Καλωσορίσατε στην Εφαρμογή Pure Color Envy Facebook της Estee Lauder Hellas AE (εφεξής «Εφαρμογή»).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλωσορίσατε στην Εφαρμογή Pure Color Envy Facebook της Estee Lauder Hellas AE (εφεξής «Εφαρμογή»)."

Transcript

1 Ημερομηνία Ισχύος: 24/4/2014 Καλωσορίσατε στην Εφαρμογή Pure Color Envy Facebook της Estee Lauder Hellas AE (εφεξής «Εφαρμογή»). Η Estee Lauder σας παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται στην Εφαρμογή υπό τον όρο της ισχύος των ακολούθων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου και των λοιπών όρων και πολιτικών που θα βρείτε κατά τη χρήση της Εφαρμογής και σχετίζονται με κάποιες λειτουργίες, χαρακτηριστικά ή διαφημιστικές ενέργειες, καθώς και με την εξυπηρέτηση πελατών. Όλοι οι παραπάνω όροι αποτελούν μέρος και συμπεριλαμβάνονται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής καλούμενοι συνολικά «Όροι Χρήσης»). Με την πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε, κατανοήσατε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη καμία, ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. 1. Απόρρητο Παρακαλείσθε όπως συμβουλεύεστε την Πολιτική Απορρήτου ώστε να κατανοείτε τις ενέργειές μας σχετικά με την προστασία του απορρήτου. 2. Διανοητική Ιδιοκτησία Εξαιρουμένων των πληροφοριών και/ή του περιεχομένου που παρέχεται από την εταιρεία Facebook, Inc. σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας της, όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται στην Εφαρμογή και η συνολική εντύπωση («look and feel») της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χωρίς να περιορίζεται όμως σε αυτά, των σημάτων, λογοτύπων, σημάτων υπηρεσιών, κειμένων, γραφικών, εικονιδίων λειτουργίας (button icons), εικόνων, ηχητικών clips (audio clips), συλλογών δεδομένων και λογισμικού, και η συλλογή και οργάνωση αυτών (εφεξής συλλογικά το «Περιεχόμενο») ανήκει στην Estee Lauder, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τους συνεργάτες ή τους αδειοπαρόχους της, και προστατεύεται από τους νόμους των ΗΠΑ και την διεθνή νομοθεσία,

2 συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των σημάτων. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στις περιορισμένες άδειες στο Τμήμα 3 [τοποθέτηση συνδέσμου], ή τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του εφαρμοστέου νόμου, ούτε το Περιεχόμενο ούτε μέρος της Εφαρμογής δύναται να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί, καταστεί προσβάσιμο, να τροποποιηθεί, ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλης εκμετάλλευσης, συνολικά ή εν μέρει, για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή, προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. 3. Περιορισμένες Άδειες Σας παρέχουμε περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Εφαρμογής. Η παρούσα περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα (α) να παρέχετε πρόσβαση στην Εφαρμογή με frame ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές framing για να εσωκλείετε την Εφαρμογή ή τμήμα αυτής, (β) να αναδημοσιεύετε, αναδιανέμετε, μεταδίδετε, πωλείτε, παρέχετε άδειες ή μεταφορτώνετε την Εφαρμογή ή οποιοδήποτε και/ή όλο το περιεχόμενο (με την εξαίρεση της προσωρινής αποθήκευσης (caching) ή όποιας ενέργειας απαιτείται για να δείτε την Εφαρμογή και μόνο), (γ) να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής ή οποιουδήποτε και/ή όλου του Περιεχομένου εκτός από την προσωπική χρήση, (δ) να τροποποιείτε, να κάνετε αποσυμπίληση (reverse engineering) ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα βασιζόμενοι είτε στην Εφαρμογή ή οποιοδήποτε και/ή όλο το Περιεχόμενο, (ε) να συλλέγετε πληροφορίες λογαριασμών προς όφελος δικό σας ή οποιουδήποτε άλλου, (στ) να χρησιμοποιείτε μεταετικέτες (meta tags) ή οποιοδήποτε άλλο «κρυμμένο κείμενο» κάνοντας χρήση οποιουδήποτε και/ή όλου του Περιεχομένου, ή (ζ) να χρησιμοποιείτε ρομπότ λογισμικού, αράχνες (spiders), προγράμματα ανίχνευσης (crawlers) ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να επιβαρύνει αδικαιολόγητα την υποδομή μας. Οφείλετε να διατηρείτε, χωρίς καμία τροποποίηση, όλες τις αναφορές σχετικά με την κυριότητα της Εφαρμογής ή όσες έχουν τεθεί ή συμπεριλαμβάνονται στην Εφαρμογή. 2

3 Με οποιαδήποτε χρήση άνευ αδείας της Εφαρμογής ή οποιουδήποτε και/ή όλου του Περιεχομένου λύονται αυτομάτως οι περιορισμένες άδειες που αναφέρονται παραπάνω στο Τμήμα 3, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου ενδίκου βοηθήματος που τυχόν παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο ή οι παρόντες Όροι Χρήσης. 4. Οι Υποχρεώσεις και Ευθύνες Σας Με την πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής δεσμεύεστε να τηρείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή Οδηγίες για την πρόσβαση ή χρήση που αναρτώνται στην Εφαρμογή. Θα ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, το έθιμο και τις αρχές της καλής πίστης. Απαγορεύεται να κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στην Εφαρμογή ή σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορεί να εμφανίζονται στην παρούσα Εφαρμογή και απαγορεύεται να βλάπτετε την ακεραιότητα ή λειτουργία της Εφαρμογής. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής οποιασδήποτε άλλης ειδικότερης διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης, σε περίπτωση που παραβιάζετε από αμέλεια ή με πρόθεση οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι παρόντες όροι Χρήσης, θα ευθύνεστε για την αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που μπορεί να προκληθεί στην Estée Lauder, στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τους συνεργάτες ή τους αδειοπαρόχους της. 5. Σύνδεσμοι (links) σε ιστοσελίδες τρίτων Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε σελίδων εκτός της ιστοσελίδας μας ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων που συνδέονται προς ή από την Εφαρμογή. Σύνδεσμοι (links) που εμφανίζονται στην Εφαρμογή τίθενται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν σημαίνει ότι το περιεχόμενο, προϊόν, υπηρεσία ή προμηθευτής όπου αναφέρεται ο σύνδεσμος (link) έχει εγκριθεί από εμάς, τις συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις ή τους συνεργάτες μας. Η τοποθέτηση συνδέσμων (links) προς ή από οποιεσδήποτε σελίδες εκτός της ιστοσελίδας μας ή άλλες ιστοσελίδες γίνεται υπ ευθύνη σας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την εξέταση ή αξιολόγηση, και δεν εγγυόμαστε για τις προσφορές των σελίδων που βρίσκονται εκτός της ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων που έχουν συνδεθεί με links 3

4 προς ή από την Εφαρμογή, ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εν λόγω σελίδων και ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών απορρήτου αυτών και των όρων χρήσης τους, χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου όλων των σελίδων που βρίσκονται εκτός της ιστοσελίδας και των άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. 6. Περιεχόμενο των Χρηστών Όταν μεταδίδετε, μεταφορτώνετε, αναρτάτε, στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή κάνετε άλλως προσιτά δεδομένα, κείμενα, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, βίντεο, μηνύματα ή άλλο υλικό (εφεξής το «Περιεχόμενο των Χρηστών») στην Εφαρμογή, έχετε την αποκλειστική ευθύνη για το εν λόγω Περιεχόμενο των Χρηστών. Είναι μέρος της πολιτικής που εφαρμόζουμε να αρνούμαστε μη ζητηθείσες προτάσεις και ιδέες. Παρά την πολιτική μας σχετικά με μη ζητηθείσες προτάσεις και ιδέες, οποιαδήποτε ερωτήματα, απαντήσεις, προτάσεις, ιδέες ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχονται (εφεξής συνολικά οι «Υποβολές») θα αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες τρίτων και ως μη εμπιστευτικές. Επίσης αναγνωρίζετε ότι η Υποβολή σας δεν θα επιστρέφεται και μας παρέχετε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε την Υποβολή σας, καθώς και οποιεσδήποτε ιδέες, συλλήψεις ή τεχνογνωσία που συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν, χωρίς την καταβολή χρημάτων ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβάνοντας και την ανάπτυξη, κατασκευή, διανομή και την προώθηση προϊόντων, χωρίς περιορισμό στα παραπάνω. Οι Υποβολές θα αντιμετωπίζονται ως Περιεχόμενο των Χρηστών. Με την επιφύλαξη των όρων της Πολιτικής Απορρήτου μας με την διάδοση ή την ανάρτηση οποιουδήποτε Περιεχομένου των Χρηστών, με το παρόν μας παρέχετε μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, δεκτική χορήγησης υποαδείας, χωρίς αντάλλαγμα, παγκοσμίως, άδεια να αντιγράφουμε, χρησιμοποιούμε, αναπαράγουμε, τροποποιούμε, προσαρμόζουμε, μεταφράζουμε, δημοσιεύουμε, να αδειοδοτούμε, διανέμουμε, πωλούμε ή να μεταβιβάζουμε το Περιεχόμενο των Χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο που κρίνουμε κατάλληλο, 4

5 συμπεριλαμβανομένης και της αντιγραφής συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου Χρηστών, της δημιουργίας παράγωγων έργων από το Περιεχόμενο Χρηστών, της διανομής και της εμφάνισης οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρηστών με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, είτε είναι ήδη γνωστό είτε θα αναπτυχθεί αργότερα, μόνο του ή ως τμήμα άλλων έργων, ή της χρήσης του Περιεχομένου των Χρηστών μαζί με ή σε σχέση με τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας. Επιπροσθέτως, με το παρόν μας παρέχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το όνομά σας, την εικόνα σας και την φωτογραφία σας για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουμε κατάλληλο σε σχέση με το Περιεχόμενο των Χρηστών. Οι τρίτοι μόνο, και όχι η εταιρεία μας, ευθύνονται αποκλειστικά για κάθε Περιεχόμενο των Χρηστών που αναρτούν στην Εφαρμογή. Δεσμεύεστε να μην εμπλακείτε ή να μην επικουρήσετε ή ενθαρρύνετε τρίτα πρόσωπα να εμπλακούν στην διάδοση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή να κάνουν άλλως προσβάσιμο Περιεχόμενο Χρηστών στην Εφαρμογή (α) που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, συκοφαντικό, απεχθές ή παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, ή προσβάλλει φυλή ή έθνος ή άλλο αγαθό, (β) που δεν έχετε το δικαίωμα να παρέχετε λόγω οποιουδήποτε νόμου ή συμβατικής σχέσης ή σχέσης εντολής, (γ) που γνωρίζετε ότι είναι λανθασμένο, ανακριβές ή παραπλανητικό, (δ) για το οποίο έχετε αμειφθεί ή λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από οποιονδήποτε τρίτον ή (ε) που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σήμα, εμπορικό απόρρητο, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου. Επιπλέον, δεσμεύεστε να μην διαδίδετε, μεταφορτώνετε, αναρτάτε, στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), ή άλλως επιτρέπετε την πρόσβαση σε ιούς λογισμικού, μη ζητηθείσα ή μη επιτρεπτή διαφήμιση, αίτηση ή υλικό προώθησης, συμπεριλαμβανομένων αλυσιδωτών επιστολών, μαζικής αποστολής επιστολών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής «spam». Περαιτέρω δεσμεύεστε (i) να μην προβαίνετε σε πλαστοπροσωπία φυσικού ή νομικού προσώπου, να μην παρέχετε ψευδείς πληροφορίες για την σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, (ii) να μην παρακολουθείτε («stalk») ή άλλως παρενοχλείτε, επικουρείτε άλλο πρόσωπο στην παρενόχληση τρίτου, ενοχλείτε ή βλάπτετε οποιονδήποτε 5

6 τρίτον, ενήλικο ή ανήλικο, με οποιονδήποτε τρόπο, (iii) να μην παραποιείτε τις επικεφαλίδες ή να χειραγωγείτε άλλως διακριτικά σημεία προκειμένου να αποκρύπτετε την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου των Χρηστών, (iv) να μην παραβιάζετε, με πρόθεση ή χωρίς πρόθεση, οποιανδήποτε εφαρμοστέα τοπική, πολιτειακή, εθνική ή διεθνή νομοθεσία, ή (v) να μην συλλέγετε ή αποθηκεύετε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα άλλων χρηστών. Δεν εγκρίνουμε ή ελέγχουμε το Περιεχόμενο των Χρηστών που μεταδίδεται ή αναρτάται στην Εφαρμογή και έτσι, δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια, ακεραιότητα ή ποιότητα του Περιεχομένου των Χρηστών. Αντιλαμβάνεσθε ότι, με την χρήση της Εφαρμογής, ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο Χρηστών που είναι προσβλητικό, απρεπές ή άλλως μεμπτό. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρηστών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρηστών, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, που τυχόν προκύψει συνεπεία της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρηστών που μεταδίδεται, μεταφορτώνεται, αναρτάται, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή γίνεται άλλως προσβάσιμο μέσω της Εφαρμογής. Αναγνωρίζετε ότι έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια να αρνούμαστε την ανάρτηση ή απομάκρυνση οποιουδήποτε περιεχομένου Χρηστών και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, μικραίνουμε ή διαγράφουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρηστών. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικότερων ως άνω διατάξεων ή άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης, έχουμε το δικαίωμα να απομακρύνουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρηστών που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή είναι για όλους λόγους μη αποδεκτό και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνούμαστε τις υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε οποιουσδήποτε χρήστες που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. 7. Αναφορές σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 6

7 Σεβόμαστε την διανοητική ιδιοκτησία των τρίτων. Εάν πιστεύετε ότι υλικό που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει αντιγραφεί παράνομα ως πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε όπως στείλετε ή έγγραφη ειδοποίηση στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπό μας για αναφορές προσβολών και όπως του παράσχετε τα ακόλουθα: (i) την ταυτότητα του έργου / των έργων που προστατεύεται / προστατεύονται με πνευματική ιδιοκτησία και ισχυρίζεστε ότι έχει προσβληθεί και επιβεβαίωση ότι είστε ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχετε εξουσιοδοτηθεί δεόντως να ενεργείτε για λογαριασμό του δικαιούχου, (ii) περιγραφή του υλικού που ισχυρίζεστε ότι προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τον τόπο όπου βρίσκεται το υλικό αυτό στην Εφαρμογή, (iii) την διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας και την διεύθυνση . Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπός μας για τις αναφορές καταγγελιών για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο κ. Gregg Marrazzo, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Γενικός Σύμβουλος, The Estée Lauder Companies Inc., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y Τηλέφωνο: (212) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ESTÉE LAUDER ΟΤΙ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 8. Δηλώσεις και Εγγυήσεις Περιορισμός ευθύνης Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΜΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ- ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 7

8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ, ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΘΕ (ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Η ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ), ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (Α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, (Β) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Η ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, (Γ) ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΆΘΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, (Δ) ΑΠΩΛΕΙΕΣ Η ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Η ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Ε) ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ LINK ΠΡΟΣ Η ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, (ΣΤ) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Η (Ζ) ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΗΘΙΚΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΜΠΤΟΥΣΑ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΧΕΤΩΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ) Η ΑΛΛΩΣ, ΕΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ ($100) Η ΤΟ ΙΣΟΠΟΣΟ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΠΟ, Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΤΟΥΣ 8

9 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Η ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ. 9. Αποζημίωση Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να μας διασφαλίζετε έναντι οποιωνδήποτε απωλειών, ζημιών ή εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από την αξίωση, αγωγή ή αίτηση οποιουδήποτε τρίτου και σχετίζονται με την χρήση της Εφαρμογής ή την παραβίαση των Όρων Χρήσης. Συμφωνείτε επίσης να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από την χρήση από εσάς ρομπότ λογισμικού, αραχνών (spiders), προγραμμάτων ανίχνευσης (crawlers), ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργειά σας που ενδέχεται να συνεπάγεται αδικαιολόγητη επιβάρυνση της υποδομής μας. 10. Διαφορές Διαφορές από την χρήση της Εφαρμογής αυτής θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τα μέρη συμφωνούν, με τους παρόντες όρους, να υποβληθούν για οποιαδήποτε διαφορά στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών. 11. Γενικά Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την χρήση της Εφαρμογής, και υπερισχύουν και κατισχύουν όλων των προηγούμενων προτάσεων, συμφωνιών, ή άλλης επικοινωνίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, να αλλάζουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε αναρτώντας τις αλλαγές στην Εφαρμογή και παρέχοντας ειδοποίηση για τις αλλαγές. Όλες οι αλλαγές καθίστανται ισχύουσες ευθύς αμέσως με την ανάρτηση στην Εφαρμογή και την δημοσίευση της ειδοποίησης σχετικά με τις αλλαγές. Η 9

10 εξακολούθηση της χρήσης της Εφαρμογής συνεπάγεται εφεξής την αποδοχή από μέρους σας της τροποποίησης των Όρων Χρήσης. Μπορούμε να καταγγέλλουμε οποιαδήποτε δικαιώματα προβλέπουν οι παρόντες Όροι Χρήσης, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε αμέσως με οποιαδήποτε καταγγελία ή άλλη ειδοποίηση, ακόμη και με την παύση της χρήσης της Εφαρμογής, εφόσον απαιτείται. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί σχέση μεσιτείας, συνεργασίας ή άλλης μορφής κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ ημών. Σε περίπτωση που δεν ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει το δικαίωμά μας να ασκήσουμε τις αξιώσεις μας σε ύστερο χρόνο, ούτε θα σημαίνει η παραίτηση από την άσκηση αξίωσης λόγω προσβολής κάποιου από τους παρόντες Όρους Χρήσης την παραίτηση από τον ίδιο τον Όρο Χρήσης. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν δύναται να εφαρμοσθεί ή είναι άκυρη υπό οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή κριθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα με οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική απόφαση, η ακυρότητα ή μη ισχύς αυτή δεν θα καθιστά τους παρόντες Όρους Χρήσης άκυρους ή μη ισχύοντες στο σύνολό τους, αλλά οι παρόντες Όροι Χρήσης θα τροποποιούνται αντίστοιχα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, από την εκδικάζουσα αρχή ή δικαστήριο, ώστε να εκφράζεται όσο γίνεται πιο πιστά η αρχική πρόθεση των μερών ως αυτή καταφαίνεται από την αρχική διατύπωση του Όρου Χρήσης. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε όπως στέλνετε στην ακόλουθη διεύθυνση: [διεύθυνση της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών στην Ελλάδα]. 10

11 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ENVY LIPSTICK 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Estee Lauder Hellas AE, (Τζαβέλλα 67 και Μεσογείων, Χαλάνδρι) νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ καλούμενη «Διοργανώτρια» ή «Estee Lauder Hellas» σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους. 2. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία συμμετοχής και είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Estee Lauder Hellas καθώς και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου(b ) βαθμού. 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσετε την κατωτέρω διαδικασία στον ιστότοπο Επιλέγετε την ονομασία απόχρωσης που επιθυμείτε και αναφέρετε για πιο λόγο την επιλέξατε Στη συνέχεια, μπαίνετε στην κλήρωση για το δώρο. 4. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής. Οι συμμετοχές ισχύουν από 24/4/2014 και ώρα 20:00 έως και 22/5/2014 και ώρα 12:00. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 4 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα θα αναδειχθούν 4 νικητές. Το δώρο είναι 1 ENVY LISPTICK και ένας ορός Advanced Night Repair 30ml, για κάθε νικητή. Οι νικητές που επιλέγονται κάθε εβδομάδα αναδεικνύονται μετά από κλήρωση παρουσία 3 εκπροσώπων της διοργανώτριας στα γραφεία της εταιρίας που γίνεται σε προαναγγελθείσα ημέρα και ώρα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. 5. Οι νικητές κάθε εβδομάδας θα ειδοποιηθούν από την Estee Lauder Hellas για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του κατά το χρονικό διάστημα από 5/5/2014 έως 23/5/2014 στα στοιχεία που έχουν δηλώσει ( , τηλέφωνο). 6. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. H διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των δώρων με άλλα ίσης αξίας. 7. Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες με προηγούμενη ενημέρωση μέσω της σελίδας της Estee Lauder Hellas στο facebook 8. Με την συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια τεκμαίρεται ότι ο κάθε συμμετέχων/- ουσα εγγυάται και ευθύνεται για την ανάρτηση κάθε φωτογραφίας ή σχολίου και το περιεχόμενό τους και ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τα άτομα που 11

12 απεικονίζονται στις αναρτημένες φωτογραφίες και έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα προς τούτο. Με την συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια ο κάθε συμμετέχων/-ουσα ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί και μεταβιβάζει προς την Διοργανώτρια Εταιρία άνευ ανταλλάγματος κάθε δικαίωμα επί της αναρτηθείσας φωτογραφίας ή σχολίου και παραιτείται οιασδήποτε αξιώσεως εκ της αναρτήσεως αυτής ή αναγωγικώς για τυχόν ασκηθείσα αξίωση τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των αναρτηθέντων φωτογραφιών ή σχολίων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή τρίτον. Η Διοργανώτρια Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετασχόντων ή οιουδήποτε τρίτου για την ανάρτηση των φωτογραφιών καθώς για το περιεχόμενό τους και οιουδήποτε απορρέοντος δικαιώματος εξ αυτών και επιφυλάσσονται σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε αξίωση τρίτου να διακόψουν ή να ακυρώσουν την παρούσα ενέργεια οποτεδήποτε. 9. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα και παρέχουν την ανέκκλητη εξουσιοδοτησή τους στην διοργανώτρια εταιρία στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, στην προβολή των νικητών μέσω εντύπων ή των διαδικτυακών της τόπων ή στη χρήση του ονόματός τους και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Εταιρία, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις ή στους διαδικτυακούς τόπους, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρία να αρνηθεί τη χορήγηση των σχετικών Δώρων. 10. Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. 11. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν απαιτεί οποιαδήποτε αγορά προϊόντος του διαγωνισμού και προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. 11. Με τη συμμετοχή στην κλήρωση (ή στο διαγωνισμό), ο κάθε συμμετέχων συναινεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία από την διοργανώτρια 12

13 εταιρία ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας, κατ εντολή και για λογαριασμό της. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την εταιρία και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος μέσω SMS, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο για τις προωθητικές ενέργειες του διοργανωτή και του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στην επιβεβαίωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, επικοινωνώντας με την εταιρία στο τηλέφωνο Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 14. Oι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην σελίδα της Estee Lauder Hellas στο facebook 13

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BOBBI BROWN GREECE «Γνωρίστε το make up της ταινίας «ΑΝ»» «Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.», σε συνεργασία με την εταιρεία «YOLENIS.COM Ε.Π.Ε.» (οι «Διοργανώτριες Εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών Η L OREAL HELLAS Α.Ε, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ 39Α αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρία της παρούσας ιστοσελίδας www.vichy.gr/advanced υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια").

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής η Διοργανώτρια). Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια"). 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό We Love Pizza 1. H Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε. «ΚΥΚΝΟΣ» (έδρα Nαύπλιο Σιδ.Μεραρχίας16, Τ.Κ. 21100, τηλ. 210 5225671), εφεξής η «Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια διαγωνισμού

Διάρκεια διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ διοργανώνει τον παρόντα καρναβαλίστικο διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής 1] Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!"

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Amita FUN! Back to School! Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!" 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων London 2012 Χρησιμοποιήστε κάρτες Visa εκδόσεως Alpha Bank για οποιαδήποτε αγορά σας και κερδίστε. H Visa σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «DELONGHI KENWOOD HELLAS», με ΑΦΜ 999120410, που εδρεύει στην οδό Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες Έννοιες Πύλη: ο δικτυακός τόπος b2green.gr Πλατφόρμα b2green.gr: είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που φιλοξενούνται στην Πύλη συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών των Επαγγελματιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΣ.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης AKAZOO by MTN, απεριόριστη μουσική

Όροι Χρήσης AKAZOO by MTN, απεριόριστη μουσική Όροι Χρήσης AKAZOO by MTN, απεριόριστη μουσική Η υπηρεσία AKAZOO by MTN (η «AKAZOO by MTN»), απεριόριστη μουσική διατίθεται σε συνεργασία με την εταιρεία InternetQ Α.Ε, η οποία είναι ιδιοκτήτρια, διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία Kosmocar, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, καθώς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα