ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1. Ατομικά Στοιχεία Μάρω Βλαχοπούλου, καθηγήτρια Διεύθυνση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής, Εγνατία 156, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο: Κινητό: Fax: Επαγγελματική Δραστηριότητα & Εκπαίδευση Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάρκετινγκ και Εφοδιαστική Αλυσίδα, επιχειρηματικά μοντέλα με σύγχρονες τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν/ ηλεκτρονικό μάρκετινγκ / συστήματα ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας και σχετική ερευνητική δραστηριότητα. Πρόεδρος της εταιρίας HAICTA (Hellenic Assciatin f Infrmatin and Cmmunicatin Technlgy in Agriculture, Fd and Envirnment) Υπεύθυνη καθηγήτρια (Vertrauensprfessrin) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε θέματα ακαδημαϊκά και πανεπιστημιακής επικοινωνίας Ελλάδας Γερμανίας, κατόπιν πρόσκλησης της Γερμανικής Πρεσβείας Ελλάδας ( ) Πρόεδρος της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μέλος του Editrial Bard του Internatinal Jurnal f Business Infrmatin System, Inderscience Publishers, Πρόεδρος και μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων (ενδεικτικά αναφέρονται : 4th Mediterranean Cnference n Infrmatin Systems 2009 (prgramme cmmittee), 3rd Internatinal Cnference n e Demcracy rganized by the Hellenic Scientific Cuncil fr the Infrmatin Sciety, 2009 (μέλος επιστημονικής επιτροπής), BIC Biannual Internatinal Cnference n Services Marketing, 2009 (επιστημονική επιτροπή), Internatinal Cnference n Innvatin & Develpment fr Ecnmic Grwth in the Glbal Envirnment; GBID 2008, January 16 19, Ri De Janeir, Brazil 2008(μέλος επιστημονικής επιτροπής),haicta 2006 and 2008 Internatinal Cnference n Infrmatin Systems in Sustainable Agriculture, Agrenvirnement and Fd Technlgy, κ.ά. Πρόεδρος Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου»παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το έργο: Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα : Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού», Κοινωνία της Πληροφορίας, Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 1978 Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών(Διοίκηση Επιχειρήσεων) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1989 Πτυχίο του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1992 Διδακτορικό Δίπλωμα(Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ) Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη

2 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Betriebswirtschaftslehre) του Mannheim της Γερμανίας Μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Α.Π.Θ., 1987 : Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του κλάδου Οικονομικών Επιστημών, ειδίκευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 3. Ερευνητική και Επαγγελματική Δραστηριότητα Τίτλος Έργου: Αντικείμενο Έργου: «e Trust: Building trust fr quality assurance in emerging e cmmerce markets fr fd chains» Ερευνητικό έργο 3 ους διάρκειας με στόχο την ανάλυση διεθνών εφοδ. αλυσίδων τροφίμων και τη διερεύνηση του ρόλου της εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (6 th Framewrk/ SSA/ Fd Quality and Safety/ Cntract N.: FP6 CT ) Διάρκεια: Ρόλος στο έργο: Επιστημονικά υπεύθυνη από πλευράς Παν. Μακεδονίας (σε συνεργασία με εταίρους), συμμετοχή σε συγκεκριμένα πακέτα εργασίας, εκπροσώπηση του Παν. Μακεδονίας στις συναντήσεις για την πορεία και το σχεδιασμό του έργου. Εμπειρία από συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα Ερευνητικό Πρόγραμμα Vcatinal Educatin and Training fr Quality f Life thrugh ehealthcare & Well Being under the Lenard da Vinci prgramme, Eurpean Cmmissin Agreement n 2006 SK/06/B/F/PP ( ) ως επιστημονικά υπεύθυνη EUROPEAN UNION EQUAL COMMUNITY INITIATIVE Supprting Teaching and Learning fr the e Learner Equal Cd (2004), ως Eπιστημονικός συνεργάτης στο Κ.Π. Equal Κωδ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ», «Δίκτυο Προώθησης της δια βίου Κατάρτισης & εξ αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις ΜΜΕ» (συμμετοχή) Ερευνητικό Πρόγραμμα Lenard da Vinci Prject, Imprhealth, N Sk/03/b/f/pp , Imprvement f the Quality, Effectiveness and Efficiency f Health care services thrugh vcatinal educatin and training, (συντονίστρια επιστημονικά υπεύθυνη) Ερευνητικό Πρόγραμμα Virtual Pre Incubatr Acceleratr (ViPia) στα πλαίσια του LEONARDO DA VINCI / Cmmunity Vcatinal Training Actin Prgramme / Secnd phase: Θέμα: το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος υποστήριξης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των νέων ερευνητών (συμμετοχή) Συμμετοχή στο πρόγραμμα, ως μέλος του ΠΑΜΑΚ, INTERREG III A/PHARE CBC GREECE BULGARIA, Υπεύθυνη βασικής έρευνας με θέμα «Ηλεκτρονική Υγεία Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων» στα πλαίσια : «Προγράμματα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στα πλαίσια Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας, Ακαδημαϊκής Χρονιάς ΕΠΕΑΕΚ , Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του Σελίδα 2 από 15

3 τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αναμόρφωση του ΠΠΣ του Τμ.Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΕ.4 (ΠΠΣ): Ανάπτυξη περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού των δικτυακών τόπων για τα μαθήματα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού Μάρκετινγκ Plan και ΠΕ.5 (ΠΠΣ): 1)Ενίσχυση του εργαστηριακού/σεμιναριακού χαρακτήρα και εισαγωγή ενδιάμεσων αξιολογήσεων των μαθημάτων 2)Επίλυση ρεαλιστικών επιχειρησιακών προβλημάτων με τον σχεδιασμό ηλεκτρονικής ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων / casestudies ΕΠΕΑΕΚ 2005, «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», Ανάπτυξη ΠΜΣ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΕ.4 (ΠΜΣ), Διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και Προβολή του ΠΜΣ Καινοτόμες Δράσεις ΕΤΠΑ , Knwledge Clusters στη Δυτική Μακεδονία Knwledge Clusters in Western Macednia, Virtual Technplis, Τίτλος Δράσης Π6: «Σχέδιο προώθησης της καινοτομίας(e marketing) μέσω διαδικτύου», 2005 Πρακτική άσκηση φοιτητών ως επιβλέπουσα καθηγήτρια μέχρι σήμερα (συμμετοχή) «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας » και « » Κατηγορία Πράξεων β: «Διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Ενέργεια «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Μέτρου 2.2«Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, έδρα Έδεσσα (επιστημονικά υπεύθυνη ) ΕΠΕΑΕΚ πρόγραμμα, «Διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στα πλαίσια του μέτρου 2.2 «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών διεύρυνση». Ενέργεια «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του Ιδρύματος: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα: «Εμπορίας και Διαφήμισης» ( ) ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρηματικότητα Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ). Τίτλος Δράσης: Σεμιναριακά και Εργαστηριακά Μαθήματα Επιχειρηματικότητα IV, πρώτη και δεύτερη φάση ( ) «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Ερευνα, Σελίδα 3 από 15

4 4. Δημοσιεύσεις Διεθνή περιοδικά J42. Patsiura, F., Malama, E.I., Vlachpulu, M. (2011) A Relatinship Marketing Mdel f the Effectiveness f Brand Advertising Web Sites: develpment and testing, Internatinal Jurnal f Management (accepted, frthcming) J41. Tsitsu, R. and Vlachpulu, M. (2011). Understanding the effects f market rientatin and e marketing n service perfrmance. Marketing Intelligence & Planning. Emerald, Vl 29, N. 2, pp J40. Papadpulu E.M., Manthu V., Vlachpulu M.,(2010). Ocean carriers transitin frm transprt prviders t supply chain integratrs: a case study. Internatinal Jurnal f Shipping and Transprt Lgistics, Vl.2, N.1,p.p J39. Saprikis, V., Chuliara, A. & Vlachpulu, M. (2010). Perceptins twards Online Shpping: Analyzing the Greek University Students Attitude. Cmmunicatins f the IBIMA, Article ID J38. Canavari, M., Fritz, M., Hfstede, G. J., Matpuls, A. and Vlachpulu, M. (2010). The Rle f Trust in the Transitin frm Traditinal t Electrnic B2B Relatinships in Agri Fd Chains, Cmputers and Electrnics in Agriculture, Vl. 70, Νο. 2, pp (ΚΕΕΠ=Β, IF =1,273) J37. Iannis Manikas, Basil Mans, Mar Vlachpulu and Vassiliki Manthu (2010), «A case study evaluatin f the factrs affecting fresh prduce traceability», Internatinal Jurnal f Business Innvatin and Research, Vl. 4, N.3 pp J36. Iannis Manikas, Basil Mans, Mar Vlachpulu and Vassiliki Manthu (2010), An activity riented web applicatin fr fresh prduce traceability, Internatinal Jurnal Business Infrmatin Systems, Vl. 5, N.4 pp J35. Matpuls, A., Vlachpulu, M. and Manthu, V. (2009). Understanding the factrs affecting e business adptin and impact n lgistics prcesses, Jurnal f Manufacturing Technlgy Management, 038X.htm, Vl. 20, N. 6, pp (ΚΕΕΠ=Β; ABS =2) J34. Saprikis, V., Vlachpulu, M., Manthu, V., (2009) A Typlgy Framewrk f Greek B2B E Marketplaces. Internatinal Jurnal Business Innvatin and Research (IJBIR), Inderscience, Vl.3, N.3, pp J33. Patsiura, F., Vlachpulu, M. and Manthu, V., (2009), «A New Advertising Effectiveness Mdel fr Crprate Advertising Web Sites: A Relatinship Marketing Apprach», Benchmarking: An Internatinal Jurnal, Perfrmance measures and benchmarking in business innvatin, htm, ISSN , Vlume 16, N.3, pp J32. Besta, C., Gergiadis, N., Manthu V. and Vlachpulu M. (2009), 'A research strategy frmulatin fr innvative Greek Universities', Int. J. Business Excellence, Vl. 2, N 3 4, pp J31. Patsiura, F., Vlachpulu, M. & Malama, E.I. (2008), Crprate Advertising Web Sites as Integrated Relatinship Marketing Media, Cmmunicatins f the IBIMA, Vlume 4, number 7, pp.59 64, J30. Pavlu, S.T., Vlachpulu, M. (2008), Scedra: An Infrmatin System framewrk fr e SC peratins, Internatinal Jurnal f Business Infrmatin Systems 3 (4), pp J29. Andrepulu, Z., Tsekurpuls, G., Kutrumanidis, T., Vlachpulu, M., Mans, B., (2008), Typlgy fr e business activities in the agricultural sectr, Internatinal Jurnal f Business Infrmatin Systems, 3 (3), pp J28. Kitsiu, S., Vlachpulu, M. (2008) An e Learning Virtual Quality Center fr Vcatinal Educatin and Training in Healthcare Management and Infrmatics, Internatinal Jurnal f Healthcare Technlgy and Management, Vl 9, n 2, pp J27. Kitsiu, S., Matpuls, A., Vlachpulu, M. and Manthu, V. (2007), Evaluatin f integratin technlgy appraches in the healthcare supply chain, Internatinal Jurnal f Value Chain Management, Vl. 1, N. 4, pp J26. Matpuls, A., Vlachpulu, M., Manthu, V. and Mans, B. (2007). A cnceptual framewrk fr supply chain cllabratin: empirical evidence frm the agri fd industry, Supply Chain Management: Σελίδα 4 από 15

5 An Internatinal Jurnal, htm, Vl. 12, N. 3, pp (ΚΕΕΠ=Β, IF = 1,417, ABS =3) J25. Matpuls, A., Vlachpulu, M. and Manthu, V. (2007), Integrating supply chain peratins in the Internet era, Internatinal Jurnal f Lgistics Systems and Management, Vl. 3, N. 3, pp J24. Kitsiu, S., Matpuls, A., Manthu, V., Vlachpulu, M., (2007) Evaluatin f Integratin Technlgy Appraches in the Healthcare Supply Chain, Internatinal Jurnal f Value Chain Management, vl. 1, n. 4, pp J23. Matpuls, A., Vlachpulu, M. and Manthu, V. (2007). Explring the impact E business adptin in lgistics prcesses: empirical evidence frm the fd industry, Internatinal Jurnal f Lgistics: Research and Applicatins, Vl. 10, N. 2, pp (ABS =2) J22. Flinas D., Pasts, P., Manthu, V., Vlachpulu, M., (2006), Virtual Pre Incubatr: A New Entrepreneurship Apprach, Internatinal Jurnal f Enterprise Netwrk Management, Vl. 1, N 1, pp J21. Matpuls, A., Vlachpulu, M. and Manthu, V. (2006). Explring chain, netwrk and cluster cllabrative practises: implicatins fr SME s, Internatinal Jurnal f Netwrking & Virtual Organizatins: Special Issue n Organizing Cllabrative Supply Chains, Vl. 3, N. 2, pp J20. Vlachpulu, M., Manthu, V., Enterprise Resurce Planning (ERP) in a cnstructin cmpany, (2006), Internatinal Jurnal f Business Infrmatin Systems, Vlume 1, N.3, pp , J19. Matpuls, A., Vlachpulu, M. and Manthu, V. (2005). Explring clusters and their value as types f business netwrks in the agricultural sectr, Operatinal Research: An Internatinal Jurnal, January April, Vl. 5, N. 1, pp J18. Papathanasiu, I., Mans, B., Vlachpulu, M., Vassiliadu, I., (2005), «A decisin supprt system fr farm reginal planning», Yugslav Jurnal f Operatins Research 15 (2005), Number 1, pp , J17. Vlachpulu, M., Mans, B., Chryspulu, S., «Methdlgical Appraches fr Blended Learning Evaluatin», Indian Jurnal f Open Learning, pp ,14(3), 2005 J16. Manthu, V., Matpuls, A. and Vlachpulu, M. (2005). Internet based applicatins in Agri Fd lgistics: A Survey n the Greek canning sectr, Jurnal f Fd Engineering: Special Issue n Operatinal Research and Fd Lgistics, Vl. 70, N. 3, pp (IF = 2,081) J15. Vlachpulu, M., Manthu, V., Flinas, D., Partners Relatinship Management f e Lgistics Netwrks, Asia Pacific Jurnal f Marketing and Lgistics, Vlume 17, N.4, pp 40 50, 2005 J14. Vlachpulu, M., Manthu, V., Supply chain and relatinship management systems supprting the respnsive enterprise: an empirical research, Internatinal Jurnal f Services and Operatin Management, Vlume 1, N.4, pp , Inderscience Enterprises Ltd, 2005 J13. Manthu,V., Flinas,D., Vlachpulu,M.,(2005), Establishing an integrated virtual lgistics netwrk, Internatinal Jurnal f Lgistics Systems and Management, Vlume 1, N.4, pp , Inderscience Enterprises Ltd, J12. Kitsiu, S., Vlachpulu, M., Manthu, V., Imprhealth: an e Learning Virtual Quality Center fr Vcatinal Educatin and Training, Jurnal fr Quality f Life Research, Vlume 3, Issue 2, Supplement 1: May June 2005, pp 39 44, 2005 J11. Manthu, V., Vlachpulu, M., Flinas, D., Virtual e Chain (VeC) Mdel fr Supply Chain Cllabratin, 2004, Internatinal Jurnal f Prductin Ecnmics, Vlume: 87, Issue: 3, pp , (45 αναφορές) J10. Flinas, D., Manthu, V., Sigala, M., Vlachpulu, M., (2004), «e Vlutin f supply chain: cases and best practices, Internet Research: Electrnic Netwrking Applicatins and Plicy, Vlume 14, Number 4, April, pp , Emerald Grup Publishing Limited J9. Vlachpulu, M., Manthu, V., Partnership Alliances in Virtual Markets Internatinal Jurnal f Physical Distributin & Lgistics Management. V.33, N.3, pp , 2003 (12 αναφορές) J8. Vlachpulu, M., Manthu, V., Flinas, D., Malama, E.I., (2003), Building a Lgistical Vrtal: Cntent Structure and Marketing Management, Internatinal Jurnal f e Business Strategy Management, Vlume Fur Number Fur May/June, pp , Σελίδα 5 από 15

6 J7. Vlachpulu, M, Flinas, D., Manthu, V.,, Zgpuls, D.,(2002) The Value System f M Business, The first Internatinal Cnference n Mbile Business, Athens, July 8 9, (3 αναφορές) J6. Manthu V., Vlachpulu M., Nans I., EDI Implementatin: The EDI Clusters Prgram in Greece, Jurnal f Infrmatin Technlgy Impact, vl. 2, n 2, pp 71 82, 2001 J5. Vlachpulu, M., Silles, G., Manthu, V., "Gegraphic infrmatin systems in warehuse site selectin decisins", Internatinal Jurnal f Prductin Ecnmics, Elsevier Science B.V.,vl. 71, pp , 2001 J4. Manthu, V., Vlachpulu, M. "Bar cde technlgy fr inventry and marketing management systems: A mdel fr its develpment and implementatin", Internatinal Jurnal f Prductin Ecnmics, Elsevier Science B.V.,vl. 71, pp , 2001 J3. Manthu, V., Vlachpulu, M., Michaelidu, L. Manths, A. Management and explitatin f health infrmatin, supprted by GIS, Scientific Annals f the Faculty f Medicine vl. 28b, pp , Thessalniki, 2001 J2. V.Manthu, P. Ntpuls, Μ. Vlachpulu, "Infrmatin systems design requirements fr inventry management: A cnceptual apprach" Internatinal Jurnal f Prductin Ecnmics,45, pp εκδ. Elsevier, The Netherlands, 1996 J1. V. Manthu, M. Vlachpulu, P. Thedru, "The implementatin and use f material requirements planning system in Nrthern Greece: A case study", Internatinal Jurnal f Prductin Ecnmics, 45, pp Elsevier, The Netherlands, 1996 Βιβλία μονογραφίες μελέτες διατριβές B9. Κίτσιου, Σ., Βλαχοπούλου, Μ., Νοέμβριος 2008, η Υγεία: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στο χώρο της Υγείας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ISBN B8. Kitsiu, S., Vlachpulu, M., 2008, e Health: Infrmatin Systems and Services in Healthcare, University f Macednia Press, ISBN B7. Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., Φωλίνας, Δ., Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN B6. Vlachpulu M, Kitsiu Sp, 2006, IMPROHEALTH: Managing Change in Healthcare Organizatin, Lenard da Vinci pilt prject, SK 03/B/F/PP B5. Βλαχοπούλου M., Μάνθου Β., 2005, Σχέδιο προώθησης της καινοτομίας (e marketing) μέσω διαδικτύου στα πλαίσια του έργου «Εικονική Τεχνόπολις Virtual Technplis» Δράση 6, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη B4. Βλαχοπούλου, Μ., 2003, e Marketing / Διαδικτυακό Μάρκετινγκ, σ.626, ISBN: εκδόσεις Rsili, Αθήνα B3. Βλαχοπούλου, Μ., 1999, e Marketing. Πληροφοριακά Συστήματα Νέες Τεχνολογίες στο Μάρκετινγκ, εκδόσεις Rsili, σ.272, ISBN: , Αθήνα B2. Βλαχοπούλου, Μ., 1992, Η χρήση των συστημάτων της Πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. Θεωρητική και Εμπειρική Προσέγγιση, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη B1. Vlachpulu, M., 1981, Gestaltung und Prbleme der Alkhlwerbung, Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (Diplmarbeit), Universitaet BWL MANNHEIM, Γερμανία Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους Σελίδα 6 από 15

7 BCH17. Vlachpulu, M. and Matpuls, A. (2010). ICT and E business in the Fd Supply Chain, Ιn the bk titled: Delivering Perfrmance in Fd Supply Chains (Eds: Mena, C. and Stevens, G.), Wdhead Publishing Ltd, Cambridge, UK, pp , ISBN: BCH16. Kitsiu, S., Matpuls, A., Vlachpulu M. and Manthu, V. (2009). Integratin Issues in the Healthcare Supply Chain (Ed. Dwivedi, A.), Handbk f Research n Infrmatin Technlgy Management and Clinical Data Administratin in Healthcare, Hershey, PA, USA: IGI Glbal, pp , ISBN: BCH15. Kitsiu, S., Manthu, V., Vlachpulu, M., 2008, Overview and Analysis f Electrnic Health Recrd Standards in Lazakidu, A., Sassiaks, K. (Eds) Handbk f Research n Distributed Medical Infrmatics and e Health, Idea Grup, USA, ISBN: BCH14. Matpuls, A. and Vlachpulu, M. (2008). Sharing and exchanging infrmatin in agri fd supply chains: case study evidence frm the asparagus sectr, 2ος Ειδικός Τόμος Επιστ. Εργασιών: Καινοτόμες Εφαρμογές Πληροφορικής στον αγροτικό τομέα και στο περιβάλλον (Επιμ. Έκδοσης: Μπάτζιος, Χ., Σαλαμπάσης, Μ., Ανδρεοπούλου, Ζ. και Αραμπατζής, Γ.), Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, ISBN: , Θεσσαλονίκη, σσ BCH13. Matpuls, A., Vlachpulu M. and Manthu, V. (2008). Electrnic integratin f supply chain peratins: cntext, evlutin and practices (Eds. Butcher T. and Dwivedi, A.) Supply Chain Management and Knwledge Management Integrating Critical Perspectives in Thery and Practice, Palgrave Macmillan Publishers, pp , ISBN: BCH12. V. Mnchristu and M. Vlachpulu, 2007, Chapter IV Requirements Specificatin Using User Stries, p.71 89, in: Agile Sftware Develpment Quality Assurance, editrs I. Stamels, P. Sfetss, Infrmatin Science Reference, Hershey USA, Idea Grup Inc., ISBN BCH11. D. Flinas, V. Manthu, M. Vlachpulu, 2006, Integrated Lgistics Infrmatin Systems: The Greek Paradigm, Supply Chain Management and Lgistics in Suth East Eurpe, ed. Ketikidis and Kh, ISBN , Suth East Eurpean Research Centre, pp , BCH10. Ματόπουλος, Α., Βλαχοπούλου, Μ. και Μάνθου, Β. (2006). Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Αγροδιατροφικό Τομέα στην Ελλάδα: Κρίσιμα Θέματα, Περιορισμοί και Προοπτικές, Τόμος Επιστημονικών Εργασιών: Καινοτόμες Εφαρμογές Πληροφορικής στον αγροτικό τομέα και στο περιβάλλον (Επιμ. Έκδοσης: Βλαχοπούλου, Μ., Ηλιάδης, Λ., Μάνθου, Β., Σαλαμπάσης, Μ. και Μπάτζιος, Χ.), Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, ISBN: , Θεσσαλονίκη, σσ BCH9. Ματόπουλος, Α., Βλαχοπούλου, Μ. και Μάνθου, Β., 2006, «Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα: κρίσιμα θέματα, περιορισμοί και προοπτικές», Τόμος επιστημονικών εργασιών «Καινοτόμες εφαρμογές της πληροφορικής στον αγροτικό τομέα και στο περιβάλλον», εκδ. Ελληνικής Εταιρίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, σελ , ISBN: , Θεσσαλονίκη BCH8. Malama E., M. Vlachpulu, D. Flinas,V. Manthu, 2005, A cnceptual Mdel fr E Learning Service Prvider : Applied t Greek Turism Sectr in Infrmatin Management in Mdern Enterprise : Issues & Slutins, Editr Khalid S. Sliman, IBIMA pp , ISBN BCH7. E. I.Malama,M. Vlachpulu, V. Manthu, 2003, Challenges and limitatins in Viral Marketing Strategy Glbal Business Issues f Business, vl 3, edited by G.T. Papaniks, C.Velutsu, εκδόσεις Athens Institute fr Educatin and Research, pp BCH6. Vlachpulu, M., Manthu, V., 2002, Parnership Alliances in Virtual Markets, in C peratin and Cmpetitin C&C The Organizatin f the Future, editr Msad Zineldin, ISBN , pp , Sweden BCH5. Manthu V., Vlachpulu M., Flinas D, 2002, The Supply Chain Perspective f e business Evlutin, In: J.L. Mnteir, P. Swatman, L.V. Tavares, eds., Twards the Knwledge Sciety, Kluwer Academic Publishers, Bstn, pp BCH4. Vlachpulu M., Manthu V., 2002, O. Iannidis, Integrated Custmer Relatinship Management in the Banking Sectr, In New Trends in Banking Management, ed. by C. Zpunidis, pp , Physica Verlag, A Springer Verlag Cmpany Σελίδα 7 από 15

8 BCH3. Manthu V., Vlachpulu M., 2001, Agile Manufacturing: The 21st Century Cmpetitive Strategy, ed. by A. Gunasekaran, chapter n Agile Manufacturing Strategic Optins, Elsevier, pp BCH2. Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Ε. 2001, «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e services) για το μάρκετινγκ και τα lgistics των αγροτικών προϊόντων», Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα, επιμ. Ματσατσίνης Ν., εκδ. Νέων Τεχνολογιών, ISBN , σελ , Αθήνα BCH1. Ι.Βασιλειάδου, Μ. Βλαχοπούλου, Σ. Τζώρτζιος, Β. Μάνος, 2001, «Ενα μηχανογραφημένο μοντέλο για την ανάπτυξη γεωργικών περιοχών», Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα, επιμ. Ματσατσίνης Ν., εκδ. Νέων Τεχνολογιών, ISBN , σελ , Αθήνα Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) GJ3. Πατσιούρα, Φ., Παπαδημητρίου Γ., Βλαχοπούλου Μάρω., (2008) «Κριτήρια μέτρησης αποτελεσματικότητας Εταιρικών Διαφημιστικών Ιστοσελίδων: Ανάλυση και Αξιολόγηση Ποιοτικών Παραγόντων», Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 9, σελ GJ2. GJ1. Βλαχοπούλου, Μ., «Ο ρόλος των Δημοσίων Επιχειρήσεων στον τομέα του Ηλεκτρισμού και της Ενέργειας και η εφαρμοζόμενη Τιμολογιακή Πολιτική», επιστημονική επετηρίδα της ΑΒΣΘ, τόμος Χ, , Θεσσαλονίκη, 1989 Βλαχοπούλου, Μ., «Η Διαφήμιση και η Πολεμική της», επιστημονική επετηρίδα της ΑΒΣΘ, τόμος V III, τεύχος ΙΙΙ, , Θεσσαλονίκη, 1984 Ανακοινώσεις Διεθνών Συνεδρίων με Δημοσίευση στα Πρακτικά (με σύστημα κριτών) C73. Panuspulu P., Papadpulu E.M., Manthu V., Vlachpulu M., (2010). Optimizatin f supply chain services in the Greek agrifd sectr. Internatinal Business Infrmatin Management Cnference (14th IBIMA), June, Istanbul, Turkey. C72. Saprikis, V., Vlachpulu, M. & Manthu, V. (2010). The Greek B2B e Marketplace envirnment: An empirical investigatin. IADIS Internatinal Cnference n e Cmmerce. July 28 30, Freiburg, Germany. C71. Zarmpu, T., Saprikis, V. & Vlachpulu, M. (2010). Investigating the influential factrs twards mbile services adptin in Greece. IADIS Internatinal Cnference n e Cmmerce. July 28 30, Freiburg, Germany. C70. Zarmpu, T., Saprikis, V., Tsitsiu, R. & Vlachpulu, M. (2010). Predicting the Adptin f Mbile Transactins: An Explratry Investigatin in Greece. 9th Internatinal Cnference n Mbile Business. June 13 15, Athens, Greece IEEE, p C69. Tsitsu, R. and Vlachpulu, M. (2009). E Marketing Orientatin: Cnceptualizatin and Scale Develpment. Prceedings f the 2nd Biannual Cnference n Services Marketing (Nvember 4 6, 2009), p. 1 9 (CD) Thessalniki, Greece. C68. Stiakakis, E.,Karitellis, P., Vlachpulu, M.,, (2009), Frm the Digital Divide t Degital Inequality: A Secndary Research in the Eurpean Unin, in Next Generatin Sciety. Technlgical and Legal Issues, Eds. A.Sideridis and C.Patrikakis, Third Unternatinal Cnference, e Demcracy 2009, Athens, Greece September 2009, Revised Selected Papers,Springer, p C67. Malama, E.I., Patsiura, F., Vlachpulu, M., Manthu, V. (2009). Twards a framewrk fr e learning cnsumer behaviur: An analysis f Greek Students perceptins. In the Prceedings f the Internatinal Cnference n e Business ICE B 09, 7 10 July, Milan, Italy, pp C66. Saprikis, V., Chuliara, A. & Vlachpulu, M. (2009). Online Shpping: Expectatins and Perceptins f Greek University Students. Prceedings f the 13th IBIMA Cnference n Knwledge Management and Innvatin in Advancing Ecnmies, (pp ). Nvember 9 10, Marrakech, Mrcc. C65. Saprikis, V., Fachantidis, A., Vlachpulu, M. (2009). Online shpping: Perceptins f Greek Cnsumers, In Prceedings f the 4th Mediterranean Cnference n Infrmatin Systems, September, Athens, Greece, pp (CD ROM. ISBN: ). Σελίδα 8 από 15

9 C64. Ζάρμπου Θεοδώρα, Hercules Dalianis, Βλαχοπούλου Μάρω (2009). Data Migratin between Web Cntent Management Systems, Πρακτικά του 4ου διεθνούς Mediterranean Cnference n Infrmatin Systems (MCIS 09), Αθήνα, Σεπτ., σελ C63. Christph Ameseder, Maurizi Canavari, Nicla Cantre, Jivka Deiters, Melanie Fritz, Rainer Haas, Aristides Matpuls, Oliver Meixner, and Mar Vlachpulu (2009). Perceived risks in crss brder transactins in agri fd chains: A resilient Eurpean fd industry and fd chain in a challenging wrld, In the Prceedings f 113th EAAE Seminar, September 3 6, Chania, Greece, pp C62. Saprikis, V. and Vlachpulu, M. (2009). A Taxnmy f Internet Auctin Cnsumers based n their Bidding Behavir and Perceptins, In the Prceedings f 12th IBIMA Cnference, June, Kuala Lumpur, Malaysia C61. Eleni Maria Papadpulu, Anestis Fachantidis, Vasiliki Manthu, Maria Vlachpulu (2009). An artificial Intelligence friendly mdel A4PL tll fr the imprvement f the transprtatin prcess, In the Prceedings f the 14th Annual Lgistics Research Netwrk Cnference, 9 11 September, Cardiff, pp C60. Eleni Maria Papadpulu, Vasiliki Manthu, Maria Vlachpulu (2009). Material Handling in the Olympic Supply Chain The Cntributin f a 4PL Prvider, In the Prceedings f the XIX Triennal Cnference n Material Handling, Cnstructins and Lgistics, Octber, Belgrade, pp C59. Malama, E.I., Patsiura, F., Vlachpulu, M., Manthu, V. (2009).E Learning Criteria Analysis f Current Pstgraduate e Business Prgrams, In the Prceedings f echallenges e 2009, Octber, Istanbul, Turkey. C58. Malama, E.I., Patsiura, F., Manthu, V., Vlachpulu, M. (2008).E Learning in Greece: Applicatin in the Area f e Marketing, In the Prceedings f the 7th Eurpean Cnference n e Learning, 6 7 Nvember, Agia Napa, Cyprus, Bk2: pp C57. Saprikis, V., Vlachpulu, M., Manthu, V. (2008). A Typlgy Framewrk f Greek B2B E Marketplaces. In Prceedings f the Glbal Business Innvatin and Develpment Cnference (GBID 2008): Innvatin and Develpment fr Ecnmic Grwth in the Glbal Envirnment, January, Ri de Janeir, Brazil, pp C56. Besta, C., Gergiadis, N., Manthu V. and Vlachpulu M. (2008). A research strategy frmulatin fr innvative Greek Universities, In Prceedings f the Glbal Business Innvatin and Develpment Cnference (GBID 2008),16 19 January, Ri de Janeir, Brazil. C55. Panuspulu P., Papadpulu E.M., Manthu V., Vlachpulu M. (2008). Expanding supply chain services in the agrifd sectr A case study, Prceedings 4th Internatinal Cnference n Infrmatin and Cmmunicatin Technlgies in Bi and Earth Sciences HAICTA, September, Athens C54. Canavari, M., Fritz, M., Hfstede, G. J., Matpuls, A. and Vlachpulu, M. (2008). The Rle f Trust in the Transitin frm Traditinal t Electrnic B2B Relatinships in the Agri Fd Sectr (Ed. Tsiligiridis, T.), In Prceedings f the 4th Int. Cnference n Infrmatin and Cmmunicatin Technlgies in Bi & Earth Sciences, September, Athens, Greece, pp C53. Gert Jan Hfstede1, Mar Vlachpulu, Aristides Matpuls, Melanie Fritz and Maurizi Canavari (2008). Explring Trust in the Agri Fd Sectr: Implicatins fr Electrnic Relatinships, Prceedings f the Internatinal Advanced Wrkshp n Infrmatin and Cmmunicatin Technlgies fr Sustainable Agri Prductin and Envirnment, May, Alexandruplis, Greece, pp C52. Matpuls, A. and Vlachpulu, M. (2008). Identifying innvatin strategies: insights frm the Greek fd industry, In Prceedings (Pre prints) f the 2nd Internatinal Eurpean Frum n System Dynamics and Innvatin in Fd Netwrks (Eds: Fritz, M., Schiefer, G. and Rickert, U.), February, Igls, Austria, pp C51. Patsiura, F., Malama, E.I., Vlachpulu, M. (2008). Crprate Advertising Web Sites as integrated relatinship marketing mediums: impact f cmmunicatin, feedback and custmer service n advertising effects, in Prceedings f Internatinal Cnference n Innvatin & Knwledge Management in Business Glbalizatin IBIMA 2008, pp , June 30 July 2, Kuala Lumpur, Malaysia. Σελίδα 9 από 15

10 C50. Patsiura, F., Vlachpulu, M., Malama, E.I., (2008). Crprate Advertising Web Sites in Terms f Relatinship Marketing: Cnsumers Perceptins Acrss Infrmatinal & Transfrmatinal Advertising», in Prceedings f 37th EMAC Cnference n Marketing Landscapes: A Pause fr Thught, pp.232 May 27 30, Brightn, UK. C49. Patsiura, F., Vlachpulu, M., Μanthu, V. ( 2008). «A New Advertising Effectiveness Mdel fr Crprate Advertising Web Sites: A Relatinship Marketing Apprach», in Prceedings f Internatinal Cnference n Innvatin & Develpment fr Ecnmic Grwth in the Glbal Envirnment; GBID 2008, pp , January 16 19, Ri De Janeir, Brazil. C48. Mnchristu V., Vlachpulu M., Manthu V. (2007) «IT Prject Management : Typlgy f Methdlgies and levels f use in Greece, Prceedings f the 3rd Natinal Cnference f the Helenic Sciety fr Systemic Studies(HSSS), May 2007,Piraeus, Greece C47. Matpuls, A., Vlachpulu, M. and Manthu, V. (2007).Factrs affecting e business adptin and impact in the supply chain: empirical research f the Greek agri fd industry, In Prceedings f the 5th Internatinal Wrkshp n Supply Chain Management & Infrmatin Systems, 9 12 December, Melburne, Australia, pp C46. Patsiura, F., Vlachpulu, M., Malama, E.I. (2007). Crprate Advertising Web Sites: Effectiveness in terms f prmtin, Cmmunicatin and Relatinship Marketing. In the Prceedings f Internatinal Cnference n e Business ICE B, July 28 31, Barcelna, Spain, pp C45. Kitsiu, S., Vlachpulu, M., Manthu, V. (2007). Imprhealth II: Web Based Virtual Quality Center fr Vcatinal Educatin and Training in Health Infrmatics, In the Prceedings f the 20th IEEE Internatinal Sympsium n Cmputer Based Medical Systems, June 20 22, Maribr, Slvenia, pp C44. Kitsiu, S., Matpuls, A., Vlachpulu, M. and Manthu, V. (2006). Evaluatin f integratin technlgy appraches in the healthcare supply chain, In Prceedings f the 4th Internatinal Wrkshp n Supply Chain Management & Infrmatin Systems, (Ed. Chien Ta Bruce H), 5 7 July, Thaichung, Taiwan, Vl. I, pp C43. Matpuls, A., Vlachpulu, M. and Manthu, V. (2006). Explring the impact f e business adptin n lgistics prcesses: a cnceptual framewrk and empirical evidence, In Prceedings f the 13th Cnference f Eurpean Operatins Management Assciatin (Eds: Mendibil, K. and Shamsuddin, A.), June, Glasgw, Sctland, Vl. I, pp C42. Matpuls, A., Vlachpulu M., Manthu, V., (2006), Explring trust in e B2B relatinships, Prceedings f the 99th Internatinal Eurpean Seminar f the EAAE Trust and Risk in Business Netwrks, February 8 10, Bnn, Germany C41. Matpuls, A., Vlachpulu M., Manthu, V., Mans, V., (2005),«A cnceptual framewrk fr e business adptin and develpment fr enterprises in the agri fd industry, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: EFITA & WCCA 2005 Jint Cnference (eds. Baventura Cuhna. J. and Valente, A.), pp , July, Villa Real, Prtugal C40. Kitsiu, S., Vlachpulu, M., Manthu, V., (2005), IMPROHEALTH: a Virtual Quality Center fr Vcatinal Educatin and Training, Prceedings f the 3rd Internatinal Cnference n Infrmatin Cmmunicatin Technlgies in Health, July 7 10, Sams Island, Greece. pp C39. Matpuls, A., Vlachpulu M., Manthu, V., and Mans, V., (2005), «A cnceptual framewrk fr supply chain cllabratin: empirical evidence frm the agri fd industry, Prceedings f 3rd Internatinal Wrkshp n Supply Chain Management & Infrmatin Systems (eds. Kh. L, & Ketikidis, P.), pp , Thessalniki, Greece C38. D. Flinas, V. Manthu, M. Vlachpulu, (2005), Integrated Lgistics Infrmatin Systems: The Greek Paradigm, Prceedings f the 3rd Internatinal Wrkshp n Supply Chain Management & Infrmatin Systems, Thessalniki, 6th 8th July 2005, pp , C37. Ε.I. Malama, M. Vlachpulu, D. Flinas, V. Manthu, (2005), A Cnceptual Mdel fr E Learning Service Prvider: Applied t Greek Turist Sectr Prceedings in Internatinal Business Infrmatin Management Cnference (IBIMA 2005), Lisbn, Prtugal Σελίδα 10 από 15

11 C36. D. Flinas, V. Manthu, M. Vlachpulu, (2005), ViPiA: A prject fr entrepreneurship Prceedings 4th Internatinal Cnference New Hrizns in Industry, Business and Educatin (NHIBE 2005), Crfu, pp C35. Elenra Iulia Malama, Mar Vlachpulu, Vicky Manthu, Framewrk fr e Marketing plan fr prjects: Entrepreneurship and innvatin practices Πρακτικά, 4th Internatinal Cnference in New hrizns in industry, business and educatin (NHIBE 2005) August 2005, Crfu, Greece C34. V. Mnchristu, M. Vlachpulu, V. Manthu «Agile Sftware Prject Management Methdlgies Prspects f the Greek IT Market», 7th Balkan Cnference n Operatinal Research, Cnstanta, Rmania, May 2005 C33. V. Mnchristu, M. Vlachpulu, V. Manthu «Agile IT Prject Management Methdlgies The Greek Case», πρακτικά του συνεδρίου 2nd Internatinal Scientific Cnference COMPUTER SCIENCE, Chalkidiki, Greece, Oct 2005 C32. Manikas I, Mans B, Vlachpulu V, Manthu V, Tsekurpuls G, Identificatin and evaluatin f traceability schemes fr particular supply chain», Prceeding f Itafe 2005, Internatinal Cngres n Infrmatin Technlgy in Agriculture, Fd Envirnment,, ISBN: , Adana, Turkey, 2005 C31. Vlachpulu M., Chryspulu S., Mans B, Characteristics and Supprting Technlgies f Blended Learning and a Methdlgical Framewrk fr its Evaluatin Prceeding f Itafe 2005, Internatinal Cngres n Infrmatin Technlgy in Agriculture, Fd Envirnment, ISBN: , Adana, Turkey, 2005 C30. Andrepulu, Z., Vlachpulu, M., Mans, B., Vassilliadu, S., Papanastasiu, J., Website Evaluatin in the Cntext f Supprt and Prmtin fr E Business in Frestry Sectr Prceeding f Itafe 2005, Internatinal Cngres n Infrmatin Technlgy in Agriculture, Fd Envirnment, ISBN: , Adana, Turkey, 2005 C29. Manikas, I., Mans, B., Vlachpulu, M., Manthu, V., Cnstraints and Perspectives n traceability in fresh prduce supply chain, Prceedings f the 3rd Internatinal Lgistics & Supply Chain Cngress 2005, Nvember 23 24, Istanbul, Turkey, pp , 2005 C28. Matpuls, A., Manthu, V., Vlachpulu, M., Internet based integratin f supply chain peratins, Prceedings f the 3rd Internatinal Lgistics & Supply Chain Cngress 2005, Nvember 23 24, Istanbul, Turkey, pp , 2005 C27. Kitsiu, S., Manthu, V., Vlachpulu, M. Integrated Electrnic Health Recrd: Develpment Appraches Prceedings f the 10th Internatinal Sympsium fr Health Infrmatin Management Research, September, Thessalniki, Greece, pp , Thessalniki 2005 C26. Kitsiu, S., Vlachpulu, M., Manthu, V. Implementing an ICD 10 Clinical Cding System: The case f a Greek University Hspital, Prceedings f the 1st Internatinal Cnference f Healthcare Infrmatics, June 21 23, Ostrava, Czech Republic, pp. A8 A16, 2005 C25. K. Zgdavva, P. Dzupka, S. Kitsiu, M. Vlachpulu, J Nenadal, D. Vykydal, P. Halfarva Slvakia, Finland, Greece and Czeck Republic in the mirrr f the pilt prject Lenard Da Vinci, Prceedings f the 1st Internatinal Cnference f Healthcare Infrmatics, June 21 23, Ostrava, Czech Republic, pp A34 A51, 2005 C24. Matpuls, A., Vlachpulu M. and Manthu, V. (2004). Business netwrks and clusters in the Agrifd industry, In Prceedings f the 2nd Int. Cnference n Infrmatin Systems & Innvative Technlgies in Agriculture, Fd and Envirnment, March, Thessalniki, Greece, pp C23. Matpuls, A., Vlachpulu, M., Flinas D. and Manthu V. (2004). Infrmatin Architecture framewrk fr Agri Fd Netwrks, In Prceedings f the 6th Int. Cnference n Chain & Netwrk Management in Agribusiness and the Fd Industry (Eds: Bremmers, H. Omta, S.W.F., Trienekens, J.H.), May, Ede, The Netherlands, pp C22. Vlachpulu M., Manthu V., Mnchristu V. (2003) «Mdern methdlgies in IT Prject Management», Prceedings f the 16th Natinal Cnference f the Hellenic Operatinal Research Sciety(Helrs), September 2003, Vlume A, pp ,Larisa, Greece. C21. Matpuls, A., Vlachpulu, M., Manthu, V. and Mans B. (2003). Adpting Internet based applicatins in the Agri fd industry: a survey n Greek canning industries, In Prceedings f the Σελίδα 11 από 15

12 Internatinal Cngress n IT in Agriculture Fd & Envirnment, 7 10 Octber, Izmir, Turkey, pp C20. Vlachpulu, M., Manthu, V., Yagulis, N., «The Transitin f Greek Peripheral SMEs t E Business Practices, 3rd IFIP Cnference n E cmmerce e business, e gvernment, Sa Pal, Brazil, pp , Sept C19. Flinas, D., Manthu, V., Vlachpulu, M., Mdelling Business Infrmatin in Virtual Envirnment, Prceedings f the 10th Internatinal Cnference n Human Cmputer Interactin, June, Crete, Human Centred Cmputing, Lawrence Erlbaum Assciates Publ., Lndn, Vl.3, pp , 2003 C18. Matpuls M., Mans V., Manthu V., Vlachpulu M., (2002) E business Mdel fr the prmtin f peratinal activity in remte rural areas, Prceedings (CD ROM) f the 15th Greek Cnference f the Operatinal Research Cmpany, 31st f Octber 2nd f Nvember, Triplis, pp , Greece C17. Vlachpulu, M.,,Flinas, D., Manthu, V., Zgpuls, D., The Value System f M Business, The first Internatinal Cnference n Mbile Business, Athens, July 8 9, 2002.(CD) C16. Gergiadis, N., Besta, C., Manthu V. and Vlachpulu M. (2008) The Use f ICT fr imprving R&D prpοsals evaluatin in Greece, prceedings (CD) pp , 9th Internatinal Business Infrmatin Management Assciatin: Infrmatin Management in Mdern Organizatins Cnference:, 4 6 January, Marrakech, Mrcc. C15. F.Patsiura, M.Vlachpulu, V. Manthu, Evaluatin f an agricultural web site Prceedings f the 2nd Internatinal Cnference n Infrmatin Systems & Innvative Technlgies in Agriculture, Fd and Envirnment, Haicta 2004, March, vl. 1, pp 28 36, Thessalniki, 2004 C14. E. Malama, D. Flinas, M. Vlachpulu, V. Manthu AgriBus e learning mdel in Greek envirnment Prceedings f the 2nd Internatinal Cnference n Infrmatin Systems & Innvative Technlgies in Agriculture, Fd and Envirnment, Haicta 2004, March, vl. 1,pp , Thessalniki, 2004 C13. Malama, E.I., Vlachpulu, M., Manthu, V., Knstantglu, A., E gvernment mdels a study in Greek paradigms, Internatinal cnference n e challenges 2003, Prceedings p Blgna, Oct C12. Flinas, D., Vlachpulu, M., Manthu, V., Mans, B., A Web Based Integratin f Data and Prcesses in Agribusiness Supply Chain, Prceedings f 4th Cnference f Eurpean Federatin fr Infrmatin Technlgy in Agriculture, Fd and Envirnment, EFITA 2003, Hungary, Prceedings Vl I II. Edited by Z.Harns, M. Herdn, T.B. Wiwczarski pp , Hungary 2003 C11. V. Manthu, M. Vlachpulu, D. Flinas, The Supply Chain Perspective f e business Evlutin, Prceedings f 2nd IFIP Cnfernece, TOWARDS THE KNOWLEDGE SOCIETY: ecmmerce, ebusiness and egverment (I3E 2002), eds., Twards the Knwledge Sciety, pp , Lisbn, Prtugal, 2002 C10. Vlachpulu, M., Manthu, V., Partnership Alliances in Virtual Markets, Prceedings f 3rd C&C Internatinal Cnference 2002 C peratin & Cmpetitin:The rganizatin f the future, pp , Best Paper award, Highest Quality Rating by C&C 2002 Advisry Cmmittee, Sweden 2002 C9. Matpuls, Α. Manthu V., Vlachpulu, M., Life cycle cst and supprt pprtunities in the supply chain: a case study f Greek peach c peratives, Prceedings f the 18th Internatinal Lgistics Cngress, 6 9 Octber, Munich, Germany 2002 (CD) C8. Kats, V., Vlachpulu, M., Manthu, V., Mdeling Virtual Netwrk Prcesses, Prceedings f Internatinal Cnference SCI 2002 /ISAS 2002, Organized by IIIS (Internatinal Institute f Infrmatics and Systemics member f IFSR),Vl.VIII, pp Edited by N. Callas, M. Lutfi, M. Justan, Flrida, 2002 C7. M. Rumana, Μ. Vlachpulu, B. Mans, E cmmerce in agriculture: applicatins, impacts, benefits and drawbacks Prceedings f the 1st Cnference f Hellenic Assciatin f ICT: The Impact f ICT in Agriculture, Fd and Envirnment, pp , Editrs A. B. Sideridis, C.P. Yialuris, Athens, 2002 C6. Vlachpulu, M., Manthu, V., A Prtal fr Agricultural and Agribusiness Netwrk, Prceedings f the 1st Cnference f Hellenic Assciatin f ICT: The Impact f ICT in Agriculture, Fd and Envirnment, pp 27 36, Editrs A. B. Sideridis, C.P. Yialuris, Athens, 2002 Σελίδα 12 από 15

13 C5. V., Iannidis, Vlachpulu, M., Manthu V.,, Internet Banking Operatins Effectiveness thrugh Web Custmers' n Line Activities: The Greek Banking Sectr Analysis Prceedings f 6th Balkan Cnference n Operatinal Research :"A Challenge fr Scientific and Business Cllabratin", Editrs Byrn Papathanassiu, Mar Vlachpulu, Prceedings CD, Thessalniki, C4. Vlachpulu, M., Manthu, V., Flinas, D., Energizing e partnership mdels, Prceedings f 6th Balkan Cnference n Operatinal Research " A Challenge fr Scientific and Business Cllabratin", Editrs Byrn Papathanassiu, Mar Vlachpulu, Prceedings CD, Thessalniki, C3. Manthu V., Vlachpulu M., Flinas D., Virtual e Chain Mdel fr Supply Chain Cllabratin, Internatinal Cnference n Supply Chain Management and Infrmatin Systems in the Internet Age (SCMIS 2001), prceedings December 2001, pp , Editrs W. Chung A. Gunasekaran Hng Kng 2001 C2. Nans I., Vlachpulu M., Manthu V., Mdeling f Lgistics in e marketplaces, prceedings 17th Internatinal Lgistics Cngress Lgistics frm α t z Strategies and Applicatins, pp , Thessalniki, 2001 C1. M. Vlachpulu, B. Mans, Internet Marketing fr Agriturism, Internatinal Seminar Agriturism and Rural Turism. A key ptin fr the Rural Integrated and Sustainable Develpment Strategy, Bk Papers (and CD), pp Perugia 2000 Εθνικά Συνέδρια GC17. Σαπρίκης, Β., Βασιλείου, Β., Βλαχοπούλου, Μ. (2008). Factrs Affecting Custmers Participatin in Internet Auctins, 4ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών, Μαΐου, Ιωάννινα. GC16. Ι. Μανίκας, Β. Μάνος, Μ. Βλαχοπούλου, Β. Μάνθου, (2008), Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της ιχνηλασιμότητας νωπών οπωροκηπευτικών, Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών, Μαΐου, Ιωάννινα GC15. Ε. Αντωνιάδης, Σ. Κίτσιου, Μ. Βλαχοπούλου, (2008), «Μοντέλο αξιολόγησης Ιστοσελίδων Αεροπορικών Εταιριών», πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΕΕ, Σπέτσες GC14. Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, Μαρία Βλαχοπούλου, Βασιλική Μάνθου, (2008), «Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής Προβολής Νομού Θεσσαλονίκης ( )», πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΕΕ, Σπέτσες, GC13. Πανουσοπούλου Π., Μάνθου Β., Βλαχοπούλου Μ., (2007), Εφαρμογή της θεωρίας των αποφάσεων στα συγκεντρωτικά κέντρα επιστροφών της Αντίστροφης Εφοδιαστικής, πρακτικά του 19ου Εθνικού Συνέδριου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Άρτα GC12. Σαπρίκης, Β., Βλαχοπούλου, Μ. Και Μάνθου, Β. (2007). Διεπιχειρησιακές (B2B) Ηλεκτρονικές Αγορές: «Μοντέλο Κριτηρίων Ένταξης Επιχειρήσεων σε Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές», 3ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών, Μαΐου, Πειραιάς. GC11. Πατσιούρα, Φ., Βλαχοπούλου, Μ., Μάλαμα, Ε. Ι., (2007). Οι εταιρικές διαφημιστικές ιστοσελίδες ως εργαλεία προβολής και σχεσιακού μάρκετινγκ: Μέτρηση αποτελεσματικότητας, Πρακτικά στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέες τεχνολογίες και Μάρκετινγκ, Μαϊου, Ιεράπετρα, Ελλάδα, σελ GC10. Πατσιούρα, Φ., Παπαδημητρίου, Ι., Βλαχοπούλου, Μ. (2007). Κριτήρια Μέτρησης αποτελεσματικότητας Εταιρικών διαφημιστικών Ιστοσελίδων: Ανάλυση και αξιολόγηση Ποιοτικών Παραγόντων. Πρακτικά στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με διεθνή Συμμετοχή, Σεπτεμβρίου, Καρδίτσα, Ελλάδα. GC9. Μάρω Βλαχοπούλου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πελατών (ICRM)», Πρακτικά Συνεδρίου Νέες Τεχνολογίες & Marketing, Ιεράπετρα 2005, ISBN: σελ 32 38, Ιεράπετρα, Κρήτη 2005 Σελίδα 13 από 15

14 GC8. Ν. Κωστίκης, Β. Μάνθου, Μ. Βλαχοπούλου, «Ο Ρόλος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» Πρακτικά Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών 2005: «Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης & Διακυβέρνησης», Τρίπολη 2005 GC7. Μάρω Βλαχοπούλου Αξιολόγηση Σχεδίασης και Παρεχόμενων Υπηρεσιών Δικτυακών Τόπων: Η περίπτωση των Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων» Πρακτικά Ετήσιου Συνεδρίου «Τηλεπικοινωνιών & Πολυμέσων» TEMU 2005, Ηράκλειο Κρήτης 2005, σελ , Ηράκλειο Κρήτης 2005 GC6. Μ. Βλαχοπούλου, Δ.Φωλίνας, Β. Μάνθου «Μοντέλα διαχείρισης ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας» 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Lgistics "The day after", Αθήνα 2004 GC5. Μανίκας, Ι., Μάνος, Β., Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., «Ιχνηλασιμότητα και αποδοτικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα των νωπών αγροτικών προϊόντων», 8ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 2004 GC4. Μάρω Βλαχοπούλου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γνώσης Μάρκετινγκ σε Δίκτυα Διεθνών Συνεργασιών» Πρακτικά 2ου Συμποσίου Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ «Το Μάρκετινγκ στη Νέα Διεθνή Πραγματικότητα», Απρίλιος 2003 Αθήνα (CD) GC3. Φωλίνας, Δ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., Μοντέλο Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Έργων Δικτύου Εικονικών Επιχειρήσεων, πρακτικά 16ου Εθνικού Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τόμος Α, σελ 35 43, Λάρισα, 2003 GC2. Μ. Βλαχοπούλου, Β. Μάνθου, Β. Μονοχρήστου, «Σύγχρονες Μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής», πρακτικά 16ου Εθνικού Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τόμος Α, σελ , Λάρισα, 2003 GC1. Ματόπουλος, Α., Μάνος, Β., Μάνθου, Β. και Βλαχοπούλου, Μ. (2002). Μοντέλο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Προώθησης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε Απομακρυσμένες Αγροτικές Περιοχές, Στα πρακτικά (σε CD ROM) του 15 ου Εθν. Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, 31 Οκτωβρίου 2 Νοεμβρίου, Τρίπολη, σελ Επιστημονική αναγνώριση/ δραστηριότητα 4.1 Βραβεία 2007: Βραβείο καλύτερου άρθρου: πεδίο E cmmerce & E business Techniques Applied t Supply Chains (5th Int. Wrkshp, 9 12 December 2007, Melburne, Australia) το οποίο δημοσιεύτηκε σε περιοδικό. 2002: Best Paper award, Highest Quality Rating by C&C Advisry Cmmittee, Sweden 2002, 3rd C&C Internatinal Cnference 2002 C peratin & Cmpetitin: The rganizatin f the future, pp , το οποίο δημοσιεύτηκε σε περιοδικό (Vlachpulu, M., Manthu, V., Partnership Alliances in Virtual Markets Internatinal Jurnal f Physical Distributin & Lgistics Management. V.33, N.3, pp , 2003, 12 αναφορές) 4.2 Συμμετοχές σε Συλλόγους/ Οργανώσεις - Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον ΕΠΕΓΕ /HAICTA - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ετ. Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕFITA). ISIR Internatinal Sciety fr Inventry Research (Διεθνής Εταιρεία Διαχείρισης Αποθεμάτων) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. - Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών - Ελληνική Εταιρία Συστημικών Μελετών - Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), Μέλος Διοικούσας - Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) - Ελληνική Εταιρία Lgistics (EEL) - Sciety f Lgistics Engineers (SOLE) - Infrmatin Resurces Management Assciatin ( IRMA) - ΕMAC Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μάρκετινγκ Σελίδα 14 από 15

15 Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ 4.3 Ετεροαναφορές / Επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων 287 ετεροαναφορές στα δημοσιευμένα άρθρα περιοδικών διεθνούς κυκλοφορίας Πρόεδρος και μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων (ενδεικτικά αναφέρονται : 4th Mediterranean Cnference n Infrmatin Systems 2009 (prgramme cmmittee), 3rd Internatinal Cnference n e Demcracy rganized by the Hellenic Scientific Cuncil fr the Infrmatin Sciety, 2009 (μέλος επιστημονικής επιτροπής), BIC Biannual Internatinal Cnference n Services Marketing, 2009 (επιστημονική επιτροπή), Internatinal Cnference n Innvatin & Develpment fr Ecnmic Grwth in the Glbal Envirnment; GBID 2008, January 16 19, Ri De Janeir, Brazil 2008(μέλος επιστημονικής επιτροπής),haicta 2006 and 2008 Internatinal Cnference n Infrmatin Systems in Sustainable Agriculture, Agrenvirnement and Fd Technlgy, κ.ά. Πρόεδρος Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου»παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το έργο: Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα : Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού», Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέλος επιστημονικών εταιριών / οργανώσεων: Member f the Eurpean Marketing Academy (EMAC), the Hellenic Marketing Academy (ELAM), the Hellenic Management Assciatin, Member f the Internatinal Sciety fr Inventry Research (ISIR), SOLE (The Internatinal Sciety f Lgistics Engineers), Eurpean Institute fr Advanced Studies in Management (EIASM), Eurpean Federatin fr Infrmatin Technlgy in Agriculture, Fd and the Envirnment (EFITA) and (President f) the Hellenic Assciatin fr Infrmatin and Cmmunicatin Technlgies in Agriculture Fd and Envirnment (HAICTA), member f Hellenic Institute f Marketing, Hellenic Institute f Infrmatics, Hellenic Ecnmic Chamber and the Hellenic Operatin Research Sciety, ISIR Internatinal Sciety fr Inventry Research (Διεθνής Εταιρεία Διαχείρισης Αποθεμάτων), Sciety f Lgistics Engineers (SOLE) Infrmatin Resurces Management Assciatin (IRMA), Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, Ελληνική Εταιρία Συστημικών Μελετών, Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ), Ελληνική Εταιρία Lgistics (EEL), Ελληνική Ένωση Διοικητικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Ελληνική Εταιρία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα & το Περιβάλλον ΕΠΕΓΕ, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (EMAC, ELAM). Σελίδα 15 από 15

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια

Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια Πολίνα Παπασταθοπούλου, Ph.D. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ./fax: +30 210 8203122 email: paulinapapas@aueb.gr Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ Οκτ. 1994 Ιαν. 1999 Οκτ. 1992

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ (Νοέμβριος, 2012) ΣΥΝΟΨΗ Ο Ιωάννης N. Κατσίκης σπούδασε Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας με ειδίκευση στη Βιομηχανία (BEng), στο ΑΤΕΙΘ. Είναι κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - Τρία παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Μανωλόπουλος Βιογραφικό ημείωμα, Μάιος 2015 ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιωάννη Β. Κυρκενίδη. Πίνακας περιεχομένων

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιωάννη Β. Κυρκενίδη. Πίνακας περιεχομένων ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη Β. Κυρκενίδη Πίνακας περιεχομένων 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 1 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ... 2 Μεταπτυχιακή εκπαίδευση...2 Τριτοβάθμια εκπαίδευση...2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση...2

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ Γενικά Ταχυδρομική Διεύθυνση Ημερομηνία Γέννησης 16 Ιουλίου, 1976 Πατησίων 76 Τόπος Γέννησης Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος ΤΚ: 104 34 Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίλαος Β. Γεωργίου Ημερ. Γέννησης 1 η Ιανουαρίου 1975 Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Κινητό harris@xgeorgio.info http://xgeorgio.info

Χαρίλαος Β. Γεωργίου Ημερ. Γέννησης 1 η Ιανουαρίου 1975 Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Κινητό harris@xgeorgio.info http://xgeorgio.info ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Χαρίλαος Β. Γεωργίου Ημερ. Γέννησης 1 η Ιανουαρίου 1975 Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Κινητό E-mail harris@xgergi.inf Website http://xgergi.inf Τυπική Εκπαίδευση 2001-2009: Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAILS Διεύθυνση : Παραδείσου 15-171 23 Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιβάλλοντος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα