Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα 2020» το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα 2020» το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014 2020)"

Transcript

1 Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα 2020» το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ) Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αξιολόγηση της συμμετοχής φορέων από την Κύπρο σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του «Ορίζοντα 2020», του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ( ). Τα στοιχεία που αφορούν στην κυπριακή συμμετοχή πηγάζουν από δεδομένα που συλλέγει το Ίδρυμα Προώθησης Ερευνας (ΙΠΕ) και από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής E-CORDA για τον «Ορίζοντα 2020». Τα αποτελέσματα βασίζονται σε στοιχεία και αναλύσεις για Προτάσεις Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 79 Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων και σε Συμβόλαια Έργου που έχουν υπογραφεί μέχρι και την 25 η Φεβρουαρίου 2015 (ημερομηνία κεντρικής καταχώρησής τους). Τα αποτελέσματα αναφέρονται στα ακόλουθα Προγράμματα του «Ορίζοντα 2020»: Προτεραιότητα 1 «Επιστημονική Αριστεία» Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Δράσεις Marie Skłodowska-Curie Υποδομές Έρευνας (συμπ. των ηλεκτρονικών υποδομών) Προτεραιότητα 2 «Βιομηχανική Ηγεμονία» Ηγεμονία στις Βασικές και Βιομηχανικές Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (LEITs) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Βιοτεχνολογία & Προηγμένες Βιομηχανικές Διεργασίες Διάστημα Πρόσβαση σε Κεφάλαια Κινδύνου Καινοτομία στις ΜΜΕ Προτεραιότητα 3 «Κοινωνικές Προκλήσεις» (ΚΠ) ΚΠ1 Υγεία, Δημογραφική Αλλαγή και Ευημερία ΚΠ2 Ασφάλεια Τροφίμων, Αειφόρος Γεωργία, Έρευνα σε Θαλάσσιους Πόρους, Ναυτιλία και Βιοοικονομία 1

2 ΚΠ3 Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια ΚΠ4 Ευφυείς, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές ΚΠ5 Κλιματική Δράση, Επάρκεια Πόρων και Πρώτες Ύλες ΚΠ6 Καινοτόμες, Ασφαλείς και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνίες ΚΠ7 Ασφαλείς Κοινωνίες Άλλα Προγράμματα Διάχυση Αριστείας και Διεύρυνση Συμμετοχής Επιστήμη με και για την Κοινωνία EURATOM Ανάλυση Στοιχείων για τη Συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα 2020» ΣΥΝΟΛΙΚΑ Αριθμός Προσκλήσεων: 79 Αρ. επιλέξιμων 1 προτάσεων 2 : Αρ. συμμετοχών: Αρ. Συμβολαίων Έργου: Αρ. συμμετοχών σε Έργα: Χρηματοδότηση σε φορείς από Ε.Ε 3.: Χρηματοδοτούμενα Έργα Συνολικά 3,2 δις ευρώ θα δοθούν από Ε.Ε. Κατά τον πρώτο περίπου χρόνο υλοποίησης του Προγράμματος υποβλήθηκαν Προτάσεις και χρηματοδοτήθηκαν Έργα με τη συνεισφορά από την Ε.Ε. να φτάνει το ποσό περίπου των 3,2 δις ευρώ. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, η χώρα που κατάφερε να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης (προϋπολογισμός ανά χώρα σε Έργα) είναι η Γερμανία με 25% επί του συνόλου της χρηματοδότησης και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 13%, η Γαλλία και η Ισπανία με 9%. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε και στο 7 ο ΠΠ. 1 Επιλέξιμες προτάσεις (eligible proposals) θεωρούνται όσες πληρούν τα κριτήρια του προκαταρκτικού ελέγχου και προωθούνται για επιστημονική αξιολόγηση. Όλα τα στατιστικά αποτελέσματα βασίζονται στον αριθμό των επιλέξιμων προτάσεων που υποβλήθηκαν. 2 Τα αποτελέσματα για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Euratom Fusion δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα της βάσης ECORDA. 3 Τα ποσά αφορούν στην αιτούμενη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 2

3 Σχήμα 1 PL LU RO MT LV LT SI NL 7% SK PT 2% IT 9% IE 2% HU Κατανομή Χρηματοδότησης (Ε.Ε. 28) HR SE 4% UK 13% FR 9% AT 3% FI 2% BE 5% ES 9% BG CY CZ DE 25% EL 3% DK 2% EE Το ποσοστό επιτυχίας της Κύπρου βάσει των συμμετοχών στον Κατάλογο των Επιλεγμένων Προτάσεων για Χρηματοδότηση είναι 12 % (Σχήμα 2), ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο επιτυχίας των 28 της Ε.Ε. (16,75%), κατατάσσοντας έτσι τη χώρα μας στην τελευταία θέση. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι γενικότερα παρατηρούνται σε συνολικό επίπεδο χαμηλά ποσοστά επιτυχίας σε σχέση πάντα με το 7 ο ΠΠ. Τα χαμηλά ποσοστά οφείλονται σε ένα συνδυασμό παραγόντων όπως είναι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του 7 ου ΠΠ και του Ορίζοντα 2020, της γενικής περιγραφής των θεματικών που μπορεί να οδηγεί σε κακή κατανόηση των στόχων και ταυτόχρονα στη μείωση των εθνικών κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία που οδήγησε σε πολύ μεγάλη συμμετοχή (oversubscription) στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Η μείωση των ποσοστών επιτυχίας, μιλώντας πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατηρείται πιο έντονα στις Κοινωνικές Προκλήσεις των Τροφίμων, των Μεταφορών και του Περιβάλλοντος. Αντίθετα, τα ποσοστά επιτυχίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας παρουσιάζουν ελαφρά άνοδο σε σχέση με το 7 ο ΠΠ 4. 4 European Commission at the 2015 Science Business Horizon 2020 Conference on 24 March 2015 in Brussels, 3

4 Σχήμα 2 Ποσοστά Επιτυχίας (Ε.Ε. 28) EU UNITED KINGDOM SLOVAKIA SLOVENIA SWEDEN ROMANIA PORTUGAL POLAND NETHERLANDS MALTA LATVIA LUXEMBOURG LITHUANIA ITALY IRELAND HUNGARY CROATIA FRANCE FINLAND SPAIN GREECE ESTONIA DENMARK GERMANY CZECH REPUBLIC CYPRUS BULGARIA BELGIUM AUSTRIA 12% 17% 18% 16% 14% 17% 16% 15% 16% 19% 17% 14% 13% 14% 14% 14% 15% 14% 14% 19% 17% 19% 18% 19% 18% 5% 1 15% 2 25% 16% ΚΥΠΡΟΣ 1. Προτάσεις που Υποβλήθηκαν με Κυπριακή Συμμετοχή Αρ. προτάσεων: 478 Αρ. συμμετοχών: 599 Αρ. συμμετοχών ΜΜΕ 5 : 217 Αρ. συμμετοχών ως συντονιστής: Κατάλογος Επιλεγμένων Προτάσεων για Χρηματοδότηση & Κυπριακή Συμμετοχή Αρ. προτάσεων: 58 Αρ. συμμετοχών: 72 5 Σύμφωνα με το Beneficiary Registry της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο (ECAS). 4

5 Αρ. συμμετοχών ΜΜΕ: 22 Αρ. συμμετοχών ως συντονιστής: Έργα με Κυπριακή Συμμετοχή Αρ. Συμβολαίων Έργου που υπογράφτηκαν: 37 Αρ. συμμετοχών σε Έργα: 42 Αρ. Έργων με συντονιστή από την Κύπρο: 7 Αρ. συμμετοχών ΜΜΕ: 12 Χρηματοδότηση από Ε.Ε. σε κυπριακούς φορείς: Χρηματοδότηση από Ε.Ε. στις Επιχειρήσεις: ,25 Χρηματοδότηση από Ε.Ε. στις ΜΜΕ: ,8 εκ ευρώ Εξασφάλισαν οι Φορείς από την Κύπρο από τον «Ορίζοντα 2020» Υποβλήθηκαν 478 επιλέξιμες Προτάσεις με κυπριακή συμμετοχή. Από αυτές, οι 58 πέρασαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και προωθήθηκαν στον Κατάλογο Επιλεγμένων Προτάσεων για Χρηματοδότηση (proposals retained for funding) ενώ 37 έγιναν Συμβόλαια Έργου (Σχήμα 3) και εξασφάλισαν για τους φορείς από την Κύπρο περίπου 9,8 εκ. ευρώ ( ). Σχήμα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ Αρ. Προτάσεων με Κυπριακή Συμμετοχή Αρ. Έργων με Κυπριακή Συμμετοχή

6 Προτεραιότητα 1 Επιστημονική Αριστεία 32% της Συνολικής Χρηματοδότησης 28% της Συνολικής Χρηματοδότησης με 2,7 εκ ευρώ Μέσω των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie Όχι Ικανοποιητικά Ποσοστά Επιτυχίας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας & Δράσεις Marie Skłodowska-Curie - Κύριος Παίκτης το Πανεπιστήμιο Κύπρου Υψηλά Ποσοστά Επιτυχίας 6 στο Πρόγραμμα Υποδομές Έρευνας 44% Προτεραιότητα 2 Ανταγωνιστικές Βιομηχανίες 4 της Συνολικής Χρηματοδότησης για την Κύπρο Μέσω της Προτεραιότητας 2 Κυριαρχία του Προγράμματος «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών» Αλλά Χαμηλά Ποσοστά Επιτυχίας Προτεραιότητα 3 Κοινωνικές Προκλήσεις (ΚΠ) Δημοφιλέστερη Προτεραιότητα στην Κύπρο με 43% της Συνολικής Συμμετοχής ΚΠ3 «Ενέργεια» & ΚΠ7 «Ασφαλείς Κοινωνίες» οι πιο Δημοφιλείς ΚΠ Υψηλό Ποσοστό Επιτυχίας 3 στην ΚΠ4 «Μεταφορές» Πολύ Χαμηλό Ποσοστό Επιτυχίας στην ΚΠ6 «Καινοτόμες, Ασφαλείς & Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνίες» Οριζόντια Προγράμματα Διάχυση Αριστείας και Διεύρυνση Συμμετοχής - Έντονο Ενδιαφέρον από την Ερευνητική Κοινότητα της Κύπρου για τις Προσκλήσεις Teaming, Twinning και Era Chairs 7 Σημειώνεται ότι το εν λόγω Πρόγραμμα, με τίτλο «Spreading Excellence and Widening Participation», αφορά τις χώρες-μέλη που παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση στην έρευνα και στην καινοτομία δηλαδή τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. στις οποίες ο σύνθετος δείκτης της Ερευνητικής Αριστείας (Research Excellence) βρίσκεται κάτω από το 7 του μέσου όρου των 28 χωρών-μελών της ΕΕ (low-performing). Ανάμεσα στις χώρες που έχουν εντοπιστεί βρίσκεται και η Κύπρος. Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει ως απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε Έρευνα και Καινοτομία ούτως ώστε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας να 6 Τα ποσοστά με απόλυτη επιτυχία (π.χ. 10 στο Πρόγραμμα Επιστήμη με και για την Κοινωνία) δεν είναι ενδεικτικά καθώς οι απόλυτοι αριθμοί συμμετοχής είναι χαμηλοί για να μπορεί κανείς να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα. 7 Σημειώνεται ότι στην παρούσα ανάλυση δεν συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Era Chairs 6

7 λειτουργήσει με πιο ορθολογιστικό και ομοιογενή τρόπο, επιτρέποντας τις μεμονωμένες ερευνητικές δυνάμεις της κάθε χώρας-μέλους να βελτιστοποιηθούν. Σχήμα 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 43% ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3% ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ 28% ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 26% Προτάσεις που Υποβλήθηκαν Σχήμα 5 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ % EYΡATOM ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ % ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ποσά που Αποκόμισαν Κυπριακοί Φορείς από Έργα 7

8 Σχήμα 6 Ποσοστά Επιτυχίας (Αρ. Συμμετοχών Κατάλογο Επιλεγμένων Προτάσεων για Χρηματοδότηση) ΣΥΝΟΛΟ 12% ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ & ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ % Σχήμα 7 Ποσοστά Επιτυχίας (Συμμετοχ ές στον Κατάλογο Επιλεγμένω ν Προτάσεων για Χρηματοδότη ση) Μ.Ο. 12% Επιστήμη με και για την Κοινωνία Διάχυση Αριστείας & Διεύρυνση Συμμετοχής Ασφαλείς Κοινωνίες Καινοτόμες, Ασφαλείς & χωρίς Αποκλεισμούς Περιβάλλον Μεταφορές Ενέργεια Ασφάλεια Τροφίμων, Αειφόρος Γεωργία, Έρευνα Υγεία, Δημογραφική Αλλαγή & Ευημερία Καινοτομία ΜΜΕ Πρόσβαση σε Κεφάλαια Κινδύνου Διάστημα Νανοτεχνολογίες, Υλικά, Βιοτεχνολογία & ΤΠΕ Υποδομές Έρευνας Δράσεις MSC Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 2 9% 3% 15% 27% 5% 2 12% 6% 8% 1 16% 27% 44%

9 Σχήμα 8 ΚΠ5-Περιβάλλον % ΚΠ3 -Ενέργεια Διάχυση Αριστείας & Διεύρυνση Συμμετοχής ΚΠ6-Καινοτόμες, Ασφαλείς & χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνίες ΚΠ2 -Ασφάλεια Τροφίμων ΚΠ 1-Υγεία Euratom Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας % Δράσεις MSC % Διάστημα % Νανοτεχνολογίες % ΤΠΕ % Υποδομές Έρευνας Ποσά που Αποκόμισαν Κυπριακοί Φορείς από Έργα SME Instrument Φάση 1 Ενδιαφέρον και Συμμετοχή από Κύπρο Αλλά Χωρίς Θετικά Αποτελέσματα 8 Τα συμπεράσματα σύμφωνα με ανακοίνωση 9 της Ε.Ε. που έχουν προκύψει από την Αξιολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν για την πρώτη φάση του Εργαλείου Χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Instrument Phase 1) και εξηγούν τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας συνοψίζονται ως εξής: 1. Υπερβολική έμφαση στην υλοποίηση Έργων και ανεπαρκής αναφορά στην επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζεται. 2. Ελλιπής περιγραφή της εταιρείας (απαιτείται επεξήγηση γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία θα επιτύχει και όχι οι ανταγωνιστές της). 3. Περιορισμένες πληροφορίες για τυχόν ανταγωνιστικές λύσεις. 4. Χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και προτάσεις για ανάπτυξη προϊόντων που ήδη υπάρχουν στην αγορά. 5. Εισηγήσεις σε επίπεδο ιδέας χωρίς περιγραφή του πλάνου για την εισδοχή στην αγορά. 6. Αρκετές εταιρείες απλά δοκίμαζαν την τύχη τους. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ε.Ε., από τις 2,666 Προτάσεις που υποβλήθηκαν, μόνο οι 2,602 ήταν επιλέξιμες ενώ μόνο 317 από αυτές έλαβαν βαθμολογία πέραν του ελάχιστου 8 Τα συμπεράσματα βασίζονται σε ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Blogspot του Ιδρύματος για τον Ορίζοντα

10 ορίου. Οι περισσότερες υποβολές Προτάσεων με σημαντική διαφορά υποβλήθηκαν στη Θεματική Περιοχή Information and Communication Technologies - ICT (886), ενώ μεγάλος αριθμός υποβολών καταγράφηκε και στις περιοχές Secure, Clean and Efficient Energy (374) και Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (310). Συναφώς αναφέρεται ότι το SME Instrument αποτελεί καινοτομία του Προγράμματος Horizon 2020 σε σχέση με προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε., αφού πρόκειται για εξειδικευμένο εργαλείο για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), χωρίς να απαιτείται η δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας. Το Εργαλείο διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις με δυνατότητα υποβολής Προτάσεων μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση. Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση αφορά στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου σε περίοδο έξι μηνών με ενίσχυση κατ αποκοπή ποσού (lump sum) ύψους 50,000 από την Ε.Ε.. Η δεύτερη φάση αφορά σε Έργα διάρκειας μηνών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών κοντά στο επίπεδο της αγοράς με ένταση ενίσχυσης 7 και μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση τα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ. Τέλος, η τρίτη φάση δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση όμως αφορά σε ενεργή στήριξη των ΜΜΕ για την ετοιμασία του τελικού προϊόντος ή της προτεινόμενης υπηρεσίας για εισδοχή στην αγορά. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι για συμμετοχή και λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εν λόγω Εργαλείου απαιτείται υψηλός δείκτης τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology Readiness Level 6) ενώ η Ε.Ε. υπογραμμίζει ότι το Εργαλείο στοχεύει καθαρά στη χρηματοδότηση ΜΜΕ οι οποίες έχουν επενδύσει ενεργά στην καινοτομία, με υψηλό δείκτη ανάπτυξης και φιλοδοξίες παγκόσμιας εμβέλειας. Κατανομή Χρηματοδότησης από Έργα για Κυπριακούς Φορείς Μερίδα του Λέοντος για Πανεπιστήμιο Κύπρου & Επιχειρήσεις 3 εκ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 4,8 εκ. ευρώ για τις Επιχειρήσεις 1,2 εκ. ευρώ για το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 10

11 Σχήμα 9 Άλλοι Οργανισμοί 12% Επιχειρήσεις 49% Δημόσια Πανεπιστήμια 3 Δημόσιοι Οργανισμοί 2% Δημόσιοι Ερευνητικοί Οργανισμοί 7% Κατανομή Χρηματοδότησης Πίνακας 1 - Κατανομή Χρηματοδότησης Οργανισμοί Συνεισφορά Ε.Ε. % Επί του Συνόλου της Χρηματοδότησης για την Κύπρο Αρ. Κυπριακών Συμμετοχών στα Έργα Δημόσια Πανεπιστήμια ,82% 13 Δημόσιοι Οργανισμοί ,89% 2 Δημόσιοι Ερευνητικοί Οργανισμοί ,84 7,38% 1 Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 0 0 Επιχειρήσεις ,25 49,15% 16 Άλλοι Οργανισμοί ,56 11, ,

12 Πίνακας 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου- Συμβόλαια Έργου UNIVERSITY OF CYPRUS H2020 Signed Grant Agreements: Participation and Contribution by Priority Area Pillar Priority Area Signed grant agreements Excellent Science Participations in the selection Project cost in grant agreements EU financial contribution (euro) (euro) European Research Council (ERC) Marie-Sklodowska- Curie Actions Research Infrastructures Total: Excellent Science Industrial Leadership Space Total: Industrial Leadership Health, demographic change and wellbeing Societal Challenges Secure, clean and efficient energy Total: Societal Challenges Euratom Research and Training Programme Euratom Total: Euratom Total Πίνακας 3 Επιχειρήσεις Συμβόλαια Έργου Επιχειρήσεις Αρ. Συμμετοχών στα Έργα Συνειφορά Ε.Ε. ADITESS ADVANCED INTERGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES LTD ,00 AQUALLIGENCE LIMITED ,00 AVANTI HYLAS 2 CYPRUS LIMITED ,00 CITARD SERVICES LTD ,00 CNE TECHNOLOGY LTD ,00 12

13 CY.R.I.C CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION CENTER LTD ,00 CYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVICE C.S.C.S. LIMITED ,00 EPITESSERA ARCHITECTS LTD ,75 GEOIMAGING LTD ,00 PRIMETEL PLC ,00 SIGNALGENERIX LTD ,50 SINGULARLOGIC CYPRUS LTD ,00 Πίνακας 4 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Συμβόλαια Έργου Τίτλος Έργου Ακρωνύμιο Συνεισφορά Ε.Ε. Εργαλείο / Τύπος Χρηματοδότησης Transnational Network of cooperation for WIDESPREAD NCPs NCP_WIDE.NET CSA Network of Science with and for Society National Contact Points SiS.net CSA Connecting Energy National Contact Points in a pro-active network under Societal Challenge 3 'Secure, clean and efficient energy' in Horizon 2020 C-ENERGY CSA SUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systems FACCE SURPLUS ERA-NET-Cofund Water Works in Support of the Water JPI WaterWorks ERA-NET-Cofund Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon 2020 COSMOS CSA Transnational Cooperation among ICT NCPs Idealist CSA National Contact Points for Climate action, Raw materials, Environment and Resource Efficiency NCPs CaRE CSA Transnational network of National Contact Points (NCPs) of Societal Challenge 6 'Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies' (SC6) NET4SOCIETY CSA Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs in the Enterprise Europe Network - KAM2CY KAM2CY 8400 CSA Σύνολο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13

14 Χαμηλό Ποσοστό Επιτυχίας SME Instrument Ενδιαφέρον και Συμμετοχή από Κύπρο αλλά Χωρίς Θετικά Αποτελέσματα Περισσότερη Κινητοποίηση για τη Συμμετοχή των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και των Δημόσιων Φορέων Πολύ Καλή Απόδοση των Επιχειρήσεων από την Κύπρο Περισσότερες Προσπάθειες για Συντονιστικό Ρόλο Δεδομένου του μικρού δείγματος στο οποίο στηρίζεται η παρούσα ανάλυση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υπογραφή των Συμβολαίων Έργων γίνεται σταδιακά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δηλαδή για Προτάσεις επιτυχημένες δεν έχουν υπογραφτεί ακόμη τα Συμβόλαια Έργου) δεν κρίνεται σκόπιμο στην παρούσα φάση να γίνει εκτενής και σε βάθος ανάλυση των πρώτων αυτών αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή της χώρας μας στον «Ορίζοντα 2020». Παρά ταύτα, τα πρώτα αυτά αποτελέσματα μπορούν να δώσουν μια εικόνα για την τάση που διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη και τη μέχρι τώρα συμμετοχή της Κύπρου στα προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο. Τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας της Κύπρου, παρά το ότι ακολουθούν τη γενικότερη τάση που παρατηρήθηκε στο πρώτο χρόνο υλοποίησης του Ορίζοντα 2020, αποτελούν γεγονός και θα πρέπει να προβληματίσουν τους συμμετέχοντες αλλά και το Ίδρυμα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο εν λόγω Πρόγραμμα και τον κύκλο Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής κοινότητας στην προετοιμασία πετυχημένων προτάσεων. Οι συμμετέχοντες από την Κύπρο θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην ανάληψη συντονιστικού ρόλου στις προτάσεις που υποβάλλονται. Λόγω της κεκτημένης εμπειρίας στα προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο κρίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα οι φορείς από την Κύπρο, ιδιαίτερα φορείς με μεγάλη συμμετοχή όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα αλλά και αρκετές επιχειρήσεις, να διεκδικήσουν το συντονισμό των δικτύων στα οποία συμμετέχουν. 14

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αξιολόγηση της συμμετοχής φορέων από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ.

Αφιέρωμα. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ. ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 TEYXOΣ 34 Αφιέρωμα Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέλη του ΤΕΣ, στην τρέχουσα σύνθεση, είναι: Ν. Καλουπτσίδης (πρόεδρος) Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία» Περιεχόμενα Συστάσεις Το Πρόγραμμα Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 AΦIEPΩMA έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης 2007-2013 συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ

Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε+Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2008. Αφιέρωμα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ISSN 1986-0218

EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2008. Αφιέρωμα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ISSN 1986-0218 υψ της EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA υψπepioδikh της TEYXOΣ 19 MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2008 Αφιέρωμα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ISSN 1986-0218 Περιεχόμενα 03 Υψιπέτης Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2011

Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2011 υψιπετης ISSN 1986-0218 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 38 Μελέτη: Το επίπεδο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Κύπρου στον τομέα των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες και στρατηγικές της Ε.Ε. για την Καινοτοµία, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα

Προτεραιότητες και στρατηγικές της Ε.Ε. για την Καινοτοµία, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα Προτεραιότητες και στρατηγικές της Ε.Ε. για την Καινοτοµία, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα ηµήτρης Κορπάκης, Head of Unit: Regional dimension of and Links with Cohesion, Directorate-General

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα CERN. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ José Manuel Silva Rodriguez Γενικoύ Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ερευνας της Ε.Ε.

Αφιέρωμα CERN. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ José Manuel Silva Rodriguez Γενικoύ Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ερευνας της Ε.Ε. ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 24 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα CERN ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ José Manuel Silva Rodriguez Γενικoύ Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές. Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς

Συντελεστές. Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie Curie: Η συμμετοχή της Ελλάδας 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-203 Η παρούσα έκδοση ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η κυπριακή συμμετοχή στα Προγράμματα και τις Δραστηριότητες του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η κυπριακή συμμετοχή στα Προγράμματα και τις Δραστηριότητες του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ υψιπετης ISSN 1986-0218 Μάρτιος - Απρίλιος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 40 Ανάπτυξη ηλιακής τεχνολογίας για την απομάκρυνση της εναπομένουσας οργανικής ύλης σε επεξεργασμένα

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 228

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 228 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 228 1. Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 HORIZON 2020 για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση...2 2. Μέτρο 123Α για Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ.

ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network

Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network 8 Μαΐου 2014 Πανεπιστήμιο Πατρών Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ενέργεια στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα