the Orthgnal Latin Squares Prblem. Lecture Ntes in Cmputer Science 2470, (2002). 3β. Παρουσιάσεις σε άλλα συνέδρια (με κρίση περίληψης, ενδεικτικά) [1] I. Murts, The plytpe f cardinality cnstraints, 25th Eurpean Cnference n Operatinal Research (EURO XXIV), Vilnius, July 11-14, 2012 (invited presentatin). [2] D. Mags, I. Murts, A Plyhedral Study f the Alldifferent System, 11th Internatinal Sympsium n Artificial Intelligence and Mathematics (ISAIM 2010), Frt Lauderdale, Flrida, January 6-8, 2010 (invited presentatin). [3] D. Mags, I. Murts, T. Yunes, A Plyhedral Study f the Cumulative Cnstraint, 11th Internatinal Sympsium n Artificial Intelligence and Mathematics (ISAIM 2010), Frt Lauderdale, Flrida, January 6-8, 2010 (invited presentatin). [4] D. Mags, I. Murts, Characterising dd-hle inequalities related t Latin squares, 24th Eurpean Cnference n Operatinal Research (EURO XXIV), Lisbn, July 11-14, 2010 (invited presentatin). [5] P. Eirinakis, D. Mags, I. Murts and P. Militis, Nn-stable pairs in the Stable Marriage prblem and multi-index cnfiguratins, 24th Eurpean Cnference n Operatinal Research (EURO XXIV), Lisbn, July 11-14, 2010 (invited presentatin). [6] G. Appa, A. Kuvela and D. Mags and I. Murts, 11 Methds fr prving infeasibility f IP's, 24th Eurpean Cnference n Operatinal Research (EURO XXIV), Lisbn, July 11-14, 2010 (invited presentatin). [7] A. Karagiannaki, I. Murts and K. Pramatari: Simulating and evaluating the impact f RFID n warehusing peratins: a case study, Prceedings f SCSC 07, 34 (2007). [8] D. Mags, I. Murts (2007): Branch and Cut fr multi-index assignment prblems, 22nd Eurpean Cnference n Operatinal Research (EURO XXII), Prague, Czech Republic. [9] D. Mags and I. Murts (2006): Valid inequalities and facets f the OLS plytpe, 9th Internatinal Sympsium in Mathematical Prgramming (ISMP 2006), Ri de Janeir, Brazil. [10] K. Kunetas, I. Murts and K. Tsekuras (2006): Alternative Decmpsitins f Efficiency fr Firms Operating under Metatechnlgy Sets, UK Efficiency & Prductivity Analysis Netwrk Cnference, Leicester, UK. [11] C. Bardaki, A. Karagiannaki, K. C. Pramatari, and I. Murts (2006): Rfid technlgy: Simulating the impact n supply chain and demand in retail industry, 21st Eurpean Cnference in Operatinal Research (EURO XXI), Reykjavik, Iceland. [12] Murts I., Markells R.N., Xanthpuls S. (2005): Auctin design fr emissin permits. 7th Eurpean Energy Cnference, Nrwegian Schl f Ecnmics, Bergen, Nrway. Βιογραφικό Σημείωμα Σελίδα 4 από 9

5 [13] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2004): Multidimensinal assignment prblems. 20th Eurpean Cnference n Operatinal Research (EURO XX), Rhdes, Greece. [14] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2004): Plyhedral results fr assignment prblems, Internatinal Sympsium n Cmbinatrial Optimizatin (CO2004), Lancaster, UK. [15] G. Appa, D. Mags and I. Murts (2003): On the Integratin f Integer and Cnstraint Prgramming, 8th Internatinal Sympsium in Mathematical Prgramming (ISMP 2003), Cpenhagen, Denmark. 4α. Ερευνητικά έργα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος 1. ARTISAN-Energy-aware enterprise systems fr lw-carbn intelligent peratins, FP7-ICT , Cllabrative prject (Prject number ), (Επιστ. Υπεύθ. Ερευνητικής ομάδας ΟΠΑ) 2. Frm Graph Thery t Matrids: Algrithms and Applicatins, , Πρόγραμμα Θαλής (Επιστ. Υπευθ. Ερευνητικής Ομάδας ΟΠΑ). 3. EERNV-Energy Efficiency f Rad Netwrks and Vehicles: Measurement, Pricing, Reginal and Envirnmental Effects, , Πρόγραμμα Θαλής (Επιστ. Υπευθ. Ερευνητικής Ομάδας ΟΠΑ). 4. Assignment Prblems and all-different predicates, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Multi-sided stable matchings: structure and algrithms, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΛΙΔΑ-Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009, (Επιστ. Υπεύθ. Ερευνητικής ομάδας ΟΠΑ). 7. Ανάπτυξη Μεθόδων Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας Κατανεμημένων Εικονικών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής (ΜΕΘΟΔΙΚΑ), Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΤΡΟ 3.4, Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας», (Επιστ. Υπεύθ. Ερευνητικής ομάδας Πανεπ. Πατρών). 4β. Ερευνητικά έργα ως συμμετέχοντας ερευνητής (Ενδεικτικά) 1. Reinfrcing Investments in bigas technlgies fr small- scale RES applicatins in islands (BIORES), Intelligent Energy Eurpe, Eurpean Unin 6th Framewrk Prgram ( , ερευνητής). 2. Intelligent Integratin f Supply Chain Prcesses and Cnsumer Services based n Unique Prduct Identificatin in a Netwrked Business Envirnment (SMART), ICT fr Netwrked Businesses, Eurpean Unin 6th Framewrk Prgram ( , ερευνητής). 3. Ολοκληρωμένο Σύστημα Πραγματικού Χρόνου για τη Διαχείριση Στόλου Φορτηγών Ψυγείων Διεθνών Μεταφορών Ευπαθών Τροφίμων (ΜΕΤΑΤΡΟ), Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΡΟ 1.2, Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» ( , ερευνητής). 5. Ετεροαναφορές (ενδεικτικά) (Περιοδικά, Πρακτικά συνεδρίων και Reference Textbks, Scpus, Web f Science, Ggle Schlar) Βιογραφικό Σημείωμα Σελίδα 5 από 9

6 1. Jhn N. Hker, Hybrid Mdeling in Hybrid Optimizatin, Springer Optimizatin and Its Applicatins, 2011, Vlume 45, 11-62, DOI: / _2. 2. Hélci Vieira Jr., Susan Sanchez, Karl Heinz Kienitz, Mischel Carmen Neyra Belderrain, Generating and imprving rthgnal designs by using mixed integer prgramming, Eurpean Jurnal f Operatinal Research 215, (2011) 3. A.P. Burgera, M.P. Kidd and J.H. van Vuurena, A graph-theretic prf f the nn-existence f self-rthgnal Latin squares f rder 6, Discrete Mathematics 311 (13), pp (2011). 4. Viera Brbelvá and Katarína Cechlárvá, Rtatins in the stable -matching prblem Theretical Cmputer Science 411, (2010). 5. A. Kntlaimu, K. Tsekuras, Are cperatives the weakest link in Eurpean banking? A nnparametric metafrntier apprach, Jurnal f Banking & Finance 34, (2010). 6. E.K. Burke, J. Mareček, A.J. Parkes and H. Rudvá, A superndal frmulatin f vertex cluring with applicatins in curse timetabling, Annals f Operatins Research 179, (2010). 7. Euler R., On the cmpletability f incmplete Latin squares, Eurpean Jurnal f Cmbinatrics 31, (2010) (2 citatins). 8. Kurki Y, Matsui T, An apprximatin algrithm fr multidimensinal assignment prblems minimizing the sum f squared errrs, Discrete Applied Mathematics 157, (2009). 9. N. Chen, N. Immrlica, A.R. Karlin, M.Mahdian and A. Rudra, Apprximating Matches Made in Heaven, Lecture Ntes in Cmputer Science 5555, (2009). 10. Kaski P, Ostergard P, Classificatin f reslvable balanced incmplete blck designs - the unitals n 28 pints, Mathematica Slvaca 59, (2009). 11. Bulutglu DA, Margt F, Classificatin f rthgnal arrays by integer prgramming, Jurnal f Statistical Planning and Inference 138, (2008) (2 citatins). 12. Kutz M, Elbassini K, Katriel I, Simultaneus matchings: Hardness and apprximatin, Jurnal f Cmputer and System Sciences 74, (2008). 13. Hker JN, Integrated Methds fr Optimizatin, Springer-Verlag (2007) (3 citatins). 14. Iqbal S, Carey GF, Perfrmance analysis f dynamic lad balancing algrithms with variable number f prcessrs, Jurnal f Parallel and Distributed Cmputing 65, (2005). 6. Έρευνα σε εξέλιξη 1. Cardinality system, JOCO (1st revisin t be submitted until March) 2. Paret-ptimal, DISOPT (submitted) 3. Pset-plytpe, DAM (submitted) 4. Stable b-matching plytpe, MathPrg (t be submitted until March) 5. Diameter, SIDMA (submitted) 6. 3AP, fast separatin, DAM (t be submitted until March) 7. Circuits f OLS, EJCOMB (t be submitted until September) 8. Submdularity in CP, Cnstraints (t be submitted until September) 9. Hierarchical flwshp, Cmp. and OR (t be submitted until March) 10. Kirchberger-based credit scring, JORS (t be submitted until September) Βιογραφικό Σημείωμα Σελίδα 6 από 9

7 Β. Διδακτική δραστηριότητα 7α Μαθήματα προπτυχιακά Επίκουρος Καθηγητής/Λέκτορας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008-) Μαθηματικός Προγραμματισμός (4ο εξάμηνο, συνδιδασκαλία με Π. Μηλιώτη ως το 2010, αυτοδύναμη διδασκαλία από το 2011) Δίκτυα και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (7ο εξάμηνο, αυτοδύναμη διδασκαλία από το 2009) Στοχαστικά Υποδείγματα Επιχειρησιακής Έρευνας, (7ο εξάμηνο, αυτοδύναμη διδασκαλία το 2009 και από το 2011) Πληροφοριακές και Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες (2ο εξάμηνο, συνδιδασκαλία με Δ. Χατζηαντωνίου από το 2009) Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου, (8ο εξάμηνο, συνδιδασκαλία με Κ. Ψούνη από το 2009, αυτοδύναμη από το 2011) Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών ( ) Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές (1ο εξάμηνο, αυτοδύναμη διδασκαλία) Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (7ο εξάμηνο, αυτοδύναμη διδασκαλία) Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) Μαθηματικός Προγραμματισμός (4ο εξάμηνο, συνδιδασκαλία με Π. Μηλιώτη) Δίκτυα και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (7ο εξάμηνο, συνδιδασκαλία με Π. Μηλιώτη) Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2008-) Διδακτική Ενότητα Διακρικά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική (αυτοδύναμη διδασκαλία) 7β Μαθήματα μεταπτυχιακά, πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση Επιβλέπων Πρακτικής Άσκησης για περίπου 60 φοιτητές, Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2008-). Παναγιούλα Λαδά, Of Stable Matchings, Strategy Prf Mechanisms & Cmbinatrial Auctins, Εκπόνηση Εργασίας, Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2010) Χαράλαμπος Μπατουδάκης, Feasibility study fr energy-based rad pricing systems, Εκπόνηση Εργασίας, Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2012) Ευστάθιος Σπανός, Οptimal rad pricing based n energy and envirnmental data, Εκπόνηση Εργασίας, Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2012) Γ. Σταθόπουλος, Algrithms fr variants f stable marriage and sme cunting results. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογική και τους Αλγορίθμους (ΜΠΛΑ), Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011). Βιογραφικό Σημείωμα Σελίδα 7 από 9

8 Γ. Διοικητική Δραστηριότητα Πρακτική Άσκηση, Επιστημονικός Υπεύθυνος για το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2009-) Μέλος επιτροπής για την Πρακτική Άσκηση, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (2008-). Φοιτητικό Συνέδριο Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής (2010-) Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αναπληρωματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος ( ) 8. Συμμετοχές σε επιστημονικές επιτροπές, καθήκοντα κριτή Διοργάνωση συνεδρίου (rganizing cmmittee chair, Prgram Cmmittee Member) DSS 2012: 16th IFIP WG8.3 Internatinal Cnference n Decisin Supprt Systems (http://www.dss2012.rg), Ιουνίου 2012, Ανάβυσσος. Καθήκοντα Κριτή (ad-hc reviewer) στα περιοδικά: Jurnal f Scheduling, Eurpean Jurnal f Operatinal Research, Annals f Operatins Research, Eurpean Jurnal f Cmbinatrics, Infrmatin Sciences, Jurnal f Parallel and Distributed Cmputing, Supply Chain Management: an Internatinal Jurnal, Mathematical Methds f Operatins Research. Καθήκοντα Κριτή (ad-hc reviewer) στα συνέδρια: Integer Prgramming and Cmbinatrial Optimizatin (IPCO). Πρόεδρος συνεδριών (sessin chair) στα συνέδρια: EUROXXII (Prague 2007), ETFA (Hamburg, 2008). 9. Συμμετοχή σε τριμελείς και επταμελείς επιτροπές Μέλος τριμελούς επιτροπής Δρ. Παύλου Ειρηνάκη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), Δρ. Ελευθέριου Γούλα (Πανεπιστήμιο Πάτρας), Δρ. Αλεξάνδρας Κοντολαίμου (Πανεπιστήμιο Πάτρας), Κλεοπάτρας Μπαρδάκη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας). Μέλος επταμελούς επιτροπής των Δρ. Κωνσταντίνου Κουνετά (Πανεπιστήμιο Πάτρας), Δρ. Ιωάννη Σαλούρα (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), Δρ. Αλεξάνδρα Κοντολαίμου (Πανεπιστήμιο Πάτρας), Δρ. Γεωργίου Δασκαλάκη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας). Επιβέπων διδακτορικών διατριβών Ευστάθιου Πλήτσου (σε εξέλιξη), Γεώργιου Σταθόπουλου (σε εξέλιξη) Βιογραφικό Σημείωμα Σελίδα 8 από 9

9 Βιογραφικό Σημείωμα Σελίδα 9 από 9

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαίδευση. Υποτροφίες

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαίδευση. Υποτροφίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Iωάννης Μούρτος Λέκτορας, Μαθηματικά της Επιχειρησιακής Έρευνας Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 95, 3 ος όροφος Τηλ.: +30 210 8203802,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1. Ατομικά Στοιχεία Μάρω Βλαχοπούλου, καθηγήτρια Διεύθυνση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Email:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΣΑΝΔΡΑ 210.82.03.168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΣΑΝΔΡΑ 210.82.03.168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ: ΣΑΝΔΡΑ 210.82.03.168 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΙΩΣΗΦ e mail: schen@aueb.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 1997 2001 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια

Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ./fax: +30 210 8203122 email: paulinapapas@aueb.gr Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ Οκτ. 1994 Ιαν. 1999 Οκτ. 1992

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ Λέκτορας στη Διοικητική Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευελπίδων 47Α, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ (Νοέμβριος, 2012) ΣΥΝΟΨΗ Ο Ιωάννης N. Κατσίκης σπούδασε Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας με ειδίκευση στη Βιομηχανία (BEng), στο ΑΤΕΙΘ. Είναι κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ράντος (MSc, PhD)

Κωνσταντίνος Ράντος (MSc, PhD) Κωνσταντίνος Ράντος (MSc, PhD) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Αγ. Λουκάς, 65404, ΚΑΒΑΛΑ, Tel: +30 2510 462611 E-mail: krants@teikav.edu.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίλαος Β. Γεωργίου Ημερ. Γέννησης 1 η Ιανουαρίου 1975 Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Κινητό harris@xgeorgio.info http://xgeorgio.info

Χαρίλαος Β. Γεωργίου Ημερ. Γέννησης 1 η Ιανουαρίου 1975 Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Κινητό harris@xgeorgio.info http://xgeorgio.info ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Χαρίλαος Β. Γεωργίου Ημερ. Γέννησης 1 η Ιανουαρίου 1975 Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Κινητό E-mail harris@xgergi.inf Website http://xgergi.inf Τυπική Εκπαίδευση 2001-2009: Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Ουγιάρογλου: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Στέφανος Ουγιάρογλου: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ, Μηχανικός Πληροφορικής, Μ.Sc. & Ph.D. στην Πληροφορική Επάγγελμα : Εκπαιδευτικός πληροφορικής (ΠΕ 20.00) Διεύθυνση κατοικίας : Μελενίκου 50,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ... ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Άννα Κ. Ζαρκάδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Κοζανίδης

Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Κοζανίδης Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Κοζανίδης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ ΒΟΛΟΣ, 38334 Τηλ: 24210 74057 Φαξ: 24210 74059 E-mail: gkoz@mie.uth.gr URL: http://www.mie.uth.gr/kozanidis.html

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Annual Report)

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Annual Report) Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Annual Report) Αθήνα, Ιανουάριος 2005 Η λειτουργία του Τµήµατος συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Μανωλόπουλος Βιογραφικό ημείωμα, Μάιος 2015 ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παπαγιαννάκης

Γεώργιος Παπαγιαννάκης Γεώργιος Παπαγιαννάκης Οικ. κατάσταση: Εθνικότητα: Ηµ. Γέννησης/Τόπος: w.w.w.: Ταχ. διεύθυνση: Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Βούτες 70013 Ηράκλειο, Ελλάδα email: papagian@csd.uc.gr τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ Γενικά Ταχυδρομική Διεύθυνση Ημερομηνία Γέννησης 16 Ιουλίου, 1976 Πατησίων 76 Τόπος Γέννησης Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος ΤΚ: 104 34 Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδηλώσεις του Τμήματος (σελ...) 96 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημ. Περιοδικά 2010-13 (σελ. 2) Βάσεις Εισαγωγής 2013 (σελ. 2) Απόφοιτοι Συνεχίζουν σε Μεταπτυχιακά Κορυφαίων Πανεπιστημίων (σελ. 3) Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 15 Δεκεμβρίου 1976 Τόπος Γέννησης: Αθήνα E-mail: dpapak@teiath.gr Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Στρατιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. 1993 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βιογραφικό σημείωμα. 1993 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Βιογραφικό σημείωμα Ι. Ατομικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Τόπος Γέννησης Ηλίας Ευθυμίου Αθήνα Έτος Γέννησης 1966 Τόπος Κατοικίας Οικογενειακή Κατάσταση E-mail Πάροδος Μεγίστης, 85101 Ιαλυσός Ρόδου Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν. Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν. Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν. Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πάτρα 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 3 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ. ΖΑΠΡΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ. ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ. ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 21 Φεβρουαρίου 1973 Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203663,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία γέννησης: 21 Αυγούστου 1973 Τόπος γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης: 21 Αυγούστου 1973 Τόπος γέννησης: ΝΙΚΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γέννησης: 21 Αυγούστου 1973 Τόπος γέννησης: Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 1 τέκνο Στρατιωτικές υποχρεώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ. 2002 Σεπ. 2005: Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) Tμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διδακτικό έργο σε μαθήματα Πληροφορικής

Σεπτ. 2002 Σεπ. 2005: Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) Tμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διδακτικό έργο σε μαθήματα Πληροφορικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΠΑΖΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ January 2015 Διευθυνση: Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, 82100, Χίος Τηλέφωνο: 22710-35467 (Γραφ.) e-mail: n.ampazis@fme.aegean.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1997-2001: Διδακτορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σεπτέμβριος 2015 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σεπτέμβριος 2015 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σεπτέμβριος 2015 Καθηγητής Στοχαστικών Μεθόδων Διοίκησης Παραγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος τ: 24210

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα