Καλωσορίσατε στην Εφαρμογή Pure Color Envy Facebook της Estee Lauder Hellas AE (εφεξής «Εφαρμογή»).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλωσορίσατε στην Εφαρμογή Pure Color Envy Facebook της Estee Lauder Hellas AE (εφεξής «Εφαρμογή»)."

Transcript

1 Ημερομηνία Ισχύος: 24/4/2014 Καλωσορίσατε στην Εφαρμογή Pure Color Envy Facebook της Estee Lauder Hellas AE (εφεξής «Εφαρμογή»). Η Estee Lauder σας παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται στην Εφαρμογή υπό τον όρο της ισχύος των ακολούθων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου και των λοιπών όρων και πολιτικών που θα βρείτε κατά τη χρήση της Εφαρμογής και σχετίζονται με κάποιες λειτουργίες, χαρακτηριστικά ή διαφημιστικές ενέργειες, καθώς και με την εξυπηρέτηση πελατών. Όλοι οι παραπάνω όροι αποτελούν μέρος και συμπεριλαμβάνονται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής καλούμενοι συνολικά «Όροι Χρήσης»). Με την πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε, κατανοήσατε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη καμία, ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. 1. Απόρρητο Παρακαλείσθε όπως συμβουλεύεστε την Πολιτική Απορρήτου ώστε να κατανοείτε τις ενέργειές μας σχετικά με την προστασία του απορρήτου. 2. Διανοητική Ιδιοκτησία Εξαιρουμένων των πληροφοριών και/ή του περιεχομένου που παρέχεται από την εταιρεία Facebook, Inc. σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας της, όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται στην Εφαρμογή και η συνολική εντύπωση («look and feel») της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χωρίς να περιορίζεται όμως σε αυτά, των σημάτων, λογοτύπων, σημάτων υπηρεσιών, κειμένων, γραφικών, εικονιδίων λειτουργίας (button icons), εικόνων, ηχητικών clips (audio clips), συλλογών δεδομένων και λογισμικού, και η συλλογή και οργάνωση αυτών (εφεξής συλλογικά το «Περιεχόμενο») ανήκει στην Estee Lauder, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τους συνεργάτες ή τους αδειοπαρόχους της, και προστατεύεται από τους νόμους των ΗΠΑ και την διεθνή νομοθεσία,

2 συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των σημάτων. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στις περιορισμένες άδειες στο Τμήμα 3 [τοποθέτηση συνδέσμου], ή τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του εφαρμοστέου νόμου, ούτε το Περιεχόμενο ούτε μέρος της Εφαρμογής δύναται να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί, καταστεί προσβάσιμο, να τροποποιηθεί, ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλης εκμετάλλευσης, συνολικά ή εν μέρει, για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή, προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. 3. Περιορισμένες Άδειες Σας παρέχουμε περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Εφαρμογής. Η παρούσα περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα (α) να παρέχετε πρόσβαση στην Εφαρμογή με frame ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές framing για να εσωκλείετε την Εφαρμογή ή τμήμα αυτής, (β) να αναδημοσιεύετε, αναδιανέμετε, μεταδίδετε, πωλείτε, παρέχετε άδειες ή μεταφορτώνετε την Εφαρμογή ή οποιοδήποτε και/ή όλο το περιεχόμενο (με την εξαίρεση της προσωρινής αποθήκευσης (caching) ή όποιας ενέργειας απαιτείται για να δείτε την Εφαρμογή και μόνο), (γ) να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής ή οποιουδήποτε και/ή όλου του Περιεχομένου εκτός από την προσωπική χρήση, (δ) να τροποποιείτε, να κάνετε αποσυμπίληση (reverse engineering) ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα βασιζόμενοι είτε στην Εφαρμογή ή οποιοδήποτε και/ή όλο το Περιεχόμενο, (ε) να συλλέγετε πληροφορίες λογαριασμών προς όφελος δικό σας ή οποιουδήποτε άλλου, (στ) να χρησιμοποιείτε μεταετικέτες (meta tags) ή οποιοδήποτε άλλο «κρυμμένο κείμενο» κάνοντας χρήση οποιουδήποτε και/ή όλου του Περιεχομένου, ή (ζ) να χρησιμοποιείτε ρομπότ λογισμικού, αράχνες (spiders), προγράμματα ανίχνευσης (crawlers) ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να επιβαρύνει αδικαιολόγητα την υποδομή μας. Οφείλετε να διατηρείτε, χωρίς καμία τροποποίηση, όλες τις αναφορές σχετικά με την κυριότητα της Εφαρμογής ή όσες έχουν τεθεί ή συμπεριλαμβάνονται στην Εφαρμογή. 2

3 Με οποιαδήποτε χρήση άνευ αδείας της Εφαρμογής ή οποιουδήποτε και/ή όλου του Περιεχομένου λύονται αυτομάτως οι περιορισμένες άδειες που αναφέρονται παραπάνω στο Τμήμα 3, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου ενδίκου βοηθήματος που τυχόν παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο ή οι παρόντες Όροι Χρήσης. 4. Οι Υποχρεώσεις και Ευθύνες Σας Με την πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής δεσμεύεστε να τηρείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή Οδηγίες για την πρόσβαση ή χρήση που αναρτώνται στην Εφαρμογή. Θα ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, το έθιμο και τις αρχές της καλής πίστης. Απαγορεύεται να κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στην Εφαρμογή ή σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορεί να εμφανίζονται στην παρούσα Εφαρμογή και απαγορεύεται να βλάπτετε την ακεραιότητα ή λειτουργία της Εφαρμογής. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής οποιασδήποτε άλλης ειδικότερης διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης, σε περίπτωση που παραβιάζετε από αμέλεια ή με πρόθεση οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι παρόντες όροι Χρήσης, θα ευθύνεστε για την αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που μπορεί να προκληθεί στην Estée Lauder, στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τους συνεργάτες ή τους αδειοπαρόχους της. 5. Σύνδεσμοι (links) σε ιστοσελίδες τρίτων Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε σελίδων εκτός της ιστοσελίδας μας ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων που συνδέονται προς ή από την Εφαρμογή. Σύνδεσμοι (links) που εμφανίζονται στην Εφαρμογή τίθενται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν σημαίνει ότι το περιεχόμενο, προϊόν, υπηρεσία ή προμηθευτής όπου αναφέρεται ο σύνδεσμος (link) έχει εγκριθεί από εμάς, τις συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις ή τους συνεργάτες μας. Η τοποθέτηση συνδέσμων (links) προς ή από οποιεσδήποτε σελίδες εκτός της ιστοσελίδας μας ή άλλες ιστοσελίδες γίνεται υπ ευθύνη σας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την εξέταση ή αξιολόγηση, και δεν εγγυόμαστε για τις προσφορές των σελίδων που βρίσκονται εκτός της ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων που έχουν συνδεθεί με links 3

4 προς ή από την Εφαρμογή, ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εν λόγω σελίδων και ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών απορρήτου αυτών και των όρων χρήσης τους, χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου όλων των σελίδων που βρίσκονται εκτός της ιστοσελίδας και των άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. 6. Περιεχόμενο των Χρηστών Όταν μεταδίδετε, μεταφορτώνετε, αναρτάτε, στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή κάνετε άλλως προσιτά δεδομένα, κείμενα, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, βίντεο, μηνύματα ή άλλο υλικό (εφεξής το «Περιεχόμενο των Χρηστών») στην Εφαρμογή, έχετε την αποκλειστική ευθύνη για το εν λόγω Περιεχόμενο των Χρηστών. Είναι μέρος της πολιτικής που εφαρμόζουμε να αρνούμαστε μη ζητηθείσες προτάσεις και ιδέες. Παρά την πολιτική μας σχετικά με μη ζητηθείσες προτάσεις και ιδέες, οποιαδήποτε ερωτήματα, απαντήσεις, προτάσεις, ιδέες ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχονται (εφεξής συνολικά οι «Υποβολές») θα αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες τρίτων και ως μη εμπιστευτικές. Επίσης αναγνωρίζετε ότι η Υποβολή σας δεν θα επιστρέφεται και μας παρέχετε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε την Υποβολή σας, καθώς και οποιεσδήποτε ιδέες, συλλήψεις ή τεχνογνωσία που συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν, χωρίς την καταβολή χρημάτων ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβάνοντας και την ανάπτυξη, κατασκευή, διανομή και την προώθηση προϊόντων, χωρίς περιορισμό στα παραπάνω. Οι Υποβολές θα αντιμετωπίζονται ως Περιεχόμενο των Χρηστών. Με την επιφύλαξη των όρων της Πολιτικής Απορρήτου μας με την διάδοση ή την ανάρτηση οποιουδήποτε Περιεχομένου των Χρηστών, με το παρόν μας παρέχετε μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, δεκτική χορήγησης υποαδείας, χωρίς αντάλλαγμα, παγκοσμίως, άδεια να αντιγράφουμε, χρησιμοποιούμε, αναπαράγουμε, τροποποιούμε, προσαρμόζουμε, μεταφράζουμε, δημοσιεύουμε, να αδειοδοτούμε, διανέμουμε, πωλούμε ή να μεταβιβάζουμε το Περιεχόμενο των Χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο που κρίνουμε κατάλληλο, 4

5 συμπεριλαμβανομένης και της αντιγραφής συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου Χρηστών, της δημιουργίας παράγωγων έργων από το Περιεχόμενο Χρηστών, της διανομής και της εμφάνισης οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρηστών με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, είτε είναι ήδη γνωστό είτε θα αναπτυχθεί αργότερα, μόνο του ή ως τμήμα άλλων έργων, ή της χρήσης του Περιεχομένου των Χρηστών μαζί με ή σε σχέση με τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας. Επιπροσθέτως, με το παρόν μας παρέχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το όνομά σας, την εικόνα σας και την φωτογραφία σας για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουμε κατάλληλο σε σχέση με το Περιεχόμενο των Χρηστών. Οι τρίτοι μόνο, και όχι η εταιρεία μας, ευθύνονται αποκλειστικά για κάθε Περιεχόμενο των Χρηστών που αναρτούν στην Εφαρμογή. Δεσμεύεστε να μην εμπλακείτε ή να μην επικουρήσετε ή ενθαρρύνετε τρίτα πρόσωπα να εμπλακούν στην διάδοση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή να κάνουν άλλως προσβάσιμο Περιεχόμενο Χρηστών στην Εφαρμογή (α) που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, συκοφαντικό, απεχθές ή παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, ή προσβάλλει φυλή ή έθνος ή άλλο αγαθό, (β) που δεν έχετε το δικαίωμα να παρέχετε λόγω οποιουδήποτε νόμου ή συμβατικής σχέσης ή σχέσης εντολής, (γ) που γνωρίζετε ότι είναι λανθασμένο, ανακριβές ή παραπλανητικό, (δ) για το οποίο έχετε αμειφθεί ή λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από οποιονδήποτε τρίτον ή (ε) που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σήμα, εμπορικό απόρρητο, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου. Επιπλέον, δεσμεύεστε να μην διαδίδετε, μεταφορτώνετε, αναρτάτε, στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), ή άλλως επιτρέπετε την πρόσβαση σε ιούς λογισμικού, μη ζητηθείσα ή μη επιτρεπτή διαφήμιση, αίτηση ή υλικό προώθησης, συμπεριλαμβανομένων αλυσιδωτών επιστολών, μαζικής αποστολής επιστολών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής «spam». Περαιτέρω δεσμεύεστε (i) να μην προβαίνετε σε πλαστοπροσωπία φυσικού ή νομικού προσώπου, να μην παρέχετε ψευδείς πληροφορίες για την σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, (ii) να μην παρακολουθείτε («stalk») ή άλλως παρενοχλείτε, επικουρείτε άλλο πρόσωπο στην παρενόχληση τρίτου, ενοχλείτε ή βλάπτετε οποιονδήποτε 5

6 τρίτον, ενήλικο ή ανήλικο, με οποιονδήποτε τρόπο, (iii) να μην παραποιείτε τις επικεφαλίδες ή να χειραγωγείτε άλλως διακριτικά σημεία προκειμένου να αποκρύπτετε την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου των Χρηστών, (iv) να μην παραβιάζετε, με πρόθεση ή χωρίς πρόθεση, οποιανδήποτε εφαρμοστέα τοπική, πολιτειακή, εθνική ή διεθνή νομοθεσία, ή (v) να μην συλλέγετε ή αποθηκεύετε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα άλλων χρηστών. Δεν εγκρίνουμε ή ελέγχουμε το Περιεχόμενο των Χρηστών που μεταδίδεται ή αναρτάται στην Εφαρμογή και έτσι, δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια, ακεραιότητα ή ποιότητα του Περιεχομένου των Χρηστών. Αντιλαμβάνεσθε ότι, με την χρήση της Εφαρμογής, ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο Χρηστών που είναι προσβλητικό, απρεπές ή άλλως μεμπτό. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρηστών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρηστών, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, που τυχόν προκύψει συνεπεία της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρηστών που μεταδίδεται, μεταφορτώνεται, αναρτάται, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή γίνεται άλλως προσβάσιμο μέσω της Εφαρμογής. Αναγνωρίζετε ότι έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια να αρνούμαστε την ανάρτηση ή απομάκρυνση οποιουδήποτε περιεχομένου Χρηστών και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, μικραίνουμε ή διαγράφουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρηστών. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικότερων ως άνω διατάξεων ή άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης, έχουμε το δικαίωμα να απομακρύνουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρηστών που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή είναι για όλους λόγους μη αποδεκτό και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνούμαστε τις υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε οποιουσδήποτε χρήστες που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. 7. Αναφορές σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 6

7 Σεβόμαστε την διανοητική ιδιοκτησία των τρίτων. Εάν πιστεύετε ότι υλικό που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει αντιγραφεί παράνομα ως πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε όπως στείλετε ή έγγραφη ειδοποίηση στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπό μας για αναφορές προσβολών και όπως του παράσχετε τα ακόλουθα: (i) την ταυτότητα του έργου / των έργων που προστατεύεται / προστατεύονται με πνευματική ιδιοκτησία και ισχυρίζεστε ότι έχει προσβληθεί και επιβεβαίωση ότι είστε ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχετε εξουσιοδοτηθεί δεόντως να ενεργείτε για λογαριασμό του δικαιούχου, (ii) περιγραφή του υλικού που ισχυρίζεστε ότι προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τον τόπο όπου βρίσκεται το υλικό αυτό στην Εφαρμογή, (iii) την διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας και την διεύθυνση . Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπός μας για τις αναφορές καταγγελιών για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο κ. Gregg Marrazzo, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Γενικός Σύμβουλος, The Estée Lauder Companies Inc., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y Τηλέφωνο: (212) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ESTÉE LAUDER ΟΤΙ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 8. Δηλώσεις και Εγγυήσεις Περιορισμός ευθύνης Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΜΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ- ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 7

8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ, ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΘΕ (ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Η ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ), ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (Α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, (Β) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Η ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, (Γ) ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΆΘΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, (Δ) ΑΠΩΛΕΙΕΣ Η ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Η ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Ε) ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ LINK ΠΡΟΣ Η ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, (ΣΤ) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Η (Ζ) ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΗΘΙΚΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΜΠΤΟΥΣΑ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΧΕΤΩΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ) Η ΑΛΛΩΣ, ΕΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ ($100) Η ΤΟ ΙΣΟΠΟΣΟ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΠΟ, Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΤΟΥΣ 8

9 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Η ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ. 9. Αποζημίωση Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να μας διασφαλίζετε έναντι οποιωνδήποτε απωλειών, ζημιών ή εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από την αξίωση, αγωγή ή αίτηση οποιουδήποτε τρίτου και σχετίζονται με την χρήση της Εφαρμογής ή την παραβίαση των Όρων Χρήσης. Συμφωνείτε επίσης να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από την χρήση από εσάς ρομπότ λογισμικού, αραχνών (spiders), προγραμμάτων ανίχνευσης (crawlers), ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργειά σας που ενδέχεται να συνεπάγεται αδικαιολόγητη επιβάρυνση της υποδομής μας. 10. Διαφορές Διαφορές από την χρήση της Εφαρμογής αυτής θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τα μέρη συμφωνούν, με τους παρόντες όρους, να υποβληθούν για οποιαδήποτε διαφορά στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών. 11. Γενικά Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την χρήση της Εφαρμογής, και υπερισχύουν και κατισχύουν όλων των προηγούμενων προτάσεων, συμφωνιών, ή άλλης επικοινωνίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, να αλλάζουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε αναρτώντας τις αλλαγές στην Εφαρμογή και παρέχοντας ειδοποίηση για τις αλλαγές. Όλες οι αλλαγές καθίστανται ισχύουσες ευθύς αμέσως με την ανάρτηση στην Εφαρμογή και την δημοσίευση της ειδοποίησης σχετικά με τις αλλαγές. Η 9

10 εξακολούθηση της χρήσης της Εφαρμογής συνεπάγεται εφεξής την αποδοχή από μέρους σας της τροποποίησης των Όρων Χρήσης. Μπορούμε να καταγγέλλουμε οποιαδήποτε δικαιώματα προβλέπουν οι παρόντες Όροι Χρήσης, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε αμέσως με οποιαδήποτε καταγγελία ή άλλη ειδοποίηση, ακόμη και με την παύση της χρήσης της Εφαρμογής, εφόσον απαιτείται. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί σχέση μεσιτείας, συνεργασίας ή άλλης μορφής κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ ημών. Σε περίπτωση που δεν ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει το δικαίωμά μας να ασκήσουμε τις αξιώσεις μας σε ύστερο χρόνο, ούτε θα σημαίνει η παραίτηση από την άσκηση αξίωσης λόγω προσβολής κάποιου από τους παρόντες Όρους Χρήσης την παραίτηση από τον ίδιο τον Όρο Χρήσης. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν δύναται να εφαρμοσθεί ή είναι άκυρη υπό οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή κριθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα με οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική απόφαση, η ακυρότητα ή μη ισχύς αυτή δεν θα καθιστά τους παρόντες Όρους Χρήσης άκυρους ή μη ισχύοντες στο σύνολό τους, αλλά οι παρόντες Όροι Χρήσης θα τροποποιούνται αντίστοιχα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, από την εκδικάζουσα αρχή ή δικαστήριο, ώστε να εκφράζεται όσο γίνεται πιο πιστά η αρχική πρόθεση των μερών ως αυτή καταφαίνεται από την αρχική διατύπωση του Όρου Χρήσης. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε όπως στέλνετε στην ακόλουθη διεύθυνση: [διεύθυνση της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών στην Ελλάδα]. 10

11 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ENVY LIPSTICK 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Estee Lauder Hellas AE, (Τζαβέλλα 67 και Μεσογείων, Χαλάνδρι) νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ καλούμενη «Διοργανώτρια» ή «Estee Lauder Hellas» σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους. 2. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία συμμετοχής και είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Estee Lauder Hellas καθώς και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου(b ) βαθμού. 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσετε την κατωτέρω διαδικασία στον ιστότοπο Επιλέγετε την ονομασία απόχρωσης που επιθυμείτε και αναφέρετε για πιο λόγο την επιλέξατε Στη συνέχεια, μπαίνετε στην κλήρωση για το δώρο. 4. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής. Οι συμμετοχές ισχύουν από 24/4/2014 και ώρα 20:00 έως και 22/5/2014 και ώρα 12:00. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 4 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα θα αναδειχθούν 4 νικητές. Το δώρο είναι 1 ENVY LISPTICK και ένας ορός Advanced Night Repair 30ml, για κάθε νικητή. Οι νικητές που επιλέγονται κάθε εβδομάδα αναδεικνύονται μετά από κλήρωση παρουσία 3 εκπροσώπων της διοργανώτριας στα γραφεία της εταιρίας που γίνεται σε προαναγγελθείσα ημέρα και ώρα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. 5. Οι νικητές κάθε εβδομάδας θα ειδοποιηθούν από την Estee Lauder Hellas για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του κατά το χρονικό διάστημα από 5/5/2014 έως 23/5/2014 στα στοιχεία που έχουν δηλώσει ( , τηλέφωνο). 6. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. H διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των δώρων με άλλα ίσης αξίας. 7. Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες με προηγούμενη ενημέρωση μέσω της σελίδας της Estee Lauder Hellas στο facebook 8. Με την συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια τεκμαίρεται ότι ο κάθε συμμετέχων/- ουσα εγγυάται και ευθύνεται για την ανάρτηση κάθε φωτογραφίας ή σχολίου και το περιεχόμενό τους και ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τα άτομα που 11

12 απεικονίζονται στις αναρτημένες φωτογραφίες και έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα προς τούτο. Με την συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια ο κάθε συμμετέχων/-ουσα ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί και μεταβιβάζει προς την Διοργανώτρια Εταιρία άνευ ανταλλάγματος κάθε δικαίωμα επί της αναρτηθείσας φωτογραφίας ή σχολίου και παραιτείται οιασδήποτε αξιώσεως εκ της αναρτήσεως αυτής ή αναγωγικώς για τυχόν ασκηθείσα αξίωση τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των αναρτηθέντων φωτογραφιών ή σχολίων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή τρίτον. Η Διοργανώτρια Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετασχόντων ή οιουδήποτε τρίτου για την ανάρτηση των φωτογραφιών καθώς για το περιεχόμενό τους και οιουδήποτε απορρέοντος δικαιώματος εξ αυτών και επιφυλάσσονται σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε αξίωση τρίτου να διακόψουν ή να ακυρώσουν την παρούσα ενέργεια οποτεδήποτε. 9. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα και παρέχουν την ανέκκλητη εξουσιοδοτησή τους στην διοργανώτρια εταιρία στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, στην προβολή των νικητών μέσω εντύπων ή των διαδικτυακών της τόπων ή στη χρήση του ονόματός τους και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Εταιρία, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις ή στους διαδικτυακούς τόπους, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρία να αρνηθεί τη χορήγηση των σχετικών Δώρων. 10. Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. 11. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν απαιτεί οποιαδήποτε αγορά προϊόντος του διαγωνισμού και προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. 11. Με τη συμμετοχή στην κλήρωση (ή στο διαγωνισμό), ο κάθε συμμετέχων συναινεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία από την διοργανώτρια 12

13 εταιρία ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας, κατ εντολή και για λογαριασμό της. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την εταιρία και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος μέσω SMS, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο για τις προωθητικές ενέργειες του διοργανωτή και του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στην επιβεβαίωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, επικοινωνώντας με την εταιρία στο τηλέφωνο Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 14. Oι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην σελίδα της Estee Lauder Hellas στο facebook 13

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H ElaStiThesiTous.gr, η κίνηση ενεργών πολιτών που δημιούργησε και είναι ιδιοκτήτης τoυ δικτυακού τόπου ElaStiThesiTous.gr, είναι μια επιγραμμική (online) υπηρεσία που υποστηρίζεται από ενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες Έννοιες Πύλη: ο δικτυακός τόπος b2green.gr Πλατφόρμα b2green.gr: είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που φιλοξενούνται στην Πύλη συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών των Επαγγελματιών,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Όροι Χρήσης Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή 1. Εισαγωγή 1.1 H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE), με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), και αριθμό μητρώου Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Estee Lauder Hellas AE, (Τζαβέλλα 67 και Μεσογείων, Χαλάνδρι) νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 099877197

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του emeis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το emeis.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ Ενεργός Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2013 ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!"

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Amita FUN! Back to School! Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!" 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς

Διαβάστε περισσότερα