Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια"

Transcript

1 Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα Τηλ./fax: Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ Οκτ Ιαν Οκτ Σεπτ Οκτ Σεπτ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ Ph.D. στο Μάρκετινγκ Θέμα: «Εμπειρική Διερεύνηση της Διαδικασίας Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Υπηρεσιών: Αποτελέσματα από την Ελληνική Χρηματοοικονομική Αγορά», 725 σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ειδίκευση Μάρκετινγκ IΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Επίκουρη Καθηγήτρια (επί θητεία) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Λέκτορας (επί θητεία) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Εντεταλμένη Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ Εντεταλμένη Επίκουρη Καθηγήτρια (Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) (εκτός ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) Θεματική ενότητα: Marketing I (ΔΕΟ 23) 1

2 ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση Papastathpulu, P. and Hultink, EJ. (2012) «New service develpment: An analysis f 27 years f research, Jurnal f Prduct Innvatin Management Vl. 29, N 5, pp [ABS 4, JQL, SSCI-I.F ] Papastathpulu, P., Gunaris, S. and Avlnitis, G. (2012), «The service eliminatin decisin-making during the service life cycle: Sme pilt empirical evidence», Eurpean Jurnal f Marketing Vl. 46, Issue 6, pp [ABS 3, JQL, SSCI-I.F ] Papastathpulu, P. and Avlnitis, G. (2009), «Classifying enterprises n the basis f WWW use: A behaviral apprach», Internet Research, Vl. 19, N 3, pp [ABS 2, JQL, SCI-I.F ] Papastathpulu, P., Avlnitis, G. and Panagpuls, N. (2007) «Intrarganizatinal infrmatin & cmmunicatin technlgy diffusin: Implicatins fr industrial sellers and buyers», Industrial Marketing Management, Vl. 36, pp [εντός της λίστας των 25 mst dwnladed IMM papers -April/June 2007][ABS 3, JQL, SSCI-I.F ] Papastathpulu, P., Gunaris, S. and Avlnitis, G. (2006) «Successful new-t-the-market versus me-t retail financial services: The influential rle f Marketing, Sales, E.D.P./Systems and Operatins», Internatinal Jurnal f Bank Marketing, Vl. 24, N 1, pp [ABS 1, JQL] Gunaris, S., Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2006) «Uncvering the keys t successful service eliminatin: Prject ServDrp», Jurnal f Services Marketing, Vl. 20, N. 1, pp [ABS 2, JQL, SCI-I.F ] Gunaris, S., Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2004) «Managing the firm s behavir thrugh market rientatin develpment: Sme empirical findings», Eurpean Jurnal f Marketing, Vl. 38, N 11/12, pp [ABS 3, JQL, SSCI-I.F ] Baltas, G. and Papastathpulu, P. (2003) «Shpper characteristics, prduct and stre chice criteria: A survey in the Greek grcery sectr», Internatinal Jurnal f Retail and Distributin Management, Vl. 31, N 10, pp [ABS 1, JQL] Gunaris, S., Papastathpulu, P. and Avlnitis, G. (2003) «Assessing the imprtance f the develpment activities fr successful new services: Des innvativeness matter?», Internatinal Jurnal f Bank Marketing, Vl. 21, N 5, pp [ABS 1, JQL] Papastathpulu, P., Avlnitis, G. and Indunas, K. (2001) «The initial stages f new service develpment: A case study frm the Greek banking sectr», Jurnal f Financial Services Marketing, Vl. 6/3, pp [ABS 1, JQL] Gunaris, S., Avlnitis, G., Kuremens, A., Papavassiliu, N. and Papastathpulu, P. (2001), «Market share and custmer satisfactin: What is the missing link?», Jurnal f Eurmarketing, Vl. 10, N 4, pp [ABS 1, JQL] Avlnitis, G., Papastathpulu, P. and Gunaris, S. (2001) «An empirically based typlgy f prduct innvativeness fr new financial services: Success and failure scenaris», Jurnal f Prduct Innvatin Management, Vl. 18, pp [ABS 4, JQL, SSCI-I.F ] Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2001) «The develpment activities f innvative and nn-innvative new retail financial prducts: Implicatins fr success», Jurnal f Marketing Management, Vl. 17, N 7-8, pp [ABS 3, JQL] Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2000) «Marketing cmmunicatins and prduct perfrmance: Innvative vs. nn-innvative new retail financial prducts», Internatinal Jurnal f Bank Marketing, Vl. 18, N 1, pp [ABS 1, JQL] 2

3 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση Papastathpulu, P., Kkkinaki, F. and Tsgas, M. (2013), «An explratry analysis f the cmbined effect f cause-related marketing and price discunts in purchase intentin», 4 th EMAC CEE Reginal Cnference, St. Petersburg, September Tsgas, M., Papastathpulu, P., Gergakels, D. and Armyra, M. (2012), «Athens in the eye f the behlder: A city in turmil thrugh the eyes f residents and turists», 2 nd Advances in Hspitality and Turism Marketing & Management Cnference, Crfu, 31 May-3 June Piha, L., Giannpuls, A., Avlnitis, G., Papastathpulu, P. and Pappa, E. (2012), «Explring the destinatin branding effectiveness: Sme preliminary evidence», 2 nd Advances in Hspitality and Turism Marketing & Management Cnference, Crfu, 31 May-3 June Papastathpulu, P., Tsgas, M., Plakyiannaki E. and Andrnikidis, A. (2012), The nature and structure f multiple stakehlder marketing rientatin in higher educatin: A theretical prpsitin and its empirical test, 41 st Eurpean Marketing Academy Cnference, ICSTE Business Schl, Lisbn, May Plakyiannaki, E. and Papastathpulu, P. (2011), «Case study research in new service develpment: A review and critical assessment», 3 rd Biannual Cnference n Services Marketing, Çesme, Ismir-Turkey, 7-9 September Kkku, Ch., Plakyiannaki, E., Andrnikidis, A. and Papastathpulu, P. (2011), «Crprate scial respnsibility (CSR): A review and research agenda», 3 rd Biannual Cnference n Services Marketing, Çesme, Ismir-Turkey, 7-9 September Papastathpulu, P., Piha, L. and Avlnitis, G. (2011), «Tward a cause-branding strategy mdel», 40 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Faculty f Ecnmics University f Ljubljana, Slvenia, May Papastathpulu, P., Kalgeras, N. and Bens, T. (2010), «The heart and sul f crprate strategies: What drives cnsumer attitudes twards cause-related marketing?», 2010 INFORMS Marketing Science Cnference, University f Clgne, Germany, June Papastathpulu, P. and Hultink, EJ. (2010), «New service develpment: An analysis f 27 years f research», 39 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Cpenhagen Business Schl, Denmark, 1-4 June Papastathpulu, P. and Skarmeas, D. (2009), «Determinants f dnr-nnprfit rganizatin relatinship quality and its influence n dnr retentin», 38 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Audencia Nantes-Ecle de Management, France, May Papastathpulu, P. (2008), «Knwledge, attitude and likelihd t dnate bne marrw: A scial marketing exercise», 37 th Eurpean Marketing Academy Cnference, University f Brightn, UK, May Papastathpulu, P. (2008), «Factrs mtivating peple twards unrelated bne marrw dnatin: An explratry study in Eurpe», Academy f Wrld Business Marketing and Management Develpment Cnference, Ri de Janeir, Brazil, July Papastathpulu, P. (2007), «Training, vendr supprt and ERP user acceptance: The rle f self-efficacy», 1st Biannual Cnference Strategic Develpments in Services Marketing, Chis, Greece, September Papastathpulu, P. and Gunaris, S. (2007), «Organizatinal antecedents f ERP user acceptance», 36 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Reykjavik University, Iceland, May 3

4 Papavassiliu, N. Papastathpulu, P., Avlnitis, G. and Gunaris, S. (2007), «Linking different types f ICT adptin cnditins t their perfrmance utcme», 36 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Reykjavik University, Iceland, May Krits C., Gunaris, S. and Papastathpulu, P. (2007) «The rle f innvatin attributes n cnsumers decisin t adpt Internet banking services», 36 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Reykjavik University, Iceland, May Papastathpulu, P., Avlnitis, G. and Gunaris S., (2006), «Infrmatin and cmmunicatin technlgies adptin: Scenaris fr success and failure», Summer Educatr s Cnference, American Marketing Assciatin, Chicag, 4-7 August Papastathpulu, P.,Avlnitis, G. and Panagpuls, N. (2005), «Intrarganizatinal diffusin f ICT: Antecedents and cnsequences», 2005 Academy f Management Meeting, Hnlulu, Hawaii, 5-10 August Papastathpulu, P., Gunaris, S., Avlnitis, G. and Papavassiliu, N. (2005), «Service eliminatin decisinmaking and the prduct life cycle mdel: Prject ServDrp», 12th Biennial AMS Wrld Marketing Cngress, University f Muenster, Germany, 6-9 July Papastathpulu, P., Avlnitis, G. and Panagpuls, N. (2005), «Determinants and cnsequences f infrmatin and cmmunicatin technlgies diffusin within the Marketing functin», 34 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Bccni University, Milan, Italy, May Papastathpulu, P., Avlnitis, G., Papavassiliu, N. and Dimitriadis, S. (2005), «Classifying enterprises n the basis f WWW use: The Greek paradigm», Annual French Marketing Academy Cnference, University f Nancy, France, May Gunaris, S., Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2004), «Identifying the antecedents f service eliminatin perfrmance», 33 rd Eurpean Marketing Academy Cnference, University f Murcia, Murcia, Spain, May Papastathpulu, P., Avlnitis, G., Arguslidis, P. and Gunaris, S. (2003), «Eliminatin strategies in the British financial services sectr», 32 nd Eurpean Marketing Academy Cnference, University f Strathclyde, Glasgw, Sctland, May Gunaris, S., Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2003), «Explring the relatinship between task envirnment and market rientatin adptin», 32 nd Eurpean Marketing Academy Cnference, University f Strathclyde, Glasgw, Sctland, May Gunaris, S., Papastathpulu, P., Avlnitis, G. and Arguslidis, P. (2002), «An explratry investigatin f the effect f frmality n the cntent f the service eliminatin prcess», 31 st Eurpean Marketing Academy Cnference, University f Minh, Braga, Prtugal, May Papastathpulu, P., Avlnitis, G. and Gunaris, S. (2001), «An integrative mdel f new service perfrmance: Evidence frm the Greek financial services market» 10 th Biennial Wrld Marketing Cngress, Cardiff University, Wales, 27 June-1 July Papastathpulu, P., Avlnitis, G. and Gunaris, S. (2001), «What functins influence the success f new-tthe-market vs. me-t retail financial services?», 30 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Nrwegian Schl f Ecnmics and Business Administratin, Bergen, Nrway, 8-11 May Gunaris, S., Avlnitis, G., Kuremens, A., Papavassiliu, N. and Papastathpulu, P. (2001), «Market share and custmer satisfactin: Are they always related?», 30 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Nrwegian Schl f Ecnmics and Business Administratin, Bergen, Nrway, 8-11 May 4

5 Baltas, G. and Papastathpulu, P. (2001), «Cnsumer characteristics, prduct and stre chice criteria: An explratry analysis in the Greek fd retail business», 30 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Nrwegian Schl f Ecnmics and Business Administratin, Bergen, Nrway, 8-11 May Salavu, E. and Papastathpulu, P. (2001), «Market rientatin and business perfrmance: The mderating rle f prduct innvatin», 30 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Nrwegian Schl f Ecnmics and Business Administratin, Bergen, Nrway, 8-11 May Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2000), «Effective develpment f new retail financial services: Des frmality matter?», 29 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Erasmus University, Rtterdam, The Netherlands, May Gunaris, S., Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2000), «An explratry study in the understanding f cnsumers attitudes twards the Internet», 29 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Erasmus University, Rtterdam, The Netherlands, May Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (1999), «Critical success activities fr innvative and less-innvative prducts: Evidence frm the Greek financial industry», 28 th Eurpean Marketing Academy Cnference, Humbldt University, Berlin, Germany, May Κεφάλαια σε βιβλία μετά από κρίση Laaksnen, P. & Hellén, K.; Rdríguez Sants, C. & Abad Gnzález, J.; Brckdrff, N, Zammit, C. & Camillieri, L.; Turley, D.; Andrnikidis, A.I.; Avlnitis, G.J. & Papastathpulu, P. (2012). Is there a Eurpean Shpping- Related Lifestyle? Investigating the Interactin between Natinal Culture and Shpping Culture. In Rdríguez Sants, C., Ganassali, S., Casarin, F., Laaksnen, P. & Kaufmann, H.R. (Eds.), Cnsumptin Culture in Eurpe. Insight int the Beverage Industry, IGI Glbal. Grunert, K. & Rsendhal, J.; Andrnikidis, A.I.; Avlnitis, G.J. & Papastathpulu, P.; Rdríguez Sants, C., Pertej, A.R. & Abad Gnzález, J.; Laaksnen, P. & Halkah, J.; Kenyn, A.; Kpicarva, L. & Van Berkel, J. (2012). Drinking mtives. En Rdríguez Sants, C., Ganassali, S., Casarin, F., Laaksnen, P. & Kaufmann, H.R. (Eds.), Cnsumptin Culture in Eurpe. Insight int the Beverage Industry, IGI Glbal. Αυλωνίτης, Γ. και Παπασταθοπούλου, Π. (2003), Επιχειρηματική Ιδέα, Συγγραφή κεφαλαίου σε σχετικό βιβλίο στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Debackere, K., Van Ly, B. and Papastathpulu, P. (1998) «Managing innvatin in a service envirnment». In: Services Management: An integrated apprach, Van Dierdnck, R., Van Ly B. and Gemmel, P. (eds.), Lndn: Pitman Publishing, pp Δημοσιεύσεις σε τιμητικούς τόμους μετά από κρίση Papastathpulu, P. (2002) «The develpment f new prducts and services: Bundling as a synergistic cncept», Τιμητικός Τόμος Λ. Νικολάου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 30 σελ. Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2001) «Identifying different prduct innvativeness prfiles: Sme evidence frm the Greek financial services market», Τιμητικός Τόμος Δ. Κοδοσάκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 25 σελ. 5

6 Συγγράμματα Γ. Μπάλτας και Π. Παπασταθοπούλου (2013), Συμπεριφορά Καταναλωτή, 2 η έκδοση, Εκδόσεις Rsili, Αθήνα Γ. Αυλωνίτης και Π. Παπασταθοπούλου (2010), Marketing Plan: Πώς να Σχεδιάζετε Αποτελεσματικά Προγράμματα Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα G. Avlnitis, P. Papastathpulu and E. Katsikea, E. (2007), Internatinal Prduct Management, PRIMA Prject στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Curriculum Develpment. G. Avlnitis and P. Papastathpulu (2006), Prduct and Services Management, Lndn: Sage Publicatins (refereed) Γ. Αυλωνίτης και Π. Παπασταθοπούλου (2004), Αποτελεσματική Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα Γ. Μπάλτας και Π. Παπασταθοπούλου (2003), Συμπεριφορά Καταναλωτή: Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, Εκδόσεις Rsili, Αθήνα Πανεπιστημιακές Σημειώσεις & Λοιπό Εκπαιδευτικό Υλικό Π. Παπασταθοπούλου (2006), Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτημα Αγίου Νικολάου, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Σ. Γούναρης και Π. Παπασταθοπούλου (2006), «Ανάπτυξη παιγνιδιού προσομοίωσης μέσω Η/Υ- Services Marketing Simulatin Game-ServSIM», στο πλαίσιο αναβάθμισης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Π. Παπασταθοπούλου (2006), Μελέτη Περίπτωσης: Διορθώνοντας την Κακή Εξυπηρέτηση του Πελάτη», ΑΒ Βασιλόπουλος Π. Παπασταθοπούλου (2002), Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα IV. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ο.Π.Α.: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ( συνδιδασκαλία με Γ.Αυλωνίτη και Σ.Γούναρη) Μάρκετινγκ Λιανεμπορικών Επιχειρήσεων ( συνδιδασκαλία με Π.Παπαβασιλείου) Αγροτικό Μάρκετινγκ ( συνδιδασκαλία με Ν.Παπαβασιλείου και Β.Σταθακόπουλο) Electrnic and Internatinal Marketing Management (Erasmus) (2000 αυτοδύναμα) Συμπεριφορά Καταναλωτή (από 2001 συνδιδασκαλία με Γ.Μπάλτα) Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών ( αυτοδύναμα, από 2005 συνδιδασκαλία με Κ.Ήντουνα), Πολιτική Προϊόντος ( συνδιδασκαλία με Σ.Γούναρη, από 2004 συνδιδασκαλία με Π.Αργουσλίδη) 6

7 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (από 2010 συνδιδασκαλία με Γ.Αυλωνίτη και Σ.Γούναρη, από το 2012 συνδιδασκαλία με Γ.Αυλωνίτη και Δ.Σκαρμέα), Marketing f Financial Services (Erasmus) (από 2001 αυτοδύναμα) Διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά προγράμματα: Heritage Marketing and the Prmtin f Cultural Turism Prducts (MA in Heritage Management, Ο.Π.Α.-University f Kent, UK)-Συνδιδασκαλία από το 2011 με Γ.Ζούνη και από 2013 με Κ.Ήντουνα και Γ. Ζούνη). Πολιτική Προϊόντος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες», Ο.Π.Α. (τμήμα πλήρους και μερικής φοίτησης)-συνδιδασκαλία με Γ.Αυλωνίτη από το 2002 και Π.Αργουσλίδη από το 2004) Internatinal Cnsumer Behaviur (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα PRIMA: Prgramme in Internatinal Marketing, Ο.Π.Α.-Συνδιδασκαλία με Μ.Τσόγκα από το και ) Internatinal Prduct Management (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα PRIMA: Prgramme in Internatinal Marketing, Ο.Π.Α.-Συνδιδασκαλία με Π.Αργουσλίδη από το 2008) Επισκέπτρια εισηγήτρια στο Executive MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Υπηρεσιών, Ο.Π.Α.-Συνδιδασκαλία με Ε. Ρηγοπούλου, 2009) Mάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών Προϊόντων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Ο.Π.Α.-Αυτοδύναμη διδασκαλία ) Επίβλεψη-Αξιολόγηση εργασιών Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τεσσάρων (4) υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ο.Π.Α. Εξωτερική αξιολογήτρια (external examiner) διδακτορικής διατριβής του University f Murcia Ισπανίας, 2006 Μέλος επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης τεσσάρων (4) διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ο.Π.Α. Επίβλεψη περισσότερων από 70 διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας από 2002-σήμερα Μέλος επιτροπών εξέτασης διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες», πλήρους, μερικής φοίτησης και PRIMA, σήμερα V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Internal Service) Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Marketing and Cmmunicatin (Specialisatin in Internatinal Marketing) (PRIMA), Ο.Π.Α., Τακτικό Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του MA in Heritage Management, Ο.Π.Α.-University f Kent, UK, 2011-σήμερα Τακτικό Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες πλήρους-μερικής φοίτησης και PRIMA,

8 Μέλος εφορευτικής επιτροπής: πρυτανικών εκλογών, Μάϊος 2011 εκλογών για την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, 2010 πρυτανικών εκλογών, Μάϊος 2007 Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ για την αναμόρφωση της διδακτικής ύλης των μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας του προγράμματος σπουδών του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Συμμετοχή στο πρόγραμμα παρουσιάσεων του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σε μαθητές Λυκείου της Αττικής, Μέλος επιτροπής επιλογής διοικητικού προσωπικού για μεταπτυχιακά προγράμματα του Ο.Π.Α., Ιούνιος 2008 Μέλος της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών ως εκπρόσωπος των μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Μέλος οργανωτικής επιτροπής 35 ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (EMAC), Sustainable Marketing Leadership: A Synthesis f Plymrphus Axims, Strategies and Tactics, Αθήνα, Μαϊου 2006 Μέλος επιτροπής τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με αντικείμενο: την υλοποίηση εσωτερικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές, τη διεθνοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, Μέλος επιτροπής ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για την προμήθεια και παραλαβή βιβλίων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στα τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΠΑ), Μέλος επιτροπών επιλογής φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες», πλήρους, μερικής φοίτησης και PRIMA, 2002-σήμερα Διεθνές επίπεδο VI. EXTERNAL SERVICE ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μέλος του Academic Cmmittee του Graduate Student Cnference n Arts and Cultural Management (Track: Heritage and Cultural Turism Management) του Eurpean Netwrk f Cultural Training Administratin Centres (ENCATC), Ιούνιος Reviewer, 4 th EMAC Reginal Cnference, Graduate Schl f Management, St.Petersburg University, Αγ. Πετρούπολη, Σεπτεμβρίου Μέλος του Prgram Cmmittee του Academy f Marketing Science 42nd Annual Cnference Μοντερέυ, Καλιφόρνια, Μαϊου Εκλεγμένη Natinal Representative στην Eurpean Marketing Academy (E.MA.C.), και Editr του Newsletter της Eurpean Marketing Academy (E.M.AC.),

9 Sessin mderatr στο 2 nd Advances in Hspitality and Turism Marketing & Management Cnference, Crfu (2012). Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Third Biennial Internatinal Cnference n Services Marketing, Servicing the Way ut f the Ecnmic Dwnfall: Explring the Present and Future Rle f Services, Τσεσμέ, Τουρκία, 7-9 Σεπτεμβρίου Sessin mderatr στο Third Biennial Internatinal Cnference n Services Marketing, Τσεσμέ, Τουρκία, (2011). Track c-chair στο New Prduct Develpment and Innvatin track στα: i. 38 ο EMAC Cnference, Audencia Nantes-Ecle de Management, France, 2009 και ii. 37 ο EMAC Cnference, University f Brightn, UK, 2008 Panel Chair/Sessin Mderatr στο 2008 Cnference f the Eurpean Cuncil f Htel, Restaurant, and Institutinal Educatin (EURO-CHRIE), Dubai, the United Arab Emirates. Guest C-editr (με Γ.Ι.Αυλωνίτη) στο Special Issue Selected papers n e-marketing frm the 35 th EMAC cnference του Internatinal Jurnal f Internet Marketing and Advertising, Vl. 4, N 2, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 35 ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (EMAC), Sustainable Marketing Leadership: A Synthesis f Plymrphus Axims, Strategies and Tactics, Αθήνα, Μαϊου C-editr (με Γ.Αυλωνίτη και Ν.Παπαβασιλείου) των Πρακτικών του 35 ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (EMAC), Sustainable Marketing Leadership: A Synthesis f Plymrphus Axims, Strategies and Tactics, Αθήνα, Μαϊου Ad hc reviewer papers για δημοσίευση στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Jurnal f Prduct Innvatin Management, Eurpean Jurnal f Marketing, Jurnal f Business Research, Internatinal Jurnal f Bank Marketing. Reviewer papers για δημοσίευση στα πρακτικά των συνεδρίων Academy f Management , Eurpean Marketing Academy 2004-σήμερα, Annual Prduct Develpment Management Assciatin (PDMA) Research Cnference Ad hc κριτής προτάσεων βιβλίων προς έκδοση από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Sage Publicatins, Lndn, 2006-σήμερα. Sessin chair στα διεθνή συνέδρια της Eurpean Marketing Academy και Academy f Marketing Science από το Εισηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) για σειρά διαλέξεων και ανάπτυξη προοπτικών συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο, Νοέμβριος Κύρια εισηγήτρια σε Wrkshp με τίτλο «Quality and Innvatin in the Prvisin f Financial Services» σε θέματα New delivery channels και new service develpment, Hermes Centre f Excellence n Cmputatinal Finance and Ecnmics, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φεβρουαρίου Εθνικό επίπεδο Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για τα Βραβεία Made in Greece ( Βιομηχανική Αριστεία ), Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Κοινωνικών Απολογισμών 2009, Quality Net Fundatin, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής εσπερίδας με θέμα «Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις του μάρκετινγκ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης -Παρουσίαση ποσοτικών ερευνών για green 9

10 cause-και related marketing», A.LA.R.M. (ΟΠΑ)-CSE, Κέντρο ΓΑΙΑ, Μουσείο Γουλανδρή, 22 Ιανουαρίου Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων στα 2008 Marketing Excellence Awards. Μέλος Επιτροπής Νομιμοποίησης και Ελέγχου των Υποψηφιοτήτων στα 2006 Marketing Excellence Awards. Αξιολογήτρια προτάσεων προς χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Κύπρου, σήμερα. Εισηγήτρια προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ στον κλάδο «ΠΕ Εφοριακών» (Ειδίκευση: Διοικητική Επιστήμη), Οκτώβριος Μέλος Επιτροπής Συνεντεύξεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» της δράσης του Ε.Π.ΑΝ., Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), Απριλίου Μέλος οργανωτικής επιτροπής: i. 1 ου Συμποσίου της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.), Τεχνόπολις-Γκάζι, Ιούνιος ii. 2 ου Συμποσίου της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.), Divani-Caravel, Απριλίου iii. 3 ου Συμποσίου της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.), Ξενοδοχείο Ledra Marritt, Μαϊου VΙI. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ i. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editrial Review Bard) των: Industrial Marketing Management (Elsevier) Jurnal f Marketing Management (Westburn) ii. Ετεροαναφορές (citatins) Περισσότερες από 600 ετεροαναφορές βάσει των Harzing s Publish r Perish, Scpus και Schlar Ggle h-index: 11 Επιλεγμένα περιοδικά με ετεροαναφορές: Jurnal f Prduct Innvatin Management, Jurnal f Retailing, Decisin Sciences, Eurpean Jurnal f Marketing, Internatinal Jurnal f Research in Marketing, Jurnal f Business Research, The Service Industries Jurnal, IEEE Transactins n Engineering Management, Jurnal f Marketing Management Jurnal f Advertising Research, Jurnal f Service Management, Technvatin, Jurnal f Services Marketing. iii. Βραβεία και Διεθνείς Διακρίσεις Highly Cmmended Award Winner από το Emerald Literati Netwrk Awards fr Excellence 2010 για το άρθρο: Papastathpulu, P. and Avlnitis, G. (2009), «Classifying enterprises n the basis f WWW use: A behaviral apprach», Internet Research, Vl. 19, N 3, pp Outstanding Paper Winner από το Emerald Literati Netwrk Awards fr Excellence 2007 για το άρθρο: Papastathpulu, P., Gunaris, S. and Avlnitis, G. (2006) «Successful new-t-the-market versus me-t retail financial services: The influential rle f Marketing, Sales, E.D.P./Systems and Operatins», Internatinal Jurnal f Bank Marketing, Vl. 24, N 1, pp Highly Cmmended Paper Winner από το Emerald Literati Netwrk Awards fr Excellence 2007 για το άρθρο: Gunaris, S., Avlnitis, G. and Papastathpulu, P. (2006) «Uncvering the keys t successful service eliminatin: Prject ServDrp», Jurnal f Services Marketing, Vl. 20, N. 1, pp

11 VIII. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ PROJECT MANAGEMENT (Συνολικός προϋπολογισμός έργων: 1,6 εκ. ευρώ) 1. PRgramme in Internatinal MArketing (PR.I.MA.), Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα δημιουργίας μεταπτυχιακού προγράμματος (Curriculum Develpment) σε συνεργασία με Crvinus University f Budapest (Ουγγαρία), University f Leicester (Μεγάλη Βρετανία), Radbund University Nijmegen (Ολλανδία) και University f Minh (Πορτογαλία), Erasmus Prgramme, DG Educatin and Culture, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Prject Manager, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, «Παροχή Υπηρεσιών ΣΤΥ για το έργο Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού», Σύμβουλος, 2006, Διάρκεια έργου: 27 μήνες. 3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.), «Εκπαίδευση εκπαιδευτών», Εισηγήτρια ωρών και Συντονίστρια σε όλο το πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών έκαστη, Αθήνα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.), «Ανάπτυξη προσανατολισμού στην αγορά και στον πελάτη», Business Executive Prgramme, Αθήνα, (Εισηγήτρια και Συντονίστρια σε όλο το πρόγραμμα 11 εκπαιδευτικών σειρών, 96 ωρών έκαστη). 5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ ΑΕ), «Μελέτη ανάλυσης συμπεριφοράς, στάσεων, αντιλήψεων, ικανοποίησης επιβατών και αποτύπωσης εικόνας», Prject manager, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ ΑΕ), «Μελέτη περιβάλλοντος μεταφορών επιβατών στον άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης», Prject manager, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ ΑΕ), «Μελέτη-έρευνα καταγραφής της διείσδυσης των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις μέσω επαναληπτικών συνεντεύξεων σε ανώτατα στελέχη πληροφορικής», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, Έργο: Frum Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, Prject manager, 2002, Διάρκεια έργου: 3 χρόνια. 8. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ), «Μέτρηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων έτους 2001», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Prject manager και Ερευνήτρια, OCTAGON AE, «Χορηγικό Βαρόμετρο: Έρευνα πολιτών και επιχειρήσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004» (σε εξαμηνιαία βάση) σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων, Prject manager και Ερευνήτρια, MWG-ALCO AE, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ ΑΕ), «Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσηςκατάρτισης και υποβοήθησης των ΜΜΕ σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου με έμφαση στο Internet», Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ-Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Internet, Prject manager (Ανατολική Αττική), Επιθεωρητής Συμβούλων Υποστήριξης και Κατάρτισης-ΣΥΚ (Αθήνα), Διάρκεια έργου: 36 μήνες, CD MEDIA AE, «Δημιουργία υλικού για την ανάπτυξη λογισμικού business letters, marketing plan και business plan», TREK CONSULTING ΑΕ, «Έρευνα για τη συμπεριφορά των Ελλήνων n-line αγοραστών και χρηστών στο Internet», CD MEDIA AE, «Έρευνα για την ανάπτυξη λογισμικού marketing και business plan στην Ελλάδα»,

12 IX. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1. COnsumer BEhaviR Erasmus Netwrk (COBEREN) acrss Eurpe, Lnglife Learning Prgramme, DG Educatin and Culture, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SERMANTEQ, «Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Μεσογειακών πανεπιστημίων στο χώρο της Διοίκησης της τεχνολογίας και του Μάρκετινγκ υπηρεσιών, εισαγωγή διαδικασιών ποιότητας και διακυβέρνησης των ιδρυμάτων, ανάπτυξη δομών υποστήριξης και υπηρεσιών προς τους φοιτητές», Συνεργασία 8 πανεπιστημίων, TEMPUS Prgramme, DG Educatin and Culture, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπεύθυνη (Supervisr) Marketing f Banking Services ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (A.LA.R.M.) ΟΠΑ, «Ποσοτικές έρευνες διερεύνησης της στάσης των καταναλωτών απέναντι στο green και cause-related marketing», Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης, ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, «Μελέτη οργάνωσης της Εμπορικής Διεύθυνσης», ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΤΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ, «Οργάνωση και διεξαγωγή wrkshps επιχειρηματικότητας», Prject manager, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, «Βαρόμετρο ικανοποίησης πολιτών: Μέτρηση βαθμού ικανοποίησης από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης», Πρόγραμμα Πολιτεία, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, «Αποτύπωση δικτύων διανομής αλιευτικών προϊόντων», Διεύθυνση Αλιείας, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ), «Ολοκληρωμένη και καινοτόμος προσέγγιση ταυτόχρονης παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (αμινοξέα-ολιγο-πολυσακχαρίτες) από υποπροϊόντα σακχαρουργείων», ΕΠΕΤ ΙΙ, Έρευνα γραφείου και πεδίου των βιομηχανικών αγορών λυσίνης και τρεχαλόζης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ (ΥΑΜΑΗΑ MOTORS HELLAS), «Έρευνα αγοράς εξωλέμβιων μηχανών για χάραξη στρατηγικής μάρκετινγκ», ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.), «Συγγραφή οδηγού κατάρτισης για την ειδικότητα 06: Επιμελητής έρευνας αγοράς του τομέα 14: Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε», με την ιδιότητα του Εκπροσώπου από τον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛ.Ο.Τ.), «Aνάπτυξη βαρόμετρου ικανοποίησης των ελλήνων καταναλωτών και των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των βιομηχανικών προμηθευτών και των παραγωγών καταναλωτικών προϊόντων», ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ), «Χρήση προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής για τη διεξαγωγή εξετάσεων και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα τηλεεκπαίδευσης μέσω Internet», ΕΠΕΤ ΙΙ (Δράση ΠΕΝΕΔ 99), ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΠΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε.), «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ειδικότητα του πωλητή στο λιανικό εμπόριο» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT-TELETRAIN, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), «Σύνταξη της διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την Εκπόνηση της μελέτης οργανωτικού και λειτουργικού σχεδιασμού και μηχανοργάνωσης από μηδενική βάση και Επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης», ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., «Ανάλυση του περιβάλλοντος Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών Ελ. Βενιζέλος : Βασικά συμπεράσματα και στρατηγικές προτάσεις», Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ, «Ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών σε παγκόσμιο επίπεδο για την περίοδο »,

13 17. THE BODY SHOP, «Διερεύνηση των στάσεων, απόψεων και αντιλήψεων των ελληνίδων γυναικών στο τέλος του 20 ου αιώνα και χάραξη στρατηγικών μάρκετινγκ», BAYER HELLAS, «Μελέτη εμπορικής εφαρμογής συστήματος GIS», ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕ Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης, «Έρευνα Αγοράς Κρασιού και Παράγωγων Προϊόντων στην Ανατολική Αττική», Κοινοτική Δράση Witranet, PRISMA ΕΠΕ Σύμβουλοι Ανάπτυξης, «Αξιολόγηση κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT», ΕΤΑΚΕΪ ΑΕ (Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών), «PROSEGISIS: Τεχνικές διοίκησης καινοτομίας σε μικρομεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις», Κοινοτικό Δράση Innvatin, Διενέργεια συμβουλευτικών παρεμβάσεων σε θέματα μάρκετινγκ νέων προϊόντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ένδυσης, PRISMA ΕΠΕ Σύμβουλοι Ανάπτυξης, «Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νήσου Σύρου-Τεχνική Βοήθεια περιοχών με κρίση απασχόλησης», PRISMA ΕΠΕ Σύμβουλοι Ανάπτυξης, «Αξιολόγηση κοινοτικών πρωτοβουλιών STRIDE - PRISMA- TELEMATIQUE», TASTY FOODS AE (Grup Pepsic), «Ανάπτυξη συστημάτων εξυπηρέτησης Πελατών» - Πρόγραμμα Σύνδεσης ΑΕΙ / Επιχειρήσεων (Μέντωρ), ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.), «Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» - Ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων / Πρόβλεψη δεδομένων ζήτησης , σε συνεργασία με την Electricite de France, X. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. Eurlife ERB, «Marketing μικρομεσαίων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στην Κρίση: Καινοτομία και Επιχειρηματικό Πνεύμα», 3 ώρες, Απρίλιος 2013, Αθήνα. 2. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Αρχές εξυπηρέτησης πελάτη», 32 ώρες-1 σειρά (2011), 56 ώρες-2 σειρές (2009), 56 ώρες-2 σειρές (2008), 56 ώρες-2 σειρές (2007), 28 ώρες-1 σειρά (2006) και 21 ώρες-1 σειρά (2005), Αθήνα. 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, «Διαπραγματεύσεις», 16 ώρες, Αθήνα, Centre fr Sustainability and Excellence (CSE), «Marketing Initiatives fr Ding Gd», Αθήνα, 2008 (guest speaker). 5. EMPORIKI CREDICOM, «Εξυπηρέτηση Πελάτη», 8 ώρες, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Διοίκηση λιανεμπορικών προϊόντων», 3 ομάδες των 16 ωρών (2007), Αθήνα. 7. ΔΩΔΩΝΗ AΒΕE, «Διαδικασία ανάπτυξης και λανσαρίσματος νέων προϊόντων», 12 ώρες, Ιωάννινα, B.I.C. AE, «Διαδικασία ανάπτυξης και λανσαρίσματος νέων προϊόντων», 16 ώρες, Αθήνα, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, «Ανάπτυξη προσανατολισμού μάρκετινγκ», 72 ώρες (9 τμήματα), Αθήνα- Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ), «Exprt Business Plan», 8 ώρες, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.), «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εξυπηρέτησης πελάτη», 120 ώρες, Αθήνα-Λάρισα-Πάτρα, ΚΕΚ Ο.Π.Α., «Μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών αθλητικών οργανισμών», 30 ώρες, Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ ΑΕ), «Μάρκετινγκ ταχυδρομικών προϊόντων και υπηρεσιών», 40 ώρες, Αθήνα, ΚΕΚ Ο.Π.Α., «Αθλητικό Μάρκετινγκ», 15 ώρες, Αθήνα,

14 15. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, «Custmer Relatinship Marketing» και «Ανάπτυξη νέων τραπεζικών προϊόντων», 20 ώρες, Αθήνα, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, «Ανάπτυξη νέων τραπεζικών προϊόντων», 36 ώρες, Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ ΑΕ), «Μάρκετινγκ ταχυδρομικών προϊόντων και υπηρεσιών», 90 ώρες, Αθήνα, ΚΕΚ Ο.Π.Α., «Τεχνικές επικοινωνίας και Μάρκετινγκ», Εισηγήσεις σε υπαλλήλους ασφαλιστικών φορέων, 24 ώρες, Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ ΑΕ), «Ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και σύστημα GIRO», 105 ώρες, Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ ΑΕ), «Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών», 215 ώρες (16 τμήματα), Αθήνα, Ενωση Βιοτεχνών Τυποποιητών Ελαιολάδου (ΕΣΒΙΤΕ), «Τεχνικές επικοινωνίας και Μάρκετινγκ», 10 ώρες, Αθήνα, ΕΤΑΠ-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Κοινοτική πρωτοβουλία PHARE, Εισήγηση θεμάτων Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων και Μάρκετινγκ σε Βούλγαρους Επιχειρηματίες και Ανέργους, «MESTA» BUSINESS CENTRE, Ραζλόχ, Βουλγαρία (18 ώρες), INTERFACE Α.Ε., «Το μάρκετινγκ σαν εργαλείο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», Εισήγηση προς στελέχη επιχειρήσεων εισαγωγικών θεμάτων Βιομηχανικού Μάρκετινγκ, 10 ώρες, Αθήνα, ΕΥΔΑΠ, «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», Εισήγηση θεμάτων Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ, 75 ώρες, Αθήνα, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, «Μάρκετινγκ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», 32 ώρες, Αθήνα, INTERFACE Α.Ε., «Το μάρκετινγκ σαν εργαλείο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», Εισήγηση προς στελέχη επιχειρήσεων εισαγωγικών θεμάτων Βιομηχανικού Μάρκετινγκ, 10 ώρες, Αθήνα, ΚΕΚ ΟΠΑ, «Διακίνηση αγροτικών προϊόντων», Εισήγηση Μάρκετινγκ, 25 ώρες, Αθήνα, ΚΕΚ ΟΠΑ, «Τυποποίηση και συσκευασία ελαιολάδου», Εισήγηση θεμάτων Μάρκετινγκ ελαιολάδου, 20 ώρες, Αθήνα, ΚΕΚ ΟΠΑ, «Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή (ECR)», Εισήγηση εισαγωγικών θεμάτων Μάρκετινγκ Καταναλωτικών και Βιομηχανικών Προϊόντων, 5 ώρες, Αθήνα, Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΕΚ ΕΣΕΕ), «Το μάρκετινγκ σαν εργαλείο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», Εισήγηση προς στελέχη επιχειρήσεων εισαγωγικών θεμάτων Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς, 16 ώρες, Αθήνα, INTERFACE Α.Ε., «Το μάρκετινγκ σαν εργαλείο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», Εισήγηση προς στελέχη επιχειρήσεων εισαγωγικών Βιομηχανικού Μάρκετινγκ, 20 ώρες, Αθήνα, ΚΕΚ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, «Συνοδοί περιήγησης, φυσιολατρίας και οικολογικών διαδρομών», Εισήγηση θεμάτων Τουριστικού Μάρκετινγκ, 28 ώρες, Μενίδι ΚΕΚ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, «Οδηγοί ορειβασίας, περιήγησης και φυσιολατρίας», Εισήγηση θεμάτων Τουριστικής Διοίκησης & Μάρκετινγκ, 100 ώρες, Σπάρτη ΚΕΚ I.R.M., «Οργάνωση-Διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων», Εισήγηση θεμάτων Τουριστικής Διοίκησης & Μάρκετινγκ, 18 ώρες, Πύργος ΚΕΚ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, «Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», Εισήγηση θεμάτων Αγροτικού Μάρκετινγκ, 15 ώρες, Αίγιο ΚΕΚ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, «Οργάνωση και Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων», Εισήγηση θεμάτων Ξενοδοχειακής Διοίκησης & Μάρκετινγκ, 55 ώρες, Σπάρτη

15 i. Άρθρα και συνεντεύξεις στον Τύπο XI. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 1. Γ. Αυλωνίτης και Π. Παπασταθοπούλου «Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», Απογευματινή, Αφιέρωμα ΕΚΕ: Επιχειρείν με Συνείδηση, 18 Νοεμβρίου Γ. Αυλωνίτης, Ν. Αυλώνας και Π. Παπασταθοπούλου, «Πράσινο και Κοινωνικού Σκοπού Marketing σε σχέση με την ΕΚΕ, Ναυτεμπορική, Αφιέρωμα Business & Sciety, 29 Οκτωβρίου 2008 (συνέντευξη στην Σ.Εμμανουήλ) 3. Π. Παπασταθοπούλου, «Cause-related Marketing: Οφέλη και κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις», Review: CSR, Τεύχος #02, Γ. Αυλωνίτης, Ν. Αυλώνας και Π. Παπασταθοπούλου, «CSE-ALARM: Υπεύθυνη συνεργασία», Review: CSR, Τεύχος #02, 2008 (συνέντευξη) 5. Π.Παπασταθοπούλου, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Γιατί οι καταναλωτές την επιβραβεύουν, Σελφ Σέρβις, Δεκέμβριος 2007 (συνέντευξη στην κ.νίκη Καττή) 6. Π. Παπασταθοπούλου «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υπεύθυνα και σοβαρά», Σελφ Σέρβις, Ιούλιος 2007 (συνέντευξη στον κ.νικόλα Παπαδημητρίου) 7. Γ. Αυλωνίτης και Π. Παπασταθοπούλου «Ο στρατηγικός ρόλος του Μάρκετινγκ στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Τάσεις και εξελίξεις», Banker s Review, Ιούλιος Γ. Αυλωνίτης και Π.Παπασταθοπούλου «Το Εμπορικό και Κοινωνικό Μάρκετινγκ στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Ειδικό Ένθετο ΕΘΝΟΣ, 31 Μαρτίου Π. Παπασταθοπούλου «Αναπτύσσοντας νέα προϊόντα κοινωνικού προσανατολισμού, Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Λεύκωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Δράσεις & Πρακτικές, Ιούνιος Γ. Αυλωνίτης και Π. Παπασταθοπούλου, «Online επιχειρηματική αδράνεια» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, (επιμέλεια: Χ. Δαμουλιάνου), 17 Απριλίου Π. Παπασταθοπούλου, «Εναλλακτικά δίκτυα διανομής χρηματοοικονομικών προϊόντων: Διεθνείς εξελίξεις και προϋποθέσεις υιοθέτησης» Ετήσια Ειδική Έκδοση Τράπεζες-Επενδύσεις-Χρήμα-Security ΚΕΡΔΟΣ, 31 Οκτωβρίου Π. Παπασταθοπούλου, «Οι πέντε βασικοί παράγοντες: Πως θα πετύχουν τα νέα προϊόντα επενδύσεων;» ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 13 Νοεμβρίου Π. Παπασταθοπούλου, «Η μετάβαση στο Ευρώ: Πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις», ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 9 Οκτωβρίου Γ. Αυλωνίτης και Π. Παπασταθοπούλου, «Γιατί η χώρα χρειάζεται ισχυρούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 12 Μαρτίου 1998, σελ Γ. Αυλωνίτης και Π. Παπασταθοπούλου, «Στρατηγικές λανσαρίσματος χρηματοοικονομικών προϊόντων: Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην επιτυχία», adbusiness, 13 Απριλίου 1998, σελ ii. Παρουσιάσεις-Ομιλίες-Συντονισμός πάνελ 2. «Service Innvatin στον τουρισμό: Η περίπτωση του πολιτιστικο-θρησκευτικού τουρισμού», Εκδήλωση Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Mney Shw, Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου «Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του διεθνούς και εξαγωγικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα», Εκδήλωση Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Mney Shw, Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου «Οι Κοινωνικές διαστάσεις του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: Η περίπτωση του Cause-related Marketing», Εκδήλωση Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Mney Shw, Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου

16 5. Παρουσίαση-«Γ Στρογγυλή Τράπεζα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Ημερίδα με θέμα «Τρόφιμα & Πολιτισμός: Ταξιδεύοντας με ελληνικά προϊόντα», ΕΤΑΤ & BIC Αττικής, Αθήνα, 25 Νοεμβρίου «Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στην ανάπτυξη επιτυχημένων προϊόντων και υπηρεσιών: Μύθοι και πραγματικότητα», Ημερίδα Κεντρικής Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου «Cause-related Marketing ως εργαλείο συνεργασίας επιχειρήσεων και Μ.Κ.Ο.», Διήμερο Συνέδριο με θέμα Ο ρόλος των επιχειρήσεων στη συνάρτηση απασχόλησης και ανάπτυξης: Νέες διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Σύνπραξις, Αθήνα, 10 Ιουνίου «Custmer delight in retailing», Συντονισμός πάνελ στο 5 ο Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), Αθήνα, 5 Ιουνίου «Σύγχρονες τάσεις & καλές πρακτικές του πολιτιστικο-θρησκευτικού τουρισμού σε μια διαπολιτισμική τουριστική αγορά», Ημερίδα Νομαρχιακής Διοίκησης Δωδεκανήσου, Ρόδος, 3 Μαρτίου «Εταιρική κοινωνική ευθύνη και Cause-related Marketing», Εκδήλωση AIESEC Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 13 Δεκεμβρίου «Εμπερίες από το Πρόγραμμα Ερασμος» Εκδήλωση ΙΚΥ για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του προγράμματος Ερασμος, Αθηναϊδα, 3 Δεκεμβρίου «Αναπτύσσοντας νέα προϊόντα κοινωνικού προσανατολισμού» 3 Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ledra Marritt, Μαϊου «e-marketing: Εφαρμογές και οφέλη για τη μικρομεσαία επιχείρηση», Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, Λευκωσία, 30 Ιανουαρίου «Δημιουργώντας μία αξέχαστη εμπειρία επίσκεψης στο οινοποιείο», Dmaine Helis, Νεμέα, 1 Ιουλίου «Παράγοντες επιτυχίας νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων» MarketingExp 2006, 27 Μαϊου «Μάρκετινγκ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών: Μύθοι και Πραγματικότητα» Εκδήλωση Σωματείου «ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΕΙΟ», Ομιλία στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 10 Οκτωβρίου «Διείσδυση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές» 2 Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Divani-Caravel, Απριλίου «Έρευνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004: Οι απόψεις των Ελλήνων πολιτών», Εκδήλωση Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Mney Shw, 4 Νοεμβρίου «Τυπολογία στρατηγικών λανσαρίσματος νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων», 1ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Τεχνόπολις-Γκάζι, Ιούνιος «Προϋποθέσεις ανάπτυξης επιτυχημένων νέων τραπεζικών προϊόντων», Συνέδριο Τραπεζικού Marketing, Ξενοδοχείο Hiltn, Οργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (σε συνεργασία με Γ.Αυλωνίτη), 7 & 8 Δεκεμβρίου 1998 ΧΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Μέλος της Eurpean Marketing Academy (E.MA.C.) Μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) Ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιδρυτικό μέλος του MBAs Assciatin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εκλεγμένη Πρόεδρος για την περίοδο ) 16

τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, λ) την Επίδραση του Internet στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές και Αµερικάνικες επιχειρήσεις, µ) τη ιαδικασία Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ (Νοέμβριος, 2012) ΣΥΝΟΨΗ Ο Ιωάννης N. Κατσίκης σπούδασε Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας με ειδίκευση στη Βιομηχανία (BEng), στο ΑΤΕΙΘ. Είναι κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Μανωλόπουλος Βιογραφικό ημείωμα, Μάιος 2015 ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προκόπης K. Θεοδωρίδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προκόπης K. Θεοδωρίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προκόπης K. Θεοδωρίδης 2013 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προκόπης Κ. Θεοδωρίδης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11 Μαΐου 1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2641074124 κιν. 6977000537 e-mail proth@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Όνομα Πατρός: Χρήστος Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 23 Νοεμβρίου 1972 Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1962 ιεύθυνση: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 Ξεπεράστε τους στόχους σας με όχημα την KPMG kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Με χαρά και υπερηφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ Γενικά Ταχυδρομική Διεύθυνση Ημερομηνία Γέννησης 16 Ιουλίου, 1976 Πατησίων 76 Τόπος Γέννησης Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος ΤΚ: 104 34 Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2011 Ιούλιος 2012 kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Αισίως συμπληρώνουμε 11 χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιβάλλοντος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Δραϊνάκης 1 / 6 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εμμανουήλ Δραϊνάκης 1 / 6 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εμμανουήλ Δραϊνάκης Ημ/νία Γέννησης 21 Ιανουαρίου 1959 Τόπος Γέννησης Ηράκλειο Κρήτης Οικ. Κατάσταση Έγγαμος με 2 παιδιά Διεύθυνση Μπιζανίου 15. 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Τηλέφωνο +30-210-9204970 Οικίας: +30-210-9934888

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα